logo Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium

Vianočný večierok Tercie