logo Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium

Beseda o holokauste