logo Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium

Beseda so spisovateľom Gustávom Murínom