logo Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium

Odovzdávanie notebooku Barborke Kováčovej