logo Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium

Zahájenie školského roku 2012/13