logo Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium

Slávnostný začiatok šk. roka