logo Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium

Výzva učiteľov Školy pre mimoriadne nadané deti a Gymnázia rodičom

Vzhľadom k tomu, že opakovane dochádza k neustálemu a úmyselnému poškodzovaniu dobrého mena našej školy istou skupinou rodičov, ktorí nerešpektujú výzvu pravidiel slušnej komunikácie, ktorými sa naša škola vždy vyznačovala, obraciame sa na Vás, všetkých rodičov, s prosbou o pomoc.

Žiadame okamžité zastavenie všetkých aktivít, ktoré zasahujú do interných záležitostí školy, a to spochybňovaním práce zamestnancov školy a ich obviňovaním z nezákonných postupov ( hospodárenie školy), nerešpektovanie foriem práce a zasahovanie do overeného systému školy, ktorá dosahuje napriek pôsobeniu týchto rodičov výborné výsledky, verejné osočovanie (tlač, televízia, bilbordy), nerešpektovanie pokynov učiteľov a požiadaviek školy (nepodpísanie informovaného súhlasu, odmietanie psychologického vyšetrenia) a momentálne aj zasahovanie do školského vzdelávacieho programu APROGEN (tendenčné uvádzanie štatistík a porovnávanie so školami bežného typu) a samotného vyučovacieho procesu (napádanie rozvrhu hodín, školských aktivít, organizácie vyučovania a učebného plánu).

Učitelia ŠpMNDaG žiadajú týchto rodičov,

aby okamžite ukončili svoje aktivity, ktoré negatívnym spôsobom ovplyvňujú klímu školy, aby prestali s vedomým a úmyselným poškodzovaním dobrého mena tejto školy a rešpektovali profesionálnu odbornosť pedagogických pracovníkov a všetkých zamestnancov školy.

Učitelia nerozumejú postoju negativistických rodičov, ktorí sú nespokojní so školou a  skutočnosti, prečo naďalej zotrvávajú v tomto výberovom Programe.

Zároveň ich vyzývame, aby si vybrali inú vzdelávaciu inštitúciu, ktorá bude vzdelávať ich deti, keďže my, učitelia tejto školy, už naďalej nie sme ochotní čeliť neustálemu spochybňovaniu a napádaniu našej činnosti zo strany týchto rodičov.

učitelia a zamestnanci ŠpMNDaG