logo Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium

Olympiády a súťaže

Prezrite si prosím zoznam úspechov študentov našej školy.