logo Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium

Nahrávka textov do nemeckého časopisu Hurra