logo Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium

Krst knihy Poézia z gymnázia