logo Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium

Šinter basketbalový turnaj - ZŠ Cádrová (2.miesto)