logo Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium

Slávnostné otvorenie školského roka 2018/2019