logo Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium

Zoznam krúžkov

Zoznam krúžkov v školskom roku 2017/2018

Vážení rodičia,

v prílohe nájdete ponuku krúžkov Gymnázia na školský rok 2017/2018. Prosíme, premyslite si so žiakmi prípadný záujem, aby ste mohli v pondelok na rodičovskom stretnutí vyplniť a odovzdať triednemu učiteľovi, učiteľke vzdelávací poukaz. Na zadnú stranu môžete napísať aj viac krúžkov v poradí prvý otvorený dostane vzdelávací poukaz.

Dúfame, že si z našej ponuky vyberiete.

S pozdravom

PhDr. Jolana Laznibatová, CSc.
riaditeľka

Zoznam krúžkov vo formáte PDF