logo Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium

Termíny

Organizácia vyučovania

  • prvý polrok sa začína 2. septembra 2013. Vyučovanie v prvom polroku sa začína 3. septembra 2013 a končí sa 31. januára 2014.
  • druhý polrok sa začína 4. februára 2014 a končí sa 27. júna 2014.

Organizácia rodičovských združení-gymnázium

Organizácia prázdnin

PRÁZDNINY KRAJ TRVANIE ZAČIATOK VYUČOVANIA
jesenné všetky 30.10. 2013 až 1.11.2012 4.11.2012
vianočné všetky 23.12.2013 až 7.1.2014 8.1.2014
polročné všetky 3.2.2014 4.2.2014
jarné Bratislavský, Nitriansky, Trnavský 24.2.2014 až 28.2.2014 3.3.2014
veľkonočné všetky 17.4.2014 až 22.4.2014 23.4.2014
letné všetky 30.6.2014 až 29.8.2014 2.9.2014

Štátne a cirkevné sviatky

1. 9. 2013 Deň ústavy SR
15. 9. 2013 Sedembolestná Panna Mária
1. 11. 2013 Sviatok všetkých svätých
17. 11. 2013 Deň boja za slobodu a demokraciu
25. 12. 2013 1. sviatok vianočný
26. 12. 2013 2. sviatok vianočný
6. 1. 2014 Traja králi
18. 4. 2014 Veľký piatok
21. 4. 2014 Veľkonočný pondelok
1. 5. 2014 Sviatok práce
8. 5. 2014 Deň víťazstva nad fašizmom

Organizácia klasifikačných a hodnotiacich konferencií

  • 28.11.2013
  • 23.1.2014
  • 10.4.2014
  • 23.6.2014

Písomné maturity 2014

  • Slovenský jazyk a literatúra – 18.3.2014
  • Anglický jazyk, Nemecký jazyk – 19.3.2014
  • Matematika – 20.3.2014