logo Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium

Členovia rady školy

Rada školy pracuje v tomto zložení:

Volení členovia:

 • Ing. Alexandra Velická, PhD. – predseda
 • Mgr. Katarína Karšňáková – podpredseda
 • Mgr. Renáta Šramová – tajomník
 • JUDr. Ing. Rudolf Cádra – člen
 • Ing. Martin Mikuš – člen
 • Roman Chudík – člen
 • Ing. Zuzana Rattajová – člen
 • Mgr. Martin Vlačiky, PhD. – člen
 • PhDr. Ing. Lucia Vidanová – člen
 • Doc. RNDr. Ivan Haverlík – člen
 • Alžbeta Špirková – člen