logo Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium

Členovia rady školy

Rada školy pracuje v tomto zložení:

Volení členovia:

 • Mgr. Pavol Blaňár – predseda
 • Mgr. Renáta Šramová – podpredseda
 • Mgr. Darina Rauová – tajomník
 • Mgr. Eva Sporinská – člen
 • Doc. MUDr. Zuzana Popracová – člen
 • Mgr. Igor Urbančík – člen
 • Ing. Zuzana Rattajová – člen
 • Mgr. Martin Vlačiky, PhD. – člen
 • PhDr. Ing. Lucia Vidanová – člen
 • Zora Ťapáková – člen
 • Viktória Nguyenová – člen