logo Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium

Členovia žiackej školskej rady

  • Tomáš Lintner
  • Jerguš Stručka
  • Tomáš Šimek
  • Barbora Barančíková
  • Alan Laifer
  • Adrián Hegeduš
  • Alex Fleško
  • Richard N. Ch. Schindler