logo Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium

Semafor COVID-19

Cieľom informácií je stanoviť základné prevádzkové podmienky po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 a potreby dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Upravuje iba tie základné prevádzkové podmienky, ktoré sa líšia (či sú upravené nad rámec) od štandardných podmienok vyplývajúcich zo školských, hygienických, pracovnoprávnych a ďalších predpisov.

Aktuálny Covid semafor pre regióny Slovenska

Aktuálny Covid Automat Ministerstva zdravotnictva

Aktuálne opatrenia MŠVVaŠ, školský Covid semafor