logo Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium

Školský poriadok pre školský rok 2021/2022