logo Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium

Toruň 2007

Správa zo zahraničnej služobnej cesty

Názov: Výmenný pobyt žiakov a učiteľov v Toruni (Poľsko)
Termín: 8.júna 2007 – 15. júna 2007
Zoznam účastníkov:
žiaci: P. Bagyurová, E. Kubovičová, A. Kalivodová, K. Jablonická, A.Vondryska, M. Matloň, M. Kasarda, E. Smoliga
učiteľky: Z. Bartošová, I. Bednáriková

Výmenný pobyt sme zorganizovali s partnerskou školou v Toruni – Gimnazjum Akademickie i Liceum Akademickie – ktorá ako jediná v Poľsku je internátnou školou pre nadané deti. Program pobytu pre nás pripravila škola v Toruni: doobeda sme boli na vyučovaní, prijal nás riaditeľ a zástupca školy, poobede bola kultúrno-poznávacia časť (prehliadku mesta pripravili poľskí žiaci) celodenný projekt v priestoroch prímestskej školy v prírode, exkurzia na zámok Malborg a k Baltskému moru. Počas hospitácii sme sa stretli s pedagógmi školy a vymieňali sme si skúsenosti v práci s nadanými deťmi, prezreli sme si budovu a areál školy. Na hodinách sme videli konkrétnu prácu s deťmi. Spolu s vedením školy v Toruni sme sa dohodli na ďalšej spolupráci. Obe strany sa zhodli na tom, že naše prvé výmenné pobyty v apríli v Bratislave a v júni v Toruni sa vydarili, žiaci, rodičia a učitelia boli veľmi spokojní. Vyjadrili nádej, že naša spolupráca bude pokračovať aj v budúcom školskom roku.

Počas pobytu sa nevyskytli žiadne mimoriadne udalosti.

V Bratislave 18. júna 2007

Z. Bartošová, I. Bednáriková