logo Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium

Pedagogickí pracovníci

mail na každého pedagogického zamestnanca školy je v tvare mpriezvisko(zavinac)spmndag [dot] sk

Vedenie školy

Riaditeľka PhDr. Jolana LAZNIBATOVÁ, CSc.
Zástupca pre vzdelávanie PhDr. Milan BUJŇÁK
Zástupca pre výchovu PaedDr. Jozef CIMRA

Gymnázium

Trieda Triedny učiteľ
5. A Mgr. Jakub Krchňavý
5. B Mgr. Denisa Čolláková
5. C Mgr. Alena Rebrová
Príma A Mgr. Katarína Karšňáková
Príma B Mgr. Monika Uherkovichová
Sekunda A Mgr. Katarína Šramová
Sekunda B Mgr. Ivona Demčáková
Sekunda C Mgr. Ľudmila Hladká
Tercia A PhDr. Radoslav Matejov
Tercia B Mgr. Lenka Kelbelová
Tercia C Mgr. Lenka Vašicová
Kvarta A Mgr. Beáta Bujtárová
Kvarta B Mgr. Viktória Kárászová
Kvarta C Mgr. Katarína Kubaliaková
Kvinta A Mgr. Magdaléna Mariášová
Kvinta B Mgr. Andrea Rohaľová
Sexta A Mgr. Mária Valentová
Sexta B Mgr. Ivona Iváneková
Septima A Mgr. Zuzana Bartošová
Septima B Mgr. Danica Hlinková
Septima C Mgr. Jana Murínová
Oktáva A Mgr. Viera Jánošková, PhD.
Oktáva B PaedDr. Dávid Dzama

Netriedni učitelia:

Meno
Mgr. Nina Slezáková
Mgr. Mariana Janáčková
Mgr. Zlatica Kováčová
Mgr. Katarína Pupíková
Mgr. Lenka Kramarová
Mgr. Martina Verčimáková
ThDr. Mgr. Renáta Sedmáková, PhD.
Mgr. Marián Staňo
Mgr. Anton Belan, PhD.
Ing. Pavol Nemec
Andrea Pindúrová
Mgr. Dominika Ondriašová
Mgr. Juraj Poljovka
Mgr. Mária Melicherčíková
Mgr. Andrej Jurík
Mgr. Zuzana Hasalíková
Mgr. Silvia Kováčová
Graham Jenkins
Martin Kováč
Bc. Jakub Kotrbanec
Mgr. Katarína Masaryková
Mgr. Monika Janičová
Mgr. Andrea Čarnoká