logo Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium

Pedagogickí pracovníci

mail na každého pedagogického zamestnanca školy je v tvare mpriezvisko(zavinac)spmndag [dot] sk

Vedenie školy

Riaditeľ PhDr. Jolana LAZNIBATOVÁ, CSc.
Zástupca pre gymnázium PhDr. Milan BUJŇÁK

Gymnázium

Trieda Triedny učiteľ
5. A Mgr. Katarína Karšňáková
5. B Mgr. Monika Uherkovichová
5. C Mgr. Mária Melicherčíková
Príma A Mgr. Katarína Šramová
Príma B Mgr. Ivona Demčáková
Príma C Mgr. Ľudmila Hladká
Sekunda A Mgr. Katarína Pupíková
Sekunda B Mgr. Lenka Kelbelová
Sekunda C Mgr. Lenka Vašicová
Tercia A Mgr. Beáta Bujtárová
Tercia B Mgr. Viktória Kárászová
Tercia C Mgr. Katarína Kubaliaková
Kvarta A Mgr. Magdaléna Mariášová
Kvarta B PaedDr. Jozef Cimra
Kvarta C Mgr. Andrea Rohaľová
Kvinta A Mgr. Mária Valentová
Kvinta B Mgr. Ivona Iváneková
Sexta A Mgr. Zuzana Bartošová
Sexta B Mgr. Danica Hlinková
Sexta C Mgr. Lenka Jankovičová
Septima A Mgr. Viera Jánošková, PhD.
Septima B PaedDr. Dávid Dzama
Oktáva A Mgr. Zuzana Hasalíková
Oktáva B Mgr. Silvia Kováčová

Netriedni učitelia:

Meno
Mgr. Jana Murínová
Mgr. Andrea Tinajová
Mgr. Nina Slezáková
Mgr. Alena Rebrová
Mgr. Mariana Janáčková
Mgr. Zlatica Kováčová
PhDr. Radoslav Matejov
Mgr. Lenka Kramarová
Mgr. Martina Verčimáková
ThDr. Mgr. Renáta Sedmáková, PhD.
Mgr. Marián Staňo
Mgr. Natália Városiová
Mgr. Anton Belan, PhD.
Ing. Pavol Nemec
Mgr. Denisa Čolláková
Mgr. Jakub Krchňavý
Andrea Pindúrová
Mgr. Tomáš Kapuscinský
Mgr. Dominika Ondriašová
Mgr. Juraj Poljovka
Graham Jenkins
Martin Kováč