logo Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium

Pedagogickí pracovníci

Vedenie školy

Riaditeľ PhDr. Jolana LAZNIBATOVÁ, CSc.
Zástupca pre gymnázium PhDr. Milan BUJŇÁK

Gymnázium

Trieda Triedny učiteľ E-mail
5.A Mgr. Katarína Šramova ksramova(zavinac)spmndag.sk
5.B Mgr. Ivona Demčáková idemcakova(zavinac)spmndag.sk
5.C Mgr. Ľudmila Hladká lhladka(zavinac)spmndag.sk
PRIMA A Mgr. Katarína Pupíková kpupikova(zavinac)spmndag.sk
PRIMA B Mgr. Lenka Kelbelová lkelbelova(zavinac)spmndag.sk
PRIMA C Mgr. Lenka Vašicová lvasicova(zavinac)spmndag.sk
SEKUNDA A Mgr. Beata Bujtárová bbujtarova(zavinac)spmndag.sk
SEKUNDA B Mgr. Viktória Kárászová vkaraszova(zavinac)spmndag.sk
SEKUNDA C Mgr. Katarína Kubaliaková kkubaliakova(zavinac)spmndag.sk
TERCIA A PaedDr. Veronika Kostolanská vkostolanska(zavinac)spmndag.sk
TERCIA B Mgr. Jaroslav Baričák jbaricak(zavinac)spmndag.sk
TERCIA C Mgr. Andrea Rohaľová arohalova(zavinac)spmndag.sk
KVARTA A Mgr. Mária Valentová mvalentova(zavinac)spmndag.sk
KVARTA B Mgr. Ivona Iváneková iivanekova(zavinac)spmndag.sk
KVINTA A Mgr. Zuzana Bartošová zbartosova(zavinac)spmndag.sk
KVINTA B Mgr. Danica Hlinková dhlinkova(zavinac)spmndag.sk
SEXTA C Mgr. Lenka Jankovičová ljankovicova(zavinac)spmndag.sk
SEXTA A Mgr. Tomáš Kapuscinský tkapuscinsky(zavinac)spmndag.sk
SEXTA B Mgr. Dominika Ondriašová dondriasova(zavinac)spmndag.sk
SEPTIMA A Mgr. Zuzana Hasalíková zhasalikova(zavinac)spmndag.sk
SEPTIMA B Mgr. Silvia Kováčová skovacova(zavinac)spmndag.sk
OKTÁVA PaedDr. Jozef Cimra jcimra(zavinac)spmndag.sk

Netriedni učitelia:

Meno E-mail
Mgr. Anton Belan abelan(zavinac)spmndag.sk
Mgr. Martina Habľáková mhablakova(zavinac)spmndag.sk
Mgr. Marianna Janáčková mjanackova(zavinac)spmndag.sk
Mgr. Viera Jánošková, PhD. vjanoskova(zavinac)spmndag.sk
Mgr. Marta Kolibárová mkolibarova(zavinac)spmndag.sk
Mgr. Martin Kováč mkovac(zavinac)spmndag.sk
Mgr. Zlatica Kováčová zkovacova(zavinac)spmndag.sk
Mgr. Jakub Krchňavý jkrchnavy(zavinac)spmndag.sk
Bc. Magdaléna Mariášová mmariasova(zavinac)spmndag.sk
Mgr. Jana Murínová jmurinova(zavinac)spmndag.sk
Ing. Pavol Nemec pnemec(zavinac)spmndag.sk
Andrea Pindúrová apindurova(zavinac)spmndag.sk
Mgr. Tomáš Polák tpolak(zavinac)spmndag.sk
Mgr. Alena Rebrová arebrova(zavinac)spmndag.sk
Ing. Mgr. Mária Rusinová mrusinova(zavinac)spmndag.sk
Mgr. Marián Staňo mstano(zavinac)spmndag.sk
Mgr. Ivan Stodola istodola(zavinac)spmndag.sk
Mgr. Natália Városiová nvarosiova(zavinac)spmndag.sk
Mgr. Martina Verčimáková mvercimakova(zavinac)spmndag.sk

Lektori – dobrovoľníci EDS:

Meno
Marc Montany (ES)
Pia Mächtel (DE)