logo Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium

Úspechy školy

  • 1.miesto našej školy v Projekte Hueber – Bolvanský Martin, Barna Michal, Farkašová Kristína, Petrášová Barbora, Eisnerová Vanessa, Lovecká Sára, Marcineková Nina, Smetanová Tereza, Czaková Katarína, Znášiková Simona, Mihoková Lívia – v kategórii videoklip