logo Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium

Úspechy žiakov

poézia

Oblasťikona zoradeniaSúťažKoloMiestoŠtudent
1 okresné

2018/19

Oblasťikona zoradeniaSúťažKoloMiestoŠtudent
Anglický jazyk Jazykový kvet - II. AJ POÉZIA - PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA krajské 2 Martinková Andrea
Anglický jazyk Jazykový kvet - II. AJ POÉZIA - PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA krajské 3 Uraz Alex
Anglický jazyk Jazykový kvet - II. AJ POÉZIA - PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA + krajské 1 Armitage Lívia
Anglický jazyk Jazykový kvet - II. AJ POÉZIA - PRÓZA - VLASTNÁ TVORBA krajské 1 Malíková Anežka Sofia
Anglický jazyk Jazykový kvet - III. AJ POÉZIA - PRÓZA - VLASTNÁ TVORBA krajské 1 Suranová Tereza
Anglický jazyk Jazykový kvet - III. AJ POÉZIA - PRÓZA - VLASTNÁ TVORBA krajské 2 Kelešiová Eva
Anglický jazyk Olympiáda 1A školské 1 Adam Kišac
Anglický jazyk Olympiáda 1A školské 2 Andrea Bečaverová
Anglický jazyk Olympiáda 1A školské 3 Timur Kotulič
Anglický jazyk Olympiáda 1B celoslovenské 2 Juraj Krajčík
Anglický jazyk Olympiáda 1B krajské 1 Juraj Krajčík
Anglický jazyk Olympiáda 1B okresné 1 Juraj Krajčík
Anglický jazyk Olympiáda 1B školské 1 Juraj Krajčík
Anglický jazyk Olympiáda 1B školské 2 Róbert Červenka
Anglický jazyk Olympiáda 1B školské 3 Michael Krištof
Anglický jazyk Olympiáda 1C krajské 2 Mia Armitage
Anglický jazyk Olympiáda 1C školské 1 Mia Armitage
Anglický jazyk Olympiáda 1C školské 2 Barbora Benkovičová
Anglický jazyk Olympiáda 1C školské 3 Livia Armitage
Anglický jazyk Olympiáda 2A školské 1 Daniel Belan
Anglický jazyk Olympiáda 2A školské 2 Matúš Papaj
Anglický jazyk Olympiáda 2A školské 3 Lívia Čerešňová
Anglický jazyk Olympiáda 2B okresné 2 Jaroslav Paška
Anglický jazyk Olympiáda 2B školské 1 Jaroslav Paška
Anglický jazyk Olympiáda 2B školské 2 Jakub Stolárik
Anglický jazyk Olympiáda 2B školské 3 Daniel Paška
Anglický jazyk Olympiáda 2C2 krajské 2 Sofia Šulek
Anglický jazyk Olympiáda 2C2 okresné 1 Sofia Šulek
Anglický jazyk Olympiáda 2C2 školské 1 Sofia Šulek
Anglický jazyk Olympiáda 2C2 školské 2 Adam Tóth
Anglický jazyk Olympiáda 2C2 školské 3 Samuel Macháč
Biológia Olympiáda okresné 1 Simon Hoffner
Biológia Olympiáda B - projektová krajské 1 Adela Čermáková
Biológia Olympiáda B - teoretická krajské 1 Lívia Čerešňová
Biológia Olympiáda C celoslovenské cena dekana Peter Deván
Biológia Olympiáda C - projektová krajské 1 Peter Deván
Biológia Olympiáda C - teoretická krajské 3 Simon Hofner
Biológia Olympiáda D školské 1 Karolína Derdáková
Biológia Olympiáda D školské 2 Tina Kapičáková
Biológia Olympiáda D školské 3 Terézia Pravdová
Biológia Olympiáda E okresné 1 Terézia Jurašková
Biológia Olympiáda - poster okresné 1 Peter Deván
Chémia Olympiáda A školské 1 Matej Krásny
Chémia Olympiáda A školské 2 Jakub Hantabál
Chémia Olympiáda A školské 3 Adam Tóth
Chémia Olympiáda B školské 1 Alex Uraz
Chémia Olympiáda B školské 2 Filip Molnár
Chémia Olympiáda B školské 3 Marek Holík
Chémia Olympiáda C krajské 1 Adela Čermáková
Chémia Olympiáda C školské 1 Adela Čermáková
Chémia Olympiáda C školské 2 Sylvia Rothmeierová
Chémia Olympiáda C školské 3 Barbora Janáková
Chémia Olympiáda D krajské 3 Emma Kiliánová
Chémia Olympiáda D okresné 1 Emma Kiliánová
Chémia Olympiáda D okresné 1 Emma Kiliánová
Chémia Olympiáda D školské 1 Emma Kiliánová
Chémia Olympiáda D školské 2 Alexandra Barančíková
Chémia Olympiáda D školské 3 Simon Hoffner
Dejepis Olympiáda C krajské 3 Lukas Michna
Dejepis Olympiáda C krajské 3 Lukas Michna
Dejepis Olympiáda C okresné 1 Lukas Michna
Dejepis Olympiáda C okresné 1 Ema Somolányiová
Dejepis Olympiáda D krajské 3 Milan Polák
Dejepis Olympiáda D okresné 1 Milan Polák
Dejepis Olympiáda F okresné 1 Pavol Pajtík
Dejepis Olympiáda - kat.C okresné 1 Ema Somolányiová
Dejepis Olympiáda - kat.D okresné 1 Milan Polák
Dejepis Olympiáda - kat.F okresné 1 Pavol Pajtík
Fyzika FKS - Fyziklání 2019 Medzinárodné 3 Jakub Hluško, Michal Horanský, Jakub Pravda, Jozef Číž, Patrik Drozdík
Geografia Čo vieš o hviezdach krajské 2 Rastislav Sihelský
Geografia Olympiáda - 5r. školské 1 Samuel Bulík
Geografia Olympiáda - 5r. školské 2 Filip Krpelan, Tomáš Šavo
Geografia Olympiáda B krajské 3 Erik Řehulka
Geografia Olympiáda E krajské cena dekana Michna Lukas
Geografia Olympiáda E okresné 1 Michna Lukas
Geografia Olympiáda E okresné 2 Hofner Šimon
Geografia Olympiáda F okresné 2 Kriška Matúš
Geografia Olympiáda F okresné 3 Pajtík Pavol
Geografia Olympiáda G okresné 1 Krpelan Filip
Geografia Olympiáda G okresné 2 Dulík Samuel
Geografia Olympiáda - Kvarta školské 1 Lukas Michna
Geografia Olympiáda - Kvarta školské 2 Simon Hoffner
Geografia Olympiáda - Kvarta školské 3 Max Ágh
Geografia Olympiáda - Príma školské 1 Pavol Pajtík
Geografia Olympiáda - Príma školské 2 Pavol Hrdlička
Geografia Olympiáda - Príma školské 3 Matej Bachníček
Geografia Olympiáda - Sekunda školské 1 Matej Oravec
Geografia Olympiáda - Sekunda školské 2 Matúš Kriška
Geografia Olympiáda - Sekunda školské 3 Filip Valachovič
Geografia Olympiáda - Tercia školské 1 Jozef Bachniček
Geografia Olympiáda - Tercia školské 2 Milan Polák
Geografia Olympiáda - Tercia školské 3 Roman Žitňanský
Informatika First Lego League medzinárodné 22 Stanislav Bezák
Informatika Junior Internet - Cena dekanky FIIT celoslovenské Miroslav Cibuľa
Informatika Junior Internet - JuniorBLOG celoslovenské 1 Oskar Lelko, Jakub Filčák
Informatika ScratchCup 2019 celoslovenské 3 Jozef Bachníček
Matematika Matboj krajské 2 Laura Skalošová, Viktor Vaškanin, Šimon Kováčik, Vladimír Bochnička
Matematika Olympiáda Z9 okresné 1 Zigo Matej
Matematika Olympiáda Z9 okresné 3 Bezák Stanislav
Matematika Pytagoriáda - kat.P5 okresné 2 Samuel Havalda
Matematika Pytagoriáda - kat.P6 okresné 1 Matej Bachníček
Matematika Pytagoriáda - kat.P6 okresné 2 Martin Zich
Matematika Pytagoriáda - kat.P6 okresné 3 Jakub Rybár, Hana Kalábová
Matematika Pytagoriáda - kat.P7 okresné 1 Timur Kotulič
Matematika Pytagoriáda - kat.P8 okresné 1 Šimon Kováčik
Matematika Pytagoriáda - kat.P8 okresné 3 Martin Bekeč
Náboženská výchova Biblická olympiáda krajské 1 tím ŠpMNDaG
Nemecký jazyk Jazykový kvet - III. NJ POÉZIA - PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA krajské 1 Reviľák Krištof
Nemecký jazyk Jazykový kvet - III. NJ POÉZIA - PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA krajské 2 Kelešiová Eva
Nemecký jazyk Jazykový kvet - III. NJ POÉZIA - PRÓZA - VLASTNÁ TVORBA krajské 1 Bažíková Sophia
Nemecký jazyk Jazykový kvet - II. NJ POÉZIA - PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA krajské 1 Kiliánová Emma
Nemecký jazyk Jazykový kvet - II. NJ POÉZIA - PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA krajské 2 Hladká Zuzana
Nemecký jazyk Jazykový kvet - II. NJ POÉZIA - PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA krajské 3 Huorková Hana
Nemecký jazyk Jazykový kvet - II. NJ POÉZIA-PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA + krajské 1 Dražen Derek Hoppe
Nemecký jazyk Jazykový kvet - II. NJ POÉZIA - PRÓZA - VLASTNÁ TVORBA krajské 1 Akbuluto Taner
Nemecký jazyk Olympiáda 1A okresné 3 Taner Akbuluto
Nemecký jazyk Olympiáda 1A školské 1 Taner Akbuluto
Nemecký jazyk Olympiáda 1A školské 2 Barbora Brliťová
Nemecký jazyk Olympiáda 1A školské 3 Adam Kišac
Nemecký jazyk Olympiáda 1B okresné 2 Milan Polák
Nemecký jazyk Olympiáda 1B školské 1 Filip Koiš
Nemecký jazyk Olympiáda 1B školské 2 Milan Polák
Nemecký jazyk Olympiáda 1B školské 3 Emma Kiliánová
Nemecký jazyk Olympiáda 1C školské 1 Dražen Derek Hoppe
Nemecký jazyk Olympiáda 2A okresné 3 Christopher Koiš
Nemecký jazyk Olympiáda 2A školské 1 Christopher Koiš
Nemecký jazyk Olympiáda 2A školské 2 Martin Rožka
Nemecký jazyk Olympiáda 2A školské 3 Matej Sova
Nemecký jazyk Olympiáda 2B okresné 1 Samuel Macháč
Nemecký jazyk Olympiáda 2B školské 1 Eva Kelešiová
Nemecký jazyk Olympiáda 2B školské 2 Samuel Macháč
Nemecký jazyk Olympiáda 2B školské 3 Samuel Šuľovský
Občianska náuka Bratislava Model United Nations (BRATMUN) medzinárodné 1 Viktor Racskó, Alex Uraz
Občianska náuka Bratislava Model United Nations (BRATMUN) medzinárodné 2 Hubert Kowal
Občianska náuka Bratislava Model United Nations (BRATMUN) medzinárodné 3 Viktória Nguyenová
Občianska náuka BRATMUN medzinárodné 1 Hubert Kowal
Občianska náuka BRATMUN medzinárodné 1 Viktória Nguyenová
Občianska náuka BRATMUN medzinárodné 1 Viktor Racsko
Občianska náuka BRATMUN medzinárodné 1 Alex Uraz
Občianska náuka Katowicwmun medzinárodné 1 Hubert Kowal, Viktor Racsko, Jakub Filčák
Občianska náuka Katowicwmun medzinárodné 1 Viktória Nguyenová
Občianska náuka Olympiáda ľudských práv krajské 1 Viktor Racsko
Občianska náuka Olympiáda ľudských práv krajské 1 Viktor Racsko
Občianska náuka POZMUN medzinárodné 1 Viktória Nguyenová
Občianska náuka POZMUN medzinárodné 3 Viktor Racsko
Občianska náuka POZMUN medzinárodné 3 Matej Sedlár
Ruský jazyk Jazykový kvet - III. RJ POÉZIA - PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA krajské 1 Sedlár Matej
Ruský jazyk Jazykový kvet - III. RJ POÉZIA - PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA krajské 2 Kmeť Jakub
Ruský jazyk Jazykový kvet - III. RJ POÉZIA - PRÓZA - VLASTNÁ TVORBA krajské 1 Galková Kristína
Ruský jazyk Jazykový kvet - III. RJ POÉZIA - PRÓZA - VLASTNÁ TVORBA + krajské 1 Masjuk Ivan
Ruský jazyk Olympiáda A3 krajské 1 Fedor Sheparnev
Ruský jazyk Olympiáda B1 krajské 3 Jakub Kmeť
Ruský jazyk Olympiáda B2 krajské 1 Kristína Galková
Ruský jazyk Olympiáda B3 krajské 2 FViktor Ščerbak
Slovenský jazyk a literatúra Bratislava, moje mesto celoslovenské 3 mladší žiaci
Slovenský jazyk a literatúra Debatná súťaž krajské 1 Alex Uraz, Martin Rožka, Jakub Filčák
Slovenský jazyk a literatúra Debatná súťaž SŠ krajské 3 Alex Uraz, Martin Rožka, Jakub Filčák
Slovenský jazyk a literatúra Debatná súťaž ZŠ krajské 1 Oliver Machaj, Viktor Vaškanin
Slovenský jazyk a literatúra Debatná súťaž ZŠ krajské 2 Pavol Beblavý, Alžbeta Špirková
Slovenský jazyk a literatúra Esejistická súťaž - Ako má vyzerať idelálna škola krajské 1 Adam Msolly
Slovenský jazyk a literatúra Esejistická súťaž - Sofia krajské 1 Tomáš Šimek, Lucia Tóthová, Benjamin Kopcsay, Oskar Lelko
Slovenský jazyk a literatúra Hviezdoslavov Kubín - kat III., poézia okresné postup Michal Bednár
Slovenský jazyk a literatúra Hviezdoslavov Kubín - kat III., poézia okresné čestné uznanie Ema Somolányvá
Slovenský jazyk a literatúra Hviezdoslavov Kubín - kat III., próza okresné 3 Alexandra Barančíková
Slovenský jazyk a literatúra Hviezdoslavov Kubín - kat IV., poézia okresné 2 Eva Kelešiová
Slovenský jazyk a literatúra Hviezdoslavov Kubín - kat IV., próza okresné 2 Michal Bednár
Slovenský jazyk a literatúra Knižný anjel celoslovenské 2 Zuzana Bartošová
Slovenský jazyk a literatúra Návraty poézie o cenu Andreja Sládkoviča krajské 2 Eva Kelešiová
Slovenský jazyk a literatúra Olympiáda B krajské 3 Kristína Galková
Slovenský jazyk a literatúra Petržalské súzvuky Ferka Urbánka - kat.II celoslovenské 3 Adam Msolly
Slovenský jazyk a literatúra Petržalské súzvuky Ferka Urbánka - kat.III celoslovenské 1 Tomáš Šimek
Slovenský jazyk a literatúra Petržalské súzvuky Ferka Urbánka - kat.III celoslovenské 3 Jakub Andrej Filčák
Slovenský jazyk a literatúra Publicistická súťaž - Mladý novinár krajské 1 M. Bednár, T. K. Brix, J. M. Čermák, A. Uraz
Slovenský jazyk a literatúra Račiansky jahodový kvet - 3.kat. celoslovenské 2 Izabela Bujtárová
Slovenský jazyk a literatúra Račiansky jahodový kvet - 3.kat. celoslovenské 3 Sandra Štrofová
Slovenský jazyk a literatúra Račiansky jahodový kvet - 4.kat. celoslovenské 3 Adela Čermáková
Slovenský jazyk a literatúra Šaliansky Maťko - kat II. okresné 1 Alexandra Lukáčová
Slovenský jazyk a literatúra Vianočný Lučenec celoslovenské čestné uznanie Zuzana Dercová, Filip Pavlac, Suránová Dorota
Slovenský jazyk a literatúra Vplyv "osmičiek" vojenských dejín na našu súčasnosť celoslovenské 2 Mária Cápayová
Slovenský jazyk a literatúra Vráťme knihy do škôl celoslovenské 1 celá škola
Slovenský jazyk a literatúra Vráťme knihy do škôl - žiaci celoslovenské 1 Daren Olaf Ludvig
SOČ História, filozofia, právne vedy krajské mimoriadna cena Martin Bolvanský
SOČ Informatika krajské 3 Silvia Martišová
SOČ kategória ?? celoslovenské 2 Samuel Šulovský
SOČ Pedagogika, psychológia, sociológia krajské mimoriadna cena Jakub Hluško
SOČ Stavebníctvo, geodézia, kartografia krajské 3 Slávka Fratričová
Španielsky jazyk Jazykový kvet - II. ŠJ POÉZIA - PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA krajské 1 Barančíková Alexandra
Telesná a športová výchova Cezpoľný beh okresné 1 Cápayová Mária
Telesná a športová výchova Cezpoľný beh okresné 2 Lívia Mihoková
Telesná a športová výchova Cezpoľný beh - družstvá krajské 3 Cápayová Mária, Lívia Mihoková, Adela Čermáková
Telesná a športová výchova Cezpoľný beh - družstvá okresné 1 Cápayová Mária, Lívia Mihoková, Adela Čermáková
Telesná a športová výchova Majstrovstvá SR v krátkom bazéne - 100m polohové preteky celoslovenské 3 Ondřej Špaňár
Telesná a športová výchova Majstrovstvá SR v krátkom bazéne - 100m voľný spôsob celoslovenské 1 Ondřej Špaňár
Telesná a športová výchova Majstrovstvá SR v krátkom bazéne - 200m polohové preteky celoslovenské 2 Ondřej Špaňár
Telesná a športová výchova Majstrovstvá SR v krátkom bazéne - 200m voľný spôsob celoslovenské 1 Ondřej Špaňár
Telesná a športová výchova Majstrovstvá SR v krátkom bazéne - 400m voľný spôsob celoslovenské 1 Ondřej Špaňár
Telesná a športová výchova Majstrovstvá SR v krátkom bazéne - 50m voľný spôsob celoslovenské 3 Ondřej Špaňár
Telesná a športová výchova Šach okresné 1 Gréta Kapolková
Telesná a športová výchova Šach okresné 1 Bochnička Vladimír
Telesná a športová výchova Šach okresné 2 Samuel Havalda
Telesná a športová výchova Šach okresné 3 Oliver Šoltýs
Telesná a športová výchova Šach SŠ krajské 2 Starovič Martin, Ganz Tomáš, Virsíková Vanessa, Šigut Petr
Telesná a športová výchova Šach ZŠ krajské 2 Bochnička Vladimír, Havalda Samuel, Čižmár Tomáš, Kapolková Gréta
Telesná a športová výchova The 8th International Kongfu Festival Qingdao China - Dlhá päsť medzinárodné 1 Martin Poláček
Telesná a športová výchova The 8th International Kongfu Festival Qingdao China - Šabľa medzinárodné 1 Martin Poláček
Telesná a športová výchova The 8th International Kongfu Festival Qingdao China - Skupinová šabľa medzinárodné 1 Martin Poláček

2017/18

Oblasťikona zoradeniaSúťažKoloMiestoŠtudent
Anglický jazyk Jazykový kvet II. AJ P-P PT+ celoslovenské 2 Armitage Livia Vivien
Anglický jazyk Jazykový kvet II. AJ P-P VT celoslovenské 2 Suránová Tereza
Anglický jazyk Jazykový kvet III. AJ P-P VT celoslovenské 2 Šulovský Samuel
Anglický jazyk Jazykový kvet III. PT krajské 2 Brix Tilia
Anglický jazyk Jazykový kvet III. PT krajské 3 Martinková Andrea, Ščurka Gabriel
Anglický jazyk Jazykový kvet III. VT krajské 1 Šulovský Samuel
Anglický jazyk Jazykový kvet III. VT krajské 2 Kelešiová Eva
Anglický jazyk Jazykový kvet III. VT krajské 3 Petrášová Katarína
Anglický jazyk Jazykový kvet II. PT krajské 2 Benkovičová Adriana Elizabeth
Anglický jazyk Jazykový kvet II. PT krajské 3 Ravingerová Lucia
Anglický jazyk Jazykový kvet II. PT+ krajské 1 Armitage Livia Vivien
Anglický jazyk Jazykový kvet II. VT krajské 1 Suránová Tereza
Anglický jazyk Jazykový kvet II. VT krajské 2 Benčo Jakub, Devera Sophie
Anglický jazyk Olympiáda 1A okresné 2 Hantabál Matej
Anglický jazyk Olympiáda 1B okresné 1 Nina Struhárová
Anglický jazyk Olympiáda 2A okresné 31 Kristián Čabala
Anglický jazyk Olympiáda 2B okresné 1 Samuel Šulovský
Astronómia Čo vieš o hviezdach krajské 1 Rastislav Sihelský
Biológia Olympiáda medzinárodné 3 Oliver Sporka
Biológia Olympiáda okresné 2 Adela Čermáková
Biológia Olympiáda školské 1 Adela Čermáková
Biológia Olympiáda školské 2 Sylvia Rothmaierová
Biológia Olympiáda školské 3 Emília Drnáková
Biológia Olympiáda C krajské 3 Adela Čermáková
Biológia Olympiáda C okresné 2 Adela Čermáková
Biológia Olympiáda C školské 1 Adela Čermáková
Biológia Olympiáda C školské 2 Sylvia Rothmeierová
Biológia Olympiáda C školské 3 Emília Drnáková
Biológia Olympiáda D školské 1 Adam Sajkala
Biológia Olympiáda D školské 2 Jakub Nagy
Biológia Olympiáda D školské 3 Hana Huorková
Biológia Olympiáda E celoslovenské 2 Adela Čermáková
Biológia Olympiáda E obvodné 1 Čermáková Adela
Biológia Olympiáda E obvodné 2 Jurášová Terezka
Cena primátora Bratislvay krajské 1 Paulína Smolárová, Michael Gejdoš, Peter Onduš, Jaroslav Paška, Matúš Hladký
Dejepis Olympiáda C školské 1 Lukáš Lofay
Dejepis Olympiáda C školské 2 Matej Sova
Dejepis Olympiáda C školské 3 Hubert Kowal
Dejepis Olympiáda D okresné 1 Ema Somolányiová
Dejepis Olympiáda D školské 1 Ema Somolányiová
Dejepis Olympiáda D školské 2 Nina Bacharová
Dejepis Olympiáda E okresné 3 Jozef Bachnička
Dejepis Olympiáda E školské 1 Jozef Bachnička
Dejepis Olympiáda E školské 2 Adam Tábory
Dejepis Olympiáda F školské 1 Damián Dlhoš
Dejepis Olympiáda F školské 2 Kiko Polák
Dejepis Olympiáda F školské 3 Ján Oravík
Ekonómia Centrum pro talentovanou mládež AP Psychology online Florida Virtual School Global, USA medzinárodné 1 Tobiáš Winczer
Ekonómia ekonómia celoslovenské 1 Tobiáš Winczer
Francúzsky jazyk Jazykový kvet III - PT celoslovenské 2 Orešková Olívia
Francúzsky jazyk Jazykový kvet III - PT krajské 1 Orešková Olívia
Francúzsky jazyk Jazykový kvet III - VT celoslovenské 2 Šuľovský Samuel
Francúzsky jazyk Jazykový kvet III - VT krajské 1 Šuľovský Samuel
Fyzika Čo vieš o hviezdach celoslovenské 1 Rastislav Sihelský
Fyzika Olympiáda E krajské 3 Hladký Matúš
Fyzika Olympiáda E okresné 2 Hladký Matúš
Fyzika Olympiáda metropol medzinárodné 3 Jakub Pravda
Geografia Olympiáda B krajské 2 Erik Řehulka
Geografia Olympiáda E okresné 3 Lukas Michna
Geografia Olympiáda E školské 1 Jakub Skaloš
Geografia Olympiáda E školské 2 Lukas Michna
Geografia Olympiáda E školské 3 Jakub Janičina
Geografia Olympiáda F okresné 2 Kriška Matúš
Geografia Olympiáda F okresné 3 Polák Milan
Geografia Olympiáda F školské 1 Milan Polák
Geografia Olympiáda F školské 2 Roman žitňanský
Geografia Olympiáda F školské 3 Matúš Kriška
Geografia Olympiáda G okresné 1 Pajtík Pavol
Geografia Olympiáda G okresné 2 Bachníček Matej
Geografia Olympiáda G školské 1 Pavol Pajtík
Geografia Olympiáda G školské 2 Jakub Benčo
Geografia Olympiáda G školské 3 Matej Bachníček
Geografia Olympiáda Z okresné postup do kraja Adam Hudec, Jozef Číž, Marek Jankovič, Alan Laifer, Matúš Majer, Adrian Ďurči, Lívia Čerešňová
Informatika KASIOPEA celoslovenské 2 Jozef Číž
Informatika KASIOPEA celoslovenské 3 Jaroslav Paška
Informatika Olympiáda A krajské 1 Paulína Smolárová
Informatika Olympiáda A krajské 2 Jozef Číž
Informatika Olympiáda A krajské 3 Peter Onduš
Informatika Olympiáda A krajské 4 Adrián Ďurči
Informatika Olympiáda B krajské 1 Adriana Janáčková
Informatika Olympiáda B krajské 2 Kristán Čabala
Informatika Olympiáda B krajské 3 Tomáš Šimek
Informatika Olympiáda METROPOLL medzinárodné 3 Jaroslav Paška
Informatika PALMA celoslovenské 2 Jozef Číž
Informatika PALMA celoslovenské 3 Jaroslav Paška
Informatika PROFIT celoslovenské 1 Jozef Číž
Informatika PROFIT celoslovenské 3 Jaroslav Paška
Informatika START FILM FEST Česká republika medzinárodné 1 Tomáš Droba
Informatika Zlatá klapka - Krátky hraný film 15-19 r. celoslovenské 1 Tomáš Droba
Matematika Matboj krajské 1 Hana Kalábová, Klaudia Klimeková, Matej Bachniček, Marek Hanula
Matematika Matboj krajské 1 Hana Kalábová, Klaudia Klimeková, Matej Bachniček, Marek Hanula
Matematika MatX medzinárodné 2 Martin Kaláb, Nela Ďanovská, Matúš Hladký, Tomáš Zatroch
Matematika Náboj junior celoslovenské 2 Alex Chudic, Michal Horanský, Erik Řehulka, Adriana Janáčková, Jakub Pravda
Matematika Olympiáda B krajské 3 Michal Horanský
Matematika Olympiáda metropol medzinárodné 3 Jakub Hluško
Matematika Olympiáda metropol medzinárodné 3 Miroslav Macko
Matematika Olympiáda Z5 okresné 1 Matej Bachniček
Matematika Olympiáda Z6 okresné 1 Kotulič Timur
Matematika Olympiáda Z7 okresné 2 Bachniček Jozef
Matematika Olympiáda Z8 okresné 2 Zigo Matej
Matematika Olympiáda Z9 okresné 2 Hladký Matúš
Matematika Olympiáda Z9 okresné 3 Zatroch Tomáš
Matematika Pytagoriáda P5 okresné 1 Matej Bachniček
Matematika Pytagoriáda P6 okresné 1 Kotulič Timur
Matematika Pytagoriáda P6 okresné 3 Simon Omaník
Nemecký jazyk Jazykový kvet III - PT celoslovenské 2 Kelešiová Eva
Nemecký jazyk Jazykový kvet III - PT krajské 1 Kelešiová Eva
Nemecký jazyk Jazykový kvet III - VT celoslovenské 2 Bažíková Sophia
Nemecký jazyk Jazykový kvet III - VT krajské 1 Bažíková Sophia
Nemecký jazyk Jazykový kvet II - PT krajské 2 Matejová Mária
Nemecký jazyk Jazykový kvet II - VT celoslovenské 1 Akbuluto Taner
Nemecký jazyk Jazykový kvet II - VT krajské 1 Akbuluto Taner
Nemecký jazyk Jazykový kvet II - VT krajské 2 Kiliánová Emma
Nemecký jazyk Olympiáda 1A okresné 1 Taner Akbuluto
Nemecký jazyk Olympiáda 1A okresné 3 Filip Koiš
Nemecký jazyk Olympiáda 1A školské 1 Taner Akbuluto
Nemecký jazyk Olympiáda 1A školské 2 Filip Koiš
Nemecký jazyk Olympiáda 1A školské 3 Adam Zich
Nemecký jazyk Olympiáda 1B okresné 3 Matej Sova
Nemecký jazyk Olympiáda 1B školské 1 Adam Msolly
Nemecký jazyk Olympiáda 1B školské 2 Matej Sova
Nemecký jazyk Olympiáda 1B školské 3 Emma Kiliánová
Nemecký jazyk Olympiáda 2A okresné 3 Chris Koiš
Nemecký jazyk Olympiáda 2A školské 1 Chris Koiš
Nemecký jazyk Olympiáda 2A školské 2 Martin Vitaloš
Nemecký jazyk Olympiáda 2A školské 3 Martin Rožka, Jerguš Čermák
Nemecký jazyk Olympiáda 2B okresné 1 Michaela Biacovská
Nemecký jazyk Olympiáda 2B okresné 3 Alan Laifer
Nemecký jazyk Olympiáda 2B školské 1 Michaela Biacovská
Nemecký jazyk Olympiáda 2B školské 2 Alan Laifer
Nemecký jazyk Olympiáda 2B školské 3 Michal Barna
Občianska náuka Ekonomická olympiáda krajské top 10 Tobiáš Winczer
Občianska náuka Erasmus Create and Control - Vznešený veľkoštát Resaleon celoslovenské 1 kolektív
Prírodné vedy Olympiáda metropol medzinárodné 3 Jakub Hluško, Miroslav Macko, Jakub Pravda, Richard Hamerlík, Matej Krásny, Rastislav Sihelský,Jaroslav Paška, Kristína Gáliková
Psychológia Centrum pro talentovanou mládež AP Psychology online Florida Virtual School Global, USA medzinárodné 1 Sofia Šulek
Ruský jazyk Jazykový kvet III - PT celoslovenské 1 Masjuk Ivan
Ruský jazyk Jazykový kvet III - PT krajské 1 Masjuk Ivan
Ruský jazyk Jazykový kvet III - VT celoslovenské 1 Hantabál Jakub
Ruský jazyk Jazykový kvet III - VT krajské 1 Hantabál Jakub
Ruský jazyk Jazykový kvet II - PT krajské 2 Gbelský Lukáš
Ruský jazyk Jazykový kvet II - VT celoslovenské 2 Galková Kristína
Ruský jazyk Jazykový kvet II - VT krajské 1 Galková Kristína
Ruský jazyk Olympiáda A2 krajské 1 Kristína Galková
Ruský jazyk Olympiáda A2 školské 1 Kristína Galková
Ruský jazyk Olympiáda A2 - vlastná tvorba celoslovenské 1 Kristína Galková
Ruský jazyk Olympiáda A3 celoslovenské 4 Fedor Sheparnev
Ruský jazyk Olympiáda A3 krajské 2 Fedor Sheparnev
Ruský jazyk Olympiáda A3 školské 1 Fedor Sheparnev
Ruský jazyk Olympiáda B1 celoslovenské 4 Jakub Hantabál
Ruský jazyk Olympiáda B1 krajské 1 Jakub Hantabál
Ruský jazyk Olympiáda B1 školské 1 Jakub Hantabál
Ruský jazyk Ruské slovo celoslovenské 2 Viktor Ščerbak
Ruský jazyk Ruské slovo krajské 1 Viktor Ščerbak
Slovenský jazyk a literatúra Beniakove Chynorany okresné 3 Tereza Smetanová
Slovenský jazyk a literatúra Debatiáda krajské 1 Tomáš Bátor, Tomáš Lupták
Slovenský jazyk a literatúra Debatiáda krajské 1 Oliver Machaj, Viktor Vaškanin
Slovenský jazyk a literatúra Hviezdoslavov Kubín, kat. III - poézia okresné 1 Alexandra Barančíková
Slovenský jazyk a literatúra Hviezdoslavov Kubín, kat. II - próza okresné 1 Jakub Benčo
Slovenský jazyk a literatúra Keď si vymýšľam celoslovenské 3 Jakub Filčák
Slovenský jazyk a literatúra KOMPARO celoslovenské 1 kvarta A, kvarta B
Slovenský jazyk a literatúra Literárna Senica celoslovenské čestné uznanie Miroslav Kozolka
Slovenský jazyk a literatúra Mladý novinár krajské 1 M.Bednár, J.Čermák, A.Uraz, T.Brix
Slovenský jazyk a literatúra Mladý novinár krajské 1 Michal Bednár, Tilia Brix, Jerguš Čermák, Alex Uraz
Slovenský jazyk a literatúra Návraty o cenu Andreja Sládkoviča celoslovenské 2 Tereza Smetanová
Slovenský jazyk a literatúra Olympiáda okresné 1 Kristína Galková
Slovenský jazyk a literatúra Olympiáda, kat. C krajské 3 Kristína Galková
Slovenský jazyk a literatúra Petržalské súzvuky Ferka Urbánka - poézia celoslovenské 2 Miroslav Kozolka
Slovenský jazyk a literatúra Petržalské súzvuky Ferka Urbánka - poézia celoslovenské 3 Leon Ivanič
Slovenský jazyk a literatúra Petržalské súzvuky Ferka Urbánka - próza celoslovenské 3 Lukáš Krásny
Slovenský jazyk a literatúra Šaliansky Maťko, kat. II školské 1 Lívia Armitage
Slovenský jazyk a literatúra Šaliansky Maťko, kat. II školské 2 Dominika Štofanová
Slovenský jazyk a literatúra Šaliansky Maťko, kat. II školské 3 Karolína Derdáková
Slovenský jazyk a literatúra Šaliansky Maťko, kat. III okresné 2 Mia Armitage
Slovenský jazyk a literatúra Šaliansky Maťko, kat. III školské 1 Mia Armitage
Slovenský jazyk a literatúra Šaliansky Maťko, kat. III školské 2 Alfréd Brix
Slovenský jazyk a literatúra Šaliansky Maťko, kat. III školské 3 Adam Kišac
Slovenský jazyk a literatúra Vánoční Debatiáda v Prostějove medzinárodné 1 Martin Bolvanský, Matúš Bytčánek, Jerguš Čermák, Filip Petráš, Samuel Šulovský
Slovenský jazyk a literatúra Vráťme knihy do škôl celoslovenské 1 najaktívnejšia škola
Slovenský jazyk a literatúra Vráťme knihy do škôl celoslovenské 3 Alexandra Barančíková
Španielsky jazyk Jazykový kvet III - PT celoslovenské 2 Prochádzková Linda
Španielsky jazyk Jazykový kvet III - PT krajské 1 Prochádzková Linda
Štúdium Ocenenie Župana BSK krajské 1 Paulína Smolárová
Telesná a športová výchova Midicool Volley krajské 2 Terézia Marcineková, Nela Ďanovská, Lucia Ravingerová, Emília Drnáková, Terézia Jurášková, Alžbeta Špirková
Telesná a športová výchova Midicool Volley okresné 1 Terézia Marcineková, Nela Ďanovská, Lucia Ravingerová, Emília Drnáková, Terézia Jurášková, Alžbeta Špirková
Telesná a športová výchova Šach Okresné 1 Vladimír Bochnička
Telesná a športová výchova Šach Okresné 2 Oliver Šoltýs
Telesná a športová výchova Stredoškolská liga ultimate celoslovenské 1 kolektív

2016/17

Oblasťikona zoradeniaSúťažKoloMiestoŠtudent
Anglický jazyk Jazykový kvet III celoslovenské 2 Samuel Šulovský
Anglický jazyk Jazykový kvet III+ celoslovenské 2 Sofia Šulek
Anglický Jazyk Olympiáda 1A okresné 1 Hantabál Matej
Biológia Olympiáda celoslovenské 3 Oliver Sporka
Biológia Olympiáda - botanika krajské 3 Andrea Martinková
Biológia Olympiáda - kat.C okresné 1 Lívia Čerešňová
Biológia Olympiáda - kat.C okresné 3 Andrea Martinková
Biológia Olympiáda, kat.C krajské 1 Lívia Čerešňová
Biológia Olympiáda, kat.C školské 1 Lívia Čerešňová
Biológia Olympiáda, kat.C školské 2 Andrea Martinková
Biológia Olympiáda, kat.C školské 3 Lenka Stahlová
Biológia Olympiáda, kat.D okresné 1 Sára Krajčijová
Biológia Olympiáda, kat.D školské 1 Sára Krajčijová
Biológia Olympiáda, kat.D školské 2 Zuzana Hladká
Biológia Olympiáda, kat.E/botanika krajské 1 Lenka Stahlová
Biológia Olympiáda, kat.E/botanika krajské 3 Andrea Martinková
Biológia Olympiáda, kat.E/botanika okresné 1 Lenka Stahlová
Biológia Olympiáda, kat.E/botanika okresné 2 Andrea Martinková
Biológia Olympiáda, kat.E/geológia okresné 2 Matej Sedlár
Biológia Olympiáda, kat.E/zoológia krajské 2 Adela Čermáková
Biológia Olympiáda, kat.E/zoológia okresné 1 Adela Čermáková
Biológia ZOOolympiáda celoslovenské 2 Christán Hollósy
Chémia Olympiáda kat.D okresné 1 Miroslav Cibuľa
Dejepis Olympiáda kat.C okresné 1 Martin Rožka
Dejepis Olympiáda kat.C okresné 2 Emil Hodál
Dejepis Olympiáda - kategória C školské 1 Martin Rožka
Dejepis Olympiáda - kategória C školské 2 Emil Hodál
Dejepis Olympiáda - kategória C školské 3 Lívia Cerešnová
Dejepis Olympiáda - kategória D školské 1 Hubert Kowal
Dejepis Olympiáda - kategória D školské 2 Kristína Galková
Dejepis Olympiáda - kategória D školské 3 Jakub Skaloš
Dejepis Olympiáda - kategória E školské 1 Emma Somolányová
Dejepis Olympiáda - kategória E školské 2 Samuel Sadák
Dejepis Olympiáda - kategória E školské 3 Zuzka Hladká
Dejepis Olympiáda - kategória F školské 1 Roland Meixner
Dejepis Olympiáda - kategória F školské 2 Stanislav Bezák
Dejepis Olympiáda - kategória F školské 3 Matej Zigo
Fyzika Olympiáda kat.E okresné 1 Šimek Tomáš
Fyzika Olympiáda kat.E okresné 2 Čermáková Adela
Fyzika Pikofyz celoslovenské 1 Hladký Matúš
Fyzika Pikofyz celoslovenské 3 Škvarka Michal
Geografia Olympiáda - kat.E krajské 1 Martin Rožka
Geografia Olympiáda - kat.E okresné 2 Martin Rožka
Geografia Olympiáda - kat.E okresné 3 Adam Hudec
Geografia Olympiáda - kat.F okresné 1 Lukas Michna
Geografia Olympiáda - kat.F okresné 2 Jakub Janičina
Geografia Olympiáda - kat.G okresné 2 Matúš Kriška
Geografia Olympiáda - kat.G okresné 3 Peter Siebert
Geografia Olympiáda - kat.Z okresné postupujúci Gdovec, Řehulka, Petráš F., Laifer, Jankovič, Sádovská
Geografia Olympiáda Kvarta školské 1 Martin Rožka
Geografia Olympiáda Kvarta školské 2 Jerguš Čermák
Geografia Olympiáda Kvarta školské 3 Adam Hudec
Geografia Olympiáda Prima školské 1 Jozef Bachníček
Geografia Olympiáda Prima školské 2 Samuel Michalík
Geografia Olympiáda Prima školské 3 Roman Žitňanský
Geografia Olympiáda Sekunda školské 1 Lukas Michna
Geografia Olympiáda Sekunda školské 2 Jakub Janičina
Geografia Olympiáda Sekunda školské 3 Tomáš Laczky
Geografia Olympiáda Tercia školské 1 Jakub Skaloš
Geografia Olympiáda Tercia školské 2 Jakub Koník
Geografia Olympiáda Tercia školské 3 Hubert Kowal
Iné Všetkovedko celoslovenské 3 Matúš Kriška
Informatika 48 Hours Film Project - krátky hraný film medzinárodné 2 Michael Gejdoš
Informatika European Cooperation Day Film Festival - krátky hraný film medzinárodné 2 Michael Gejdoš
Informatika FKS B krajské 2 Tomáš Šimek
Informatika Kasiopea celoslovenské strieborná medaila Paulína Smolárová
Informatika KSP - kat.O a T celoslovenské 1 Paulína Smolárová
Informatika Olympiáda medzinárodné bude v lete Paulína Smolárová
Informatika Olympiáda, kat.B krajské 3 Tomáš Šimek
Informatika PRASK krajské 2 Tomáš Šimek
Informatika ScratchCup celoslovenské 2 Martin Kaláb
Informatika UFO krajské 3 Tomáš Šimek
Informatika Zlatá klapka - Najlepší moderátor spravodajstva a publicistiky celoslovenské 1 Michael Gejdoš
Matematika Klokan Benjamín celoslovenské 1 Martin Kaláb
Matematika MAKS 5 celoslovenské 1 Matúš Kriška
Matematika MAKS 7 celoslovenské 1 Martin Tomeš
Matematika MAKS 9 celoslovenské 1 Jerguš Čermák
Matematika MAKS 9 celoslovenské 1 Emil Hodál
Matematika Olympiáda Z5 okresné 1 Matej Bachniček
Matematika Olympiáda Z5 okresné 1 Bachniček Matej
Matematika Olympiáda Z5 okresné 2 Omaník Simon
Matematika Olympiáda Z5 okresné 3 Simon Omaník
Matematika Olympiáda Z6 okresné 1 Alexander Janč
Matematika Olympiáda Z7 okresné 1 Stanislav Bezák
Matematika Olympiáda Z7 okresné 2 Matej Zigo
Matematika Olympiáda Z7 okresné 3 Zuzana Hladká
Matematika Olympiáda Z8 okresné 3 Matúš Hladký
Matematika Pytagoriáda P5 okresné 1 Timur Kotulič
Matematika Pytagoriáda P5 okresné 2 Samuel Šoltýs
Matematika Pytagoriáda P6 okresné 3 Alex Kotian, Viktor Vaškanin
Matematika Pytagoriáda P7 okresné 2 Krištof Kusý
Matematika Pytagoriáda P8 okresné 1 Tomáš Zatroch
Nemecký jazyk Jazykový kvet II celoslovenské 2 Miroslav Kozolka
Nemecký jazyk Jazykový kvet III celoslovenské 1 Sophia Bažíková
Nemecký Jazyk Olympiáda 1A okresné 3 Taner Akbuluto
Nemecký Jazyk Olympiáda 1A školské 1 Filip Koiš
Nemecký Jazyk Olympiáda 1A školské 2 Ema Kiliánová
Nemecký Jazyk Olympiáda 1A školské 3 Ema Somolányová
Nemecký Jazyk Olympiáda 1B školské 1 Adam Msolly
Nemecký Jazyk Olympiáda 1B školské 2 Mária Matejová
Nemecký Jazyk Olympiáda 1B školské 3 Monika Janesová
Nemecký Jazyk Olympiáda 1C školské 1 Taner Akbuluto
Nemecký Jazyk Olympiáda 1C školské 2 Giorgio Duglas Severini
Nemecký Jazyk Olympiáda 2A okresné 1 Samuel Macháč
Nemecký Jazyk Olympiáda 2A okresné 2 Sára Lovecká
Nemecký Jazyk Olympiáda 2A školské 1 Samuel Macháč
Nemecký Jazyk Olympiáda 2A školské 2 Alan Laifer
Nemecký Jazyk Olympiáda 2A školské 3 Sára Lovecká
Nemecký Jazyk Olympiáda 2B okresné 1 Michaela Biacovská
Nemecký Jazyk Olympiáda 2B školské 1 Michaela Biacovská
Nemecký Jazyk Olympiáda 2B školské 2 Alex Fleško
Nemecký Jazyk Olympiáda 2B školské 3 Adam Rosipal
Nemecký Jazyk Olympiáda 2C celoslovenské 1 Nick Chapman
Nemecký Jazyk Olympiáda 2C krajské 1 Nick Chapman
Nemecký Jazyk Olympiáda 2C školské 1 Nick Chapman
Prírodné vedy Všetkovedko celoslovenské 3 Kriška Matúš
Ruský jazyk Jazykový kvet III celoslovenské 1 Jakub Hantabál
Ruský Jazyk Ruské slovo - Poézia krajské 1 Viktor Ščerbak
Slovenský jazyk a literatúra Bratislava moje mesto 2017 obvodné 2 Lukáš Krásny
Slovenský jazyk a literatúra Bratislava moje mesto 2017 - básne obvodné 2 Benjamín Kopcsay
Slovenský jazyk a literatúra Bratislava moje mesto 2017 - básne obvodné 3 Miroslav Kozolka
Slovenský jazyk a literatúra Debatiáda celoslovenské 1 Emil Hodál, Viktor Mihok
Slovenský jazyk a literatúra Debatiáda celoslovenské 4 Ján Filip Barczi, Alex Uraz
Slovenský jazyk a literatúra Debatiáda krajské 3 Ján Filip Barczi, Alex Uraz
Slovenský jazyk a literatúra Debatná súťaž medzinárodné 1 Martin Bolvanský, Samuel Šulovský, Filip Petráš, Lívia Mihoková, Matúš Bytčánek
Slovenský jazyk a literatúra Debatná súťaž krajské 1 Viktor, Mihok, Emil Hodál, Ján FilipBarczi, Alex Uraz
Slovenský jazyk a literatúra Hviezdoslavov Kubín okresné 1 Tereza Smetanová
Slovenský jazyk a literatúra Hviezdoslavov Kubín okresné 2 Katarína Šmigová
Slovenský jazyk a literatúra Hviezdoslavov Kubín okresné 3 Liliana Hnatová
Slovenský jazyk a literatúra Hviezdoslavov Kubín - III. kategória, poézia okresné 2 Miroslav Kozolka
Slovenský jazyk a literatúra Hviezdoslavov Kubín - III. kategória, próza okresné 1 Ema Somolányiová
Slovenský jazyk a literatúra Hviezdoslavov Kubín - II. kategória, poézia okresné 3 Filip Pavlac
Slovenský jazyk a literatúra Hviezdoslavov Kubín - II. kategória, próza okresné 2 Tomáš Lupták
Slovenský jazyk a literatúra Hviezdoslavov Kubín - Poézia III.k školské 1 Miroslav Kozolka
Slovenský jazyk a literatúra Hviezdoslavov Kubín - Poézia III.k školské 2 Leon Ivanič
Slovenský jazyk a literatúra Hviezdoslavov Kubín - Poézia III.k školské 3 Adam Kuruc
Slovenský jazyk a literatúra Hviezdoslavov Kubín - Poézia II.k školské 1 Filip Pavlac
Slovenský jazyk a literatúra Hviezdoslavov Kubín - Poézia II.k školské 2 Samuel Michalík
Slovenský jazyk a literatúra Hviezdoslavov Kubín - Poézia II.k školské 3 Jindřich Láznička
Slovenský jazyk a literatúra Hviezdoslavov Kubín - Poézia IV.k školské 1 Tereza Smetanová
Slovenský jazyk a literatúra Hviezdoslavov Kubín - Poézia IV.k školské 2 Sofia Šulek
Slovenský jazyk a literatúra Hviezdoslavov Kubín - Poézia IV.k školské 3 Samuel Šulovský
Slovenský jazyk a literatúra Hviezdoslavov Kubín - Próza III.k školské 1 Ema Somolányiová
Slovenský jazyk a literatúra Hviezdoslavov Kubín - Próza III.k školské 2 Alexandra Barančíková
Slovenský jazyk a literatúra Hviezdoslavov Kubín - Próza III.k školské 3 Emma Killiánová
Slovenský jazyk a literatúra Hviezdoslavov Kubín - Próza II.k školské 1 Tomáš Lupták
Slovenský jazyk a literatúra Hviezdoslavov Kubín - Próza II.k školské 2 Peter Siebert
Slovenský jazyk a literatúra Hviezdoslavov Kubín - Próza II.k školské 3 Alfréd Brix
Slovenský jazyk a literatúra Hviezdoslavov Kubín - Próza IV.k školské 1 Liliana Hnátová
Slovenský jazyk a literatúra Hviezdoslavov Kubín - Próza IV.k školské 2 Simona Znášiková
Slovenský jazyk a literatúra Hviezdoslavov Kubín - Próza IV.k školské 3 Eva Kelešiová
Slovenský jazyk a literatúra Návraty poézie o cenu Andreja Sládkoviča celoslovenské 2 Tereza Smetanová
Slovenský jazyk a literatúra Návraty poézie o cenu Andreja Sládkoviča krajské 1 Tereza Smetanová
Slovenský jazyk a literatúra Olympiáda krajské 1 Barbora Barančíková
Slovenský jazyk a literatúra Petržalské súzvuky Ferka Urbánka – 2. kategória – poézia celoslovenské 3 Miroslav Kozolka
Slovenský jazyk a literatúra Šaliansky Maťko - III.kategória okresné 1 Ema Somolányiová
Slovenský jazyk a literatúra Šaliansky Maťko - III.kategória školské 1 Ema Somolányiová
Slovenský jazyk a literatúra Šaliansky Maťko - III.kategória školské 2 Ema Mihálová
Slovenský jazyk a literatúra Šaliansky Maťko - III.kategória školské 3 Matej Donoval
Slovenský jazyk a literatúra Šaliansky Maťko - II.kategória okresné 1 Jindřich Láznička
Slovenský jazyk a literatúra Šaliansky Maťko - II.kategória školské 1 Jindřich Láznička
Slovenský jazyk a literatúra Šaliansky Maťko - II.kategória školské 2 Dominika Trudičová
Slovenský jazyk a literatúra Šaliansky Maťko - II.kategória školské 3 Štefan Dojčer
Slovenský jazyk a literatúra Škultétyho rečňovanky celoslovenské 2 Miroslav Kozolka
Španielsky jazyk Olympiáda - kat.A školské 1 Pavlína Tomášiková
Španielsky jazyk Olympiáda - kat.A školské 2 Michal Petrovič
Španielsky jazyk Olympiáda - kat.B školské 1 Nina Viršíková
Španielsky jazyk Olympiáda - kat.C krajské 2 Nina Viršiková
Španielsky jazyk Olympiáda - kat.D krajské 2 Pavlína Tomášiková
Telesná a športová výchova Stolný tenis okresné 1 Ihring Walter, Janč Alex, Rosa Alex, Semančík Filip

2015/16

Oblasťikona zoradeniaSúťažKoloMiestoŠtudent
Anglický jazyk Jazykový kvet - III. kategória: prevzatá tvorba celoslovenské 1 Valentína Hučková
Anglický jazyk Jazykový kvet - III. kategória: prevzatá tvorba krajské 1 Valentína Hučková
Anglický jazyk Jazykový kvet - III. kategória: vlastná tvorba krajské 3 Johana Brezovská
Anglický jazyk Jazykový kvet - II. kategória: prevzatá tvorba krajské 2 Lukáš Gbelský
Anglický jazyk Jazykový kvet - II. kategória: vlastná tvorba celoslovenské 3 Eva Kelešiová
Anglický jazyk Jazykový kvet - II. kategória: vlastná tvorba krajské 1 Eva Kelešiová
Anglický jazyk Olympiáda - kategória 1A školské 1 Ema Somolányová
Anglický jazyk Olympiáda - kategória 1A školské 2 Ema Mihálová
Anglický jazyk Olympiáda - kategória 1A školské 3 Marek Mojžiš
Anglický jazyk Olympiáda - kategória 1B školské 1 Adam Válek
Anglický jazyk Olympiáda - kategória 1B školské 2 Samuel Macháč
Anglický jazyk Olympiáda - kategória 1B školské 3 Martin Kollarovič
Anglický jazyk Olympiáda - kategória 1C školské 1 Sebastián Bražina
Anglický jazyk Olympiáda - kategória 1C školské 2 Filip Doba
Anglický jazyk Olympiáda - kategória 1C školské 3 Mia Armitage
Anglický jazyk Olympiáda - kategória 2A školské 1 Samo Šuľovský
Anglický jazyk Olympiáda - kategória 2A školské 2 Marek Horanský
Anglický jazyk Olympiáda - kategória 2A školské 3 Jakub Hantabál
Anglický jazyk Olympiáda - kategória 2B školské 1 Johana Brezovská
Anglický jazyk Olympiáda - kategória 2B školské 2 Valentína Hučková
Anglický jazyk Olympiáda - kategória 2B školské 3 Erika Belicová
Anglický jazyk Olympiáda - kategória 2C2 školské 3 Sofia Šulek
Biológia Olympiáda - kategória C okresné 2 Patrik Fabiánek
Biológia Olympiáda - kategória D obvodné 1 Adela Čermáková
Chémia Olympiáda okresné 3 Miroslav Macko
Dejepis Olympiáda - kategória C krajské 3 Samuel Harvan
Fotografia AMFO 2016 krajské 2 Marián Valovič
Fotografia FIAP 2016 (Omán) medzinárodné účasť Marián Valovič
Fotografia Zelený Objektív celoslovenské 1 Marián Valovič
Francúzsky jazyk Jazykový kvet - III. kategória: prevzatá tvorba celoslovenské 1 Nina Viršíková
Francúzsky jazyk Jazykový kvet - III. kategória: prevzatá tvorba krajské 1 Nina Viršíková
Fyzika Fyziklání medzinárodné 5 Paulína Smolárová, Arthur Petráš, Jakub Hluško, Michal Horanský, Matej Krásny
Fyzika KSP - kat.O celoslovenské 1 Paulína Smolárová
Fyzika Olympiáda medzinárodné 2 Martin Gažo
Fyzika Olympiáda - kategória A krajské 1 Martin Gažo
Fyzika Olympiáda - kategória E okresné 1 Horanský Michal
Fyzika Olympiáda - kategória E okresné 2 Macko Miroslav
Fyzika Olympiáda - kategória E okresné 3 Pravda Jakub
Fyzika Olympiáda - kategória F okresné 1 Šimek Tomáš
Geografia Olympiáda - kategória C obvodné 2 Patrik Fabiánek
Geografia Olympiáda - kategória E školské 1 Erik Řehulka
Geografia Olympiáda - kategória E školské 2 Marek Gdovec
Geografia Olympiáda - kategória E školské 3 Jakub Pravda
Geografia Olympiáda - kategória E obvodné 1 Erik Řehulka
Geografia Olympiáda - kategória E obvodné 2 Marek Gdovec
Geografia Olympiáda - kategória F školské 1 Jerguš Čermák
Geografia Olympiáda - kategória F školské 2 Martin Rožka
Geografia Olympiáda - kategória F školské 3 Emil Hodáľ
Geografia Olympiáda - kategória G školské 1 Jakub Skaloš
Geografia Olympiáda - kategória G školské 2 Adela Čermáková, Matej Sova
Geografia Olympiáda - kategória G školské 3 Tomáš Zatroch
Geografia Olympiáda - kategória H školské 1 Maximilián Ágh
Geografia Olympiáda - kategória H školské 2 Lukas Michna, Tomáš Laczky
Geografia Olympiáda - kategória H školské 3 Jakub Janičina
Geografia Olympiáda - kategória I školské 1 Jozef Bachniček
Geografia Olympiáda - kategória I školské 2 Adam Hanzel
Geografia Olympiáda - kategória I školské 3 Samuel Michalík
História Olympiáda - kategória C1 školské 1 Viktor Racsko
História Olympiáda - kategória C1 školské 2 Samuel Harvan
História Olympiáda - kategória C1 školské 3 David Kekeši
História Olympiáda - kategória D1 školské 1 Martin Rožka
História Olympiáda - kategória D1 školské 2 Emil Hodál
História Olympiáda - kategória D1 školské 3 Jozef Maroš Bednárik
História Olympiáda - kategória E1 školské 1 Matej Sova
História Olympiáda - kategória E1 školské 2 Lukáš Lofay
História Olympiáda - kategória E1 školské 3 Kristína Galková
História Olympiáda - kategória F1 školské 1 Roland Meixner
História Olympiáda - kategória F1 školské 2 Stanislav Bezák
História Olympiáda - kategória F1 školské 3 Matej Zigo
Informatika I-Cup medzinárodné 2 Paulína Smolárová
Informatika Kasiopea celoslovenské 4 Paulína Smolárová
Informatika Olympiáda celoslovenské 8 Paulína Smolárová
Informatika Olympiáda krajské 3 Paulína Smolárová
Informatika Olympiáda - výberové sústredenie celoslovenské 4 (postup na medzinárodné kolo) Paulína Smolárová
Informatika Zenit A krajské 9 Martin Gažo
Informatika Zenit B krajské 1*
Najlepší výsledok v celoslovenskom poradí v oboch kategóriách
Paulína Smolárová
Informatika Zenit B krajské 9 Jaroslav Paška
Informatika Zenit B krajské 13 Ondrej Zigo
Informatika Zenit B krajské 15 Matej Krásny
Matematika Matboj Pikomat a Riešky celoslovenské 1 Peter Ďuriš, Viktor Vaškanin, Tamara Lednárová, Adam Hanzel
Matematika Náboj junior 2015 celoslovenské 1 Michal Horanský, Miroslav Macko, Jakub Pravda, Alex Chudic
Matematika Olympiáda - kat.A celoslovenské 18 Paulína Smolárová
Matematika Olympiáda - kat.B krajské 2 Paulína Smolárová
Matematika Olympiáda - kategória Z9 okresné 1 Miroslav Macko
Matematika Olympiáda - kategória Z9 okresné 1 Jakub Pravda
Matematika Pytagoriáda - P3 okresné 1 Matej Bachniček
Matematika Pytagoriáda - P4 okresné 2 Timur Kotulič
Matematika Pytagoriáda P5 okresné 3 Tamara Lednárová
Matematika Pytagoriáda - P5 okresné 3 Tamara Lednárová
Matematika Pytagoriáda - P6 okresné 3 Štefan Šutý
Matematika Pytagoriáda - P7 okresné 1 Tomáš Zatroch
Nemecký jazyk Jazykový kvet - III. kategória: prevzatá tvorba krajské 1 Michaela Biacovská
Nemecký jazyk Jazykový kvet - III+. kategória: prevzatá tvorba celoslovenské 4 Michaela Biacovská
Nemecký jazyk Jazykový kvet - III. kategória: vlastná tvorba celoslovenské 1 Samuel Šulovský
Nemecký jazyk Jazykový kvet - III. kategória: vlastná tvorba krajské 1 Samuel Šulovský
Nemecký jazyk Jazykový kvet - III. kategória+: vlastná tvorba krajské 1 Erika Belicová
Nemecký jazyk Jazykový kvet - III+. kategória: vlastná tvorba celoslovenské 1 Erika Belicová
Nemecký jazyk Jazykový kvet - II. kategória: prevzatá tvorba krajské 2 Samuel Macháč
Nemecký jazyk Jazykový kvet - II. kategória: prevzatá tvorba krajské 2 Alex Uraz
Nemecký jazyk Olympiáda - kategória 1A školské 1 Matúš Hladký
Nemecký jazyk Olympiáda - kategória 1A školské 2 Matej Sova
Nemecký jazyk Olympiáda - kategória 1A školské 3 Adam Msolly
Nemecký jazyk Olympiáda - kategória 1A obvodné 3 Matúš Hladký
Nemecký jazyk Olympiáda - kategória 1B školské 1 Samuel Macháč
Nemecký jazyk Olympiáda - kategória 1B školské 2 Martin Vitáloš
Nemecký jazyk Olympiáda - kategória 1B školské 3 Martin Rožka
Nemecký jazyk Olympiáda - kategória 1B obvodné 3 Samuel Macháč
Nemecký jazyk Olympiáda - kategória 2A krajské 2 Michaela Biacovská
Nemecký jazyk Olympiáda - kategória 2A školské 1 Michaela Biacovská
Nemecký jazyk Olympiáda - kategória 2A školské 2 Sára Lovecká
Nemecký jazyk Olympiáda - kategória 2A školské 3 Jakub Hantabál
Nemecký jazyk Olympiáda - kategória 2A obvodné 1 Michaela Biacovská
Nemecký jazyk Olympiáda - kategória 2B krajské 3 Robert Virsik
Nemecký jazyk Olympiáda - kategória 2B školské 1 Robert Virsik
Nemecký jazyk Olympiáda - kategória 2B školské 2 Richard Schindler
Nemecký jazyk Olympiáda - kategória 2B školské 3 Simona Petrová
Nemecký jazyk Olympiáda - kategória 2B obvodné 1 Róbert Virsik
Nemecký jazyk Olympiáda - kategória 2C celoštátne 1 Erika Belicová
Nemecký jazyk Olympiáda - kategória 2C krajské 1 Erika Belicová
Nemecký jazyk Olympiáda - kategória 2C školské 1 Erika Belicová
Slovenský jazyk a literatúra Hviezdoslavov Kubín - kategória III - poézia školské 1 Barbora Barančíková
Slovenský jazyk a literatúra Hviezdoslavov Kubín - kategória III - poézia školské 2 Miroslav Kozelka
Slovenský jazyk a literatúra Hviezdoslavov Kubín - kategória III - poézia školské 3 Radovan Valentín
Slovenský jazyk a literatúra Hviezdoslavov Kubín - kategória III - próza školské 1 Sebastián Bražina
Slovenský jazyk a literatúra Hviezdoslavov Kubín - kategória III - próza školské 2 Emil Hodál
Slovenský jazyk a literatúra Hviezdoslavov Kubín - kategória III - próza školské 3 Liliana Hnatová
Slovenský jazyk a literatúra Hviezdoslavov Kubín - kategória II - poézia školské 1 Adam Kuruc
Slovenský jazyk a literatúra Hviezdoslavov Kubín - kategória II - poézia školské 2 Matej Zigo
Slovenský jazyk a literatúra Hviezdoslavov Kubín - kategória II - poézia školské 3 Alexandra Barančíková
Slovenský jazyk a literatúra Hviezdoslavov Kubín - kategória II - próza školské 1 Matej Hantabal
Slovenský jazyk a literatúra Hviezdoslavov Kubín - kategória II - próza školské 2 Petra Kojdová
Slovenský jazyk a literatúra Hviezdoslavov Kubín - kategória II - próza školské 3 Oliver Šoltys
Slovenský jazyk a literatúra Hviezdoslavov Kubín - kategória IV - poézia školské 1 Jakub Vanko
Slovenský jazyk a literatúra Hviezdoslavov Kubín - kategória IV - poézia školské 2 Matej Haviernik
Slovenský jazyk a literatúra Hviezdoslavov Kubín - kategória IV - poézia školské 3 Tereza Smetanová
Slovenský jazyk a literatúra Hviezdoslavov Kubín - kategória IV - próza školské 1 Sofia Šulek
Slovenský jazyk a literatúra Hviezdoslavov Kubín - kategória IV - próza školské 2 Jakub Hantabal
Slovenský jazyk a literatúra Hviezdoslavov Kubín - kategória IV - próza školské 3 Lucia Iffková
Slovenský jazyk a literatúra Literárna súťaž: Studňa sa tajne s dažďom zhovára - Próza celoslovenské 1 Michaela Biacovská
Slovenský jazyk a literatúra Olympiáda okresné 2 Matej Krásny
Slovenský jazyk a literatúra Račiansky jahodový kvet, poézia okresné 1 Miroslav Kozolka
Slovenský jazyk a literatúra Šaliansky Maťko, III.kategória okresné 1 Ema Mihálová
Slovenský jazyk a literatúra Šaliansky Maťko, III.kategória školské 1 Ema Mihálová
Slovenský jazyk a literatúra Šaliansky Maťko, III.kategória školské 2 Ema Somolányiová
Slovenský jazyk a literatúra Šaliansky Maťko, III.kategória školské 3 Adam Kuruc
Slovenský jazyk a literatúra Šaliansky Maťko, II.kategória školské 1 Marko Pelegrin
Slovenský jazyk a literatúra Šaliansky Maťko, II.kategória školské 2 Samuel Michalík
Slovenský jazyk a literatúra Šaliansky Maťko, II.kategória školské 3 Mia Armitage
Slovenský jazyk a literatúra Škultétyho rečňovanky celoslovenské 1 Erika Belicová
Slovenský jazyk a literatúra Vráťme knihy do škôl celoslovenské 2 Lenka Stahlová
Španielsky jazyk Olympiáda - kategória B krajské 2 Nina Viršíková
Španielsky jazyk Olympiáda - kategória D školské 1 Michal Petrovič
Španielsky jazyk Olympiáda - kategória D školské 2 Tomáš Lastovka
Španielsky jazyk - kategória B Olympiáda školské 1 Nina Viršíková
Španielsky jazyk - kategória B Olympiáda školské 2 Linda Prochádzková
Španielsky jazyk - kategória B Olympiáda školské 3 Katarína Šmigová
Telesná a športová výchova Badminton krajské 1 Alex Chudic, Jakub Pravda
Telesná a športová výchova Badminton krajské 3 Sebastián Virsík, Peter Šigút
Telesná a športová výchova Majstrovstvá v šachu krajské 1 Miroslav Macko

2014/15

Oblasťikona zoradeniaSúťažKoloMiestoŠtudent
Anglický jazyk Jazykový kvet - Poézia a próza + okresné 1 Livia Armitage
Anglický jazyk Jazykový kvet - Poézia a próza + okresné 2 Mia Armitage
Anglický jazyk Olympiáda krajské 1 Ema Mária Gazdíková
Anglický jazyk Olympiáda 1A krajské 2 Daniel Belan
Anglický jazyk Olympiáda 1A okresné 1 Daniel Belan
Anglický jazyk Olympiáda 1B okresné 1 Samuel Šulovský
Biológia Olympiáda C okresné 4 Nina Marcineková
Chémia Olympiáda D krajské 8 Matej Krásny
Chémia, Fyzika, Informatika Intel ISEF medzinárodné 3 Martin Holický
Dejepis Olympiáda okresné 1 Lukáš Lofay
Fotografia AMFO 2015 – kategória do 21 rokov – čiernobiela fotografia okresné 2 Marián Valovič
Fotografia AMFO 2015 – kategória do 21 rokov – farebná fotografia okresné 2 Marián Valovič
Fotografia FIAP Medzinárodná federácia amatérskej umeleckej fotografie medzinárodné účasť v celoslovenskej kolekcii – postup na celosvetovú súťaž Marián Valovič
Fotografia Zelený objektív – kategória stredné školy celoslovenské 1 Marián Valovič
Francúzsky jazyk Jazykový kvet II celoslovenské 2 Nina Viršíková
Francúzsky jazyk Jazykový kvet - Poézia a próza okresné 1 Nina Viršíková
Fyzika Expo Sciences Europe 2014 medzinárodné prezentácia vlastného vedeckého projektu - Tenkovrstvový platinový mikrosenzor teploty Martin Holický, Jerguš Stručka
Fyzika FKS A celoslovenské 5 Paulína Smolárová
Fyzika FKS A celoslovenské 8 Arthur Petráš
Fyzika FKS B celoslovenské 11 Marek Horanský
Fyzika Fyziklání medzinárodné 1 Jerguš Stručka
Martin Gažo
Fyzika IJSO celoslovenské 4 Matej Krásny
Fyzika Olympiáda celoslovenské 3 Martin Gažo
Fyzika Olympiáda krajské 2 Martin Gažo
Fyzika Olympiáda D krajské 14 Matej Krásny
Fyzika Olympiáda E krajské 4 Matej Krásny
Fyzika Olympiáda E okresné 1 Jakub Hluško
Fyzika Olympiáda E okresné 2 Matej Krásny
Fyzika Olympiáda E okresné 3 Ondrej Zigo
Fyzika Turnaj mladých fyzikov celoslovenské 4 Martin Gažo, Jerguš Stručka, Timotej Tomandl, Paulína Smolárová, Michaela Leinwaterová
Fyzika UFO - letná časť celoslovenské 1 Matej Krásny
Fyzika UFO - letná časť celoslovenské 4 Jakub Hluško
Fyzika UFO - zimná časť celoslovenské 1 Matej Krásny
Geografia Olympiáda krajské 2 Adam Šolc
Geografia Olympiáda okresné 1 Zuzana Hladká
Geografia Olympiáda okresné 1 Martin Rožka
Geografia Olympiáda obvodné postup do krajského kola Marek Horanský
Adrián Hegeduš
Šimon Benjamín Špányi, Adam Šolc, Samuel Mladý, Adam Harušinec
Informatika KSP-O celoslovenské 4 Peter Ralbovský
Informatika KSP-O celoslovenské 11 Paulína Smolárová
Informatika KSP-T celoslovenské 6 Peter Ralbovský
Informatika KSP-T celoslovenské 11 Paulína Smolárová
Informatika KSP-Z celoslovenské 1 Paulína Smolárová
Informatika Logická olympiáda celoslovenské 3 Slávka Fratričová
Informatika Natoč svoj krátky film medzinárodné (Slovensko, Rakúsko) 3 Richard N.Ch. Schindler
Informatika Olympiáda A celoslovenské 10 Paulína Smolárová
Informatika Olympiáda A celoslovenské 13 Peter Ralbovský
Informatika Olympiáda A krajské 3 Peter Ralbovský
Informatika Olympiáda A krajské 6 Paulína Smolárová
Informatika PRASK celoslovenské 8 Tomáš Šimek
Informatika PRASK celoslovenské 14 Jakub Hluško
Informatika PRASK celoslovenské 21 Daniel Belan
Informatika Scratch Cup celoslovenské 1 Michal Horanský
Informatika Scratch Cup celoslovenské 2 Tomáš Šimek
Informatika ŠPONGIA celoslovenské 2 Samuel Šulovský, Jaroslav Paška, Marián Valovič
Informatika ŠPONGIA celoslovenské 3 Michal Rebro, Dávid Debnár
Informatika ŠPONGIA celoslovenské 14 Viktor Ščerbák
Informatika Technoplaneta.cz medzinárodné 9 Jakub Hluško, Matej Krásny, Matúš Majer
Informatika Zlatá klapka celoslovenské 6 nominácií Richard N.Ch. Schindler
Informatika Zlatá klapka - krátky hraný film celoslovenské 1 Max Mravčák, Eva Kelešiová
Informatika Zlatá klapka - námet a scenár celoslovenské 1 Richard N.Ch. Schindler
Matematika Matematický klokan celoslovenské 1 Alex Fleško
Matematika Matematický klokan celoslovenské 22 Tomáš Zatroch
Matematika Matematický klokan celoslovenské 26 Martin Gažo
Matematika MO-Z5 okresné 1 Alexandra Barančíková
Matematika MO-Z5 okresné 3 Zuzana Hladká
Matematika MO-Z5 okresné 7 Emma Danielová
Matematika MO-Z5 okresné 7 Alžbeta Špirková
Matematika MO-Z5 okresné 15 Juliana Šmídová
Matematika MO-Z5 okresné 17 Emma Kiliánová
Matematika MO-Z5 okresné 17 Petra Kojdová
Matematika MO-Z5 okresné 17 Štefan Šutý
Matematika MO-Z5 okresné 17 Matej Zigo
Matematika MO-Z5 okresné 25 Stanislav Bezák
Matematika MO-Z5 okresné 25 Alex Rosa
Matematika Náboj Junior celoslovenské 1 Matej Krásny, Jakub Hluško, Alan Leifer, Michal Horanský
Matematika Olympiáda A celoslovenské 14 Peter Ralbovský
Matematika Olympiáda A krajské 10 Peter Ralbovský
Matematika Olympiáda B krajské 3 Nick Chapman
Matematika Olympiáda C krajské 12*
žiak kvarty
Jakub Hluško
Matematika Olympiáda C krajské 25*
žiak kvarty
Michal Mráz
Matematika Olympiáda Z6 okresné 1 Martin Kaláb
Matematika Olympiáda Z6 okresné 2 Tomáš Zatroch
Matematika Olympiáda Z6 okresné 3 Matúš Hladký, Michal Škvarka
Matematika Olympiáda Z7 okresné 1 Alexander Chuguryan
Matematika Olympiáda Z8 okresné 1 Michal Horanský, Miroslav Macko
Matematika Olympiáda Z8 okresné 3 Matej Priesol
Matematika Olympiáda Z9 krajské 1 Jakub Hluško
Matematika Olympiáda Z9 krajské 13*
žiak tercie
Miroslav Macko
Matematika Pangea celoslovenské 3 Jakub Hluško
Matematika Pangea celoslovenské 5 Nick Chapman
Matematika Pikomat 5 celoslovenské 1 Lukáš Krásny
Matematika Pikomat 5 celoslovenské 18 Matej Zigo
Matematika Pikomat kvarta celoslovenské 10 Matej Krásny
Matematika Pikomat príma celoslovenské 9 Michal Škvarka
Matematika Pikomat príma celoslovenské 18 Tomáš Zatroch
Matematika Pikomat príma celoslovenské 21 Martin Martiš
Matematika Pikomat tercia celoslovenské 11 Jakub Pravda
Matematika Riešky - leto celoslovenské 9 Matej Krásny
Matematika Všetkovedko celoslovenské 11 Tomáš Laczky
Náuka o spoločnosti Olympiáda ľudských práv celoslovenské 6 Adam Harušinec
Náuka o spoločnosti Olympiáda ľudských práv celoslovenské účasť Richard N.Ch. Schindler
Náuka o spoločnosti Olympiáda ľudských práv krajské 3 Adam Harušinec
Náuka o spoločnosti Olympiáda ľudských práv krajské 5 Richard N.Ch. Schindler
Nemecký jazyk Jazykový kvet II celoslovenské 1 Samuel Šulovský
Nemecký jazyk Jazykový kvet II - dráma celoslovenské 2 Skupina žiakov kvarty
Nemecký jazyk Jazykový kvet III+ celoslovenské 2 Erika Belicová
Nemecký jazyk Jazykový kvet - Poézia a próza II okresné 1 Samuel Šulovský
Nemecký jazyk Jazykový kvet - Poézia a próza II okresné 2 Alex Uraz
Nemecký jazyk Jazykový kvet - Poézia a próza III okresné 1 Michaela Biacovská
Nemecký jazyk Jazykový kvet - Poézia a próza III okresné 2 Richard N.Ch. Schindler
Nemecký jazyk Jazykový kvet - Poézia a próza III+ okresné 1 Erika Belicová
Nemecký jazyk Olympiáda celoslovenské 4 Ema Mária Gazdíková
Nemecký jazyk Olympiáda celoslovenské 6 Michal Moravčík
Nemecký jazyk Olympiáda školské (postup v kategóriách) 1 Chris Koiš, Jakub Hantabál, Benjamín Špányi,Ema Mária Gazdíková, Michal Moravčík
Nemecký jazyk Olympiáda 1A obvodné 3 Chris Koiš
Nemecký jazyk Olympiáda 1B obvodné 3 Jakub Hantabál
Nemecký jazyk Olympiáda 2A krajské 2 Šimon Benjamín Špányi
Nemecký jazyk Olympiáda 2A obvodné 1 Šimon Benjamín Špányi
Nemecký jazyk Olympiáda 2B krajské 1 Ema Mária Gazdíková
Nemecký jazyk Olympiáda 2B obvodné 1 Ema Mária Gazdíková
Nemecký jazyk Olympiáda 2C krajské 1 Michal Moravčík
Slovenský jazyk a literatúra Beniakove Chynorany - Slovenský festival poézie výberové 2 Katarína Šmigová
Slovenský jazyk a literatúra Hviezdoslavov Kubín okresné 1 Lucia Iffková
Slovenský jazyk a literatúra Hviezdoslavov Kubín, III-poézia okresné 2 Tereza Smetanová
Slovenský jazyk a literatúra Hviezdoslavov Kubín, III-poézia školské 1 Tereza Smetanová
Slovenský jazyk a literatúra Hviezdoslavov Kubín, III-poézia školské 2 Katarína Šmigová
Slovenský jazyk a literatúra Hviezdoslavov Kubín, III-poézia školské 3 Paulína Tomášiková
Slovenský jazyk a literatúra Hviezdoslavov Kubín, III-próza okresné 2 Eva Kelešiová
Slovenský jazyk a literatúra Hviezdoslavov Kubín, III-próza školské 1 Eva Kelešiová
Slovenský jazyk a literatúra Hviezdoslavov Kubín, III-próza školské 2 Sebastian Bražina
Slovenský jazyk a literatúra Hviezdoslavov Kubín, III-próza školské 3 Alexandra Barančíková
Slovenský jazyk a literatúra Hviezdoslavov Kubín, II-poézia školské 2 Matej Zigo
Slovenský jazyk a literatúra Hviezdoslavov Kubín, II-poézia školské 3 Lukáš Krásny
Slovenský jazyk a literatúra Hviezdoslavov Kubín, II-próza okresné 2 Ema Somolányiová
Slovenský jazyk a literatúra Hviezdoslavov Kubín, II-próza školské 1 Ema Somolányiová
Slovenský jazyk a literatúra Hviezdoslavov Kubín, II-próza školské 2 Barbora Barančíková
Slovenský jazyk a literatúra Hviezdoslavov Kubín, II-próza školské 3 Barbora Janáková
Slovenský jazyk a literatúra Hviezdoslavov Kubín, IV-poézia okresné 1 Richard N.Ch. Schindler
Slovenský jazyk a literatúra Hviezdoslavov Kubín, IV-poézia školské 1 Richard N.Ch. Schindler
Slovenský jazyk a literatúra Hviezdoslavov Kubín, IV-poézia školské 2 Jakub Vanko
Slovenský jazyk a literatúra Hviezdoslavov Kubín, IV-poézia školské 3 Jana Sadovská
Slovenský jazyk a literatúra Hviezdoslavov Kubín, IV-próza okresné 1 Lucia Iffková
Slovenský jazyk a literatúra Hviezdoslavov Kubín, IV-próza školské 1 Lucia Iffková
Slovenský jazyk a literatúra Hviezdoslavov Kubín, IV-próza školské 2 Erika Belicová
Slovenský jazyk a literatúra Hviezdoslavov Kubín, IV-próza školské 3 Alžbeta Katonová
Slovenský jazyk a literatúra Mladý novinár okresné 1 Sára Lovecká, Nina Marcineková, Tereza Smetanová, Katarína Czaková
Slovenský jazyk a literatúra OK Olympiáda okresné 2 Matej Krásny
Slovenský jazyk a literatúra Olympiáda krajské 4 Richard N.Ch. Schindler
Slovenský jazyk a literatúra Petržalské súzvuky Ferka Urbánka - próza celoslovenské 1 Max Pál
Slovenský jazyk a literatúra Petržalské súzvuky Ferka Urbánka - próza celoslovenské 2 Marek Horanský
Slovenský jazyk a literatúra Šaliansky Maťko - II. školské 1 Alexandra Barančíková
Slovenský jazyk a literatúra Šaliansky Maťko - II. školské 2 Ema Somolányiová
Slovenský jazyk a literatúra Šaliansky Maťko - II. školské 3 Matej Šimon Hantabál
Slovenský jazyk a literatúra Šaliansky Maťko - III. okresné 1 Alex Uraz
Slovenský jazyk a literatúra Šaliansky Maťko - III. školské 2 Barbora Janáková
Slovenský jazyk a literatúra Šaliansky Maťko - III. školské 3 Tilia Brix
SOČ práca: Ako funguje televízne spravodajstvo krajské 1 Richard N.Ch. Schindler
Šport Cezpolný beh žiakov SŠ okresné 2 Erika Belicová, Laura Macháčová, Magdaléna Spustová
Šport Cezpoľný beh žiakov SŠ okresné 2 Samuel Mladý, Maroš Kovaľ, Jakub Ušák
Šport Cezpoľný beh žiakov SŠ okresné 3 Erika Belicová
Šport Šachový turnaj krajské 2 Peter Macko
Šport Stolný tenis obvodné 2 Peter Macko, Miroslav Macko, Dominik Hollý

2013/14

Oblasťikona zoradeniaSúťažKoloMiestoŠtudent
Anglický jazyk English Essay Competition celoslovenské 2 Valentína Hušková
Anglický jazyk English Essay Competition celoslovenské užší výber Radovan Balog
Anglický jazyk Olympiáda celoslovenské 2 Theodore Quam
Anglický jazyk Olympiáda krajské 1 Theodore Quam
Anglický jazyk Olympiáda krajské 2 Sofia Emma Šulek
Anglický jazyk Olympiáda krajské 3 Samuel Šuľovský
Anglický jazyk Olympiáda obvodné 1 Oskar Lelko
Anglický jazyk Olympiáda obvodné 1 Theodore Quam
Anglický jazyk Olympiáda obvodné 1 Samuel Šuľovský
Anglický jazyk Olympiáda obvodné 2 Michal Moravčík
Anglický jazyk Olympiáda obvodné 3 Valentína Hučková
Anglický jazyk Olympiáda 1A školské 1 Oskar Lelko
Anglický jazyk Olympiáda 1A školské 2 Jerguš Krč
Anglický jazyk Olympiáda 1A školské 3 Lea Teodora Kolevská
Anglický jazyk Olympiáda 1B školské 1 Samuel Šuľovský
Anglický jazyk Olympiáda 1B školské 2 Adrián Hegeduš
Anglický jazyk Olympiáda 1B školské 3 Marek Horanský
Anglický jazyk Olympiáda 1C školské 1 Sofia Emma Mária Šulek
Anglický jazyk Olympiáda 1C školské 2 Matej Benčík
Anglický jazyk Olympiáda 1C školské 3 Sebastián Bražina
Anglický jazyk Olympiáda 2A školské 1 Valentína Hučková
Anglický jazyk Olympiáda 2A školské 2 Johana Eva Brezovská
Anglický jazyk Olympiáda 2A školské 3 David Debnár
Anglický jazyk Olympiáda 2B školské 1 Michal Moravčík
Anglický jazyk Olympiáda 2B školské 2 Michal Smetana
Anglický jazyk Olympiáda 2B školské 3 Michal Hagovský
Anglický jazyk Olympiáda 2C1 školské 1 Radovan Balog
Anglický jazyk Olympiáda 2C1 školské 2 David Schun
Anglický jazyk Olympiáda 2C2 školské 1 Theodore Quam
Anglický jazyk Olympiáda 2C2 školské 2 Matúš Mikuš
Anglický jazyk Olympiáda 2C2 školské 3 Katarína Morávková
Anglický jazyk Shadowlands celoslovenské úspešný účastník Matúš Lavko
Anglický jazyk Shadowlands celoslovenské úspešný účastník Barbora Lukáčová
Anglický jazyk Shadowlands celoslovenské úspešný účastník Oskar Madro
Anglický jazyk Spelling Bee školské 1 Nina Viršíková
Anglický jazyk Spelling Bee školské 2 Martin Bolvanský
Anglický jazyk Spelling Bee školské 3 Samuel Šuľovský
Biológia Olympiáda školské 1 Viktor Racsko
Biológia Olympiáda školské 2 David Szabó
Biológia Olympiáda školské 3 Jerguš Krč
Biológia Olympiáda A krajské 3 Adrián Pieš
Biológia Olympiáda B krajské úspešný riešiteľ Jakub Barát
Biológia Olympiáda C krajské 2 Christian Hollósy
Biológia Olympiáda C obvodné 1 Christian Hollósy
Biológia Olympiáda C obvodné 2 David Szabó
Chémia EUSO – Európska olympiáda v prírodných vedách medzinárodné zlatá medaila Martin Holický
Chémia olympiáda krajské 7 Alex Fleško
Chémia olympiáda krajské 10 Šimon Benjamín Špányi
Chémia Olympiáda A celoslovenské 5 Martin Holický
Chémia Olympiáda A celoslovenské úspešný riešiteľ Barbora Kováčová
Chémia Olympiáda A krajské 1 Martin Holický
Chémia Olympiáda A krajské 3 Barbora Kováčová
Chémia olympiáda B krajské 12 Nick Chapman
Chémia olympiáda C krajské 2 Nick Chapman
Dejepis československá dejepisná súťaž medzinárodné 25 (zo 75) Samuel Bodík, Adam Máčaj, Juraj Privits
Dejepis československá súťaž krajské 1 Samuel Bodík, Juraj Privits, Adam Máčaj
Dejepis Olympiáda okresné 2 Matej Sedlár
Dejepis Olympiáda okresné 2 Adam Válek
Dejepis Olympiáda okresné 3 Jakub Gašpar
Fotografia All You Need to Life medzinárodné medailu VÖAV Marián Valovič
Fotografia Medzinárodná federácia umeleckej fotografie medzinárodné striebro Marián Valovič
Fotografia Talenty mladej Európy medzinárodné ocenenie Marián Valovič
Fotografia Zelený objektív celoslovenské 1 Marián Valovič
Fyzika Festival vedy a techniky krajské postup do celoslovenského kola Jerguš Stručka, Martin Holický
Fyzika Fyziklání československé 5 Karolína Šromeková, Jerguš Stručka, Martin Gažo
Fyzika Fyziklání československé 13 Alžbeta Kurdelová, Irenka Bačinská, Adrián Pieš, Barbora Kováčová, Arthur Petráš
Fyzika Náboj celoslovenské 1 Karolína Šromeková, Irena Bačinská, Barbora Kováčová, Alžbeta Kurdelová, Martin Gažo
Fyzika Náboj bratislavské 4 Nick Chapman, Peter Ralbovský, Paulína Smolárová, Arthur Petráš
Fyzika Olympiáda okresné 6 Jakub Hluško
Fyzika Olympiáda A celoslovenské 12 Martin Gažo
Fyzika Olympiáda A krajské 3 Martin Gažo
Fyzika Olympiáda B krajské 9 Jerguš Stručka
Fyzika Olympiáda C krajské 1 Martin Gažo
Fyzika Olympiáda C krajské 2 Peter Pavel Arthur Petráš
Fyzika Olympiáda D krajské 4 Paulína Smolárová
Fyzika Olympiáda D krajské 7 Nick Chapman
Fyzika Olympiáda E okresné 1 Marek Horanský
Fyzika Olympiáda E okresné 2 Michal Horanský
Fyzika Turnaj mladých fyzikov celoslovenské úspešný riešiteľ Martin Gažo
Geografia Olympiáda okresné 1 Jerguš Čermák
Geografia Olympiáda okresné 1 Samuel Harvan
Geografia Olympiáda okresné 3 Matúš Majer
Geografia Olympiáda okresné 3 Jakub Skaloš
Geografia Olympiáda okresné 8 Filip Jakab
Geografia Olympiáda 5.ročník školské 1 Jakub Skaloš
Geografia Olympiáda 5.ročník školské 2 Tomáš Zatroch
Geografia Olympiáda Kvarta školské 1 Filip Jakab
Geografia Olympiáda Kvarta školské 2 Hana Holická
Geografia Olympiáda Príma školské 1 Jerguš Čermák
Geografia Olympiáda Príma školské 2 Adam Hudec
Geografia Olympiáda Sekunda školské 1 Samuel Harvan
Geografia Olympiáda Sekunda školské 2 Erik Řehulka
Geografia Olympiáda Tercia školské 1 Matúš Majer
Geografia Olympiáda Tercia školské 2 Marek Jankovič
Geografia Olympiáda Tercia školské 2 Alan Laifer
Geografia Olympiáda Z celoslovenské 6 Juraj Privits
Geografia Olympiáda Z celoslovenské 9 Samo Rusnák
Geografia Olympiáda Z krajské 1 Juraj Privits
Geografia Olympiáda Z krajské 2 Samo Rusnák
Geografia Olympiáda Z krajské 3 Samuel Mladý
Geografia Poznáš Slovensko krajské 2 Juraj Privits
Iné AMFO 2014 bratislavské postup do celoštátneho kola Marián Valovič
Iné Certifikát Ambasádora MU Brno medzinárodné absolvovaný rok Tomáš Lintner
Iné Debatiáda medzinárodné 1 Matej Miškuf, Karolína Ondriašová, Juraj Privits, Adam Máčaj, David Schun
Iné Detský Oskar celoslovenské uznanie Richard N.Ch. Schindler
Iné EXPERT celoslovenské 7 Juraj Privits
Iné EXPERT celoslovenské 7 Martin Rožka
Iné EXPERT celoslovenské 9 Michal Miškerník
Iné EXPERT celoslovenské 21 Daniel Adamčík
Iné EXPERT celoslovenské 25 Matúš Majer
Iné Logická olympiáda školské 1 Jakub Hluško
Iné Logická olympiáda školské 2 Michal Horanský
Iné Memoriál Maria Luisa celoslovenské čestné uznanie Martin Prievalský
Iné Projektová práca celoslovenské postup na detskú vedeckú konferenciu Adam Harušinec
Iné Projektová práca celoslovenské postup na detskú vedeckú konferenciu Richard N.Ch. Schindler
Iné Ružinovská Ekologická Fotografia 2014 bratislavské ocenenie Marián Valovič
Iné SOČ celoslovenské 5 Tomáš Lintner
Iné SOČ krajské 1 Svetlana Farkašová
Iné SOČ krajské 2 Jerguš Stručka, Martin Holický
Iné SOČ krajské 2 Tomáš Lintner
Iné Všetkovedko celoslovenské 6 Tereza Cvečková
Iné Všetkovedko celoslovenské 7 Kristína Galková
Iné Všetkovedko celoslovenské 7 Matúš Hladký
Iné Všetkovedko celoslovenské 16 Matej Novosad
Informatika BALTIE 2014 medzinárodné 2 Jakub Koník
Informatika BALTIE 2014 medzinárodné 3 Daniel Teplan
Informatika BALTIE 2014 medzinárodné 14 Viktor Balan
Informatika BALTIE 2014 medzinárodné 14 Viktor Balan
Informatika CEOI - Stredoeurópska olympiáda v informatike medzinárodné bronzová medaila*
jediné zúčastnené dievča
Barbora Kováčová
Informatika Genius Logicus medzinárodné úspešný účastník Viktor Balan
Informatika Informatická olympiáda celoslovenské 4 Peter Ralbovský
Informatika Informatická olympiáda celoslovenské 8 Barbora Kováčová
Informatika Informatická olympiáda celoslovenské 30 Michaela Šandalová
Informatika Informatická olympiáda krajské 3 Peter Ralbovský
Informatika Informatická olympiáda krajské 4 Barbora Kováčová
Informatika Informatická olympiáda krajské 11 Michaela Šandalová
Informatika KSP-O leto celoslovenské 4 Peter Ralbovský
Informatika KSP-O zima celoslovenské 7 Michaiela Šandalová
Informatika KSP-O zima celoslovenské 8 Barbora Kováčová
Informatika KSP-T leto celoslovenské 5 Peter Ralbovský
Informatika KSP-T leto celoslovenské 8 Barbora Kováčová
Informatika Palma celoslovenské 2 Barbora Kováčová a Michaela Šandalová
Informatika Palma celoslovenské 3 Peter Ralbovský a Martin Gažo
Informatika Scratch Cup celoslovenské 1 Michal Horanský
Informatika Scratch Cup celoslovenské 1 Michal Horanský
Informatika Scratch Cup celoslovenské 5 Matej Priesol
Informatika Scratch Cup celoslovenské 7 Chudíc Alex
Informatika Scratch Cup celoslovenské 13 Miroslav Macko
Informatika Scratch Cup celoslovenské 15 David Kekeší, Barbora Barančíková
Informatika ŠPONGIA - súťaž v programovaní hier celoslovenské 1 Michal Miškerník, Anna-Mária Klimkovič, Lucia Nemcová, Johana Eva Brezovská
Informatika ŠPONGIA - súťaž v programovaní hier celoslovenské 3 Dávid Debnár, Viktor Jamrich
Informatika ŠPONGIA - súťaž v programovaní hier celoslovenské 4 Jakub Hranický, Jakub Lupták, Matej Miškuf, Radovan Balog
Informatika Zenit – kategória A krajské 2 Barbora Kováčová
Informatika Zenit – kategória A krajské 16 Michaela Šandalová
Informatika Zenit – kategória B krajské 2 Peter Ralbovský
Informatika Zenit – kategória B krajské 5 Nick Chapman
Informatika Zenit – kategória B krajské 6 Martin Gažo
Informatika Zenit – kategória webdizajn krajské 1 Anna-Mária Klimkovič, Michal Miškerník
Matematika KMS-alfa leto celoslovenské 20 Andrea Tóthová
Matematika KMS-alfa leto celoslovenské 24 Simona Petrová
Matematika KMS-alfa leto celoslovenské 32 Laura Macháčová
Matematika KMS-beta leto celoslovenské 34 Dominik Hollý
Matematika KMS-beta zima celoslovenské 25 Peter Ralbovský
Matematika KMS-beta zima celoslovenské 35 Dominik Hollý
Matematika KMS-beta zima celoslovenské 37 Peter Pavel Arthur Petráš
Matematika KMS-beta zima celoslovenské 39 Irena Bačinská
Matematika MAKS krajské 1.-16. Katarína Petrášová
Matematika MAKS krajské 6. Matej Krásny
Matematika MAKS krajské 17.-20. Jerguš Čermák
Matematika MAKS krajské 24.-25. Daniel Belan
Matematika MAKS krajské 25.-26. Matej Sova
Matematika MAKS krajské 31.-33. Matej Haverlík
Matematika Malynár celoslovenské 4 Jakub Skaloš
Matematika olympiáda okresné 1 Barbora Barančíková
Matematika olympiáda krajské 11 Paulína Smolárová
Matematika Olympiáda celoslovenské 11 tretie najlepšie dievča Irena Bačinská
Matematika Olympiáda celoslovenské úspešná účasť Michaela Šandalová
Matematika Pikomat celoslovenské 1 Samuel Dostál
Matematika Pikomat celoslovenské 2 Matej Haverlík
Matematika Pikomat celoslovenské 3 Peter Kravár
Matematika Pikomat celoslovenské 3 Tomáš Zatroch
Matematika Pikomat celoslovenské 5 Marek Horanský
Matematika Pikomat celoslovenské 5 Martin Kaláb
Matematika Pikomat celoslovenské 7 Michal Horanský
Matematika Pikomat celoslovenské 7 Jakub Pravda
Matematika Pikomat celoslovenské 8 Paulína Smolárová
Matematika Pikomat celoslovenské 11 Matej Krásny
Matematika Pikomat krajské úspešný riešiteľ Tomáš Lastovka
Matematika Pikopretek bratislavské 1 Marcel Petrík, Daniel Korec, Robert Popelka, Matej Sedlár
Matematika Pikopretek bratislavské 1 Robert Popelka
Matematika pytagoriáda celoslovenské 4 Jakub Hluško
Matematika Pytagoriáda P7 okresné 1 Michal Horanský
Matematika Pytagoriáda P8 okresné 1 Jakub Hluško
Matematika Riešky celoslovenské 7 Matej Haverlík
Matematika Riešky celoslovenské 8 Matej Krásny
Matematika Riešky celoslovenské 15 Daniel Teplan
Matematika Riešky celoslovenské 38 Jakub Hluško
Náboženstvo Biblia očami detí celoslovenské 3 Adela Čermáková
Náboženstvo Biblická olympiáda okresné 1 Adela Čermáková, Lívia Čerešňová, Monika Janesová
Nemecký jazyk Olympiáda celoslovenské 3 Nick Chapman
Nemecký jazyk Olympiáda krajské 1 Nick Chapman
Nemecký jazyk Olympiáda krajské 5 Robert Virsik
Nemecký jazyk Olympiáda obvodné 1 Robert Virsík
Nemecký jazyk Olympiáda obvodné 2 Alan Laifer
Nemecký jazyk Olympiáda obvodné 2 David Schun
Nemecký jazyk Olympiáda obvodné 3 Martin Vitáloš
Nemecký jazyk Olympiáda 1A školské 1 Martin Vitáloš
Nemecký jazyk Olympiáda 1A školské 2 Martin Rožka
Nemecký jazyk Olympiáda 1B školské 1 Alan Laifer
Nemecký jazyk Olympiáda 1B školské 2 Jakub Hantabál
Nemecký jazyk Olympiáda 1B školské 3 Michaela Biacovská
Nemecký jazyk Olympiáda 2A školské 1 Robert Virsík
Nemecký jazyk Olympiáda 2A školské 2 Simona Petrová
Nemecký jazyk Olympiáda 2A školské 3 Richard N. Ch. Schindler
Nemecký jazyk Olympiáda 2B školské 1 David Schun
Nemecký jazyk Olympiáda 2B školské 2 Lucia Znášiková
Nemecký jazyk Olympiáda 2B školské 3 Samuel Kohutiar
Nemecký jazyk Olympiáda 2B školské 3 Martin Prievalský
Nemecký jazyk Olympiáda 2C školské 1 Nick Chapman
Nemecký jazyk Olympiáda 2C školské 2 Erika Belicová
Nemecký jazyk Olympiáda 2C školské 2 Michal Moravčík
Slovenský jazyk Hviezdoslavov Kubín obvodné 1 Peter Balko
Slovenský jazyk Hviezdoslavov Kubín obvodné 2 Matej Benčík
Slovenský jazyk Hviezdoslavov Kubín Kvinta-Oktáva školské 1 Richard N. Ch. Schindler
Slovenský jazyk Hviezdoslavov Kubín Kvinta-Oktáva školské 2 Erika Belicová
Slovenský jazyk Hviezdoslavov Kubín Kvinta-Oktáva školské 2 Michal Chudý
Slovenský jazyk Hviezdoslavov Kubín Kvinta-Oktáva školské 3 Paulína Gajdošová
Slovenský jazyk Hviezdoslavov Kubín Kvinta-Oktáva školské 3 Šimon Benjamín Špányi
Slovenský jazyk Hviezdoslavov Kubín piataci-Príma školské 1 Peter Balko
Slovenský jazyk Hviezdoslavov Kubín piataci-Príma školské 1 Adam Petrovič
Slovenský jazyk Hviezdoslavov Kubín piataci-Príma školské 2 Michal Bednár
Slovenský jazyk Hviezdoslavov Kubín piataci-Príma školské 2 Jakub Lovecký
Slovenský jazyk Hviezdoslavov Kubín piataci-Príma školské 3 Barbora Janáková
Slovenský jazyk Hviezdoslavov Kubín piataci-Príma školské 3 Matej Novosad
Slovenský jazyk Hviezdoslavov Kubín poézia okresné 2 Richard N. Ch. Schindler
Slovenský jazyk Hviezdoslavov Kubín próza okresné 3 Paulína Gajdošová
Slovenský jazyk Hviezdoslavov Kubín Sekunda-Kvarta školské 1 Michal Mráz
Slovenský jazyk Hviezdoslavov Kubín Sekunda-Kvarta školské 1 Jakub Vanko
Slovenský jazyk Hviezdoslavov Kubín Sekunda-Kvarta školské 2 Matej Benčík
Slovenský jazyk Hviezdoslavov Kubín Sekunda-Kvarta školské 2 Adam Válek
Slovenský jazyk Hviezdoslavov Kubín Sekunda-Kvarta školské 3 Barbora Barančíková
Slovenský jazyk Hviezdoslavov Kubín Sekunda-Kvarta školské 3 Eva Kelešiová
Slovenský jazyk Hviezdoslavov Kubín Sekunda-Kvarta školské 3 Barbora Marcineková
Slovenský jazyk Literárne súzvuky Ferka Urbánka celoslovenské 3 Matej Haviernik
Slovenský jazyk Literárne súzvuky Ferka Urbánka celoslovenské čestné uznanie Michal Horanský, Maroš Palko
Slovenský jazyk Mladá slovenská poviedka 2013 celoslovenské čestné uznanie Simona Znášiková, Marek Holík
Slovenský jazyk Mladý novinár celoslovenské 2 Sára Lovecká, Nina Marcineková, Katarína Czaková, Tereza Smetanová
Slovenský jazyk olympiáda A školské 1 Svetlana Farkašová
Slovenský jazyk olympiáda A školské 2 Juraj Privits
Slovenský jazyk olympiáda A školské 3 Samuel Kohutiar
Slovenský jazyk olympiáda B školské 1 Peter Ratajík
Slovenský jazyk olympiáda B školské 2 Lucia Iffková
Slovenský jazyk olympiáda B školské 3 Petra Koňakovská
Slovenský jazyk olympiáda C školské 1 Matej Krásny
Slovenský jazyk olympiáda C školské 2 Nina Marcineková
Slovenský jazyk olympiáda C školské 3 Sára Lovecká
Slovenský jazyk Šaliansky Maťko krajské 1 Lukáš Gbelský
Slovenský jazyk Šaliansky Maťko krajské 4 Eva Kelešiová
Slovenský jazyk Šaliansky Maťko obvodné 1 Lukáš Gbelský
Slovenský jazyk Šaliansky Maťko obvodné 1 Eva Kelešiová
Slovenský jazyk Šaliansky Maťko mladší školské 1 Janis Paulis
Slovenský jazyk Šaliansky Maťko mladší školské 2 Daniel Teplan
Slovenský jazyk Šaliansky Maťko starší školské 1 Eva Kelešiová
Slovenský jazyk Šaliansky Maťko starší školské 2 David Kekeši
Slovenský jazyk Šaliansky Maťko starší školské 3 Tilia Brix
Slovenský jazyk Šalliansky Maťko celoslovenské úspešná účasť Lukáš Gbelský
Slovenský jazyk Vráťme knihy do škôl celoslovenské 3 ŠpMNDaG
Slovenský jazyk Vráťme knihy do škôl celoslovenské 4 Tereza Marcineková
Slovenský jazyk Vráťme knihy do škôl celoslovenské 8 Adam Petrovič
Slovenský jazyk Vráťme knihy do škôl celoslovenské 10 Martin Kaláb
Slovenský jazyk Vráťme knihy do škôl celoslovenské 11 Sarah Krčová
Slovenský jazyk a literatúra Bratislava, moje mesto bratislavské 1 Ivana Kravárová
Španielsky jazyk Olympiáda obvodné 3 Tomáš Lastovka
Španielsky jazyk Olympiáda B školské 1 Maroš Palko
Španielsky jazyk Olympiáda B školské 2 Barbora Barančíková
Španielsky jazyk Olympiáda C školské 1 Nina Viršíková
Španielsky jazyk Olympiáda C školské 2 Jakub Hluško
Španielsky jazyk Olympiáda C školské 3 Adrián Hegeduš
Španielsky jazyk Olympiáda D školské 1 Tomáš Lastovka
Španielsky jazyk Olympiáda D školské 2 Oskar Madro
Španielsky jazyk Olympiáda D školské 3 Jakub Barát
Šport Cezpoľný beh okresné 2 Adam Šolc, Samuel Mladý, David Schun
Šport detská florbalová liga slovenské úspešný účastník Michal Petrovič
Šport majstrovstvá plávanie okresné 1 Sarah Krčová
Šport plavecké preteky Innsbruck medzinárodné 1 Andrej Getlík
Šport šach krajské 1 Miroslav Macko
Šport šach krajské 6 Martina Michalková
Šport šach krajské 12 Michaela Srbecká
Šport šach okresné 1 Martina Michalková
Šport šach okresné 2 Miroslav Macko
Šport šach okresné 2 Michaela Sára Srbecká
Šport šach okresné 4 Peter Kravár
Šport šach okresné 4 Ivana Kravárová
Šport šach okresné 7 Nick Chapman

2012/13

Oblasťikona zoradeniaSúťažKoloMiestoŠtudent
Anglický jazyk English Essay Competition Kategória anglofónni celoslovenské 4 Natália Tóthová
Anglický jazyk English Essay Competition Kategória anglofónni celoslovenské najužší výber Lucia Jamrichová
Anglický jazyk English Essay Competition Kategória anglofónni celoslovenské najužší výber Tomáš Varinský
Anglický jazyk OEPPC Kategória F - Próza celoslovenské 2 Jakub Lupták
Anglický jazyk Olympiáda celoslovenské 1 Kamila Součková
Anglický jazyk Olympiáda celoslovenské 2 Samuel Šuľovský
Anglický jazyk Olympiáda kategória 1A krajské 1 Samuel Šuľovský
Anglický jazyk Olympiáda kategória 1A školské 1 Samuel Šuľovský
Anglický jazyk Olympiáda kategória 1A školské 2 Nina Viršíková
Anglický jazyk Olympiáda kategória 1A obvodné 1 Samuel Šuľovský
Anglický jazyk Olympiáda kategória 1B školské 1 Maximilián Pál
Anglický jazyk Olympiáda kategória 1B školské 2 Adam Rosipal
Anglický jazyk Olympiáda kategória 1C krajské 3 Matej Benčík
Anglický jazyk Olympiáda kategória 1C školské 1 Sofia Šulek
Anglický jazyk Olympiáda kategória 1C školské 2 Matej Benčík
Anglický jazyk Olympiáda kategória 2A školské 1 Jakub Kojda
Anglický jazyk Olympiáda kategória 2A školské 2 Dorota Dutková
Anglický jazyk Olympiáda kategória 2B krajské 1 Kamila Součková
Anglický jazyk Olympiáda kategória 2B školské 1 Kamila Součková
Anglický jazyk Olympiáda kategória 2B školské 2 Jakub Lupták
Anglický jazyk Olympiáda kategória 2B obvodné 1 Kamila Součková
Anglický jazyk Olympiáda kategória 2C1 školské 1 Lucia Kramárová
Anglický jazyk Olympiáda kategória 2C2 školské 1 Natália Tóthová
Anglický jazyk Olympiáda kategória 2C2 školské 2 Dagmar Mlkvíková
Anglický jazyk Olympiáda kategória 2C2 obvodné 2 Natália Tóthová
Anglický jazyk Sci fi poviedka celoslovenské 1 Robert Virsík
Biológia olympiáda školské 1 Christian Hollósy
Biológia olympiáda školské 4 Šimon Benjamín Špányi
Biológia Olympiáda školské 1 Jakub Stolárik
Biológia Olympiáda školské 2 Katarína Čulenová
Biológia Olympiáda školské 2 Ondrej Haľama
Biológia Olympiáda školské 3 Jakub Hantabál
Biológia Olympiáda školské 3 Marek Horanský
Biológia olympiáda E obvodné 1 Jakub Stolárik
Biológia olympiáda E obvodné 2 Katarína Čulenová
Biológia olympiáda E obvodné 7 Jakub Hantabál
Chémia Olympiáda A krajské 1 Martin Holický
Chémia Olympiáda A krajské 2 Barbora Kováčová
Chémia Olympiáda A školské 1 Martin Holický
Chémia Olympiáda A školské 2 Barbora Kováčová
Chémia Olympiáda A školské 3 Ján Michael Kormaník
Chémia Olympiáda DG školské 1 Nick Chapman
Chémia Olympiáda DG školské 2 Alex Fleško
Chémia Olympiáda DG školské 3 Šimon Benjamín Špányi
Dejepis olympiáda krajské 1 Adam Šolc
Dejepis olympiáda krajské 2 Jakub Barát
Dejepis Olympiáda kategória C školské 1 Jakub Barát
Dejepis Olympiáda kategória C školské 2 Martin Čermák
Dejepis Olympiáda kategória C školské 3 Oliver Halász
Dejepis Olympiáda kategória C obvodné 1 Jakub Barát
Dejepis Olympiáda kategória C obvodné 2 Martin Čermák
Dejepis Olympiáda kategória D školské 1 Marek Horanský
Dejepis Olympiáda kategória D školské 2 Ján Orda Oravec
Dejepis Olympiáda kategória D školské 3 Jakub Vanko
Dejepis Olympiáda kategória D obvodné 3 Marek Horanský
Dejepis Olympiáda kategória E školské 1 Jakub Hluško
Dejepis Olympiáda kategória E školské 2 Jakub Hantábal
Dejepis Olympiáda kategória E školské 3 Marek Jankovič
Dejepis Olympiáda kategória E obvodné 6 Jakub Hluško
Dejepis Olympiáda kategória F školské 1 Samuel Harvan
Dejepis Olympiáda kategória F školské 2 Ivan Masjuk
Dejepis Olympiáda kategória F školské 3 Adam Válek
Dejepis Olympiáda kategória F obvodné 2 Samuel Harvan
Fyzika Fyzikálna olympiáda A školské 1 Natália Tokárová, Kamila Součková, Filip Janitor, Jerguš Stručka
Fyzika Fyziklání československé A 8 Alžbeta Kurdelová, Jerguš Stručka, Michaela Šandalová
Fyzika Fyziklání československé A 11 Natália Tokárová, Barbora Kováčová, Irena Bačinská, Kamila Součková, Karolína Šromeková
Fyzika olympiáda krajské 1 Martin Čulen
Fyzika olympiáda krajské 3 Nick Chapman
Fyzika olympiáda krajské 3 Martin Čulen
Fyzika olympiáda krajské 5 Alex Fleško
Fyzika olympiáda krajské 7 Jerguš Stručka
Fyzika olympiáda krajské 9 Nick Chapman
Fyzika olympiáda krajské 13 Oskar Madro
Fyzika olympiáda krajské 13 Miron Zelina
Fyzika olympiáda D krajské 2 Peter Pavel Arthur Petráš
Fyzika olympiáda D krajské 3 Martin Čulen
Fyzika Olympiáda kategória E obvodné 1 Martin Čulen
Fyzika Olympiáda kategória E obvodné 2 Nick Chapman
Fyzika Olympiáda kategória E obvodné 3 Alex Fleško
Fyzika PIKOFYZ - tercia celoslovenské 2 Marek Horanský
Fyzika Turnaj mladých fyzikov regionálne 2 Kamila Součková, Natália Tokárová, Karolína Šromeková, Jerguš Stručka
Geografia Bratislavské školy online Z školské 1 Juraj Privits
Geografia olympiáda celoslovenské 2 Samo Rusnák
Geografia olympiáda krajské 2 Samo Rusnák
Geografia olympiáda krajské 3 Juraj Privits
Geografia Olympiáda E obvodné 2 Michal Petrovič
Geografia Olympiáda F obvodné 3 Filip Jakab
Geografia Olympiáda G obvodné 2 Alan Laifer
Geografia Olympiáda H obvodné 1 Marek Gdovec
Geografia Olympiáda I obvodné 5 Tomáš Šimek
Geografia Olympiáda kategória E školské 1 Michal Petrovič
Geografia Olympiáda kategória F školské 1 Filip Jakab
Geografia Olympiáda kategória G školské 1 Alan Laifer
Geografia Olympiáda kategória H školské 1 Marek Gdovec
Geografia Olympiáda kategória I školské 1 Tomáš Šimek
Hudobná výchova Medzinárodná súťažná prehliadka štvorručnej hry na klavíri J.von Beliczayho medzinárodné strieborné pásmo Viktor Ščerbak
Hudobná výchova štvorručná hra na klavíri Žilina regionálne zlaté Katarína Šmigová, Lukáš Rajnoha
Iné AMFO 2012-farebná fotografia - do 16rokov celoslovenské čestné uznanie Marián Valovič
Iné AMFO 2013-čiernobiela fotografia krajské 3 Marián Valovič
Iné AMFO 2013-farebná fotografia krajské 2 Marián Valovič
Iné Debatná súťaž bratislavské 1 N. Marcineková, L. Mihoková, S. Lovecká
Iné Debatná súťaž bratislavské 1 M. Miškuf, K. Ondriašová, J. Privits
Iné Debatná súťaž bratislavské 1 A. Hudec, V. Mihok, A. Uraz
Iné Detský Oskar-Animovaný film celoslovenské zvláštna cena ZUŠ J.Albrechta Jakub Lupták, Matej Miškuf
Iné Detský Oskar-Publicistika celoslovenské 1 Richard N. Ch. Schindler
Iné Detský Oskar-Réžia celoslovenské 1 a zvláštna cena poroty Richard N. Ch. Schindler
Iné Detský Oskar-Videoklip/Dokument celoslovenské 1 Richard N. Ch. Schindler
Iné Digitálna fotoškola-mladší autori celoslovenské 3 Marián Valovič
Iné EXPERT GENIALITY SHOW celoslovenské 3 Juraj Privits
Iné EXPERT GENIALITY SHOW celoslovenské 12 Samuel Kohutiar
Iné EXPERT GENIALITY SHOW celoslovenské 13 Jakub Barát
Iné EXPERT GENIALITY SHOW celoslovenské 16 Filip Lastovka
Iné EXPERT GENIALITY SHOW celoslovenské 17 Matúš Majer
Iné Fotografia očami detí 1.kolo celoslovenské výhra Marián Valovič
Iné Fotografia očami detí 3.kolo celoslovenské výhra Marián Valovič
Iné Fotografia očami detí 6.kolo celoslovenské 1 a postup do finále Marián Valovič
Informatika Informatická olympiáda v Rakúsku celoštátné 1*
postup na IOI do Austrálie
Peter Ralbovský
Informatika Korešpondenčný seminár z programovania - leto O celoslovenské 5 Barbora Kováčová
Informatika Korešpondenčný seminár z programovania - leto O celoslovenské 9 Peter Ralbovský
Informatika Korešpondenčný seminár z programovania - leto O celoslovenské 17 Michaela Šandalová
Informatika Korešpondenčný seminár z programovania - leto T celoslovenské 14 Barbora Kováčová
Informatika Korešpondenčný seminár z programovania - leto T celoslovenské 15 Peter Ralbovský
Informatika Korešpondenčný seminár z programovania - leto Z celoslovenské 4 Michaela Šandalová
Informatika Korešpondenčný seminár z programovania - zima O celoslovenské 12 Barbora Kováčová
Informatika Korešpondenčný seminár z programovania - zima O celoslovenské 13 Kamila Součková
Informatika Korešpondenčný seminár z programovania - zima O celoslovenské 16 Jerguš Greššák
Informatika Korešpondenčný seminár z programovania - zima T celoslovenské 1 Kamila Součková
Informatika Korešpondenčný seminár z programovania - zima T celoslovenské 9 Jerguš Greššák
Informatika Korešpondenčný seminár z programovania - zima T celoslovenské 13 Barbora Kováčová
Informatika Korešpondenčný seminár z programovania - zima Z celoslovenské 10 Michaela Šandalová
Informatika Korešpondenčný seminár z programovania - zima Z celoslovenské 11 Peter Ralbovský
Informatika Olympiáda z informatiky A celoslovenské 5 Jerguš Greššák
Informatika Olympiáda z informatiky A celoslovenské 12 Barbora Kováčová
Informatika Olympiáda z informatiky A celoslovenské 17 Kamila Součková
Informatika Olympiáda z informatiky A krajské 3 Jerguš Greššák
Informatika Olympiáda z informatiky A krajské 8 Barbora Kováčová
Informatika Olympiáda z informatiky A krajské 10 Kamila Součková
Informatika Olympiáda z informatiky B krajské 1 Marián Longa
Informatika Palma celoslovenské 2 Michaela Šandalová
Informatika Palma celoslovenské 5 Jerguš Greššák
Informatika ZENIT - programovanie A celoslovenské 5 Kamila Součková
Informatika ZENIT - programovanie A krajské 2 Kamila Součková
Informatika ZENIT - programovanie A krajské 6 Jerguš Greššák
Informatika ZENIT - programovanie A krajské 9 Barbora Kováčová
Informatika ZENIT - programovanie B celoslovenské 6 Peter Ralbovský
Informatika ZENIT - programovanie B krajské 2 Peter Ralbovský
Informatika ZENIT - programovanie B krajské 4 Miron Zelina
Informatika ZENIT - programovanie B krajské 10 Martin Holický
Matematika Klokan-Viedeň školské 9 Ema Mária Gazdíková
Matematika Korešpondenčný matematický seminár - leto alfa krajské 2 Arthur Petráš
Matematika Korešpondenčný matematický seminár - leto alfa krajské 3 Jakub Kojda
Matematika Korešpondenčný matematický seminár - leto alfa krajské 8 Dominik Hollý
Matematika Korešpondenčný matematický seminár - leto alfa krajské 11 Ema Mária Gazdíková
Matematika Korešpondenčný matematický seminár - leto alfa krajské 14 Peter Ralbovský
Matematika Korešpondenčný matematický seminár - leto alfa krajské 17 Natália Gajdošová
Matematika Korešpondenčný matematický seminár - leto alfa krajské 19 Zuzana Kušíková
Matematika Korešpondenčný matematický seminár - leto beta celoslovenské 17 Adrian Pieš
Matematika Korešpondenčný matematický seminár - leto beta celoslovenské 23 Petra Ďuratná
Matematika Korešpondenčný matematický seminár - leto beta celoslovenské 23 Erik Szalay
Matematika Korešpondenčný matematický seminár - leto beta celoslovenské 38 Irena Bačinská
Matematika Korešpondenčný matematický seminár - zima alfa krajské 3 Peter Pavel Arthur Petráš
Matematika Korešpondenčný matematický seminár - zima alfa krajské 5 Petra Ďuratná
Matematika Korešpondenčný matematický seminár - zima alfa krajské 6 Erik Szalay
Matematika Korešpondenčný matematický seminár - zima alfa krajské 7 Jakub Kojda
Matematika Korešpondenčný matematický seminár - zima alfa krajské 10 Adrián Pieš
Matematika Korešpondenčný matematický seminár - zima beta celoslovenské 11 Barbora Kováčová
Matematika Korešpondenčný matematický seminár - zima beta celoslovenské 23 Katarína Benešová
Matematika MAKS celoslovenské úspešný riešiteľ Daniel Belan
Matematika MAKS celoslovenské úspešný riešiteľ Tilia Brix
Matematika MAKS celoslovenské úspešný riešiteľ Daniel Čvapek
Matematika MAKS celoslovenské úspešný riešiteľ Anetka Dudláková
Matematika MAKS celoslovenské úspešný riešiteľ Adam Hudec
Matematika MAKS celoslovenské úspešný riešiteľ Matej Krásny
Matematika MAKS celoslovenské úspešný riešiteľ Sarah Krčová
Matematika MAKS celoslovenské úspešný riešiteľ Filip Molnár
Matematika MAKS celoslovenské úspešný riešiteľ Matúš Pápaj
Matematika MAKS celoslovenské úspešný riešiteľ Tomáš ŚImek
Matematika MAKS celoslovenské úspešný riešiteľ Alex Uraz
Matematika MATBOJ celoslovenské 1 Martin Čulen, Alex Fleško, Matej Benčík, Martin Čermák
Matematika MATBOJ celoslovenské 2 Jakub Hluško, Michal Mráz, Barbora Marcineková, Matej Krásny
Matematika MATBOJ Prima celoslovenské 1 Jakub Granec, Erik Řehulka, Miroslav Macko, Michal Horanský
Matematika Matematická olympiáda A celoslovenské 26 Ivan Mášan
Matematika Matematická olympiáda A krajské 10 Ivan Mášan
Matematika Matematická olympiáda B krajské 5 Marián Longa
Matematika Matematická olympiáda B krajské 15 Dominik Hollý
Matematika Matematická olympiáda C krajské 4 Peter Ralbovský
Matematika Matematická olympiáda C krajské 8 Jakub Kojda
Matematika Matematická olympiáda C krajské 12 Arthur Petráš
Matematika Matematický klokan celoslovenské najúspešnejší riešiteľ školy Michal Horanský
Matematika Matematický klokan celoslovenské úspešný riešiteľ Barbora Barančíková
Matematika Matematický klokan celoslovenské úspešný riešiteľ Jakub Hluško
Matematika Matematický klokan celoslovenské úspešný riešiteľ Peter Kravár
Matematika Matematický klokan celoslovenské úspešný riešiteľ Miroslav Macko
Matematika Matematický klokan celoslovenské úspešný riešiteľ Matúš Majer
Matematika Matematický klokan celoslovenské úspešný riešiteľ Michal Mráz
Matematika Matematický klokan celoslovenské úspešný riešiteľ Greta Mrázová
Matematika Matematický klokan celoslovenské úspešný riešiteľ Peter Pavel Arthur Petráš
Matematika Olympiáda Z6 obvodné 1 Peter Kravár
Matematika Olympiáda Z6 obvodné 1 Miroslav Macko
Matematika Olympiáda Z6 obvodné 3 Barbora Barančíková
Matematika Olympiáda Z6 obvodné 5 Daniel Adamčík
Matematika Olympiáda Z6 obvodné 6 Natália Komorníková
Matematika Olympiáda Z6 obvodné 7 Jakub Pravda
Matematika Olympiáda Z6 obvodné 8 Michal Horanský
Matematika Olympiáda Z7 obvodné 1 Michal Mráz
Matematika Olympiáda Z7 obvodné 2 Jakub Hluško
Matematika Olympiáda Z7 obvodné 5 Matej Krásny
Matematika Olympiáda Z7 obvodné 5 Jakub Stolárik
Matematika Olympiáda Z8 obvodné 3 Filip Jakab
Matematika Olympiáda Z9 okresné 1 Martin Čulen
Matematika Olympiáda Z9 okresné 3 Nick Chapman
Matematika Olympiáda Z9 okresné 3 Max Juráni
Matematika PIKOMAT - prima celoslovenské 2 Michal Horanský
Matematika PIKOMAT - prima celoslovenské 14 Jakub Pravda
Matematika PIKOMAT - prima celoslovenské 24 Miroslav Macko
Matematika PIKOMAT - sekunda celoslovenské 4 Matej Krásny
Matematika PIKOMAT - tercia celoslovenské 3 Marek Horanský
Matematika Pikopretek celoslovenské 2 M. Petrík, R. Popelka, K. Čabala, D. Belan
Matematika Pikopretek celoslovenské 2 M. Macko, M. Horanský, J. Granec, J. Pravda
Matematika Pytagoriáda P5 obvodné 1 Alex Uraz
Matematika Pytagoriáda P6 obvodné 1 Michal Horanský
Matematika Pytagoriáda P7 celoslovenské úspešný riešiteľ Jakub Hluško
Matematika Pytagoriáda P7 obvodné 1 Jakub Hluško
Matematika Pytagoriáda P7 obvodné 2 Michal Mráz
Matematika Riešky - letná časť celoslovenské 16 Matej Krásny
Matematika Riešky - letná časť celoslovenské 31 Miroslav Macko
Matematika Riešky - zimná časť celoslovenské 6 Matej Krásny
Nemecký jazyk Olympiáda celoslovenské 2 Michal Moravčík
Nemecký jazyk Olympiáda obvodné 1 Ema Mária Gazdíková
Nemecký jazyk Olympiáda obvodné 1 Lucia Jamrichová
Nemecký jazyk Olympiáda 1C krajské 2 Nick Chapman
Nemecký jazyk Olympiáda 2B krajské 5 Lucia Jamrichová
Nemecký jazyk Olympiáda 2C krajské 1 Michal Moravčík
Nemecký jazyk Olympiáda 2E krajské 7 Šimon Benjamín Špányi
Nemecký jazyk Olympiáda kategória 1C školské 1 Nick Chapman
Nemecký jazyk Olympiáda kategória 2A školské 1 Ema Mária Gazdíková
Nemecký jazyk Olympiáda kategória 2A školské 2 Filip Lastovka
Nemecký jazyk Olympiáda kategória 2B školské 1 Lucia Jamrichová
Nemecký jazyk Olympiáda kategória 2B školské 2 Lucia Znášiková
Nemecký jazyk Olympiáda kategória 2C školské 1 Michal Moravčík
Nemecký jazyk Olympiáda kategória 2E školské 1 Šimon Benjamín Špányi
Nemecký jazyk Olympiáda kategória 2E školské 2 Michaela Biacovská
Slovenský jazyk Európa v škole obvodné 2 Sára Lovecká
Slovenský jazyk Hviezdoslavov Kubín-poézia okresné 2 Richard N. Ch. Schindler
Slovenský jazyk Hviezdoslavov Kubín-próza okresné 1 Jasna Hruškovičová
Slovenský jazyk Hviezdoslavov Kubín-próza okresné 1 Katarína Šmigová
Slovenský jazyk Olympiáda kategória A školské 1 Karolína Ondriašová
Slovenský jazyk Olympiáda kategória A školské 2 Lucia Kramárová
Slovenský jazyk Olympiáda kategória A školské 3 Matej Ušák
Slovenský jazyk Olympiáda kategória B školské 1 Stela Brix
Slovenský jazyk Olympiáda kategória B školské 2 Stanislav Ďuriš
Slovenský jazyk Olympiáda kategória B školské 3 Richard N.Ch. Schindler
Slovenský jazyk Olympiáda kategória C školské 1 Timea Krajčovičová
Slovenský jazyk Olympiáda kategória C školské 2 Lucia Iffková
Slovenský jazyk Olympiáda kategória C školské 3 Michaela Biacovská
Slovenský jazyk Šaliansky Maťko obvodné 2 Alex Uraz
Slovenský jazyk Śaliansky Maťko 4.-5.ročník školské 1 Alex Uraz
Slovenský jazyk Śaliansky Maťko 4.-5.ročník školské 2 Tilia Brix
Slovenský jazyk Śaliansky Maťko 4.-5.ročník školské 3 Oskar Frešo
Slovenský jazyk Śaliansky Maťko Prima - Sekunda školské 1 Sára Lovecká
Slovenský jazyk Śaliansky Maťko Prima - Sekunda školské 2 Katarína Śmigová
Slovenský jazyk Śaliansky Maťko Prima - Sekunda školské 3 Adam Válek
Španielsky jazyk Olympiáda kategória A školské 1 Nina Viršíková
Španielsky jazyk Olympiáda kategória A školské 2 Jakub Hluško
Španielsky jazyk Olympiáda kategória B školské 1 Timea Ema Krajčovičová
Španielsky jazyk Olympiáda kategória C školské 1 Barbora Lukáčová
Španielsky jazyk Olympiáda kategória C školské 2 Zuzana Kušíková
Šport Atletika - beh na 400m bratislavské 1 Magdaléna Spustová
Šport Atletika - beh na 400m bratislavské 2 Samuel Mladý
Šport Atletika - beh na 400m bratislavské 3 Alex Fleško
Šport Atletika - beh na 400m bratislavské 3 Maroš Kovaľ
Šport Atletika - beh na 600m bratislavské 1 Adam Śolc
Šport Atletika - beh na 600m bratislavské 2 Adam Gajdoš
Šport Račianska veža-šach bratislavské 1 Peter Kravár
Šport Račianska veža-šach bratislavské 2 Miroslav Macko
Šport Stolný tenis Prima obvodné 1 Miroslav Macko
Šport Stolný tenis Prima obvodné 4 Peter Macko
Šport Stolný tenis Sexta obvodné 2 Dominik Hollý
Veda Symposium des Sciences des Ecoles Européennes 2013 Európske úspešná reprezentácia Petra Peterková

2011/12

Oblasťikona zoradeniaSúťažKoloMiestoŠtudent
Anglický jazyk BrainStoring bratislavské 1 Johana Eva Brezovská
Anglický jazyk BrainStoring bratislavské 1 Lucia Kramárová
Anglický jazyk BrainStoring bratislavské 1 Andrej Šulek
Anglický jazyk BrainStoring bratislavské 3 Theo Quam
Anglický jazyk Olympiáda celoslovenské 1 Michaela Belanová
Anglický jazyk Olympiáda krajské 1 Michaela Belanová
Anglický jazyk Olympiáda 2A školské 2 Ema Mária Gazdíková, Matej Ščepán
Anglický jazyk Olympiáda anglofónni Kvinta-Sexta obvodné 1 Theodore Quam
Anglický jazyk Olympiáda kategória 1A školské 1 Samuel Šulovský
Anglický jazyk Olympiáda kategória 1A školské 2 Maximilián Pál, Nina Viršíková
Anglický jazyk Olympiáda kategória 1B školské 1 Johana Brezovská
Anglický jazyk Olympiáda kategória 1B školské 2 David Debnár
Anglický jazyk Olympiáda kategória 1C školské 1 Sofia Šulek
Anglický jazyk Olympiáda kategória 2A školské 1 Dorota Dutková
Anglický jazyk Olympiáda kategória 2B školské 1 Michaela Belanová
Anglický jazyk Olympiáda kategória 2B školské 2 Lucia Kramárová
Anglický jazyk Olympiáda kategória 2C2 školské 1 Theodore Quam
Anglický jazyk Olympiáda Kvinta-Sexta obvodné 2 Dorota Dutková
Anglický jazyk Olympiáda Príma-Sekunda obvodné 1 Samuel Šuľovský
Anglický jazyk Olympiáda Septima-Oktáva obvodné 1 Michaela Belanová
Anglický jazyk Olympiáda Tercia-Kvarta obvodné 1 Johana Eva Brezovská
Anglický jazyk Súťaž poézie a prózy celoslovenské 1 Jakub Lupták
Anglický jazyk Súťaž poézie a prózy celoslovenské 2 Katarína Morávková
Anglický jazyk Súťaž poézie a prózy celoslovenské 2 Michaela Šandalová
Angličtina reprezentácia školy na Hopkinsovej univerzite CTYOnline Program medzinárodné úspešný riešiteľ Samuel Bodík
Angličtina reprezentácia školy na Hopkinsovej univerzite CTYOnline Program medzinárodné úspešný riešiteľ Benjamín Burian
Angličtina reprezentácia školy na Hopkinsovej univerzite CTYOnline Program medzinárodné úspešný riešiteľ Anna Mária Klimkovič
Angličtina reprezentácia školy na Hopkinsovej univerzite CTYOnline Program medzinárodné úspešný riešiteľ Matúš Mikuš
Angličtina reprezentácia školy na Hopkinsovej univerzite CTYOnline Program medzinárodné úspešný riešiteľ Theodore Quam
Biológia Olympiáda kategória A školské 1 Tereza Hollá
Biológia Olympiáda kategória A školské 1 Tereza Hollá
Biológia Olympiáda kategória A školské 2 Karolína Spustová
Biológia Olympiáda kategória B školské 1 Martin Vargic
Biológia Olympiáda kategória B školské 2 Michaela Šandalová
Biológia Olympiáda kategória E obvodné 1 Nina Marcineková
Biológia Olympiáda kategória E obvodné 1 Nina Marcineková
Biológia Olympiáda kategória E obvodné 2 Jakub Stolárik
Biológia Olympiáda kategória E obvodné 3 Katarína Čulenová
Chémia Olympiáda školské 1 Nick Chapman
Chémia Olympiáda kategória A krajské 4 Timotej Kovačič
Chémia Olympiáda kategória A školské 1 Timotej Kovačič
Chémia Olympiáda kategória A školské 2 Gabriel Zorkóczy
Chémia Olympiáda kategória A školské 3 Ján Michael Kormaník
Chémia Olympiáda kategória B krajské 1 Barbora Kováčová
Chémia Olympiáda kategória B krajské 2 Martin Holický
Chémia Olympiáda kategória C krajské 1 Martin Holický
Dejepis Olympiáda celoslovenské 8 Martin Čermák
Dejepis Olympiáda kategória C školské 1 Adam Harušinec
Dejepis Olympiáda kategória C školské 2 Robert Virsik
Dejepis Olympiáda kategória C školské 3 Roman Kettner
Dejepis Olympiáda kategória C obvodné 1 Adam Harušinec
Dejepis Olympiáda kategória C obvodné 2 Robert Virsik
Dejepis Olympiáda kategória D školské 1 Jakub Barát
Dejepis Olympiáda kategória D školské 2 Martin Čermák
Dejepis Olympiáda kategória D obvodné 1 Jakub Barát
Dejepis Olympiáda kategória D obvodné 2 Martin Čermák
Dejepis Olympiáda kategória E školské 1 Marek Horanský
Dejepis Olympiáda kategória E školské 2 Filip Jakab
Dejepis Olympiáda kategória E školské 3 Michael Gejdoš
Dejepis Olympiáda kategória E obvodné 2 Ondrej Haľama
Dejepis Olympiáda kategória F školské 1 Jakub Hantabál
Dejepis Olympiáda kategória F školské 2 Jakub Hluško
Dejepis Olympiáda kategória F školské 3 Alan Laifer
Fyzika Náboj celoslovenské 3 Marcel Rebro, Filip Janitor, Adrián Pieš, Michaela Šandalová, Barbora Kováčová
Fyzika Olympiáda kategória C krajské 10 Barbora Kováčová
Fyzika Olympiáda kategória C krajské 16 Filip Janitor
Fyzika Olympiáda kategória C krajské 18 Marcel Rebro
Fyzika Olympiáda kategória E krajské 3 Jakub Kojda
Fyzika Olympiáda kategória E obvodné 1 Jakub Kojda
Fyzika Olympiáda kategória E obvodné 2 Peter Ralbovský
Fyzika Olympiáda kategória E obvodné 4 Andrea Tóthová
Fyzika Olympiáda kategória F obvodné 1 Martin Čulen
Fyzika Olympiáda kategória F obvodné 2 Michal Petrovič
Fyzika PIKOFYZ KFS zimná časť celoslovenské 1 Marek Horanský
Fyzika PIKOFYZ KFS zimná časť celoslovenské úspešný riešiteľ Oskar Madro
Fyzika reprezentácia školy na Hopkinsovej univerzite CTYOnline Program medzinárodné úspešný riešiteľ Natália Tokárová
Geografia Olympiáda kategória E okresné 1 Oskar Madro
Geografia Olympiáda kategória E školské 1 Oskar Madro
Geografia Olympiáda kategória E školské 2 Andrea Tóthová
Geografia Olympiáda kategória E školské 3 Jakub Kojda
Geografia Olympiáda kategória F okresné 2 Michal Petrovič
Geografia Olympiáda kategória F školské 1 Michal Petrovič
Geografia Olympiáda kategória G okresné 5 Hana Holická
Geografia Olympiáda kategória G školské 1 Marek Horanský
Geografia Olympiáda kategória G školské 2 Hana Holická
Geografia Olympiáda kategória G školské 3 Ondrej Haľama
Geografia Olympiáda kategória H okresné 3 Alan Laifer
Geografia Olympiáda kategória H školské 1 Alan Laifer
Geografia Olympiáda kategória H školské 2 Marek Jankovič
Geografia Olympiáda kategória H školské 3 Nina Viršíková
Geografia Olympiáda kategória I okresné 1 Marek Gdovec
Geografia Olympiáda kategória I školské 1 Marek Gdovec
Geografia Olympiáda kategória I školské 2 Samuel Harvan
Geografia Olympiáda kategória I školské 2 Samuel Harvan
Geografia Olympiáda kategória I školské 3 Jana Bordováčová
Geografia Olympiáda kategória Z okresné úspešní riešitelia Samuel Mladý, Adam Šolc, Juraj Privits
Hudobná výchova klavír - štvorručná hra regionálne zlaté pásmo Katarína Šmigová
Informatika Baltík medzinárodné 1 Peter Ralbovský
Informatika CEOI - Stredoeurópska olympiáda v informatike medzinárodné bronzová medaila Jerguš Greššák
Informatika IT FITNESS TEST celoslovenské 1 Barbora Kováčová
Informatika Junior Internet celoslovenské 3 Martin Holický
Informatika Olympiáda kategória A celoslovenské 9 Kamila Součková
Informatika Olympiáda kategória A celoslovenské 12 Jerguš Greššák
Informatika Olympiáda kategória A krajské 1 Jerguš Greššák
Informatika Olympiáda kategória A krajské 6 Kamila Součková
Informatika Olympiáda kategória B krajské 1*
Najlepšia v celoslovenskom poradí
Barbora Kováčová
Informatika Palma Junior celoslovenské 3 Peter Ralbovský
Informatika ŠPONGIA – súťaž v programovaní hier celoslovenské 1 Martin Stuchlík, Dominik Kopcsay
Informatika ŠPONGIA – súťaž v programovaní hier celoslovenské 2 Barbora Kováčová, Michaela Šandalová, Tomáš Lintner
Informatika ŠPONGIA – súťaž v programovaní hier celoslovenské 3 Dávid Debnár, Viktor Jamrich, Peter Ralbovský
Informatika ŠPONGIA – súťaž v programovaní hier celoslovenské 4 Marián Longa, Jerguš Stručka
Informatika ŠPONGIA – súťaž v programovaní hier celoslovenské 5 Michal Miškerník, Anna-Mária Klimkovič
Informatika ZENIT celoslovenské 5 Peter Ralbovský
Informatika ZENIT krajské 2 Peter Ralbovský
Matematika Klokan Benjamín 6 celoslovenské 15.-22. Michal Mráz
Matematika Klokan Junior G12 celoslovenské 33.-56. Erik Szalay
Matematika Klokan Junior G12 celoslovenské 59.-61. Samuel Mladý
Matematika Klokan Kadet 9 celoslovenské 1.-10. Andrea Tóthová
Matematika Klokan Školák 5 celoslovenské 1.-25. Matej Priesol
Matematika Klokan Školák 5 celoslovenské 1.-25. Erik Řehulka
Matematika Klokan Študent G34 celoslovenské 5.-8. Ivan Mašán
Matematika Korešpondenčný matematický seminár kat. alfa - letná časť krajské 4 Peter Ralbovský
Matematika Korešpondenčný matematický seminár kat. alfa - letná časť krajské 5 Marián Longa
Matematika Korešpondenčný matematický seminár kat. alfa - zimná časť krajské 3 Petra Ďuratná
Matematika Korešpondenčný matematický seminár kat. alfa - zimná časť krajské 3 Marián Longa
Matematika Korešpondenčný matematický seminár kat. beta celoslovenské 15 Jerguš Greššák
Matematika MATBOJ bratislavské 1 Michal Horanský, Miroslav Macko, Erik Řehulka, Jakub Pravda
Matematika Olympiáda okresné 1 Miroslav Macko
Matematika Olympiáda okresné 3 Jakub Granec
Matematika Olympiáda okresné 8 Daniel Adamčík
Matematika Olympiáda kategória 9 okresné 1 Andrea Tóthová
Matematika Olympiáda kategória 9 okresné 2 Peter Ralbovský
Matematika Olympiáda kategória 9 okresné 3 Peter Macko
Matematika Olympiáda kategória 9 okresné 4 Jakub Kojda
Matematika Olympiáda kategória B krajské 3 Barbora Kováčová
Matematika Olympiáda kategória B krajské 8 Erik Szalay
Matematika Olympiáda kategória C krajské 5 Marián Longa
Matematika Olympiáda kategória C krajské 6 Jakub Kojda
Matematika Olympiáda kategória Z6 okresné 2 Filip Varhaník
Matematika Olympiáda kategória Z6 okresné 3 Matej Krásny
Matematika Olympiáda kategória Z6 okresné 3 Michal Mráz
Matematika Olympiáda kategória Z8 okresné 2 Martin Čermák
Matematika Olympiáda kategória Z8 okresné 3 Nick Chapman
Matematika Pikomat kat. 5 celoslovenské 5 Michal Horanský
Matematika Pikomat kat. kvarta celoslovenské 1 Oskar Madro
Matematika Pikomat kat. sekunda celoslovenské 9 Marek Horanský
Matematika Pikopretek kategória 5 krajské 1 skupina Laser
Matematika Pikopretek kategória 7 bratislavské 5 skupina MnožinaJožka Kukuricúdura
Matematika Pikopretek kategória 8 bratislavské 2 skupina Destilátor
Matematika Pytagoriáda kategória P5 obvodné 1 Matej Vojtek
Matematika Pytagoriáda kategória P5 obvodné 3 Marek Gdovec
Matematika reprezentácia školy na Hopkinsovej univerzite CTYOnline Program medzinárodné úspešný riešiteľ Barbora Kováčová
Matematika reprezentácia školy na Hopkinsovej univerzite CTYOnline Program medzinárodné úspešný riešiteľ Alžbeta Kurdelová
Matematika reprezentácia školy na Hopkinsovej univerzite CTYOnline Program medzinárodné úspešný riešiteľ Marcel Rebro
Matematika reprezentácia školy na Hopkinsovej univerzite CTYOnline Program medzinárodné úspešný riešiteľ Erik Szalay
Matematika reprezentácia školy na Hopkinsovej univerzite CTYOnline Program medzinárodné úspešný riešiteľ Alexandra Žilková
Matematika Riešky - letná časť celoslovenské 1 Matej Krásny
Matematika Riešky - letná časť celoslovenské 16 Miroslav Macko
Matematika Riešky - zimná časť celoslovenské 2 Matej Krásny
Náboženstvo Olympiáda okresné 2 Samuel Kohutiar, Adam Šolc, Karolína Ondriašová
Nemecký jazyk kategória Olympiáda 2A školské 1 Ema Mária Gazdíková
Nemecký jazyk kategória Olympiáda 2E školské 1 Šimon Benjamín Špányi
Nemecký jazyk kategória Olympiáda 2E školské 2 Richard Schindler
Nemecký jazyk Olympiáda kategória 1C školské 1 Nick Chapman
Nemecký jazyk Olympiáda kategória 2A krajské 2 Ema Mária Gazdíková
Nemecký jazyk Olympiáda kategória 2A školské 2 David Schun
Nemecký jazyk Olympiáda kategória 2B školské 2 Tomáš Varinský
Nemecký jazyk Olympiáda kategória 2C krajské 5 Jakub Lutter
Nemecký jazyk Olympiáda kategória 2C školské 1 Jakub Lutter
Nemecký jazyk Olympiáda kategória 2C školské 2 Matej Ščepán
Nemecký jazyk Olympiáda kategória 2E krajské 8 Šimon Benjamin Špányi
Nemecký jazyk Olympiáda Kvinta-Sexta obvodné 1 Ema Mária Gazdíková
reprezentácia Bratislavy ocenenie primátorom celoslovenské 1 Jakub Hantabál
reprezentácia Bratislavy ocenenie primátorom celoslovenské 1 Peter Ralbovský
Slovenský jazyk Hviezdoslavov Kubín krajské 2 Matej Benčík
Slovenský jazyk Hviezdoslavov Kubín okresné 1 Matej Benčík
Slovenský jazyk Hviezdoslavov Kubín okresné 1 Lucia Kramárová
Slovenský jazyk Hviezdoslavov Kubín okresné 2 Barbora Barančíková
Slovenský jazyk Hviezdoslavov Kubín okresné 2 Katarína Šmigová
Slovenský jazyk Hviezdoslavov Kubín okresné čestné uznanie Lucia Znášiková
Slovenský jazyk Olympiáda školské cena za najlepší test Jakub Hluško
Slovenský jazyk Olympiáda obvodné 1 Stela Brix
Slovenský jazyk Olympiáda kategória B krajské 4 Karolína Ondriašová
Slovenský jazyk Olympiáda kategória B krajské úspešný riešiteľ Nina Demčáková
Slovenský jazyk Olympiáda kategória B školské 1 Stela Brix
Slovenský jazyk Olympiáda kategória B školské 2 Richard Schindler
Slovenský jazyk Olympiáda kategória B školské 3 Marek Horanský
Slovenský jazyk Olympiáda kategória C krajské 5 Stela Brix
Slovenský jazyk Olympiáda kategória C školské 1 Karolína Ondriašová
Slovenský jazyk Olympiáda kategória C školské 2 Matúš Mikuš
Šport Cezpoľný beh obvodné 1 Pavlína Tomášiková
Šport Cezpoľný beh obvodné 3 Filip Varhaník, Andrej Šulek, Jakub Gašpar
Šport Cezpoľný beh obvodné 3 Lucia Kramárová
Šport Cezpoľný beh obvodné 3 Sofia šuleková, Lívia Mihoková, Pavlína Tomášiková
Šport Cezpoľný beh obvodné 4 Jakub Gašpar
Šport Cezpoľný beh obvodné 7 Magdaléna Spustová
Šport Cezpoľný beh obvodné 7 Andrej Šulek
Šport Cezpoľný beh obvodné 8 Filip Varhaník
Šport Cezpoľný beh obvodné 9 Natália Gajdošová
Šport Cezpoľný beh obvodné 10 Maroš Kovaľ
Šport Cezpoľný beh obvodné 11 Barbora Lukáčová
Šport Cezpoľný beh obvodné 11 Sofia Šuleková
Šport Cezpoľný beh obvodné 12 Adam Šolc
Šport Cezpoľný beh obvodné 16 Samuel Mladý
Šport Cezpoľný beh obvodné 23 Lívia Mihóková
Šport Cezpoľný beh-1.kategória-družstvo žiačok obvodné 3 Magdaléna Spustová, Natália Gajdošová, Barbora Lukáčová
Šport Cezpoľný beh-1.kategória-družstvo žiakov obvodné 10 Maroš Kovaľ, Adam Šolc, Samuel Mladý
Šport Jednota Cup obvodné 3 Maroš Kovaľ, Samuel Mladý, Jakub Ušák, Jakub Nagy, Matúš Lavko, Adam Šolc, Viiliam Húsenica
Šport Šach turnaj dvojíc stredných škôl 2 Miroslav Macko, Peter Kravár
Šport Stolný tenis krajské 3 Tomáš Lintner, Dominik Hollý, Miroslav Macko
Šport Stolný tenis obvodné 1 Tomáš Lintner
Šport Stolný tenis obvodné 2 Dominik Hollý
Šport Stolný tenis obvodné 3 Miroslav Macko
Šport Stolný tenis dievčatá školské 1 Tereza Holá
Šport Stolný tenis dievčatá školské 2 Patrícia Jánošíková
Šport Stolný tenis dievčatá školské 3 Barbora Kováčová
Šport Stolný tenis mladší žiaci školské 1 Miroslav Macko
Šport Stolný tenis mladší žiaci školské 2 Jakub Pravda
Šport Stolný tenis mladší žiaci školské 3 Michal Petrovič
Šport Stolný tenis starší žiaci školské 1 Tomáš Lintner
Šport Stolný tenis starší žiaci školské 2 Dominik Hollý
Šport Stolný tenis starší žiaci školské 3 Samuel Kordoš
všeobecné EXPERT GENIALITY Bity a Bajty celoslovenské 1 Michal Miškerník
všeobecné EXPERT GENIALITY celkovo celoslovenské 2 Marek Horanský

2010/11

Oblasťikona zoradeniaSúťažKoloMiestoŠtudent
Anglický jazyk English Drama Festival celoslovenské cena za najlepšie spracovanie témy Virsík, Rebro, Hruškovičová, Petráš, Straková, Madro, Eštok, Jagnešáková, Gajdošová, Macko, Ralbovský, Kojda, Ušák
Anglický jazyk Olympiáda anglofónni obvodné 1 Natália Tóthová
Anglický jazyk Olympiáda kategória anglofónni krajské 3 Natália Tóthová
Anglický jazyk Olympiáda kategória Kvinta-Sexta krajské 3 Barbora Winczerová
Anglický jazyk Olympiáda Kvinta-Sexta obvodné 1 Barbora Winczerová
Anglický jazyk Olympiáda Septima-Oktáva obvodné 1 Matej Hlavatý
Anglický jazyk Olympiáda Tercia-Kvarta obvodné 3 Matej Ščepán
Anglický jazyk Olympiáda z AJ kategória 1A školské 1 Alžbeta Katonová
Anglický jazyk Olympiáda z AJ kategória 1B školské 1 Matej Ščepán
Anglický jazyk Olympiáda z AJ kategória 1C školské 1 Andrej Šulek
Anglický jazyk Olympiáda z AJ kategória 2A školské 1 Barbora Winczerová
Anglický jazyk Olympiáda z AJ kategória 2B školské 1 Matej Hlavatý
Anglický jazyk Olympiáda z AJ kategória 2C2 školské 1 Natália Tóthová
Anglický jazyk Rétorická súťaž BrainStoring školské 1 Lucia Kramárová
Anglický jazyk Rétorická súťaž BrainStoring školské 1 Andrej Šulek
Biológia olympiáda krajské 1 Martin Holický
Biológia olympiáda krajské 2 Martin Vargic
Biológia olympiáda krajské 3 Martin Prievalský
Biológia Olympiáda Botanika školské 1 Jerguš Stručka
Biológia Olympiáda Geológia školské 1 Martin Holický
Biológia Olympiáda kategória A celoslovenské 5 Petra Kubincová
Biológia Olympiáda kategória A krajské 1 Petra Kubincová
Biológia Olympiáda kategória A krajské 4 Lucia Stovíčková
Biológia Olympiáda kategória B krajské 3 Ivana Heželyová
Biológia Olympiáda kategória B krajské 7 Zuzana Kvetková
Biológia Olympiáda - kategória E Geológia krajské 1 Martin Holický
Biológia Olympiáda - kategória E Zoológia krajské 1 Martin Vargic
Biológia Olympiáda - kategória E Zoológia krajské 2 Martin Prievalský
Biológia Olympiáda Zoológia školské 1 Martin Vargic
Biológia Olympiáda Zoológia školské 2 Martin Prievalský
Chémia Festival vedy a techniky celoslovenské 1 Marek Buchman
Chémia IChO – Medzinárodná chemická olympiáda celosvetové strieborná medaila Marek Buchman
Chémia olympiáda krajské 1 Martin Holický
Chémia olympiáda krajské 2 Barbora Kováčová
Chémia Olympiáda kategória A celoslovenské 3 Marek Buchman
Chémia Olympiáda kategória A krajské 1 Marek Buchman
Chémia Olympiáda kategória A krajské 1 Marek Buchman
Dejepis Olympiáda kategória C krajské 1 Adam Šolc
Dejepis Olympiáda kategória C krajské 3 Dominik Hollý
Dejepis Olympiáda kategória Kvarta okresné 1 Adam Šolc
Dejepis Olympiáda kategória Kvarta okresné 2 Dominik Hollý
Dejepis Olympiáda kategória Príma okresné 1 Marek Horanský
Dejepis Olympiáda kategória Príma okresné 2 Ján Orda-Oravec
Dejepis Olympiáda kategória Sekunda okresné 1 Martin Čermák
Dejepis Olympiáda kategória Sekunda okresné 2 Jakub Barát
Dejepis Olympiáda kategória Tercia okresné 2 Robert Virsik
Dejepis Olympiáda kategória Tercia okresné 4 Johana Brezovská
Fyzika FKS celoslovenské 5 Matej Večerík
Fyzika Náboj FKS Juniori celoslovenské 9 Marcel Rebro, Alžbeta Kurdelová, Adrián Pieš, Filip Janitor, Barbora Kováčová
Fyzika Náboj FKS Juniori celoslovenské 11 Miro Cina, Matej Miškuf, Ivan Mašán, Jakub Lupták, Juraj Privits
Fyzika Náboj FKS Seniori celoslovenské 2 Mária Šormanová, Matej Večerík, Juraj Pálenik, Dominik Csiba, Michal Talába
Fyzika Náboj FKS Seniori celoslovenské 14 Jana Kalivodová, Peter Sandtner, Michaela Belanová, Marek Dubašák, Tereza Hollá
Fyzika Olympiáda krajské 1 Martin Holický
Fyzika Olympiáda kategória A celoslovenské 11 Matej Večerík
Fyzika Olympiáda kategória A krajské 4 Matej Večerík
Fyzika Olympiáda kategória E obvodné 2 Miron Zelina
Fyzika Olympiáda kategória E obvodné 3 Stanislav Ďuriš
Fyzika Olympiáda kategória E obvodné 4 Martin Holický
Fyzika Olympiáda kategória F obvodné 1 Jakub Kojda
Fyzika Olympiáda kategória F obvodné 2 Oskar Madro
Fyzika Olympiáda kategória F obvodné 2 Peter Ralbovský
Fyzika Turnaj mladých fyzikov celoslovenské 1*
Člen víťazného družstva FKS, Postup na medzinárodné kolo do Iránu
Matej Večerík
Fyzika Turnaj mladých fyzikov (Irán) medzinárodné strieborná medaila*
člen tímu FKS
Matej Večerík
Geografia Olympiáda krajské 1 Samuel Mladý
Geografia Olympiáda kategória E obvodné 1 Samuel Mladý
Geografia Olympiáda kategória F obvodné 2 Oskar Madro
Geografia Olympiáda kategória G obvodné 2 Michal Petrovič
Geografia Olympiáda kategória H obvodné 2 Marek Horanský
Hudobná výchova Klavír 20. a 21.storočia celoslovenské 1 Jakub Hantabál
Hudobná výchova Klavír 20. a 21.storočia celoslovenské najlepšia interpretácia skladby Jakub Hantabál
Iné Hodina deťom celoslovenské 2 Katarína Ščasná, Nina Demčáková, Barbora Krídlová
Iné Hodina deťom celoslovenské 3 Lucia Znášiková, Miriam Šefčíková, Saša Žilková
Iné Hodina deťom celoslovenské 4 Anna Mária Klimkovič, Lucia Nemcová, Karolína Ondriašová
Informatika Baltie celoslovenské 3 Peter Ralbovský
Informatika Creative Baltie 2010 kategória C medzinárodné 4 Peter Ralbovský
Informatika Imagine Logo Cup celoslovenské 14 Dávid Debnár
Informatika Olympiáda kategória A celoslovenské 5*
postup na Stredoeurópsku informatickú olympiádu
Matej Večerík
Informatika Olympiáda kategória A krajské 1 Matej Večerík
Informatika Palma Junior celoslovenské 1 Barbora Kováčová, Alexandra Žilková
Informatika ŠPONGIA – súťaž v programovaní hier celoslovenské 2 Máška Hirgelová, Petra Kubincová, Milan Mitka, Utajený člen
Informatika ŠPONGIA – súťaž v programovaní hier celoslovenské 4 Barbora Kováčová, Miška Šandalová
Informatika Stredoeurópska olympiáda medzinárodné zlatá medaila Matej Večerík
Informatika Zenit krajské 3 Matej Večerík
Matematika KMS letná časť - alfa krajské 2 Barbora Kováčová
Matematika KMS letná časť - alfa krajské 12 Michaela Šandalová
Matematika KMS letná časť - beta celoslovenské 37 Dominik Csiba
Matematika KMS letná časť - beta celoslovenské 44 Michaela Belanová
Matematika KMS zimná časť - alfa krajské 1 Barbora Kováčová
Matematika KMS zimná časť - alfa krajské 2 Alžbeta Kurdelová
Matematika KMS zimná časť - alfa krajské 6 Michaela Šandalová
Matematika KMS zimná časť - alfa krajské 7 Alexandra Žilková
Matematika KMS zimná časť - alfa krajské 10 Anna-Mária Klimkovič
Matematika KMS zimná časť - alfa krajské 12 Adrian Pieš
Matematika KMS zimná časť - beta celoslovenské 9 Dominik Csiba
Matematika KMS zimná časť - beta celoslovenské 41 Michaela Belanová
Matematika KMS zimná časť - beta celoslovenské 59 Jakub Páleník
Matematika Olympiáda - A celoslovenské 14 Matej Večerík
Matematika Olympiáda - A krajské 6 Matej Večerík
Matematika Olympiáda - A krajské 13 Dominik Csiba
Matematika Olympiáda - A krajské 25 Juraj Páleník
Matematika Olympiáda - A krajské 29 Michaela Belanová
Matematika Olympiáda - C krajské 2 Barbora Kováčová
Matematika Olympiáda - C krajské 9 Erik Szalay
Matematika Olympiáda - Z5 okresné 5 Michal Mráz
Matematika Olympiáda - Z6 okresné 3 Marek Horanský
Matematika Olympiáda - Z6 okresné 3 Filip Jakab
Matematika Olympiáda - Z6 okresné 3 Filip Janák
Matematika Olympiáda - Z6 okresné 9 Martin Kollár
Matematika Olympiáda - Z7 okresné 1 Jakub Kojda
Matematika Olympiáda - Z7 okresné 1 Oskar Madro
Matematika Olympiáda - Z7 okresné 1 Andrea Tóthová
Matematika Olympiáda - Z7 okresné 4 Peter Ralbovský
Matematika Olympiáda - Z7 okresné 6 Johana Brezovská
Matematika Olympiáda - Z7 okresné 6 Martin Janák
Matematika Olympiáda - Z7 okresné 8 Viktor Jamrich
Matematika Olympiáda - Z7 okresné 8 Samuel Jurkovič
Matematika Olympiáda - Z7 okresné 10 Stela Brix
Matematika Olympiáda - Z7 okresné 10 Peter Macko
Matematika Olympiáda - Z9 krajské 9 Dominik Hollý
Matematika Olympiáda - Z9 krajské 9 Samuel Mladý
Matematika Olympiáda - Z9 krajské 14 Martin Prievalský
Matematika Olympiáda - Z9 okresné 1 Samuel Mladý
Matematika Olympiáda - Z9 okresné 2 Martin Prievalský
Matematika Olympiáda - Z9 okresné 4 Jakub Kojda
Matematika Olympiáda - Z9 okresné 6 Dominik Hollý
Matematika Pikomat mladší okresné 9 Michal Pálenik
Matematika Pikopretek Kvarta bratislavské 3 Samuel Mladý, Maroš Kovaľ, Adam Šolc, Jakub Ušák
Matematika Pikopretek Piataci bratislavské 2 Jakub Hluško, Michal Mráz, Lívia Mihoková, Pavlína Tomášiková
Matematika Pikopretek Sekunda bratislavské 5 Alex Fleško, Michal Petrovič, Tomáš Lastovka, Martin Čermák
Matematika Pikopretek Tercia bratislavské 2 Jakub Kojda, Oskar Madro, Cyril Eštok, David Debnár
Matematika Pytagoriáda P5 okresné 1 Michal Mráz
Matematika Pytagoriáda P5 okresné 3 Filip Varhaník
Matematika Pytagoriáda P5 okresné 6 Jakub Hluško
Matematika Pytagoriáda P5 okresné 6 Matej Krásny
Matematika Pytagoriáda P6 okresné 7 Frederik Tomek
Matematika Pytagoriáda P8 okresné 2 Andrea Tóthová
Matematika Riešky letná časť krajské 5 Matej Krásny
Matematika Riešky zimná časť krajské 5 Matej Krásny
Náboženstvo Biblická olympiáda okresné 3 Adam Šolc, Samuel Kohutiar, Monika Machalová
Nemecký jazyk Olympiáda 1C obvodné 1 Nick Chapman
Nemecký jazyk Olympiáda germanofónni obvodné 1 Jakub Lutter
Nemecký jazyk Olympiáda germanofónni mladší krajské 3 Nick Chapman
Nemecký jazyk Olympiáda germanofónni starší krajské 5 Jakub Lutter
Nemecký jazyk Olympiáda Kvinta-Sexta obvodné 3 Lucia Jamrichová
Nemecký jazyk Olympiáda Príma - Kvarta krajské 2 Ema Mária Gazdíková
Nemecký jazyk Olympiáda Septima - Oktáva krajské 5 Lucia Stovíčková
Nemecký jazyk Olympiáda Septima-Oktáva obvodné 1 Lucia Stovíčková
Nemecký jazyk Olympiáda Tercia-Kvarta obvodné 1 Ema Mária Gazdíková
Nemecký jazyk Olympiáda z NJ kategória 1C školské 1 Nick Chapman
Nemecký jazyk Olympiáda z NJ kategória 2A školské 1 Lucia Jamrichová
Nemecký jazyk Olympiáda z NJ kategória 2B školské 1 Lucia Stovíčková
Nemecký jazyk Olympiáda z NJ kategória 2C školské 1 Jakub Lutter
Nemecký jazyk Olympiáda z NJ kategória 2E školské 1 Ema Mária Gazdíková
Slovenský jazyk Hviezdoslavov Kubín krajské 2 Ema Gazdíková
Slovenský jazyk Hviezdoslavov Kubín mladší obvodné 1 Jakub Hantabál
Slovenský jazyk Hviezdoslavov Kubín starší obvodné 1 Ema Mária Gazdíková
Slovenský jazyk Lit.-výt.súťaž Zlaty Dvônčovej krajské 1 Lucia Kramárová
Slovenský jazyk Olympiáda kategória A krajské 2 Monika Grejtáková
Slovenský jazyk Olympiáda zo SJL kategória A školské 1 Monika Grejtáková
Slovenský jazyk Olympiáda zo SJL kategória B školské 1 Nina Demčáková
Slovenský jazyk Olympiáda zo SJL kategória C školské 1 Petra Ďuratná
Slovenský jazyk Šaliansky Maťko mladší okresné 3 Simonka Znášiková
Slovenský jazyk Šaliansky Maťko starší okresné 3 Paulínka Gajdošová
Šport Atletika-beh na 400m chlapci celoslovenské 3 Marcel Rebro
Šport Atletika-beh na 400m najmladší celoslovenské 5 Tobiáš Winczer
Šport Atletika-beh na 400m staršie celoslovenské 3 Mirka Birová
Šport Atletika-beh na 600m chlapci celoslovenské 4 Samuel Bodík
Šport Atletika-beh na 600m mladší celoslovenské 4 Andrej Šulek
Šport Atletika-beh na 600m mladšie celoslovenské 2 Simona Petrová
Šport Atletika-beh na 60m najmladší celoslovenské 11 Alan Laifer
Šport Atletika-beh na 60m najmladšie celoslovenské 7 Katka Šmigová
Šport Atletika-beh na 60m starší celoslovenské 9 Marcel Rebro
Šport Atletika-beh na 800m mladšie celoslovenské 3 Pavlína Tomášiková
Šport Atletika-beh na 800m mladšie celoslovenské 4 Natália Gajdošová
Šport Atletika-beh na 800m najmladší celoslovenské 1 Jakub Gašpar
Šport Atletika-skok do diaľky celoslovenské 4 Filip Varhaník
Šport Atletika-skok do diaľky staršie celoslovenské 5 Lucia Znášiková
Šport Atletika-vrh guľou celoslovenské 8 Jakub Pálenik
Šport Lukostreľba chlapci školské 1 Tomáš Masaryk
Šport Lukostreľba chlapci školské 2 Tino Hollósy
Šport Lukostreľba chlapci školské 3 Benjamín Špányi
Šport Lukostreľba dievčatá školské 1 Katka Poláčková
Šport Lukostreľba dievčatá školské 2 Jasna Hruškovičová
Šport Lukostreľba mladší žiaci školské 1 Martin Dubašák
Šport Lukostreľba mladší žiaci školské 2 Ján Orda - Oravec
Šport Lukostreľba mladší žiaci školské 3 Christian Hollósy
Šport Lukostreľba starší žiaci školské 1 Natália Langová
Šport Lukostreľba starší žiaci školské 2 Igor Bubeník
Šport Lukostreľba starší žiaci školské 3 Marek Dubašák
Šport Olympijské luky školské 1 Marek Dubašák
Šport Olympijské luky školské 2 Natália Langová
Šport Olympijské luky školské 3 Martin Dubašák
Šport šachový turnsj družstiev bratislavské 1 Dominik Csiba
Šport šachový turnsj družstiev bratislavské 1 Andrej Solár
Šport Stolný tenis krajské 5 Adrián Pieš, Tomáš Lintner, Dominik Hollý
Šport Stolný tenis obvodné 1 David Civín, Adrián Pieš, Tomáš Lintner, Dominik Hollý
Telesná výchova Vybíjaná obvodné 2 Marika Kostická, Viktória Žilková, Simona Petrová, Andrea Tóthová, Paulína Gajdošová, Barbora Lukáčová, Sára Betinová, Paula Straková, Lia Lovecká, Laura Machačková, Kika Ščasná

2009/10

Oblasťikona zoradeniaSúťažKoloMiestoŠtudent
Anglický jazyk Drama English festival v Nitre celoslovenské 2*
za najlepšie jazykové zručnosti
Dorota Jagnešáková
Tomáš Masaryk
Michal Rebro
Paula Straková
Barbora Lukáčová
Jasna Hruškovičová
Oskar Madro
Jakub Kojda
Michal Petráš
Cyril Eštok
Robo Virsík
Peter Ralbovský
Dávid Ušák
Anglický jazyk Olympiáda v anglickom jazyku krajské 2 Theo Quam
Anglický jazyk Olympiáda v anglickom jazyku krajské čestné uznanie Gréta Grečmalová
Anglický jazyk Olympiáda v anglickom jazyku – kvinta až sexta okresné 2 Lucia Kramárová
Anglický jazyk Olympiáda v anglickom jazyku – príma až kvarta – anglofóni okresné 1*
postup do ďalšieho kola
Theo Quam
Anglický jazyk Olympiáda v anglickom jazyku – príma až sekunda okresné 5 Barbora Lukáčová
Anglický jazyk Olympiáda v anglickom jazyku – septima až oktáva okresné 1*
postup do ďalšieho kola
Gréta Grečmalová
Anglický jazyk Olympiáda v anglickom jazyku – septima až oktáva okresné 2 Matej Hlavatý
Anglický jazyk Olympiáda v anglickom jazyku – tercia až kvarta okresné 4 Ema Gazdíková
Biológia Biologická olympiáda celoslovenské úspešný riešiteľ Martin Vargic
Biológia Biologická olympiáda krajské 1 Martin Vargic
Biológia Biologická olympiáda okresné 1 Martin Vargic
Biológia Biologická olympiáda okresné 3 Peter Ratajík
Biológia EUSO – Európska olympiáda v prírodných vedách medzinárodné strieborná medaila Petra Kubincová
Chémia Chemická olympiáda – kategória A celoslovenské 2*
postup na výberové sústredenie
Marek Buchman
Chémia Chemická olympiáda – kategória A krajské 1*
postup do ďalšieho kola
Marek Buchman
Chémia Chemická olympiáda – kategória B krajské 9 Timotej Kovačič
Chémia Chemická olympiáda – kategória C krajské 10 Gabriel Zorkócy
Chémia Chemická olympiáda – kategória C krajské 11 Ivan Mašán
Chémia Chemická olympiáda – kategória Dg krajské 1 Barbora Kováčová
Chémia Chemická olympiáda – kategória Dg krajské 3 Martin Holický
Chémia EUSO – Európska olympiáda v prírodných vedách medzinárodné strieborná medaila Marek Buchman
Chémia IChO – Medzinárodná chemická olympiáda celosvetové strieborná medaila Marek Buchman
Chémia Intel ISEF 2010 – medzinárodná súťaž mladých vedcov medzinárodné 2*
historicky najväčší úspech Slovenska v tejto súťaži
Marek Buchman
Chémia Ocenenie prezidentom SR celoslovenské čestné uznanie*
ocenenie prezidentom SR za veľmi úspešnú reprezentáciu SR v zahraničí na súťažiach
Marek Buchman
Dejepis Dejepisná olympiáda – kategória A krajské 2*
postup do ďalšieho kola
Štefan Benčík
Dejepis Dejepisná olympiáda – kategória A krajské 3 Karolína Spustová
Dejepis Dejepisná olympiáda – kategória B krajské 2*
postup do ďalšieho kola
Lucia Kramárová
Dejepis Dejepisná olympiáda – kategória C krajské 1*
postup do ďalšieho kola
Juraj Privits
Dejepis Dejepisná olympiáda – kategória C okresné 1*
postup do ďalšieho kola
Juraj Privits
Dejepis Dejepisná olympiáda – kategória C okresné 2*
postup do ďalšieho kola
Adam Máčaj
Dejepis Dejepisná olympiáda – kategória D okresné 1*
postup do ďalšieho kola
Adam Šolc
Dejepis Dejepisná olympiáda – kategória D okresné 2*
postup do ďalšieho kola
Samuel Benko
Dejepis Dejepisná olympiáda – kategória E krajské 2 Robert Virsík
Dejepis Dejepisná olympiáda – kategória E okresné 1*
postup do ďalšieho kola
Robert Virsík
Dejepis Dejepisná olympiáda – kategória E okresné 3 Johana Brezovská
Dejepis Dejepisná olympiáda – kategória F okresné 1*
postup do ďalšieho kola
Martin Čermák
Dejepis Dejepisná olympiáda – kategória F okresné 2*
postup do ďalšieho kola
Jakub Barát
Fotografovanie AMFO 2010 – kategória C do 16 rokov – Farebná fotografia krajské 1*
postup do ďalšieho kola
Dušan Polák
Fotografovanie AMFO 2010 – kategória C do 16 rokov – Farebná fotografia krajské 2*
postup do ďalšieho kola
Marián Valovič
Fotografovanie AMFO 2010 – kategória C do 16 rokov – Farebná fotografia krajské 3*
postup do ďalšieho kola
Samuel Dostál
Fotografovanie AMFO 2010 – kategória C v rámci Európskeho roka boja proti chudobe krajské *
postup do ďalšieho kola
Samuel Dostál
Samuel Polakovič
Martin Beško
Samuel Šulovský
Tereza Dostálová
Marián Valovič
Miroslav Kozolka
Adam Zelina
Fotografovanie Ekológia v objektíve 2009 – kategória do 18 rokov celoslovenské 1 Marián Valovič
Fotografovanie FIAP – medzinárodná súťaž mladých fotografov do 16 rokov vo Vietname medzinárodné *
v slovenskej kolekcii 10 fotografií bolo zaradených 8 fotografií našich žiakov
Marián Valovič
Lukáš Obermajer
Adam Mojžiš
Samuel Dostál
Terézia Dostálová
Šimon Hruškovič
Adam Zeman
Adam Kollár
Fotografovanie Ružinovská ekologická fotografia 2009 okresné *
cena s fotografiou Ružinovský prales
Marián Valovič
Fotografovanie Ružinovská ekologická fotografia 2010 okresné *
získala cenu
Tereza Dostálová
Fotografovanie Ružinovská ekologická fotografia 2010 okresné *
získal cenu
Adrián Kollár
Fotografovanie Ružinovská ekologická fotografia 2010 okresné *
získal cenu
Miroslav Kozolka
Fotografovanie Ružinovská ekologická fotografia 2010 okresné *
získal cenu
Lukáš Obermajer
Fotografovanie Ružinovská ekologická fotografia 2010 okresné *
získal cenu
Samuel Polakovič
Fotografovanie Ružinovská ekologická fotografia 2010 okresné *
získal cenu
Marián Valovič
Fotografovanie Zelený objektív 2009 – detská kategória celoslovenské 2 Marián Valovič
Fyzika Fyzikálna olympiáda – kategória A celoslovenské 15*
postup na výberové sústredenie
Matej Večerík
Fyzika Fyzikálna olympiáda – kategória E krajské 9 Barbora Kováčová
Fyzika Fyzikálna olympiáda – kategória E okresné 1 Filip Janitor
Fyzika Fyzikálna olympiáda – kategória E okresné 1 Barbora Kováčová
Fyzika Fyzikálna olympiáda – kategória E okresné 3 Michal Miškerník
Fyzika Fyzikálna olympiáda – kategória F okresné 1 Stanislav Ďuriš
Fyzika Fyzikálna olympiáda – kategória F okresné 3 Martin Holický
Fyzika Fyzikálny náboj celoslovenské 4 Matej Večerík
Marek Buchman
Milan Mitka
Petra Kubincová
Juraj Pálenik
Fyzika International Young Physicists Tournament medzinárodné 2.miesto Matej Večerík
Geografia Geografická olympiáda – kategória F okresné 1*
postup do ďalšieho kola
Samuel Mladý
Geografia Geografická olympiáda – kategória G krajské 1*
postup do ďalšieho kola
Juraj Privits
Geografia Geografická olympiáda – kategória G okresné 1*
postup do ďalšieho kola
Juraj Privits
Geografia Geografická olympiáda – kategória H okresné 2*
postup do ďalšieho kola
Oskar Madro
Iné Festival vedy a techniky 2009 celoslovenské *
držiteľ hlavnej ceny dekana PriFUK za najkvalitnejšiu vedeckú študentskú prácu
Marek Buchman
Iné Olympiáda ľudských práv krajské 18 Jakub Lutter
Iné Olympiáda ľudských práv krajské 24 Michal Brichta
Iné Olympiáda nadaných žiakov v Leviciach celoslovenské 1 Michal Petrovič
Martin Čermák
Dalimír Wiederman
Jakub Koledzai
Matej Benčík
Andrej Getlik
Martin Marek
Janka Marťáková
Alex Fleško
Jakub Barát
Iné Stredoškolská odborná činnosť celoslovenské *
postup do ďalšieho kola
Martin Arbet
Filip Šebest
Informatika Baltík medzinárodné 3 Peter Ralbovský
Informatika Baltík medzinárodné 10 Alexandra Žilková
Informatika Baltík celoslovenské 2*
postup do ďalšieho kola
Peter Ralbovský
Informatika Baltík celoslovenské 4*
postup do ďalšieho kola
Alexandra Žilková
Informatika Baltík celoslovenské 6*
postup do ďalšieho kola
Ondrej Zigo
Informatika CEOI – – Stredoeurópska Olympiáda v Informatike medzinárodné strieborná medaila Tomáš Belan
Informatika First Lego League 2009 Slovensko krajské 3 Ján-Michael Kormaník
Adrián Pieš
Marek Dubašák
Dávid Schun
Barbora Kováčová
("SAP White Bears")
Informatika First Lego League 2009 Slovensko – kategória Robot Game a Tímová práca krajské 2 Ján-Michael Kormaník
Adrián Pieš
Marek Dubašák
Dávid Schun
Barbora Kováčová
("SAP White Bears")
Informatika IOI – Medzinárodná Olympiáda v Informatike celosvetové strieborná medaila Tomáš Belan
Informatika Olympiáda v informatike – kategória A celoslovenské 1 Tomáš Belan
Informatika Palma Junior – kategória Expert celoslovenské 1 Barbora Kováčová
Alexandra Žilková
Informatika Palma Junior – kategória Profík celoslovenské 1 Peter Ralbovský
Informatika Zenit – kategória A celoslovenské 1 Tomáš Belan
Informatika Zenit – kategória A krajské 1 Tomáš Belan
Matematika Korešpondenčný matematický seminár – kategória alfa, letná časť krajské 4 Barbora Winczerová
Matematika Korešpondenčný matematický seminár – kategória alfa, zimná časť krajské 1 Barbora Winczerová
Matematika Korešpondenčný matematický seminár – kategória alfa, zimná časť krajské 10 Ivana Heželyová
Matematika Korešpondenčný matematický seminár – kategória beta, letná časť celoslovenské 8 Dominik Csiba
Matematika Korešpondenčný matematický seminár – kategória beta, zimná časť celoslovenské 17 Dominik Csiba
Matematika Matboj – kategória kvarta celoslovenské 3 Lucia Znášiková
Monika Tomeková
Alexandra Žilková
Barbora Kováčová
Matematika Matboj – kategória príma celoslovenské 2 Jakub Barát
Nick Chapman
Martina Michalková
Martin Čulen
Matematika Matboj – kategória sekunda celoslovenské 1 Jakub Kojda
Cyril Eštok
Andrea Tóthová
Peter Ralbovský
Matematika Matboj – kategória tercia celoslovenské 3 Dominik Holý
Miron Zelina
Samuel Mladý
Adam Šolc
Matematika Matematická olympiáda – kategória A celoslovenské 18*
postup na MEMO – Stredoeurópsku Matematickú Olympiádu
Dominik Csiba
Matematika Matematická olympiáda – kategória A krajské 9 Dominik Csiba
Matematika Matematická olympiáda – kategória A krajské 18 Tomáš Belan
Matematika Matematická olympiáda – kategória A krajské 18 Matej Večerík
Matematika Matematická olympiáda – kategória C krajské 9 Barbora Winczerová
Matematika Matematická olympiáda – kategória C krajské 11 Ivan Mašán
Matematika Matematická olympiáda – kategória Z10 krajské 17 Monika Tomeková
Matematika Matematická olympiáda – kategória Z5 obvodné 1 Martin Kollár
Matematika Matematická olympiáda – kategória Z5 obvodné 2 Filip Jakab
Matematika Matematická olympiáda – kategória Z5 obvodné 2 Filip Janák
Matematika Matematická olympiáda – kategória Z7 obvodné 1 Martin Prievalský
Matematika Matematická olympiáda – kategória Z9 krajské 1 Barbora Kováčová
Matematika MEMO – Stredoeurópska Matematická Olympiáda medzinárodné zlatá medaila Tomáš Belan
Matematika Pikomat – kategória kvarta celoslovenské 3 Barbora Kováčová
Matematika Pikomat – kategória príma celoslovenské 2 Marek Horanský
Matematika Pikomat – kategória príma celoslovenské 15 Martin Kollár
Matematika Pikomat – kategória príma celoslovenské 20 Matej Benčík
Matematika Pikomat – sekunda celoslovenské 3 Oskar Madro
Matematika Pikomat – tercia celoslovenské 2 Samuel Mladý
Matematika Pikomat – tercia celoslovenské 9 Marián Longa
Matematika Pikomat – tercia celoslovenské 12 Timotej Tomandl
Matematika Pytagoriáda – kategória Z5 obvodné 2 Jakub Čatloš
Matematika Riešky – letná časť celoslovenské 5 Peter Ralbovský
Matematika Riešky – letná časť celoslovenské 11 Filip Janitor
Nemecký jazyk Olympiáda v nemeckom jazyku – príma až sekunda okresné 1 Nick Chapman
Nemecký jazyk Olympiáda v nemeckom jazyku – septima až oktáva okresné 3 Lucia Stovíčková
Nemecký jazyk Olympiáda v nemeckom jazyku – tercia až kvarta okresné 1*
postup do ďalšieho kola
Ema Gazdíková
Ruský jazyk ARS Poézia krajské 1 Alexander Ščerbák
Šach Majstrovstvá Bratislavského kraja v šachu krajské 1*
postup do ďalšieho kola
Tomáš Peitl
Šach Majstrovstvá Bratislavského kraja v šachu krajské *
postup do ďalšieho kola
Dominik Csiba
Slovenský jazyk a literatúra Hviezdoslavov Kubín okresné 1*
postup do ďalšieho kola
Ema Gazdíková
Slovenský jazyk a literatúra Hviezdoslavov Kubín okresné 3 Petra Ďuratná
Slovenský jazyk a literatúra Hviezdoslavov Kubín okresné 3 Lucia Kramárová
Slovenský jazyk a literatúra Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry krajské 1*
postup do ďalšieho kola
Monika Grejtáková
Slovenský jazyk a literatúra Svätoplukovo kráľovstvo ožíva (literárna súťaž) celoslovenské čestné uznanie a ocenenie poroty Katarína Morávková
Slovenský jazyk a literatúra Svätoplukovo kráľovstvo ožíva (literárna súťaž) – poézia celoslovenské 1 Stela Brix
Telesná výchova Cezpoľný beh – mladšie žiačky okresné 2 Miroslava Birová
Telesná výchova Cezpoľný beh – mladšie žiačky okresné 2 Miroslava Birová
Lucia Znášiková
Natália Gajdošová
Telesná výchova Cezpoľný beh – staršie žiačky okresné 1 Katarína Kvetková
Telesná výchova Cezpoľný beh – staršie žiačky okresné 2 Zuzana Kvetková
Telesná výchova Cezpoľný beh – staršie žiačky okresné 3 Alena Kalivodová
Telesná výchova Futbal – chlapci okresné 5 Michal Jurica
Adrián Cruz
Pieš
Samuel Bodík
Tomáš Baran
Michal Brichta
Roman Sklenica
Matej Ušák
Igor Pakan
Filip Petrek
Matej Čambal
Matúš Malík
Maximilián Beták
Telesná výchova Majstrovstvá v orientačnom behu – kategória družstvá okresné 2*
postup do ďalšieho kola
Natália Gajdošová
Simona Petrová
Magdaléna Spustová
Veronika Pažická
Telesná výchova Majstrovstvá v orientačnom behu – kategória jednotlivci okresné 3*
postup do ďalšieho kola
Natália Gajdošová
Telesná výchova Plávanie – chlapci krajské 3 Adam Rosipal
Telesná výchova Plávanie – dievčatá krajské 3 Zuzana Kvetková
Telesná výchova Školský turnaj v stolnom tenise – kategória mladší žiaci školské 1 Maroš Kovaľ
Telesná výchova Školský turnaj v stolnom tenise – kategória mladší žiaci školské 2 Jakub Kojda
Telesná výchova Školský turnaj v stolnom tenise – kategória mladší žiaci školské 3 Dávid Civín
Telesná výchova Školský turnaj v stolnom tenise – kategória starší žiaci školské 1 Samuel Kordoš
Telesná výchova Školský turnaj v stolnom tenise – kategória starší žiaci školské 2 Tomáš Lintner
Telesná výchova Školský turnaj v stolnom tenise – kategória starší žiaci školské 3 Filip Šebest
Telesná výchova Školský turnaj v stolnom tenise – kategória žiačky školské 1 Anna Mária Klimkovič
Telesná výchova Školský turnaj v stolnom tenise – kategória žiačky školské 2 Paulína Gajdošová
Telesná výchova Školský turnaj v stolnom tenise – kategória žiačky školské 3 Johanka Brezovská
Telesná výchova Stolný tenis – mladší žiaci okresné 1 Tomáš Lintner
Telesná výchova Stolný tenis – starší žiaci okresné 2 Martin Arbet
Filip Šebest
Ivan Kadlečík

2008/09

Oblasťikona zoradeniaSúťažKoloMiestoŠtudent
Anglický jazyk Desiaty ročník anglického divadelného festivalu v Nitre *
diplom za Najlepší herecký výkon získala naša skupina – mix detí z Prímy A, B, C
Anglický jazyk Olympiáda v anglickom jazyku celoslovenské 2 Lucia Kramárová
Anglický jazyk Olympiáda v anglickom jazyku celoslovenské 7 Theo Quam
Anglický jazyk Olympiáda v anglickom jazyku – kvinta až sexta okresné 1 Dávid Dutko
Anglický jazyk Olympiáda v anglickom jazyku – príma až kvarta krajské 1 Lucia Kramárová
Anglický jazyk Olympiáda v anglickom jazyku – príma až kvarta okresné 1 Lucia Kramárová
Anglický jazyk Olympiáda v anglickom jazyku – príma až kvarta – anglofóni krajské 1 Theo Quam
Anglický jazyk Olympiáda v anglickom jazyku – príma až kvarta – anglofóni okresné 1 Theo Quam
Anglický jazyk Olympiáda v anglickom jazyku – septima až oktáva krajské 3 Jakub Slaninka
Anglický jazyk Olympiáda v anglickom jazyku – septima až oktáva okresné 1 Jakub Slaninka
Anglický jazyk Súťaž o preklad EÚ z angličtiny do slovenčiny *
práca Sabíny Žiakovej bola vyhodnotená medzi 10% najlepšími spomedzi 2000 prekladov
Sabína Žiaková
Biológia Biologická olympiáda – kategória B celoslovenské 8 Petra Kubincová
Biológia Biologická olympiáda – kategória B krajské 1 Petra Kubincová
Biológia Biologická olympiáda – kategória B krajské 2 Loretta Schindlerová
Biológia Biologická olympiáda – kategória B krajské 4 Slavomíra Heželyová
Biológia Biologická olympiáda – kategória E celoslovenské úspešný riešiteľ Martin Vargic
Biológia Biologická olympiáda – kategória E krajské 1*
postup do ďalšieho kola
Martin Vargic
Biológia Biologická olympiáda – kategória E okresné 1*
postup do ďalšieho kola
Martin Vargic
Chémia Chemická olympiáda – kategória A celoslovenské 5 Marek Buchman
Chémia Chemická olympiáda – kategória A krajské 1*
postup do ďalšieho kola
Marek Buchman
Chémia Chemická olympiáda – kategória B krajské 1 Marek Buchman
Chémia Chemická olympiáda – kategória B krajské 4 Katarína Jankovičová
Chémia Chemická olympiáda – kategória C krajské 5 Dávid Dutko
Chémia Chemická olympiáda – kategória Dg krajské 6 Filip Margetiny
Chémia Chemická olympiáda – kategória Dg krajské 13 Ivan Mašán
Chémia Európska súťaž pre mladých vedcov medzinárodné *
Marek Buchman bol vybraný ako reprezentant slovenských mladých vedcov na medzinárodnú súťaž do Číny
Marek Buchman
Chémia Medzinárodná súťaž v prírodných vedách medzinárodné bronzová medaila Marek Buchman
Dejepis Dejepisná olympiáda krajské 1 Adam Šolc
Dejepis Dejepisná olympiáda krajské 4 Štefan Benčík
Dejepis Dejepisná olympiáda – kategória C okresné 2 Zuzana Kvetková
Dejepis Dejepisná olympiáda – kategória E okresné 1*
postup do ďalšieho kola
Adam Šolc
Dejepis Dejepisná olympiáda – kategória F okresné 2 Paulína Gajdošová
Fyzika Fyzikálna olympiáda – kategória B krajské 7 Juraj Páleník
Fyzika Fyzikálna olympiáda – kategória E krajské 3 Ivan Mašán
Fyzika Fyzikálna olympiáda – kategória E okresné 1*
postup do ďalšieho kola
Ivan Mašán
Fyzika Fyzikálna olympiáda – kategória F okresné 2 Barbora Kováčová
Fyzika Fyzikálny náboj – juniori celoslovenské 3 Mária Šormanová
Marek Buchman
Matej Večerík
Michal Talába
Juraj Páleník
Fyzika Turnaj mladých fyzikov celoslovenské 1 Matej Večerík
Geografia Geografická olympiáda – kategória 5. ročník okresné 1 Oskar Madro
Geografia Geografická olympiáda – kategória 6. ročník okresné 2 Samuel Mladý
Geografia Geografická olympiáda – kategória 7. ročník krajské 1*
postup do ďalšieho kola
Juraj Privits
Geografia Geografická olympiáda – kategória 7. ročník okresné 2 Juraj Privits
Iné Deň bezpečného internetu okresné *
naši Terciáni a Sekundáni sa úspešne zúčastnili súťaže a podujatia v Poluse a vyhrali pekné ceny
Iné Olympiáda ľudských práv okresné 9 Matúš Lupták
Iné Stredoškolská odborná činnosť krajské 1*
postup do ďalšieho kola
Viktor Seč
Filip Režný
Milan Mitka
"Technológia výroby filmu"
Iné Súťaž o logo dátového centra okresné 1 Lucia Stovíčková
Informatika Baltík – kategória A medzinárodné 2 Peter Ralbovský
Informatika Baltík – kategória A celoslovenské 6*
postup do ďalšieho kola
Peter Ralbovský
Informatika Baltík – kategória A krajské 4*
postup do ďalšieho kola
Peter Ralbovský
Informatika Baltík – kategória B medzinárodné 14*
jediné dievča vo svojej kategórii :-)
Alexandra Žilková
Informatika Baltík – kategória B celoslovenské 6*
postup do ďalšieho kola
Alexandra Žilková
Informatika Baltík – kategória B krajské 4*
postup do ďalšieho kola
Alexandra Žilková
Informatika CEOI – Stredoeurópska Olympiáda v Informatike medzinárodné bronzová medaila Tomáš Belan
Informatika First Lego League 2008 Slovensko celoslovenské 1*
víťazi v kategóriách: RobotGame, Najlepšia tímová práca, 3. miesto v kategórii: Najlepšia prezentácia
Ján-Michael Kormaník
Michal Hagovský
Marek Dubašák
Dávid Schun
Barbora Kováčová
("SAP White Bears")
Informatika Imagine Logo Cup celoslovenské 3 Alexandra Žilková
Informatika Imagine Logo Cup školské 13*
postup do ďalšieho kola
Barbora Kováčová
Informatika Imagine Logo Cup školské 17*
postup do ďalšieho kola
Alexandra Žilková
Informatika Imagine Logo Cup školské 28*
postup do ďalšieho kola
Miron Zelina
Informatika IOI – Medzinárodná Olympiáda v Informatike celosvetové bronzová medaila*
zo štvorčlenného družstva reprezentujúceho Slovensko na IOI sú až dvaja z našej školy
Peter Csiba
Informatika IOI – Medzinárodná Olympiáda v Informatike celosvetové strieborná medaila*
zo štvorčlenného družstva reprezentujúceho Slovensko na IOI sú až dvaja z našej školy
Tomáš Belan
Informatika Korešpondenčný seminár z programovania – kategória O, letná časť celoslovenské 2 Tomáš Belan
Informatika Korešpondenčný seminár z programovania – kategória O, letná časť celoslovenské 7 Peter Csiba
Informatika Korešpondenčný seminár z programovania – kategória O, zimná časť celoslovenské 8 Peter Csiba
Informatika Korešpondenčný seminár z programovania – kategória O, zimná časť celoslovenské 17 Tomáš Belan
Informatika Korešpondenčný seminár z programovania – kategória Z, letná časť celoslovenské 12 Matej Večerík
Informatika Olympiáda v informatike – kategória A celoslovenské 2 Tomáš Belan
Informatika Olympiáda v informatike – kategória A celoslovenské 7 Peter Csiba
Informatika Olympiáda v informatike – kategória A krajské 3 Tomáš Belan
Informatika Olympiáda v informatike – kategória A krajské 4 Peter Csiba
Informatika Palma Junior kategória Expert celoslovenské 3 Barbora Kováčová
Alexandra Žilková
Informatika Palma Junior kategória Expert domáce 1*
postup do ďalšieho kola
Barbora Kováčová
Alexandra Žilková
Informatika ŠPONGIA – súťaž v programovaní hier okresné 1 Alexander Mravčák
Milan Mitka
Peter Sandtner
Dominik Lukáč
Daniel Lovásko
Informatika ŠPONGIA – súťaž v programovaní hier okresné 2 Tomáš Belan
Štefan Benčík
Viktor Seč
Informatika ŠPONGIA – súťaž v programovaní hier okresné 3 Ladislav Pápay
Barbora Hollá
Michael Kasarda
Informatika Zenit – kategória A krajské 1 Tomáš Belan
Informatika Zenit – kategória A krajské 5 Ladislav Pápay
Informatika Zenit – kategória A krajské 7 Peter Csiba
Matematika Korešpondenčný matematický seminár – kategória alfa, letná časť krajské 1 Michaela Belanová
Matematika Korešpondenčný matematický seminár – kategória alfa, zimná časť krajské 2 Michaela Belanová
Matematika Korešpondenčný matematický seminár – kategória alfa, zimná časť krajské 7 Juraj Páleník
Matematika Korešpondenčný matematický seminár – kategória alfa, zimná časť krajské 12 Slavomíra Heželyová
Matematika Korešpondenčný matematický seminár – kategória alfa, zimná časť krajské 16 Mária Hirgelová
Matematika Korešpondenčný matematický seminár – kategória beta, letná časť celoslovenské 4 Peter Csiba
Matematika Korešpondenčný matematický seminár – kategória beta, letná časť celoslovenské 9 Dominik Csiba
Matematika Korešpondenčný matematický seminár – kategória beta, letná časť celoslovenské 15 Matej Večerík
Matematika Korešpondenčný matematický seminár – kategória beta, letná časť celoslovenské 20 Mária Šormanová
Matematika Korešpondenčný matematický seminár – kategória beta, zimná časť celoslovenské 8 Dominik Csiba
Matematika Korešpondenčný matematický seminár – kategória beta, zimná časť celoslovenské 13 Peter Csiba
Matematika Korešpondenčný matematický seminár – kategória beta, zimná časť celoslovenské 13 Tomáš Peitl
Matematika Korešpondenčný matematický seminár – kategória beta, zimná časť celoslovenské 15 Matej Večerík
Matematika Korešpondenčný matematický seminár – kategória beta, zimná časť celoslovenské 30 Juraj Páleník
Matematika Korešpondenčný matematický seminár – kategória gama, letná časť celoslovenské 2 Peter Csiba
Matematika Korešpondenčný matematický seminár – kategória gama, zimná časť celoslovenské 1 Peter Csiba
Matematika MAKS 2009 celoslovenské *
najúšpešnejší riešitelia našej školy za tento školský rok (1, 2 alebo 3 hviezdičky)
Dora Jagnešáková
Matematika MAKS 2009 celoslovenské *
najúšpešnejší riešitelia našej školy za tento školský rok (1, 2 alebo 3 hviezdičky)
Lucia Jamrichová
Matematika MAKS 2009 celoslovenské *
najúšpešnejší riešitelia našej školy za tento školský rok (1, 2 alebo 3 hviezdičky)
Katarína Morávková
Matematika MAKS 2009 celoslovenské *
najúšpešnejší riešitelia našej školy za tento školský rok (1, 2 alebo 3 hviezdičky)
Simona Petrová
Matematika MAKS 2009 celoslovenské *
najúšpešnejší riešitelia našej školy za tento školský rok (1, 2 alebo 3 hviezdičky)
Peter Ralbovský
Matematika MAKS 2009 celoslovenské *
najúšpešnejší riešitelia našej školy za tento školský rok (1, 2 alebo 3 hviezdičky)
Richard Schindler
Matematika MAKS 2009 celoslovenské *
najúšpešnejší riešitelia našej školy za tento školský rok (1, 2 alebo 3 hviezdičky)
Monika Tomeková
Matematika MAKS 2009 celoslovenské *
najúšpešnejší riešitelia našej školy za tento školský rok (1, 2 alebo 3 hviezdičky)
Alexandra Žilková
Matematika MAKS 2009 celoslovenské *
najúšpešnejší riešitelia našej školy za tento školský rok (1, 2 alebo 3 hviezdičky)
Viktória Žilková
Matematika MAKS 2009 celoslovenské *
najúšpešnejší riešitelia našej školy za tento školský rok (1, 2 alebo 3 hviezdičky)
Lucia Znášiková
Matematika Matboj – kategória kvarta celoslovenské 2 Ivan Mašán
Miroslav Cina
Gabriel Zorkócy
Zuzana Kvetková
Matematika Matboj – kategória príma celoslovenské 1 Jakub Kojda
Oskar Madro
Peter Ralbovský
Viktor Jamrich
Matematika Matboj – kategória sekunda celoslovenské 2 Roman Fučík
Petra Ďuratná
Dominik Hollý
Samuel Mladý
Matematika Matboj – kategória tercia celoslovenské 2 Alexandra Žilková
Barbora Kováčová
Monika Tomeková
Erik Szalay
Matematika Matematická olympiáda – kategória A celoslovenské 5*
postup na IMO – Medzinárodnú Matematickú Olympiádu
Peter Csiba
Matematika Matematická olympiáda – kategória A celoslovenské 15*
postup na MEMO – Stredoeurópsku Matematickú Olympiádu
Tomáš Belan
Matematika Matematická olympiáda – kategória A krajské 8 Tomáš Belan
Matematika Matematická olympiáda – kategória A krajské 10 Peter Csiba
Matematika Matematická olympiáda – kategória B krajské 2 Matej Večerík
Matematika Matematická olympiáda – kategória B krajské 7 Dominik Csiba
Matematika Matematická olympiáda – kategória B krajské 7 Mária Šormanová
Matematika Matematická olympiáda – kategória C krajské 7 Michaela Belanová
Matematika Matematická olympiáda – kategória Z5 okresné 1 Magdaléna Spustová
Matematika Matematická olympiáda – kategória Z5 okresné 2 Zuzana Kušíková
Matematika Matematická olympiáda – kategória Z5 okresné 3 Jakub Kojda
Matematika Matematická olympiáda – kategória Z5 okresné 3 Peter Ralbovský
Matematika Matematická olympiáda – kategória Z5 okresné 4 Viktor Jamrich
Matematika Matematická olympiáda – kategória Z5 okresné 4 Barbora Lukáčová
Matematika Matematická olympiáda – kategória Z5 okresné 4 Oskar Madro
Matematika Matematická olympiáda – kategória Z5 okresné 4 Simona Petrová
Matematika Matematická olympiáda – kategória Z5 okresné 4 Andrea Tóthová
Matematika Matematická olympiáda – kategória Z6 okresné 2 Dominik Hollý
Matematika Matematická olympiáda – kategória Z6 okresné 3 Petra Ďuratná
Matematika Matematická olympiáda – kategória Z6 okresné 4 Samuel Mladý
Matematika Matematická olympiáda – kategória Z6 okresné 4 Martin Prievalský
Matematika Matematická olympiáda – kategória Z6 okresné 6 Martin Vargic
Matematika Matematická olympiáda – kategória Z7 okresné 1*
jediné dve úspešné riešiteľky
Alexandra Žilková
Matematika Matematická olympiáda – kategória Z7 okresné 2*
jediné dve úspešné riešiteľky
Lucia Znášiková
Matematika Matematická olympiáda – kategória Z9 krajské 1 Ivan Mašán
Matematika Matematická olympiáda – kategória Z9 okresné 1 Ivan Mašán
Matematika Matematická olympiáda – kategória Z9 okresné 3 Miroslav Cina
Matematika Náboj KMS – juniori celoslovenské 2 Matej Hlavatý
Juraj Páleník
Dominik Csiba
Mária Šormanová
Matej Večerík
Matematika Náboj KMS – juniori celoslovenské 16 Štefan Benčík
Peter Sandtner
Janka Kalivodová
Slavomíra Heželyová
Petra Kubincová
Matematika Náboj KMS – seniori celoslovenské 6 Tomáš Belan
Tomáš Peitl
Erik Janes
Peter Csiba
Michal Formánek
Matematika Náboj KMS – seniori celoslovenské 14 Barbora Hollá
Ladislav Pápay
Simona Sabová
Rastislav Tisovčík
Andrej Bebjak
Matematika Pikomat celoslovenské 1 Samuel Mladý
Matematika Pikomat celoslovenské 6 Oskar Madro
Matematika Pikomat celoslovenské 12 Jakub Páleník
Matematika Pikopretek – kategória 5. ročník ? 1 Jakub Kojda
Dávid Debnár
Oskar Madro
Cyril Eštok
Matematika Pytagoriáda – kategória P3 okresné 1 Ondrej Martinka
Matematika Pytagoriáda – kategória P3 okresné 3 Jakub Hluško
Matematika Pytagoriáda – kategória P3 okresné 3 Michal Mráz
Matematika Pytagoriáda – kategória P3 okresné 5 Matúš Majer
Matematika Pytagoriáda – kategória P3 okresné 7 Roman Palacka
Matematika Pytagoriáda – kategória P3 okresné 7 Filip Varhaník
Matematika Pytagoriáda – kategória P4 okresné 1 Jakub Hluško
Matematika Pytagoriáda – kategória P4 okresné 2 Alex Fleško
Matematika Pytagoriáda – kategória P4 okresné 3 Martin Čermák
Matematika Pytagoriáda – kategória P4 okresné 4 Matej Benčík
Matematika Pytagoriáda – kategória P4 okresné 5 Nick Chapman
Matematika Pytagoriáda – kategória P4 okresné 5 Tomáš Ondruško
Matematika Pytagoriáda – kategória P4 okresné 6 Michal Mráz
Matematika Pytagoriáda – kategória P6 celoslovenské 1 Dominik Hollý
Matematika Pytagoriáda – kategória P6 celoslovenské úspešný riešiteľ Miron Zelina
Matematika Pytagoriáda – kategória P6 okresné 1 Dominik Hollý
Matematika Pytagoriáda – kategória P6 okresné 2 Miron Zelina
Matematika Pytagoriáda – kategória P6 okresné 3 Samuel Mladý
Matematika Pytagoriáda – kategória P6 okresné 3 Richard Múdry
Matematika Pytagoriáda – kategória P6 okresné 4 Adam Šolc
Matematika Pytagoriáda – kategória P6 okresné 5 Matej Krajčo
Matematika Pytagoriáda – kategória P6 okresné 7 Kristína Prepiaková
Matematika Pytagoriáda – kategória P7 okresné 2 Monika Tomeková
Matematika Riešky – letná časť celoslovenské 3*
výsledky po 3 kolách letnej časti
Peter Ralbovský
Matematika Riešky – letná časť celoslovenské 4*
výsledky po 3 kolách letnej časti
Michal Páleník
Náboženstvo Biblická olympiáda – dekanátne kolo – 1. kategória okresné 6 Dominik Hollý
Adam Šolc
Karolína Ondriašová
Náboženstvo Biblická olympiáda – dekanátne kolo – 2. kategória okresné 5 Adam Vondryska
Matej Krajčo
Samuel Kohutiar
Nemecký jazyk Olympiáda v nemeckom jazyku – kvinta až sexta okresné 3 Dávid Dutko
Nemecký jazyk Olympiáda v nemeckom jazyku – príma až kvarta krajské 2 Ema Mária Gazdíková
Nemecký jazyk Olympiáda v nemeckom jazyku – príma až kvarta okresné 1 Ema Gazdíková
Nemecký jazyk Olympiáda v nemeckom jazyku – septima až oktáva okresné 3 Tomáš Ambros
Nemecký jazyk Schiller-Rap – súťaž v rapovaní medzinárodné 7*
naši žiaci (Jakub Nagy a Dominik Oravec) sa zúčastnili finále v Nemecku a skončili na 7. mieste zo 117-tich
bližšie info na http://blog.goethe.de/schiller-rap/
Jakub Nagy
Dominik Oravec
Šach Majstrovstvá Bratislavského kraja v šachu – dievčatá krajské 6 Martina Michalková
Šach Majstrovstvá Slovenska v šachu – chlapci celoslovenské 2 Andrej Solár
Slovenský jazyk a literatúra Celoslovenská literárna súťaž na tému Mladý človek a HIV/AIDS celoslovenské 16 Petra Kubincová
Slovenský jazyk a literatúra Hviezdoslavov Kubín krajské 3 Monika Grejtáková
Slovenský jazyk a literatúra Hviezdoslavov Kubín okresné 1*
postup do ďalšieho kola
Monika Grejtáková
Slovenský jazyk a literatúra Hviezdoslavov Kubín okresné 3 Petra Kubincová
Slovenský jazyk a literatúra Hviezdoslavov Kubín – poézia – 3. kategória okresné 2 Barbora Winczerová
Slovenský jazyk a literatúra Hviezdoslavov Kubín – próza – 2. kategória okresné 3 Stela Brix
Slovenský jazyk a literatúra Jazykolamy školské 1 Martin Rožka
Slovenský jazyk a literatúra Literárna Ilava 2009 – próza celoslovenské 3 Lucia Kramárová
Slovenský jazyk a literatúra Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry – kategória A celoslovenské 2 Adam Hrapko
Slovenský jazyk a literatúra Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry – kategória A krajské 2*
postup do ďalšieho kola
Adam Hrapko
Slovenský jazyk a literatúra Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry – kategória B krajské 2*
postup do ďalšieho kola
Štefan Benčík
Slovenský jazyk a literatúra Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry – kategória C okresné 7 Lucia Jamrichová
Slovenský jazyk a literatúra Šaliansky Maťko krajské 2 Simona Znášiková
Slovenský jazyk a literatúra Šaliansky Maťko okresné 1 Simona Znášiková
Slovenský jazyk a literatúra Vianočný projekt *
príspevok bol odvysielaný v Slovenskom rozhlase 21.12.
Michal Durdovanský
Telesná výchova Ľahšie to ide ľahšie okresné *
postup do ďalšieho kola
Zuzana Baleková
Monika Tomeková
Adrián Pieš
Richard Gramblička
Tereza Ábelová
Katarína Ščasná
Adrián Cruz
Petra Peterková
Lucia Znášiková
Jakub Nagy
Maroš Kovaľ
Telesná výchova Mikulášsky futbalový turnaj – mladší školské 1 Tercia A
Telesná výchova Mikulášsky futbalový turnaj – mladší školské 2 Tercia B
Telesná výchova Mikulášsky futbalový turnaj – mladší školské 3 Sekunda A
Telesná výchova Mikulášsky futbalový turnaj – starší školské 1 Septima A1
Telesná výchova Mikulášsky futbalový turnaj – starší školské 2 Kvinta B
Telesná výchova Mikulášsky futbalový turnaj – starší školské 3 Septima B
Telesná výchova Školský turnaj v stolnom tenise školské 1 Martin Jakub Arbet
Telesná výchova Školský turnaj v stolnom tenise školské 2 Tomáš Lintner
Telesná výchova Školský turnaj v stolnom tenise školské 3 Filip Šebest
Telesná výchova Vybíjaná – dievčatá okresné 2 Monika Tomeková
Alexandra Žilková
Petra Peterková
Emma Mandúchová
Miroslava Birová
Nikola Ozaniaková
Dorota Dutková
Eliška Kleskeňová
Annamária Klimkovič
Klára Gašparová
Natália Langová
Patrícia Jánošíková

2007/08

Oblasťikona zoradeniaSúťažKoloMiestoŠtudent
Anglický jazyk Olympiáda v anglickom jazyku – kategória 2B okresné 1*
postup do ďalšieho kola
Adam Hrapko
Anglický jazyk Olympiáda v anglickom jazyku – kategória 2E okresné 1*
postup do ďalšieho kola
Zuzana Hodáková
Chémia Chemická olympiáda – kategória C krajské 1 Marek Buchman
Chémia Chemická olympiáda – kategória C krajské 5 Matej Večerík
Chémia Chemická olympiáda – kategória Dg krajské 2 Dávid Dutko
Fyzika Fyzikálna olympiáda ? 1 Dávid Dutko
Fyzika Fyzikálna olympiáda ? 2 Timotej Kovačič
Fyzika Fyzikálna olympiáda ? 4 Michaela Belanová
Geografia Geografická olympiáda – kategória H krajské 2 Juraj Privits
Geografia Geografická olympiáda – kategória H okresné 1 Juraj Privits
Geografia Geografická olympiáda – kategória I ? 2 Samuel Mladý
Informatika Baltík krajské 1 Alexandra Žilková
Informatika Baltík krajské 9 Alexandra Žilková
Informatika Korešpondenčný seminár z programovania – kategória O, letná časť celoslovenské 2 Tomáš Belan
Informatika Korešpondenčný seminár z programovania – kategória O, letná časť celoslovenské 8 Peter Csiba
Informatika Korešpondenčný seminár z programovania – kategória O, zimná časť celoslovenské 8 Tomáš Belan
Informatika Korešpondenčný seminár z programovania – kategória O, zimná časť celoslovenské 26 Peter Csiba
Informatika ŠPONGIA – súťaž v programovaní hier okresné 1 Michael Kasarda
Ladislav Pápay
Rastislav Tisovčík
Informatika ŠPONGIA – súťaž v programovaní hier okresné 2 Daniel Lovásko
Dominik Lukáč
Alexander Mravčák
Informatika ŠPONGIA – súťaž v programovaní hier okresné 4 Andrej Bebjak
Tomáš Belan
Milan Mitka
Viktor Seč
Informatika Zenit – kategória A krajské 2*
postup do ďalšieho kola
Ladislav Pápay
Informatika Zenit – kategória A krajské 6 Rastislav Tisovčík
Informatika Zenit – kategória B celoslovenské 1 Tomáš Belan
Informatika Zenit – kategória B krajské 1*
postup do ďalšieho kola
Tomáš Belan
Informatika Zenit – kategória B krajské 5 Dominik Lukáč
Informatika Zenit – kategória B krajské 7 Daniel Lovásko
Matematika Korešpondenčný matematický seminár – kategória alfa, letná časť krajské 3 Dominik Csiba
Matematika Korešpondenčný matematický seminár – kategória alfa, letná časť krajské 7 Matej Večerík
Matematika Korešpondenčný matematický seminár – kategória alfa, letná časť krajské 8 Mária Šormanová
Matematika Korešpondenčný matematický seminár – kategória alfa, letná časť krajské 14 Štefan Benčík
Matematika Korešpondenčný matematický seminár – kategória alfa, letná časť krajské 17 Petra Kubincová
Matematika Korešpondenčný matematický seminár – kategória alfa, letná časť krajské 17 Juraj Páleník
Matematika Korešpondenčný matematický seminár – kategória alfa, zimná časť krajské 1 Mária Šormanová
Matematika Korešpondenčný matematický seminár – kategória alfa, zimná časť krajské 2 Matej Večerík
Matematika Korešpondenčný matematický seminár – kategória alfa, zimná časť krajské 3 Dominik Csiba
Matematika Korešpondenčný matematický seminár – kategória alfa, zimná časť krajské 8 Juraj Páleník
Matematika Korešpondenčný matematický seminár – kategória alfa, zimná časť krajské 9 Štefan Benčík
Matematika Korešpondenčný matematický seminár – kategória alfa, zimná časť krajské 13 Marek Buchman
Matematika Korešpondenčný matematický seminár – kategória alfa, zimná časť krajské 16 Petra Kubincová
Matematika Korešpondenčný matematický seminár – kategória beta, letná časť celoslovenské 10 Peter Csiba
Matematika Korešpondenčný matematický seminár – kategória beta, letná časť celoslovenské 35 Tomáš Peitl
Matematika Korešpondenčný matematický seminár – kategória beta, zimná časť celoslovenské 19 Tomáš Peitl
Matematika Korešpondenčný matematický seminár – kategória beta, zimná časť celoslovenské 40 Michal Formánek
Matematika Korešpondenčný matematický seminár – kategória beta, zimná časť celoslovenské 55 Peter Csiba
Matematika Matboj – kategória kvarta celoslovenské 5 Michaela Belanová
Timotej Kovačič
Tereza Hollá
Dávid Dutko
Matematika Matboj – kategória príma celoslovenské 1 Dominik Hollý
Miron Zelina
Samuel Mladý
Adam Šolc
Matematika Matboj – kategória sekunda celoslovenské 1 Filip Janitor
Barbora Kováčová
Erik Szalay
Matúš Mikuš
Matematika Matboj – kategória tercia celoslovenské 1 Ivan Mašán
Miroslav Cina
Andrej Tóth
Gabriel Zorkócy
Matematika Matematická olympiáda – kategória A celoslovenské 12 Peter Csiba
Matematika Matematická olympiáda – kategória A celoslovenské 20 Tomáš Belan
Matematika Matematická olympiáda – kategória A krajské 8 Peter Csiba
Matematika Matematická olympiáda – kategória A krajské 10 Tomáš Belan
Matematika Matematická olympiáda – kategória B krajské 4 Tomáš Peitl
Matematika Matematická olympiáda – kategória B krajské 10 Tomáš Belan
Matematika Matematická olympiáda – kategória C krajské 6 Dominik Csiba
Matematika Matematická olympiáda – kategória C krajské 6 Matej Večerík
Matematika Matematická olympiáda – kategória C krajské 13 Juraj Páleník
Matematika Matematická olympiáda – kategória C krajské 13 Mária Šormanová
Matematika Matematická olympiáda – kategória Z5 okresné 2 Petra Ďuratná
Matematika Matematická olympiáda – kategória Z5 okresné 2 Marika Kostická
Matematika Matematická olympiáda – kategória Z5 okresné 3 Samuel Mladý
Matematika Matematická olympiáda – kategória Z6 okresné 1 Monika Tomeková
Matematika Matematická olympiáda – kategória Z6 okresné 2 Katarína Burdová
Matematika Matematická olympiáda – kategória Z6 okresné 2 Filip Janitor
Matematika Matematická olympiáda – kategória Z6 okresné 2 Barbora Kováčová
Matematika Matematická olympiáda – kategória Z6 okresné 2 Marcel Rebro
Matematika Matematická olympiáda – kategória Z6 okresné 2 Alexandra Žilková
Matematika Matematická olympiáda – kategória Z6 okresné 2 Lucia Znášiková
Matematika Matematická olympiáda – kategória Z6 okresné 4 Nina Demčáková
Matematika Matematická olympiáda – kategória Z6 okresné 4 Katarína Morávková
Matematika Matematická olympiáda – kategória Z6 okresné 4 Miriam Šefčíková
Matematika Matematická olympiáda – kategória Z6 okresné 4 Erik Szalay
Matematika Matematická olympiáda – kategória Z7 okresné 1 Miroslav Cina
Matematika Matematická olympiáda – kategória Z7 okresné 3 Ivan Mašán
Matematika Matematická olympiáda – kategória Z9 okresné 5 Michaela Belanová
Matematika MEMO – Stredoeurópska Matematická Olympiáda medzinárodné bronzová medaila Peter Csiba
Matematika Náboj KMS – juniori celoslovenské 3 Tomáš Belan
Dominik Csiba
Tomáš Peitl
Mária Šormanová
Matej Večerík
Matematika Pikomat – kategória kvarta, letná časť celoslovenské 6 Michaela Belanová
Matematika Pikomat – kategória kvarta, zimná časť celoslovenské 12 Michaela Belanová
Matematika Pikomat – kategória kvarta, zimná časť celoslovenské 15 Tereza Hollá
Matematika Pikomat – kategória príma celoslovenské 2 Samuel Mladý
Matematika Pikomat – kategória príma celoslovenské 13 Boris Brisuda
Matematika Pikomat – kategória tercia, letná časť celoslovenské 2 Barbora Winczerová
Matematika Pikomat – kategória tercia, letná časť celoslovenské 10 Jakub Páleník
Matematika Pikomat – kategória tercia, zimná časť celoslovenské 5 Barbora Winczerová
Matematika Pikomat – kategória tercia, zimná časť celoslovenské 10 Jakub Páleník
Matematika Pikopretek – kategória 5. ročník ? 1 Adam Šolc
Dominik Oravec
Dominik Hollý
Samuel Mladý
("Červení zelenáči")
Matematika Pikopretek – kategória 6. ročník ? 4 Monika Tomeková
Lucia Znášiková
Marcel Rebro
Alexandra Žilková
("A-Sport Team")
Matematika Pikopretek – kategória 7. ročník ? 5 Lukáš Šteis
Ján-Michael Kormaník
Zuzana Kvetková
Gabriel Zorkócy
("Kanalizácia s.r.o.")
Matematika Pytagoriáda – kategória P5 okresné 1 Dominik Hollý
Matematika Pytagoriáda – kategória P5 okresné 2 Miron Zelina
Matematika Pytagoriáda – kategória P5 okresné 3 Adam Šolc
Matematika Pytagoriáda – kategória P5 okresné 3 Jakub Stuchlík
Matematika Pytagoriáda – kategória P5 okresné 4 Samuel Mladý
Matematika Pytagoriáda – kategória P5 okresné 5 Samuel Kohutiar
Matematika Pytagoriáda – kategória P6 celoslovenské 4 Erik Szalay
Matematika Pytagoriáda – kategória P6 okresné 1 Erik Szalay
Matematika Pytagoriáda – kategória P6 okresné 2 Barbora Kováčová
Matematika Pytagoriáda – kategória P6 okresné 3 Matúš Mikuš
Matematika Pytagoriáda – kategória P6 okresné 4 Samuel Mladý
Matematika Pytagoriáda – kategória P6 okresné 5 Marcel Rebro
Matematika Pytagoriáda – kategória P6 okresné 6 Miron Zelina
Matematika Pytagoriáda – kategória P6 okresné 8 Alexandra Žilková
Matematika Pytagoriáda – kategória P7 celoslovenské 1 Lukáš Šteis
Matematika Pytagoriáda – kategória P7 celoslovenské 2 Miroslav Cina
Matematika Pytagoriáda – kategória P7 celoslovenské 3 Ivan Mašán
Matematika Pytagoriáda – kategória P7 celoslovenské 4 Tomáš Maťo
Matematika Pytagoriáda – kategória P7 celoslovenské 5 Gabriel Zorkócy
Matematika Pytagoriáda – kategória P8 celoslovenské 2 Miroslav Cina
Matematika Pytagoriáda – kategória P8 celoslovenské 2 Ivan Mašán
Matematika Pytagoriáda – kategória P8 celoslovenské 5 Lukáš Šteis
Náboženstvo Biblická olympiáda – dekanátne kolo okresné 3 Michael Kasarda
Barbora Hollá
Adam Vondryska
Náboženstvo Biblická olympiáda – dekanátne kolo okresné 5 Dominik Hollý
Samuel Kohútiar
Kristína Prepiaková
Nemecký jazyk Olympiáda v nemeckom jazyku – kategória 2A okresné 3 Tomáš Peitl
Nemecký jazyk Olympiáda v nemeckom jazyku – kategória 2C1 krajské 5 Pavol Holčík
Nemecký jazyk Olympiáda v nemeckom jazyku – kategória 2C1 okresné 1 Pavol Holčík
Nemecký jazyk Olympiáda v nemeckom jazyku – kategória 2E okresné 1 Tamara Bindová
Šach Majstrovstvá Bratislavského kraja v rapid šachu do 10 rokov krajské 1 Peter Macko
Šach Majstrovstvá Slovenska v rapid šachu do 10 rokov celoslovenské 2 Peter Macko
Šach Majstrovstvá Slovenska v šachu celoslovenské 1 Dominik Csiba
Šach Majstrovstvá Slovenska v šachu celoslovenské 6 Tomáš Peitl
Šach Šachový turnaj krajské 1*
postup do ďalšieho kola
Dominik Csiba
Šach Šachový turnaj krajské 2*
postup do ďalšieho kola
Tomáš Peitl
Slovenský jazyk a literatúra Hviezdoslavov Kubín – poézia – 3. kategória okresné 1 Monika Grejtáková
Slovenský jazyk a literatúra Hviezdoslavov Kubín – próza – 2. kategória okresné čestné uznanie Lucia Kramárová
Slovenský jazyk a literatúra Petržalské súzvuky Ferka Urbánka – 1. kategória – próza ? 3 Filip Lastovka
Slovenský jazyk a literatúra Petržalské súzvuky Ferka Urbánka – 1. kategória – próza ? čestné uznanie Martin Dubašák
Slovenský jazyk a literatúra Petržalské súzvuky Ferka Urbánka – 1. kategória – próza ? čestné uznanie Martin Holický
Slovenský jazyk a literatúra Petržalské súzvuky Ferka Urbánka – 1. kategória – próza ? čestné uznanie Martin Vargic
Slovenský jazyk a literatúra Petržalské súzvuky Ferka Urbánka – 2. kategória – dráma ? čestné uznanie Monika Grejtáková
Slovenský jazyk a literatúra Petržalské súzvuky Ferka Urbánka – 2. kategória – dráma ? čestné uznanie Slavomíra Heželyová
Slovenský jazyk a literatúra Petržalské súzvuky Ferka Urbánka – 2. kategória – dráma ? čestné uznanie Petra Kubincová
Slovenský jazyk a literatúra Petržalské súzvuky Ferka Urbánka – 2. kategória – poézia ? 3 Slavomíra Heželyová
Slovenský jazyk a literatúra Petržalské súzvuky Ferka Urbánka – 2. kategória – próza ? 1 Slavomíra Heželyová
Slovenský jazyk a literatúra Petržalské súzvuky Ferka Urbánka – 2. kategória – próza ? čestné uznanie Dominik Kopcsay
Slovenský jazyk a literatúra Petržalské súzvuky Ferka Urbánka – 3. kategória – próza ? 2 Michal Formánek
Telesná výchova Exelcup – florbal krajské 2 Maroš Kovaľ
Jakub Nagy
Jakub Giret
Miroslav Miko
Matúš Mikuš
Juraj Šramo
Ondrej Matuška
Tomáš Granec
Telesná výchova Exelcup – florbal okresné 1 Maroš Kovaľ
Jakub Nagy
Jakub Giret
Miroslav Miko
Matúš Mikuš
Juraj Šramo
Ondrej Matuška
Tomáš Granec
Telesná výchova Majstrovstvá v karate celoslovenské 3 Lenka Pipišková
Telesná výchova Majstrovstvá v karate krajské 1 Lenka Pipišková
Telesná výchova Stolný tenis – obvodné kolo okresné 3 Tomáš Peitl

2006/07

Oblasťikona zoradeniaSúťažKoloMiestoŠtudent
Anglický jazyk Olympiáda v anglickom jazyku – kategória 2B krajské 4 Oliver Chorvát
Anglický jazyk Olympiáda v anglickom jazyku – kategória 2E krajské 5 Slavomíra Heželyová
Anglický jazyk Olympiáda v anglickom jazyku – kvinta až sexta okresné 4 Kristína Jablonická
Anglický jazyk Olympiáda v anglickom jazyku – príma až kvarta okresné 1*
postup do ďalšieho kola
Slavomíra Heželyová
Anglický jazyk Olympiáda v anglickom jazyku – septima až oktáva okresné 1*
postup do ďalšieho kola
Oliver Chorvát
Chémia Chemická olympiáda – kategória Dg krajské 1 Marek Buchman
Fyzika Fyzikálna olympiáda – kategória E okresné 2 Marek Buchman
Fyzika Fyzikálna olympiáda – kategória E okresné 2 Dominik Csiba
Fyzika Fyzikálna olympiáda – kategória E okresné 4 Juraj Páleník
Fyzika Fyzikálny náboj – juniori celoslovenské 15 Ladislav Pápay
Rastislav Tisovčík
Michal Ujbányai
Zoran Hadzhiivanov
Fyzika Fyzikálny náboj – juniori celoslovenské 24 Simona Sabová
Kristína Jablonická
Andrej Bebjak
Michal Formánek
Fyzika Fyzikálny náboj – seniori celoslovenské 14 Kristína Čevorová
Martin Godány
Ján Herich
Michal Szabados
Matúš Konečný
Geografia Geografická olympiáda – kategória 5. ročník okresné 2 Tomáš Lintner
Geografia Geografická olympiáda – kategória 7. ročník okresné 2 Martin Stuchlík
Geografia Geografická olympiáda – kategória 8. ročník okresné 8 Michaela Ibošová
Iné Najlepší študent Bratislavského kraja krajské 1*
Bratislavský samosprávny kraj a Spoločnosť Michala Bosáka udelili Ocenenie najúspešnejšieho študenta Bratislavského samosprávneho kraja Michalovi Szabadosovi.
Michal Szabados
Informatika Baltík medzinárodné 5 Alexandra Žilková
Informatika Baltík celoslovenské 3 Alexandra Žilková
Informatika Imagine Cup medzinárodné 1 Tomáš Belan
Informatika Imagine Cup školské 1 Tomáš Belan
Informatika Imagine Cup školské 20 Viktor Mada
Informatika Imagine Cup školské 20 Ivan Mašán
Informatika Olympiáda v informatike – kategória A celoslovenské 9 Michal Szabados
Informatika Olympiáda v informatike – kategória A celoslovenské 21*
najlepšie umiestnené dievča :-)
Kristína Čevorová
Informatika Olympiáda v informatike – kategória A krajské 1 Michal Szabados
Informatika Olympiáda v informatike – kategória A krajské 10 Kristína Čevorová
Informatika Zenit – kategória A krajské 2 Michal Szabados
Informatika Zenit – kategória A krajské 11 Oliver Chorvát
Informatika Zenit – kategória A krajské 14 Kristína Čevorová
Informatika Zenit – kategória A krajské 18 Martin Godány
Informatika Zenit – kategória B krajské 1 Tomáš Belan
Informatika Zenit – kategória B krajské 5 Ladislav Pápay
Informatika Zenit – kategória B krajské 10 Rastislav Tisovčík
Informatika Zenit – kategória B krajské 14 Daniel Lovásko
Matematika IMO – Medzinárodná Matematická Olympiáda celosvetové bronzová medaila Michal Szabados
Matematika Korešpondenčný matematický seminár – kategória alfa, letná časť krajské 4 Tomáš Belan
Matematika Korešpondenčný matematický seminár – kategória alfa, letná časť krajské 7 Tomáš Peitl
Matematika Korešpondenčný matematický seminár – kategória alfa, letná časť krajské 11 Simona Sabová
Matematika Korešpondenčný matematický seminár – kategória alfa, letná časť krajské 15 Michal Formánek
Matematika Korešpondenčný matematický seminár – kategória alfa, zimná časť krajské 6 Tomáš Belan
Matematika Korešpondenčný matematický seminár – kategória alfa, zimná časť krajské 7 Tomáš Peitl
Matematika Korešpondenčný matematický seminár – kategória beta, letná časť celoslovenské 1 Michal Szabados
Matematika Korešpondenčný matematický seminár – kategória beta, letná časť celoslovenské 7 Peter Csiba
Matematika Korešpondenčný matematický seminár – kategória beta, letná časť celoslovenské 36 Emília Szabadosová
Matematika Korešpondenčný matematický seminár – kategória beta, letná časť celoslovenské 37 Kristína Čevorová
Matematika Korešpondenčný matematický seminár – kategória beta, letná časť celoslovenské 46 Michal Formánek
Matematika Korešpondenčný matematický seminár – kategória beta, letná časť celoslovenské 46 Kristína Jablonická
Matematika Korešpondenčný matematický seminár – kategória beta, zimná časť celoslovenské 4 Michal Szabados
Matematika Korešpondenčný matematický seminár – kategória beta, zimná časť celoslovenské 34 Kristína Čevorová
Matematika Korešpondenčný matematický seminár – kategória beta, zimná časť celoslovenské 37 Barbora Hollá
Matematika Korešpondenčný matematický seminár – kategória beta, zimná časť celoslovenské 40 Peter Csiba
Matematika Korešpondenčný matematický seminár – kategória beta, zimná časť celoslovenské 49 Martin Godány
Matematika Korešpondenčný matematický seminár – kategória gama celoslovenské 1 Michal Szabados
Matematika Matboj – kategória kvarta celoslovenské 2 Dominik Csiba
Andrej Solár
Marek Buchman
Matej Večerík
Matematika Matboj – kategória príma celoslovenské 5 Matúš Mikuš
Marcel Rebro
Monika Tomeková
Filip Janitor
Matematika Matboj – kategória sekunda celoslovenské 1 Gabriel Zorkócy
Andrej Tóth
Tibor Szikhart
Miroslav Cina
Matematika Matboj – kategória tercia celoslovenské 4 Michaela Belanová
Dávid Dutko
Juraj Bunček
Matej Čambal
Matematika Matematická olympiáda – kategória A celoslovenské 3 Michal Szabados
Matematika Matematická olympiáda – kategória B krajské 8 Peter Csiba
Matematika Matematická olympiáda – kategória C krajské 11 Tomáš Belan
Matematika Matematická olympiáda – kategória Z5 okresné 1 Marcel Rebro
Matematika Matematická olympiáda – kategória Z5 okresné 1 Lucia Znášiková
Matematika Matematická olympiáda – kategória Z5 okresné 3 Monika Tomeková
Matematika Matematická olympiáda – kategória Z5 okresné 3 Alexandra Žilková
Matematika Matematická olympiáda – kategória Z5 okresné 5 Benjamín Burian
Matematika Matematická olympiáda – kategória Z6 okresné 1 Ivan Mašán
Matematika Matematická olympiáda – kategória Z6 okresné 2 Miroslav Cina
Matematika Matematická olympiáda – kategória Z6 okresné 4 Lucia Jamrichová
Matematika Matematická olympiáda – kategória Z7 okresné 1 Timotej Kovačič
Matematika Matematická olympiáda – kategória Z7 okresné 2 Dávid Dutko
Matematika Matematická olympiáda – kategória Z9 okresné 1 Dominik Csiba
Matematika Matematická olympiáda – kategória Z9 okresné 2 Mária Šormanová
Matematika Matematická olympiáda – kategória Z9 okresné 4 Juraj Páleník
Matematika Matematická olympiáda – kategória Z9 okresné 4 Matej Večerík
Matematika Matematická olympiáda – kategória Z9 okresné 5 Marek Buchman
Matematika Matematická olympiáda – kategória Z9 okresné 6 Katarína Hajdinová
Matematika Matematická olympiáda – kategória Z9 okresné 7 Petra Kubincová
Matematika Náboj KMS – juniori celoslovenské 1 Tomáš Belan
Peter Csiba
Barbora Hollá
Kristína Jablonická
Tomáš Peitl
Matematika Náboj KMS – juniori celoslovenské 7 Dominik Csiba
Matej Hlavatý
Juraj Páleník
Mária Šormanová
Matej Večerík
Matematika Náboj KMS – juniori celoslovenské 9 Andrej Bebjak
Šimon Harant
Dominika Hranická
Ladislav Pápay
Filip Šebest
Matematika Náboj KMS – seniori celoslovenské 6*
v československom poradí 9. miesto
Michal Szabados
Kristína Čevorová
Martin Godány
Emília Szabadosová
Peter Eliáš
Matematika Pikomat – kategória kvarta, letná časť celoslovenské 1 Mária Šormanová
Matematika Pikomat – kategória kvarta, letná časť celoslovenské 2 Dominik Csiba
Matematika Pikomat – kategória kvarta, letná časť celoslovenské 3 Matej Večerík
Matematika Pikomat – kategória kvarta, letná časť celoslovenské 4 Katarína Hajdinová
Matematika Pikomat – kategória kvarta, letná časť celoslovenské 5 Juraj Páleník
Matematika Pikomat – kategória kvarta, letná časť celoslovenské 6 Marek Buchman
Matematika Pikomat – kategória kvarta, zimná časť celoslovenské 1 Juraj Páleník
Matematika Pikomat – kategória kvarta, zimná časť celoslovenské 4 Mária Šormanová
Matematika Pikomat – kategória kvarta, zimná časť celoslovenské 5 Dominik Csiba
Matematika Pikomat – kategória kvarta, zimná časť celoslovenské 7 Katarína Hajdinová
Matematika Pikomat – kategória kvarta, zimná časť celoslovenské 8 Matej Večerík
Matematika Pikomat – kategória kvarta, zimná časť celoslovenské 10 Marek Buchman
Matematika Pikomat – kategória príma, letná časť celoslovenské 15 Barbora Kováčová
Matematika Pikomat – kategória príma, letná časť celoslovenské 19 Tomáš Kollár
Matematika Pikomat – kategória sekunda, letná časť celoslovenské 19 Zuzana Kvetková
Matematika Pikomat – kategória tercia, letná časť celoslovenské 3 Michaela Belanová
Matematika Pikomat – kategória tercia, zimná časť celoslovenské 4 Michaela Belanová
Matematika Pytagoriáda – kategória P5 okresné 1 Erik Szalay
Matematika Pytagoriáda – kategória P5 okresné 2 Adrián Pieš
Matematika Pytagoriáda – kategória P5 okresné 3 Igor Bubeník
Matematika Pytagoriáda – kategória P5 okresné 3 Barbora Kováčová
Matematika Pytagoriáda – kategória P5 okresné 3 Matúš Mikuš
Matematika Pytagoriáda – kategória P5 okresné 5 Filip Janitor
Matematika Pytagoriáda – kategória P5 okresné 7 Monika Tomeková
Matematika Pytagoriáda – kategória P5 okresné 9 Miroslava Birová
Matematika Pytagoriáda – kategória P5 okresné 10 Andrea Žilková
Matematika Pytagoriáda – kategória P6 celoslovenské 10 Erik Szalay
Matematika Pytagoriáda – kategória P6 okresné 1 Matúš Mikuš
Matematika Pytagoriáda – kategória P6 okresné 2 Erik Szalay
Matematika Pytagoriáda – kategória P6 okresné 3 Ivan Mašán
Matematika Pytagoriáda – kategória P6 okresné 4 Gabriel Zorkócy
Matematika Pytagoriáda – kategória P6 okresné 5 Tomáš Maťo
Matematika Pytagoriáda – kategória P6 okresné 6 Miroslav Cina
Matematika Pytagoriáda – kategória P7 okresné 1 Dávid Dutko
Matematika Pytagoriáda – kategória P7 okresné 2 Ivan Mašán
Matematika Pytagoriáda – kategória P7 okresné 3 Miroslav Cina
Nemecký jazyk Čestné uznanie od primátora Bratislavy krajské čestné uznanie*
Čestné uznanie Mgr. Ivete Bednárikovej za výsledky práce s mládežou, ktorá dôstojne reprezentuje hlavné mesto SR Bratislavu od Andreja Ďurkovského, primátora Bratislavy
Iveta Bednáriková
Nemecký jazyk Čestné uznanie od primátora Bratislavy krajské čestné uznanie*
Čestné uznanie Pavlovi Holčíkovi za úspešnú reprezentáciu hlavného mesta SR Bratislavy od Andreja Ďurkovského, primátora Bratislavy
Pavol Holčík
Nemecký jazyk Olympiáda v nemeckom jazyku – kategória 2A okresné 4 Tomáš Peitl
Nemecký jazyk Olympiáda v nemeckom jazyku – kategória 2B krajské 2 Oliver Chorvát
Nemecký jazyk Olympiáda v nemeckom jazyku – kategória 2B okresné 1*
postup do ďalšieho kola
Oliver Chorvát
Nemecký jazyk Olympiáda v nemeckom jazyku – kategória 2E okresné 1*
postup do ďalšieho kola
Jakub Polonský
Slovenský jazyk a literatúra Hviezdoslavov Kubín – poézia – 2. kategória okresné 3 Barbora Winczerová
Slovenský jazyk a literatúra Hviezdoslavov Kubín – próza – 2. kategória okresné 3 Lucia Znášiková
Slovenský jazyk a literatúra Hviezdoslavov Kubín – próza – 3. kategória okresné 4 Monika Grejtáková
Slovenský jazyk a literatúra Petržalské súzvuky Ferka Urbánka – 1. kategória – próza ? 2 Ján-Michael Kormaník
Slovenský jazyk a literatúra Petržalské súzvuky Ferka Urbánka – 2. kategória – próza ? 2 Marek Máčalka
Slovenský jazyk a literatúra Petržalské súzvuky Ferka Urbánka – 2. kategória – próza ? čestné uznanie Martin Stuchlík
Slovenský jazyk a literatúra Petržalské súzvuky Ferka Urbánka – 3. kategória – próza ? 2 Michael Kasarda
Telesná výchova Florbalová liga – kategória U13 krajské 3*
Jakub Páleník bol vyhodnotený ako najproduktívnejší hráč ligy
Telesná výchova Florbal – Slovak Open 2007 celoslovenské 5-8
Telesná výchova Florbal – Stupava Cup 2006 celoslovenské 18
Telesná výchova Florbal – turnaj štyroch o najlepšie florbalové vysvedčenie krajské 2
Telesná výchova Stolný tenis okresné 3 Filip Šebest

2005/06

Oblasťikona zoradeniaSúťažKoloMiestoŠtudent
Anglický jazyk 12th Annual English Essay Competition celoslovenské vyhodnotená esej Oliver Chorvát
Anglický jazyk 12th Annual English Essay Competition celoslovenské vyhodnotená esej Zora Feldsamová
Anglický jazyk 12th Annual English Essay Competition celoslovenské vyhodnotená esej Adam Hrapko
Anglický jazyk 12th Annual English Essay Competition celoslovenské vyhodnotená esej Matúš Konečný
Anglický jazyk 12th Annual English Essay Competition celoslovenské vyhodnotená esej Filip Vytřísal
Anglický jazyk Olympiáda v anglickom jazyku – kvinta až sexta okresné 1 Pavol Holčík
Anglický jazyk Olympiáda v anglickom jazyku – kvinta až sexta okresné 2 Tomáš Peitl
Biológia Biologická olympiáda – kategória B krajské 4 Emília Szabadosová
Dejepis Bratislavou 2006 – orientačno-šifrovacia mestská hra krajské 3 Marek Buchman
Alexaner Ščerbák
Jakub Šrol
Fyzika Fyzikálna olympiáda – kategória F okresné 2 Tomáš Belan
Fyzika Fyzikálna olympiáda – kategória F okresné 3 Alexander Mravčák
Fyzika Fyzikálna olympiáda – kategória F okresné 4 Erik Janes
Fyzika Fyzikálna olympiáda – kategória F okresné 5 Šimon Harant
Geografia Geografická olympiáda – kategória F okresné 5 Adam Vondryska
Geografia Geografická olympiáda – kategória I okresné 4 Ján-Michael Kormaník
Hudobná výchova Sviatky piesní Bratislava – súťaž speváckych zborov krajské 3 Školský zbor Sovák
Informatika Imagine Cup celoslovenské 1 Tomáš Belan
Informatika Imagine Cup celoslovenské 14 Dávid Dutko
Informatika Imagine Cup školské 1 Tomáš Belan
Informatika Imagine Cup školské 16 Dávid Dutko
Informatika Istrobot – kategória MiniSumo celoslovenské 3 Vladimír Mihál
Informatika Zenit – kategória A krajské 4 Michal Ujbányai
Informatika Zenit – kategória B krajské 4 Michal Szabados
Informatika Zenit – kategória B krajské 5 Peter Mindek
Matematika Korešpondenčný matematický seminár – kategória alfa, letná časť krajské 1 Simona Sabová
Matematika Korešpondenčný matematický seminár – kategória alfa, letná časť krajské 2 Barbora Hollá
Matematika Korešpondenčný matematický seminár – kategória alfa, letná časť krajské 3 Peter Csiba
Matematika Korešpondenčný matematický seminár – kategória alfa, letná časť krajské 7 Kristína Jablonická
Matematika Korešpondenčný matematický seminár – kategória alfa, letná časť krajské 12 Gréta Grečmalová
Matematika Korešpondenčný matematický seminár – kategória alfa, letná časť krajské 15 Oliver Chorvát
Matematika Korešpondenčný matematický seminár – kategória alfa, letná časť krajské 17 Michal Formánek
Matematika Korešpondenčný matematický seminár – kategória alfa, letná časť krajské 19 Michaela Poliaková
Matematika Korešpondenčný matematický seminár – kategória alfa, zimná časť krajské 1 Michal Formánek
Matematika Korešpondenčný matematický seminár – kategória alfa, zimná časť krajské 3 Barbora Hollá
Matematika Korešpondenčný matematický seminár – kategória alfa, zimná časť krajské 10 Peter Csiba
Matematika Korešpondenčný matematický seminár – kategória alfa, zimná časť krajské 11 Kristína Jablonická
Matematika Korešpondenčný matematický seminár – kategória alfa, zimná časť krajské 13 Gréta Grečmalová
Matematika Korešpondenčný matematický seminár – kategória alfa, zimná časť krajské 20 Simona Sabová
Matematika Korešpondenčný matematický seminár – kategória beta, letná časť celoslovenské 2 Michal Szabados
Matematika Korešpondenčný matematický seminár – kategória beta, letná časť celoslovenské 27 Kristína Čevorová
Matematika Korešpondenčný matematický seminár – kategória beta, zimná časť celoslovenské 4 Michal Szabados
Matematika Korešpondenčný matematický seminár – kategória beta, zimná časť celoslovenské 25 Kristína Čevorová
Matematika Korešpondenčný matematický seminár – kategória beta, zimná časť celoslovenské 39 Martin Godány
Matematika Matboj – kategória kvarta celoslovenské 1 Filip Šebest
Erik Janes
Šimon Harant
Dominika Hranická
(Martin Jakub Arbet)
Matematika Matboj – kategória príma celoslovenské 1 Filip Petrek
Gabriel Zorkócy
Ivan Mašán
Andrej Tóth
(Šimon Betina)
Matematika Matboj – kategória príma celoslovenské 5 Tomáš Maťo
Ench Badral Ench Bajar
Filip Margetiny
Miroslav Cina
(Lucia Jamrichová)
Matematika Matboj – kategória sekunda celoslovenské 4 Timotej Kovačič
Tomáš Baran
Dan Mikenda
Martin Mikloš
(Janka Kalivodová)
Matematika Matboj – kategória tercia celoslovenské 1 Matej Večerík
Matej Hlavatý
Dominik Csiba
Andrej Solár
(Monika Grejtáková)
Matematika Matematická olympiáda – kategória A celoslovenské 10*
postup na výberové sústredenie, tam 8. miesto
Michal Szabados
Matematika Matematická olympiáda – kategória A krajské 5 Michal Szabados
Matematika Matematická olympiáda – kategória C krajské 1 Peter Csiba
Matematika Matematická olympiáda – kategória Z5 okresné 1 Ivan Mašán
Matematika Matematická olympiáda – kategória Z5 okresné 2 Miroslav Cina
Matematika Matematická olympiáda – kategória Z5 okresné 4-6 Ench Badral Ench Bajar
Matematika Matematická olympiáda – kategória Z5 okresné 4-6 Filip Petrek
Matematika Matematická olympiáda – kategória Z5 okresné 4-6 Andrej Tóth
Matematika Matematická olympiáda – kategória Z5 okresné 11 Gabriel Zorkócy
Matematika Matematická olympiáda – kategória Z6 okresné 1 Michaela Belanová
Matematika Matematická olympiáda – kategória Z6 okresné 2 Timotej Kovačič
Matematika Matematická olympiáda – kategória Z7 okresné 1 Dominik Csiba
Matematika Matematická olympiáda – kategória Z7 okresné 1 Juraj Páleník
Matematika Matematická olympiáda – kategória Z7 okresné 1 Mária Šormanová
Matematika Matematická olympiáda – kategória Z7 okresné 2 Katarína Hajdinová
Matematika Matematická olympiáda – kategória Z7 okresné 3 Marek Buchman
Matematika Matematická olympiáda – kategória Z7 okresné 3 Matej Večerík
Matematika Matematická olympiáda – kategória Z7 okresné 4 Matej Hlavatý
Matematika Matematická olympiáda – kategória Z7 okresné 8 Slavomíra Heželyová
Matematika Matematická olympiáda – kategória Z9 krajské 8 Tomáš Belan
Matematika Matematická olympiáda – kategória Z9 okresné 1 Tomáš Belan
Matematika Pikomat – kategória kvarta, letná časť celoslovenské 8 Tomáš Belan
Matematika Pikomat – kategória kvarta, zimná časť celoslovenské 9 Tomáš Belan
Matematika Pikomat – kategória sekunda celoslovenské 7 Michaela Belanová
Matematika Pikomat – kategória tercia, letná časť celoslovenské 1 Dominik Csiba
Matematika Pikomat – kategória tercia, letná časť celoslovenské 2 Mária Šormanová
Matematika Pikomat – kategória tercia, zimná časť celoslovenské 1 Mária Šormanová
Matematika Pikomat – kategória tercia, zimná časť celoslovenské 5 Dominik Csiba
Matematika Pikopretek – kategória 5. ročník ? 3 Šimon Behna
Matej Ušák
Martin Vereš
Gabriel Zorkócy
Matematika Pikopretek – kategória 6. ročník ? 2 Michal Brichta
Matej Čambal
Timotej Kovačič
Martin Stuchlík
Matematika Pikopretek – kategória 7. ročník ? 1 Dominik Csiba
Mária Šormanová
Juraj Páleník
Matej Večerík
Matematika Pytagoriáda – kategória P3 okresné 1 Dominik Hollý
Matematika Pytagoriáda – kategória P3 okresné 2 Ivan Jablonický
Matematika Pytagoriáda – kategória P3 okresné 3 Miron Zelina
Matematika Pytagoriáda – kategória P4 okresné 1 Matúš Mikuš
Matematika Pytagoriáda – kategória P4 okresné 2 Erik Szalay
Matematika Pytagoriáda – kategória P4 okresné 3 Filip Janitor
Matematika Pytagoriáda – kategória P5 okresné 1 Ivan Mašán
Matematika Pytagoriáda – kategória P5 okresné 2 Gabriel Zorkócy
Matematika Pytagoriáda – kategória P5 okresné 3 Miroslav Cina
Matematika Pytagoriáda – kategória P5 okresné 3 Tomáš Maťo
Matematika Pytagoriáda – kategória P5 okresné 3 Andrej Tóth
Matematika Pytagoriáda – kategória P6 okresné 1 Dávid Dutko
Matematika Pytagoriáda – kategória P6 okresné 2 Alexandra Sulíková
Matematika Pytagoriáda – kategória P7 okresné 1 Dominik Csiba
Matematika Pytagoriáda – kategória P7 okresné 2 Monika Grejtáková
Matematika Pytagoriáda – kategória P7 okresné 2 Andrej Solár
Matematika Pytagoriáda – kategória P7 okresné 3 Matej Večerík
Matematika Pytagoriáda – kategória P7 okresné 4 Juraj Páleník
Matematika Pytagoriáda – kategória P8 okresné 1 Marek Buchman
Matematika Pytagoriáda – kategória P8 okresné 1 Juraj Páleník
Matematika Pytagoriáda – kategória P8 okresné 2 Matej Večerík
Matematika Pytagoriáda – kategória P8 okresné 3 Petra Kubincová
Nemecký jazyk Olympiáda v nemeckom jazyku – kvinta až sexta krajské 2 Pavol Holčík
Nemecký jazyk Olympiáda v nemeckom jazyku – kvinta až sexta okresné 1 Pavol Holčík
Nemecký jazyk Olympiáda v nemeckom jazyku – príma až kvarta okresné 1 Erik Janes
Nemecký jazyk Olympiáda v nemeckom jazyku – príma až kvarta – germanofóni okresné 3 Tamara Bindová
Nemecký jazyk Olympiáda v nemeckom jazyku – septima až oktáva krajské 3 Oliver Chorvát
Nemecký jazyk Olympiáda v nemeckom jazyku – septima až oktáva okresné 1 Oliver Chorvát
Šach Majstrovstvá kraja v šachu jednotlivcov do 15 rokov krajské 2*
postup do ďalšieho kola
Dominik Csiba
Šach Majstrovstvá kraja v šachu jednotlivcov do 15 rokov krajské 3 Tomáš Peitl
Šach Majstrovstvá kraja v šachu jednotlivcov nad 15 rokov krajské 7 Peter Csiba
Šach Majstrovstvá Slovenska v rapid šachu do 14 rokov celoslovenské 1 Dominik Csiba
Šach Majstrovstvá Slovenska v šachu do 14 rokov celoslovenské 4 Dominik Csiba
Slovenský jazyk a literatúra Dni Janka Kráľa v Zlatých Moravciach – poézia celoslovenské čestné uznanie Lucia Stovíčková
Slovenský jazyk a literatúra Dni Janka Kráľa v Zlatých Moravciach – poézia celoslovenské čestné uznanie pre školu*
Slovenský jazyk a literatúra Dni Janka Kráľa v Zlatých Moravciach – próza celoslovenské 2 Tomáš Belan
Slovenský jazyk a literatúra Dni Janka Kráľa v Zlatých Moravciach – próza celoslovenské čestné uznanie Michal Brichta
Slovenský jazyk a literatúra Dni Janka Kráľa v Zlatých Moravciach – próza celoslovenské čestné uznanie Andrej Pacher
Slovenský jazyk a literatúra Hviezdoslavov Kubín – poézia – 2. kategória okresné 3 Dorota Žiaková
Slovenský jazyk a literatúra Hviezdoslavov Kubín – próza – 1. kategória okresné 3 Roman Fučík
Slovenský jazyk a literatúra Hviezdoslavov Kubín – próza – 3. kategória krajské 2 Michal Durdovanský
Slovenský jazyk a literatúra Hviezdoslavov Kubín – próza – 3. kategória okresné 1 Michal Durdovanský
Slovenský jazyk a literatúra Kráľove Šahy ? cena poroty Lucia Kramárová
Slovenský jazyk a literatúra Rozprávkové vretienko okresné 1 Lucia Znášiková
Telesná výchova CocaCola Cup – futbalový turnaj ? 2
Telesná výchova Florbalová liga – kategória U13 ? 2 Blue Hawks (tím)
Telesná výchova Florbalová liga – kategória U15 ? 5 Blue Hawks (tím)
Telesná výchova Majstrovstvá okresu v atletike – beh 300m okresné 3 Richard Kuliffay
Telesná výchova Majstrovstvá okresu v atletike – beh 60m okresné 2 Michal Brichta
Telesná výchova Majstrovstvá okresu v atletike – skok do výšky okresné 2 Ján-Michael Kormaník

2004/05

Oblasťikona zoradeniaSúťažKoloMiestoŠtudent
Anglický jazyk Olympiáda v anglickom jazyku – kvinta až sexta krajské 6 Oliver Chorvát
Anglický jazyk Olympiáda v anglickom jazyku – kvinta až sexta okresné 1 Oliver Chorvát
Anglický jazyk Olympiáda v anglickom jazyku – príma až kvarta krajské 3 Pavol Holčík
Anglický jazyk Olympiáda v anglickom jazyku – príma až kvarta okresné 1 Pavol Holčík
Anglický jazyk Olympiáda v anglickom jazyku – septima až oktáva krajské 6 Zora Feldsamová
Anglický jazyk Olympiáda v anglickom jazyku – septima až oktáva okresné 1 Zora Feldsamová
Chémia Chemická olympiáda – kategória Dg krajské 8 Michal Hricovíni
Fyzika Deň fyziky – predvádzanie pokusov Michael Kasarda
Zoran Hadzhiivanov
Emil Smoliga
Fyzika Korešpondenčný seminár FyzIQ celoslovenské 1-4 Michal Durdovanský
Geografia Geografická olympiáda – kategória kvarta okresné 10 Peter Csiba
Geografia Geografická olympiáda – kategória príma okresné 6 Martin Stuchlík
Geografia Geografická olympiáda – kategória tercia okresné 1 Adam Vondryska
Informatika Imagine Cup celoslovenské 1 Tomáš Belan
Informatika Istrobot celoslovenské 2 Vladimír Mihál
Informatika Zenit – kategória B krajské 1 Tomáš Belan
Matematika Korešpondenčný matematický seminár – kategória alfa krajské 1 Michal Szabados
Matematika Korešpondenčný matematický seminár – kategória alfa krajské 2 Kristína Čevorová
Matematika Korešpondenčný matematický seminár – kategória alfa krajské 10 Martin Godány
Matematika Korešpondenčný matematický seminár – kategória beta celoslovenské 2 Michal Szabados
Matematika Matematická olympiáda – kategória B krajské 3 Michal Szabados
Matematika Matematická olympiáda – kategória B krajské 8-10 Kristína Čevorová
Matematika Matematická olympiáda – kategória Z5 okresné 1 Michaela Belanová
Matematika Matematická olympiáda – kategória Z6 okresné 1 Dominik Csiba
Matematika Matematická olympiáda – kategória Z6 okresné 1 Mária Šormanová
Matematika Matematická olympiáda – kategória Z6 okresné 3 Kubincová Petra
Matematika Matematická olympiáda – kategória Z7 okresné 1 Erik Janes
Matematika Matematická olympiáda – kategória Z7 okresné 2 Tomáš Belan
Matematika Matematická olympiáda – kategória Z7 okresné úspešný riešiteľ Jozef Brňák
Matematika Matematická olympiáda – kategória Z7 okresné úspešný riešiteľ Dominika Hranická
Matematika Matematická olympiáda – kategória Z9 krajské 7-9 Peter Csiba
Matematika Matematická olympiáda – kategória Z9 krajské 10-11 Barbora Hollá
Matematika Matematická olympiáda – kategória Z9 okresné 1 Peter Csiba
Matematika Matematická olympiáda – kategória Z9 okresné 2 Barbora Hollá
Matematika Matematická olympiáda – kategória Z9 okresné 3 Kristína Jablonická
Matematika Matematická olympiáda – kategória Z9 okresné úspešný riešiteľ Michal Formánek
Matematika Matematická olympiáda – kategória Z9 okresné úspešný riešiteľ Michaela Poliaková
Matematika Matematická olympiáda – kategória Z9 okresné úspešný riešiteľ Rastislav Tisovčík
Matematika Pikomat – kategória P celoslovenské 2 Michaela Belanová
Matematika Pikomat – kategória S celoslovenské 1 Dominik Csiba
Matematika Pikopretek ? 1 Sekunda (tím)
Matematika Pikopretek ? 2 Sekunda (tím)
Matematika Pikopretek ? 4 Tercia (tím)
Matematika Pikopretek ? 6 Príma (tím)
Matematika Pikopretek ? 8 Kvarta (tím)
Matematika Pikopretek ? 8 Tercia (tím)
Matematika Pikopretek ? 10 Príma (tím)
Matematika Pytagoriáda – kategória P5 okresné 1 Dávid Dutko
Matematika Pytagoriáda – kategória P5 okresné 4 Tomáš Baran
Matematika Pytagoriáda – kategória P6 celoslovenské 12 Matej Večerík
Matematika Pytagoriáda – kategória P6 okresné 1 Matej Večerík
Matematika Pytagoriáda – kategória P7 celoslovenské 5 Filip Šebest
Matematika Pytagoriáda – kategória P7 okresné 1 Filip Šebest
Nemecký jazyk Olympiáda v nemeckom jazyku – kvinta až sexta celoslovenské 4 Oliver Chorvát
Nemecký jazyk Olympiáda v nemeckom jazyku – kvinta až sexta krajské 1 Oliver Chorvát
Nemecký jazyk Olympiáda v nemeckom jazyku – kvinta až sexta okresné 1 Oliver Chorvát
Nemecký jazyk Olympiáda v nemeckom jazyku – príma až kvarta celoslovenské 1 Pavol Holčík
Nemecký jazyk Olympiáda v nemeckom jazyku – príma až kvarta krajské 1 Pavol Holčík
Nemecký jazyk Olympiáda v nemeckom jazyku – príma až kvarta okresné 1 Pavol Holčík
Šach Majstrovstvá Bratislavského kraja v šachu krajské 3 Tomáš Peitl
Šach Majstrovstvá Bratislavy v šachu mladších žiakov okresné 1 Andrej Solár
Šach Majstrovstvá Bratislavy v šachu mladších žiakov okresné 8 Tomáš Peitl
Šach Majstrovstvá Slovenska v rapid šachu do 10 rokov celoslovenské 1 Peter Michalko
Šach Majstrovstvá Slovenska v rapid šachu do 14 rokov celoslovenské 4 Peter Csiba
Šach Majstrovstvá Slovenska v rapid šachu do 14 rokov celoslovenské 5 Dominik Csiba
Šach Majstrovstvá Slovenska v šachu do 12 rokov celoslovenské 4 Andrej Solár
Šach Majstrovstvá Slovenska v šachu do 14 rokov celoslovenské 5 Dominik Csiba
Šach Majstrovstvá Slovenska v šachu do 14 rokov celoslovenské 7 Peter Csiba
Šach Majstrovstvá Slovenska v šachu do 8 rokov celoslovenské 1 Peter Michalko
Slovenský jazyk a literatúra Číta každý žiak ? 3 Dominika Hranická
Slovenský jazyk a literatúra Dni Janka Kráľa v Zlatých Moravciach – poézia celoslovenské 2 Mineta Jurášková
Slovenský jazyk a literatúra Dni Janka Kráľa v Zlatých Moravciach – próza celoslovenské 1 Halina Labiková
Slovenský jazyk a literatúra Dni Janka Kráľa v Zlatých Moravciach – próza celoslovenské 3 Zoran Hadzhiivanov
Slovenský jazyk a literatúra Dni Janka Kráľa v Zlatých Moravciach – próza celoslovenské čestné uznanie Tomáš Belan
Slovenský jazyk a literatúra Dni Janka Kráľa v Zlatých Moravciach – próza celoslovenské čestné uznanie Michal Durdovanský
Slovenský jazyk a literatúra Dni Janka Kráľa v Zlatých Moravciach – próza celoslovenské čestné uznanie Mineta Jurášková
Slovenský jazyk a literatúra Dni Janka Kráľa v Zlatých Moravciach – próza celoslovenské čestné uznanie Michael Kasarda
Slovenský jazyk a literatúra Dni Janka Kráľa v Zlatých Moravciach – próza celoslovenské čestné uznanie Filip Vytřísal
Slovenský jazyk a literatúra Hviezdoslavov Kubín – poézia okresné 1*
postup do ďalšieho kola
Dominika Celecová
Slovenský jazyk a literatúra Hviezdoslavov Kubín – próza krajské 3 Michal Durdovanský
Slovenský jazyk a literatúra Hviezdoslavov Kubín – próza okresné 1 Michal Durdovanský
Slovenský jazyk a literatúra Hviezdoslavov Kubín – próza okresné 3 Tomáš Lukáč
Slovenský jazyk a literatúra Petržalské súzvuky Ferka Urbánka – 1. kategória – próza ? 1 Andrej Pacher
Slovenský jazyk a literatúra Petržalské súzvuky Ferka Urbánka – 1. kategória – próza ? 3 Viktor Mada
Slovenský jazyk a literatúra Petržalské súzvuky Ferka Urbánka – 2. kategória – poézia ? 1 Petra Kubincová
Slovenský jazyk a literatúra Petržalské súzvuky Ferka Urbánka – 2. kategória – próza ? 1 Tomáš Belan
Slovenský jazyk a literatúra Petržalské súzvuky Ferka Urbánka – 2. kategória – próza ? 2 Slavomíra Heželyová
Slovenský jazyk a literatúra Petržalské súzvuky Ferka Urbánka – 3. kategória – próza ? 1 Michael Kasarda
Slovenský jazyk a literatúra Petržalské súzvuky Ferka Urbánka – 3. kategória – próza ? 2 Mineta Jurášková
Slovenský jazyk a literatúra Petržalské súzvuky Ferka Urbánka – 3. kategória – próza ? 3 Kristína Jablonická
Slovenský jazyk a literatúra Petržalské súzvuky Ferka Urbánka – 3. kategória – próza ? čestné uznanie Jakub Slaninka
Slovenský jazyk a literatúra Petržalské súzvuky Ferka Urbánka – 3. kategória – próza ? čestné uznanie Filip Vytřísal
Slovenský jazyk a literatúra Račianska Minimúza – kategória príma okresné 1 Dominika Celecová
Slovenský jazyk a literatúra Účasť na prehliadke prózy a poézie IUVENTÁLIA Dominika Celecová
Slovenský jazyk a literatúra Účasť na prehliadke prózy a poézie IUVENTÁLIA Andrej Galád
Slovenský jazyk a literatúra Účasť na prehliadke prózy a poézie IUVENTÁLIA Tomáš Lukáč

Spolu 2731 úspechov.