logo Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium

Úspechy žiakov - 2018/19

2018/19

Oblasťikona zoradeniaSúťažKoloMiestoŠtudent
Anglický jazyk Olympiáda 1A školské 1 Adam Kišac
Anglický jazyk Olympiáda 1A školské 2 Andrea Bečaverová
Anglický jazyk Olympiáda 1A školské 3 Timur Kotulič
Anglický jazyk Olympiáda 1B krajské 1 Juraj Krajčík
Anglický jazyk Olympiáda 1B okresné 1 Juraj Krajčík
Anglický jazyk Olympiáda 1B školské 1 Juraj Krajčík
Anglický jazyk Olympiáda 1B školské 2 Róbert Červenka
Anglický jazyk Olympiáda 1B školské 3 Michael Krištof
Anglický jazyk Olympiáda 1C krajské 2 Mia Armitage
Anglický jazyk Olympiáda 1C školské 1 Mia Armitage
Anglický jazyk Olympiáda 1C školské 2 Barbora Benkovičová
Anglický jazyk Olympiáda 1C školské 3 Livia Armitage
Anglický jazyk Olympiáda 2A školské 1 Daniel Belan
Anglický jazyk Olympiáda 2A školské 2 Matúš Papaj
Anglický jazyk Olympiáda 2A školské 3 Lívia Čerešňová
Anglický jazyk Olympiáda 2B okresné 2 Jaroslav Paška
Anglický jazyk Olympiáda 2B školské 1 Jaroslav Paška
Anglický jazyk Olympiáda 2B školské 2 Jakub Stolárik
Anglický jazyk Olympiáda 2B školské 3 Daniel Paška
Anglický jazyk Olympiáda 2C2 krajské 2 Sofia Šulek
Anglický jazyk Olympiáda 2C2 okresné 1 Sofia Šulek
Anglický jazyk Olympiáda 2C2 školské 1 Sofia Šulek
Anglický jazyk Olympiáda 2C2 školské 2 Adam Tóth
Anglický jazyk Olympiáda 2C2 školské 3 Samuel Macháč
Biológia Olympiáda okresné 1 Simon Hoffner
Biológia Olympiáda - poster okresné 1 Peter Deván
Dejepis Olympiáda - kat.C okresné 1 Ema Somolányiová
Dejepis Olympiáda - kat.D okresné 1 Milan Polák
Dejepis Olympiáda - kat.F okresné 1 Pavol Pajtík
Geografia Olympiáda - 5r. školské 1 Samuel Bulík
Geografia Olympiáda - 5r. školské 2 Filip Krpelan, Tomáš Šavo
Geografia Olympiáda E okresné 1 Michna Lukas
Geografia Olympiáda E okresné 2 Hofner Šimon
Geografia Olympiáda F okresné 2 Kriška Matúš
Geografia Olympiáda F okresné 3 Pajtík Pavol
Geografia Olympiáda G okresné 1 Krpelan Filip
Geografia Olympiáda G okresné 2 Dulík Samuel
Geografia Olympiáda - Kvarta školské 1 Lukas Michna
Geografia Olympiáda - Kvarta školské 2 Simon Hoffner
Geografia Olympiáda - Kvarta školské 3 Max Ágh
Geografia Olympiáda - Príma školské 1 Pavol Pajtík
Geografia Olympiáda - Príma školské 2 Pavol Hrdlička
Geografia Olympiáda - Príma školské 3 Matej Bachníček
Geografia Olympiáda - Sekunda školské 1 Matej Oravec
Geografia Olympiáda - Sekunda školské 2 Matúš Kriška
Geografia Olympiáda - Sekunda školské 3 Filip Valachovič
Geografia Olympiáda - Tercia školské 1 Jozef Bachniček
Geografia Olympiáda - Tercia školské 2 Milan Polák
Geografia Olympiáda - Tercia školské 3 Roman Žitňanský
Matematika Matboj krajské 2 Laura Skalošová, Viktor Vaškanin, Šimon Kováčik, Vladimír Bochnička
Nemecký jazyk Olympiáda 1A okresné 3 Taner Akbuluto
Nemecký jazyk Olympiáda 1A školské 1 Taner Akbuluto
Nemecký jazyk Olympiáda 1A školské 2 Barbora Brliťová
Nemecký jazyk Olympiáda 1A školské 3 Adam Kišac
Nemecký jazyk Olympiáda 1B okresné 2 Milan Polák
Nemecký jazyk Olympiáda 1B školské 1 Filip Koiš
Nemecký jazyk Olympiáda 1B školské 2 Milan Polák
Nemecký jazyk Olympiáda 1B školské 3 Emma Kiliánová
Nemecký jazyk Olympiáda 1C školské 1 Dražen Derek Hoppe
Nemecký jazyk Olympiáda 2A okresné 3 Christopher Koiš
Nemecký jazyk Olympiáda 2A školské 1 Christopher Koiš
Nemecký jazyk Olympiáda 2A školské 2 Martin Rožka
Nemecký jazyk Olympiáda 2A školské 3 Matej Sova
Nemecký jazyk Olympiáda 2B okresné 1 Samuel Macháč
Nemecký jazyk Olympiáda 2B školské 1 Eva Kelešiová
Nemecký jazyk Olympiáda 2B školské 2 Samuel Macháč
Nemecký jazyk Olympiáda 2B školské 3 Samuel Šuľovský
Občianska náuka Bratislava Model United Nations (BRATMUN) medzinárodné 1 Viktor Racskó, Alex Uraz
Občianska náuka Bratislava Model United Nations (BRATMUN) medzinárodné 2 Hubert Kowal
Občianska náuka Bratislava Model United Nations (BRATMUN) medzinárodné 3 Viktória Nguyenová
Občianska náuka Olympiáda ľudských práv krajské 1 Viktor Racsko
Slovenský jazyk a literatúra Debatná súťaž SŠ krajské 3 Alex Uraz, Martin Rožka, Jakub Filčák
Slovenský jazyk a literatúra Debatná súťaž ZŠ krajské 1 Oliver Machaj, Viktor Vaškanin
Slovenský jazyk a literatúra Debatná súťaž ZŠ krajské 2 Pavol Beblavý, Alžbeta Špirková
Slovenský jazyk a literatúra Hviezdoslavov Kubín - kat IV., poézia okresné 2 Eva Kelešiová
Slovenský jazyk a literatúra Hviezdoslavov Kubín - kat IV., próza okresné 2 Michal Bednár
Slovenský jazyk a literatúra Olympiáda B krajské 3 Kristína Galková
Slovenský jazyk a literatúra Petržalské súzvuky Ferka Urbánka - kat.II celoslovenské 3 Adam Msolly
Slovenský jazyk a literatúra Petržalské súzvuky Ferka Urbánka - kat.III celoslovenské 1 Tomáš Šimek
Slovenský jazyk a literatúra Petržalské súzvuky Ferka Urbánka - kat.III celoslovenské 3 Jakub Andrej Filčák
Slovenský jazyk a literatúra Šaliansky Maťko - kat II. okresné 1 Alexandra Lukáčová
Slovenský jazyk a literatúra Vianočný Lučenec celoslovenské čestné uznanie Zuzana Dercová, Filip Pavlac, Suránová Dorota
Slovenský jazyk a literatúra Vplyv "osmičiek" vojenských dejín na našu súčasnosť celoslovenské 2 Mária Cápayová
Telesná a športová výchova Cezpoľný beh okresné 1 Cápayová Mária
Telesná a športová výchova Cezpoľný beh okresné 2 Lívia Mihoková
Telesná a športová výchova Cezpoľný beh - družstvá krajské 3 Cápayová Mária, Lívia Mihoková, Adela Čermáková
Telesná a športová výchova Cezpoľný beh - družstvá okresné 1 Cápayová Mária, Lívia Mihoková, Adela Čermáková
Telesná a športová výchova Majstrovstvá SR v krátkom bazéne - 100m polohové preteky celoslovenské 3 Ondřej Špaňár
Telesná a športová výchova Majstrovstvá SR v krátkom bazéne - 100m voľný spôsob celoslovenské 1 Ondřej Špaňár
Telesná a športová výchova Majstrovstvá SR v krátkom bazéne - 200m polohové preteky celoslovenské 2 Ondřej Špaňár
Telesná a športová výchova Majstrovstvá SR v krátkom bazéne - 200m voľný spôsob celoslovenské 1 Ondřej Špaňár
Telesná a športová výchova Majstrovstvá SR v krátkom bazéne - 400m voľný spôsob celoslovenské 1 Ondřej Špaňár
Telesná a športová výchova Majstrovstvá SR v krátkom bazéne - 50m voľný spôsob celoslovenské 3 Ondřej Špaňár
Telesná a športová výchova Šach okresné 1 Gréta Kapolková
Telesná a športová výchova Šach okresné 1 Bochnička Vladimír
Telesná a športová výchova Šach okresné 2 Samuel Havalda
Telesná a športová výchova Šach okresné 3 Oliver Šoltýs
Telesná a športová výchova Šach SŠ krajské 2 Starovič Martin, Ganz Tomáš, Virsíková Vanessa, Šigut Petr
Telesná a športová výchova Šach ZŠ krajské 2 Bochnička Vladimír, Havalda Samuel, Čižmár Tomáš, Kapolková Gréta
Telesná a športová výchova The 8th International Kongfu Festival Qingdao China - Dlhá päsť medzinárodné 1 Martin Poláček
Telesná a športová výchova The 8th International Kongfu Festival Qingdao China - Šabľa medzinárodné 1 Martin Poláček
Telesná a športová výchova The 8th International Kongfu Festival Qingdao China - Skupinová šabľa medzinárodné 1 Martin Poláček

Spolu 102 úspechov.