logo Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium

Úspechy žiakov

1

Ročníkikona zoradeniaSúťažKoloMiestoŠtudent
poézia okresné

Anglický jazyk

Ročníkikona zoradeniaSúťažKoloMiestoŠtudent
2018/19 Jazykový kvet - II. AJ POÉZIA - PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA krajské 2 Martinková Andrea
2018/19 Jazykový kvet - II. AJ POÉZIA - PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA krajské 3 Uraz Alex
2018/19 Jazykový kvet - II. AJ POÉZIA - PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA + krajské 1 Armitage Lívia
2018/19 Jazykový kvet - II. AJ POÉZIA - PRÓZA - VLASTNÁ TVORBA krajské 1 Malíková Anežka Sofia
2018/19 Jazykový kvet - III. AJ POÉZIA - PRÓZA - VLASTNÁ TVORBA krajské 1 Suranová Tereza
2018/19 Jazykový kvet - III. AJ POÉZIA - PRÓZA - VLASTNÁ TVORBA krajské 2 Kelešiová Eva
2018/19 Olympiáda 1A školské 1 Adam Kišac
2018/19 Olympiáda 1A školské 2 Andrea Bečaverová
2018/19 Olympiáda 1A školské 3 Timur Kotulič
2018/19 Olympiáda 1B celoslovenské 2 Juraj Krajčík
2018/19 Olympiáda 1B krajské 1 Juraj Krajčík
2018/19 Olympiáda 1B okresné 1 Juraj Krajčík
2018/19 Olympiáda 1B školské 1 Juraj Krajčík
2018/19 Olympiáda 1B školské 2 Róbert Červenka
2018/19 Olympiáda 1B školské 3 Michael Krištof
2018/19 Olympiáda 1C krajské 2 Mia Armitage
2018/19 Olympiáda 1C školské 1 Mia Armitage
2018/19 Olympiáda 1C školské 2 Barbora Benkovičová
2018/19 Olympiáda 1C školské 3 Livia Armitage
2018/19 Olympiáda 2A školské 1 Daniel Belan
2018/19 Olympiáda 2A školské 2 Matúš Papaj
2018/19 Olympiáda 2A školské 3 Lívia Čerešňová
2018/19 Olympiáda 2B okresné 2 Jaroslav Paška
2018/19 Olympiáda 2B školské 1 Jaroslav Paška
2018/19 Olympiáda 2B školské 2 Jakub Stolárik
2018/19 Olympiáda 2B školské 3 Daniel Paška
2018/19 Olympiáda 2C2 krajské 2 Sofia Šulek
2018/19 Olympiáda 2C2 okresné 1 Sofia Šulek
2018/19 Olympiáda 2C2 školské 1 Sofia Šulek
2018/19 Olympiáda 2C2 školské 2 Adam Tóth
2018/19 Olympiáda 2C2 školské 3 Samuel Macháč
2017/18 Jazykový kvet II. AJ P-P PT+ celoslovenské 2 Armitage Livia Vivien
2017/18 Jazykový kvet II. AJ P-P VT celoslovenské 2 Suránová Tereza
2017/18 Jazykový kvet III. AJ P-P VT celoslovenské 2 Šulovský Samuel
2017/18 Jazykový kvet III. PT krajské 2 Brix Tilia
2017/18 Jazykový kvet III. PT krajské 3 Martinková Andrea, Ščurka Gabriel
2017/18 Jazykový kvet III. VT krajské 1 Šulovský Samuel
2017/18 Jazykový kvet III. VT krajské 2 Kelešiová Eva
2017/18 Jazykový kvet III. VT krajské 3 Petrášová Katarína
2017/18 Jazykový kvet II. PT krajské 2 Benkovičová Adriana Elizabeth
2017/18 Jazykový kvet II. PT krajské 3 Ravingerová Lucia
2017/18 Jazykový kvet II. PT+ krajské 1 Armitage Livia Vivien
2017/18 Jazykový kvet II. VT krajské 1 Suránová Tereza
2017/18 Jazykový kvet II. VT krajské 2 Benčo Jakub, Devera Sophie
2017/18 Olympiáda 1A okresné 2 Hantabál Matej
2017/18 Olympiáda 1B okresné 1 Nina Struhárová
2017/18 Olympiáda 2A okresné 31 Kristián Čabala
2017/18 Olympiáda 2B okresné 1 Samuel Šulovský
2016/17 Jazykový kvet III celoslovenské 2 Samuel Šulovský
2016/17 Jazykový kvet III+ celoslovenské 2 Sofia Šulek
2015/16 Jazykový kvet - III. kategória: prevzatá tvorba celoslovenské 1 Valentína Hučková
2015/16 Jazykový kvet - III. kategória: prevzatá tvorba krajské 1 Valentína Hučková
2015/16 Jazykový kvet - III. kategória: vlastná tvorba krajské 3 Johana Brezovská
2015/16 Jazykový kvet - II. kategória: prevzatá tvorba krajské 2 Lukáš Gbelský
2015/16 Jazykový kvet - II. kategória: vlastná tvorba celoslovenské 3 Eva Kelešiová
2015/16 Jazykový kvet - II. kategória: vlastná tvorba krajské 1 Eva Kelešiová
2015/16 Olympiáda - kategória 1A školské 1 Ema Somolányová
2015/16 Olympiáda - kategória 1A školské 2 Ema Mihálová
2015/16 Olympiáda - kategória 1A školské 3 Marek Mojžiš
2015/16 Olympiáda - kategória 1B školské 1 Adam Válek
2015/16 Olympiáda - kategória 1B školské 2 Samuel Macháč
2015/16 Olympiáda - kategória 1B školské 3 Martin Kollarovič
2015/16 Olympiáda - kategória 1C školské 1 Sebastián Bražina
2015/16 Olympiáda - kategória 1C školské 2 Filip Doba
2015/16 Olympiáda - kategória 1C školské 3 Mia Armitage
2015/16 Olympiáda - kategória 2A školské 1 Samo Šuľovský
2015/16 Olympiáda - kategória 2A školské 2 Marek Horanský
2015/16 Olympiáda - kategória 2A školské 3 Jakub Hantabál
2015/16 Olympiáda - kategória 2B školské 1 Johana Brezovská
2015/16 Olympiáda - kategória 2B školské 2 Valentína Hučková
2015/16 Olympiáda - kategória 2B školské 3 Erika Belicová
2015/16 Olympiáda - kategória 2C2 školské 3 Sofia Šulek
2014/15 Jazykový kvet - Poézia a próza + okresné 1 Livia Armitage
2014/15 Jazykový kvet - Poézia a próza + okresné 2 Mia Armitage
2014/15 Olympiáda krajské 1 Ema Mária Gazdíková
2014/15 Olympiáda 1A krajské 2 Daniel Belan
2014/15 Olympiáda 1A okresné 1 Daniel Belan
2014/15 Olympiáda 1B okresné 1 Samuel Šulovský
2013/14 English Essay Competition celoslovenské 2 Valentína Hušková
2013/14 English Essay Competition celoslovenské užší výber Radovan Balog
2013/14 Olympiáda celoslovenské 2 Theodore Quam
2013/14 Olympiáda krajské 1 Theodore Quam
2013/14 Olympiáda krajské 2 Sofia Emma Šulek
2013/14 Olympiáda krajské 3 Samuel Šuľovský
2013/14 Olympiáda obvodné 1 Oskar Lelko
2013/14 Olympiáda obvodné 1 Theodore Quam
2013/14 Olympiáda obvodné 1 Samuel Šuľovský
2013/14 Olympiáda obvodné 2 Michal Moravčík
2013/14 Olympiáda obvodné 3 Valentína Hučková
2013/14 Olympiáda 1A školské 1 Oskar Lelko
2013/14 Olympiáda 1A školské 2 Jerguš Krč
2013/14 Olympiáda 1A školské 3 Lea Teodora Kolevská
2013/14 Olympiáda 1B školské 1 Samuel Šuľovský
2013/14 Olympiáda 1B školské 2 Adrián Hegeduš
2013/14 Olympiáda 1B školské 3 Marek Horanský
2013/14 Olympiáda 1C školské 1 Sofia Emma Mária Šulek
2013/14 Olympiáda 1C školské 2 Matej Benčík
2013/14 Olympiáda 1C školské 3 Sebastián Bražina
2013/14 Olympiáda 2A školské 1 Valentína Hučková
2013/14 Olympiáda 2A školské 2 Johana Eva Brezovská
2013/14 Olympiáda 2A školské 3 David Debnár
2013/14 Olympiáda 2B školské 1 Michal Moravčík
2013/14 Olympiáda 2B školské 2 Michal Smetana
2013/14 Olympiáda 2B školské 3 Michal Hagovský
2013/14 Olympiáda 2C1 školské 1 Radovan Balog
2013/14 Olympiáda 2C1 školské 2 David Schun
2013/14 Olympiáda 2C2 školské 1 Theodore Quam
2013/14 Olympiáda 2C2 školské 2 Matúš Mikuš
2013/14 Olympiáda 2C2 školské 3 Katarína Morávková
2013/14 Shadowlands celoslovenské úspešný účastník Matúš Lavko
2013/14 Shadowlands celoslovenské úspešný účastník Barbora Lukáčová
2013/14 Shadowlands celoslovenské úspešný účastník Oskar Madro
2013/14 Spelling Bee školské 1 Nina Viršíková
2013/14 Spelling Bee školské 2 Martin Bolvanský
2013/14 Spelling Bee školské 3 Samuel Šuľovský
2012/13 English Essay Competition Kategória anglofónni celoslovenské 4 Natália Tóthová
2012/13 English Essay Competition Kategória anglofónni celoslovenské najužší výber Lucia Jamrichová
2012/13 English Essay Competition Kategória anglofónni celoslovenské najužší výber Tomáš Varinský
2012/13 OEPPC Kategória F - Próza celoslovenské 2 Jakub Lupták
2012/13 Olympiáda celoslovenské 1 Kamila Součková
2012/13 Olympiáda celoslovenské 2 Samuel Šuľovský
2012/13 Olympiáda kategória 1A krajské 1 Samuel Šuľovský
2012/13 Olympiáda kategória 1A školské 1 Samuel Šuľovský
2012/13 Olympiáda kategória 1A školské 2 Nina Viršíková
2012/13 Olympiáda kategória 1A obvodné 1 Samuel Šuľovský
2012/13 Olympiáda kategória 1B školské 1 Maximilián Pál
2012/13 Olympiáda kategória 1B školské 2 Adam Rosipal
2012/13 Olympiáda kategória 1C krajské 3 Matej Benčík
2012/13 Olympiáda kategória 1C školské 1 Sofia Šulek
2012/13 Olympiáda kategória 1C školské 2 Matej Benčík
2012/13 Olympiáda kategória 2A školské 1 Jakub Kojda
2012/13 Olympiáda kategória 2A školské 2 Dorota Dutková
2012/13 Olympiáda kategória 2B krajské 1 Kamila Součková
2012/13 Olympiáda kategória 2B školské 1 Kamila Součková
2012/13 Olympiáda kategória 2B školské 2 Jakub Lupták
2012/13 Olympiáda kategória 2B obvodné 1 Kamila Součková
2012/13 Olympiáda kategória 2C1 školské 1 Lucia Kramárová
2012/13 Olympiáda kategória 2C2 školské 1 Natália Tóthová
2012/13 Olympiáda kategória 2C2 školské 2 Dagmar Mlkvíková
2012/13 Olympiáda kategória 2C2 obvodné 2 Natália Tóthová
2012/13 Sci fi poviedka celoslovenské 1 Robert Virsík
2011/12 BrainStoring bratislavské 1 Johana Eva Brezovská
2011/12 BrainStoring bratislavské 1 Lucia Kramárová
2011/12 BrainStoring bratislavské 1 Andrej Šulek
2011/12 BrainStoring bratislavské 3 Theo Quam
2011/12 Olympiáda celoslovenské 1 Michaela Belanová
2011/12 Olympiáda krajské 1 Michaela Belanová
2011/12 Olympiáda 2A školské 2 Ema Mária Gazdíková, Matej Ščepán
2011/12 Olympiáda anglofónni Kvinta-Sexta obvodné 1 Theodore Quam
2011/12 Olympiáda kategória 1A školské 1 Samuel Šulovský
2011/12 Olympiáda kategória 1A školské 2 Maximilián Pál, Nina Viršíková
2011/12 Olympiáda kategória 1B školské 1 Johana Brezovská
2011/12 Olympiáda kategória 1B školské 2 David Debnár
2011/12 Olympiáda kategória 1C školské 1 Sofia Šulek
2011/12 Olympiáda kategória 2A školské 1 Dorota Dutková
2011/12 Olympiáda kategória 2B školské 1 Michaela Belanová
2011/12 Olympiáda kategória 2B školské 2 Lucia Kramárová
2011/12 Olympiáda kategória 2C2 školské 1 Theodore Quam
2011/12 Olympiáda Kvinta-Sexta obvodné 2 Dorota Dutková
2011/12 Olympiáda Príma-Sekunda obvodné 1 Samuel Šuľovský
2011/12 Olympiáda Septima-Oktáva obvodné 1 Michaela Belanová
2011/12 Olympiáda Tercia-Kvarta obvodné 1 Johana Eva Brezovská
2011/12 Súťaž poézie a prózy celoslovenské 1 Jakub Lupták
2011/12 Súťaž poézie a prózy celoslovenské 2 Katarína Morávková
2011/12 Súťaž poézie a prózy celoslovenské 2 Michaela Šandalová
2010/11 English Drama Festival celoslovenské cena za najlepšie spracovanie témy Virsík, Rebro, Hruškovičová, Petráš, Straková, Madro, Eštok, Jagnešáková, Gajdošová, Macko, Ralbovský, Kojda, Ušák
2010/11 Olympiáda anglofónni obvodné 1 Natália Tóthová
2010/11 Olympiáda kategória anglofónni krajské 3 Natália Tóthová
2010/11 Olympiáda kategória Kvinta-Sexta krajské 3 Barbora Winczerová
2010/11 Olympiáda Kvinta-Sexta obvodné 1 Barbora Winczerová
2010/11 Olympiáda Septima-Oktáva obvodné 1 Matej Hlavatý
2010/11 Olympiáda Tercia-Kvarta obvodné 3 Matej Ščepán
2010/11 Olympiáda z AJ kategória 1A školské 1 Alžbeta Katonová
2010/11 Olympiáda z AJ kategória 1B školské 1 Matej Ščepán
2010/11 Olympiáda z AJ kategória 1C školské 1 Andrej Šulek
2010/11 Olympiáda z AJ kategória 2A školské 1 Barbora Winczerová
2010/11 Olympiáda z AJ kategória 2B školské 1 Matej Hlavatý
2010/11 Olympiáda z AJ kategória 2C2 školské 1 Natália Tóthová
2010/11 Rétorická súťaž BrainStoring školské 1 Lucia Kramárová
2010/11 Rétorická súťaž BrainStoring školské 1 Andrej Šulek
2009/10 Drama English festival v Nitre celoslovenské 2*
za najlepšie jazykové zručnosti
Dorota Jagnešáková
Tomáš Masaryk
Michal Rebro
Paula Straková
Barbora Lukáčová
Jasna Hruškovičová
Oskar Madro
Jakub Kojda
Michal Petráš
Cyril Eštok
Robo Virsík
Peter Ralbovský
Dávid Ušák
2009/10 Olympiáda v anglickom jazyku krajské 2 Theo Quam
2009/10 Olympiáda v anglickom jazyku krajské čestné uznanie Gréta Grečmalová
2009/10 Olympiáda v anglickom jazyku – kvinta až sexta okresné 2 Lucia Kramárová
2009/10 Olympiáda v anglickom jazyku – príma až kvarta – anglofóni okresné 1*
postup do ďalšieho kola
Theo Quam
2009/10 Olympiáda v anglickom jazyku – príma až sekunda okresné 5 Barbora Lukáčová
2009/10 Olympiáda v anglickom jazyku – septima až oktáva okresné 1*
postup do ďalšieho kola
Gréta Grečmalová
2009/10 Olympiáda v anglickom jazyku – septima až oktáva okresné 2 Matej Hlavatý
2009/10 Olympiáda v anglickom jazyku – tercia až kvarta okresné 4 Ema Gazdíková
2008/09 Desiaty ročník anglického divadelného festivalu v Nitre *
diplom za Najlepší herecký výkon získala naša skupina – mix detí z Prímy A, B, C
2008/09 Olympiáda v anglickom jazyku celoslovenské 2 Lucia Kramárová
2008/09 Olympiáda v anglickom jazyku celoslovenské 7 Theo Quam
2008/09 Olympiáda v anglickom jazyku – kvinta až sexta okresné 1 Dávid Dutko
2008/09 Olympiáda v anglickom jazyku – príma až kvarta krajské 1 Lucia Kramárová
2008/09 Olympiáda v anglickom jazyku – príma až kvarta okresné 1 Lucia Kramárová
2008/09 Olympiáda v anglickom jazyku – príma až kvarta – anglofóni krajské 1 Theo Quam
2008/09 Olympiáda v anglickom jazyku – príma až kvarta – anglofóni okresné 1 Theo Quam
2008/09 Olympiáda v anglickom jazyku – septima až oktáva krajské 3 Jakub Slaninka
2008/09 Olympiáda v anglickom jazyku – septima až oktáva okresné 1 Jakub Slaninka
2008/09 Súťaž o preklad EÚ z angličtiny do slovenčiny *
práca Sabíny Žiakovej bola vyhodnotená medzi 10% najlepšími spomedzi 2000 prekladov
Sabína Žiaková
2007/08 Olympiáda v anglickom jazyku – kategória 2B okresné 1*
postup do ďalšieho kola
Adam Hrapko
2007/08 Olympiáda v anglickom jazyku – kategória 2E okresné 1*
postup do ďalšieho kola
Zuzana Hodáková
2006/07 Olympiáda v anglickom jazyku – kategória 2B krajské 4 Oliver Chorvát
2006/07 Olympiáda v anglickom jazyku – kategória 2E krajské 5 Slavomíra Heželyová
2006/07 Olympiáda v anglickom jazyku – kvinta až sexta okresné 4 Kristína Jablonická
2006/07 Olympiáda v anglickom jazyku – príma až kvarta okresné 1*
postup do ďalšieho kola
Slavomíra Heželyová
2006/07 Olympiáda v anglickom jazyku – septima až oktáva okresné 1*
postup do ďalšieho kola
Oliver Chorvát
2005/06 12th Annual English Essay Competition celoslovenské vyhodnotená esej Oliver Chorvát
2005/06 12th Annual English Essay Competition celoslovenské vyhodnotená esej Zora Feldsamová
2005/06 12th Annual English Essay Competition celoslovenské vyhodnotená esej Adam Hrapko
2005/06 12th Annual English Essay Competition celoslovenské vyhodnotená esej Matúš Konečný
2005/06 12th Annual English Essay Competition celoslovenské vyhodnotená esej Filip Vytřísal
2005/06 Olympiáda v anglickom jazyku – kvinta až sexta okresné 1 Pavol Holčík
2005/06 Olympiáda v anglickom jazyku – kvinta až sexta okresné 2 Tomáš Peitl
2004/05 Olympiáda v anglickom jazyku – kvinta až sexta krajské 6 Oliver Chorvát
2004/05 Olympiáda v anglickom jazyku – kvinta až sexta okresné 1 Oliver Chorvát
2004/05 Olympiáda v anglickom jazyku – príma až kvarta krajské 3 Pavol Holčík
2004/05 Olympiáda v anglickom jazyku – príma až kvarta okresné 1 Pavol Holčík
2004/05 Olympiáda v anglickom jazyku – septima až oktáva krajské 6 Zora Feldsamová
2004/05 Olympiáda v anglickom jazyku – septima až oktáva okresné 1 Zora Feldsamová

Anglický Jazyk

Ročníkikona zoradeniaSúťažKoloMiestoŠtudent
2016/17 Olympiáda 1A okresné 1 Hantabál Matej

Angličtina

Ročníkikona zoradeniaSúťažKoloMiestoŠtudent
2011/12 reprezentácia školy na Hopkinsovej univerzite CTYOnline Program medzinárodné úspešný riešiteľ Samuel Bodík
2011/12 reprezentácia školy na Hopkinsovej univerzite CTYOnline Program medzinárodné úspešný riešiteľ Benjamín Burian
2011/12 reprezentácia školy na Hopkinsovej univerzite CTYOnline Program medzinárodné úspešný riešiteľ Anna Mária Klimkovič
2011/12 reprezentácia školy na Hopkinsovej univerzite CTYOnline Program medzinárodné úspešný riešiteľ Matúš Mikuš
2011/12 reprezentácia školy na Hopkinsovej univerzite CTYOnline Program medzinárodné úspešný riešiteľ Theodore Quam

Astronómia

Ročníkikona zoradeniaSúťažKoloMiestoŠtudent
2017/18 Čo vieš o hviezdach krajské 1 Rastislav Sihelský

Biológia

Ročníkikona zoradeniaSúťažKoloMiestoŠtudent
2018/19 Olympiáda okresné 1 Simon Hoffner
2018/19 Olympiáda B - projektová krajské 1 Adela Čermáková
2018/19 Olympiáda B - teoretická krajské 1 Lívia Čerešňová
2018/19 Olympiáda C celoslovenské cena dekana Peter Deván
2018/19 Olympiáda C - projektová krajské 1 Peter Deván
2018/19 Olympiáda C - teoretická krajské 3 Simon Hofner
2018/19 Olympiáda D školské 1 Karolína Derdáková
2018/19 Olympiáda D školské 2 Tina Kapičáková
2018/19 Olympiáda D školské 3 Terézia Pravdová
2018/19 Olympiáda E okresné 1 Terézia Jurašková
2018/19 Olympiáda - poster okresné 1 Peter Deván
2017/18 Olympiáda medzinárodné 3 Oliver Sporka
2017/18 Olympiáda okresné 2 Adela Čermáková
2017/18 Olympiáda školské 1 Adela Čermáková
2017/18 Olympiáda školské 2 Sylvia Rothmaierová
2017/18 Olympiáda školské 3 Emília Drnáková
2017/18 Olympiáda C krajské 3 Adela Čermáková
2017/18 Olympiáda C okresné 2 Adela Čermáková
2017/18 Olympiáda C školské 1 Adela Čermáková
2017/18 Olympiáda C školské 2 Sylvia Rothmeierová
2017/18 Olympiáda C školské 3 Emília Drnáková
2017/18 Olympiáda D školské 1 Adam Sajkala
2017/18 Olympiáda D školské 2 Jakub Nagy
2017/18 Olympiáda D školské 3 Hana Huorková
2017/18 Olympiáda E celoslovenské 2 Adela Čermáková
2017/18 Olympiáda E obvodné 1 Čermáková Adela
2017/18 Olympiáda E obvodné 2 Jurášová Terezka
2016/17 Olympiáda celoslovenské 3 Oliver Sporka
2016/17 Olympiáda - botanika krajské 3 Andrea Martinková
2016/17 Olympiáda - kat.C okresné 1 Lívia Čerešňová
2016/17 Olympiáda - kat.C okresné 3 Andrea Martinková
2016/17 Olympiáda, kat.C krajské 1 Lívia Čerešňová
2016/17 Olympiáda, kat.C školské 1 Lívia Čerešňová
2016/17 Olympiáda, kat.C školské 2 Andrea Martinková
2016/17 Olympiáda, kat.C školské 3 Lenka Stahlová
2016/17 Olympiáda, kat.D okresné 1 Sára Krajčijová
2016/17 Olympiáda, kat.D školské 1 Sára Krajčijová
2016/17 Olympiáda, kat.D školské 2 Zuzana Hladká
2016/17 Olympiáda, kat.E/botanika krajské 1 Lenka Stahlová
2016/17 Olympiáda, kat.E/botanika krajské 3 Andrea Martinková
2016/17 Olympiáda, kat.E/botanika okresné 1 Lenka Stahlová
2016/17 Olympiáda, kat.E/botanika okresné 2 Andrea Martinková
2016/17 Olympiáda, kat.E/geológia okresné 2 Matej Sedlár
2016/17 Olympiáda, kat.E/zoológia krajské 2 Adela Čermáková
2016/17 Olympiáda, kat.E/zoológia okresné 1 Adela Čermáková
2016/17 ZOOolympiáda celoslovenské 2 Christán Hollósy
2015/16 Olympiáda - kategória C okresné 2 Patrik Fabiánek
2015/16 Olympiáda - kategória D obvodné 1 Adela Čermáková
2014/15 Olympiáda C okresné 4 Nina Marcineková
2013/14 Olympiáda školské 1 Viktor Racsko
2013/14 Olympiáda školské 2 David Szabó
2013/14 Olympiáda školské 3 Jerguš Krč
2013/14 Olympiáda A krajské 3 Adrián Pieš
2013/14 Olympiáda B krajské úspešný riešiteľ Jakub Barát
2013/14 Olympiáda C krajské 2 Christian Hollósy
2013/14 Olympiáda C obvodné 1 Christian Hollósy
2013/14 Olympiáda C obvodné 2 David Szabó
2012/13 olympiáda školské 1 Christian Hollósy
2012/13 olympiáda školské 4 Šimon Benjamín Špányi
2012/13 Olympiáda školské 1 Jakub Stolárik
2012/13 Olympiáda školské 2 Katarína Čulenová
2012/13 Olympiáda školské 2 Ondrej Haľama
2012/13 Olympiáda školské 3 Jakub Hantabál
2012/13 Olympiáda školské 3 Marek Horanský
2012/13 olympiáda E obvodné 1 Jakub Stolárik
2012/13 olympiáda E obvodné 2 Katarína Čulenová
2012/13 olympiáda E obvodné 7 Jakub Hantabál
2011/12 Olympiáda kategória A školské 1 Tereza Hollá
2011/12 Olympiáda kategória A školské 1 Tereza Hollá
2011/12 Olympiáda kategória A školské 2 Karolína Spustová
2011/12 Olympiáda kategória B školské 1 Martin Vargic
2011/12 Olympiáda kategória B školské 2 Michaela Šandalová
2011/12 Olympiáda kategória E obvodné 1 Nina Marcineková
2011/12 Olympiáda kategória E obvodné 1 Nina Marcineková
2011/12 Olympiáda kategória E obvodné 2 Jakub Stolárik
2011/12 Olympiáda kategória E obvodné 3 Katarína Čulenová
2010/11 olympiáda krajské 1 Martin Holický
2010/11 olympiáda krajské 2 Martin Vargic
2010/11 olympiáda krajské 3 Martin Prievalský
2010/11 Olympiáda Botanika školské 1 Jerguš Stručka
2010/11 Olympiáda Geológia školské 1 Martin Holický
2010/11 Olympiáda kategória A celoslovenské 5 Petra Kubincová
2010/11 Olympiáda kategória A krajské 1 Petra Kubincová
2010/11 Olympiáda kategória A krajské 4 Lucia Stovíčková
2010/11 Olympiáda kategória B krajské 3 Ivana Heželyová
2010/11 Olympiáda kategória B krajské 7 Zuzana Kvetková
2010/11 Olympiáda - kategória E Geológia krajské 1 Martin Holický
2010/11 Olympiáda - kategória E Zoológia krajské 1 Martin Vargic
2010/11 Olympiáda - kategória E Zoológia krajské 2 Martin Prievalský
2010/11 Olympiáda Zoológia školské 1 Martin Vargic
2010/11 Olympiáda Zoológia školské 2 Martin Prievalský
2009/10 Biologická olympiáda celoslovenské úspešný riešiteľ Martin Vargic
2009/10 Biologická olympiáda krajské 1 Martin Vargic
2009/10 Biologická olympiáda okresné 1 Martin Vargic
2009/10 Biologická olympiáda okresné 3 Peter Ratajík
2009/10 EUSO – Európska olympiáda v prírodných vedách medzinárodné strieborná medaila Petra Kubincová
2008/09 Biologická olympiáda – kategória B celoslovenské 8 Petra Kubincová
2008/09 Biologická olympiáda – kategória B krajské 1 Petra Kubincová
2008/09 Biologická olympiáda – kategória B krajské 2 Loretta Schindlerová
2008/09 Biologická olympiáda – kategória B krajské 4 Slavomíra Heželyová
2008/09 Biologická olympiáda – kategória E celoslovenské úspešný riešiteľ Martin Vargic
2008/09 Biologická olympiáda – kategória E krajské 1*
postup do ďalšieho kola
Martin Vargic
2008/09 Biologická olympiáda – kategória E okresné 1*
postup do ďalšieho kola
Martin Vargic
2005/06 Biologická olympiáda – kategória B krajské 4 Emília Szabadosová

Cena primátora Bratislvay

Ročníkikona zoradeniaSúťažKoloMiestoŠtudent
2017/18 krajské 1 Paulína Smolárová, Michael Gejdoš, Peter Onduš, Jaroslav Paška, Matúš Hladký

Chémia

Ročníkikona zoradeniaSúťažKoloMiestoŠtudent
2018/19 Olympiáda A školské 1 Matej Krásny
2018/19 Olympiáda A školské 2 Jakub Hantabál
2018/19 Olympiáda A školské 3 Adam Tóth
2018/19 Olympiáda B školské 1 Alex Uraz
2018/19 Olympiáda B školské 2 Filip Molnár
2018/19 Olympiáda B školské 3 Marek Holík
2018/19 Olympiáda C krajské 1 Adela Čermáková
2018/19 Olympiáda C školské 1 Adela Čermáková
2018/19 Olympiáda C školské 2 Sylvia Rothmeierová
2018/19 Olympiáda C školské 3 Barbora Janáková
2018/19 Olympiáda D krajské 3 Emma Kiliánová
2018/19 Olympiáda D okresné 1 Emma Kiliánová
2018/19 Olympiáda D okresné 1 Emma Kiliánová
2018/19 Olympiáda D školské 1 Emma Kiliánová
2018/19 Olympiáda D školské 2 Alexandra Barančíková
2018/19 Olympiáda D školské 3 Simon Hoffner
2016/17 Olympiáda kat.D okresné 1 Miroslav Cibuľa
2015/16 Olympiáda okresné 3 Miroslav Macko
2014/15 Olympiáda D krajské 8 Matej Krásny
2013/14 EUSO – Európska olympiáda v prírodných vedách medzinárodné zlatá medaila Martin Holický
2013/14 olympiáda krajské 7 Alex Fleško
2013/14 olympiáda krajské 10 Šimon Benjamín Špányi
2013/14 Olympiáda A celoslovenské 5 Martin Holický
2013/14 Olympiáda A celoslovenské úspešný riešiteľ Barbora Kováčová
2013/14 Olympiáda A krajské 1 Martin Holický
2013/14 Olympiáda A krajské 3 Barbora Kováčová
2013/14 olympiáda B krajské 12 Nick Chapman
2013/14 olympiáda C krajské 2 Nick Chapman
2012/13 Olympiáda A krajské 1 Martin Holický
2012/13 Olympiáda A krajské 2 Barbora Kováčová
2012/13 Olympiáda A školské 1 Martin Holický
2012/13 Olympiáda A školské 2 Barbora Kováčová
2012/13 Olympiáda A školské 3 Ján Michael Kormaník
2012/13 Olympiáda DG školské 1 Nick Chapman
2012/13 Olympiáda DG školské 2 Alex Fleško
2012/13 Olympiáda DG školské 3 Šimon Benjamín Špányi
2011/12 Olympiáda školské 1 Nick Chapman
2011/12 Olympiáda kategória A krajské 4 Timotej Kovačič
2011/12 Olympiáda kategória A školské 1 Timotej Kovačič
2011/12 Olympiáda kategória A školské 2 Gabriel Zorkóczy
2011/12 Olympiáda kategória A školské 3 Ján Michael Kormaník
2011/12 Olympiáda kategória B krajské 1 Barbora Kováčová
2011/12 Olympiáda kategória B krajské 2 Martin Holický
2011/12 Olympiáda kategória C krajské 1 Martin Holický
2010/11 Festival vedy a techniky celoslovenské 1 Marek Buchman
2010/11 IChO – Medzinárodná chemická olympiáda celosvetové strieborná medaila Marek Buchman
2010/11 olympiáda krajské 1 Martin Holický
2010/11 olympiáda krajské 2 Barbora Kováčová
2010/11 Olympiáda kategória A celoslovenské 3 Marek Buchman
2010/11 Olympiáda kategória A krajské 1 Marek Buchman
2010/11 Olympiáda kategória A krajské 1 Marek Buchman
2009/10 Chemická olympiáda – kategória A celoslovenské 2*
postup na výberové sústredenie
Marek Buchman
2009/10 Chemická olympiáda – kategória A krajské 1*
postup do ďalšieho kola
Marek Buchman
2009/10 Chemická olympiáda – kategória B krajské 9 Timotej Kovačič
2009/10 Chemická olympiáda – kategória C krajské 10 Gabriel Zorkócy
2009/10 Chemická olympiáda – kategória C krajské 11 Ivan Mašán
2009/10 Chemická olympiáda – kategória Dg krajské 1 Barbora Kováčová
2009/10 Chemická olympiáda – kategória Dg krajské 3 Martin Holický
2009/10 EUSO – Európska olympiáda v prírodných vedách medzinárodné strieborná medaila Marek Buchman
2009/10 IChO – Medzinárodná chemická olympiáda celosvetové strieborná medaila Marek Buchman
2009/10 Intel ISEF 2010 – medzinárodná súťaž mladých vedcov medzinárodné 2*
historicky najväčší úspech Slovenska v tejto súťaži
Marek Buchman
2009/10 Ocenenie prezidentom SR celoslovenské čestné uznanie*
ocenenie prezidentom SR za veľmi úspešnú reprezentáciu SR v zahraničí na súťažiach
Marek Buchman
2008/09 Chemická olympiáda – kategória A celoslovenské 5 Marek Buchman
2008/09 Chemická olympiáda – kategória A krajské 1*
postup do ďalšieho kola
Marek Buchman
2008/09 Chemická olympiáda – kategória B krajské 1 Marek Buchman
2008/09 Chemická olympiáda – kategória B krajské 4 Katarína Jankovičová
2008/09 Chemická olympiáda – kategória C krajské 5 Dávid Dutko
2008/09 Chemická olympiáda – kategória Dg krajské 6 Filip Margetiny
2008/09 Chemická olympiáda – kategória Dg krajské 13 Ivan Mašán
2008/09 Európska súťaž pre mladých vedcov medzinárodné *
Marek Buchman bol vybraný ako reprezentant slovenských mladých vedcov na medzinárodnú súťaž do Číny
Marek Buchman
2008/09 Medzinárodná súťaž v prírodných vedách medzinárodné bronzová medaila Marek Buchman
2007/08 Chemická olympiáda – kategória C krajské 1 Marek Buchman
2007/08 Chemická olympiáda – kategória C krajské 5 Matej Večerík
2007/08 Chemická olympiáda – kategória Dg krajské 2 Dávid Dutko
2006/07 Chemická olympiáda – kategória Dg krajské 1 Marek Buchman
2004/05 Chemická olympiáda – kategória Dg krajské 8 Michal Hricovíni

Chémia, Fyzika, Informatika

Ročníkikona zoradeniaSúťažKoloMiestoŠtudent
2014/15 Intel ISEF medzinárodné 3 Martin Holický

Dejepis

Ročníkikona zoradeniaSúťažKoloMiestoŠtudent
2018/19 Olympiáda C krajské 3 Lukas Michna
2018/19 Olympiáda C krajské 3 Lukas Michna
2018/19 Olympiáda C okresné 1 Lukas Michna
2018/19 Olympiáda C okresné 1 Ema Somolányiová
2018/19 Olympiáda D krajské 3 Milan Polák
2018/19 Olympiáda D okresné 1 Milan Polák
2018/19 Olympiáda F okresné 1 Pavol Pajtík
2018/19 Olympiáda - kat.C okresné 1 Ema Somolányiová
2018/19 Olympiáda - kat.D okresné 1 Milan Polák
2018/19 Olympiáda - kat.F okresné 1 Pavol Pajtík
2017/18 Olympiáda C školské 1 Lukáš Lofay
2017/18 Olympiáda C školské 2 Matej Sova
2017/18 Olympiáda C školské 3 Hubert Kowal
2017/18 Olympiáda D okresné 1 Ema Somolányiová
2017/18 Olympiáda D školské 1 Ema Somolányiová
2017/18 Olympiáda D školské 2 Nina Bacharová
2017/18 Olympiáda E okresné 3 Jozef Bachnička
2017/18 Olympiáda E školské 1 Jozef Bachnička
2017/18 Olympiáda E školské 2 Adam Tábory
2017/18 Olympiáda F školské 1 Damián Dlhoš
2017/18 Olympiáda F školské 2 Kiko Polák
2017/18 Olympiáda F školské 3 Ján Oravík
2016/17 Olympiáda kat.C okresné 1 Martin Rožka
2016/17 Olympiáda kat.C okresné 2 Emil Hodál
2016/17 Olympiáda - kategória C školské 1 Martin Rožka
2016/17 Olympiáda - kategória C školské 2 Emil Hodál
2016/17 Olympiáda - kategória C školské 3 Lívia Cerešnová
2016/17 Olympiáda - kategória D školské 1 Hubert Kowal
2016/17 Olympiáda - kategória D školské 2 Kristína Galková
2016/17 Olympiáda - kategória D školské 3 Jakub Skaloš
2016/17 Olympiáda - kategória E školské 1 Emma Somolányová
2016/17 Olympiáda - kategória E školské 2 Samuel Sadák
2016/17 Olympiáda - kategória E školské 3 Zuzka Hladká
2016/17 Olympiáda - kategória F školské 1 Roland Meixner
2016/17 Olympiáda - kategória F školské 2 Stanislav Bezák
2016/17 Olympiáda - kategória F školské 3 Matej Zigo
2015/16 Olympiáda - kategória C krajské 3 Samuel Harvan
2014/15 Olympiáda okresné 1 Lukáš Lofay
2013/14 československá dejepisná súťaž medzinárodné 25 (zo 75) Samuel Bodík, Adam Máčaj, Juraj Privits
2013/14 československá súťaž krajské 1 Samuel Bodík, Juraj Privits, Adam Máčaj
2013/14 Olympiáda okresné 2 Matej Sedlár
2013/14 Olympiáda okresné 2 Adam Válek
2013/14 Olympiáda okresné 3 Jakub Gašpar
2012/13 olympiáda krajské 1 Adam Šolc
2012/13 olympiáda krajské 2 Jakub Barát
2012/13 Olympiáda kategória C školské 1 Jakub Barát
2012/13 Olympiáda kategória C školské 2 Martin Čermák
2012/13 Olympiáda kategória C školské 3 Oliver Halász
2012/13 Olympiáda kategória C obvodné 1 Jakub Barát
2012/13 Olympiáda kategória C obvodné 2 Martin Čermák
2012/13 Olympiáda kategória D školské 1 Marek Horanský
2012/13 Olympiáda kategória D školské 2 Ján Orda Oravec
2012/13 Olympiáda kategória D školské 3 Jakub Vanko
2012/13 Olympiáda kategória D obvodné 3 Marek Horanský
2012/13 Olympiáda kategória E školské 1 Jakub Hluško
2012/13 Olympiáda kategória E školské 2 Jakub Hantábal
2012/13 Olympiáda kategória E školské 3 Marek Jankovič
2012/13 Olympiáda kategória E obvodné 6 Jakub Hluško
2012/13 Olympiáda kategória F školské 1 Samuel Harvan
2012/13 Olympiáda kategória F školské 2 Ivan Masjuk
2012/13 Olympiáda kategória F školské 3 Adam Válek
2012/13 Olympiáda kategória F obvodné 2 Samuel Harvan
2011/12 Olympiáda celoslovenské 8 Martin Čermák
2011/12 Olympiáda kategória C školské 1 Adam Harušinec
2011/12 Olympiáda kategória C školské 2 Robert Virsik
2011/12 Olympiáda kategória C školské 3 Roman Kettner
2011/12 Olympiáda kategória C obvodné 1 Adam Harušinec
2011/12 Olympiáda kategória C obvodné 2 Robert Virsik
2011/12 Olympiáda kategória D školské 1 Jakub Barát
2011/12 Olympiáda kategória D školské 2 Martin Čermák
2011/12 Olympiáda kategória D obvodné 1 Jakub Barát
2011/12 Olympiáda kategória D obvodné 2 Martin Čermák
2011/12 Olympiáda kategória E školské 1 Marek Horanský
2011/12 Olympiáda kategória E školské 2 Filip Jakab
2011/12 Olympiáda kategória E školské 3 Michael Gejdoš
2011/12 Olympiáda kategória E obvodné 2 Ondrej Haľama
2011/12 Olympiáda kategória F školské 1 Jakub Hantabál
2011/12 Olympiáda kategória F školské 2 Jakub Hluško
2011/12 Olympiáda kategória F školské 3 Alan Laifer
2010/11 Olympiáda kategória C krajské 1 Adam Šolc
2010/11 Olympiáda kategória C krajské 3 Dominik Hollý
2010/11 Olympiáda kategória Kvarta okresné 1 Adam Šolc
2010/11 Olympiáda kategória Kvarta okresné 2 Dominik Hollý
2010/11 Olympiáda kategória Príma okresné 1 Marek Horanský
2010/11 Olympiáda kategória Príma okresné 2 Ján Orda-Oravec
2010/11 Olympiáda kategória Sekunda okresné 1 Martin Čermák
2010/11 Olympiáda kategória Sekunda okresné 2 Jakub Barát
2010/11 Olympiáda kategória Tercia okresné 2 Robert Virsik
2010/11 Olympiáda kategória Tercia okresné 4 Johana Brezovská
2009/10 Dejepisná olympiáda – kategória A krajské 2*
postup do ďalšieho kola
Štefan Benčík
2009/10 Dejepisná olympiáda – kategória A krajské 3 Karolína Spustová
2009/10 Dejepisná olympiáda – kategória B krajské 2*
postup do ďalšieho kola
Lucia Kramárová
2009/10 Dejepisná olympiáda – kategória C krajské 1*
postup do ďalšieho kola
Juraj Privits
2009/10 Dejepisná olympiáda – kategória C okresné 1*
postup do ďalšieho kola
Juraj Privits
2009/10 Dejepisná olympiáda – kategória C okresné 2*
postup do ďalšieho kola
Adam Máčaj
2009/10 Dejepisná olympiáda – kategória D okresné 1*
postup do ďalšieho kola
Adam Šolc
2009/10 Dejepisná olympiáda – kategória D okresné 2*
postup do ďalšieho kola
Samuel Benko
2009/10 Dejepisná olympiáda – kategória E krajské 2 Robert Virsík
2009/10 Dejepisná olympiáda – kategória E okresné 1*
postup do ďalšieho kola
Robert Virsík
2009/10 Dejepisná olympiáda – kategória E okresné 3 Johana Brezovská
2009/10 Dejepisná olympiáda – kategória F okresné 1*
postup do ďalšieho kola
Martin Čermák
2009/10 Dejepisná olympiáda – kategória F okresné 2*
postup do ďalšieho kola
Jakub Barát
2008/09 Dejepisná olympiáda krajské 1 Adam Šolc
2008/09 Dejepisná olympiáda krajské 4 Štefan Benčík
2008/09 Dejepisná olympiáda – kategória C okresné 2 Zuzana Kvetková
2008/09 Dejepisná olympiáda – kategória E okresné 1*
postup do ďalšieho kola
Adam Šolc
2008/09 Dejepisná olympiáda – kategória F okresné 2 Paulína Gajdošová
2005/06 Bratislavou 2006 – orientačno-šifrovacia mestská hra krajské 3 Marek Buchman
Alexaner Ščerbák
Jakub Šrol

Ekonómia

Ročníkikona zoradeniaSúťažKoloMiestoŠtudent
2017/18 Centrum pro talentovanou mládež AP Psychology online Florida Virtual School Global, USA medzinárodné 1 Tobiáš Winczer
2017/18 ekonómia celoslovenské 1 Tobiáš Winczer

Fotografia

Ročníkikona zoradeniaSúťažKoloMiestoŠtudent
2015/16 AMFO 2016 krajské 2 Marián Valovič
2015/16 FIAP 2016 (Omán) medzinárodné účasť Marián Valovič
2015/16 Zelený Objektív celoslovenské 1 Marián Valovič
2014/15 AMFO 2015 – kategória do 21 rokov – čiernobiela fotografia okresné 2 Marián Valovič
2014/15 AMFO 2015 – kategória do 21 rokov – farebná fotografia okresné 2 Marián Valovič
2014/15 FIAP Medzinárodná federácia amatérskej umeleckej fotografie medzinárodné účasť v celoslovenskej kolekcii – postup na celosvetovú súťaž Marián Valovič
2014/15 Zelený objektív – kategória stredné školy celoslovenské 1 Marián Valovič
2013/14 All You Need to Life medzinárodné medailu VÖAV Marián Valovič
2013/14 Medzinárodná federácia umeleckej fotografie medzinárodné striebro Marián Valovič
2013/14 Talenty mladej Európy medzinárodné ocenenie Marián Valovič
2013/14 Zelený objektív celoslovenské 1 Marián Valovič

Fotografovanie

Ročníkikona zoradeniaSúťažKoloMiestoŠtudent
2009/10 AMFO 2010 – kategória C do 16 rokov – Farebná fotografia krajské 1*
postup do ďalšieho kola
Dušan Polák
2009/10 AMFO 2010 – kategória C do 16 rokov – Farebná fotografia krajské 2*
postup do ďalšieho kola
Marián Valovič
2009/10 AMFO 2010 – kategória C do 16 rokov – Farebná fotografia krajské 3*
postup do ďalšieho kola
Samuel Dostál
2009/10 AMFO 2010 – kategória C v rámci Európskeho roka boja proti chudobe krajské *
postup do ďalšieho kola
Samuel Dostál
Samuel Polakovič
Martin Beško
Samuel Šulovský
Tereza Dostálová
Marián Valovič
Miroslav Kozolka
Adam Zelina
2009/10 Ekológia v objektíve 2009 – kategória do 18 rokov celoslovenské 1 Marián Valovič
2009/10 FIAP – medzinárodná súťaž mladých fotografov do 16 rokov vo Vietname medzinárodné *
v slovenskej kolekcii 10 fotografií bolo zaradených 8 fotografií našich žiakov
Marián Valovič
Lukáš Obermajer
Adam Mojžiš
Samuel Dostál
Terézia Dostálová
Šimon Hruškovič
Adam Zeman
Adam Kollár
2009/10 Ružinovská ekologická fotografia 2009 okresné *
cena s fotografiou Ružinovský prales
Marián Valovič
2009/10 Ružinovská ekologická fotografia 2010 okresné *
získala cenu
Tereza Dostálová
2009/10 Ružinovská ekologická fotografia 2010 okresné *
získal cenu
Adrián Kollár
2009/10 Ružinovská ekologická fotografia 2010 okresné *
získal cenu
Miroslav Kozolka
2009/10 Ružinovská ekologická fotografia 2010 okresné *
získal cenu
Lukáš Obermajer
2009/10 Ružinovská ekologická fotografia 2010 okresné *
získal cenu
Samuel Polakovič
2009/10 Ružinovská ekologická fotografia 2010 okresné *
získal cenu
Marián Valovič
2009/10 Zelený objektív 2009 – detská kategória celoslovenské 2 Marián Valovič

Francúzsky jazyk

Ročníkikona zoradeniaSúťažKoloMiestoŠtudent
2017/18 Jazykový kvet III - PT celoslovenské 2 Orešková Olívia
2017/18 Jazykový kvet III - PT krajské 1 Orešková Olívia
2017/18 Jazykový kvet III - VT celoslovenské 2 Šuľovský Samuel
2017/18 Jazykový kvet III - VT krajské 1 Šuľovský Samuel
2015/16 Jazykový kvet - III. kategória: prevzatá tvorba celoslovenské 1 Nina Viršíková
2015/16 Jazykový kvet - III. kategória: prevzatá tvorba krajské 1 Nina Viršíková
2014/15 Jazykový kvet II celoslovenské 2 Nina Viršíková
2014/15 Jazykový kvet - Poézia a próza okresné 1 Nina Viršíková

Fyzika

Ročníkikona zoradeniaSúťažKoloMiestoŠtudent
2018/19 FKS - Fyziklání 2019 Medzinárodné 3 Jakub Hluško, Michal Horanský, Jakub Pravda, Jozef Číž, Patrik Drozdík
2017/18 Čo vieš o hviezdach celoslovenské 1 Rastislav Sihelský
2017/18 Olympiáda E krajské 3 Hladký Matúš
2017/18 Olympiáda E okresné 2 Hladký Matúš
2017/18 Olympiáda metropol medzinárodné 3 Jakub Pravda
2016/17 Olympiáda kat.E okresné 1 Šimek Tomáš
2016/17 Olympiáda kat.E okresné 2 Čermáková Adela
2016/17 Pikofyz celoslovenské 1 Hladký Matúš
2016/17 Pikofyz celoslovenské 3 Škvarka Michal
2015/16 Fyziklání medzinárodné 5 Paulína Smolárová, Arthur Petráš, Jakub Hluško, Michal Horanský, Matej Krásny
2015/16 KSP - kat.O celoslovenské 1 Paulína Smolárová
2015/16 Olympiáda medzinárodné 2 Martin Gažo
2015/16 Olympiáda - kategória A krajské 1 Martin Gažo
2015/16 Olympiáda - kategória E okresné 1 Horanský Michal
2015/16 Olympiáda - kategória E okresné 2 Macko Miroslav
2015/16 Olympiáda - kategória E okresné 3 Pravda Jakub
2015/16 Olympiáda - kategória F okresné 1 Šimek Tomáš
2014/15 Expo Sciences Europe 2014 medzinárodné prezentácia vlastného vedeckého projektu - Tenkovrstvový platinový mikrosenzor teploty Martin Holický, Jerguš Stručka
2014/15 FKS A celoslovenské 5 Paulína Smolárová
2014/15 FKS A celoslovenské 8 Arthur Petráš
2014/15 FKS B celoslovenské 11 Marek Horanský
2014/15 Fyziklání medzinárodné 1 Jerguš Stručka
Martin Gažo
2014/15 IJSO celoslovenské 4 Matej Krásny
2014/15 Olympiáda celoslovenské 3 Martin Gažo
2014/15 Olympiáda krajské 2 Martin Gažo
2014/15 Olympiáda D krajské 14 Matej Krásny
2014/15 Olympiáda E krajské 4 Matej Krásny
2014/15 Olympiáda E okresné 1 Jakub Hluško
2014/15 Olympiáda E okresné 2 Matej Krásny
2014/15 Olympiáda E okresné 3 Ondrej Zigo
2014/15 Turnaj mladých fyzikov celoslovenské 4 Martin Gažo, Jerguš Stručka, Timotej Tomandl, Paulína Smolárová, Michaela Leinwaterová
2014/15 UFO - letná časť celoslovenské 1 Matej Krásny
2014/15 UFO - letná časť celoslovenské 4 Jakub Hluško
2014/15 UFO - zimná časť celoslovenské 1 Matej Krásny
2013/14 Festival vedy a techniky krajské postup do celoslovenského kola Jerguš Stručka, Martin Holický
2013/14 Fyziklání československé 5 Karolína Šromeková, Jerguš Stručka, Martin Gažo
2013/14 Fyziklání československé 13 Alžbeta Kurdelová, Irenka Bačinská, Adrián Pieš, Barbora Kováčová, Arthur Petráš
2013/14 Náboj celoslovenské 1 Karolína Šromeková, Irena Bačinská, Barbora Kováčová, Alžbeta Kurdelová, Martin Gažo
2013/14 Náboj bratislavské 4 Nick Chapman, Peter Ralbovský, Paulína Smolárová, Arthur Petráš
2013/14 Olympiáda okresné 6 Jakub Hluško
2013/14 Olympiáda A celoslovenské 12 Martin Gažo
2013/14 Olympiáda A krajské 3 Martin Gažo
2013/14 Olympiáda B krajské 9 Jerguš Stručka
2013/14 Olympiáda C krajské 1 Martin Gažo
2013/14 Olympiáda C krajské 2 Peter Pavel Arthur Petráš
2013/14 Olympiáda D krajské 4 Paulína Smolárová
2013/14 Olympiáda D krajské 7 Nick Chapman
2013/14 Olympiáda E okresné 1 Marek Horanský
2013/14 Olympiáda E okresné 2 Michal Horanský
2013/14 Turnaj mladých fyzikov celoslovenské úspešný riešiteľ Martin Gažo
2012/13 Fyzikálna olympiáda A školské 1 Natália Tokárová, Kamila Součková, Filip Janitor, Jerguš Stručka
2012/13 Fyziklání československé A 8 Alžbeta Kurdelová, Jerguš Stručka, Michaela Šandalová
2012/13 Fyziklání československé A 11 Natália Tokárová, Barbora Kováčová, Irena Bačinská, Kamila Součková, Karolína Šromeková
2012/13 olympiáda krajské 1 Martin Čulen
2012/13 olympiáda krajské 3 Nick Chapman
2012/13 olympiáda krajské 3 Martin Čulen
2012/13 olympiáda krajské 5 Alex Fleško
2012/13 olympiáda krajské 7 Jerguš Stručka
2012/13 olympiáda krajské 9 Nick Chapman
2012/13 olympiáda krajské 13 Oskar Madro
2012/13 olympiáda krajské 13 Miron Zelina
2012/13 olympiáda D krajské 2 Peter Pavel Arthur Petráš
2012/13 olympiáda D krajské 3 Martin Čulen
2012/13 Olympiáda kategória E obvodné 1 Martin Čulen
2012/13 Olympiáda kategória E obvodné 2 Nick Chapman
2012/13 Olympiáda kategória E obvodné 3 Alex Fleško
2012/13 PIKOFYZ - tercia celoslovenské 2 Marek Horanský
2012/13 Turnaj mladých fyzikov regionálne 2 Kamila Součková, Natália Tokárová, Karolína Šromeková, Jerguš Stručka
2011/12 Náboj celoslovenské 3 Marcel Rebro, Filip Janitor, Adrián Pieš, Michaela Šandalová, Barbora Kováčová
2011/12 Olympiáda kategória C krajské 10 Barbora Kováčová
2011/12 Olympiáda kategória C krajské 16 Filip Janitor
2011/12 Olympiáda kategória C krajské 18 Marcel Rebro
2011/12 Olympiáda kategória E krajské 3 Jakub Kojda
2011/12 Olympiáda kategória E obvodné 1 Jakub Kojda
2011/12 Olympiáda kategória E obvodné 2 Peter Ralbovský
2011/12 Olympiáda kategória E obvodné 4 Andrea Tóthová
2011/12 Olympiáda kategória F obvodné 1 Martin Čulen
2011/12 Olympiáda kategória F obvodné 2 Michal Petrovič
2011/12 PIKOFYZ KFS zimná časť celoslovenské 1 Marek Horanský
2011/12 PIKOFYZ KFS zimná časť celoslovenské úspešný riešiteľ Oskar Madro
2011/12 reprezentácia školy na Hopkinsovej univerzite CTYOnline Program medzinárodné úspešný riešiteľ Natália Tokárová
2010/11 FKS celoslovenské 5 Matej Večerík
2010/11 Náboj FKS Juniori celoslovenské 9 Marcel Rebro, Alžbeta Kurdelová, Adrián Pieš, Filip Janitor, Barbora Kováčová
2010/11 Náboj FKS Juniori celoslovenské 11 Miro Cina, Matej Miškuf, Ivan Mašán, Jakub Lupták, Juraj Privits
2010/11 Náboj FKS Seniori celoslovenské 2 Mária Šormanová, Matej Večerík, Juraj Pálenik, Dominik Csiba, Michal Talába
2010/11 Náboj FKS Seniori celoslovenské 14 Jana Kalivodová, Peter Sandtner, Michaela Belanová, Marek Dubašák, Tereza Hollá
2010/11 Olympiáda krajské 1 Martin Holický
2010/11 Olympiáda kategória A celoslovenské 11 Matej Večerík
2010/11 Olympiáda kategória A krajské 4 Matej Večerík
2010/11 Olympiáda kategória E obvodné 2 Miron Zelina
2010/11 Olympiáda kategória E obvodné 3 Stanislav Ďuriš
2010/11 Olympiáda kategória E obvodné 4 Martin Holický
2010/11 Olympiáda kategória F obvodné 1 Jakub Kojda
2010/11 Olympiáda kategória F obvodné 2 Oskar Madro
2010/11 Olympiáda kategória F obvodné 2 Peter Ralbovský
2010/11 Turnaj mladých fyzikov celoslovenské 1*
Člen víťazného družstva FKS, Postup na medzinárodné kolo do Iránu
Matej Večerík
2010/11 Turnaj mladých fyzikov (Irán) medzinárodné strieborná medaila*
člen tímu FKS
Matej Večerík
2009/10 Fyzikálna olympiáda – kategória A celoslovenské 15*
postup na výberové sústredenie
Matej Večerík
2009/10 Fyzikálna olympiáda – kategória E krajské 9 Barbora Kováčová
2009/10 Fyzikálna olympiáda – kategória E okresné 1 Filip Janitor
2009/10 Fyzikálna olympiáda – kategória E okresné 1 Barbora Kováčová
2009/10 Fyzikálna olympiáda – kategória E okresné 3 Michal Miškerník
2009/10 Fyzikálna olympiáda – kategória F okresné 1 Stanislav Ďuriš
2009/10 Fyzikálna olympiáda – kategória F okresné 3 Martin Holický
2009/10 Fyzikálny náboj celoslovenské 4 Matej Večerík
Marek Buchman
Milan Mitka
Petra Kubincová
Juraj Pálenik
2009/10 International Young Physicists Tournament medzinárodné 2.miesto Matej Večerík
2008/09 Fyzikálna olympiáda – kategória B krajské 7 Juraj Páleník
2008/09 Fyzikálna olympiáda – kategória E krajské 3 Ivan Mašán
2008/09 Fyzikálna olympiáda – kategória E okresné 1*
postup do ďalšieho kola
Ivan Mašán
2008/09 Fyzikálna olympiáda – kategória F okresné 2 Barbora Kováčová
2008/09 Fyzikálny náboj – juniori celoslovenské 3 Mária Šormanová
Marek Buchman
Matej Večerík
Michal Talába
Juraj Páleník
2008/09 Turnaj mladých fyzikov celoslovenské 1 Matej Večerík
2007/08 Fyzikálna olympiáda ? 1 Dávid Dutko
2007/08 Fyzikálna olympiáda ? 2 Timotej Kovačič
2007/08 Fyzikálna olympiáda ? 4 Michaela Belanová
2006/07 Fyzikálna olympiáda – kategória E okresné 2 Marek Buchman
2006/07 Fyzikálna olympiáda – kategória E okresné 2 Dominik Csiba
2006/07 Fyzikálna olympiáda – kategória E okresné 4 Juraj Páleník
2006/07 Fyzikálny náboj – juniori celoslovenské 15 Ladislav Pápay
Rastislav Tisovčík
Michal Ujbányai
Zoran Hadzhiivanov
2006/07 Fyzikálny náboj – juniori celoslovenské 24 Simona Sabová
Kristína Jablonická
Andrej Bebjak
Michal Formánek
2006/07 Fyzikálny náboj – seniori celoslovenské 14 Kristína Čevorová
Martin Godány
Ján Herich
Michal Szabados
Matúš Konečný
2005/06 Fyzikálna olympiáda – kategória F okresné 2 Tomáš Belan
2005/06 Fyzikálna olympiáda – kategória F okresné 3 Alexander Mravčák
2005/06 Fyzikálna olympiáda – kategória F okresné 4 Erik Janes
2005/06 Fyzikálna olympiáda – kategória F okresné 5 Šimon Harant
2004/05 Deň fyziky – predvádzanie pokusov Michael Kasarda
Zoran Hadzhiivanov
Emil Smoliga
2004/05 Korešpondenčný seminár FyzIQ celoslovenské 1-4 Michal Durdovanský

Geografia

Ročníkikona zoradeniaSúťažKoloMiestoŠtudent
2018/19 Čo vieš o hviezdach krajské 2 Rastislav Sihelský
2018/19 Olympiáda - 5r. školské 1 Samuel Bulík
2018/19 Olympiáda - 5r. školské 2 Filip Krpelan, Tomáš Šavo
2018/19 Olympiáda B krajské 3 Erik Řehulka
2018/19 Olympiáda E krajské cena dekana Michna Lukas
2018/19 Olympiáda E okresné 1 Michna Lukas
2018/19 Olympiáda E okresné 2 Hofner Šimon
2018/19 Olympiáda F okresné 2 Kriška Matúš
2018/19 Olympiáda F okresné 3 Pajtík Pavol
2018/19 Olympiáda G okresné 1 Krpelan Filip
2018/19 Olympiáda G okresné 2 Dulík Samuel
2018/19 Olympiáda - Kvarta školské 1 Lukas Michna
2018/19 Olympiáda - Kvarta školské 2 Simon Hoffner
2018/19 Olympiáda - Kvarta školské 3 Max Ágh
2018/19 Olympiáda - Príma školské 1 Pavol Pajtík
2018/19 Olympiáda - Príma školské 2 Pavol Hrdlička
2018/19 Olympiáda - Príma školské 3 Matej Bachníček
2018/19 Olympiáda - Sekunda školské 1 Matej Oravec
2018/19 Olympiáda - Sekunda školské 2 Matúš Kriška
2018/19 Olympiáda - Sekunda školské 3 Filip Valachovič
2018/19 Olympiáda - Tercia školské 1 Jozef Bachniček
2018/19 Olympiáda - Tercia školské 2 Milan Polák
2018/19 Olympiáda - Tercia školské 3 Roman Žitňanský
2017/18 Olympiáda B krajské 2 Erik Řehulka
2017/18 Olympiáda E okresné 3 Lukas Michna
2017/18 Olympiáda E školské 1 Jakub Skaloš
2017/18 Olympiáda E školské 2 Lukas Michna
2017/18 Olympiáda E školské 3 Jakub Janičina
2017/18 Olympiáda F okresné 2 Kriška Matúš
2017/18 Olympiáda F okresné 3 Polák Milan
2017/18 Olympiáda F školské 1 Milan Polák
2017/18 Olympiáda F školské 2 Roman žitňanský
2017/18 Olympiáda F školské 3 Matúš Kriška
2017/18 Olympiáda G okresné 1 Pajtík Pavol
2017/18 Olympiáda G okresné 2 Bachníček Matej
2017/18 Olympiáda G školské 1 Pavol Pajtík
2017/18 Olympiáda G školské 2 Jakub Benčo
2017/18 Olympiáda G školské 3 Matej Bachníček
2017/18 Olympiáda Z okresné postup do kraja Adam Hudec, Jozef Číž, Marek Jankovič, Alan Laifer, Matúš Majer, Adrian Ďurči, Lívia Čerešňová
2016/17 Olympiáda - kat.E krajské 1 Martin Rožka
2016/17 Olympiáda - kat.E okresné 2 Martin Rožka
2016/17 Olympiáda - kat.E okresné 3 Adam Hudec
2016/17 Olympiáda - kat.F okresné 1 Lukas Michna
2016/17 Olympiáda - kat.F okresné 2 Jakub Janičina
2016/17 Olympiáda - kat.G okresné 2 Matúš Kriška
2016/17 Olympiáda - kat.G okresné 3 Peter Siebert
2016/17 Olympiáda - kat.Z okresné postupujúci Gdovec, Řehulka, Petráš F., Laifer, Jankovič, Sádovská
2016/17 Olympiáda Kvarta školské 1 Martin Rožka
2016/17 Olympiáda Kvarta školské 2 Jerguš Čermák
2016/17 Olympiáda Kvarta školské 3 Adam Hudec
2016/17 Olympiáda Prima školské 1 Jozef Bachníček
2016/17 Olympiáda Prima školské 2 Samuel Michalík
2016/17 Olympiáda Prima školské 3 Roman Žitňanský
2016/17 Olympiáda Sekunda školské 1 Lukas Michna
2016/17 Olympiáda Sekunda školské 2 Jakub Janičina
2016/17 Olympiáda Sekunda školské 3 Tomáš Laczky
2016/17 Olympiáda Tercia školské 1 Jakub Skaloš
2016/17 Olympiáda Tercia školské 2 Jakub Koník
2016/17 Olympiáda Tercia školské 3 Hubert Kowal
2015/16 Olympiáda - kategória C obvodné 2 Patrik Fabiánek
2015/16 Olympiáda - kategória E školské 1 Erik Řehulka
2015/16 Olympiáda - kategória E školské 2 Marek Gdovec
2015/16 Olympiáda - kategória E školské 3 Jakub Pravda
2015/16 Olympiáda - kategória E obvodné 1 Erik Řehulka
2015/16 Olympiáda - kategória E obvodné 2 Marek Gdovec
2015/16 Olympiáda - kategória F školské 1 Jerguš Čermák
2015/16 Olympiáda - kategória F školské 2 Martin Rožka
2015/16 Olympiáda - kategória F školské 3 Emil Hodáľ
2015/16 Olympiáda - kategória G školské 1 Jakub Skaloš
2015/16 Olympiáda - kategória G školské 2 Adela Čermáková, Matej Sova
2015/16 Olympiáda - kategória G školské 3 Tomáš Zatroch
2015/16 Olympiáda - kategória H školské 1 Maximilián Ágh
2015/16 Olympiáda - kategória H školské 2 Lukas Michna, Tomáš Laczky
2015/16 Olympiáda - kategória H školské 3 Jakub Janičina
2015/16 Olympiáda - kategória I školské 1 Jozef Bachniček
2015/16 Olympiáda - kategória I školské 2 Adam Hanzel
2015/16 Olympiáda - kategória I školské 3 Samuel Michalík
2014/15 Olympiáda krajské 2 Adam Šolc
2014/15 Olympiáda okresné 1 Zuzana Hladká
2014/15 Olympiáda okresné 1 Martin Rožka
2014/15 Olympiáda obvodné postup do krajského kola Marek Horanský
Adrián Hegeduš
Šimon Benjamín Špányi, Adam Šolc, Samuel Mladý, Adam Harušinec
2013/14 Olympiáda okresné 1 Jerguš Čermák
2013/14 Olympiáda okresné 1 Samuel Harvan
2013/14 Olympiáda okresné 3 Matúš Majer
2013/14 Olympiáda okresné 3 Jakub Skaloš
2013/14 Olympiáda okresné 8 Filip Jakab
2013/14 Olympiáda 5.ročník školské 1 Jakub Skaloš
2013/14 Olympiáda 5.ročník školské 2 Tomáš Zatroch
2013/14 Olympiáda Kvarta školské 1 Filip Jakab
2013/14 Olympiáda Kvarta školské 2 Hana Holická
2013/14 Olympiáda Príma školské 1 Jerguš Čermák
2013/14 Olympiáda Príma školské 2 Adam Hudec
2013/14 Olympiáda Sekunda školské 1 Samuel Harvan
2013/14 Olympiáda Sekunda školské 2 Erik Řehulka
2013/14 Olympiáda Tercia školské 1 Matúš Majer
2013/14 Olympiáda Tercia školské 2 Marek Jankovič
2013/14 Olympiáda Tercia školské 2 Alan Laifer
2013/14 Olympiáda Z celoslovenské 6 Juraj Privits
2013/14 Olympiáda Z celoslovenské 9 Samo Rusnák
2013/14 Olympiáda Z krajské 1 Juraj Privits
2013/14 Olympiáda Z krajské 2 Samo Rusnák
2013/14 Olympiáda Z krajské 3 Samuel Mladý
2013/14 Poznáš Slovensko krajské 2 Juraj Privits
2012/13 Bratislavské školy online Z školské 1 Juraj Privits
2012/13 olympiáda celoslovenské 2 Samo Rusnák
2012/13 olympiáda krajské 2 Samo Rusnák
2012/13 olympiáda krajské 3 Juraj Privits
2012/13 Olympiáda E obvodné 2 Michal Petrovič
2012/13 Olympiáda F obvodné 3 Filip Jakab
2012/13 Olympiáda G obvodné 2 Alan Laifer
2012/13 Olympiáda H obvodné 1 Marek Gdovec
2012/13 Olympiáda I obvodné 5 Tomáš Šimek
2012/13 Olympiáda kategória E školské 1 Michal Petrovič
2012/13 Olympiáda kategória F školské 1 Filip Jakab
2012/13 Olympiáda kategória G školské 1 Alan Laifer
2012/13 Olympiáda kategória H školské 1 Marek Gdovec
2012/13 Olympiáda kategória I školské 1 Tomáš Šimek
2011/12 Olympiáda kategória E okresné 1 Oskar Madro
2011/12 Olympiáda kategória E školské 1 Oskar Madro
2011/12 Olympiáda kategória E školské 2 Andrea Tóthová
2011/12 Olympiáda kategória E školské 3 Jakub Kojda
2011/12 Olympiáda kategória F okresné 2 Michal Petrovič
2011/12 Olympiáda kategória F školské 1 Michal Petrovič
2011/12 Olympiáda kategória G okresné 5 Hana Holická
2011/12 Olympiáda kategória G školské 1 Marek Horanský
2011/12 Olympiáda kategória G školské 2 Hana Holická
2011/12 Olympiáda kategória G školské 3 Ondrej Haľama
2011/12 Olympiáda kategória H okresné 3 Alan Laifer
2011/12 Olympiáda kategória H školské 1 Alan Laifer
2011/12 Olympiáda kategória H školské 2 Marek Jankovič
2011/12 Olympiáda kategória H školské 3 Nina Viršíková
2011/12 Olympiáda kategória I okresné 1 Marek Gdovec
2011/12 Olympiáda kategória I školské 1 Marek Gdovec
2011/12 Olympiáda kategória I školské 2 Samuel Harvan
2011/12 Olympiáda kategória I školské 2 Samuel Harvan
2011/12 Olympiáda kategória I školské 3 Jana Bordováčová
2011/12 Olympiáda kategória Z okresné úspešní riešitelia Samuel Mladý, Adam Šolc, Juraj Privits
2010/11 Olympiáda krajské 1 Samuel Mladý
2010/11 Olympiáda kategória E obvodné 1 Samuel Mladý
2010/11 Olympiáda kategória F obvodné 2 Oskar Madro
2010/11 Olympiáda kategória G obvodné 2 Michal Petrovič
2010/11 Olympiáda kategória H obvodné 2 Marek Horanský
2009/10 Geografická olympiáda – kategória F okresné 1*
postup do ďalšieho kola
Samuel Mladý
2009/10 Geografická olympiáda – kategória G krajské 1*
postup do ďalšieho kola
Juraj Privits
2009/10 Geografická olympiáda – kategória G okresné 1*
postup do ďalšieho kola
Juraj Privits
2009/10 Geografická olympiáda – kategória H okresné 2*
postup do ďalšieho kola
Oskar Madro
2008/09 Geografická olympiáda – kategória 5. ročník okresné 1 Oskar Madro
2008/09 Geografická olympiáda – kategória 6. ročník okresné 2 Samuel Mladý
2008/09 Geografická olympiáda – kategória 7. ročník krajské 1*
postup do ďalšieho kola
Juraj Privits
2008/09 Geografická olympiáda – kategória 7. ročník okresné 2 Juraj Privits
2007/08 Geografická olympiáda – kategória H krajské 2 Juraj Privits
2007/08 Geografická olympiáda – kategória H okresné 1 Juraj Privits
2007/08 Geografická olympiáda – kategória I ? 2 Samuel Mladý
2006/07 Geografická olympiáda – kategória 5. ročník okresné 2 Tomáš Lintner
2006/07 Geografická olympiáda – kategória 7. ročník okresné 2 Martin Stuchlík
2006/07 Geografická olympiáda – kategória 8. ročník okresné 8 Michaela Ibošová
2005/06 Geografická olympiáda – kategória F okresné 5 Adam Vondryska
2005/06 Geografická olympiáda – kategória I okresné 4 Ján-Michael Kormaník
2004/05 Geografická olympiáda – kategória kvarta okresné 10 Peter Csiba
2004/05 Geografická olympiáda – kategória príma okresné 6 Martin Stuchlík
2004/05 Geografická olympiáda – kategória tercia okresné 1 Adam Vondryska

História

Ročníkikona zoradeniaSúťažKoloMiestoŠtudent
2015/16 Olympiáda - kategória C1 školské 1 Viktor Racsko
2015/16 Olympiáda - kategória C1 školské 2 Samuel Harvan
2015/16 Olympiáda - kategória C1 školské 3 David Kekeši
2015/16 Olympiáda - kategória D1 školské 1 Martin Rožka
2015/16 Olympiáda - kategória D1 školské 2 Emil Hodál
2015/16 Olympiáda - kategória D1 školské 3 Jozef Maroš Bednárik
2015/16 Olympiáda - kategória E1 školské 1 Matej Sova
2015/16 Olympiáda - kategória E1 školské 2 Lukáš Lofay
2015/16 Olympiáda - kategória E1 školské 3 Kristína Galková
2015/16 Olympiáda - kategória F1 školské 1 Roland Meixner
2015/16 Olympiáda - kategória F1 školské 2 Stanislav Bezák
2015/16 Olympiáda - kategória F1 školské 3 Matej Zigo

Hudobná výchova

Ročníkikona zoradeniaSúťažKoloMiestoŠtudent
2012/13 Medzinárodná súťažná prehliadka štvorručnej hry na klavíri J.von Beliczayho medzinárodné strieborné pásmo Viktor Ščerbak
2012/13 štvorručná hra na klavíri Žilina regionálne zlaté Katarína Šmigová, Lukáš Rajnoha
2011/12 klavír - štvorručná hra regionálne zlaté pásmo Katarína Šmigová
2010/11 Klavír 20. a 21.storočia celoslovenské 1 Jakub Hantabál
2010/11 Klavír 20. a 21.storočia celoslovenské najlepšia interpretácia skladby Jakub Hantabál
2005/06 Sviatky piesní Bratislava – súťaž speváckych zborov krajské 3 Školský zbor Sovák

Iné

Ročníkikona zoradeniaSúťažKoloMiestoŠtudent
2016/17 Všetkovedko celoslovenské 3 Matúš Kriška
2013/14 AMFO 2014 bratislavské postup do celoštátneho kola Marián Valovič
2013/14 Certifikát Ambasádora MU Brno medzinárodné absolvovaný rok Tomáš Lintner
2013/14 Debatiáda medzinárodné 1 Matej Miškuf, Karolína Ondriašová, Juraj Privits, Adam Máčaj, David Schun
2013/14 Detský Oskar celoslovenské uznanie Richard N.Ch. Schindler
2013/14 EXPERT celoslovenské 7 Juraj Privits
2013/14 EXPERT celoslovenské 7 Martin Rožka
2013/14 EXPERT celoslovenské 9 Michal Miškerník
2013/14 EXPERT celoslovenské 21 Daniel Adamčík
2013/14 EXPERT celoslovenské 25 Matúš Majer
2013/14 Logická olympiáda školské 1 Jakub Hluško
2013/14 Logická olympiáda školské 2 Michal Horanský
2013/14 Memoriál Maria Luisa celoslovenské čestné uznanie Martin Prievalský
2013/14 Projektová práca celoslovenské postup na detskú vedeckú konferenciu Adam Harušinec
2013/14 Projektová práca celoslovenské postup na detskú vedeckú konferenciu Richard N.Ch. Schindler
2013/14 Ružinovská Ekologická Fotografia 2014 bratislavské ocenenie Marián Valovič
2013/14 SOČ celoslovenské 5 Tomáš Lintner
2013/14 SOČ krajské 1 Svetlana Farkašová
2013/14 SOČ krajské 2 Jerguš Stručka, Martin Holický
2013/14 SOČ krajské 2 Tomáš Lintner
2013/14 Všetkovedko celoslovenské 6 Tereza Cvečková
2013/14 Všetkovedko celoslovenské 7 Kristína Galková
2013/14 Všetkovedko celoslovenské 7 Matúš Hladký
2013/14 Všetkovedko celoslovenské 16 Matej Novosad
2012/13 AMFO 2012-farebná fotografia - do 16rokov celoslovenské čestné uznanie Marián Valovič
2012/13 AMFO 2013-čiernobiela fotografia krajské 3 Marián Valovič
2012/13 AMFO 2013-farebná fotografia krajské 2 Marián Valovič
2012/13 Debatná súťaž bratislavské 1 N. Marcineková, L. Mihoková, S. Lovecká
2012/13 Debatná súťaž bratislavské 1 M. Miškuf, K. Ondriašová, J. Privits
2012/13 Debatná súťaž bratislavské 1 A. Hudec, V. Mihok, A. Uraz
2012/13 Detský Oskar-Animovaný film celoslovenské zvláštna cena ZUŠ J.Albrechta Jakub Lupták, Matej Miškuf
2012/13 Detský Oskar-Publicistika celoslovenské 1 Richard N. Ch. Schindler
2012/13 Detský Oskar-Réžia celoslovenské 1 a zvláštna cena poroty Richard N. Ch. Schindler
2012/13 Detský Oskar-Videoklip/Dokument celoslovenské 1 Richard N. Ch. Schindler
2012/13 Digitálna fotoškola-mladší autori celoslovenské 3 Marián Valovič
2012/13 EXPERT GENIALITY SHOW celoslovenské 3 Juraj Privits
2012/13 EXPERT GENIALITY SHOW celoslovenské 12 Samuel Kohutiar
2012/13 EXPERT GENIALITY SHOW celoslovenské 13 Jakub Barát
2012/13 EXPERT GENIALITY SHOW celoslovenské 16 Filip Lastovka
2012/13 EXPERT GENIALITY SHOW celoslovenské 17 Matúš Majer
2012/13 Fotografia očami detí 1.kolo celoslovenské výhra Marián Valovič
2012/13 Fotografia očami detí 3.kolo celoslovenské výhra Marián Valovič
2012/13 Fotografia očami detí 6.kolo celoslovenské 1 a postup do finále Marián Valovič
2010/11 Hodina deťom celoslovenské 2 Katarína Ščasná, Nina Demčáková, Barbora Krídlová
2010/11 Hodina deťom celoslovenské 3 Lucia Znášiková, Miriam Šefčíková, Saša Žilková
2010/11 Hodina deťom celoslovenské 4 Anna Mária Klimkovič, Lucia Nemcová, Karolína Ondriašová
2009/10 Festival vedy a techniky 2009 celoslovenské *
držiteľ hlavnej ceny dekana PriFUK za najkvalitnejšiu vedeckú študentskú prácu
Marek Buchman
2009/10 Olympiáda ľudských práv krajské 18 Jakub Lutter
2009/10 Olympiáda ľudských práv krajské 24 Michal Brichta
2009/10 Olympiáda nadaných žiakov v Leviciach celoslovenské 1 Michal Petrovič
Martin Čermák
Dalimír Wiederman
Jakub Koledzai
Matej Benčík
Andrej Getlik
Martin Marek
Janka Marťáková
Alex Fleško
Jakub Barát
2009/10 Stredoškolská odborná činnosť celoslovenské *
postup do ďalšieho kola
Martin Arbet
Filip Šebest
2008/09 Deň bezpečného internetu okresné *
naši Terciáni a Sekundáni sa úspešne zúčastnili súťaže a podujatia v Poluse a vyhrali pekné ceny
2008/09 Olympiáda ľudských práv okresné 9 Matúš Lupták
2008/09 Stredoškolská odborná činnosť krajské 1*
postup do ďalšieho kola
Viktor Seč
Filip Režný
Milan Mitka
"Technológia výroby filmu"
2008/09 Súťaž o logo dátového centra okresné 1 Lucia Stovíčková
2006/07 Najlepší študent Bratislavského kraja krajské 1*
Bratislavský samosprávny kraj a Spoločnosť Michala Bosáka udelili Ocenenie najúspešnejšieho študenta Bratislavského samosprávneho kraja Michalovi Szabadosovi.
Michal Szabados

Informatika

Ročníkikona zoradeniaSúťažKoloMiestoŠtudent
2018/19 First Lego League medzinárodné 22 Stanislav Bezák
2018/19 Junior Internet - Cena dekanky FIIT celoslovenské Miroslav Cibuľa
2018/19 Junior Internet - JuniorBLOG celoslovenské 1 Oskar Lelko, Jakub Filčák
2018/19 ScratchCup 2019 celoslovenské 3 Jozef Bachníček
2017/18 KASIOPEA celoslovenské 2 Jozef Číž
2017/18 KASIOPEA celoslovenské 3 Jaroslav Paška
2017/18 Olympiáda A krajské 1 Paulína Smolárová
2017/18 Olympiáda A krajské 2 Jozef Číž
2017/18 Olympiáda A krajské 3 Peter Onduš
2017/18 Olympiáda A krajské 4 Adrián Ďurči
2017/18 Olympiáda B krajské 1 Adriana Janáčková
2017/18 Olympiáda B krajské 2 Kristán Čabala
2017/18 Olympiáda B krajské 3 Tomáš Šimek
2017/18 Olympiáda METROPOLL medzinárodné 3 Jaroslav Paška
2017/18 PALMA celoslovenské 2 Jozef Číž
2017/18 PALMA celoslovenské 3 Jaroslav Paška
2017/18 PROFIT celoslovenské 1 Jozef Číž
2017/18 PROFIT celoslovenské 3 Jaroslav Paška
2017/18 START FILM FEST Česká republika medzinárodné 1 Tomáš Droba
2017/18 Zlatá klapka - Krátky hraný film 15-19 r. celoslovenské 1 Tomáš Droba
2016/17 48 Hours Film Project - krátky hraný film medzinárodné 2 Michael Gejdoš
2016/17 European Cooperation Day Film Festival - krátky hraný film medzinárodné 2 Michael Gejdoš
2016/17 FKS B krajské 2 Tomáš Šimek
2016/17 Kasiopea celoslovenské strieborná medaila Paulína Smolárová
2016/17 KSP - kat.O a T celoslovenské 1 Paulína Smolárová
2016/17 Olympiáda medzinárodné bude v lete Paulína Smolárová
2016/17 Olympiáda, kat.B krajské 3 Tomáš Šimek
2016/17 PRASK krajské 2 Tomáš Šimek
2016/17 ScratchCup celoslovenské 2 Martin Kaláb
2016/17 UFO krajské 3 Tomáš Šimek
2016/17 Zlatá klapka - Najlepší moderátor spravodajstva a publicistiky celoslovenské 1 Michael Gejdoš
2015/16 I-Cup medzinárodné 2 Paulína Smolárová
2015/16 Kasiopea celoslovenské 4 Paulína Smolárová
2015/16 Olympiáda celoslovenské 8 Paulína Smolárová
2015/16 Olympiáda krajské 3 Paulína Smolárová
2015/16 Olympiáda - výberové sústredenie celoslovenské 4 (postup na medzinárodné kolo) Paulína Smolárová
2015/16 Zenit A krajské 9 Martin Gažo
2015/16 Zenit B krajské 1*
Najlepší výsledok v celoslovenskom poradí v oboch kategóriách
Paulína Smolárová
2015/16 Zenit B krajské 9 Jaroslav Paška
2015/16 Zenit B krajské 13 Ondrej Zigo
2015/16 Zenit B krajské 15 Matej Krásny
2014/15 KSP-O celoslovenské 4 Peter Ralbovský
2014/15 KSP-O celoslovenské 11 Paulína Smolárová
2014/15 KSP-T celoslovenské 6 Peter Ralbovský
2014/15 KSP-T celoslovenské 11 Paulína Smolárová
2014/15 KSP-Z celoslovenské 1 Paulína Smolárová
2014/15 Logická olympiáda celoslovenské 3 Slávka Fratričová
2014/15 Natoč svoj krátky film medzinárodné (Slovensko, Rakúsko) 3 Richard N.Ch. Schindler
2014/15 Olympiáda A celoslovenské 10 Paulína Smolárová
2014/15 Olympiáda A celoslovenské 13 Peter Ralbovský
2014/15 Olympiáda A krajské 3 Peter Ralbovský
2014/15 Olympiáda A krajské 6 Paulína Smolárová
2014/15 PRASK celoslovenské 8 Tomáš Šimek
2014/15 PRASK celoslovenské 14 Jakub Hluško
2014/15 PRASK celoslovenské 21 Daniel Belan
2014/15 Scratch Cup celoslovenské 1 Michal Horanský
2014/15 Scratch Cup celoslovenské 2 Tomáš Šimek
2014/15 ŠPONGIA celoslovenské 2 Samuel Šulovský, Jaroslav Paška, Marián Valovič
2014/15 ŠPONGIA celoslovenské 3 Michal Rebro, Dávid Debnár
2014/15 ŠPONGIA celoslovenské 14 Viktor Ščerbák
2014/15 Technoplaneta.cz medzinárodné 9 Jakub Hluško, Matej Krásny, Matúš Majer
2014/15 Zlatá klapka celoslovenské 6 nominácií Richard N.Ch. Schindler
2014/15 Zlatá klapka - krátky hraný film celoslovenské 1 Max Mravčák, Eva Kelešiová
2014/15 Zlatá klapka - námet a scenár celoslovenské 1 Richard N.Ch. Schindler
2013/14 BALTIE 2014 medzinárodné 2 Jakub Koník
2013/14 BALTIE 2014 medzinárodné 3 Daniel Teplan
2013/14 BALTIE 2014 medzinárodné 14 Viktor Balan
2013/14 BALTIE 2014 medzinárodné 14 Viktor Balan
2013/14 CEOI - Stredoeurópska olympiáda v informatike medzinárodné bronzová medaila*
jediné zúčastnené dievča
Barbora Kováčová
2013/14 Genius Logicus medzinárodné úspešný účastník Viktor Balan
2013/14 Informatická olympiáda celoslovenské 4 Peter Ralbovský
2013/14 Informatická olympiáda celoslovenské 8 Barbora Kováčová
2013/14 Informatická olympiáda celoslovenské 30 Michaela Šandalová
2013/14 Informatická olympiáda krajské 3 Peter Ralbovský
2013/14 Informatická olympiáda krajské 4 Barbora Kováčová
2013/14 Informatická olympiáda krajské 11 Michaela Šandalová
2013/14 KSP-O leto celoslovenské 4 Peter Ralbovský
2013/14 KSP-O zima celoslovenské 7 Michaiela Šandalová
2013/14 KSP-O zima celoslovenské 8 Barbora Kováčová
2013/14 KSP-T leto celoslovenské 5 Peter Ralbovský
2013/14 KSP-T leto celoslovenské 8 Barbora Kováčová
2013/14 Palma celoslovenské 2 Barbora Kováčová a Michaela Šandalová
2013/14 Palma celoslovenské 3 Peter Ralbovský a Martin Gažo
2013/14 Scratch Cup celoslovenské 1 Michal Horanský
2013/14 Scratch Cup celoslovenské 1 Michal Horanský
2013/14 Scratch Cup celoslovenské 5 Matej Priesol
2013/14 Scratch Cup celoslovenské 7 Chudíc Alex
2013/14 Scratch Cup celoslovenské 13 Miroslav Macko
2013/14 Scratch Cup celoslovenské 15 David Kekeší, Barbora Barančíková
2013/14 ŠPONGIA - súťaž v programovaní hier celoslovenské 1 Michal Miškerník, Anna-Mária Klimkovič, Lucia Nemcová, Johana Eva Brezovská
2013/14 ŠPONGIA - súťaž v programovaní hier celoslovenské 3 Dávid Debnár, Viktor Jamrich
2013/14 ŠPONGIA - súťaž v programovaní hier celoslovenské 4 Jakub Hranický, Jakub Lupták, Matej Miškuf, Radovan Balog
2013/14 Zenit – kategória A krajské 2 Barbora Kováčová
2013/14 Zenit – kategória A krajské 16 Michaela Šandalová
2013/14 Zenit – kategória B krajské 2 Peter Ralbovský
2013/14 Zenit – kategória B krajské 5 Nick Chapman
2013/14 Zenit – kategória B krajské 6 Martin Gažo
2013/14 Zenit – kategória webdizajn krajské 1 Anna-Mária Klimkovič, Michal Miškerník
2012/13 Informatická olympiáda v Rakúsku celoštátné 1*
postup na IOI do Austrálie
Peter Ralbovský
2012/13 Korešpondenčný seminár z programovania - leto O celoslovenské 5 Barbora Kováčová
2012/13 Korešpondenčný seminár z programovania - leto O celoslovenské 9 Peter Ralbovský
2012/13 Korešpondenčný seminár z programovania - leto O celoslovenské 17 Michaela Šandalová
2012/13 Korešpondenčný seminár z programovania - leto T celoslovenské 14 Barbora Kováčová
2012/13 Korešpondenčný seminár z programovania - leto T celoslovenské 15 Peter Ralbovský
2012/13 Korešpondenčný seminár z programovania - leto Z celoslovenské 4 Michaela Šandalová
2012/13 Korešpondenčný seminár z programovania - zima O celoslovenské 12 Barbora Kováčová
2012/13 Korešpondenčný seminár z programovania - zima O celoslovenské 13 Kamila Součková
2012/13 Korešpondenčný seminár z programovania - zima O celoslovenské 16 Jerguš Greššák
2012/13 Korešpondenčný seminár z programovania - zima T celoslovenské 1 Kamila Součková
2012/13 Korešpondenčný seminár z programovania - zima T celoslovenské 9 Jerguš Greššák
2012/13 Korešpondenčný seminár z programovania - zima T celoslovenské 13 Barbora Kováčová
2012/13 Korešpondenčný seminár z programovania - zima Z celoslovenské 10 Michaela Šandalová
2012/13 Korešpondenčný seminár z programovania - zima Z celoslovenské 11 Peter Ralbovský
2012/13 Olympiáda z informatiky A celoslovenské 5 Jerguš Greššák
2012/13 Olympiáda z informatiky A celoslovenské 12 Barbora Kováčová
2012/13 Olympiáda z informatiky A celoslovenské 17 Kamila Součková
2012/13 Olympiáda z informatiky A krajské 3 Jerguš Greššák
2012/13 Olympiáda z informatiky A krajské 8 Barbora Kováčová
2012/13 Olympiáda z informatiky A krajské 10 Kamila Součková
2012/13 Olympiáda z informatiky B krajské 1 Marián Longa
2012/13 Palma celoslovenské 2 Michaela Šandalová
2012/13 Palma celoslovenské 5 Jerguš Greššák
2012/13 ZENIT - programovanie A celoslovenské 5 Kamila Součková
2012/13 ZENIT - programovanie A krajské 2 Kamila Součková
2012/13 ZENIT - programovanie A krajské 6 Jerguš Greššák
2012/13 ZENIT - programovanie A krajské 9 Barbora Kováčová
2012/13 ZENIT - programovanie B celoslovenské 6 Peter Ralbovský
2012/13 ZENIT - programovanie B krajské 2 Peter Ralbovský
2012/13 ZENIT - programovanie B krajské 4 Miron Zelina
2012/13 ZENIT - programovanie B krajské 10 Martin Holický
2011/12 Baltík medzinárodné 1 Peter Ralbovský
2011/12 CEOI - Stredoeurópska olympiáda v informatike medzinárodné bronzová medaila Jerguš Greššák
2011/12 IT FITNESS TEST celoslovenské 1 Barbora Kováčová
2011/12 Junior Internet celoslovenské 3 Martin Holický
2011/12 Olympiáda kategória A celoslovenské 9 Kamila Součková
2011/12 Olympiáda kategória A celoslovenské 12 Jerguš Greššák
2011/12 Olympiáda kategória A krajské 1 Jerguš Greššák
2011/12 Olympiáda kategória A krajské 6 Kamila Součková
2011/12 Olympiáda kategória B krajské 1*
Najlepšia v celoslovenskom poradí
Barbora Kováčová
2011/12 Palma Junior celoslovenské 3 Peter Ralbovský
2011/12 ŠPONGIA – súťaž v programovaní hier celoslovenské 1 Martin Stuchlík, Dominik Kopcsay
2011/12 ŠPONGIA – súťaž v programovaní hier celoslovenské 2 Barbora Kováčová, Michaela Šandalová, Tomáš Lintner
2011/12 ŠPONGIA – súťaž v programovaní hier celoslovenské 3 Dávid Debnár, Viktor Jamrich, Peter Ralbovský
2011/12 ŠPONGIA – súťaž v programovaní hier celoslovenské 4 Marián Longa, Jerguš Stručka
2011/12 ŠPONGIA – súťaž v programovaní hier celoslovenské 5 Michal Miškerník, Anna-Mária Klimkovič
2011/12 ZENIT celoslovenské 5 Peter Ralbovský
2011/12 ZENIT krajské 2 Peter Ralbovský
2010/11 Baltie celoslovenské 3 Peter Ralbovský
2010/11 Creative Baltie 2010 kategória C medzinárodné 4 Peter Ralbovský
2010/11 Imagine Logo Cup celoslovenské 14 Dávid Debnár
2010/11 Olympiáda kategória A celoslovenské 5*
postup na Stredoeurópsku informatickú olympiádu
Matej Večerík
2010/11 Olympiáda kategória A krajské 1 Matej Večerík
2010/11 Palma Junior celoslovenské 1 Barbora Kováčová, Alexandra Žilková
2010/11 ŠPONGIA – súťaž v programovaní hier celoslovenské 2 Máška Hirgelová, Petra Kubincová, Milan Mitka, Utajený člen
2010/11 ŠPONGIA – súťaž v programovaní hier celoslovenské 4 Barbora Kováčová, Miška Šandalová
2010/11 Stredoeurópska olympiáda medzinárodné zlatá medaila Matej Večerík
2010/11 Zenit krajské 3 Matej Večerík
2009/10 Baltík medzinárodné 3 Peter Ralbovský
2009/10 Baltík medzinárodné 10 Alexandra Žilková
2009/10 Baltík celoslovenské 2*
postup do ďalšieho kola
Peter Ralbovský
2009/10 Baltík celoslovenské 4*
postup do ďalšieho kola
Alexandra Žilková
2009/10 Baltík celoslovenské 6*
postup do ďalšieho kola
Ondrej Zigo
2009/10 CEOI – – Stredoeurópska Olympiáda v Informatike medzinárodné strieborná medaila Tomáš Belan
2009/10 First Lego League 2009 Slovensko krajské 3 Ján-Michael Kormaník
Adrián Pieš
Marek Dubašák
Dávid Schun
Barbora Kováčová
("SAP White Bears")
2009/10 First Lego League 2009 Slovensko – kategória Robot Game a Tímová práca krajské 2 Ján-Michael Kormaník
Adrián Pieš
Marek Dubašák
Dávid Schun
Barbora Kováčová
("SAP White Bears")
2009/10 IOI – Medzinárodná Olympiáda v Informatike celosvetové strieborná medaila Tomáš Belan
2009/10 Olympiáda v informatike – kategória A celoslovenské 1 Tomáš Belan
2009/10 Palma Junior – kategória Expert celoslovenské 1 Barbora Kováčová
Alexandra Žilková
2009/10 Palma Junior – kategória Profík celoslovenské 1 Peter Ralbovský
2009/10 Zenit – kategória A celoslovenské 1 Tomáš Belan
2009/10 Zenit – kategória A krajské 1 Tomáš Belan
2008/09 Baltík – kategória A medzinárodné 2 Peter Ralbovský
2008/09 Baltík – kategória A celoslovenské 6*
postup do ďalšieho kola
Peter Ralbovský
2008/09 Baltík – kategória A krajské 4*
postup do ďalšieho kola
Peter Ralbovský
2008/09 Baltík – kategória B medzinárodné 14*
jediné dievča vo svojej kategórii :-)
Alexandra Žilková
2008/09 Baltík – kategória B celoslovenské 6*
postup do ďalšieho kola
Alexandra Žilková
2008/09 Baltík – kategória B krajské 4*
postup do ďalšieho kola
Alexandra Žilková
2008/09 CEOI – Stredoeurópska Olympiáda v Informatike medzinárodné bronzová medaila Tomáš Belan
2008/09 First Lego League 2008 Slovensko celoslovenské 1*
víťazi v kategóriách: RobotGame, Najlepšia tímová práca, 3. miesto v kategórii: Najlepšia prezentácia
Ján-Michael Kormaník
Michal Hagovský
Marek Dubašák
Dávid Schun
Barbora Kováčová
("SAP White Bears")
2008/09 Imagine Logo Cup celoslovenské 3 Alexandra Žilková
2008/09 Imagine Logo Cup školské 13*
postup do ďalšieho kola
Barbora Kováčová
2008/09 Imagine Logo Cup školské 17*
postup do ďalšieho kola
Alexandra Žilková
2008/09 Imagine Logo Cup školské 28*
postup do ďalšieho kola
Miron Zelina
2008/09 IOI – Medzinárodná Olympiáda v Informatike celosvetové bronzová medaila*
zo štvorčlenného družstva reprezentujúceho Slovensko na IOI sú až dvaja z našej školy
Peter Csiba
2008/09 IOI – Medzinárodná Olympiáda v Informatike celosvetové strieborná medaila*
zo štvorčlenného družstva reprezentujúceho Slovensko na IOI sú až dvaja z našej školy
Tomáš Belan
2008/09 Korešpondenčný seminár z programovania – kategória O, letná časť celoslovenské 2 Tomáš Belan
2008/09 Korešpondenčný seminár z programovania – kategória O, letná časť celoslovenské 7 Peter Csiba
2008/09 Korešpondenčný seminár z programovania – kategória O, zimná časť celoslovenské 8 Peter Csiba
2008/09 Korešpondenčný seminár z programovania – kategória O, zimná časť celoslovenské 17 Tomáš Belan
2008/09 Korešpondenčný seminár z programovania – kategória Z, letná časť celoslovenské 12 Matej Večerík
2008/09 Olympiáda v informatike – kategória A celoslovenské 2 Tomáš Belan
2008/09 Olympiáda v informatike – kategória A celoslovenské 7 Peter Csiba
2008/09 Olympiáda v informatike – kategória A krajské 3 Tomáš Belan
2008/09 Olympiáda v informatike – kategória A krajské 4 Peter Csiba
2008/09 Palma Junior kategória Expert celoslovenské 3 Barbora Kováčová
Alexandra Žilková
2008/09 Palma Junior kategória Expert domáce 1*
postup do ďalšieho kola
Barbora Kováčová
Alexandra Žilková
2008/09 ŠPONGIA – súťaž v programovaní hier okresné 1 Alexander Mravčák
Milan Mitka
Peter Sandtner
Dominik Lukáč
Daniel Lovásko
2008/09 ŠPONGIA – súťaž v programovaní hier okresné 2 Tomáš Belan
Štefan Benčík
Viktor Seč
2008/09 ŠPONGIA – súťaž v programovaní hier okresné 3 Ladislav Pápay
Barbora Hollá
Michael Kasarda
2008/09 Zenit – kategória A krajské 1 Tomáš Belan
2008/09 Zenit – kategória A krajské 5 Ladislav Pápay
2008/09 Zenit – kategória A krajské 7 Peter Csiba
2007/08 Baltík krajské 1 Alexandra Žilková
2007/08 Baltík krajské 9 Alexandra Žilková
2007/08 Korešpondenčný seminár z programovania – kategória O, letná časť celoslovenské 2 Tomáš Belan
2007/08 Korešpondenčný seminár z programovania – kategória O, letná časť celoslovenské 8 Peter Csiba
2007/08 Korešpondenčný seminár z programovania – kategória O, zimná časť celoslovenské 8 Tomáš Belan
2007/08 Korešpondenčný seminár z programovania – kategória O, zimná časť celoslovenské 26 Peter Csiba
2007/08 ŠPONGIA – súťaž v programovaní hier okresné 1 Michael Kasarda
Ladislav Pápay
Rastislav Tisovčík
2007/08 ŠPONGIA – súťaž v programovaní hier okresné 2 Daniel Lovásko
Dominik Lukáč
Alexander Mravčák
2007/08 ŠPONGIA – súťaž v programovaní hier okresné 4 Andrej Bebjak
Tomáš Belan
Milan Mitka
Viktor Seč
2007/08 Zenit – kategória A krajské 2*
postup do ďalšieho kola
Ladislav Pápay
2007/08 Zenit – kategória A krajské 6 Rastislav Tisovčík
2007/08 Zenit – kategória B celoslovenské 1 Tomáš Belan
2007/08 Zenit – kategória B krajské 1*
postup do ďalšieho kola
Tomáš Belan
2007/08 Zenit – kategória B krajské 5 Dominik Lukáč
2007/08 Zenit – kategória B krajské 7 Daniel Lovásko
2006/07 Baltík medzinárodné 5 Alexandra Žilková
2006/07 Baltík celoslovenské 3 Alexandra Žilková
2006/07 Imagine Cup medzinárodné 1 Tomáš Belan
2006/07 Imagine Cup školské 1 Tomáš Belan
2006/07 Imagine Cup školské 20 Viktor Mada
2006/07 Imagine Cup školské 20 Ivan Mašán
2006/07 Olympiáda v informatike – kategória A celoslovenské 9 Michal Szabados
2006/07 Olympiáda v informatike – kategória A celoslovenské 21*
najlepšie umiestnené dievča :-)
Kristína Čevorová
2006/07 Olympiáda v informatike – kategória A krajské 1 Michal Szabados
2006/07 Olympiáda v informatike – kategória A krajské 10 Kristína Čevorová
2006/07 Zenit – kategória A krajské 2 Michal Szabados
2006/07 Zenit – kategória A krajské 11 Oliver Chorvát
2006/07 Zenit – kategória A krajské 14 Kristína Čevorová
2006/07 Zenit – kategória A krajské 18 Martin Godány
2006/07 Zenit – kategória B krajské 1 Tomáš Belan
2006/07 Zenit – kategória B krajské 5 Ladislav Pápay
2006/07 Zenit – kategória B krajské 10 Rastislav Tisovčík
2006/07 Zenit – kategória B krajské 14 Daniel Lovásko
2005/06 Imagine Cup celoslovenské 1 Tomáš Belan
2005/06 Imagine Cup celoslovenské 14 Dávid Dutko
2005/06 Imagine Cup školské 1 Tomáš Belan
2005/06 Imagine Cup školské 16 Dávid Dutko
2005/06 Istrobot – kategória MiniSumo celoslovenské 3 Vladimír Mihál
2005/06 Zenit – kategória A krajské 4 Michal Ujbányai
2005/06 Zenit – kategória B krajské 4 Michal Szabados
2005/06 Zenit – kategória B krajské 5 Peter Mindek
2004/05 Imagine Cup celoslovenské 1 Tomáš Belan
2004/05 Istrobot celoslovenské 2 Vladimír Mihál
2004/05 Zenit – kategória B krajské 1 Tomáš Belan

Matematika

Ročníkikona zoradeniaSúťažKoloMiestoŠtudent
2018/19 Matboj krajské 2 Laura Skalošová, Viktor Vaškanin, Šimon Kováčik, Vladimír Bochnička
2018/19 Olympiáda Z9 okresné 1 Zigo Matej
2018/19 Olympiáda Z9 okresné 3 Bezák Stanislav
2018/19 Pytagoriáda - kat.P5 okresné 2 Samuel Havalda
2018/19 Pytagoriáda - kat.P6 okresné 1 Matej Bachníček
2018/19 Pytagoriáda - kat.P6 okresné 2 Martin Zich
2018/19 Pytagoriáda - kat.P6 okresné 3 Jakub Rybár, Hana Kalábová
2018/19 Pytagoriáda - kat.P7 okresné 1 Timur Kotulič
2018/19 Pytagoriáda - kat.P8 okresné 1 Šimon Kováčik
2018/19 Pytagoriáda - kat.P8 okresné 3 Martin Bekeč
2017/18 Matboj krajské 1 Hana Kalábová, Klaudia Klimeková, Matej Bachniček, Marek Hanula
2017/18 Matboj krajské 1 Hana Kalábová, Klaudia Klimeková, Matej Bachniček, Marek Hanula
2017/18 MatX medzinárodné 2 Martin Kaláb, Nela Ďanovská, Matúš Hladký, Tomáš Zatroch
2017/18 Náboj junior celoslovenské 2 Alex Chudic, Michal Horanský, Erik Řehulka, Adriana Janáčková, Jakub Pravda
2017/18 Olympiáda B krajské 3 Michal Horanský
2017/18 Olympiáda metropol medzinárodné 3 Jakub Hluško
2017/18 Olympiáda metropol medzinárodné 3 Miroslav Macko
2017/18 Olympiáda Z5 okresné 1 Matej Bachniček
2017/18 Olympiáda Z6 okresné 1 Kotulič Timur
2017/18 Olympiáda Z7 okresné 2 Bachniček Jozef
2017/18 Olympiáda Z8 okresné 2 Zigo Matej
2017/18 Olympiáda Z9 okresné 2 Hladký Matúš
2017/18 Olympiáda Z9 okresné 3 Zatroch Tomáš
2017/18 Pytagoriáda P5 okresné 1 Matej Bachniček
2017/18 Pytagoriáda P6 okresné 1 Kotulič Timur
2017/18 Pytagoriáda P6 okresné 3 Simon Omaník
2016/17 Klokan Benjamín celoslovenské 1 Martin Kaláb
2016/17 MAKS 5 celoslovenské 1 Matúš Kriška
2016/17 MAKS 7 celoslovenské 1 Martin Tomeš
2016/17 MAKS 9 celoslovenské 1 Jerguš Čermák
2016/17 MAKS 9 celoslovenské 1 Emil Hodál
2016/17 Olympiáda Z5 okresné 1 Matej Bachniček
2016/17 Olympiáda Z5 okresné 1 Bachniček Matej
2016/17 Olympiáda Z5 okresné 2 Omaník Simon
2016/17 Olympiáda Z5 okresné 3 Simon Omaník
2016/17 Olympiáda Z6 okresné 1 Alexander Janč
2016/17 Olympiáda Z7 okresné 1 Stanislav Bezák
2016/17 Olympiáda Z7 okresné 2 Matej Zigo
2016/17 Olympiáda Z7 okresné 3 Zuzana Hladká
2016/17 Olympiáda Z8 okresné 3 Matúš Hladký
2016/17 Pytagoriáda P5 okresné 1 Timur Kotulič
2016/17 Pytagoriáda P5 okresné 2 Samuel Šoltýs
2016/17 Pytagoriáda P6 okresné 3 Alex Kotian, Viktor Vaškanin
2016/17 Pytagoriáda P7 okresné 2 Krištof Kusý
2016/17 Pytagoriáda P8 okresné 1 Tomáš Zatroch
2015/16 Matboj Pikomat a Riešky celoslovenské 1 Peter Ďuriš, Viktor Vaškanin, Tamara Lednárová, Adam Hanzel
2015/16 Náboj junior 2015 celoslovenské 1 Michal Horanský, Miroslav Macko, Jakub Pravda, Alex Chudic
2015/16 Olympiáda - kat.A celoslovenské 18 Paulína Smolárová
2015/16 Olympiáda - kat.B krajské 2 Paulína Smolárová
2015/16 Olympiáda - kategória Z9 okresné 1 Miroslav Macko
2015/16 Olympiáda - kategória Z9 okresné 1 Jakub Pravda
2015/16 Pytagoriáda - P3 okresné 1 Matej Bachniček
2015/16 Pytagoriáda - P4 okresné 2 Timur Kotulič
2015/16 Pytagoriáda P5 okresné 3 Tamara Lednárová
2015/16 Pytagoriáda - P5 okresné 3 Tamara Lednárová
2015/16 Pytagoriáda - P6 okresné 3 Štefan Šutý
2015/16 Pytagoriáda - P7 okresné 1 Tomáš Zatroch
2014/15 Matematický klokan celoslovenské 1 Alex Fleško
2014/15 Matematický klokan celoslovenské 22 Tomáš Zatroch
2014/15 Matematický klokan celoslovenské 26 Martin Gažo
2014/15 MO-Z5 okresné 1 Alexandra Barančíková
2014/15 MO-Z5 okresné 3 Zuzana Hladká
2014/15 MO-Z5 okresné 7 Emma Danielová
2014/15 MO-Z5 okresné 7 Alžbeta Špirková
2014/15 MO-Z5 okresné 15 Juliana Šmídová
2014/15 MO-Z5 okresné 17 Emma Kiliánová
2014/15 MO-Z5 okresné 17 Petra Kojdová
2014/15 MO-Z5 okresné 17 Štefan Šutý
2014/15 MO-Z5 okresné 17 Matej Zigo
2014/15 MO-Z5 okresné 25 Stanislav Bezák
2014/15 MO-Z5 okresné 25 Alex Rosa
2014/15 Náboj Junior celoslovenské 1 Matej Krásny, Jakub Hluško, Alan Leifer, Michal Horanský
2014/15 Olympiáda A celoslovenské 14 Peter Ralbovský
2014/15 Olympiáda A krajské 10 Peter Ralbovský
2014/15 Olympiáda B krajské 3 Nick Chapman
2014/15 Olympiáda C krajské 12*
žiak kvarty
Jakub Hluško
2014/15 Olympiáda C krajské 25*
žiak kvarty
Michal Mráz
2014/15 Olympiáda Z6 okresné 1 Martin Kaláb
2014/15 Olympiáda Z6 okresné 2 Tomáš Zatroch
2014/15 Olympiáda Z6 okresné 3 Matúš Hladký, Michal Škvarka
2014/15 Olympiáda Z7 okresné 1 Alexander Chuguryan
2014/15 Olympiáda Z8 okresné 1 Michal Horanský, Miroslav Macko
2014/15 Olympiáda Z8 okresné 3 Matej Priesol
2014/15 Olympiáda Z9 krajské 1 Jakub Hluško
2014/15 Olympiáda Z9 krajské 13*
žiak tercie
Miroslav Macko
2014/15 Pangea celoslovenské 3 Jakub Hluško
2014/15 Pangea celoslovenské 5 Nick Chapman
2014/15 Pikomat 5 celoslovenské 1 Lukáš Krásny
2014/15 Pikomat 5 celoslovenské 18 Matej Zigo
2014/15 Pikomat kvarta celoslovenské 10 Matej Krásny
2014/15 Pikomat príma celoslovenské 9 Michal Škvarka
2014/15 Pikomat príma celoslovenské 18 Tomáš Zatroch
2014/15 Pikomat príma celoslovenské 21 Martin Martiš
2014/15 Pikomat tercia celoslovenské 11 Jakub Pravda
2014/15 Riešky - leto celoslovenské 9 Matej Krásny
2014/15 Všetkovedko celoslovenské 11 Tomáš Laczky
2013/14 KMS-alfa leto celoslovenské 20 Andrea Tóthová
2013/14 KMS-alfa leto celoslovenské 24 Simona Petrová
2013/14 KMS-alfa leto celoslovenské 32 Laura Macháčová
2013/14 KMS-beta leto celoslovenské 34 Dominik Hollý
2013/14 KMS-beta zima celoslovenské 25 Peter Ralbovský
2013/14 KMS-beta zima celoslovenské 35 Dominik Hollý
2013/14 KMS-beta zima celoslovenské 37 Peter Pavel Arthur Petráš
2013/14 KMS-beta zima celoslovenské 39 Irena Bačinská
2013/14 MAKS krajské 1.-16. Katarína Petrášová
2013/14 MAKS krajské 6. Matej Krásny
2013/14 MAKS krajské 17.-20. Jerguš Čermák
2013/14 MAKS krajské 24.-25. Daniel Belan
2013/14 MAKS krajské 25.-26. Matej Sova
2013/14 MAKS krajské 31.-33. Matej Haverlík
2013/14 Malynár celoslovenské 4 Jakub Skaloš
2013/14 olympiáda okresné 1 Barbora Barančíková
2013/14 olympiáda krajské 11 Paulína Smolárová
2013/14 Olympiáda celoslovenské 11 tretie najlepšie dievča Irena Bačinská
2013/14 Olympiáda celoslovenské úspešná účasť Michaela Šandalová
2013/14 Pikomat celoslovenské 1 Samuel Dostál
2013/14 Pikomat celoslovenské 2 Matej Haverlík
2013/14 Pikomat celoslovenské 3 Peter Kravár
2013/14 Pikomat celoslovenské 3 Tomáš Zatroch
2013/14 Pikomat celoslovenské 5 Marek Horanský
2013/14 Pikomat celoslovenské 5 Martin Kaláb
2013/14 Pikomat celoslovenské 7 Michal Horanský
2013/14 Pikomat celoslovenské 7 Jakub Pravda
2013/14 Pikomat celoslovenské 8 Paulína Smolárová
2013/14 Pikomat celoslovenské 11 Matej Krásny
2013/14 Pikomat krajské úspešný riešiteľ Tomáš Lastovka
2013/14 Pikopretek bratislavské 1 Marcel Petrík, Daniel Korec, Robert Popelka, Matej Sedlár
2013/14 Pikopretek bratislavské 1 Robert Popelka
2013/14 pytagoriáda celoslovenské 4 Jakub Hluško
2013/14 Pytagoriáda P7 okresné 1 Michal Horanský
2013/14 Pytagoriáda P8 okresné 1 Jakub Hluško
2013/14 Riešky celoslovenské 7 Matej Haverlík
2013/14 Riešky celoslovenské 8 Matej Krásny
2013/14 Riešky celoslovenské 15 Daniel Teplan
2013/14 Riešky celoslovenské 38 Jakub Hluško
2012/13 Klokan-Viedeň školské 9 Ema Mária Gazdíková
2012/13 Korešpondenčný matematický seminár - leto alfa krajské 2 Arthur Petráš
2012/13 Korešpondenčný matematický seminár - leto alfa krajské 3 Jakub Kojda
2012/13 Korešpondenčný matematický seminár - leto alfa krajské 8 Dominik Hollý
2012/13 Korešpondenčný matematický seminár - leto alfa krajské 11 Ema Mária Gazdíková
2012/13 Korešpondenčný matematický seminár - leto alfa krajské 14 Peter Ralbovský
2012/13 Korešpondenčný matematický seminár - leto alfa krajské 17 Natália Gajdošová
2012/13 Korešpondenčný matematický seminár - leto alfa krajské 19 Zuzana Kušíková
2012/13 Korešpondenčný matematický seminár - leto beta celoslovenské 17 Adrian Pieš
2012/13 Korešpondenčný matematický seminár - leto beta celoslovenské 23 Petra Ďuratná
2012/13 Korešpondenčný matematický seminár - leto beta celoslovenské 23 Erik Szalay
2012/13 Korešpondenčný matematický seminár - leto beta celoslovenské 38 Irena Bačinská
2012/13 Korešpondenčný matematický seminár - zima alfa krajské 3 Peter Pavel Arthur Petráš
2012/13 Korešpondenčný matematický seminár - zima alfa krajské 5 Petra Ďuratná
2012/13 Korešpondenčný matematický seminár - zima alfa krajské 6 Erik Szalay
2012/13 Korešpondenčný matematický seminár - zima alfa krajské 7 Jakub Kojda
2012/13 Korešpondenčný matematický seminár - zima alfa krajské 10 Adrián Pieš
2012/13 Korešpondenčný matematický seminár - zima beta celoslovenské 11 Barbora Kováčová
2012/13 Korešpondenčný matematický seminár - zima beta celoslovenské 23 Katarína Benešová
2012/13 MAKS celoslovenské úspešný riešiteľ Daniel Belan
2012/13 MAKS celoslovenské úspešný riešiteľ Tilia Brix
2012/13 MAKS celoslovenské úspešný riešiteľ Daniel Čvapek
2012/13 MAKS celoslovenské úspešný riešiteľ Anetka Dudláková
2012/13 MAKS celoslovenské úspešný riešiteľ Adam Hudec
2012/13 MAKS celoslovenské úspešný riešiteľ Matej Krásny
2012/13 MAKS celoslovenské úspešný riešiteľ Sarah Krčová
2012/13 MAKS celoslovenské úspešný riešiteľ Filip Molnár
2012/13 MAKS celoslovenské úspešný riešiteľ Matúš Pápaj
2012/13 MAKS celoslovenské úspešný riešiteľ Tomáš ŚImek
2012/13 MAKS celoslovenské úspešný riešiteľ Alex Uraz
2012/13 MATBOJ celoslovenské 1 Martin Čulen, Alex Fleško, Matej Benčík, Martin Čermák
2012/13 MATBOJ celoslovenské 2 Jakub Hluško, Michal Mráz, Barbora Marcineková, Matej Krásny
2012/13 MATBOJ Prima celoslovenské 1 Jakub Granec, Erik Řehulka, Miroslav Macko, Michal Horanský
2012/13 Matematická olympiáda A celoslovenské 26 Ivan Mášan
2012/13 Matematická olympiáda A krajské 10 Ivan Mášan
2012/13 Matematická olympiáda B krajské 5 Marián Longa
2012/13 Matematická olympiáda B krajské 15 Dominik Hollý
2012/13 Matematická olympiáda C krajské 4 Peter Ralbovský
2012/13 Matematická olympiáda C krajské 8 Jakub Kojda
2012/13 Matematická olympiáda C krajské 12 Arthur Petráš
2012/13 Matematický klokan celoslovenské najúspešnejší riešiteľ školy Michal Horanský
2012/13 Matematický klokan celoslovenské úspešný riešiteľ Barbora Barančíková
2012/13 Matematický klokan celoslovenské úspešný riešiteľ Jakub Hluško
2012/13 Matematický klokan celoslovenské úspešný riešiteľ Peter Kravár
2012/13 Matematický klokan celoslovenské úspešný riešiteľ Miroslav Macko
2012/13 Matematický klokan celoslovenské úspešný riešiteľ Matúš Majer
2012/13 Matematický klokan celoslovenské úspešný riešiteľ Michal Mráz
2012/13 Matematický klokan celoslovenské úspešný riešiteľ Greta Mrázová
2012/13 Matematický klokan celoslovenské úspešný riešiteľ Peter Pavel Arthur Petráš
2012/13 Olympiáda Z6 obvodné 1 Peter Kravár
2012/13 Olympiáda Z6 obvodné 1 Miroslav Macko
2012/13 Olympiáda Z6 obvodné 3 Barbora Barančíková
2012/13 Olympiáda Z6 obvodné 5 Daniel Adamčík
2012/13 Olympiáda Z6 obvodné 6 Natália Komorníková
2012/13 Olympiáda Z6 obvodné 7 Jakub Pravda
2012/13 Olympiáda Z6 obvodné 8 Michal Horanský
2012/13 Olympiáda Z7 obvodné 1 Michal Mráz
2012/13 Olympiáda Z7 obvodné 2 Jakub Hluško
2012/13 Olympiáda Z7 obvodné 5 Matej Krásny
2012/13 Olympiáda Z7 obvodné 5 Jakub Stolárik
2012/13 Olympiáda Z8 obvodné 3 Filip Jakab
2012/13 Olympiáda Z9 okresné 1 Martin Čulen
2012/13 Olympiáda Z9 okresné 3 Nick Chapman
2012/13 Olympiáda Z9 okresné 3 Max Juráni
2012/13 PIKOMAT - prima celoslovenské 2 Michal Horanský
2012/13 PIKOMAT - prima celoslovenské 14 Jakub Pravda
2012/13 PIKOMAT - prima celoslovenské 24 Miroslav Macko
2012/13 PIKOMAT - sekunda celoslovenské 4 Matej Krásny
2012/13 PIKOMAT - tercia celoslovenské 3 Marek Horanský
2012/13 Pikopretek celoslovenské 2 M. Petrík, R. Popelka, K. Čabala, D. Belan
2012/13 Pikopretek celoslovenské 2 M. Macko, M. Horanský, J. Granec, J. Pravda
2012/13 Pytagoriáda P5 obvodné 1 Alex Uraz
2012/13 Pytagoriáda P6 obvodné 1 Michal Horanský
2012/13 Pytagoriáda P7 celoslovenské úspešný riešiteľ Jakub Hluško
2012/13 Pytagoriáda P7 obvodné 1 Jakub Hluško
2012/13 Pytagoriáda P7 obvodné 2 Michal Mráz
2012/13 Riešky - letná časť celoslovenské 16 Matej Krásny
2012/13 Riešky - letná časť celoslovenské 31 Miroslav Macko
2012/13 Riešky - zimná časť celoslovenské 6 Matej Krásny
2011/12 Klokan Benjamín 6 celoslovenské 15.-22. Michal Mráz
2011/12 Klokan Junior G12 celoslovenské 33.-56. Erik Szalay
2011/12 Klokan Junior G12 celoslovenské 59.-61. Samuel Mladý
2011/12 Klokan Kadet 9 celoslovenské 1.-10. Andrea Tóthová
2011/12 Klokan Školák 5 celoslovenské 1.-25. Matej Priesol
2011/12 Klokan Školák 5 celoslovenské 1.-25. Erik Řehulka
2011/12 Klokan Študent G34 celoslovenské 5.-8. Ivan Mašán
2011/12 Korešpondenčný matematický seminár kat. alfa - letná časť krajské 4 Peter Ralbovský
2011/12 Korešpondenčný matematický seminár kat. alfa - letná časť krajské 5 Marián Longa
2011/12 Korešpondenčný matematický seminár kat. alfa - zimná časť krajské 3 Petra Ďuratná
2011/12 Korešpondenčný matematický seminár kat. alfa - zimná časť krajské 3 Marián Longa
2011/12 Korešpondenčný matematický seminár kat. beta celoslovenské 15 Jerguš Greššák
2011/12 MATBOJ bratislavské 1 Michal Horanský, Miroslav Macko, Erik Řehulka, Jakub Pravda
2011/12 Olympiáda okresné 1 Miroslav Macko
2011/12 Olympiáda okresné 3 Jakub Granec
2011/12 Olympiáda okresné 8 Daniel Adamčík
2011/12 Olympiáda kategória 9 okresné 1 Andrea Tóthová
2011/12 Olympiáda kategória 9 okresné 2 Peter Ralbovský
2011/12 Olympiáda kategória 9 okresné 3 Peter Macko
2011/12 Olympiáda kategória 9 okresné 4 Jakub Kojda
2011/12 Olympiáda kategória B krajské 3 Barbora Kováčová
2011/12 Olympiáda kategória B krajské 8 Erik Szalay
2011/12 Olympiáda kategória C krajské 5 Marián Longa
2011/12 Olympiáda kategória C krajské 6 Jakub Kojda
2011/12 Olympiáda kategória Z6 okresné 2 Filip Varhaník
2011/12 Olympiáda kategória Z6 okresné 3 Matej Krásny
2011/12 Olympiáda kategória Z6 okresné 3 Michal Mráz
2011/12 Olympiáda kategória Z8 okresné 2 Martin Čermák
2011/12 Olympiáda kategória Z8 okresné 3 Nick Chapman
2011/12 Pikomat kat. 5 celoslovenské 5 Michal Horanský
2011/12 Pikomat kat. kvarta celoslovenské 1 Oskar Madro
2011/12 Pikomat kat. sekunda celoslovenské 9 Marek Horanský
2011/12 Pikopretek kategória 5 krajské 1 skupina Laser
2011/12 Pikopretek kategória 7 bratislavské 5 skupina MnožinaJožka Kukuricúdura
2011/12 Pikopretek kategória 8 bratislavské 2 skupina Destilátor
2011/12 Pytagoriáda kategória P5 obvodné 1 Matej Vojtek
2011/12 Pytagoriáda kategória P5 obvodné 3 Marek Gdovec
2011/12 reprezentácia školy na Hopkinsovej univerzite CTYOnline Program medzinárodné úspešný riešiteľ Barbora Kováčová
2011/12 reprezentácia školy na Hopkinsovej univerzite CTYOnline Program medzinárodné úspešný riešiteľ Alžbeta Kurdelová
2011/12 reprezentácia školy na Hopkinsovej univerzite CTYOnline Program medzinárodné úspešný riešiteľ Marcel Rebro
2011/12 reprezentácia školy na Hopkinsovej univerzite CTYOnline Program medzinárodné úspešný riešiteľ Erik Szalay
2011/12 reprezentácia školy na Hopkinsovej univerzite CTYOnline Program medzinárodné úspešný riešiteľ Alexandra Žilková
2011/12 Riešky - letná časť celoslovenské 1 Matej Krásny
2011/12 Riešky - letná časť celoslovenské 16 Miroslav Macko
2011/12 Riešky - zimná časť celoslovenské 2 Matej Krásny
2010/11 KMS letná časť - alfa krajské 2 Barbora Kováčová
2010/11 KMS letná časť - alfa krajské 12 Michaela Šandalová
2010/11 KMS letná časť - beta celoslovenské 37 Dominik Csiba
2010/11 KMS letná časť - beta celoslovenské 44 Michaela Belanová
2010/11 KMS zimná časť - alfa krajské 1 Barbora Kováčová
2010/11 KMS zimná časť - alfa krajské 2 Alžbeta Kurdelová
2010/11 KMS zimná časť - alfa krajské 6 Michaela Šandalová
2010/11 KMS zimná časť - alfa krajské 7 Alexandra Žilková
2010/11 KMS zimná časť - alfa krajské 10 Anna-Mária Klimkovič
2010/11 KMS zimná časť - alfa krajské 12 Adrian Pieš
2010/11 KMS zimná časť - beta celoslovenské 9 Dominik Csiba
2010/11 KMS zimná časť - beta celoslovenské 41 Michaela Belanová
2010/11 KMS zimná časť - beta celoslovenské 59 Jakub Páleník
2010/11 Olympiáda - A celoslovenské 14 Matej Večerík
2010/11 Olympiáda - A krajské 6 Matej Večerík
2010/11 Olympiáda - A krajské 13 Dominik Csiba
2010/11 Olympiáda - A krajské 25 Juraj Páleník
2010/11 Olympiáda - A krajské 29 Michaela Belanová
2010/11 Olympiáda - C krajské 2 Barbora Kováčová
2010/11 Olympiáda - C krajské 9 Erik Szalay
2010/11 Olympiáda - Z5 okresné 5 Michal Mráz
2010/11 Olympiáda - Z6 okresné 3 Marek Horanský
2010/11 Olympiáda - Z6 okresné 3 Filip Jakab
2010/11 Olympiáda - Z6 okresné 3 Filip Janák
2010/11 Olympiáda - Z6 okresné 9 Martin Kollár
2010/11 Olympiáda - Z7 okresné 1 Jakub Kojda
2010/11 Olympiáda - Z7 okresné 1 Oskar Madro
2010/11 Olympiáda - Z7 okresné 1 Andrea Tóthová
2010/11 Olympiáda - Z7 okresné 4 Peter Ralbovský
2010/11 Olympiáda - Z7 okresné 6 Johana Brezovská
2010/11 Olympiáda - Z7 okresné 6 Martin Janák
2010/11 Olympiáda - Z7 okresné 8 Viktor Jamrich
2010/11 Olympiáda - Z7 okresné 8 Samuel Jurkovič
2010/11 Olympiáda - Z7 okresné 10 Stela Brix
2010/11 Olympiáda - Z7 okresné 10 Peter Macko
2010/11 Olympiáda - Z9 krajské 9 Dominik Hollý
2010/11 Olympiáda - Z9 krajské 9 Samuel Mladý
2010/11 Olympiáda - Z9 krajské 14 Martin Prievalský
2010/11 Olympiáda - Z9 okresné 1 Samuel Mladý
2010/11 Olympiáda - Z9 okresné 2 Martin Prievalský
2010/11 Olympiáda - Z9 okresné 4 Jakub Kojda
2010/11 Olympiáda - Z9 okresné 6 Dominik Hollý
2010/11 Pikomat mladší okresné 9 Michal Pálenik
2010/11 Pikopretek Kvarta bratislavské 3 Samuel Mladý, Maroš Kovaľ, Adam Šolc, Jakub Ušák
2010/11 Pikopretek Piataci bratislavské 2 Jakub Hluško, Michal Mráz, Lívia Mihoková, Pavlína Tomášiková
2010/11 Pikopretek Sekunda bratislavské 5 Alex Fleško, Michal Petrovič, Tomáš Lastovka, Martin Čermák
2010/11 Pikopretek Tercia bratislavské 2 Jakub Kojda, Oskar Madro, Cyril Eštok, David Debnár
2010/11 Pytagoriáda P5 okresné 1 Michal Mráz
2010/11 Pytagoriáda P5 okresné 3 Filip Varhaník
2010/11 Pytagoriáda P5 okresné 6 Jakub Hluško
2010/11 Pytagoriáda P5 okresné 6 Matej Krásny
2010/11 Pytagoriáda P6 okresné 7 Frederik Tomek
2010/11 Pytagoriáda P8 okresné 2 Andrea Tóthová
2010/11 Riešky letná časť krajské 5 Matej Krásny
2010/11 Riešky zimná časť krajské 5 Matej Krásny
2009/10 Korešpondenčný matematický seminár – kategória alfa, letná časť krajské 4 Barbora Winczerová
2009/10 Korešpondenčný matematický seminár – kategória alfa, zimná časť krajské 1 Barbora Winczerová
2009/10 Korešpondenčný matematický seminár – kategória alfa, zimná časť krajské 10 Ivana Heželyová
2009/10 Korešpondenčný matematický seminár – kategória beta, letná časť celoslovenské 8 Dominik Csiba
2009/10 Korešpondenčný matematický seminár – kategória beta, zimná časť celoslovenské 17 Dominik Csiba
2009/10 Matboj – kategória kvarta celoslovenské 3 Lucia Znášiková
Monika Tomeková
Alexandra Žilková
Barbora Kováčová
2009/10 Matboj – kategória príma celoslovenské 2 Jakub Barát
Nick Chapman
Martina Michalková
Martin Čulen
2009/10 Matboj – kategória sekunda celoslovenské 1 Jakub Kojda
Cyril Eštok
Andrea Tóthová
Peter Ralbovský
2009/10 Matboj – kategória tercia celoslovenské 3 Dominik Holý
Miron Zelina
Samuel Mladý
Adam Šolc
2009/10 Matematická olympiáda – kategória A celoslovenské 18*
postup na MEMO – Stredoeurópsku Matematickú Olympiádu
Dominik Csiba
2009/10 Matematická olympiáda – kategória A krajské 9 Dominik Csiba
2009/10 Matematická olympiáda – kategória A krajské 18 Tomáš Belan
2009/10 Matematická olympiáda – kategória A krajské 18 Matej Večerík
2009/10 Matematická olympiáda – kategória C krajské 9 Barbora Winczerová
2009/10 Matematická olympiáda – kategória C krajské 11 Ivan Mašán
2009/10 Matematická olympiáda – kategória Z10 krajské 17 Monika Tomeková
2009/10 Matematická olympiáda – kategória Z5 obvodné 1 Martin Kollár
2009/10 Matematická olympiáda – kategória Z5 obvodné 2 Filip Jakab
2009/10 Matematická olympiáda – kategória Z5 obvodné 2 Filip Janák
2009/10 Matematická olympiáda – kategória Z7 obvodné 1 Martin Prievalský
2009/10 Matematická olympiáda – kategória Z9 krajské 1 Barbora Kováčová
2009/10 MEMO – Stredoeurópska Matematická Olympiáda medzinárodné zlatá medaila Tomáš Belan
2009/10 Pikomat – kategória kvarta celoslovenské 3 Barbora Kováčová
2009/10 Pikomat – kategória príma celoslovenské 2 Marek Horanský
2009/10 Pikomat – kategória príma celoslovenské 15 Martin Kollár
2009/10 Pikomat – kategória príma celoslovenské 20 Matej Benčík
2009/10 Pikomat – sekunda celoslovenské 3 Oskar Madro
2009/10 Pikomat – tercia celoslovenské 2 Samuel Mladý
2009/10 Pikomat – tercia celoslovenské 9 Marián Longa
2009/10 Pikomat – tercia celoslovenské 12 Timotej Tomandl
2009/10 Pytagoriáda – kategória Z5 obvodné 2 Jakub Čatloš
2009/10 Riešky – letná časť celoslovenské 5 Peter Ralbovský
2009/10 Riešky – letná časť celoslovenské 11 Filip Janitor
2008/09 Korešpondenčný matematický seminár – kategória alfa, letná časť krajské 1 Michaela Belanová
2008/09 Korešpondenčný matematický seminár – kategória alfa, zimná časť krajské 2 Michaela Belanová
2008/09 Korešpondenčný matematický seminár – kategória alfa, zimná časť krajské 7 Juraj Páleník
2008/09 Korešpondenčný matematický seminár – kategória alfa, zimná časť krajské 12 Slavomíra Heželyová
2008/09 Korešpondenčný matematický seminár – kategória alfa, zimná časť krajské 16 Mária Hirgelová
2008/09 Korešpondenčný matematický seminár – kategória beta, letná časť celoslovenské 4 Peter Csiba
2008/09 Korešpondenčný matematický seminár – kategória beta, letná časť celoslovenské 9 Dominik Csiba
2008/09 Korešpondenčný matematický seminár – kategória beta, letná časť celoslovenské 15 Matej Večerík
2008/09 Korešpondenčný matematický seminár – kategória beta, letná časť celoslovenské 20 Mária Šormanová
2008/09 Korešpondenčný matematický seminár – kategória beta, zimná časť celoslovenské 8 Dominik Csiba
2008/09 Korešpondenčný matematický seminár – kategória beta, zimná časť celoslovenské 13 Peter Csiba
2008/09 Korešpondenčný matematický seminár – kategória beta, zimná časť celoslovenské 13 Tomáš Peitl
2008/09 Korešpondenčný matematický seminár – kategória beta, zimná časť celoslovenské 15 Matej Večerík
2008/09 Korešpondenčný matematický seminár – kategória beta, zimná časť celoslovenské 30 Juraj Páleník
2008/09 Korešpondenčný matematický seminár – kategória gama, letná časť celoslovenské 2 Peter Csiba
2008/09 Korešpondenčný matematický seminár – kategória gama, zimná časť celoslovenské 1 Peter Csiba
2008/09 MAKS 2009 celoslovenské *
najúšpešnejší riešitelia našej školy za tento školský rok (1, 2 alebo 3 hviezdičky)
Dora Jagnešáková
2008/09 MAKS 2009 celoslovenské *
najúšpešnejší riešitelia našej školy za tento školský rok (1, 2 alebo 3 hviezdičky)
Lucia Jamrichová
2008/09 MAKS 2009 celoslovenské *
najúšpešnejší riešitelia našej školy za tento školský rok (1, 2 alebo 3 hviezdičky)
Katarína Morávková
2008/09 MAKS 2009 celoslovenské *
najúšpešnejší riešitelia našej školy za tento školský rok (1, 2 alebo 3 hviezdičky)
Simona Petrová
2008/09 MAKS 2009 celoslovenské *
najúšpešnejší riešitelia našej školy za tento školský rok (1, 2 alebo 3 hviezdičky)
Peter Ralbovský
2008/09 MAKS 2009 celoslovenské *
najúšpešnejší riešitelia našej školy za tento školský rok (1, 2 alebo 3 hviezdičky)
Richard Schindler
2008/09 MAKS 2009 celoslovenské *
najúšpešnejší riešitelia našej školy za tento školský rok (1, 2 alebo 3 hviezdičky)
Monika Tomeková
2008/09 MAKS 2009 celoslovenské *
najúšpešnejší riešitelia našej školy za tento školský rok (1, 2 alebo 3 hviezdičky)
Alexandra Žilková
2008/09 MAKS 2009 celoslovenské *
najúšpešnejší riešitelia našej školy za tento školský rok (1, 2 alebo 3 hviezdičky)
Viktória Žilková
2008/09 MAKS 2009 celoslovenské *
najúšpešnejší riešitelia našej školy za tento školský rok (1, 2 alebo 3 hviezdičky)
Lucia Znášiková
2008/09 Matboj – kategória kvarta celoslovenské 2 Ivan Mašán
Miroslav Cina
Gabriel Zorkócy
Zuzana Kvetková
2008/09 Matboj – kategória príma celoslovenské 1 Jakub Kojda
Oskar Madro
Peter Ralbovský
Viktor Jamrich
2008/09 Matboj – kategória sekunda celoslovenské 2 Roman Fučík
Petra Ďuratná
Dominik Hollý
Samuel Mladý
2008/09 Matboj – kategória tercia celoslovenské 2 Alexandra Žilková
Barbora Kováčová
Monika Tomeková
Erik Szalay
2008/09 Matematická olympiáda – kategória A celoslovenské 5*
postup na IMO – Medzinárodnú Matematickú Olympiádu
Peter Csiba
2008/09 Matematická olympiáda – kategória A celoslovenské 15*
postup na MEMO – Stredoeurópsku Matematickú Olympiádu
Tomáš Belan
2008/09 Matematická olympiáda – kategória A krajské 8 Tomáš Belan
2008/09 Matematická olympiáda – kategória A krajské 10 Peter Csiba
2008/09 Matematická olympiáda – kategória B krajské 2 Matej Večerík
2008/09 Matematická olympiáda – kategória B krajské 7 Dominik Csiba
2008/09 Matematická olympiáda – kategória B krajské 7 Mária Šormanová
2008/09 Matematická olympiáda – kategória C krajské 7 Michaela Belanová
2008/09 Matematická olympiáda – kategória Z5 okresné 1 Magdaléna Spustová
2008/09 Matematická olympiáda – kategória Z5 okresné 2 Zuzana Kušíková
2008/09 Matematická olympiáda – kategória Z5 okresné 3 Jakub Kojda
2008/09 Matematická olympiáda – kategória Z5 okresné 3 Peter Ralbovský
2008/09 Matematická olympiáda – kategória Z5 okresné 4 Viktor Jamrich
2008/09 Matematická olympiáda – kategória Z5 okresné 4 Barbora Lukáčová
2008/09 Matematická olympiáda – kategória Z5 okresné 4 Oskar Madro
2008/09 Matematická olympiáda – kategória Z5 okresné 4 Simona Petrová
2008/09 Matematická olympiáda – kategória Z5 okresné 4 Andrea Tóthová
2008/09 Matematická olympiáda – kategória Z6 okresné 2 Dominik Hollý
2008/09 Matematická olympiáda – kategória Z6 okresné 3 Petra Ďuratná
2008/09 Matematická olympiáda – kategória Z6 okresné 4 Samuel Mladý
2008/09 Matematická olympiáda – kategória Z6 okresné 4 Martin Prievalský
2008/09 Matematická olympiáda – kategória Z6 okresné 6 Martin Vargic
2008/09 Matematická olympiáda – kategória Z7 okresné 1*
jediné dve úspešné riešiteľky
Alexandra Žilková
2008/09 Matematická olympiáda – kategória Z7 okresné 2*
jediné dve úspešné riešiteľky
Lucia Znášiková
2008/09 Matematická olympiáda – kategória Z9 krajské 1 Ivan Mašán
2008/09 Matematická olympiáda – kategória Z9 okresné 1 Ivan Mašán
2008/09 Matematická olympiáda – kategória Z9 okresné 3 Miroslav Cina
2008/09 Náboj KMS – juniori celoslovenské 2 Matej Hlavatý
Juraj Páleník
Dominik Csiba
Mária Šormanová
Matej Večerík
2008/09 Náboj KMS – juniori celoslovenské 16 Štefan Benčík
Peter Sandtner
Janka Kalivodová
Slavomíra Heželyová
Petra Kubincová
2008/09 Náboj KMS – seniori celoslovenské 6 Tomáš Belan
Tomáš Peitl
Erik Janes
Peter Csiba
Michal Formánek
2008/09 Náboj KMS – seniori celoslovenské 14 Barbora Hollá
Ladislav Pápay
Simona Sabová
Rastislav Tisovčík
Andrej Bebjak
2008/09 Pikomat celoslovenské 1 Samuel Mladý
2008/09 Pikomat celoslovenské 6 Oskar Madro
2008/09 Pikomat celoslovenské 12 Jakub Páleník
2008/09 Pikopretek – kategória 5. ročník ? 1 Jakub Kojda
Dávid Debnár
Oskar Madro
Cyril Eštok
2008/09 Pytagoriáda – kategória P3 okresné 1 Ondrej Martinka
2008/09 Pytagoriáda – kategória P3 okresné 3 Jakub Hluško
2008/09 Pytagoriáda – kategória P3 okresné 3 Michal Mráz
2008/09 Pytagoriáda – kategória P3 okresné 5 Matúš Majer
2008/09 Pytagoriáda – kategória P3 okresné 7 Roman Palacka
2008/09 Pytagoriáda – kategória P3 okresné 7 Filip Varhaník
2008/09 Pytagoriáda – kategória P4 okresné 1 Jakub Hluško
2008/09 Pytagoriáda – kategória P4 okresné 2 Alex Fleško
2008/09 Pytagoriáda – kategória P4 okresné 3 Martin Čermák
2008/09 Pytagoriáda – kategória P4 okresné 4 Matej Benčík
2008/09 Pytagoriáda – kategória P4 okresné 5 Nick Chapman
2008/09 Pytagoriáda – kategória P4 okresné 5 Tomáš Ondruško
2008/09 Pytagoriáda – kategória P4 okresné 6 Michal Mráz
2008/09 Pytagoriáda – kategória P6 celoslovenské 1 Dominik Hollý
2008/09 Pytagoriáda – kategória P6 celoslovenské úspešný riešiteľ Miron Zelina
2008/09 Pytagoriáda – kategória P6 okresné 1 Dominik Hollý
2008/09 Pytagoriáda – kategória P6 okresné 2 Miron Zelina
2008/09 Pytagoriáda – kategória P6 okresné 3 Samuel Mladý
2008/09 Pytagoriáda – kategória P6 okresné 3 Richard Múdry
2008/09 Pytagoriáda – kategória P6 okresné 4 Adam Šolc
2008/09 Pytagoriáda – kategória P6 okresné 5 Matej Krajčo
2008/09 Pytagoriáda – kategória P6 okresné 7 Kristína Prepiaková
2008/09 Pytagoriáda – kategória P7 okresné 2 Monika Tomeková
2008/09 Riešky – letná časť celoslovenské 3*
výsledky po 3 kolách letnej časti
Peter Ralbovský
2008/09 Riešky – letná časť celoslovenské 4*
výsledky po 3 kolách letnej časti
Michal Páleník
2007/08 Korešpondenčný matematický seminár – kategória alfa, letná časť krajské 3 Dominik Csiba
2007/08 Korešpondenčný matematický seminár – kategória alfa, letná časť krajské 7 Matej Večerík
2007/08 Korešpondenčný matematický seminár – kategória alfa, letná časť krajské 8 Mária Šormanová
2007/08 Korešpondenčný matematický seminár – kategória alfa, letná časť krajské 14 Štefan Benčík
2007/08 Korešpondenčný matematický seminár – kategória alfa, letná časť krajské 17 Petra Kubincová
2007/08 Korešpondenčný matematický seminár – kategória alfa, letná časť krajské 17 Juraj Páleník
2007/08 Korešpondenčný matematický seminár – kategória alfa, zimná časť krajské 1 Mária Šormanová
2007/08 Korešpondenčný matematický seminár – kategória alfa, zimná časť krajské 2 Matej Večerík
2007/08 Korešpondenčný matematický seminár – kategória alfa, zimná časť krajské 3 Dominik Csiba
2007/08 Korešpondenčný matematický seminár – kategória alfa, zimná časť krajské 8 Juraj Páleník
2007/08 Korešpondenčný matematický seminár – kategória alfa, zimná časť krajské 9 Štefan Benčík
2007/08 Korešpondenčný matematický seminár – kategória alfa, zimná časť krajské 13 Marek Buchman
2007/08 Korešpondenčný matematický seminár – kategória alfa, zimná časť krajské 16 Petra Kubincová
2007/08 Korešpondenčný matematický seminár – kategória beta, letná časť celoslovenské 10 Peter Csiba
2007/08 Korešpondenčný matematický seminár – kategória beta, letná časť celoslovenské 35 Tomáš Peitl
2007/08 Korešpondenčný matematický seminár – kategória beta, zimná časť celoslovenské 19 Tomáš Peitl
2007/08 Korešpondenčný matematický seminár – kategória beta, zimná časť celoslovenské 40 Michal Formánek
2007/08 Korešpondenčný matematický seminár – kategória beta, zimná časť celoslovenské 55 Peter Csiba
2007/08 Matboj – kategória kvarta celoslovenské 5 Michaela Belanová
Timotej Kovačič
Tereza Hollá
Dávid Dutko
2007/08 Matboj – kategória príma celoslovenské 1 Dominik Hollý
Miron Zelina
Samuel Mladý
Adam Šolc
2007/08 Matboj – kategória sekunda celoslovenské 1 Filip Janitor
Barbora Kováčová
Erik Szalay
Matúš Mikuš
2007/08 Matboj – kategória tercia celoslovenské 1 Ivan Mašán
Miroslav Cina
Andrej Tóth
Gabriel Zorkócy
2007/08 Matematická olympiáda – kategória A celoslovenské 12 Peter Csiba
2007/08 Matematická olympiáda – kategória A celoslovenské 20 Tomáš Belan
2007/08 Matematická olympiáda – kategória A krajské 8 Peter Csiba
2007/08 Matematická olympiáda – kategória A krajské 10 Tomáš Belan
2007/08 Matematická olympiáda – kategória B krajské 4 Tomáš Peitl
2007/08 Matematická olympiáda – kategória B krajské 10 Tomáš Belan
2007/08 Matematická olympiáda – kategória C krajské 6 Dominik Csiba
2007/08 Matematická olympiáda – kategória C krajské 6 Matej Večerík
2007/08 Matematická olympiáda – kategória C krajské 13 Juraj Páleník
2007/08 Matematická olympiáda – kategória C krajské 13 Mária Šormanová
2007/08 Matematická olympiáda – kategória Z5 okresné 2 Petra Ďuratná
2007/08 Matematická olympiáda – kategória Z5 okresné 2 Marika Kostická
2007/08 Matematická olympiáda – kategória Z5 okresné 3 Samuel Mladý
2007/08 Matematická olympiáda – kategória Z6 okresné 1 Monika Tomeková
2007/08 Matematická olympiáda – kategória Z6 okresné 2 Katarína Burdová
2007/08 Matematická olympiáda – kategória Z6 okresné 2 Filip Janitor
2007/08 Matematická olympiáda – kategória Z6 okresné 2 Barbora Kováčová
2007/08 Matematická olympiáda – kategória Z6 okresné 2 Marcel Rebro
2007/08 Matematická olympiáda – kategória Z6 okresné 2 Alexandra Žilková
2007/08 Matematická olympiáda – kategória Z6 okresné 2 Lucia Znášiková
2007/08 Matematická olympiáda – kategória Z6 okresné 4 Nina Demčáková
2007/08 Matematická olympiáda – kategória Z6 okresné 4 Katarína Morávková
2007/08 Matematická olympiáda – kategória Z6 okresné 4 Miriam Šefčíková
2007/08 Matematická olympiáda – kategória Z6 okresné 4 Erik Szalay
2007/08 Matematická olympiáda – kategória Z7 okresné 1 Miroslav Cina
2007/08 Matematická olympiáda – kategória Z7 okresné 3 Ivan Mašán
2007/08 Matematická olympiáda – kategória Z9 okresné 5 Michaela Belanová
2007/08 MEMO – Stredoeurópska Matematická Olympiáda medzinárodné bronzová medaila Peter Csiba
2007/08 Náboj KMS – juniori celoslovenské 3 Tomáš Belan
Dominik Csiba
Tomáš Peitl
Mária Šormanová
Matej Večerík
2007/08 Pikomat – kategória kvarta, letná časť celoslovenské 6 Michaela Belanová
2007/08 Pikomat – kategória kvarta, zimná časť celoslovenské 12 Michaela Belanová
2007/08 Pikomat – kategória kvarta, zimná časť celoslovenské 15 Tereza Hollá
2007/08 Pikomat – kategória príma celoslovenské 2 Samuel Mladý
2007/08 Pikomat – kategória príma celoslovenské 13 Boris Brisuda
2007/08 Pikomat – kategória tercia, letná časť celoslovenské 2 Barbora Winczerová
2007/08 Pikomat – kategória tercia, letná časť celoslovenské 10 Jakub Páleník
2007/08 Pikomat – kategória tercia, zimná časť celoslovenské 5 Barbora Winczerová
2007/08 Pikomat – kategória tercia, zimná časť celoslovenské 10 Jakub Páleník
2007/08 Pikopretek – kategória 5. ročník ? 1 Adam Šolc
Dominik Oravec
Dominik Hollý
Samuel Mladý
("Červení zelenáči")
2007/08 Pikopretek – kategória 6. ročník ? 4 Monika Tomeková
Lucia Znášiková
Marcel Rebro
Alexandra Žilková
("A-Sport Team")
2007/08 Pikopretek – kategória 7. ročník ? 5 Lukáš Šteis
Ján-Michael Kormaník
Zuzana Kvetková
Gabriel Zorkócy
("Kanalizácia s.r.o.")
2007/08 Pytagoriáda – kategória P5 okresné 1 Dominik Hollý
2007/08 Pytagoriáda – kategória P5 okresné 2 Miron Zelina
2007/08 Pytagoriáda – kategória P5 okresné 3 Adam Šolc
2007/08 Pytagoriáda – kategória P5 okresné 3 Jakub Stuchlík
2007/08 Pytagoriáda – kategória P5 okresné 4 Samuel Mladý
2007/08 Pytagoriáda – kategória P5 okresné 5 Samuel Kohutiar
2007/08 Pytagoriáda – kategória P6 celoslovenské 4 Erik Szalay
2007/08 Pytagoriáda – kategória P6 okresné 1 Erik Szalay
2007/08 Pytagoriáda – kategória P6 okresné 2 Barbora Kováčová
2007/08 Pytagoriáda – kategória P6 okresné 3 Matúš Mikuš
2007/08 Pytagoriáda – kategória P6 okresné 4 Samuel Mladý
2007/08 Pytagoriáda – kategória P6 okresné 5 Marcel Rebro
2007/08 Pytagoriáda – kategória P6 okresné 6 Miron Zelina
2007/08 Pytagoriáda – kategória P6 okresné 8 Alexandra Žilková
2007/08 Pytagoriáda – kategória P7 celoslovenské 1 Lukáš Šteis
2007/08 Pytagoriáda – kategória P7 celoslovenské 2 Miroslav Cina
2007/08 Pytagoriáda – kategória P7 celoslovenské 3 Ivan Mašán
2007/08 Pytagoriáda – kategória P7 celoslovenské 4 Tomáš Maťo
2007/08 Pytagoriáda – kategória P7 celoslovenské 5 Gabriel Zorkócy
2007/08 Pytagoriáda – kategória P8 celoslovenské 2 Miroslav Cina
2007/08 Pytagoriáda – kategória P8 celoslovenské 2 Ivan Mašán
2007/08 Pytagoriáda – kategória P8 celoslovenské 5 Lukáš Šteis
2006/07 IMO – Medzinárodná Matematická Olympiáda celosvetové bronzová medaila Michal Szabados
2006/07 Korešpondenčný matematický seminár – kategória alfa, letná časť krajské 4 Tomáš Belan
2006/07 Korešpondenčný matematický seminár – kategória alfa, letná časť krajské 7 Tomáš Peitl
2006/07 Korešpondenčný matematický seminár – kategória alfa, letná časť krajské 11 Simona Sabová
2006/07 Korešpondenčný matematický seminár – kategória alfa, letná časť krajské 15 Michal Formánek
2006/07 Korešpondenčný matematický seminár – kategória alfa, zimná časť krajské 6 Tomáš Belan
2006/07 Korešpondenčný matematický seminár – kategória alfa, zimná časť krajské 7 Tomáš Peitl
2006/07 Korešpondenčný matematický seminár – kategória beta, letná časť celoslovenské 1 Michal Szabados
2006/07 Korešpondenčný matematický seminár – kategória beta, letná časť celoslovenské 7 Peter Csiba
2006/07 Korešpondenčný matematický seminár – kategória beta, letná časť celoslovenské 36 Emília Szabadosová
2006/07 Korešpondenčný matematický seminár – kategória beta, letná časť celoslovenské 37 Kristína Čevorová
2006/07 Korešpondenčný matematický seminár – kategória beta, letná časť celoslovenské 46 Michal Formánek
2006/07 Korešpondenčný matematický seminár – kategória beta, letná časť celoslovenské 46 Kristína Jablonická
2006/07 Korešpondenčný matematický seminár – kategória beta, zimná časť celoslovenské 4 Michal Szabados
2006/07 Korešpondenčný matematický seminár – kategória beta, zimná časť celoslovenské 34 Kristína Čevorová
2006/07 Korešpondenčný matematický seminár – kategória beta, zimná časť celoslovenské 37 Barbora Hollá
2006/07 Korešpondenčný matematický seminár – kategória beta, zimná časť celoslovenské 40 Peter Csiba
2006/07 Korešpondenčný matematický seminár – kategória beta, zimná časť celoslovenské 49 Martin Godány
2006/07 Korešpondenčný matematický seminár – kategória gama celoslovenské 1 Michal Szabados
2006/07 Matboj – kategória kvarta celoslovenské 2 Dominik Csiba
Andrej Solár
Marek Buchman
Matej Večerík
2006/07 Matboj – kategória príma celoslovenské 5 Matúš Mikuš
Marcel Rebro
Monika Tomeková
Filip Janitor
2006/07 Matboj – kategória sekunda celoslovenské 1 Gabriel Zorkócy
Andrej Tóth
Tibor Szikhart
Miroslav Cina
2006/07 Matboj – kategória tercia celoslovenské 4 Michaela Belanová
Dávid Dutko
Juraj Bunček
Matej Čambal
2006/07 Matematická olympiáda – kategória A celoslovenské 3 Michal Szabados
2006/07 Matematická olympiáda – kategória B krajské 8 Peter Csiba
2006/07 Matematická olympiáda – kategória C krajské 11 Tomáš Belan
2006/07 Matematická olympiáda – kategória Z5 okresné 1 Marcel Rebro
2006/07 Matematická olympiáda – kategória Z5 okresné 1 Lucia Znášiková
2006/07 Matematická olympiáda – kategória Z5 okresné 3 Monika Tomeková
2006/07 Matematická olympiáda – kategória Z5 okresné 3 Alexandra Žilková
2006/07 Matematická olympiáda – kategória Z5 okresné 5 Benjamín Burian
2006/07 Matematická olympiáda – kategória Z6 okresné 1 Ivan Mašán
2006/07 Matematická olympiáda – kategória Z6 okresné 2 Miroslav Cina
2006/07 Matematická olympiáda – kategória Z6 okresné 4 Lucia Jamrichová
2006/07 Matematická olympiáda – kategória Z7 okresné 1 Timotej Kovačič
2006/07 Matematická olympiáda – kategória Z7 okresné 2 Dávid Dutko
2006/07 Matematická olympiáda – kategória Z9 okresné 1 Dominik Csiba
2006/07 Matematická olympiáda – kategória Z9 okresné 2 Mária Šormanová
2006/07 Matematická olympiáda – kategória Z9 okresné 4 Juraj Páleník
2006/07 Matematická olympiáda – kategória Z9 okresné 4 Matej Večerík
2006/07 Matematická olympiáda – kategória Z9 okresné 5 Marek Buchman
2006/07 Matematická olympiáda – kategória Z9 okresné 6 Katarína Hajdinová
2006/07 Matematická olympiáda – kategória Z9 okresné 7 Petra Kubincová
2006/07 Náboj KMS – juniori celoslovenské 1 Tomáš Belan
Peter Csiba
Barbora Hollá
Kristína Jablonická
Tomáš Peitl
2006/07 Náboj KMS – juniori celoslovenské 7 Dominik Csiba
Matej Hlavatý
Juraj Páleník
Mária Šormanová
Matej Večerík
2006/07 Náboj KMS – juniori celoslovenské 9 Andrej Bebjak
Šimon Harant
Dominika Hranická
Ladislav Pápay
Filip Šebest
2006/07 Náboj KMS – seniori celoslovenské 6*
v československom poradí 9. miesto
Michal Szabados
Kristína Čevorová
Martin Godány
Emília Szabadosová
Peter Eliáš
2006/07 Pikomat – kategória kvarta, letná časť celoslovenské 1 Mária Šormanová
2006/07 Pikomat – kategória kvarta, letná časť celoslovenské 2 Dominik Csiba
2006/07 Pikomat – kategória kvarta, letná časť celoslovenské 3 Matej Večerík
2006/07 Pikomat – kategória kvarta, letná časť celoslovenské 4 Katarína Hajdinová
2006/07 Pikomat – kategória kvarta, letná časť celoslovenské 5 Juraj Páleník
2006/07 Pikomat – kategória kvarta, letná časť celoslovenské 6 Marek Buchman
2006/07 Pikomat – kategória kvarta, zimná časť celoslovenské 1 Juraj Páleník
2006/07 Pikomat – kategória kvarta, zimná časť celoslovenské 4 Mária Šormanová
2006/07 Pikomat – kategória kvarta, zimná časť celoslovenské 5 Dominik Csiba
2006/07 Pikomat – kategória kvarta, zimná časť celoslovenské 7 Katarína Hajdinová
2006/07 Pikomat – kategória kvarta, zimná časť celoslovenské 8 Matej Večerík
2006/07 Pikomat – kategória kvarta, zimná časť celoslovenské 10 Marek Buchman
2006/07 Pikomat – kategória príma, letná časť celoslovenské 15 Barbora Kováčová
2006/07 Pikomat – kategória príma, letná časť celoslovenské 19 Tomáš Kollár
2006/07 Pikomat – kategória sekunda, letná časť celoslovenské 19 Zuzana Kvetková
2006/07 Pikomat – kategória tercia, letná časť celoslovenské 3 Michaela Belanová
2006/07 Pikomat – kategória tercia, zimná časť celoslovenské 4 Michaela Belanová
2006/07 Pytagoriáda – kategória P5 okresné 1 Erik Szalay
2006/07 Pytagoriáda – kategória P5 okresné 2 Adrián Pieš
2006/07 Pytagoriáda – kategória P5 okresné 3 Igor Bubeník
2006/07 Pytagoriáda – kategória P5 okresné 3 Barbora Kováčová
2006/07 Pytagoriáda – kategória P5 okresné 3 Matúš Mikuš
2006/07 Pytagoriáda – kategória P5 okresné 5 Filip Janitor
2006/07 Pytagoriáda – kategória P5 okresné 7 Monika Tomeková
2006/07 Pytagoriáda – kategória P5 okresné 9 Miroslava Birová
2006/07 Pytagoriáda – kategória P5 okresné 10 Andrea Žilková
2006/07 Pytagoriáda – kategória P6 celoslovenské 10 Erik Szalay
2006/07 Pytagoriáda – kategória P6 okresné 1 Matúš Mikuš
2006/07 Pytagoriáda – kategória P6 okresné 2 Erik Szalay
2006/07 Pytagoriáda – kategória P6 okresné 3 Ivan Mašán
2006/07 Pytagoriáda – kategória P6 okresné 4 Gabriel Zorkócy
2006/07 Pytagoriáda – kategória P6 okresné 5 Tomáš Maťo
2006/07 Pytagoriáda – kategória P6 okresné 6 Miroslav Cina
2006/07 Pytagoriáda – kategória P7 okresné 1 Dávid Dutko
2006/07 Pytagoriáda – kategória P7 okresné 2 Ivan Mašán
2006/07 Pytagoriáda – kategória P7 okresné 3 Miroslav Cina
2005/06 Korešpondenčný matematický seminár – kategória alfa, letná časť krajské 1 Simona Sabová
2005/06 Korešpondenčný matematický seminár – kategória alfa, letná časť krajské 2 Barbora Hollá
2005/06 Korešpondenčný matematický seminár – kategória alfa, letná časť krajské 3 Peter Csiba
2005/06 Korešpondenčný matematický seminár – kategória alfa, letná časť krajské 7 Kristína Jablonická
2005/06 Korešpondenčný matematický seminár – kategória alfa, letná časť krajské 12 Gréta Grečmalová
2005/06 Korešpondenčný matematický seminár – kategória alfa, letná časť krajské 15 Oliver Chorvát
2005/06 Korešpondenčný matematický seminár – kategória alfa, letná časť krajské 17 Michal Formánek
2005/06 Korešpondenčný matematický seminár – kategória alfa, letná časť krajské 19 Michaela Poliaková
2005/06 Korešpondenčný matematický seminár – kategória alfa, zimná časť krajské 1 Michal Formánek
2005/06 Korešpondenčný matematický seminár – kategória alfa, zimná časť krajské 3 Barbora Hollá
2005/06 Korešpondenčný matematický seminár – kategória alfa, zimná časť krajské 10 Peter Csiba
2005/06 Korešpondenčný matematický seminár – kategória alfa, zimná časť krajské 11 Kristína Jablonická
2005/06 Korešpondenčný matematický seminár – kategória alfa, zimná časť krajské 13 Gréta Grečmalová
2005/06 Korešpondenčný matematický seminár – kategória alfa, zimná časť krajské 20 Simona Sabová
2005/06 Korešpondenčný matematický seminár – kategória beta, letná časť celoslovenské 2 Michal Szabados
2005/06 Korešpondenčný matematický seminár – kategória beta, letná časť celoslovenské 27 Kristína Čevorová
2005/06 Korešpondenčný matematický seminár – kategória beta, zimná časť celoslovenské 4 Michal Szabados
2005/06 Korešpondenčný matematický seminár – kategória beta, zimná časť celoslovenské 25 Kristína Čevorová
2005/06 Korešpondenčný matematický seminár – kategória beta, zimná časť celoslovenské 39 Martin Godány
2005/06 Matboj – kategória kvarta celoslovenské 1 Filip Šebest
Erik Janes
Šimon Harant
Dominika Hranická
(Martin Jakub Arbet)
2005/06 Matboj – kategória príma celoslovenské 1 Filip Petrek
Gabriel Zorkócy
Ivan Mašán
Andrej Tóth
(Šimon Betina)
2005/06 Matboj – kategória príma celoslovenské 5 Tomáš Maťo
Ench Badral Ench Bajar
Filip Margetiny
Miroslav Cina
(Lucia Jamrichová)
2005/06 Matboj – kategória sekunda celoslovenské 4 Timotej Kovačič
Tomáš Baran
Dan Mikenda
Martin Mikloš
(Janka Kalivodová)
2005/06 Matboj – kategória tercia celoslovenské 1 Matej Večerík
Matej Hlavatý
Dominik Csiba
Andrej Solár
(Monika Grejtáková)
2005/06 Matematická olympiáda – kategória A celoslovenské 10*
postup na výberové sústredenie, tam 8. miesto
Michal Szabados
2005/06 Matematická olympiáda – kategória A krajské 5 Michal Szabados
2005/06 Matematická olympiáda – kategória C krajské 1 Peter Csiba
2005/06 Matematická olympiáda – kategória Z5 okresné 1 Ivan Mašán
2005/06 Matematická olympiáda – kategória Z5 okresné 2 Miroslav Cina
2005/06 Matematická olympiáda – kategória Z5 okresné 4-6 Ench Badral Ench Bajar
2005/06 Matematická olympiáda – kategória Z5 okresné 4-6 Filip Petrek
2005/06 Matematická olympiáda – kategória Z5 okresné 4-6 Andrej Tóth
2005/06 Matematická olympiáda – kategória Z5 okresné 11 Gabriel Zorkócy
2005/06 Matematická olympiáda – kategória Z6 okresné 1 Michaela Belanová
2005/06 Matematická olympiáda – kategória Z6 okresné 2 Timotej Kovačič
2005/06 Matematická olympiáda – kategória Z7 okresné 1 Dominik Csiba
2005/06 Matematická olympiáda – kategória Z7 okresné 1 Juraj Páleník
2005/06 Matematická olympiáda – kategória Z7 okresné 1 Mária Šormanová
2005/06 Matematická olympiáda – kategória Z7 okresné 2 Katarína Hajdinová
2005/06 Matematická olympiáda – kategória Z7 okresné 3 Marek Buchman
2005/06 Matematická olympiáda – kategória Z7 okresné 3 Matej Večerík
2005/06 Matematická olympiáda – kategória Z7 okresné 4 Matej Hlavatý
2005/06 Matematická olympiáda – kategória Z7 okresné 8 Slavomíra Heželyová
2005/06 Matematická olympiáda – kategória Z9 krajské 8 Tomáš Belan
2005/06 Matematická olympiáda – kategória Z9 okresné 1 Tomáš Belan
2005/06 Pikomat – kategória kvarta, letná časť celoslovenské 8 Tomáš Belan
2005/06 Pikomat – kategória kvarta, zimná časť celoslovenské 9 Tomáš Belan
2005/06 Pikomat – kategória sekunda celoslovenské 7 Michaela Belanová
2005/06 Pikomat – kategória tercia, letná časť celoslovenské 1 Dominik Csiba
2005/06 Pikomat – kategória tercia, letná časť celoslovenské 2 Mária Šormanová
2005/06 Pikomat – kategória tercia, zimná časť celoslovenské 1 Mária Šormanová
2005/06 Pikomat – kategória tercia, zimná časť celoslovenské 5 Dominik Csiba
2005/06 Pikopretek – kategória 5. ročník ? 3 Šimon Behna
Matej Ušák
Martin Vereš
Gabriel Zorkócy
2005/06 Pikopretek – kategória 6. ročník ? 2 Michal Brichta
Matej Čambal
Timotej Kovačič
Martin Stuchlík
2005/06 Pikopretek – kategória 7. ročník ? 1 Dominik Csiba
Mária Šormanová
Juraj Páleník
Matej Večerík
2005/06 Pytagoriáda – kategória P3 okresné 1 Dominik Hollý
2005/06 Pytagoriáda – kategória P3 okresné 2 Ivan Jablonický
2005/06 Pytagoriáda – kategória P3 okresné 3 Miron Zelina
2005/06 Pytagoriáda – kategória P4 okresné 1 Matúš Mikuš
2005/06 Pytagoriáda – kategória P4 okresné 2 Erik Szalay
2005/06 Pytagoriáda – kategória P4 okresné 3 Filip Janitor
2005/06 Pytagoriáda – kategória P5 okresné 1 Ivan Mašán
2005/06 Pytagoriáda – kategória P5 okresné 2 Gabriel Zorkócy
2005/06 Pytagoriáda – kategória P5 okresné 3 Miroslav Cina
2005/06 Pytagoriáda – kategória P5 okresné 3 Tomáš Maťo
2005/06 Pytagoriáda – kategória P5 okresné 3 Andrej Tóth
2005/06 Pytagoriáda – kategória P6 okresné 1 Dávid Dutko
2005/06 Pytagoriáda – kategória P6 okresné 2 Alexandra Sulíková
2005/06 Pytagoriáda – kategória P7 okresné 1 Dominik Csiba
2005/06 Pytagoriáda – kategória P7 okresné 2 Monika Grejtáková
2005/06 Pytagoriáda – kategória P7 okresné 2 Andrej Solár
2005/06 Pytagoriáda – kategória P7 okresné 3 Matej Večerík
2005/06 Pytagoriáda – kategória P7 okresné 4 Juraj Páleník
2005/06 Pytagoriáda – kategória P8 okresné 1 Marek Buchman
2005/06 Pytagoriáda – kategória P8 okresné 1 Juraj Páleník
2005/06 Pytagoriáda – kategória P8 okresné 2 Matej Večerík
2005/06 Pytagoriáda – kategória P8 okresné 3 Petra Kubincová
2004/05 Korešpondenčný matematický seminár – kategória alfa krajské 1 Michal Szabados
2004/05 Korešpondenčný matematický seminár – kategória alfa krajské 2 Kristína Čevorová
2004/05 Korešpondenčný matematický seminár – kategória alfa krajské 10 Martin Godány
2004/05 Korešpondenčný matematický seminár – kategória beta celoslovenské 2 Michal Szabados
2004/05 Matematická olympiáda – kategória B krajské 3 Michal Szabados
2004/05 Matematická olympiáda – kategória B krajské 8-10 Kristína Čevorová
2004/05 Matematická olympiáda – kategória Z5 okresné 1 Michaela Belanová
2004/05 Matematická olympiáda – kategória Z6 okresné 1 Dominik Csiba
2004/05 Matematická olympiáda – kategória Z6 okresné 1 Mária Šormanová
2004/05 Matematická olympiáda – kategória Z6 okresné 3 Kubincová Petra
2004/05 Matematická olympiáda – kategória Z7 okresné 1 Erik Janes
2004/05 Matematická olympiáda – kategória Z7 okresné 2 Tomáš Belan
2004/05 Matematická olympiáda – kategória Z7 okresné úspešný riešiteľ Jozef Brňák
2004/05 Matematická olympiáda – kategória Z7 okresné úspešný riešiteľ Dominika Hranická
2004/05 Matematická olympiáda – kategória Z9 krajské 7-9 Peter Csiba
2004/05 Matematická olympiáda – kategória Z9 krajské 10-11 Barbora Hollá
2004/05 Matematická olympiáda – kategória Z9 okresné 1 Peter Csiba
2004/05 Matematická olympiáda – kategória Z9 okresné 2 Barbora Hollá
2004/05 Matematická olympiáda – kategória Z9 okresné 3 Kristína Jablonická
2004/05 Matematická olympiáda – kategória Z9 okresné úspešný riešiteľ Michal Formánek
2004/05 Matematická olympiáda – kategória Z9 okresné úspešný riešiteľ Michaela Poliaková
2004/05 Matematická olympiáda – kategória Z9 okresné úspešný riešiteľ Rastislav Tisovčík
2004/05 Pikomat – kategória P celoslovenské 2 Michaela Belanová
2004/05 Pikomat – kategória S celoslovenské 1 Dominik Csiba
2004/05 Pikopretek ? 1 Sekunda (tím)
2004/05 Pikopretek ? 2 Sekunda (tím)
2004/05 Pikopretek ? 4 Tercia (tím)
2004/05 Pikopretek ? 6 Príma (tím)
2004/05 Pikopretek ? 8 Kvarta (tím)
2004/05 Pikopretek ? 8 Tercia (tím)
2004/05 Pikopretek ? 10 Príma (tím)
2004/05 Pytagoriáda – kategória P5 okresné 1 Dávid Dutko
2004/05 Pytagoriáda – kategória P5 okresné 4 Tomáš Baran
2004/05 Pytagoriáda – kategória P6 celoslovenské 12 Matej Večerík
2004/05 Pytagoriáda – kategória P6 okresné 1 Matej Večerík
2004/05 Pytagoriáda – kategória P7 celoslovenské 5 Filip Šebest
2004/05 Pytagoriáda – kategória P7 okresné 1 Filip Šebest

Náboženská výchova

Ročníkikona zoradeniaSúťažKoloMiestoŠtudent
2018/19 Biblická olympiáda krajské 1 tím ŠpMNDaG

Náboženstvo

Ročníkikona zoradeniaSúťažKoloMiestoŠtudent
2013/14 Biblia očami detí celoslovenské 3 Adela Čermáková
2013/14 Biblická olympiáda okresné 1 Adela Čermáková, Lívia Čerešňová, Monika Janesová
2011/12 Olympiáda okresné 2 Samuel Kohutiar, Adam Šolc, Karolína Ondriašová
2010/11 Biblická olympiáda okresné 3 Adam Šolc, Samuel Kohutiar, Monika Machalová
2008/09 Biblická olympiáda – dekanátne kolo – 1. kategória okresné 6 Dominik Hollý
Adam Šolc
Karolína Ondriašová
2008/09 Biblická olympiáda – dekanátne kolo – 2. kategória okresné 5 Adam Vondryska
Matej Krajčo
Samuel Kohutiar
2007/08 Biblická olympiáda – dekanátne kolo okresné 3 Michael Kasarda
Barbora Hollá
Adam Vondryska
2007/08 Biblická olympiáda – dekanátne kolo okresné 5 Dominik Hollý
Samuel Kohútiar
Kristína Prepiaková

Náuka o spoločnosti

Ročníkikona zoradeniaSúťažKoloMiestoŠtudent
2014/15 Olympiáda ľudských práv celoslovenské 6 Adam Harušinec
2014/15 Olympiáda ľudských práv celoslovenské účasť Richard N.Ch. Schindler
2014/15 Olympiáda ľudských práv krajské 3 Adam Harušinec
2014/15 Olympiáda ľudských práv krajské 5 Richard N.Ch. Schindler

Nemecký jazyk

Ročníkikona zoradeniaSúťažKoloMiestoŠtudent
2018/19 Jazykový kvet - III. NJ POÉZIA - PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA krajské 1 Reviľák Krištof
2018/19 Jazykový kvet - III. NJ POÉZIA - PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA krajské 2 Kelešiová Eva
2018/19 Jazykový kvet - III. NJ POÉZIA - PRÓZA - VLASTNÁ TVORBA krajské 1 Bažíková Sophia
2018/19 Jazykový kvet - II. NJ POÉZIA - PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA krajské 1 Kiliánová Emma
2018/19 Jazykový kvet - II. NJ POÉZIA - PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA krajské 2 Hladká Zuzana
2018/19 Jazykový kvet - II. NJ POÉZIA - PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA krajské 3 Huorková Hana
2018/19 Jazykový kvet - II. NJ POÉZIA-PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA + krajské 1 Dražen Derek Hoppe
2018/19 Jazykový kvet - II. NJ POÉZIA - PRÓZA - VLASTNÁ TVORBA krajské 1 Akbuluto Taner
2018/19 Olympiáda 1A okresné 3 Taner Akbuluto
2018/19 Olympiáda 1A školské 1 Taner Akbuluto
2018/19 Olympiáda 1A školské 2 Barbora Brliťová
2018/19 Olympiáda 1A školské 3 Adam Kišac
2018/19 Olympiáda 1B okresné 2 Milan Polák
2018/19 Olympiáda 1B školské 1 Filip Koiš
2018/19 Olympiáda 1B školské 2 Milan Polák
2018/19 Olympiáda 1B školské 3 Emma Kiliánová
2018/19 Olympiáda 1C školské 1 Dražen Derek Hoppe
2018/19 Olympiáda 2A okresné 3 Christopher Koiš
2018/19 Olympiáda 2A školské 1 Christopher Koiš
2018/19 Olympiáda 2A školské 2 Martin Rožka
2018/19 Olympiáda 2A školské 3 Matej Sova
2018/19 Olympiáda 2B okresné 1 Samuel Macháč
2018/19 Olympiáda 2B školské 1 Eva Kelešiová
2018/19 Olympiáda 2B školské 2 Samuel Macháč
2018/19 Olympiáda 2B školské 3 Samuel Šuľovský
2017/18 Jazykový kvet III - PT celoslovenské 2 Kelešiová Eva
2017/18 Jazykový kvet III - PT krajské 1 Kelešiová Eva
2017/18 Jazykový kvet III - VT celoslovenské 2 Bažíková Sophia
2017/18 Jazykový kvet III - VT krajské 1 Bažíková Sophia
2017/18 Jazykový kvet II - PT krajské 2 Matejová Mária
2017/18 Jazykový kvet II - VT celoslovenské 1 Akbuluto Taner
2017/18 Jazykový kvet II - VT krajské 1 Akbuluto Taner
2017/18 Jazykový kvet II - VT krajské 2 Kiliánová Emma
2017/18 Olympiáda 1A okresné 1 Taner Akbuluto
2017/18 Olympiáda 1A okresné 3 Filip Koiš
2017/18 Olympiáda 1A školské 1 Taner Akbuluto
2017/18 Olympiáda 1A školské 2 Filip Koiš
2017/18 Olympiáda 1A školské 3 Adam Zich
2017/18 Olympiáda 1B okresné 3 Matej Sova
2017/18 Olympiáda 1B školské 1 Adam Msolly
2017/18 Olympiáda 1B školské 2 Matej Sova
2017/18 Olympiáda 1B školské 3 Emma Kiliánová
2017/18 Olympiáda 2A okresné 3 Chris Koiš
2017/18 Olympiáda 2A školské 1 Chris Koiš
2017/18 Olympiáda 2A školské 2 Martin Vitaloš
2017/18 Olympiáda 2A školské 3 Martin Rožka, Jerguš Čermák
2017/18 Olympiáda 2B okresné 1 Michaela Biacovská
2017/18 Olympiáda 2B okresné 3 Alan Laifer
2017/18 Olympiáda 2B školské 1 Michaela Biacovská
2017/18 Olympiáda 2B školské 2 Alan Laifer
2017/18 Olympiáda 2B školské 3 Michal Barna
2016/17 Jazykový kvet II celoslovenské 2 Miroslav Kozolka
2016/17 Jazykový kvet III celoslovenské 1 Sophia Bažíková
2015/16 Jazykový kvet - III. kategória: prevzatá tvorba krajské 1 Michaela Biacovská
2015/16 Jazykový kvet - III+. kategória: prevzatá tvorba celoslovenské 4 Michaela Biacovská
2015/16 Jazykový kvet - III. kategória: vlastná tvorba celoslovenské 1 Samuel Šulovský
2015/16 Jazykový kvet - III. kategória: vlastná tvorba krajské 1 Samuel Šulovský
2015/16 Jazykový kvet - III. kategória+: vlastná tvorba krajské 1 Erika Belicová
2015/16 Jazykový kvet - III+. kategória: vlastná tvorba celoslovenské 1 Erika Belicová
2015/16 Jazykový kvet - II. kategória: prevzatá tvorba krajské 2 Samuel Macháč
2015/16 Jazykový kvet - II. kategória: prevzatá tvorba krajské 2 Alex Uraz
2015/16 Olympiáda - kategória 1A školské 1 Matúš Hladký
2015/16 Olympiáda - kategória 1A školské 2 Matej Sova
2015/16 Olympiáda - kategória 1A školské 3 Adam Msolly
2015/16 Olympiáda - kategória 1A obvodné 3 Matúš Hladký
2015/16 Olympiáda - kategória 1B školské 1 Samuel Macháč
2015/16 Olympiáda - kategória 1B školské 2 Martin Vitáloš
2015/16 Olympiáda - kategória 1B školské 3 Martin Rožka
2015/16 Olympiáda - kategória 1B obvodné 3 Samuel Macháč
2015/16 Olympiáda - kategória 2A krajské 2 Michaela Biacovská
2015/16 Olympiáda - kategória 2A školské 1 Michaela Biacovská
2015/16 Olympiáda - kategória 2A školské 2 Sára Lovecká
2015/16 Olympiáda - kategória 2A školské 3 Jakub Hantabál
2015/16 Olympiáda - kategória 2A obvodné 1 Michaela Biacovská
2015/16 Olympiáda - kategória 2B krajské 3 Robert Virsik
2015/16 Olympiáda - kategória 2B školské 1 Robert Virsik
2015/16 Olympiáda - kategória 2B školské 2 Richard Schindler
2015/16 Olympiáda - kategória 2B školské 3 Simona Petrová
2015/16 Olympiáda - kategória 2B obvodné 1 Róbert Virsik
2015/16 Olympiáda - kategória 2C celoštátne 1 Erika Belicová
2015/16 Olympiáda - kategória 2C krajské 1 Erika Belicová
2015/16 Olympiáda - kategória 2C školské 1 Erika Belicová
2014/15 Jazykový kvet II celoslovenské 1 Samuel Šulovský
2014/15 Jazykový kvet II - dráma celoslovenské 2 Skupina žiakov kvarty
2014/15 Jazykový kvet III+ celoslovenské 2 Erika Belicová
2014/15 Jazykový kvet - Poézia a próza II okresné 1 Samuel Šulovský
2014/15 Jazykový kvet - Poézia a próza II okresné 2 Alex Uraz
2014/15 Jazykový kvet - Poézia a próza III okresné 1 Michaela Biacovská
2014/15 Jazykový kvet - Poézia a próza III okresné 2 Richard N.Ch. Schindler
2014/15 Jazykový kvet - Poézia a próza III+ okresné 1 Erika Belicová
2014/15 Olympiáda celoslovenské 4 Ema Mária Gazdíková
2014/15 Olympiáda celoslovenské 6 Michal Moravčík
2014/15 Olympiáda školské (postup v kategóriách) 1 Chris Koiš, Jakub Hantabál, Benjamín Špányi,Ema Mária Gazdíková, Michal Moravčík
2014/15 Olympiáda 1A obvodné 3 Chris Koiš
2014/15 Olympiáda 1B obvodné 3 Jakub Hantabál
2014/15 Olympiáda 2A krajské 2 Šimon Benjamín Špányi
2014/15 Olympiáda 2A obvodné 1 Šimon Benjamín Špányi
2014/15 Olympiáda 2B krajské 1 Ema Mária Gazdíková
2014/15 Olympiáda 2B obvodné 1 Ema Mária Gazdíková
2014/15 Olympiáda 2C krajské 1 Michal Moravčík
2013/14 Olympiáda celoslovenské 3 Nick Chapman
2013/14 Olympiáda krajské 1 Nick Chapman
2013/14 Olympiáda krajské 5 Robert Virsik
2013/14 Olympiáda obvodné 1 Robert Virsík
2013/14 Olympiáda obvodné 2 Alan Laifer
2013/14 Olympiáda obvodné 2 David Schun
2013/14 Olympiáda obvodné 3 Martin Vitáloš
2013/14 Olympiáda 1A školské 1 Martin Vitáloš
2013/14 Olympiáda 1A školské 2 Martin Rožka
2013/14 Olympiáda 1B školské 1 Alan Laifer
2013/14 Olympiáda 1B školské 2 Jakub Hantabál
2013/14 Olympiáda 1B školské 3 Michaela Biacovská
2013/14 Olympiáda 2A školské 1 Robert Virsík
2013/14 Olympiáda 2A školské 2 Simona Petrová
2013/14 Olympiáda 2A školské 3 Richard N. Ch. Schindler
2013/14 Olympiáda 2B školské 1 David Schun
2013/14 Olympiáda 2B školské 2 Lucia Znášiková
2013/14 Olympiáda 2B školské 3 Samuel Kohutiar
2013/14 Olympiáda 2B školské 3 Martin Prievalský
2013/14 Olympiáda 2C školské 1 Nick Chapman
2013/14 Olympiáda 2C školské 2 Erika Belicová
2013/14 Olympiáda 2C školské 2 Michal Moravčík
2012/13 Olympiáda celoslovenské 2 Michal Moravčík
2012/13 Olympiáda obvodné 1 Ema Mária Gazdíková
2012/13 Olympiáda obvodné 1 Lucia Jamrichová
2012/13 Olympiáda 1C krajské 2 Nick Chapman
2012/13 Olympiáda 2B krajské 5 Lucia Jamrichová
2012/13 Olympiáda 2C krajské 1 Michal Moravčík
2012/13 Olympiáda 2E krajské 7 Šimon Benjamín Špányi
2012/13 Olympiáda kategória 1C školské 1 Nick Chapman
2012/13 Olympiáda kategória 2A školské 1 Ema Mária Gazdíková
2012/13 Olympiáda kategória 2A školské 2 Filip Lastovka
2012/13 Olympiáda kategória 2B školské 1 Lucia Jamrichová
2012/13 Olympiáda kategória 2B školské 2 Lucia Znášiková
2012/13 Olympiáda kategória 2C školské 1 Michal Moravčík
2012/13 Olympiáda kategória 2E školské 1 Šimon Benjamín Špányi
2012/13 Olympiáda kategória 2E školské 2 Michaela Biacovská
2011/12 kategória Olympiáda 2A školské 1 Ema Mária Gazdíková
2011/12 kategória Olympiáda 2E školské 1 Šimon Benjamín Špányi
2011/12 kategória Olympiáda 2E školské 2 Richard Schindler
2011/12 Olympiáda kategória 1C školské 1 Nick Chapman
2011/12 Olympiáda kategória 2A krajské 2 Ema Mária Gazdíková
2011/12 Olympiáda kategória 2A školské 2 David Schun
2011/12 Olympiáda kategória 2B školské 2 Tomáš Varinský
2011/12 Olympiáda kategória 2C krajské 5 Jakub Lutter
2011/12 Olympiáda kategória 2C školské 1 Jakub Lutter
2011/12 Olympiáda kategória 2C školské 2 Matej Ščepán
2011/12 Olympiáda kategória 2E krajské 8 Šimon Benjamin Špányi
2011/12 Olympiáda Kvinta-Sexta obvodné 1 Ema Mária Gazdíková
2010/11 Olympiáda 1C obvodné 1 Nick Chapman
2010/11 Olympiáda germanofónni obvodné 1 Jakub Lutter
2010/11 Olympiáda germanofónni mladší krajské 3 Nick Chapman
2010/11 Olympiáda germanofónni starší krajské 5 Jakub Lutter
2010/11 Olympiáda Kvinta-Sexta obvodné 3 Lucia Jamrichová
2010/11 Olympiáda Príma - Kvarta krajské 2 Ema Mária Gazdíková
2010/11 Olympiáda Septima - Oktáva krajské 5 Lucia Stovíčková
2010/11 Olympiáda Septima-Oktáva obvodné 1 Lucia Stovíčková
2010/11 Olympiáda Tercia-Kvarta obvodné 1 Ema Mária Gazdíková
2010/11 Olympiáda z NJ kategória 1C školské 1 Nick Chapman
2010/11 Olympiáda z NJ kategória 2A školské 1 Lucia Jamrichová
2010/11 Olympiáda z NJ kategória 2B školské 1 Lucia Stovíčková
2010/11 Olympiáda z NJ kategória 2C školské 1 Jakub Lutter
2010/11 Olympiáda z NJ kategória 2E školské 1 Ema Mária Gazdíková
2009/10 Olympiáda v nemeckom jazyku – príma až sekunda okresné 1 Nick Chapman
2009/10 Olympiáda v nemeckom jazyku – septima až oktáva okresné 3 Lucia Stovíčková
2009/10 Olympiáda v nemeckom jazyku – tercia až kvarta okresné 1*
postup do ďalšieho kola
Ema Gazdíková
2008/09 Olympiáda v nemeckom jazyku – kvinta až sexta okresné 3 Dávid Dutko
2008/09 Olympiáda v nemeckom jazyku – príma až kvarta krajské 2 Ema Mária Gazdíková
2008/09 Olympiáda v nemeckom jazyku – príma až kvarta okresné 1 Ema Gazdíková
2008/09 Olympiáda v nemeckom jazyku – septima až oktáva okresné 3 Tomáš Ambros
2008/09 Schiller-Rap – súťaž v rapovaní medzinárodné 7*
naši žiaci (Jakub Nagy a Dominik Oravec) sa zúčastnili finále v Nemecku a skončili na 7. mieste zo 117-tich
bližšie info na http://blog.goethe.de/schiller-rap/
Jakub Nagy
Dominik Oravec
2007/08 Olympiáda v nemeckom jazyku – kategória 2A okresné 3 Tomáš Peitl
2007/08 Olympiáda v nemeckom jazyku – kategória 2C1 krajské 5 Pavol Holčík
2007/08 Olympiáda v nemeckom jazyku – kategória 2C1 okresné 1 Pavol Holčík
2007/08 Olympiáda v nemeckom jazyku – kategória 2E okresné 1 Tamara Bindová
2006/07 Čestné uznanie od primátora Bratislavy krajské čestné uznanie*
Čestné uznanie Mgr. Ivete Bednárikovej za výsledky práce s mládežou, ktorá dôstojne reprezentuje hlavné mesto SR Bratislavu od Andreja Ďurkovského, primátora Bratislavy
Iveta Bednáriková
2006/07 Čestné uznanie od primátora Bratislavy krajské čestné uznanie*
Čestné uznanie Pavlovi Holčíkovi za úspešnú reprezentáciu hlavného mesta SR Bratislavy od Andreja Ďurkovského, primátora Bratislavy
Pavol Holčík
2006/07 Olympiáda v nemeckom jazyku – kategória 2A okresné 4 Tomáš Peitl
2006/07 Olympiáda v nemeckom jazyku – kategória 2B krajské 2 Oliver Chorvát
2006/07 Olympiáda v nemeckom jazyku – kategória 2B okresné 1*
postup do ďalšieho kola
Oliver Chorvát
2006/07 Olympiáda v nemeckom jazyku – kategória 2E okresné 1*
postup do ďalšieho kola
Jakub Polonský
2005/06 Olympiáda v nemeckom jazyku – kvinta až sexta krajské 2 Pavol Holčík
2005/06 Olympiáda v nemeckom jazyku – kvinta až sexta okresné 1 Pavol Holčík
2005/06 Olympiáda v nemeckom jazyku – príma až kvarta okresné 1 Erik Janes
2005/06 Olympiáda v nemeckom jazyku – príma až kvarta – germanofóni okresné 3 Tamara Bindová
2005/06 Olympiáda v nemeckom jazyku – septima až oktáva krajské 3 Oliver Chorvát
2005/06 Olympiáda v nemeckom jazyku – septima až oktáva okresné 1 Oliver Chorvát
2004/05 Olympiáda v nemeckom jazyku – kvinta až sexta celoslovenské 4 Oliver Chorvát
2004/05 Olympiáda v nemeckom jazyku – kvinta až sexta krajské 1 Oliver Chorvát
2004/05 Olympiáda v nemeckom jazyku – kvinta až sexta okresné 1 Oliver Chorvát
2004/05 Olympiáda v nemeckom jazyku – príma až kvarta celoslovenské 1 Pavol Holčík
2004/05 Olympiáda v nemeckom jazyku – príma až kvarta krajské 1 Pavol Holčík
2004/05 Olympiáda v nemeckom jazyku – príma až kvarta okresné 1 Pavol Holčík

Nemecký Jazyk

Ročníkikona zoradeniaSúťažKoloMiestoŠtudent
2016/17 Olympiáda 1A okresné 3 Taner Akbuluto
2016/17 Olympiáda 1A školské 1 Filip Koiš
2016/17 Olympiáda 1A školské 2 Ema Kiliánová
2016/17 Olympiáda 1A školské 3 Ema Somolányová
2016/17 Olympiáda 1B školské 1 Adam Msolly
2016/17 Olympiáda 1B školské 2 Mária Matejová
2016/17 Olympiáda 1B školské 3 Monika Janesová
2016/17 Olympiáda 1C školské 1 Taner Akbuluto
2016/17 Olympiáda 1C školské 2 Giorgio Duglas Severini
2016/17 Olympiáda 2A okresné 1 Samuel Macháč
2016/17 Olympiáda 2A okresné 2 Sára Lovecká
2016/17 Olympiáda 2A školské 1 Samuel Macháč
2016/17 Olympiáda 2A školské 2 Alan Laifer
2016/17 Olympiáda 2A školské 3 Sára Lovecká
2016/17 Olympiáda 2B okresné 1 Michaela Biacovská
2016/17 Olympiáda 2B školské 1 Michaela Biacovská
2016/17 Olympiáda 2B školské 2 Alex Fleško
2016/17 Olympiáda 2B školské 3 Adam Rosipal
2016/17 Olympiáda 2C celoslovenské 1 Nick Chapman
2016/17 Olympiáda 2C krajské 1 Nick Chapman
2016/17 Olympiáda 2C školské 1 Nick Chapman

Občianska náuka

Ročníkikona zoradeniaSúťažKoloMiestoŠtudent
2018/19 Bratislava Model United Nations (BRATMUN) medzinárodné 1 Viktor Racskó, Alex Uraz
2018/19 Bratislava Model United Nations (BRATMUN) medzinárodné 2 Hubert Kowal
2018/19 Bratislava Model United Nations (BRATMUN) medzinárodné 3 Viktória Nguyenová
2018/19 BRATMUN medzinárodné 1 Hubert Kowal
2018/19 BRATMUN medzinárodné 1 Viktória Nguyenová
2018/19 BRATMUN medzinárodné 1 Viktor Racsko
2018/19 BRATMUN medzinárodné 1 Alex Uraz
2018/19 Katowicwmun medzinárodné 1 Hubert Kowal, Viktor Racsko, Jakub Filčák
2018/19 Katowicwmun medzinárodné 1 Viktória Nguyenová
2018/19 Olympiáda ľudských práv krajské 1 Viktor Racsko
2018/19 Olympiáda ľudských práv krajské 1 Viktor Racsko
2018/19 POZMUN medzinárodné 1 Viktória Nguyenová
2018/19 POZMUN medzinárodné 3 Viktor Racsko
2018/19 POZMUN medzinárodné 3 Matej Sedlár
2017/18 Ekonomická olympiáda krajské top 10 Tobiáš Winczer
2017/18 Erasmus Create and Control - Vznešený veľkoštát Resaleon celoslovenské 1 kolektív

Prírodné vedy

Ročníkikona zoradeniaSúťažKoloMiestoŠtudent
2017/18 Olympiáda metropol medzinárodné 3 Jakub Hluško, Miroslav Macko, Jakub Pravda, Richard Hamerlík, Matej Krásny, Rastislav Sihelský,Jaroslav Paška, Kristína Gáliková
2016/17 Všetkovedko celoslovenské 3 Kriška Matúš

Psychológia

Ročníkikona zoradeniaSúťažKoloMiestoŠtudent
2017/18 Centrum pro talentovanou mládež AP Psychology online Florida Virtual School Global, USA medzinárodné 1 Sofia Šulek

reprezentácia Bratislavy

Ročníkikona zoradeniaSúťažKoloMiestoŠtudent
2011/12 ocenenie primátorom celoslovenské 1 Jakub Hantabál
2011/12 ocenenie primátorom celoslovenské 1 Peter Ralbovský

Ruský jazyk

Ročníkikona zoradeniaSúťažKoloMiestoŠtudent
2018/19 Jazykový kvet - III. RJ POÉZIA - PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA krajské 1 Sedlár Matej
2018/19 Jazykový kvet - III. RJ POÉZIA - PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA krajské 2 Kmeť Jakub
2018/19 Jazykový kvet - III. RJ POÉZIA - PRÓZA - VLASTNÁ TVORBA krajské 1 Galková Kristína
2018/19 Jazykový kvet - III. RJ POÉZIA - PRÓZA - VLASTNÁ TVORBA + krajské 1 Masjuk Ivan
2018/19 Olympiáda A3 krajské 1 Fedor Sheparnev
2018/19 Olympiáda B1 krajské 3 Jakub Kmeť
2018/19 Olympiáda B2 krajské 1 Kristína Galková
2018/19 Olympiáda B3 krajské 2 FViktor Ščerbak
2017/18 Jazykový kvet III - PT celoslovenské 1 Masjuk Ivan
2017/18 Jazykový kvet III - PT krajské 1 Masjuk Ivan
2017/18 Jazykový kvet III - VT celoslovenské 1 Hantabál Jakub
2017/18 Jazykový kvet III - VT krajské 1 Hantabál Jakub
2017/18 Jazykový kvet II - PT krajské 2 Gbelský Lukáš
2017/18 Jazykový kvet II - VT celoslovenské 2 Galková Kristína
2017/18 Jazykový kvet II - VT krajské 1 Galková Kristína
2017/18 Olympiáda A2 krajské 1 Kristína Galková
2017/18 Olympiáda A2 školské 1 Kristína Galková
2017/18 Olympiáda A2 - vlastná tvorba celoslovenské 1 Kristína Galková
2017/18 Olympiáda A3 celoslovenské 4 Fedor Sheparnev
2017/18 Olympiáda A3 krajské 2 Fedor Sheparnev
2017/18 Olympiáda A3 školské 1 Fedor Sheparnev
2017/18 Olympiáda B1 celoslovenské 4 Jakub Hantabál
2017/18 Olympiáda B1 krajské 1 Jakub Hantabál
2017/18 Olympiáda B1 školské 1 Jakub Hantabál
2017/18 Ruské slovo celoslovenské 2 Viktor Ščerbak
2017/18 Ruské slovo krajské 1 Viktor Ščerbak
2016/17 Jazykový kvet III celoslovenské 1 Jakub Hantabál
2009/10 ARS Poézia krajské 1 Alexander Ščerbák

Ruský Jazyk

Ročníkikona zoradeniaSúťažKoloMiestoŠtudent
2016/17 Ruské slovo - Poézia krajské 1 Viktor Ščerbak

Šach

Ročníkikona zoradeniaSúťažKoloMiestoŠtudent
2009/10 Majstrovstvá Bratislavského kraja v šachu krajské 1*
postup do ďalšieho kola
Tomáš Peitl
2009/10 Majstrovstvá Bratislavského kraja v šachu krajské *
postup do ďalšieho kola
Dominik Csiba
2008/09 Majstrovstvá Bratislavského kraja v šachu – dievčatá krajské 6 Martina Michalková
2008/09 Majstrovstvá Slovenska v šachu – chlapci celoslovenské 2 Andrej Solár
2007/08 Majstrovstvá Bratislavského kraja v rapid šachu do 10 rokov krajské 1 Peter Macko
2007/08 Majstrovstvá Slovenska v rapid šachu do 10 rokov celoslovenské 2 Peter Macko
2007/08 Majstrovstvá Slovenska v šachu celoslovenské 1 Dominik Csiba
2007/08 Majstrovstvá Slovenska v šachu celoslovenské 6 Tomáš Peitl
2007/08 Šachový turnaj krajské 1*
postup do ďalšieho kola
Dominik Csiba
2007/08 Šachový turnaj krajské 2*
postup do ďalšieho kola
Tomáš Peitl
2005/06 Majstrovstvá kraja v šachu jednotlivcov do 15 rokov krajské 2*
postup do ďalšieho kola
Dominik Csiba
2005/06 Majstrovstvá kraja v šachu jednotlivcov do 15 rokov krajské 3 Tomáš Peitl
2005/06 Majstrovstvá kraja v šachu jednotlivcov nad 15 rokov krajské 7 Peter Csiba
2005/06 Majstrovstvá Slovenska v rapid šachu do 14 rokov celoslovenské 1 Dominik Csiba
2005/06 Majstrovstvá Slovenska v šachu do 14 rokov celoslovenské 4 Dominik Csiba
2004/05 Majstrovstvá Bratislavského kraja v šachu krajské 3 Tomáš Peitl
2004/05 Majstrovstvá Bratislavy v šachu mladších žiakov okresné 1 Andrej Solár
2004/05 Majstrovstvá Bratislavy v šachu mladších žiakov okresné 8 Tomáš Peitl
2004/05 Majstrovstvá Slovenska v rapid šachu do 10 rokov celoslovenské 1 Peter Michalko
2004/05 Majstrovstvá Slovenska v rapid šachu do 14 rokov celoslovenské 4 Peter Csiba
2004/05 Majstrovstvá Slovenska v rapid šachu do 14 rokov celoslovenské 5 Dominik Csiba
2004/05 Majstrovstvá Slovenska v šachu do 12 rokov celoslovenské 4 Andrej Solár
2004/05 Majstrovstvá Slovenska v šachu do 14 rokov celoslovenské 5 Dominik Csiba
2004/05 Majstrovstvá Slovenska v šachu do 14 rokov celoslovenské 7 Peter Csiba
2004/05 Majstrovstvá Slovenska v šachu do 8 rokov celoslovenské 1 Peter Michalko

Slovenský jazyk

Ročníkikona zoradeniaSúťažKoloMiestoŠtudent
2013/14 Hviezdoslavov Kubín obvodné 1 Peter Balko
2013/14 Hviezdoslavov Kubín obvodné 2 Matej Benčík
2013/14 Hviezdoslavov Kubín Kvinta-Oktáva školské 1 Richard N. Ch. Schindler
2013/14 Hviezdoslavov Kubín Kvinta-Oktáva školské 2 Erika Belicová
2013/14 Hviezdoslavov Kubín Kvinta-Oktáva školské 2 Michal Chudý
2013/14 Hviezdoslavov Kubín Kvinta-Oktáva školské 3 Paulína Gajdošová
2013/14 Hviezdoslavov Kubín Kvinta-Oktáva školské 3 Šimon Benjamín Špányi
2013/14 Hviezdoslavov Kubín piataci-Príma školské 1 Peter Balko
2013/14 Hviezdoslavov Kubín piataci-Príma školské 1 Adam Petrovič
2013/14 Hviezdoslavov Kubín piataci-Príma školské 2 Michal Bednár
2013/14 Hviezdoslavov Kubín piataci-Príma školské 2 Jakub Lovecký
2013/14 Hviezdoslavov Kubín piataci-Príma školské 3 Barbora Janáková
2013/14 Hviezdoslavov Kubín piataci-Príma školské 3 Matej Novosad
2013/14 Hviezdoslavov Kubín poézia okresné 2 Richard N. Ch. Schindler
2013/14 Hviezdoslavov Kubín próza okresné 3 Paulína Gajdošová
2013/14 Hviezdoslavov Kubín Sekunda-Kvarta školské 1 Michal Mráz
2013/14 Hviezdoslavov Kubín Sekunda-Kvarta školské 1 Jakub Vanko
2013/14 Hviezdoslavov Kubín Sekunda-Kvarta školské 2 Matej Benčík
2013/14 Hviezdoslavov Kubín Sekunda-Kvarta školské 2 Adam Válek
2013/14 Hviezdoslavov Kubín Sekunda-Kvarta školské 3 Barbora Barančíková
2013/14 Hviezdoslavov Kubín Sekunda-Kvarta školské 3 Eva Kelešiová
2013/14 Hviezdoslavov Kubín Sekunda-Kvarta školské 3 Barbora Marcineková
2013/14 Literárne súzvuky Ferka Urbánka celoslovenské 3 Matej Haviernik
2013/14 Literárne súzvuky Ferka Urbánka celoslovenské čestné uznanie Michal Horanský, Maroš Palko
2013/14 Mladá slovenská poviedka 2013 celoslovenské čestné uznanie Simona Znášiková, Marek Holík
2013/14 Mladý novinár celoslovenské 2 Sára Lovecká, Nina Marcineková, Katarína Czaková, Tereza Smetanová
2013/14 olympiáda A školské 1 Svetlana Farkašová
2013/14 olympiáda A školské 2 Juraj Privits
2013/14 olympiáda A školské 3 Samuel Kohutiar
2013/14 olympiáda B školské 1 Peter Ratajík
2013/14 olympiáda B školské 2 Lucia Iffková
2013/14 olympiáda B školské 3 Petra Koňakovská
2013/14 olympiáda C školské 1 Matej Krásny
2013/14 olympiáda C školské 2 Nina Marcineková
2013/14 olympiáda C školské 3 Sára Lovecká
2013/14 Šaliansky Maťko krajské 1 Lukáš Gbelský
2013/14 Šaliansky Maťko krajské 4 Eva Kelešiová
2013/14 Šaliansky Maťko obvodné 1 Lukáš Gbelský
2013/14 Šaliansky Maťko obvodné 1 Eva Kelešiová
2013/14 Šaliansky Maťko mladší školské 1 Janis Paulis
2013/14 Šaliansky Maťko mladší školské 2 Daniel Teplan
2013/14 Šaliansky Maťko starší školské 1 Eva Kelešiová
2013/14 Šaliansky Maťko starší školské 2 David Kekeši
2013/14 Šaliansky Maťko starší školské 3 Tilia Brix
2013/14 Šalliansky Maťko celoslovenské úspešná účasť Lukáš Gbelský
2013/14 Vráťme knihy do škôl celoslovenské 3 ŠpMNDaG
2013/14 Vráťme knihy do škôl celoslovenské 4 Tereza Marcineková
2013/14 Vráťme knihy do škôl celoslovenské 8 Adam Petrovič
2013/14 Vráťme knihy do škôl celoslovenské 10 Martin Kaláb
2013/14 Vráťme knihy do škôl celoslovenské 11 Sarah Krčová
2012/13 Európa v škole obvodné 2 Sára Lovecká
2012/13 Hviezdoslavov Kubín-poézia okresné 2 Richard N. Ch. Schindler
2012/13 Hviezdoslavov Kubín-próza okresné 1 Jasna Hruškovičová
2012/13 Hviezdoslavov Kubín-próza okresné 1 Katarína Šmigová
2012/13 Olympiáda kategória A školské 1 Karolína Ondriašová
2012/13 Olympiáda kategória A školské 2 Lucia Kramárová
2012/13 Olympiáda kategória A školské 3 Matej Ušák
2012/13 Olympiáda kategória B školské 1 Stela Brix
2012/13 Olympiáda kategória B školské 2 Stanislav Ďuriš
2012/13 Olympiáda kategória B školské 3 Richard N.Ch. Schindler
2012/13 Olympiáda kategória C školské 1 Timea Krajčovičová
2012/13 Olympiáda kategória C školské 2 Lucia Iffková
2012/13 Olympiáda kategória C školské 3 Michaela Biacovská
2012/13 Šaliansky Maťko obvodné 2 Alex Uraz
2012/13 Śaliansky Maťko 4.-5.ročník školské 1 Alex Uraz
2012/13 Śaliansky Maťko 4.-5.ročník školské 2 Tilia Brix
2012/13 Śaliansky Maťko 4.-5.ročník školské 3 Oskar Frešo
2012/13 Śaliansky Maťko Prima - Sekunda školské 1 Sára Lovecká
2012/13 Śaliansky Maťko Prima - Sekunda školské 2 Katarína Śmigová
2012/13 Śaliansky Maťko Prima - Sekunda školské 3 Adam Válek
2011/12 Hviezdoslavov Kubín krajské 2 Matej Benčík
2011/12 Hviezdoslavov Kubín okresné 1 Matej Benčík
2011/12 Hviezdoslavov Kubín okresné 1 Lucia Kramárová
2011/12 Hviezdoslavov Kubín okresné 2 Barbora Barančíková
2011/12 Hviezdoslavov Kubín okresné 2 Katarína Šmigová
2011/12 Hviezdoslavov Kubín okresné čestné uznanie Lucia Znášiková
2011/12 Olympiáda školské cena za najlepší test Jakub Hluško
2011/12 Olympiáda obvodné 1 Stela Brix
2011/12 Olympiáda kategória B krajské 4 Karolína Ondriašová
2011/12 Olympiáda kategória B krajské úspešný riešiteľ Nina Demčáková
2011/12 Olympiáda kategória B školské 1 Stela Brix
2011/12 Olympiáda kategória B školské 2 Richard Schindler
2011/12 Olympiáda kategória B školské 3 Marek Horanský
2011/12 Olympiáda kategória C krajské 5 Stela Brix
2011/12 Olympiáda kategória C školské 1 Karolína Ondriašová
2011/12 Olympiáda kategória C školské 2 Matúš Mikuš
2010/11 Hviezdoslavov Kubín krajské 2 Ema Gazdíková
2010/11 Hviezdoslavov Kubín mladší obvodné 1 Jakub Hantabál
2010/11 Hviezdoslavov Kubín starší obvodné 1 Ema Mária Gazdíková
2010/11 Lit.-výt.súťaž Zlaty Dvônčovej krajské 1 Lucia Kramárová
2010/11 Olympiáda kategória A krajské 2 Monika Grejtáková
2010/11 Olympiáda zo SJL kategória A školské 1 Monika Grejtáková
2010/11 Olympiáda zo SJL kategória B školské 1 Nina Demčáková
2010/11 Olympiáda zo SJL kategória C školské 1 Petra Ďuratná
2010/11 Šaliansky Maťko mladší okresné 3 Simonka Znášiková
2010/11 Šaliansky Maťko starší okresné 3 Paulínka Gajdošová

Slovenský jazyk a literatúra

Ročníkikona zoradeniaSúťažKoloMiestoŠtudent
2018/19 Bratislava, moje mesto celoslovenské 3 mladší žiaci
2018/19 Debatná súťaž krajské 1 Alex Uraz, Martin Rožka, Jakub Filčák
2018/19 Debatná súťaž SŠ krajské 3 Alex Uraz, Martin Rožka, Jakub Filčák
2018/19 Debatná súťaž ZŠ krajské 1 Oliver Machaj, Viktor Vaškanin
2018/19 Debatná súťaž ZŠ krajské 2 Pavol Beblavý, Alžbeta Špirková
2018/19 Esejistická súťaž - Ako má vyzerať idelálna škola krajské 1 Adam Msolly
2018/19 Esejistická súťaž - Sofia krajské 1 Tomáš Šimek, Lucia Tóthová, Benjamin Kopcsay, Oskar Lelko
2018/19 Hviezdoslavov Kubín - kat III., poézia okresné postup Michal Bednár
2018/19 Hviezdoslavov Kubín - kat III., poézia okresné čestné uznanie Ema Somolányvá
2018/19 Hviezdoslavov Kubín - kat III., próza okresné 3 Alexandra Barančíková
2018/19 Hviezdoslavov Kubín - kat IV., poézia okresné 2 Eva Kelešiová
2018/19 Hviezdoslavov Kubín - kat IV., próza okresné 2 Michal Bednár
2018/19 Knižný anjel celoslovenské 2 Zuzana Bartošová
2018/19 Návraty poézie o cenu Andreja Sládkoviča krajské 2 Eva Kelešiová
2018/19 Olympiáda B krajské 3 Kristína Galková
2018/19 Petržalské súzvuky Ferka Urbánka - kat.II celoslovenské 3 Adam Msolly
2018/19 Petržalské súzvuky Ferka Urbánka - kat.III celoslovenské 1 Tomáš Šimek
2018/19 Petržalské súzvuky Ferka Urbánka - kat.III celoslovenské 3 Jakub Andrej Filčák
2018/19 Publicistická súťaž - Mladý novinár krajské 1 M. Bednár, T. K. Brix, J. M. Čermák, A. Uraz
2018/19 Račiansky jahodový kvet - 3.kat. celoslovenské 2 Izabela Bujtárová
2018/19 Račiansky jahodový kvet - 3.kat. celoslovenské 3 Sandra Štrofová
2018/19 Račiansky jahodový kvet - 4.kat. celoslovenské 3 Adela Čermáková
2018/19 Šaliansky Maťko - kat II. okresné 1 Alexandra Lukáčová
2018/19 Vianočný Lučenec celoslovenské čestné uznanie Zuzana Dercová, Filip Pavlac, Suránová Dorota
2018/19 Vplyv "osmičiek" vojenských dejín na našu súčasnosť celoslovenské 2 Mária Cápayová
2018/19 Vráťme knihy do škôl celoslovenské 1 celá škola
2018/19 Vráťme knihy do škôl - žiaci celoslovenské 1 Daren Olaf Ludvig
2017/18 Beniakove Chynorany okresné 3 Tereza Smetanová
2017/18 Debatiáda krajské 1 Tomáš Bátor, Tomáš Lupták
2017/18 Debatiáda krajské 1 Oliver Machaj, Viktor Vaškanin
2017/18 Hviezdoslavov Kubín, kat. III - poézia okresné 1 Alexandra Barančíková
2017/18 Hviezdoslavov Kubín, kat. II - próza okresné 1 Jakub Benčo
2017/18 Keď si vymýšľam celoslovenské 3 Jakub Filčák
2017/18 KOMPARO celoslovenské 1 kvarta A, kvarta B
2017/18 Literárna Senica celoslovenské čestné uznanie Miroslav Kozolka
2017/18 Mladý novinár krajské 1 M.Bednár, J.Čermák, A.Uraz, T.Brix
2017/18 Mladý novinár krajské 1 Michal Bednár, Tilia Brix, Jerguš Čermák, Alex Uraz
2017/18 Návraty o cenu Andreja Sládkoviča celoslovenské 2 Tereza Smetanová
2017/18 Olympiáda okresné 1 Kristína Galková
2017/18 Olympiáda, kat. C krajské 3 Kristína Galková
2017/18 Petržalské súzvuky Ferka Urbánka - poézia celoslovenské 2 Miroslav Kozolka
2017/18 Petržalské súzvuky Ferka Urbánka - poézia celoslovenské 3 Leon Ivanič
2017/18 Petržalské súzvuky Ferka Urbánka - próza celoslovenské 3 Lukáš Krásny
2017/18 Šaliansky Maťko, kat. II školské 1 Lívia Armitage
2017/18 Šaliansky Maťko, kat. II školské 2 Dominika Štofanová
2017/18 Šaliansky Maťko, kat. II školské 3 Karolína Derdáková
2017/18 Šaliansky Maťko, kat. III okresné 2 Mia Armitage
2017/18 Šaliansky Maťko, kat. III školské 1 Mia Armitage
2017/18 Šaliansky Maťko, kat. III školské 2 Alfréd Brix
2017/18 Šaliansky Maťko, kat. III školské 3 Adam Kišac
2017/18 Vánoční Debatiáda v Prostějove medzinárodné 1 Martin Bolvanský, Matúš Bytčánek, Jerguš Čermák, Filip Petráš, Samuel Šulovský
2017/18 Vráťme knihy do škôl celoslovenské 1 najaktívnejšia škola
2017/18 Vráťme knihy do škôl celoslovenské 3 Alexandra Barančíková
2016/17 Bratislava moje mesto 2017 obvodné 2 Lukáš Krásny
2016/17 Bratislava moje mesto 2017 - básne obvodné 2 Benjamín Kopcsay
2016/17 Bratislava moje mesto 2017 - básne obvodné 3 Miroslav Kozolka
2016/17 Debatiáda celoslovenské 1 Emil Hodál, Viktor Mihok
2016/17 Debatiáda celoslovenské 4 Ján Filip Barczi, Alex Uraz
2016/17 Debatiáda krajské 3 Ján Filip Barczi, Alex Uraz
2016/17 Debatná súťaž medzinárodné 1 Martin Bolvanský, Samuel Šulovský, Filip Petráš, Lívia Mihoková, Matúš Bytčánek
2016/17 Debatná súťaž krajské 1 Viktor, Mihok, Emil Hodál, Ján FilipBarczi, Alex Uraz
2016/17 Hviezdoslavov Kubín okresné 1 Tereza Smetanová
2016/17 Hviezdoslavov Kubín okresné 2 Katarína Šmigová
2016/17 Hviezdoslavov Kubín okresné 3 Liliana Hnatová
2016/17 Hviezdoslavov Kubín - III. kategória, poézia okresné 2 Miroslav Kozolka
2016/17 Hviezdoslavov Kubín - III. kategória, próza okresné 1 Ema Somolányiová
2016/17 Hviezdoslavov Kubín - II. kategória, poézia okresné 3 Filip Pavlac
2016/17 Hviezdoslavov Kubín - II. kategória, próza okresné 2 Tomáš Lupták
2016/17 Hviezdoslavov Kubín - Poézia III.k školské 1 Miroslav Kozolka
2016/17 Hviezdoslavov Kubín - Poézia III.k školské 2 Leon Ivanič
2016/17 Hviezdoslavov Kubín - Poézia III.k školské 3 Adam Kuruc
2016/17 Hviezdoslavov Kubín - Poézia II.k školské 1 Filip Pavlac
2016/17 Hviezdoslavov Kubín - Poézia II.k školské 2 Samuel Michalík
2016/17 Hviezdoslavov Kubín - Poézia II.k školské 3 Jindřich Láznička
2016/17 Hviezdoslavov Kubín - Poézia IV.k školské 1 Tereza Smetanová
2016/17 Hviezdoslavov Kubín - Poézia IV.k školské 2 Sofia Šulek
2016/17 Hviezdoslavov Kubín - Poézia IV.k školské 3 Samuel Šulovský
2016/17 Hviezdoslavov Kubín - Próza III.k školské 1 Ema Somolányiová
2016/17 Hviezdoslavov Kubín - Próza III.k školské 2 Alexandra Barančíková
2016/17 Hviezdoslavov Kubín - Próza III.k školské 3 Emma Killiánová
2016/17 Hviezdoslavov Kubín - Próza II.k školské 1 Tomáš Lupták
2016/17 Hviezdoslavov Kubín - Próza II.k školské 2 Peter Siebert
2016/17 Hviezdoslavov Kubín - Próza II.k školské 3 Alfréd Brix
2016/17 Hviezdoslavov Kubín - Próza IV.k školské 1 Liliana Hnátová
2016/17 Hviezdoslavov Kubín - Próza IV.k školské 2 Simona Znášiková
2016/17 Hviezdoslavov Kubín - Próza IV.k školské 3 Eva Kelešiová
2016/17 Návraty poézie o cenu Andreja Sládkoviča celoslovenské 2 Tereza Smetanová
2016/17 Návraty poézie o cenu Andreja Sládkoviča krajské 1 Tereza Smetanová
2016/17 Olympiáda krajské 1 Barbora Barančíková
2016/17 Petržalské súzvuky Ferka Urbánka – 2. kategória – poézia celoslovenské 3 Miroslav Kozolka
2016/17 Šaliansky Maťko - III.kategória okresné 1 Ema Somolányiová
2016/17 Šaliansky Maťko - III.kategória školské 1 Ema Somolányiová
2016/17 Šaliansky Maťko - III.kategória školské 2 Ema Mihálová
2016/17 Šaliansky Maťko - III.kategória školské 3 Matej Donoval
2016/17 Šaliansky Maťko - II.kategória okresné 1 Jindřich Láznička
2016/17 Šaliansky Maťko - II.kategória školské 1 Jindřich Láznička
2016/17 Šaliansky Maťko - II.kategória školské 2 Dominika Trudičová
2016/17 Šaliansky Maťko - II.kategória školské 3 Štefan Dojčer
2016/17 Škultétyho rečňovanky celoslovenské 2 Miroslav Kozolka
2015/16 Hviezdoslavov Kubín - kategória III - poézia školské 1 Barbora Barančíková
2015/16 Hviezdoslavov Kubín - kategória III - poézia školské 2 Miroslav Kozelka
2015/16 Hviezdoslavov Kubín - kategória III - poézia školské 3 Radovan Valentín
2015/16 Hviezdoslavov Kubín - kategória III - próza školské 1 Sebastián Bražina
2015/16 Hviezdoslavov Kubín - kategória III - próza školské 2 Emil Hodál
2015/16 Hviezdoslavov Kubín - kategória III - próza školské 3 Liliana Hnatová
2015/16 Hviezdoslavov Kubín - kategória II - poézia školské 1 Adam Kuruc
2015/16 Hviezdoslavov Kubín - kategória II - poézia školské 2 Matej Zigo
2015/16 Hviezdoslavov Kubín - kategória II - poézia školské 3 Alexandra Barančíková
2015/16 Hviezdoslavov Kubín - kategória II - próza školské 1 Matej Hantabal
2015/16 Hviezdoslavov Kubín - kategória II - próza školské 2 Petra Kojdová
2015/16 Hviezdoslavov Kubín - kategória II - próza školské 3 Oliver Šoltys
2015/16 Hviezdoslavov Kubín - kategória IV - poézia školské 1 Jakub Vanko
2015/16 Hviezdoslavov Kubín - kategória IV - poézia školské 2 Matej Haviernik
2015/16 Hviezdoslavov Kubín - kategória IV - poézia školské 3 Tereza Smetanová
2015/16 Hviezdoslavov Kubín - kategória IV - próza školské 1 Sofia Šulek
2015/16 Hviezdoslavov Kubín - kategória IV - próza školské 2 Jakub Hantabal
2015/16 Hviezdoslavov Kubín - kategória IV - próza školské 3 Lucia Iffková
2015/16 Literárna súťaž: Studňa sa tajne s dažďom zhovára - Próza celoslovenské 1 Michaela Biacovská
2015/16 Olympiáda okresné 2 Matej Krásny
2015/16 Račiansky jahodový kvet, poézia okresné 1 Miroslav Kozolka
2015/16 Šaliansky Maťko, III.kategória okresné 1 Ema Mihálová
2015/16 Šaliansky Maťko, III.kategória školské 1 Ema Mihálová
2015/16 Šaliansky Maťko, III.kategória školské 2 Ema Somolányiová
2015/16 Šaliansky Maťko, III.kategória školské 3 Adam Kuruc
2015/16 Šaliansky Maťko, II.kategória školské 1 Marko Pelegrin
2015/16 Šaliansky Maťko, II.kategória školské 2 Samuel Michalík
2015/16 Šaliansky Maťko, II.kategória školské 3 Mia Armitage
2015/16 Škultétyho rečňovanky celoslovenské 1 Erika Belicová
2015/16 Vráťme knihy do škôl celoslovenské 2 Lenka Stahlová
2014/15 Beniakove Chynorany - Slovenský festival poézie výberové 2 Katarína Šmigová
2014/15 Hviezdoslavov Kubín okresné 1 Lucia Iffková
2014/15 Hviezdoslavov Kubín, III-poézia okresné 2 Tereza Smetanová
2014/15 Hviezdoslavov Kubín, III-poézia školské 1 Tereza Smetanová
2014/15 Hviezdoslavov Kubín, III-poézia školské 2 Katarína Šmigová
2014/15 Hviezdoslavov Kubín, III-poézia školské 3 Paulína Tomášiková
2014/15 Hviezdoslavov Kubín, III-próza okresné 2 Eva Kelešiová
2014/15 Hviezdoslavov Kubín, III-próza školské 1 Eva Kelešiová
2014/15 Hviezdoslavov Kubín, III-próza školské 2 Sebastian Bražina
2014/15 Hviezdoslavov Kubín, III-próza školské 3 Alexandra Barančíková
2014/15 Hviezdoslavov Kubín, II-poézia školské 2 Matej Zigo
2014/15 Hviezdoslavov Kubín, II-poézia školské 3 Lukáš Krásny
2014/15 Hviezdoslavov Kubín, II-próza okresné 2 Ema Somolányiová
2014/15 Hviezdoslavov Kubín, II-próza školské 1 Ema Somolányiová
2014/15 Hviezdoslavov Kubín, II-próza školské 2 Barbora Barančíková
2014/15 Hviezdoslavov Kubín, II-próza školské 3 Barbora Janáková
2014/15 Hviezdoslavov Kubín, IV-poézia okresné 1 Richard N.Ch. Schindler
2014/15 Hviezdoslavov Kubín, IV-poézia školské 1 Richard N.Ch. Schindler
2014/15 Hviezdoslavov Kubín, IV-poézia školské 2 Jakub Vanko
2014/15 Hviezdoslavov Kubín, IV-poézia školské 3 Jana Sadovská
2014/15 Hviezdoslavov Kubín, IV-próza okresné 1 Lucia Iffková
2014/15 Hviezdoslavov Kubín, IV-próza školské 1 Lucia Iffková
2014/15 Hviezdoslavov Kubín, IV-próza školské 2 Erika Belicová
2014/15 Hviezdoslavov Kubín, IV-próza školské 3 Alžbeta Katonová
2014/15 Mladý novinár okresné 1 Sára Lovecká, Nina Marcineková, Tereza Smetanová, Katarína Czaková
2014/15 OK Olympiáda okresné 2 Matej Krásny
2014/15 Olympiáda krajské 4 Richard N.Ch. Schindler
2014/15 Petržalské súzvuky Ferka Urbánka - próza celoslovenské 1 Max Pál
2014/15 Petržalské súzvuky Ferka Urbánka - próza celoslovenské 2 Marek Horanský
2014/15 Šaliansky Maťko - II. školské 1 Alexandra Barančíková
2014/15 Šaliansky Maťko - II. školské 2 Ema Somolányiová
2014/15 Šaliansky Maťko - II. školské 3 Matej Šimon Hantabál
2014/15 Šaliansky Maťko - III. okresné 1 Alex Uraz
2014/15 Šaliansky Maťko - III. školské 2 Barbora Janáková
2014/15 Šaliansky Maťko - III. školské 3 Tilia Brix
2013/14 Bratislava, moje mesto bratislavské 1 Ivana Kravárová
2009/10 Hviezdoslavov Kubín okresné 1*
postup do ďalšieho kola
Ema Gazdíková
2009/10 Hviezdoslavov Kubín okresné 3 Petra Ďuratná
2009/10 Hviezdoslavov Kubín okresné 3 Lucia Kramárová
2009/10 Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry krajské 1*
postup do ďalšieho kola
Monika Grejtáková
2009/10 Svätoplukovo kráľovstvo ožíva (literárna súťaž) celoslovenské čestné uznanie a ocenenie poroty Katarína Morávková
2009/10 Svätoplukovo kráľovstvo ožíva (literárna súťaž) – poézia celoslovenské 1 Stela Brix
2008/09 Celoslovenská literárna súťaž na tému Mladý človek a HIV/AIDS celoslovenské 16 Petra Kubincová
2008/09 Hviezdoslavov Kubín krajské 3 Monika Grejtáková
2008/09 Hviezdoslavov Kubín okresné 1*
postup do ďalšieho kola
Monika Grejtáková
2008/09 Hviezdoslavov Kubín okresné 3 Petra Kubincová
2008/09 Hviezdoslavov Kubín – poézia – 3. kategória okresné 2 Barbora Winczerová
2008/09 Hviezdoslavov Kubín – próza – 2. kategória okresné 3 Stela Brix
2008/09 Jazykolamy školské 1 Martin Rožka
2008/09 Literárna Ilava 2009 – próza celoslovenské 3 Lucia Kramárová
2008/09 Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry – kategória A celoslovenské 2 Adam Hrapko
2008/09 Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry – kategória A krajské 2*
postup do ďalšieho kola
Adam Hrapko
2008/09 Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry – kategória B krajské 2*
postup do ďalšieho kola
Štefan Benčík
2008/09 Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry – kategória C okresné 7 Lucia Jamrichová
2008/09 Šaliansky Maťko krajské 2 Simona Znášiková
2008/09 Šaliansky Maťko okresné 1 Simona Znášiková
2008/09 Vianočný projekt *
príspevok bol odvysielaný v Slovenskom rozhlase 21.12.
Michal Durdovanský
2007/08 Hviezdoslavov Kubín – poézia – 3. kategória okresné 1 Monika Grejtáková
2007/08 Hviezdoslavov Kubín – próza – 2. kategória okresné čestné uznanie Lucia Kramárová
2007/08 Petržalské súzvuky Ferka Urbánka – 1. kategória – próza ? 3 Filip Lastovka
2007/08 Petržalské súzvuky Ferka Urbánka – 1. kategória – próza ? čestné uznanie Martin Dubašák
2007/08 Petržalské súzvuky Ferka Urbánka – 1. kategória – próza ? čestné uznanie Martin Holický
2007/08 Petržalské súzvuky Ferka Urbánka – 1. kategória – próza ? čestné uznanie Martin Vargic
2007/08 Petržalské súzvuky Ferka Urbánka – 2. kategória – dráma ? čestné uznanie Monika Grejtáková
2007/08 Petržalské súzvuky Ferka Urbánka – 2. kategória – dráma ? čestné uznanie Slavomíra Heželyová
2007/08 Petržalské súzvuky Ferka Urbánka – 2. kategória – dráma ? čestné uznanie Petra Kubincová
2007/08 Petržalské súzvuky Ferka Urbánka – 2. kategória – poézia ? 3 Slavomíra Heželyová
2007/08 Petržalské súzvuky Ferka Urbánka – 2. kategória – próza ? 1 Slavomíra Heželyová
2007/08 Petržalské súzvuky Ferka Urbánka – 2. kategória – próza ? čestné uznanie Dominik Kopcsay
2007/08 Petržalské súzvuky Ferka Urbánka – 3. kategória – próza ? 2 Michal Formánek
2006/07 Hviezdoslavov Kubín – poézia – 2. kategória okresné 3 Barbora Winczerová
2006/07 Hviezdoslavov Kubín – próza – 2. kategória okresné 3 Lucia Znášiková
2006/07 Hviezdoslavov Kubín – próza – 3. kategória okresné 4 Monika Grejtáková
2006/07 Petržalské súzvuky Ferka Urbánka – 1. kategória – próza ? 2 Ján-Michael Kormaník
2006/07 Petržalské súzvuky Ferka Urbánka – 2. kategória – próza ? 2 Marek Máčalka
2006/07 Petržalské súzvuky Ferka Urbánka – 2. kategória – próza ? čestné uznanie Martin Stuchlík
2006/07 Petržalské súzvuky Ferka Urbánka – 3. kategória – próza ? 2 Michael Kasarda
2005/06 Dni Janka Kráľa v Zlatých Moravciach – poézia celoslovenské čestné uznanie Lucia Stovíčková
2005/06 Dni Janka Kráľa v Zlatých Moravciach – poézia celoslovenské čestné uznanie pre školu*
2005/06 Dni Janka Kráľa v Zlatých Moravciach – próza celoslovenské 2 Tomáš Belan
2005/06 Dni Janka Kráľa v Zlatých Moravciach – próza celoslovenské čestné uznanie Michal Brichta
2005/06 Dni Janka Kráľa v Zlatých Moravciach – próza celoslovenské čestné uznanie Andrej Pacher
2005/06 Hviezdoslavov Kubín – poézia – 2. kategória okresné 3 Dorota Žiaková
2005/06 Hviezdoslavov Kubín – próza – 1. kategória okresné 3 Roman Fučík
2005/06 Hviezdoslavov Kubín – próza – 3. kategória krajské 2 Michal Durdovanský
2005/06 Hviezdoslavov Kubín – próza – 3. kategória okresné 1 Michal Durdovanský
2005/06 Kráľove Šahy ? cena poroty Lucia Kramárová
2005/06 Rozprávkové vretienko okresné 1 Lucia Znášiková
2004/05 Číta každý žiak ? 3 Dominika Hranická
2004/05 Dni Janka Kráľa v Zlatých Moravciach – poézia celoslovenské 2 Mineta Jurášková
2004/05 Dni Janka Kráľa v Zlatých Moravciach – próza celoslovenské 1 Halina Labiková
2004/05 Dni Janka Kráľa v Zlatých Moravciach – próza celoslovenské 3 Zoran Hadzhiivanov
2004/05 Dni Janka Kráľa v Zlatých Moravciach – próza celoslovenské čestné uznanie Tomáš Belan
2004/05 Dni Janka Kráľa v Zlatých Moravciach – próza celoslovenské čestné uznanie Michal Durdovanský
2004/05 Dni Janka Kráľa v Zlatých Moravciach – próza celoslovenské čestné uznanie Mineta Jurášková
2004/05 Dni Janka Kráľa v Zlatých Moravciach – próza celoslovenské čestné uznanie Michael Kasarda
2004/05 Dni Janka Kráľa v Zlatých Moravciach – próza celoslovenské čestné uznanie Filip Vytřísal
2004/05 Hviezdoslavov Kubín – poézia okresné 1*
postup do ďalšieho kola
Dominika Celecová
2004/05 Hviezdoslavov Kubín – próza krajské 3 Michal Durdovanský
2004/05 Hviezdoslavov Kubín – próza okresné 1 Michal Durdovanský
2004/05 Hviezdoslavov Kubín – próza okresné 3 Tomáš Lukáč
2004/05 Petržalské súzvuky Ferka Urbánka – 1. kategória – próza ? 1 Andrej Pacher
2004/05 Petržalské súzvuky Ferka Urbánka – 1. kategória – próza ? 3 Viktor Mada
2004/05 Petržalské súzvuky Ferka Urbánka – 2. kategória – poézia ? 1 Petra Kubincová
2004/05 Petržalské súzvuky Ferka Urbánka – 2. kategória – próza ? 1 Tomáš Belan
2004/05 Petržalské súzvuky Ferka Urbánka – 2. kategória – próza ? 2 Slavomíra Heželyová
2004/05 Petržalské súzvuky Ferka Urbánka – 3. kategória – próza ? 1 Michael Kasarda
2004/05 Petržalské súzvuky Ferka Urbánka – 3. kategória – próza ? 2 Mineta Jurášková
2004/05 Petržalské súzvuky Ferka Urbánka – 3. kategória – próza ? 3 Kristína Jablonická
2004/05 Petržalské súzvuky Ferka Urbánka – 3. kategória – próza ? čestné uznanie Jakub Slaninka
2004/05 Petržalské súzvuky Ferka Urbánka – 3. kategória – próza ? čestné uznanie Filip Vytřísal
2004/05 Račianska Minimúza – kategória príma okresné 1 Dominika Celecová
2004/05 Účasť na prehliadke prózy a poézie IUVENTÁLIA Dominika Celecová
2004/05 Účasť na prehliadke prózy a poézie IUVENTÁLIA Andrej Galád
2004/05 Účasť na prehliadke prózy a poézie IUVENTÁLIA Tomáš Lukáč

SOČ

Ročníkikona zoradeniaSúťažKoloMiestoŠtudent
2018/19 História, filozofia, právne vedy krajské mimoriadna cena Martin Bolvanský
2018/19 Informatika krajské 3 Silvia Martišová
2018/19 kategória ?? celoslovenské 2 Samuel Šulovský
2018/19 Pedagogika, psychológia, sociológia krajské mimoriadna cena Jakub Hluško
2018/19 Stavebníctvo, geodézia, kartografia krajské 3 Slávka Fratričová
2014/15 práca: Ako funguje televízne spravodajstvo krajské 1 Richard N.Ch. Schindler

Španielsky jazyk

Ročníkikona zoradeniaSúťažKoloMiestoŠtudent
2018/19 Jazykový kvet - II. ŠJ POÉZIA - PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA krajské 1 Barančíková Alexandra
2017/18 Jazykový kvet III - PT celoslovenské 2 Prochádzková Linda
2017/18 Jazykový kvet III - PT krajské 1 Prochádzková Linda
2016/17 Olympiáda - kat.A školské 1 Pavlína Tomášiková
2016/17 Olympiáda - kat.A školské 2 Michal Petrovič
2016/17 Olympiáda - kat.B školské 1 Nina Viršíková
2016/17 Olympiáda - kat.C krajské 2 Nina Viršiková
2016/17 Olympiáda - kat.D krajské 2 Pavlína Tomášiková
2015/16 Olympiáda - kategória B krajské 2 Nina Viršíková
2015/16 Olympiáda - kategória D školské 1 Michal Petrovič
2015/16 Olympiáda - kategória D školské 2 Tomáš Lastovka
2013/14 Olympiáda obvodné 3 Tomáš Lastovka
2013/14 Olympiáda B školské 1 Maroš Palko
2013/14 Olympiáda B školské 2 Barbora Barančíková
2013/14 Olympiáda C školské 1 Nina Viršíková
2013/14 Olympiáda C školské 2 Jakub Hluško
2013/14 Olympiáda C školské 3 Adrián Hegeduš
2013/14 Olympiáda D školské 1 Tomáš Lastovka
2013/14 Olympiáda D školské 2 Oskar Madro
2013/14 Olympiáda D školské 3 Jakub Barát
2012/13 Olympiáda kategória A školské 1 Nina Viršíková
2012/13 Olympiáda kategória A školské 2 Jakub Hluško
2012/13 Olympiáda kategória B školské 1 Timea Ema Krajčovičová
2012/13 Olympiáda kategória C školské 1 Barbora Lukáčová
2012/13 Olympiáda kategória C školské 2 Zuzana Kušíková

Španielsky jazyk - kategória B

Ročníkikona zoradeniaSúťažKoloMiestoŠtudent
2015/16 Olympiáda školské 1 Nina Viršíková
2015/16 Olympiáda školské 2 Linda Prochádzková
2015/16 Olympiáda školské 3 Katarína Šmigová

Šport

Ročníkikona zoradeniaSúťažKoloMiestoŠtudent
2014/15 Cezpolný beh žiakov SŠ okresné 2 Erika Belicová, Laura Macháčová, Magdaléna Spustová
2014/15 Cezpoľný beh žiakov SŠ okresné 2 Samuel Mladý, Maroš Kovaľ, Jakub Ušák
2014/15 Cezpoľný beh žiakov SŠ okresné 3 Erika Belicová
2014/15 Šachový turnaj krajské 2 Peter Macko
2014/15 Stolný tenis obvodné 2 Peter Macko, Miroslav Macko, Dominik Hollý
2013/14 Cezpoľný beh okresné 2 Adam Šolc, Samuel Mladý, David Schun
2013/14 detská florbalová liga slovenské úspešný účastník Michal Petrovič
2013/14 majstrovstvá plávanie okresné 1 Sarah Krčová
2013/14 plavecké preteky Innsbruck medzinárodné 1 Andrej Getlík
2013/14 šach krajské 1 Miroslav Macko
2013/14 šach krajské 6 Martina Michalková
2013/14 šach krajské 12 Michaela Srbecká
2013/14 šach okresné 1 Martina Michalková
2013/14 šach okresné 2 Miroslav Macko
2013/14 šach okresné 2 Michaela Sára Srbecká
2013/14 šach okresné 4 Peter Kravár
2013/14 šach okresné 4 Ivana Kravárová
2013/14 šach okresné 7 Nick Chapman
2012/13 Atletika - beh na 400m bratislavské 1 Magdaléna Spustová
2012/13 Atletika - beh na 400m bratislavské 2 Samuel Mladý
2012/13 Atletika - beh na 400m bratislavské 3 Alex Fleško
2012/13 Atletika - beh na 400m bratislavské 3 Maroš Kovaľ
2012/13 Atletika - beh na 600m bratislavské 1 Adam Śolc
2012/13 Atletika - beh na 600m bratislavské 2 Adam Gajdoš
2012/13 Račianska veža-šach bratislavské 1 Peter Kravár
2012/13 Račianska veža-šach bratislavské 2 Miroslav Macko
2012/13 Stolný tenis Prima obvodné 1 Miroslav Macko
2012/13 Stolný tenis Prima obvodné 4 Peter Macko
2012/13 Stolný tenis Sexta obvodné 2 Dominik Hollý
2011/12 Cezpoľný beh obvodné 1 Pavlína Tomášiková
2011/12 Cezpoľný beh obvodné 3 Filip Varhaník, Andrej Šulek, Jakub Gašpar
2011/12 Cezpoľný beh obvodné 3 Lucia Kramárová
2011/12 Cezpoľný beh obvodné 3 Sofia šuleková, Lívia Mihoková, Pavlína Tomášiková
2011/12 Cezpoľný beh obvodné 4 Jakub Gašpar
2011/12 Cezpoľný beh obvodné 7 Magdaléna Spustová
2011/12 Cezpoľný beh obvodné 7 Andrej Šulek
2011/12 Cezpoľný beh obvodné 8 Filip Varhaník
2011/12 Cezpoľný beh obvodné 9 Natália Gajdošová
2011/12 Cezpoľný beh obvodné 10 Maroš Kovaľ
2011/12 Cezpoľný beh obvodné 11 Barbora Lukáčová
2011/12 Cezpoľný beh obvodné 11 Sofia Šuleková
2011/12 Cezpoľný beh obvodné 12 Adam Šolc
2011/12 Cezpoľný beh obvodné 16 Samuel Mladý
2011/12 Cezpoľný beh obvodné 23 Lívia Mihóková
2011/12 Cezpoľný beh-1.kategória-družstvo žiačok obvodné 3 Magdaléna Spustová, Natália Gajdošová, Barbora Lukáčová
2011/12 Cezpoľný beh-1.kategória-družstvo žiakov obvodné 10 Maroš Kovaľ, Adam Šolc, Samuel Mladý
2011/12 Jednota Cup obvodné 3 Maroš Kovaľ, Samuel Mladý, Jakub Ušák, Jakub Nagy, Matúš Lavko, Adam Šolc, Viiliam Húsenica
2011/12 Šach turnaj dvojíc stredných škôl 2 Miroslav Macko, Peter Kravár
2011/12 Stolný tenis krajské 3 Tomáš Lintner, Dominik Hollý, Miroslav Macko
2011/12 Stolný tenis obvodné 1 Tomáš Lintner
2011/12 Stolný tenis obvodné 2 Dominik Hollý
2011/12 Stolný tenis obvodné 3 Miroslav Macko
2011/12 Stolný tenis dievčatá školské 1 Tereza Holá
2011/12 Stolný tenis dievčatá školské 2 Patrícia Jánošíková
2011/12 Stolný tenis dievčatá školské 3 Barbora Kováčová
2011/12 Stolný tenis mladší žiaci školské 1 Miroslav Macko
2011/12 Stolný tenis mladší žiaci školské 2 Jakub Pravda
2011/12 Stolný tenis mladší žiaci školské 3 Michal Petrovič
2011/12 Stolný tenis starší žiaci školské 1 Tomáš Lintner
2011/12 Stolný tenis starší žiaci školské 2 Dominik Hollý
2011/12 Stolný tenis starší žiaci školské 3 Samuel Kordoš
2010/11 Atletika-beh na 400m chlapci celoslovenské 3 Marcel Rebro
2010/11 Atletika-beh na 400m najmladší celoslovenské 5 Tobiáš Winczer
2010/11 Atletika-beh na 400m staršie celoslovenské 3 Mirka Birová
2010/11 Atletika-beh na 600m chlapci celoslovenské 4 Samuel Bodík
2010/11 Atletika-beh na 600m mladší celoslovenské 4 Andrej Šulek
2010/11 Atletika-beh na 600m mladšie celoslovenské 2 Simona Petrová
2010/11 Atletika-beh na 60m najmladší celoslovenské 11 Alan Laifer
2010/11 Atletika-beh na 60m najmladšie celoslovenské 7 Katka Šmigová
2010/11 Atletika-beh na 60m starší celoslovenské 9 Marcel Rebro
2010/11 Atletika-beh na 800m mladšie celoslovenské 3 Pavlína Tomášiková
2010/11 Atletika-beh na 800m mladšie celoslovenské 4 Natália Gajdošová
2010/11 Atletika-beh na 800m najmladší celoslovenské 1 Jakub Gašpar
2010/11 Atletika-skok do diaľky celoslovenské 4 Filip Varhaník
2010/11 Atletika-skok do diaľky staršie celoslovenské 5 Lucia Znášiková
2010/11 Atletika-vrh guľou celoslovenské 8 Jakub Pálenik
2010/11 Lukostreľba chlapci školské 1 Tomáš Masaryk
2010/11 Lukostreľba chlapci školské 2 Tino Hollósy
2010/11 Lukostreľba chlapci školské 3 Benjamín Špányi
2010/11 Lukostreľba dievčatá školské 1 Katka Poláčková
2010/11 Lukostreľba dievčatá školské 2 Jasna Hruškovičová
2010/11 Lukostreľba mladší žiaci školské 1 Martin Dubašák
2010/11 Lukostreľba mladší žiaci školské 2 Ján Orda - Oravec
2010/11 Lukostreľba mladší žiaci školské 3 Christian Hollósy
2010/11 Lukostreľba starší žiaci školské 1 Natália Langová
2010/11 Lukostreľba starší žiaci školské 2 Igor Bubeník
2010/11 Lukostreľba starší žiaci školské 3 Marek Dubašák
2010/11 Olympijské luky školské 1 Marek Dubašák
2010/11 Olympijské luky školské 2 Natália Langová
2010/11 Olympijské luky školské 3 Martin Dubašák
2010/11 šachový turnsj družstiev bratislavské 1 Dominik Csiba
2010/11 šachový turnsj družstiev bratislavské 1 Andrej Solár
2010/11 Stolný tenis krajské 5 Adrián Pieš, Tomáš Lintner, Dominik Hollý
2010/11 Stolný tenis obvodné 1 David Civín, Adrián Pieš, Tomáš Lintner, Dominik Hollý

Štúdium

Ročníkikona zoradeniaSúťažKoloMiestoŠtudent
2017/18 Ocenenie Župana BSK krajské 1 Paulína Smolárová

Telesná a športová výchova

Ročníkikona zoradeniaSúťažKoloMiestoŠtudent
2018/19 Cezpoľný beh okresné 1 Cápayová Mária
2018/19 Cezpoľný beh okresné 2 Lívia Mihoková
2018/19 Cezpoľný beh - družstvá krajské 3 Cápayová Mária, Lívia Mihoková, Adela Čermáková
2018/19 Cezpoľný beh - družstvá okresné 1 Cápayová Mária, Lívia Mihoková, Adela Čermáková
2018/19 Majstrovstvá SR v krátkom bazéne - 100m polohové preteky celoslovenské 3 Ondřej Špaňár
2018/19 Majstrovstvá SR v krátkom bazéne - 100m voľný spôsob celoslovenské 1 Ondřej Špaňár
2018/19 Majstrovstvá SR v krátkom bazéne - 200m polohové preteky celoslovenské 2 Ondřej Špaňár
2018/19 Majstrovstvá SR v krátkom bazéne - 200m voľný spôsob celoslovenské 1 Ondřej Špaňár
2018/19 Majstrovstvá SR v krátkom bazéne - 400m voľný spôsob celoslovenské 1 Ondřej Špaňár
2018/19 Majstrovstvá SR v krátkom bazéne - 50m voľný spôsob celoslovenské 3 Ondřej Špaňár
2018/19 Šach okresné 1 Gréta Kapolková
2018/19 Šach okresné 1 Bochnička Vladimír
2018/19 Šach okresné 2 Samuel Havalda
2018/19 Šach okresné 3 Oliver Šoltýs
2018/19 Šach SŠ krajské 2 Starovič Martin, Ganz Tomáš, Virsíková Vanessa, Šigut Petr
2018/19 Šach ZŠ krajské 2 Bochnička Vladimír, Havalda Samuel, Čižmár Tomáš, Kapolková Gréta
2018/19 The 8th International Kongfu Festival Qingdao China - Dlhá päsť medzinárodné 1 Martin Poláček
2018/19 The 8th International Kongfu Festival Qingdao China - Šabľa medzinárodné 1 Martin Poláček
2018/19 The 8th International Kongfu Festival Qingdao China - Skupinová šabľa medzinárodné 1 Martin Poláček
2017/18 Midicool Volley krajské 2 Terézia Marcineková, Nela Ďanovská, Lucia Ravingerová, Emília Drnáková, Terézia Jurášková, Alžbeta Špirková
2017/18 Midicool Volley okresné 1 Terézia Marcineková, Nela Ďanovská, Lucia Ravingerová, Emília Drnáková, Terézia Jurášková, Alžbeta Špirková
2017/18 Šach Okresné 1 Vladimír Bochnička
2017/18 Šach Okresné 2 Oliver Šoltýs
2017/18 Stredoškolská liga ultimate celoslovenské 1 kolektív
2016/17 Stolný tenis okresné 1 Ihring Walter, Janč Alex, Rosa Alex, Semančík Filip
2015/16 Badminton krajské 1 Alex Chudic, Jakub Pravda
2015/16 Badminton krajské 3 Sebastián Virsík, Peter Šigút
2015/16 Majstrovstvá v šachu krajské 1 Miroslav Macko

Telesná výchova

Ročníkikona zoradeniaSúťažKoloMiestoŠtudent
2010/11 Vybíjaná obvodné 2 Marika Kostická, Viktória Žilková, Simona Petrová, Andrea Tóthová, Paulína Gajdošová, Barbora Lukáčová, Sára Betinová, Paula Straková, Lia Lovecká, Laura Machačková, Kika Ščasná
2009/10 Cezpoľný beh – mladšie žiačky okresné 2 Miroslava Birová
2009/10 Cezpoľný beh – mladšie žiačky okresné 2 Miroslava Birová
Lucia Znášiková
Natália Gajdošová
2009/10 Cezpoľný beh – staršie žiačky okresné 1 Katarína Kvetková
2009/10 Cezpoľný beh – staršie žiačky okresné 2 Zuzana Kvetková
2009/10 Cezpoľný beh – staršie žiačky okresné 3 Alena Kalivodová
2009/10 Futbal – chlapci okresné 5 Michal Jurica
Adrián Cruz
Pieš
Samuel Bodík
Tomáš Baran
Michal Brichta
Roman Sklenica
Matej Ušák
Igor Pakan
Filip Petrek
Matej Čambal
Matúš Malík
Maximilián Beták
2009/10 Majstrovstvá v orientačnom behu – kategória družstvá okresné 2*
postup do ďalšieho kola
Natália Gajdošová
Simona Petrová
Magdaléna Spustová
Veronika Pažická
2009/10 Majstrovstvá v orientačnom behu – kategória jednotlivci okresné 3*
postup do ďalšieho kola
Natália Gajdošová
2009/10 Plávanie – chlapci krajské 3 Adam Rosipal
2009/10 Plávanie – dievčatá krajské 3 Zuzana Kvetková
2009/10 Školský turnaj v stolnom tenise – kategória mladší žiaci školské 1 Maroš Kovaľ
2009/10 Školský turnaj v stolnom tenise – kategória mladší žiaci školské 2 Jakub Kojda
2009/10 Školský turnaj v stolnom tenise – kategória mladší žiaci školské 3 Dávid Civín
2009/10 Školský turnaj v stolnom tenise – kategória starší žiaci školské 1 Samuel Kordoš
2009/10 Školský turnaj v stolnom tenise – kategória starší žiaci školské 2 Tomáš Lintner
2009/10 Školský turnaj v stolnom tenise – kategória starší žiaci školské 3 Filip Šebest
2009/10 Školský turnaj v stolnom tenise – kategória žiačky školské 1 Anna Mária Klimkovič
2009/10 Školský turnaj v stolnom tenise – kategória žiačky školské 2 Paulína Gajdošová
2009/10 Školský turnaj v stolnom tenise – kategória žiačky školské 3 Johanka Brezovská
2009/10 Stolný tenis – mladší žiaci okresné 1 Tomáš Lintner
2009/10 Stolný tenis – starší žiaci okresné 2 Martin Arbet
Filip Šebest
Ivan Kadlečík
2008/09 Ľahšie to ide ľahšie okresné *
postup do ďalšieho kola
Zuzana Baleková
Monika Tomeková
Adrián Pieš
Richard Gramblička
Tereza Ábelová
Katarína Ščasná
Adrián Cruz
Petra Peterková
Lucia Znášiková
Jakub Nagy
Maroš Kovaľ
2008/09 Mikulášsky futbalový turnaj – mladší školské 1 Tercia A
2008/09 Mikulášsky futbalový turnaj – mladší školské 2 Tercia B
2008/09 Mikulášsky futbalový turnaj – mladší školské 3 Sekunda A
2008/09 Mikulášsky futbalový turnaj – starší školské 1 Septima A1
2008/09 Mikulášsky futbalový turnaj – starší školské 2 Kvinta B
2008/09 Mikulášsky futbalový turnaj – starší školské 3 Septima B
2008/09 Školský turnaj v stolnom tenise školské 1 Martin Jakub Arbet
2008/09 Školský turnaj v stolnom tenise školské 2 Tomáš Lintner
2008/09 Školský turnaj v stolnom tenise školské 3 Filip Šebest
2008/09 Vybíjaná – dievčatá okresné 2 Monika Tomeková
Alexandra Žilková
Petra Peterková
Emma Mandúchová
Miroslava Birová
Nikola Ozaniaková
Dorota Dutková
Eliška Kleskeňová
Annamária Klimkovič
Klára Gašparová
Natália Langová
Patrícia Jánošíková
2007/08 Exelcup – florbal krajské 2 Maroš Kovaľ
Jakub Nagy
Jakub Giret
Miroslav Miko
Matúš Mikuš
Juraj Šramo
Ondrej Matuška
Tomáš Granec
2007/08 Exelcup – florbal okresné 1 Maroš Kovaľ
Jakub Nagy
Jakub Giret
Miroslav Miko
Matúš Mikuš
Juraj Šramo
Ondrej Matuška
Tomáš Granec
2007/08 Majstrovstvá v karate celoslovenské 3 Lenka Pipišková
2007/08 Majstrovstvá v karate krajské 1 Lenka Pipišková
2007/08 Stolný tenis – obvodné kolo okresné 3 Tomáš Peitl
2006/07 Florbalová liga – kategória U13 krajské 3*
Jakub Páleník bol vyhodnotený ako najproduktívnejší hráč ligy
2006/07 Florbal – Slovak Open 2007 celoslovenské 5-8
2006/07 Florbal – Stupava Cup 2006 celoslovenské 18
2006/07 Florbal – turnaj štyroch o najlepšie florbalové vysvedčenie krajské 2
2006/07 Stolný tenis okresné 3 Filip Šebest
2005/06 CocaCola Cup – futbalový turnaj ? 2
2005/06 Florbalová liga – kategória U13 ? 2 Blue Hawks (tím)
2005/06 Florbalová liga – kategória U15 ? 5 Blue Hawks (tím)
2005/06 Majstrovstvá okresu v atletike – beh 300m okresné 3 Richard Kuliffay
2005/06 Majstrovstvá okresu v atletike – beh 60m okresné 2 Michal Brichta
2005/06 Majstrovstvá okresu v atletike – skok do výšky okresné 2 Ján-Michael Kormaník

Veda

Ročníkikona zoradeniaSúťažKoloMiestoŠtudent
2012/13 Symposium des Sciences des Ecoles Européennes 2013 Európske úspešná reprezentácia Petra Peterková

všeobecné

Ročníkikona zoradeniaSúťažKoloMiestoŠtudent
2011/12 EXPERT GENIALITY Bity a Bajty celoslovenské 1 Michal Miškerník
2011/12 EXPERT GENIALITY celkovo celoslovenské 2 Marek Horanský

Spolu 2731 úspechov.