logo Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium

Úspechy žiakov - 2004/05

2004/05

Oblasťikona zoradeniaSúťažKoloMiestoŠtudent
Anglický jazyk Olympiáda v anglickom jazyku – kvinta až sexta krajské 6 Oliver Chorvát
Anglický jazyk Olympiáda v anglickom jazyku – kvinta až sexta okresné 1 Oliver Chorvát
Anglický jazyk Olympiáda v anglickom jazyku – príma až kvarta krajské 3 Pavol Holčík
Anglický jazyk Olympiáda v anglickom jazyku – príma až kvarta okresné 1 Pavol Holčík
Anglický jazyk Olympiáda v anglickom jazyku – septima až oktáva krajské 6 Zora Feldsamová
Anglický jazyk Olympiáda v anglickom jazyku – septima až oktáva okresné 1 Zora Feldsamová
Chémia Chemická olympiáda – kategória Dg krajské 8 Michal Hricovíni
Fyzika Deň fyziky – predvádzanie pokusov Michael Kasarda
Zoran Hadzhiivanov
Emil Smoliga
Fyzika Korešpondenčný seminár FyzIQ celoslovenské 1-4 Michal Durdovanský
Geografia Geografická olympiáda – kategória kvarta okresné 10 Peter Csiba
Geografia Geografická olympiáda – kategória príma okresné 6 Martin Stuchlík
Geografia Geografická olympiáda – kategória tercia okresné 1 Adam Vondryska
Informatika Imagine Cup celoslovenské 1 Tomáš Belan
Informatika Istrobot celoslovenské 2 Vladimír Mihál
Informatika Zenit – kategória B krajské 1 Tomáš Belan
Matematika Korešpondenčný matematický seminár – kategória alfa krajské 1 Michal Szabados
Matematika Korešpondenčný matematický seminár – kategória alfa krajské 2 Kristína Čevorová
Matematika Korešpondenčný matematický seminár – kategória alfa krajské 10 Martin Godány
Matematika Korešpondenčný matematický seminár – kategória beta celoslovenské 2 Michal Szabados
Matematika Matematická olympiáda – kategória B krajské 3 Michal Szabados
Matematika Matematická olympiáda – kategória B krajské 8-10 Kristína Čevorová
Matematika Matematická olympiáda – kategória Z5 okresné 1 Michaela Belanová
Matematika Matematická olympiáda – kategória Z6 okresné 1 Dominik Csiba
Matematika Matematická olympiáda – kategória Z6 okresné 1 Mária Šormanová
Matematika Matematická olympiáda – kategória Z6 okresné 3 Kubincová Petra
Matematika Matematická olympiáda – kategória Z7 okresné 1 Erik Janes
Matematika Matematická olympiáda – kategória Z7 okresné 2 Tomáš Belan
Matematika Matematická olympiáda – kategória Z7 okresné úspešný riešiteľ Jozef Brňák
Matematika Matematická olympiáda – kategória Z7 okresné úspešný riešiteľ Dominika Hranická
Matematika Matematická olympiáda – kategória Z9 krajské 7-9 Peter Csiba
Matematika Matematická olympiáda – kategória Z9 krajské 10-11 Barbora Hollá
Matematika Matematická olympiáda – kategória Z9 okresné 1 Peter Csiba
Matematika Matematická olympiáda – kategória Z9 okresné 2 Barbora Hollá
Matematika Matematická olympiáda – kategória Z9 okresné 3 Kristína Jablonická
Matematika Matematická olympiáda – kategória Z9 okresné úspešný riešiteľ Michal Formánek
Matematika Matematická olympiáda – kategória Z9 okresné úspešný riešiteľ Michaela Poliaková
Matematika Matematická olympiáda – kategória Z9 okresné úspešný riešiteľ Rastislav Tisovčík
Matematika Pikomat – kategória P celoslovenské 2 Michaela Belanová
Matematika Pikomat – kategória S celoslovenské 1 Dominik Csiba
Matematika Pikopretek ? 1 Sekunda (tím)
Matematika Pikopretek ? 2 Sekunda (tím)
Matematika Pikopretek ? 4 Tercia (tím)
Matematika Pikopretek ? 6 Príma (tím)
Matematika Pikopretek ? 8 Kvarta (tím)
Matematika Pikopretek ? 8 Tercia (tím)
Matematika Pikopretek ? 10 Príma (tím)
Matematika Pytagoriáda – kategória P5 okresné 1 Dávid Dutko
Matematika Pytagoriáda – kategória P5 okresné 4 Tomáš Baran
Matematika Pytagoriáda – kategória P6 celoslovenské 12 Matej Večerík
Matematika Pytagoriáda – kategória P6 okresné 1 Matej Večerík
Matematika Pytagoriáda – kategória P7 celoslovenské 5 Filip Šebest
Matematika Pytagoriáda – kategória P7 okresné 1 Filip Šebest
Nemecký jazyk Olympiáda v nemeckom jazyku – kvinta až sexta celoslovenské 4 Oliver Chorvát
Nemecký jazyk Olympiáda v nemeckom jazyku – kvinta až sexta krajské 1 Oliver Chorvát
Nemecký jazyk Olympiáda v nemeckom jazyku – kvinta až sexta okresné 1 Oliver Chorvát
Nemecký jazyk Olympiáda v nemeckom jazyku – príma až kvarta celoslovenské 1 Pavol Holčík
Nemecký jazyk Olympiáda v nemeckom jazyku – príma až kvarta krajské 1 Pavol Holčík
Nemecký jazyk Olympiáda v nemeckom jazyku – príma až kvarta okresné 1 Pavol Holčík
Šach Majstrovstvá Bratislavského kraja v šachu krajské 3 Tomáš Peitl
Šach Majstrovstvá Bratislavy v šachu mladších žiakov okresné 1 Andrej Solár
Šach Majstrovstvá Bratislavy v šachu mladších žiakov okresné 8 Tomáš Peitl
Šach Majstrovstvá Slovenska v rapid šachu do 10 rokov celoslovenské 1 Peter Michalko
Šach Majstrovstvá Slovenska v rapid šachu do 14 rokov celoslovenské 4 Peter Csiba
Šach Majstrovstvá Slovenska v rapid šachu do 14 rokov celoslovenské 5 Dominik Csiba
Šach Majstrovstvá Slovenska v šachu do 12 rokov celoslovenské 4 Andrej Solár
Šach Majstrovstvá Slovenska v šachu do 14 rokov celoslovenské 5 Dominik Csiba
Šach Majstrovstvá Slovenska v šachu do 14 rokov celoslovenské 7 Peter Csiba
Šach Majstrovstvá Slovenska v šachu do 8 rokov celoslovenské 1 Peter Michalko
Slovenský jazyk a literatúra Číta každý žiak ? 3 Dominika Hranická
Slovenský jazyk a literatúra Dni Janka Kráľa v Zlatých Moravciach – poézia celoslovenské 2 Mineta Jurášková
Slovenský jazyk a literatúra Dni Janka Kráľa v Zlatých Moravciach – próza celoslovenské 1 Halina Labiková
Slovenský jazyk a literatúra Dni Janka Kráľa v Zlatých Moravciach – próza celoslovenské 3 Zoran Hadzhiivanov
Slovenský jazyk a literatúra Dni Janka Kráľa v Zlatých Moravciach – próza celoslovenské čestné uznanie Tomáš Belan
Slovenský jazyk a literatúra Dni Janka Kráľa v Zlatých Moravciach – próza celoslovenské čestné uznanie Michal Durdovanský
Slovenský jazyk a literatúra Dni Janka Kráľa v Zlatých Moravciach – próza celoslovenské čestné uznanie Mineta Jurášková
Slovenský jazyk a literatúra Dni Janka Kráľa v Zlatých Moravciach – próza celoslovenské čestné uznanie Michael Kasarda
Slovenský jazyk a literatúra Dni Janka Kráľa v Zlatých Moravciach – próza celoslovenské čestné uznanie Filip Vytřísal
Slovenský jazyk a literatúra Hviezdoslavov Kubín – poézia okresné 1*
postup do ďalšieho kola
Dominika Celecová
Slovenský jazyk a literatúra Hviezdoslavov Kubín – próza krajské 3 Michal Durdovanský
Slovenský jazyk a literatúra Hviezdoslavov Kubín – próza okresné 1 Michal Durdovanský
Slovenský jazyk a literatúra Hviezdoslavov Kubín – próza okresné 3 Tomáš Lukáč
Slovenský jazyk a literatúra Petržalské súzvuky Ferka Urbánka – 1. kategória – próza ? 1 Andrej Pacher
Slovenský jazyk a literatúra Petržalské súzvuky Ferka Urbánka – 1. kategória – próza ? 3 Viktor Mada
Slovenský jazyk a literatúra Petržalské súzvuky Ferka Urbánka – 2. kategória – poézia ? 1 Petra Kubincová
Slovenský jazyk a literatúra Petržalské súzvuky Ferka Urbánka – 2. kategória – próza ? 1 Tomáš Belan
Slovenský jazyk a literatúra Petržalské súzvuky Ferka Urbánka – 2. kategória – próza ? 2 Slavomíra Heželyová
Slovenský jazyk a literatúra Petržalské súzvuky Ferka Urbánka – 3. kategória – próza ? 1 Michael Kasarda
Slovenský jazyk a literatúra Petržalské súzvuky Ferka Urbánka – 3. kategória – próza ? 2 Mineta Jurášková
Slovenský jazyk a literatúra Petržalské súzvuky Ferka Urbánka – 3. kategória – próza ? 3 Kristína Jablonická
Slovenský jazyk a literatúra Petržalské súzvuky Ferka Urbánka – 3. kategória – próza ? čestné uznanie Jakub Slaninka
Slovenský jazyk a literatúra Petržalské súzvuky Ferka Urbánka – 3. kategória – próza ? čestné uznanie Filip Vytřísal
Slovenský jazyk a literatúra Račianska Minimúza – kategória príma okresné 1 Dominika Celecová
Slovenský jazyk a literatúra Účasť na prehliadke prózy a poézie IUVENTÁLIA Dominika Celecová
Slovenský jazyk a literatúra Účasť na prehliadke prózy a poézie IUVENTÁLIA Andrej Galád
Slovenský jazyk a literatúra Účasť na prehliadke prózy a poézie IUVENTÁLIA Tomáš Lukáč

Spolu 95 úspechov.