logo Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium

Úspechy žiakov - 2007/08

2007/08

Oblasťikona zoradeniaSúťažKoloMiestoŠtudent
Anglický jazyk Olympiáda v anglickom jazyku – kategória 2B okresné 1*
postup do ďalšieho kola
Adam Hrapko
Anglický jazyk Olympiáda v anglickom jazyku – kategória 2E okresné 1*
postup do ďalšieho kola
Zuzana Hodáková
Chémia Chemická olympiáda – kategória C krajské 1 Marek Buchman
Chémia Chemická olympiáda – kategória C krajské 5 Matej Večerík
Chémia Chemická olympiáda – kategória Dg krajské 2 Dávid Dutko
Fyzika Fyzikálna olympiáda ? 1 Dávid Dutko
Fyzika Fyzikálna olympiáda ? 2 Timotej Kovačič
Fyzika Fyzikálna olympiáda ? 4 Michaela Belanová
Geografia Geografická olympiáda – kategória H krajské 2 Juraj Privits
Geografia Geografická olympiáda – kategória H okresné 1 Juraj Privits
Geografia Geografická olympiáda – kategória I ? 2 Samuel Mladý
Informatika Baltík krajské 1 Alexandra Žilková
Informatika Baltík krajské 9 Alexandra Žilková
Informatika Korešpondenčný seminár z programovania – kategória O, letná časť celoslovenské 2 Tomáš Belan
Informatika Korešpondenčný seminár z programovania – kategória O, letná časť celoslovenské 8 Peter Csiba
Informatika Korešpondenčný seminár z programovania – kategória O, zimná časť celoslovenské 8 Tomáš Belan
Informatika Korešpondenčný seminár z programovania – kategória O, zimná časť celoslovenské 26 Peter Csiba
Informatika ŠPONGIA – súťaž v programovaní hier okresné 1 Michael Kasarda
Ladislav Pápay
Rastislav Tisovčík
Informatika ŠPONGIA – súťaž v programovaní hier okresné 2 Daniel Lovásko
Dominik Lukáč
Alexander Mravčák
Informatika ŠPONGIA – súťaž v programovaní hier okresné 4 Andrej Bebjak
Tomáš Belan
Milan Mitka
Viktor Seč
Informatika Zenit – kategória A krajské 2*
postup do ďalšieho kola
Ladislav Pápay
Informatika Zenit – kategória A krajské 6 Rastislav Tisovčík
Informatika Zenit – kategória B celoslovenské 1 Tomáš Belan
Informatika Zenit – kategória B krajské 1*
postup do ďalšieho kola
Tomáš Belan
Informatika Zenit – kategória B krajské 5 Dominik Lukáč
Informatika Zenit – kategória B krajské 7 Daniel Lovásko
Matematika Korešpondenčný matematický seminár – kategória alfa, letná časť krajské 3 Dominik Csiba
Matematika Korešpondenčný matematický seminár – kategória alfa, letná časť krajské 7 Matej Večerík
Matematika Korešpondenčný matematický seminár – kategória alfa, letná časť krajské 8 Mária Šormanová
Matematika Korešpondenčný matematický seminár – kategória alfa, letná časť krajské 14 Štefan Benčík
Matematika Korešpondenčný matematický seminár – kategória alfa, letná časť krajské 17 Petra Kubincová
Matematika Korešpondenčný matematický seminár – kategória alfa, letná časť krajské 17 Juraj Páleník
Matematika Korešpondenčný matematický seminár – kategória alfa, zimná časť krajské 1 Mária Šormanová
Matematika Korešpondenčný matematický seminár – kategória alfa, zimná časť krajské 2 Matej Večerík
Matematika Korešpondenčný matematický seminár – kategória alfa, zimná časť krajské 3 Dominik Csiba
Matematika Korešpondenčný matematický seminár – kategória alfa, zimná časť krajské 8 Juraj Páleník
Matematika Korešpondenčný matematický seminár – kategória alfa, zimná časť krajské 9 Štefan Benčík
Matematika Korešpondenčný matematický seminár – kategória alfa, zimná časť krajské 13 Marek Buchman
Matematika Korešpondenčný matematický seminár – kategória alfa, zimná časť krajské 16 Petra Kubincová
Matematika Korešpondenčný matematický seminár – kategória beta, letná časť celoslovenské 10 Peter Csiba
Matematika Korešpondenčný matematický seminár – kategória beta, letná časť celoslovenské 35 Tomáš Peitl
Matematika Korešpondenčný matematický seminár – kategória beta, zimná časť celoslovenské 19 Tomáš Peitl
Matematika Korešpondenčný matematický seminár – kategória beta, zimná časť celoslovenské 40 Michal Formánek
Matematika Korešpondenčný matematický seminár – kategória beta, zimná časť celoslovenské 55 Peter Csiba
Matematika Matboj – kategória kvarta celoslovenské 5 Michaela Belanová
Timotej Kovačič
Tereza Hollá
Dávid Dutko
Matematika Matboj – kategória príma celoslovenské 1 Dominik Hollý
Miron Zelina
Samuel Mladý
Adam Šolc
Matematika Matboj – kategória sekunda celoslovenské 1 Filip Janitor
Barbora Kováčová
Erik Szalay
Matúš Mikuš
Matematika Matboj – kategória tercia celoslovenské 1 Ivan Mašán
Miroslav Cina
Andrej Tóth
Gabriel Zorkócy
Matematika Matematická olympiáda – kategória A celoslovenské 12 Peter Csiba
Matematika Matematická olympiáda – kategória A celoslovenské 20 Tomáš Belan
Matematika Matematická olympiáda – kategória A krajské 8 Peter Csiba
Matematika Matematická olympiáda – kategória A krajské 10 Tomáš Belan
Matematika Matematická olympiáda – kategória B krajské 4 Tomáš Peitl
Matematika Matematická olympiáda – kategória B krajské 10 Tomáš Belan
Matematika Matematická olympiáda – kategória C krajské 6 Dominik Csiba
Matematika Matematická olympiáda – kategória C krajské 6 Matej Večerík
Matematika Matematická olympiáda – kategória C krajské 13 Juraj Páleník
Matematika Matematická olympiáda – kategória C krajské 13 Mária Šormanová
Matematika Matematická olympiáda – kategória Z5 okresné 2 Petra Ďuratná
Matematika Matematická olympiáda – kategória Z5 okresné 2 Marika Kostická
Matematika Matematická olympiáda – kategória Z5 okresné 3 Samuel Mladý
Matematika Matematická olympiáda – kategória Z6 okresné 1 Monika Tomeková
Matematika Matematická olympiáda – kategória Z6 okresné 2 Katarína Burdová
Matematika Matematická olympiáda – kategória Z6 okresné 2 Filip Janitor
Matematika Matematická olympiáda – kategória Z6 okresné 2 Barbora Kováčová
Matematika Matematická olympiáda – kategória Z6 okresné 2 Marcel Rebro
Matematika Matematická olympiáda – kategória Z6 okresné 2 Alexandra Žilková
Matematika Matematická olympiáda – kategória Z6 okresné 2 Lucia Znášiková
Matematika Matematická olympiáda – kategória Z6 okresné 4 Nina Demčáková
Matematika Matematická olympiáda – kategória Z6 okresné 4 Katarína Morávková
Matematika Matematická olympiáda – kategória Z6 okresné 4 Miriam Šefčíková
Matematika Matematická olympiáda – kategória Z6 okresné 4 Erik Szalay
Matematika Matematická olympiáda – kategória Z7 okresné 1 Miroslav Cina
Matematika Matematická olympiáda – kategória Z7 okresné 3 Ivan Mašán
Matematika Matematická olympiáda – kategória Z9 okresné 5 Michaela Belanová
Matematika MEMO – Stredoeurópska Matematická Olympiáda medzinárodné bronzová medaila Peter Csiba
Matematika Náboj KMS – juniori celoslovenské 3 Tomáš Belan
Dominik Csiba
Tomáš Peitl
Mária Šormanová
Matej Večerík
Matematika Pikomat – kategória kvarta, letná časť celoslovenské 6 Michaela Belanová
Matematika Pikomat – kategória kvarta, zimná časť celoslovenské 12 Michaela Belanová
Matematika Pikomat – kategória kvarta, zimná časť celoslovenské 15 Tereza Hollá
Matematika Pikomat – kategória príma celoslovenské 2 Samuel Mladý
Matematika Pikomat – kategória príma celoslovenské 13 Boris Brisuda
Matematika Pikomat – kategória tercia, letná časť celoslovenské 2 Barbora Winczerová
Matematika Pikomat – kategória tercia, letná časť celoslovenské 10 Jakub Páleník
Matematika Pikomat – kategória tercia, zimná časť celoslovenské 5 Barbora Winczerová
Matematika Pikomat – kategória tercia, zimná časť celoslovenské 10 Jakub Páleník
Matematika Pikopretek – kategória 5. ročník ? 1 Adam Šolc
Dominik Oravec
Dominik Hollý
Samuel Mladý
("Červení zelenáči")
Matematika Pikopretek – kategória 6. ročník ? 4 Monika Tomeková
Lucia Znášiková
Marcel Rebro
Alexandra Žilková
("A-Sport Team")
Matematika Pikopretek – kategória 7. ročník ? 5 Lukáš Šteis
Ján-Michael Kormaník
Zuzana Kvetková
Gabriel Zorkócy
("Kanalizácia s.r.o.")
Matematika Pytagoriáda – kategória P5 okresné 1 Dominik Hollý
Matematika Pytagoriáda – kategória P5 okresné 2 Miron Zelina
Matematika Pytagoriáda – kategória P5 okresné 3 Adam Šolc
Matematika Pytagoriáda – kategória P5 okresné 3 Jakub Stuchlík
Matematika Pytagoriáda – kategória P5 okresné 4 Samuel Mladý
Matematika Pytagoriáda – kategória P5 okresné 5 Samuel Kohutiar
Matematika Pytagoriáda – kategória P6 celoslovenské 4 Erik Szalay
Matematika Pytagoriáda – kategória P6 okresné 1 Erik Szalay
Matematika Pytagoriáda – kategória P6 okresné 2 Barbora Kováčová
Matematika Pytagoriáda – kategória P6 okresné 3 Matúš Mikuš
Matematika Pytagoriáda – kategória P6 okresné 4 Samuel Mladý
Matematika Pytagoriáda – kategória P6 okresné 5 Marcel Rebro
Matematika Pytagoriáda – kategória P6 okresné 6 Miron Zelina
Matematika Pytagoriáda – kategória P6 okresné 8 Alexandra Žilková
Matematika Pytagoriáda – kategória P7 celoslovenské 1 Lukáš Šteis
Matematika Pytagoriáda – kategória P7 celoslovenské 2 Miroslav Cina
Matematika Pytagoriáda – kategória P7 celoslovenské 3 Ivan Mašán
Matematika Pytagoriáda – kategória P7 celoslovenské 4 Tomáš Maťo
Matematika Pytagoriáda – kategória P7 celoslovenské 5 Gabriel Zorkócy
Matematika Pytagoriáda – kategória P8 celoslovenské 2 Miroslav Cina
Matematika Pytagoriáda – kategória P8 celoslovenské 2 Ivan Mašán
Matematika Pytagoriáda – kategória P8 celoslovenské 5 Lukáš Šteis
Náboženstvo Biblická olympiáda – dekanátne kolo okresné 3 Michael Kasarda
Barbora Hollá
Adam Vondryska
Náboženstvo Biblická olympiáda – dekanátne kolo okresné 5 Dominik Hollý
Samuel Kohútiar
Kristína Prepiaková
Nemecký jazyk Olympiáda v nemeckom jazyku – kategória 2A okresné 3 Tomáš Peitl
Nemecký jazyk Olympiáda v nemeckom jazyku – kategória 2C1 krajské 5 Pavol Holčík
Nemecký jazyk Olympiáda v nemeckom jazyku – kategória 2C1 okresné 1 Pavol Holčík
Nemecký jazyk Olympiáda v nemeckom jazyku – kategória 2E okresné 1 Tamara Bindová
Šach Majstrovstvá Bratislavského kraja v rapid šachu do 10 rokov krajské 1 Peter Macko
Šach Majstrovstvá Slovenska v rapid šachu do 10 rokov celoslovenské 2 Peter Macko
Šach Majstrovstvá Slovenska v šachu celoslovenské 1 Dominik Csiba
Šach Majstrovstvá Slovenska v šachu celoslovenské 6 Tomáš Peitl
Šach Šachový turnaj krajské 1*
postup do ďalšieho kola
Dominik Csiba
Šach Šachový turnaj krajské 2*
postup do ďalšieho kola
Tomáš Peitl
Slovenský jazyk a literatúra Hviezdoslavov Kubín – poézia – 3. kategória okresné 1 Monika Grejtáková
Slovenský jazyk a literatúra Hviezdoslavov Kubín – próza – 2. kategória okresné čestné uznanie Lucia Kramárová
Slovenský jazyk a literatúra Petržalské súzvuky Ferka Urbánka – 1. kategória – próza ? 3 Filip Lastovka
Slovenský jazyk a literatúra Petržalské súzvuky Ferka Urbánka – 1. kategória – próza ? čestné uznanie Martin Dubašák
Slovenský jazyk a literatúra Petržalské súzvuky Ferka Urbánka – 1. kategória – próza ? čestné uznanie Martin Holický
Slovenský jazyk a literatúra Petržalské súzvuky Ferka Urbánka – 1. kategória – próza ? čestné uznanie Martin Vargic
Slovenský jazyk a literatúra Petržalské súzvuky Ferka Urbánka – 2. kategória – dráma ? čestné uznanie Monika Grejtáková
Slovenský jazyk a literatúra Petržalské súzvuky Ferka Urbánka – 2. kategória – dráma ? čestné uznanie Slavomíra Heželyová
Slovenský jazyk a literatúra Petržalské súzvuky Ferka Urbánka – 2. kategória – dráma ? čestné uznanie Petra Kubincová
Slovenský jazyk a literatúra Petržalské súzvuky Ferka Urbánka – 2. kategória – poézia ? 3 Slavomíra Heželyová
Slovenský jazyk a literatúra Petržalské súzvuky Ferka Urbánka – 2. kategória – próza ? 1 Slavomíra Heželyová
Slovenský jazyk a literatúra Petržalské súzvuky Ferka Urbánka – 2. kategória – próza ? čestné uznanie Dominik Kopcsay
Slovenský jazyk a literatúra Petržalské súzvuky Ferka Urbánka – 3. kategória – próza ? 2 Michal Formánek
Telesná výchova Exelcup – florbal krajské 2 Maroš Kovaľ
Jakub Nagy
Jakub Giret
Miroslav Miko
Matúš Mikuš
Juraj Šramo
Ondrej Matuška
Tomáš Granec
Telesná výchova Exelcup – florbal okresné 1 Maroš Kovaľ
Jakub Nagy
Jakub Giret
Miroslav Miko
Matúš Mikuš
Juraj Šramo
Ondrej Matuška
Tomáš Granec
Telesná výchova Majstrovstvá v karate celoslovenské 3 Lenka Pipišková
Telesná výchova Majstrovstvá v karate krajské 1 Lenka Pipišková
Telesná výchova Stolný tenis – obvodné kolo okresné 3 Tomáš Peitl

Spolu 141 úspechov.