logo Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium

Úspechy žiakov - 2008/09

2008/09

Oblasťikona zoradeniaSúťažKoloMiestoŠtudent
Anglický jazyk Desiaty ročník anglického divadelného festivalu v Nitre *
diplom za Najlepší herecký výkon získala naša skupina – mix detí z Prímy A, B, C
Anglický jazyk Olympiáda v anglickom jazyku celoslovenské 2 Lucia Kramárová
Anglický jazyk Olympiáda v anglickom jazyku celoslovenské 7 Theo Quam
Anglický jazyk Olympiáda v anglickom jazyku – kvinta až sexta okresné 1 Dávid Dutko
Anglický jazyk Olympiáda v anglickom jazyku – príma až kvarta krajské 1 Lucia Kramárová
Anglický jazyk Olympiáda v anglickom jazyku – príma až kvarta okresné 1 Lucia Kramárová
Anglický jazyk Olympiáda v anglickom jazyku – príma až kvarta – anglofóni krajské 1 Theo Quam
Anglický jazyk Olympiáda v anglickom jazyku – príma až kvarta – anglofóni okresné 1 Theo Quam
Anglický jazyk Olympiáda v anglickom jazyku – septima až oktáva krajské 3 Jakub Slaninka
Anglický jazyk Olympiáda v anglickom jazyku – septima až oktáva okresné 1 Jakub Slaninka
Anglický jazyk Súťaž o preklad EÚ z angličtiny do slovenčiny *
práca Sabíny Žiakovej bola vyhodnotená medzi 10% najlepšími spomedzi 2000 prekladov
Sabína Žiaková
Biológia Biologická olympiáda – kategória B celoslovenské 8 Petra Kubincová
Biológia Biologická olympiáda – kategória B krajské 1 Petra Kubincová
Biológia Biologická olympiáda – kategória B krajské 2 Loretta Schindlerová
Biológia Biologická olympiáda – kategória B krajské 4 Slavomíra Heželyová
Biológia Biologická olympiáda – kategória E celoslovenské úspešný riešiteľ Martin Vargic
Biológia Biologická olympiáda – kategória E krajské 1*
postup do ďalšieho kola
Martin Vargic
Biológia Biologická olympiáda – kategória E okresné 1*
postup do ďalšieho kola
Martin Vargic
Chémia Chemická olympiáda – kategória A celoslovenské 5 Marek Buchman
Chémia Chemická olympiáda – kategória A krajské 1*
postup do ďalšieho kola
Marek Buchman
Chémia Chemická olympiáda – kategória B krajské 1 Marek Buchman
Chémia Chemická olympiáda – kategória B krajské 4 Katarína Jankovičová
Chémia Chemická olympiáda – kategória C krajské 5 Dávid Dutko
Chémia Chemická olympiáda – kategória Dg krajské 6 Filip Margetiny
Chémia Chemická olympiáda – kategória Dg krajské 13 Ivan Mašán
Chémia Európska súťaž pre mladých vedcov medzinárodné *
Marek Buchman bol vybraný ako reprezentant slovenských mladých vedcov na medzinárodnú súťaž do Číny
Marek Buchman
Chémia Medzinárodná súťaž v prírodných vedách medzinárodné bronzová medaila Marek Buchman
Dejepis Dejepisná olympiáda krajské 1 Adam Šolc
Dejepis Dejepisná olympiáda krajské 4 Štefan Benčík
Dejepis Dejepisná olympiáda – kategória C okresné 2 Zuzana Kvetková
Dejepis Dejepisná olympiáda – kategória E okresné 1*
postup do ďalšieho kola
Adam Šolc
Dejepis Dejepisná olympiáda – kategória F okresné 2 Paulína Gajdošová
Fyzika Fyzikálna olympiáda – kategória B krajské 7 Juraj Páleník
Fyzika Fyzikálna olympiáda – kategória E krajské 3 Ivan Mašán
Fyzika Fyzikálna olympiáda – kategória E okresné 1*
postup do ďalšieho kola
Ivan Mašán
Fyzika Fyzikálna olympiáda – kategória F okresné 2 Barbora Kováčová
Fyzika Fyzikálny náboj – juniori celoslovenské 3 Mária Šormanová
Marek Buchman
Matej Večerík
Michal Talába
Juraj Páleník
Fyzika Turnaj mladých fyzikov celoslovenské 1 Matej Večerík
Geografia Geografická olympiáda – kategória 5. ročník okresné 1 Oskar Madro
Geografia Geografická olympiáda – kategória 6. ročník okresné 2 Samuel Mladý
Geografia Geografická olympiáda – kategória 7. ročník krajské 1*
postup do ďalšieho kola
Juraj Privits
Geografia Geografická olympiáda – kategória 7. ročník okresné 2 Juraj Privits
Iné Deň bezpečného internetu okresné *
naši Terciáni a Sekundáni sa úspešne zúčastnili súťaže a podujatia v Poluse a vyhrali pekné ceny
Iné Olympiáda ľudských práv okresné 9 Matúš Lupták
Iné Stredoškolská odborná činnosť krajské 1*
postup do ďalšieho kola
Viktor Seč
Filip Režný
Milan Mitka
"Technológia výroby filmu"
Iné Súťaž o logo dátového centra okresné 1 Lucia Stovíčková
Informatika Baltík – kategória A medzinárodné 2 Peter Ralbovský
Informatika Baltík – kategória A celoslovenské 6*
postup do ďalšieho kola
Peter Ralbovský
Informatika Baltík – kategória A krajské 4*
postup do ďalšieho kola
Peter Ralbovský
Informatika Baltík – kategória B medzinárodné 14*
jediné dievča vo svojej kategórii :-)
Alexandra Žilková
Informatika Baltík – kategória B celoslovenské 6*
postup do ďalšieho kola
Alexandra Žilková
Informatika Baltík – kategória B krajské 4*
postup do ďalšieho kola
Alexandra Žilková
Informatika CEOI – Stredoeurópska Olympiáda v Informatike medzinárodné bronzová medaila Tomáš Belan
Informatika First Lego League 2008 Slovensko celoslovenské 1*
víťazi v kategóriách: RobotGame, Najlepšia tímová práca, 3. miesto v kategórii: Najlepšia prezentácia
Ján-Michael Kormaník
Michal Hagovský
Marek Dubašák
Dávid Schun
Barbora Kováčová
("SAP White Bears")
Informatika Imagine Logo Cup celoslovenské 3 Alexandra Žilková
Informatika Imagine Logo Cup školské 13*
postup do ďalšieho kola
Barbora Kováčová
Informatika Imagine Logo Cup školské 17*
postup do ďalšieho kola
Alexandra Žilková
Informatika Imagine Logo Cup školské 28*
postup do ďalšieho kola
Miron Zelina
Informatika IOI – Medzinárodná Olympiáda v Informatike celosvetové bronzová medaila*
zo štvorčlenného družstva reprezentujúceho Slovensko na IOI sú až dvaja z našej školy
Peter Csiba
Informatika IOI – Medzinárodná Olympiáda v Informatike celosvetové strieborná medaila*
zo štvorčlenného družstva reprezentujúceho Slovensko na IOI sú až dvaja z našej školy
Tomáš Belan
Informatika Korešpondenčný seminár z programovania – kategória O, letná časť celoslovenské 2 Tomáš Belan
Informatika Korešpondenčný seminár z programovania – kategória O, letná časť celoslovenské 7 Peter Csiba
Informatika Korešpondenčný seminár z programovania – kategória O, zimná časť celoslovenské 8 Peter Csiba
Informatika Korešpondenčný seminár z programovania – kategória O, zimná časť celoslovenské 17 Tomáš Belan
Informatika Korešpondenčný seminár z programovania – kategória Z, letná časť celoslovenské 12 Matej Večerík
Informatika Olympiáda v informatike – kategória A celoslovenské 2 Tomáš Belan
Informatika Olympiáda v informatike – kategória A celoslovenské 7 Peter Csiba
Informatika Olympiáda v informatike – kategória A krajské 3 Tomáš Belan
Informatika Olympiáda v informatike – kategória A krajské 4 Peter Csiba
Informatika Palma Junior kategória Expert celoslovenské 3 Barbora Kováčová
Alexandra Žilková
Informatika Palma Junior kategória Expert domáce 1*
postup do ďalšieho kola
Barbora Kováčová
Alexandra Žilková
Informatika ŠPONGIA – súťaž v programovaní hier okresné 1 Alexander Mravčák
Milan Mitka
Peter Sandtner
Dominik Lukáč
Daniel Lovásko
Informatika ŠPONGIA – súťaž v programovaní hier okresné 2 Tomáš Belan
Štefan Benčík
Viktor Seč
Informatika ŠPONGIA – súťaž v programovaní hier okresné 3 Ladislav Pápay
Barbora Hollá
Michael Kasarda
Informatika Zenit – kategória A krajské 1 Tomáš Belan
Informatika Zenit – kategória A krajské 5 Ladislav Pápay
Informatika Zenit – kategória A krajské 7 Peter Csiba
Matematika Korešpondenčný matematický seminár – kategória alfa, letná časť krajské 1 Michaela Belanová
Matematika Korešpondenčný matematický seminár – kategória alfa, zimná časť krajské 2 Michaela Belanová
Matematika Korešpondenčný matematický seminár – kategória alfa, zimná časť krajské 7 Juraj Páleník
Matematika Korešpondenčný matematický seminár – kategória alfa, zimná časť krajské 12 Slavomíra Heželyová
Matematika Korešpondenčný matematický seminár – kategória alfa, zimná časť krajské 16 Mária Hirgelová
Matematika Korešpondenčný matematický seminár – kategória beta, letná časť celoslovenské 4 Peter Csiba
Matematika Korešpondenčný matematický seminár – kategória beta, letná časť celoslovenské 9 Dominik Csiba
Matematika Korešpondenčný matematický seminár – kategória beta, letná časť celoslovenské 15 Matej Večerík
Matematika Korešpondenčný matematický seminár – kategória beta, letná časť celoslovenské 20 Mária Šormanová
Matematika Korešpondenčný matematický seminár – kategória beta, zimná časť celoslovenské 8 Dominik Csiba
Matematika Korešpondenčný matematický seminár – kategória beta, zimná časť celoslovenské 13 Peter Csiba
Matematika Korešpondenčný matematický seminár – kategória beta, zimná časť celoslovenské 13 Tomáš Peitl
Matematika Korešpondenčný matematický seminár – kategória beta, zimná časť celoslovenské 15 Matej Večerík
Matematika Korešpondenčný matematický seminár – kategória beta, zimná časť celoslovenské 30 Juraj Páleník
Matematika Korešpondenčný matematický seminár – kategória gama, letná časť celoslovenské 2 Peter Csiba
Matematika Korešpondenčný matematický seminár – kategória gama, zimná časť celoslovenské 1 Peter Csiba
Matematika MAKS 2009 celoslovenské *
najúšpešnejší riešitelia našej školy za tento školský rok (1, 2 alebo 3 hviezdičky)
Dora Jagnešáková
Matematika MAKS 2009 celoslovenské *
najúšpešnejší riešitelia našej školy za tento školský rok (1, 2 alebo 3 hviezdičky)
Lucia Jamrichová
Matematika MAKS 2009 celoslovenské *
najúšpešnejší riešitelia našej školy za tento školský rok (1, 2 alebo 3 hviezdičky)
Katarína Morávková
Matematika MAKS 2009 celoslovenské *
najúšpešnejší riešitelia našej školy za tento školský rok (1, 2 alebo 3 hviezdičky)
Simona Petrová
Matematika MAKS 2009 celoslovenské *
najúšpešnejší riešitelia našej školy za tento školský rok (1, 2 alebo 3 hviezdičky)
Peter Ralbovský
Matematika MAKS 2009 celoslovenské *
najúšpešnejší riešitelia našej školy za tento školský rok (1, 2 alebo 3 hviezdičky)
Richard Schindler
Matematika MAKS 2009 celoslovenské *
najúšpešnejší riešitelia našej školy za tento školský rok (1, 2 alebo 3 hviezdičky)
Monika Tomeková
Matematika MAKS 2009 celoslovenské *
najúšpešnejší riešitelia našej školy za tento školský rok (1, 2 alebo 3 hviezdičky)
Alexandra Žilková
Matematika MAKS 2009 celoslovenské *
najúšpešnejší riešitelia našej školy za tento školský rok (1, 2 alebo 3 hviezdičky)
Viktória Žilková
Matematika MAKS 2009 celoslovenské *
najúšpešnejší riešitelia našej školy za tento školský rok (1, 2 alebo 3 hviezdičky)
Lucia Znášiková
Matematika Matboj – kategória kvarta celoslovenské 2 Ivan Mašán
Miroslav Cina
Gabriel Zorkócy
Zuzana Kvetková
Matematika Matboj – kategória príma celoslovenské 1 Jakub Kojda
Oskar Madro
Peter Ralbovský
Viktor Jamrich
Matematika Matboj – kategória sekunda celoslovenské 2 Roman Fučík
Petra Ďuratná
Dominik Hollý
Samuel Mladý
Matematika Matboj – kategória tercia celoslovenské 2 Alexandra Žilková
Barbora Kováčová
Monika Tomeková
Erik Szalay
Matematika Matematická olympiáda – kategória A celoslovenské 5*
postup na IMO – Medzinárodnú Matematickú Olympiádu
Peter Csiba
Matematika Matematická olympiáda – kategória A celoslovenské 15*
postup na MEMO – Stredoeurópsku Matematickú Olympiádu
Tomáš Belan
Matematika Matematická olympiáda – kategória A krajské 8 Tomáš Belan
Matematika Matematická olympiáda – kategória A krajské 10 Peter Csiba
Matematika Matematická olympiáda – kategória B krajské 2 Matej Večerík
Matematika Matematická olympiáda – kategória B krajské 7 Dominik Csiba
Matematika Matematická olympiáda – kategória B krajské 7 Mária Šormanová
Matematika Matematická olympiáda – kategória C krajské 7 Michaela Belanová
Matematika Matematická olympiáda – kategória Z5 okresné 1 Magdaléna Spustová
Matematika Matematická olympiáda – kategória Z5 okresné 2 Zuzana Kušíková
Matematika Matematická olympiáda – kategória Z5 okresné 3 Jakub Kojda
Matematika Matematická olympiáda – kategória Z5 okresné 3 Peter Ralbovský
Matematika Matematická olympiáda – kategória Z5 okresné 4 Viktor Jamrich
Matematika Matematická olympiáda – kategória Z5 okresné 4 Barbora Lukáčová
Matematika Matematická olympiáda – kategória Z5 okresné 4 Oskar Madro
Matematika Matematická olympiáda – kategória Z5 okresné 4 Simona Petrová
Matematika Matematická olympiáda – kategória Z5 okresné 4 Andrea Tóthová
Matematika Matematická olympiáda – kategória Z6 okresné 2 Dominik Hollý
Matematika Matematická olympiáda – kategória Z6 okresné 3 Petra Ďuratná
Matematika Matematická olympiáda – kategória Z6 okresné 4 Samuel Mladý
Matematika Matematická olympiáda – kategória Z6 okresné 4 Martin Prievalský
Matematika Matematická olympiáda – kategória Z6 okresné 6 Martin Vargic
Matematika Matematická olympiáda – kategória Z7 okresné 1*
jediné dve úspešné riešiteľky
Alexandra Žilková
Matematika Matematická olympiáda – kategória Z7 okresné 2*
jediné dve úspešné riešiteľky
Lucia Znášiková
Matematika Matematická olympiáda – kategória Z9 krajské 1 Ivan Mašán
Matematika Matematická olympiáda – kategória Z9 okresné 1 Ivan Mašán
Matematika Matematická olympiáda – kategória Z9 okresné 3 Miroslav Cina
Matematika Náboj KMS – juniori celoslovenské 2 Matej Hlavatý
Juraj Páleník
Dominik Csiba
Mária Šormanová
Matej Večerík
Matematika Náboj KMS – juniori celoslovenské 16 Štefan Benčík
Peter Sandtner
Janka Kalivodová
Slavomíra Heželyová
Petra Kubincová
Matematika Náboj KMS – seniori celoslovenské 6 Tomáš Belan
Tomáš Peitl
Erik Janes
Peter Csiba
Michal Formánek
Matematika Náboj KMS – seniori celoslovenské 14 Barbora Hollá
Ladislav Pápay
Simona Sabová
Rastislav Tisovčík
Andrej Bebjak
Matematika Pikomat celoslovenské 1 Samuel Mladý
Matematika Pikomat celoslovenské 6 Oskar Madro
Matematika Pikomat celoslovenské 12 Jakub Páleník
Matematika Pikopretek – kategória 5. ročník ? 1 Jakub Kojda
Dávid Debnár
Oskar Madro
Cyril Eštok
Matematika Pytagoriáda – kategória P3 okresné 1 Ondrej Martinka
Matematika Pytagoriáda – kategória P3 okresné 3 Jakub Hluško
Matematika Pytagoriáda – kategória P3 okresné 3 Michal Mráz
Matematika Pytagoriáda – kategória P3 okresné 5 Matúš Majer
Matematika Pytagoriáda – kategória P3 okresné 7 Roman Palacka
Matematika Pytagoriáda – kategória P3 okresné 7 Filip Varhaník
Matematika Pytagoriáda – kategória P4 okresné 1 Jakub Hluško
Matematika Pytagoriáda – kategória P4 okresné 2 Alex Fleško
Matematika Pytagoriáda – kategória P4 okresné 3 Martin Čermák
Matematika Pytagoriáda – kategória P4 okresné 4 Matej Benčík
Matematika Pytagoriáda – kategória P4 okresné 5 Nick Chapman
Matematika Pytagoriáda – kategória P4 okresné 5 Tomáš Ondruško
Matematika Pytagoriáda – kategória P4 okresné 6 Michal Mráz
Matematika Pytagoriáda – kategória P6 celoslovenské 1 Dominik Hollý
Matematika Pytagoriáda – kategória P6 celoslovenské úspešný riešiteľ Miron Zelina
Matematika Pytagoriáda – kategória P6 okresné 1 Dominik Hollý
Matematika Pytagoriáda – kategória P6 okresné 2 Miron Zelina
Matematika Pytagoriáda – kategória P6 okresné 3 Samuel Mladý
Matematika Pytagoriáda – kategória P6 okresné 3 Richard Múdry
Matematika Pytagoriáda – kategória P6 okresné 4 Adam Šolc
Matematika Pytagoriáda – kategória P6 okresné 5 Matej Krajčo
Matematika Pytagoriáda – kategória P6 okresné 7 Kristína Prepiaková
Matematika Pytagoriáda – kategória P7 okresné 2 Monika Tomeková
Matematika Riešky – letná časť celoslovenské 3*
výsledky po 3 kolách letnej časti
Peter Ralbovský
Matematika Riešky – letná časť celoslovenské 4*
výsledky po 3 kolách letnej časti
Michal Páleník
Náboženstvo Biblická olympiáda – dekanátne kolo – 1. kategória okresné 6 Dominik Hollý
Adam Šolc
Karolína Ondriašová
Náboženstvo Biblická olympiáda – dekanátne kolo – 2. kategória okresné 5 Adam Vondryska
Matej Krajčo
Samuel Kohutiar
Nemecký jazyk Olympiáda v nemeckom jazyku – kvinta až sexta okresné 3 Dávid Dutko
Nemecký jazyk Olympiáda v nemeckom jazyku – príma až kvarta krajské 2 Ema Mária Gazdíková
Nemecký jazyk Olympiáda v nemeckom jazyku – príma až kvarta okresné 1 Ema Gazdíková
Nemecký jazyk Olympiáda v nemeckom jazyku – septima až oktáva okresné 3 Tomáš Ambros
Nemecký jazyk Schiller-Rap – súťaž v rapovaní medzinárodné 7*
naši žiaci (Jakub Nagy a Dominik Oravec) sa zúčastnili finále v Nemecku a skončili na 7. mieste zo 117-tich
bližšie info na http://blog.goethe.de/schiller-rap/
Jakub Nagy
Dominik Oravec
Šach Majstrovstvá Bratislavského kraja v šachu – dievčatá krajské 6 Martina Michalková
Šach Majstrovstvá Slovenska v šachu – chlapci celoslovenské 2 Andrej Solár
Slovenský jazyk a literatúra Celoslovenská literárna súťaž na tému Mladý človek a HIV/AIDS celoslovenské 16 Petra Kubincová
Slovenský jazyk a literatúra Hviezdoslavov Kubín krajské 3 Monika Grejtáková
Slovenský jazyk a literatúra Hviezdoslavov Kubín okresné 1*
postup do ďalšieho kola
Monika Grejtáková
Slovenský jazyk a literatúra Hviezdoslavov Kubín okresné 3 Petra Kubincová
Slovenský jazyk a literatúra Hviezdoslavov Kubín – poézia – 3. kategória okresné 2 Barbora Winczerová
Slovenský jazyk a literatúra Hviezdoslavov Kubín – próza – 2. kategória okresné 3 Stela Brix
Slovenský jazyk a literatúra Jazykolamy školské 1 Martin Rožka
Slovenský jazyk a literatúra Literárna Ilava 2009 – próza celoslovenské 3 Lucia Kramárová
Slovenský jazyk a literatúra Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry – kategória A celoslovenské 2 Adam Hrapko
Slovenský jazyk a literatúra Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry – kategória A krajské 2*
postup do ďalšieho kola
Adam Hrapko
Slovenský jazyk a literatúra Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry – kategória B krajské 2*
postup do ďalšieho kola
Štefan Benčík
Slovenský jazyk a literatúra Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry – kategória C okresné 7 Lucia Jamrichová
Slovenský jazyk a literatúra Šaliansky Maťko krajské 2 Simona Znášiková
Slovenský jazyk a literatúra Šaliansky Maťko okresné 1 Simona Znášiková
Slovenský jazyk a literatúra Vianočný projekt *
príspevok bol odvysielaný v Slovenskom rozhlase 21.12.
Michal Durdovanský
Telesná výchova Ľahšie to ide ľahšie okresné *
postup do ďalšieho kola
Zuzana Baleková
Monika Tomeková
Adrián Pieš
Richard Gramblička
Tereza Ábelová
Katarína Ščasná
Adrián Cruz
Petra Peterková
Lucia Znášiková
Jakub Nagy
Maroš Kovaľ
Telesná výchova Mikulášsky futbalový turnaj – mladší školské 1 Tercia A
Telesná výchova Mikulášsky futbalový turnaj – mladší školské 2 Tercia B
Telesná výchova Mikulášsky futbalový turnaj – mladší školské 3 Sekunda A
Telesná výchova Mikulášsky futbalový turnaj – starší školské 1 Septima A1
Telesná výchova Mikulášsky futbalový turnaj – starší školské 2 Kvinta B
Telesná výchova Mikulášsky futbalový turnaj – starší školské 3 Septima B
Telesná výchova Školský turnaj v stolnom tenise školské 1 Martin Jakub Arbet
Telesná výchova Školský turnaj v stolnom tenise školské 2 Tomáš Lintner
Telesná výchova Školský turnaj v stolnom tenise školské 3 Filip Šebest
Telesná výchova Vybíjaná – dievčatá okresné 2 Monika Tomeková
Alexandra Žilková
Petra Peterková
Emma Mandúchová
Miroslava Birová
Nikola Ozaniaková
Dorota Dutková
Eliška Kleskeňová
Annamária Klimkovič
Klára Gašparová
Natália Langová
Patrícia Jánošíková

Spolu 202 úspechov.