logo Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium

Úspechy žiakov - 2009/10

2009/10

Oblasťikona zoradeniaSúťažKoloMiestoŠtudent
Anglický jazyk Drama English festival v Nitre celoslovenské 2*
za najlepšie jazykové zručnosti
Dorota Jagnešáková
Tomáš Masaryk
Michal Rebro
Paula Straková
Barbora Lukáčová
Jasna Hruškovičová
Oskar Madro
Jakub Kojda
Michal Petráš
Cyril Eštok
Robo Virsík
Peter Ralbovský
Dávid Ušák
Anglický jazyk Olympiáda v anglickom jazyku krajské 2 Theo Quam
Anglický jazyk Olympiáda v anglickom jazyku krajské čestné uznanie Gréta Grečmalová
Anglický jazyk Olympiáda v anglickom jazyku – kvinta až sexta okresné 2 Lucia Kramárová
Anglický jazyk Olympiáda v anglickom jazyku – príma až kvarta – anglofóni okresné 1*
postup do ďalšieho kola
Theo Quam
Anglický jazyk Olympiáda v anglickom jazyku – príma až sekunda okresné 5 Barbora Lukáčová
Anglický jazyk Olympiáda v anglickom jazyku – septima až oktáva okresné 1*
postup do ďalšieho kola
Gréta Grečmalová
Anglický jazyk Olympiáda v anglickom jazyku – septima až oktáva okresné 2 Matej Hlavatý
Anglický jazyk Olympiáda v anglickom jazyku – tercia až kvarta okresné 4 Ema Gazdíková
Biológia Biologická olympiáda celoslovenské úspešný riešiteľ Martin Vargic
Biológia Biologická olympiáda krajské 1 Martin Vargic
Biológia Biologická olympiáda okresné 1 Martin Vargic
Biológia Biologická olympiáda okresné 3 Peter Ratajík
Biológia EUSO – Európska olympiáda v prírodných vedách medzinárodné strieborná medaila Petra Kubincová
Chémia Chemická olympiáda – kategória A celoslovenské 2*
postup na výberové sústredenie
Marek Buchman
Chémia Chemická olympiáda – kategória A krajské 1*
postup do ďalšieho kola
Marek Buchman
Chémia Chemická olympiáda – kategória B krajské 9 Timotej Kovačič
Chémia Chemická olympiáda – kategória C krajské 10 Gabriel Zorkócy
Chémia Chemická olympiáda – kategória C krajské 11 Ivan Mašán
Chémia Chemická olympiáda – kategória Dg krajské 1 Barbora Kováčová
Chémia Chemická olympiáda – kategória Dg krajské 3 Martin Holický
Chémia EUSO – Európska olympiáda v prírodných vedách medzinárodné strieborná medaila Marek Buchman
Chémia IChO – Medzinárodná chemická olympiáda celosvetové strieborná medaila Marek Buchman
Chémia Intel ISEF 2010 – medzinárodná súťaž mladých vedcov medzinárodné 2*
historicky najväčší úspech Slovenska v tejto súťaži
Marek Buchman
Chémia Ocenenie prezidentom SR celoslovenské čestné uznanie*
ocenenie prezidentom SR za veľmi úspešnú reprezentáciu SR v zahraničí na súťažiach
Marek Buchman
Dejepis Dejepisná olympiáda – kategória A krajské 2*
postup do ďalšieho kola
Štefan Benčík
Dejepis Dejepisná olympiáda – kategória A krajské 3 Karolína Spustová
Dejepis Dejepisná olympiáda – kategória B krajské 2*
postup do ďalšieho kola
Lucia Kramárová
Dejepis Dejepisná olympiáda – kategória C krajské 1*
postup do ďalšieho kola
Juraj Privits
Dejepis Dejepisná olympiáda – kategória C okresné 1*
postup do ďalšieho kola
Juraj Privits
Dejepis Dejepisná olympiáda – kategória C okresné 2*
postup do ďalšieho kola
Adam Máčaj
Dejepis Dejepisná olympiáda – kategória D okresné 1*
postup do ďalšieho kola
Adam Šolc
Dejepis Dejepisná olympiáda – kategória D okresné 2*
postup do ďalšieho kola
Samuel Benko
Dejepis Dejepisná olympiáda – kategória E krajské 2 Robert Virsík
Dejepis Dejepisná olympiáda – kategória E okresné 1*
postup do ďalšieho kola
Robert Virsík
Dejepis Dejepisná olympiáda – kategória E okresné 3 Johana Brezovská
Dejepis Dejepisná olympiáda – kategória F okresné 1*
postup do ďalšieho kola
Martin Čermák
Dejepis Dejepisná olympiáda – kategória F okresné 2*
postup do ďalšieho kola
Jakub Barát
Fotografovanie AMFO 2010 – kategória C do 16 rokov – Farebná fotografia krajské 1*
postup do ďalšieho kola
Dušan Polák
Fotografovanie AMFO 2010 – kategória C do 16 rokov – Farebná fotografia krajské 2*
postup do ďalšieho kola
Marián Valovič
Fotografovanie AMFO 2010 – kategória C do 16 rokov – Farebná fotografia krajské 3*
postup do ďalšieho kola
Samuel Dostál
Fotografovanie AMFO 2010 – kategória C v rámci Európskeho roka boja proti chudobe krajské *
postup do ďalšieho kola
Samuel Dostál
Samuel Polakovič
Martin Beško
Samuel Šulovský
Tereza Dostálová
Marián Valovič
Miroslav Kozolka
Adam Zelina
Fotografovanie Ekológia v objektíve 2009 – kategória do 18 rokov celoslovenské 1 Marián Valovič
Fotografovanie FIAP – medzinárodná súťaž mladých fotografov do 16 rokov vo Vietname medzinárodné *
v slovenskej kolekcii 10 fotografií bolo zaradených 8 fotografií našich žiakov
Marián Valovič
Lukáš Obermajer
Adam Mojžiš
Samuel Dostál
Terézia Dostálová
Šimon Hruškovič
Adam Zeman
Adam Kollár
Fotografovanie Ružinovská ekologická fotografia 2009 okresné *
cena s fotografiou Ružinovský prales
Marián Valovič
Fotografovanie Ružinovská ekologická fotografia 2010 okresné *
získala cenu
Tereza Dostálová
Fotografovanie Ružinovská ekologická fotografia 2010 okresné *
získal cenu
Adrián Kollár
Fotografovanie Ružinovská ekologická fotografia 2010 okresné *
získal cenu
Miroslav Kozolka
Fotografovanie Ružinovská ekologická fotografia 2010 okresné *
získal cenu
Lukáš Obermajer
Fotografovanie Ružinovská ekologická fotografia 2010 okresné *
získal cenu
Samuel Polakovič
Fotografovanie Ružinovská ekologická fotografia 2010 okresné *
získal cenu
Marián Valovič
Fotografovanie Zelený objektív 2009 – detská kategória celoslovenské 2 Marián Valovič
Fyzika Fyzikálna olympiáda – kategória A celoslovenské 15*
postup na výberové sústredenie
Matej Večerík
Fyzika Fyzikálna olympiáda – kategória E krajské 9 Barbora Kováčová
Fyzika Fyzikálna olympiáda – kategória E okresné 1 Filip Janitor
Fyzika Fyzikálna olympiáda – kategória E okresné 1 Barbora Kováčová
Fyzika Fyzikálna olympiáda – kategória E okresné 3 Michal Miškerník
Fyzika Fyzikálna olympiáda – kategória F okresné 1 Stanislav Ďuriš
Fyzika Fyzikálna olympiáda – kategória F okresné 3 Martin Holický
Fyzika Fyzikálny náboj celoslovenské 4 Matej Večerík
Marek Buchman
Milan Mitka
Petra Kubincová
Juraj Pálenik
Fyzika International Young Physicists Tournament medzinárodné 2.miesto Matej Večerík
Geografia Geografická olympiáda – kategória F okresné 1*
postup do ďalšieho kola
Samuel Mladý
Geografia Geografická olympiáda – kategória G krajské 1*
postup do ďalšieho kola
Juraj Privits
Geografia Geografická olympiáda – kategória G okresné 1*
postup do ďalšieho kola
Juraj Privits
Geografia Geografická olympiáda – kategória H okresné 2*
postup do ďalšieho kola
Oskar Madro
Iné Festival vedy a techniky 2009 celoslovenské *
držiteľ hlavnej ceny dekana PriFUK za najkvalitnejšiu vedeckú študentskú prácu
Marek Buchman
Iné Olympiáda ľudských práv krajské 18 Jakub Lutter
Iné Olympiáda ľudských práv krajské 24 Michal Brichta
Iné Olympiáda nadaných žiakov v Leviciach celoslovenské 1 Michal Petrovič
Martin Čermák
Dalimír Wiederman
Jakub Koledzai
Matej Benčík
Andrej Getlik
Martin Marek
Janka Marťáková
Alex Fleško
Jakub Barát
Iné Stredoškolská odborná činnosť celoslovenské *
postup do ďalšieho kola
Martin Arbet
Filip Šebest
Informatika Baltík medzinárodné 3 Peter Ralbovský
Informatika Baltík medzinárodné 10 Alexandra Žilková
Informatika Baltík celoslovenské 2*
postup do ďalšieho kola
Peter Ralbovský
Informatika Baltík celoslovenské 4*
postup do ďalšieho kola
Alexandra Žilková
Informatika Baltík celoslovenské 6*
postup do ďalšieho kola
Ondrej Zigo
Informatika CEOI – – Stredoeurópska Olympiáda v Informatike medzinárodné strieborná medaila Tomáš Belan
Informatika First Lego League 2009 Slovensko krajské 3 Ján-Michael Kormaník
Adrián Pieš
Marek Dubašák
Dávid Schun
Barbora Kováčová
("SAP White Bears")
Informatika First Lego League 2009 Slovensko – kategória Robot Game a Tímová práca krajské 2 Ján-Michael Kormaník
Adrián Pieš
Marek Dubašák
Dávid Schun
Barbora Kováčová
("SAP White Bears")
Informatika IOI – Medzinárodná Olympiáda v Informatike celosvetové strieborná medaila Tomáš Belan
Informatika Olympiáda v informatike – kategória A celoslovenské 1 Tomáš Belan
Informatika Palma Junior – kategória Expert celoslovenské 1 Barbora Kováčová
Alexandra Žilková
Informatika Palma Junior – kategória Profík celoslovenské 1 Peter Ralbovský
Informatika Zenit – kategória A celoslovenské 1 Tomáš Belan
Informatika Zenit – kategória A krajské 1 Tomáš Belan
Matematika Korešpondenčný matematický seminár – kategória alfa, letná časť krajské 4 Barbora Winczerová
Matematika Korešpondenčný matematický seminár – kategória alfa, zimná časť krajské 1 Barbora Winczerová
Matematika Korešpondenčný matematický seminár – kategória alfa, zimná časť krajské 10 Ivana Heželyová
Matematika Korešpondenčný matematický seminár – kategória beta, letná časť celoslovenské 8 Dominik Csiba
Matematika Korešpondenčný matematický seminár – kategória beta, zimná časť celoslovenské 17 Dominik Csiba
Matematika Matboj – kategória kvarta celoslovenské 3 Lucia Znášiková
Monika Tomeková
Alexandra Žilková
Barbora Kováčová
Matematika Matboj – kategória príma celoslovenské 2 Jakub Barát
Nick Chapman
Martina Michalková
Martin Čulen
Matematika Matboj – kategória sekunda celoslovenské 1 Jakub Kojda
Cyril Eštok
Andrea Tóthová
Peter Ralbovský
Matematika Matboj – kategória tercia celoslovenské 3 Dominik Holý
Miron Zelina
Samuel Mladý
Adam Šolc
Matematika Matematická olympiáda – kategória A celoslovenské 18*
postup na MEMO – Stredoeurópsku Matematickú Olympiádu
Dominik Csiba
Matematika Matematická olympiáda – kategória A krajské 9 Dominik Csiba
Matematika Matematická olympiáda – kategória A krajské 18 Tomáš Belan
Matematika Matematická olympiáda – kategória A krajské 18 Matej Večerík
Matematika Matematická olympiáda – kategória C krajské 9 Barbora Winczerová
Matematika Matematická olympiáda – kategória C krajské 11 Ivan Mašán
Matematika Matematická olympiáda – kategória Z10 krajské 17 Monika Tomeková
Matematika Matematická olympiáda – kategória Z5 obvodné 1 Martin Kollár
Matematika Matematická olympiáda – kategória Z5 obvodné 2 Filip Jakab
Matematika Matematická olympiáda – kategória Z5 obvodné 2 Filip Janák
Matematika Matematická olympiáda – kategória Z7 obvodné 1 Martin Prievalský
Matematika Matematická olympiáda – kategória Z9 krajské 1 Barbora Kováčová
Matematika MEMO – Stredoeurópska Matematická Olympiáda medzinárodné zlatá medaila Tomáš Belan
Matematika Pikomat – kategória kvarta celoslovenské 3 Barbora Kováčová
Matematika Pikomat – kategória príma celoslovenské 2 Marek Horanský
Matematika Pikomat – kategória príma celoslovenské 15 Martin Kollár
Matematika Pikomat – kategória príma celoslovenské 20 Matej Benčík
Matematika Pikomat – sekunda celoslovenské 3 Oskar Madro
Matematika Pikomat – tercia celoslovenské 2 Samuel Mladý
Matematika Pikomat – tercia celoslovenské 9 Marián Longa
Matematika Pikomat – tercia celoslovenské 12 Timotej Tomandl
Matematika Pytagoriáda – kategória Z5 obvodné 2 Jakub Čatloš
Matematika Riešky – letná časť celoslovenské 5 Peter Ralbovský
Matematika Riešky – letná časť celoslovenské 11 Filip Janitor
Nemecký jazyk Olympiáda v nemeckom jazyku – príma až sekunda okresné 1 Nick Chapman
Nemecký jazyk Olympiáda v nemeckom jazyku – septima až oktáva okresné 3 Lucia Stovíčková
Nemecký jazyk Olympiáda v nemeckom jazyku – tercia až kvarta okresné 1*
postup do ďalšieho kola
Ema Gazdíková
Ruský jazyk ARS Poézia krajské 1 Alexander Ščerbák
Šach Majstrovstvá Bratislavského kraja v šachu krajské 1*
postup do ďalšieho kola
Tomáš Peitl
Šach Majstrovstvá Bratislavského kraja v šachu krajské *
postup do ďalšieho kola
Dominik Csiba
Slovenský jazyk a literatúra Hviezdoslavov Kubín okresné 1*
postup do ďalšieho kola
Ema Gazdíková
Slovenský jazyk a literatúra Hviezdoslavov Kubín okresné 3 Petra Ďuratná
Slovenský jazyk a literatúra Hviezdoslavov Kubín okresné 3 Lucia Kramárová
Slovenský jazyk a literatúra Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry krajské 1*
postup do ďalšieho kola
Monika Grejtáková
Slovenský jazyk a literatúra Svätoplukovo kráľovstvo ožíva (literárna súťaž) celoslovenské čestné uznanie a ocenenie poroty Katarína Morávková
Slovenský jazyk a literatúra Svätoplukovo kráľovstvo ožíva (literárna súťaž) – poézia celoslovenské 1 Stela Brix
Telesná výchova Cezpoľný beh – mladšie žiačky okresné 2 Miroslava Birová
Telesná výchova Cezpoľný beh – mladšie žiačky okresné 2 Miroslava Birová
Lucia Znášiková
Natália Gajdošová
Telesná výchova Cezpoľný beh – staršie žiačky okresné 1 Katarína Kvetková
Telesná výchova Cezpoľný beh – staršie žiačky okresné 2 Zuzana Kvetková
Telesná výchova Cezpoľný beh – staršie žiačky okresné 3 Alena Kalivodová
Telesná výchova Futbal – chlapci okresné 5 Michal Jurica
Adrián Cruz
Pieš
Samuel Bodík
Tomáš Baran
Michal Brichta
Roman Sklenica
Matej Ušák
Igor Pakan
Filip Petrek
Matej Čambal
Matúš Malík
Maximilián Beták
Telesná výchova Majstrovstvá v orientačnom behu – kategória družstvá okresné 2*
postup do ďalšieho kola
Natália Gajdošová
Simona Petrová
Magdaléna Spustová
Veronika Pažická
Telesná výchova Majstrovstvá v orientačnom behu – kategória jednotlivci okresné 3*
postup do ďalšieho kola
Natália Gajdošová
Telesná výchova Plávanie – chlapci krajské 3 Adam Rosipal
Telesná výchova Plávanie – dievčatá krajské 3 Zuzana Kvetková
Telesná výchova Školský turnaj v stolnom tenise – kategória mladší žiaci školské 1 Maroš Kovaľ
Telesná výchova Školský turnaj v stolnom tenise – kategória mladší žiaci školské 2 Jakub Kojda
Telesná výchova Školský turnaj v stolnom tenise – kategória mladší žiaci školské 3 Dávid Civín
Telesná výchova Školský turnaj v stolnom tenise – kategória starší žiaci školské 1 Samuel Kordoš
Telesná výchova Školský turnaj v stolnom tenise – kategória starší žiaci školské 2 Tomáš Lintner
Telesná výchova Školský turnaj v stolnom tenise – kategória starší žiaci školské 3 Filip Šebest
Telesná výchova Školský turnaj v stolnom tenise – kategória žiačky školské 1 Anna Mária Klimkovič
Telesná výchova Školský turnaj v stolnom tenise – kategória žiačky školské 2 Paulína Gajdošová
Telesná výchova Školský turnaj v stolnom tenise – kategória žiačky školské 3 Johanka Brezovská
Telesná výchova Stolný tenis – mladší žiaci okresné 1 Tomáš Lintner
Telesná výchova Stolný tenis – starší žiaci okresné 2 Martin Arbet
Filip Šebest
Ivan Kadlečík

Spolu 150 úspechov.