logo Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium

Úspechy žiakov - 2010/11

2010/11

Oblasťikona zoradeniaSúťažKoloMiestoŠtudent
Anglický jazyk English Drama Festival celoslovenské cena za najlepšie spracovanie témy Virsík, Rebro, Hruškovičová, Petráš, Straková, Madro, Eštok, Jagnešáková, Gajdošová, Macko, Ralbovský, Kojda, Ušák
Anglický jazyk Olympiáda anglofónni obvodné 1 Natália Tóthová
Anglický jazyk Olympiáda kategória anglofónni krajské 3 Natália Tóthová
Anglický jazyk Olympiáda kategória Kvinta-Sexta krajské 3 Barbora Winczerová
Anglický jazyk Olympiáda Kvinta-Sexta obvodné 1 Barbora Winczerová
Anglický jazyk Olympiáda Septima-Oktáva obvodné 1 Matej Hlavatý
Anglický jazyk Olympiáda Tercia-Kvarta obvodné 3 Matej Ščepán
Anglický jazyk Olympiáda z AJ kategória 1A školské 1 Alžbeta Katonová
Anglický jazyk Olympiáda z AJ kategória 1B školské 1 Matej Ščepán
Anglický jazyk Olympiáda z AJ kategória 1C školské 1 Andrej Šulek
Anglický jazyk Olympiáda z AJ kategória 2A školské 1 Barbora Winczerová
Anglický jazyk Olympiáda z AJ kategória 2B školské 1 Matej Hlavatý
Anglický jazyk Olympiáda z AJ kategória 2C2 školské 1 Natália Tóthová
Anglický jazyk Rétorická súťaž BrainStoring školské 1 Lucia Kramárová
Anglický jazyk Rétorická súťaž BrainStoring školské 1 Andrej Šulek
Biológia olympiáda krajské 1 Martin Holický
Biológia olympiáda krajské 2 Martin Vargic
Biológia olympiáda krajské 3 Martin Prievalský
Biológia Olympiáda Botanika školské 1 Jerguš Stručka
Biológia Olympiáda Geológia školské 1 Martin Holický
Biológia Olympiáda kategória A celoslovenské 5 Petra Kubincová
Biológia Olympiáda kategória A krajské 1 Petra Kubincová
Biológia Olympiáda kategória A krajské 4 Lucia Stovíčková
Biológia Olympiáda kategória B krajské 3 Ivana Heželyová
Biológia Olympiáda kategória B krajské 7 Zuzana Kvetková
Biológia Olympiáda - kategória E Geológia krajské 1 Martin Holický
Biológia Olympiáda - kategória E Zoológia krajské 1 Martin Vargic
Biológia Olympiáda - kategória E Zoológia krajské 2 Martin Prievalský
Biológia Olympiáda Zoológia školské 1 Martin Vargic
Biológia Olympiáda Zoológia školské 2 Martin Prievalský
Chémia Festival vedy a techniky celoslovenské 1 Marek Buchman
Chémia IChO – Medzinárodná chemická olympiáda celosvetové strieborná medaila Marek Buchman
Chémia olympiáda krajské 1 Martin Holický
Chémia olympiáda krajské 2 Barbora Kováčová
Chémia Olympiáda kategória A celoslovenské 3 Marek Buchman
Chémia Olympiáda kategória A krajské 1 Marek Buchman
Chémia Olympiáda kategória A krajské 1 Marek Buchman
Dejepis Olympiáda kategória C krajské 1 Adam Šolc
Dejepis Olympiáda kategória C krajské 3 Dominik Hollý
Dejepis Olympiáda kategória Kvarta okresné 1 Adam Šolc
Dejepis Olympiáda kategória Kvarta okresné 2 Dominik Hollý
Dejepis Olympiáda kategória Príma okresné 1 Marek Horanský
Dejepis Olympiáda kategória Príma okresné 2 Ján Orda-Oravec
Dejepis Olympiáda kategória Sekunda okresné 1 Martin Čermák
Dejepis Olympiáda kategória Sekunda okresné 2 Jakub Barát
Dejepis Olympiáda kategória Tercia okresné 2 Robert Virsik
Dejepis Olympiáda kategória Tercia okresné 4 Johana Brezovská
Fyzika FKS celoslovenské 5 Matej Večerík
Fyzika Náboj FKS Juniori celoslovenské 9 Marcel Rebro, Alžbeta Kurdelová, Adrián Pieš, Filip Janitor, Barbora Kováčová
Fyzika Náboj FKS Juniori celoslovenské 11 Miro Cina, Matej Miškuf, Ivan Mašán, Jakub Lupták, Juraj Privits
Fyzika Náboj FKS Seniori celoslovenské 2 Mária Šormanová, Matej Večerík, Juraj Pálenik, Dominik Csiba, Michal Talába
Fyzika Náboj FKS Seniori celoslovenské 14 Jana Kalivodová, Peter Sandtner, Michaela Belanová, Marek Dubašák, Tereza Hollá
Fyzika Olympiáda krajské 1 Martin Holický
Fyzika Olympiáda kategória A celoslovenské 11 Matej Večerík
Fyzika Olympiáda kategória A krajské 4 Matej Večerík
Fyzika Olympiáda kategória E obvodné 2 Miron Zelina
Fyzika Olympiáda kategória E obvodné 3 Stanislav Ďuriš
Fyzika Olympiáda kategória E obvodné 4 Martin Holický
Fyzika Olympiáda kategória F obvodné 1 Jakub Kojda
Fyzika Olympiáda kategória F obvodné 2 Oskar Madro
Fyzika Olympiáda kategória F obvodné 2 Peter Ralbovský
Fyzika Turnaj mladých fyzikov celoslovenské 1*
Člen víťazného družstva FKS, Postup na medzinárodné kolo do Iránu
Matej Večerík
Fyzika Turnaj mladých fyzikov (Irán) medzinárodné strieborná medaila*
člen tímu FKS
Matej Večerík
Geografia Olympiáda krajské 1 Samuel Mladý
Geografia Olympiáda kategória E obvodné 1 Samuel Mladý
Geografia Olympiáda kategória F obvodné 2 Oskar Madro
Geografia Olympiáda kategória G obvodné 2 Michal Petrovič
Geografia Olympiáda kategória H obvodné 2 Marek Horanský
Hudobná výchova Klavír 20. a 21.storočia celoslovenské 1 Jakub Hantabál
Hudobná výchova Klavír 20. a 21.storočia celoslovenské najlepšia interpretácia skladby Jakub Hantabál
Iné Hodina deťom celoslovenské 2 Katarína Ščasná, Nina Demčáková, Barbora Krídlová
Iné Hodina deťom celoslovenské 3 Lucia Znášiková, Miriam Šefčíková, Saša Žilková
Iné Hodina deťom celoslovenské 4 Anna Mária Klimkovič, Lucia Nemcová, Karolína Ondriašová
Informatika Baltie celoslovenské 3 Peter Ralbovský
Informatika Creative Baltie 2010 kategória C medzinárodné 4 Peter Ralbovský
Informatika Imagine Logo Cup celoslovenské 14 Dávid Debnár
Informatika Olympiáda kategória A celoslovenské 5*
postup na Stredoeurópsku informatickú olympiádu
Matej Večerík
Informatika Olympiáda kategória A krajské 1 Matej Večerík
Informatika Palma Junior celoslovenské 1 Barbora Kováčová, Alexandra Žilková
Informatika ŠPONGIA – súťaž v programovaní hier celoslovenské 2 Máška Hirgelová, Petra Kubincová, Milan Mitka, Utajený člen
Informatika ŠPONGIA – súťaž v programovaní hier celoslovenské 4 Barbora Kováčová, Miška Šandalová
Informatika Stredoeurópska olympiáda medzinárodné zlatá medaila Matej Večerík
Informatika Zenit krajské 3 Matej Večerík
Matematika KMS letná časť - alfa krajské 2 Barbora Kováčová
Matematika KMS letná časť - alfa krajské 12 Michaela Šandalová
Matematika KMS letná časť - beta celoslovenské 37 Dominik Csiba
Matematika KMS letná časť - beta celoslovenské 44 Michaela Belanová
Matematika KMS zimná časť - alfa krajské 1 Barbora Kováčová
Matematika KMS zimná časť - alfa krajské 2 Alžbeta Kurdelová
Matematika KMS zimná časť - alfa krajské 6 Michaela Šandalová
Matematika KMS zimná časť - alfa krajské 7 Alexandra Žilková
Matematika KMS zimná časť - alfa krajské 10 Anna-Mária Klimkovič
Matematika KMS zimná časť - alfa krajské 12 Adrian Pieš
Matematika KMS zimná časť - beta celoslovenské 9 Dominik Csiba
Matematika KMS zimná časť - beta celoslovenské 41 Michaela Belanová
Matematika KMS zimná časť - beta celoslovenské 59 Jakub Páleník
Matematika Olympiáda - A celoslovenské 14 Matej Večerík
Matematika Olympiáda - A krajské 6 Matej Večerík
Matematika Olympiáda - A krajské 13 Dominik Csiba
Matematika Olympiáda - A krajské 25 Juraj Páleník
Matematika Olympiáda - A krajské 29 Michaela Belanová
Matematika Olympiáda - C krajské 2 Barbora Kováčová
Matematika Olympiáda - C krajské 9 Erik Szalay
Matematika Olympiáda - Z5 okresné 5 Michal Mráz
Matematika Olympiáda - Z6 okresné 3 Marek Horanský
Matematika Olympiáda - Z6 okresné 3 Filip Jakab
Matematika Olympiáda - Z6 okresné 3 Filip Janák
Matematika Olympiáda - Z6 okresné 9 Martin Kollár
Matematika Olympiáda - Z7 okresné 1 Jakub Kojda
Matematika Olympiáda - Z7 okresné 1 Oskar Madro
Matematika Olympiáda - Z7 okresné 1 Andrea Tóthová
Matematika Olympiáda - Z7 okresné 4 Peter Ralbovský
Matematika Olympiáda - Z7 okresné 6 Johana Brezovská
Matematika Olympiáda - Z7 okresné 6 Martin Janák
Matematika Olympiáda - Z7 okresné 8 Viktor Jamrich
Matematika Olympiáda - Z7 okresné 8 Samuel Jurkovič
Matematika Olympiáda - Z7 okresné 10 Stela Brix
Matematika Olympiáda - Z7 okresné 10 Peter Macko
Matematika Olympiáda - Z9 krajské 9 Dominik Hollý
Matematika Olympiáda - Z9 krajské 9 Samuel Mladý
Matematika Olympiáda - Z9 krajské 14 Martin Prievalský
Matematika Olympiáda - Z9 okresné 1 Samuel Mladý
Matematika Olympiáda - Z9 okresné 2 Martin Prievalský
Matematika Olympiáda - Z9 okresné 4 Jakub Kojda
Matematika Olympiáda - Z9 okresné 6 Dominik Hollý
Matematika Pikomat mladší okresné 9 Michal Pálenik
Matematika Pikopretek Kvarta bratislavské 3 Samuel Mladý, Maroš Kovaľ, Adam Šolc, Jakub Ušák
Matematika Pikopretek Piataci bratislavské 2 Jakub Hluško, Michal Mráz, Lívia Mihoková, Pavlína Tomášiková
Matematika Pikopretek Sekunda bratislavské 5 Alex Fleško, Michal Petrovič, Tomáš Lastovka, Martin Čermák
Matematika Pikopretek Tercia bratislavské 2 Jakub Kojda, Oskar Madro, Cyril Eštok, David Debnár
Matematika Pytagoriáda P5 okresné 1 Michal Mráz
Matematika Pytagoriáda P5 okresné 3 Filip Varhaník
Matematika Pytagoriáda P5 okresné 6 Jakub Hluško
Matematika Pytagoriáda P5 okresné 6 Matej Krásny
Matematika Pytagoriáda P6 okresné 7 Frederik Tomek
Matematika Pytagoriáda P8 okresné 2 Andrea Tóthová
Matematika Riešky letná časť krajské 5 Matej Krásny
Matematika Riešky zimná časť krajské 5 Matej Krásny
Náboženstvo Biblická olympiáda okresné 3 Adam Šolc, Samuel Kohutiar, Monika Machalová
Nemecký jazyk Olympiáda 1C obvodné 1 Nick Chapman
Nemecký jazyk Olympiáda germanofónni obvodné 1 Jakub Lutter
Nemecký jazyk Olympiáda germanofónni mladší krajské 3 Nick Chapman
Nemecký jazyk Olympiáda germanofónni starší krajské 5 Jakub Lutter
Nemecký jazyk Olympiáda Kvinta-Sexta obvodné 3 Lucia Jamrichová
Nemecký jazyk Olympiáda Príma - Kvarta krajské 2 Ema Mária Gazdíková
Nemecký jazyk Olympiáda Septima - Oktáva krajské 5 Lucia Stovíčková
Nemecký jazyk Olympiáda Septima-Oktáva obvodné 1 Lucia Stovíčková
Nemecký jazyk Olympiáda Tercia-Kvarta obvodné 1 Ema Mária Gazdíková
Nemecký jazyk Olympiáda z NJ kategória 1C školské 1 Nick Chapman
Nemecký jazyk Olympiáda z NJ kategória 2A školské 1 Lucia Jamrichová
Nemecký jazyk Olympiáda z NJ kategória 2B školské 1 Lucia Stovíčková
Nemecký jazyk Olympiáda z NJ kategória 2C školské 1 Jakub Lutter
Nemecký jazyk Olympiáda z NJ kategória 2E školské 1 Ema Mária Gazdíková
Slovenský jazyk Hviezdoslavov Kubín krajské 2 Ema Gazdíková
Slovenský jazyk Hviezdoslavov Kubín mladší obvodné 1 Jakub Hantabál
Slovenský jazyk Hviezdoslavov Kubín starší obvodné 1 Ema Mária Gazdíková
Slovenský jazyk Lit.-výt.súťaž Zlaty Dvônčovej krajské 1 Lucia Kramárová
Slovenský jazyk Olympiáda kategória A krajské 2 Monika Grejtáková
Slovenský jazyk Olympiáda zo SJL kategória A školské 1 Monika Grejtáková
Slovenský jazyk Olympiáda zo SJL kategória B školské 1 Nina Demčáková
Slovenský jazyk Olympiáda zo SJL kategória C školské 1 Petra Ďuratná
Slovenský jazyk Šaliansky Maťko mladší okresné 3 Simonka Znášiková
Slovenský jazyk Šaliansky Maťko starší okresné 3 Paulínka Gajdošová
Šport Atletika-beh na 400m chlapci celoslovenské 3 Marcel Rebro
Šport Atletika-beh na 400m najmladší celoslovenské 5 Tobiáš Winczer
Šport Atletika-beh na 400m staršie celoslovenské 3 Mirka Birová
Šport Atletika-beh na 600m chlapci celoslovenské 4 Samuel Bodík
Šport Atletika-beh na 600m mladší celoslovenské 4 Andrej Šulek
Šport Atletika-beh na 600m mladšie celoslovenské 2 Simona Petrová
Šport Atletika-beh na 60m najmladší celoslovenské 11 Alan Laifer
Šport Atletika-beh na 60m najmladšie celoslovenské 7 Katka Šmigová
Šport Atletika-beh na 60m starší celoslovenské 9 Marcel Rebro
Šport Atletika-beh na 800m mladšie celoslovenské 3 Pavlína Tomášiková
Šport Atletika-beh na 800m mladšie celoslovenské 4 Natália Gajdošová
Šport Atletika-beh na 800m najmladší celoslovenské 1 Jakub Gašpar
Šport Atletika-skok do diaľky celoslovenské 4 Filip Varhaník
Šport Atletika-skok do diaľky staršie celoslovenské 5 Lucia Znášiková
Šport Atletika-vrh guľou celoslovenské 8 Jakub Pálenik
Šport Lukostreľba chlapci školské 1 Tomáš Masaryk
Šport Lukostreľba chlapci školské 2 Tino Hollósy
Šport Lukostreľba chlapci školské 3 Benjamín Špányi
Šport Lukostreľba dievčatá školské 1 Katka Poláčková
Šport Lukostreľba dievčatá školské 2 Jasna Hruškovičová
Šport Lukostreľba mladší žiaci školské 1 Martin Dubašák
Šport Lukostreľba mladší žiaci školské 2 Ján Orda - Oravec
Šport Lukostreľba mladší žiaci školské 3 Christian Hollósy
Šport Lukostreľba starší žiaci školské 1 Natália Langová
Šport Lukostreľba starší žiaci školské 2 Igor Bubeník
Šport Lukostreľba starší žiaci školské 3 Marek Dubašák
Šport Olympijské luky školské 1 Marek Dubašák
Šport Olympijské luky školské 2 Natália Langová
Šport Olympijské luky školské 3 Martin Dubašák
Šport šachový turnsj družstiev bratislavské 1 Dominik Csiba
Šport šachový turnsj družstiev bratislavské 1 Andrej Solár
Šport Stolný tenis krajské 5 Adrián Pieš, Tomáš Lintner, Dominik Hollý
Šport Stolný tenis obvodné 1 David Civín, Adrián Pieš, Tomáš Lintner, Dominik Hollý
Telesná výchova Vybíjaná obvodné 2 Marika Kostická, Viktória Žilková, Simona Petrová, Andrea Tóthová, Paulína Gajdošová, Barbora Lukáčová, Sára Betinová, Paula Straková, Lia Lovecká, Laura Machačková, Kika Ščasná

Spolu 197 úspechov.