logo Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium

Úspechy žiakov - 2011/12

2011/12

Oblasťikona zoradeniaSúťažKoloMiestoŠtudent
Anglický jazyk BrainStoring bratislavské 1 Johana Eva Brezovská
Anglický jazyk BrainStoring bratislavské 1 Lucia Kramárová
Anglický jazyk BrainStoring bratislavské 1 Andrej Šulek
Anglický jazyk BrainStoring bratislavské 3 Theo Quam
Anglický jazyk Olympiáda celoslovenské 1 Michaela Belanová
Anglický jazyk Olympiáda krajské 1 Michaela Belanová
Anglický jazyk Olympiáda 2A školské 2 Ema Mária Gazdíková, Matej Ščepán
Anglický jazyk Olympiáda anglofónni Kvinta-Sexta obvodné 1 Theodore Quam
Anglický jazyk Olympiáda kategória 1A školské 1 Samuel Šulovský
Anglický jazyk Olympiáda kategória 1A školské 2 Maximilián Pál, Nina Viršíková
Anglický jazyk Olympiáda kategória 1B školské 1 Johana Brezovská
Anglický jazyk Olympiáda kategória 1B školské 2 David Debnár
Anglický jazyk Olympiáda kategória 1C školské 1 Sofia Šulek
Anglický jazyk Olympiáda kategória 2A školské 1 Dorota Dutková
Anglický jazyk Olympiáda kategória 2B školské 1 Michaela Belanová
Anglický jazyk Olympiáda kategória 2B školské 2 Lucia Kramárová
Anglický jazyk Olympiáda kategória 2C2 školské 1 Theodore Quam
Anglický jazyk Olympiáda Kvinta-Sexta obvodné 2 Dorota Dutková
Anglický jazyk Olympiáda Príma-Sekunda obvodné 1 Samuel Šuľovský
Anglický jazyk Olympiáda Septima-Oktáva obvodné 1 Michaela Belanová
Anglický jazyk Olympiáda Tercia-Kvarta obvodné 1 Johana Eva Brezovská
Anglický jazyk Súťaž poézie a prózy celoslovenské 1 Jakub Lupták
Anglický jazyk Súťaž poézie a prózy celoslovenské 2 Katarína Morávková
Anglický jazyk Súťaž poézie a prózy celoslovenské 2 Michaela Šandalová
Angličtina reprezentácia školy na Hopkinsovej univerzite CTYOnline Program medzinárodné úspešný riešiteľ Samuel Bodík
Angličtina reprezentácia školy na Hopkinsovej univerzite CTYOnline Program medzinárodné úspešný riešiteľ Benjamín Burian
Angličtina reprezentácia školy na Hopkinsovej univerzite CTYOnline Program medzinárodné úspešný riešiteľ Anna Mária Klimkovič
Angličtina reprezentácia školy na Hopkinsovej univerzite CTYOnline Program medzinárodné úspešný riešiteľ Matúš Mikuš
Angličtina reprezentácia školy na Hopkinsovej univerzite CTYOnline Program medzinárodné úspešný riešiteľ Theodore Quam
Biológia Olympiáda kategória A školské 1 Tereza Hollá
Biológia Olympiáda kategória A školské 1 Tereza Hollá
Biológia Olympiáda kategória A školské 2 Karolína Spustová
Biológia Olympiáda kategória B školské 1 Martin Vargic
Biológia Olympiáda kategória B školské 2 Michaela Šandalová
Biológia Olympiáda kategória E obvodné 1 Nina Marcineková
Biológia Olympiáda kategória E obvodné 1 Nina Marcineková
Biológia Olympiáda kategória E obvodné 2 Jakub Stolárik
Biológia Olympiáda kategória E obvodné 3 Katarína Čulenová
Chémia Olympiáda školské 1 Nick Chapman
Chémia Olympiáda kategória A krajské 4 Timotej Kovačič
Chémia Olympiáda kategória A školské 1 Timotej Kovačič
Chémia Olympiáda kategória A školské 2 Gabriel Zorkóczy
Chémia Olympiáda kategória A školské 3 Ján Michael Kormaník
Chémia Olympiáda kategória B krajské 1 Barbora Kováčová
Chémia Olympiáda kategória B krajské 2 Martin Holický
Chémia Olympiáda kategória C krajské 1 Martin Holický
Dejepis Olympiáda celoslovenské 8 Martin Čermák
Dejepis Olympiáda kategória C školské 1 Adam Harušinec
Dejepis Olympiáda kategória C školské 2 Robert Virsik
Dejepis Olympiáda kategória C školské 3 Roman Kettner
Dejepis Olympiáda kategória C obvodné 1 Adam Harušinec
Dejepis Olympiáda kategória C obvodné 2 Robert Virsik
Dejepis Olympiáda kategória D školské 1 Jakub Barát
Dejepis Olympiáda kategória D školské 2 Martin Čermák
Dejepis Olympiáda kategória D obvodné 1 Jakub Barát
Dejepis Olympiáda kategória D obvodné 2 Martin Čermák
Dejepis Olympiáda kategória E školské 1 Marek Horanský
Dejepis Olympiáda kategória E školské 2 Filip Jakab
Dejepis Olympiáda kategória E školské 3 Michael Gejdoš
Dejepis Olympiáda kategória E obvodné 2 Ondrej Haľama
Dejepis Olympiáda kategória F školské 1 Jakub Hantabál
Dejepis Olympiáda kategória F školské 2 Jakub Hluško
Dejepis Olympiáda kategória F školské 3 Alan Laifer
Fyzika Náboj celoslovenské 3 Marcel Rebro, Filip Janitor, Adrián Pieš, Michaela Šandalová, Barbora Kováčová
Fyzika Olympiáda kategória C krajské 10 Barbora Kováčová
Fyzika Olympiáda kategória C krajské 16 Filip Janitor
Fyzika Olympiáda kategória C krajské 18 Marcel Rebro
Fyzika Olympiáda kategória E krajské 3 Jakub Kojda
Fyzika Olympiáda kategória E obvodné 1 Jakub Kojda
Fyzika Olympiáda kategória E obvodné 2 Peter Ralbovský
Fyzika Olympiáda kategória E obvodné 4 Andrea Tóthová
Fyzika Olympiáda kategória F obvodné 1 Martin Čulen
Fyzika Olympiáda kategória F obvodné 2 Michal Petrovič
Fyzika PIKOFYZ KFS zimná časť celoslovenské 1 Marek Horanský
Fyzika PIKOFYZ KFS zimná časť celoslovenské úspešný riešiteľ Oskar Madro
Fyzika reprezentácia školy na Hopkinsovej univerzite CTYOnline Program medzinárodné úspešný riešiteľ Natália Tokárová
Geografia Olympiáda kategória E okresné 1 Oskar Madro
Geografia Olympiáda kategória E školské 1 Oskar Madro
Geografia Olympiáda kategória E školské 2 Andrea Tóthová
Geografia Olympiáda kategória E školské 3 Jakub Kojda
Geografia Olympiáda kategória F okresné 2 Michal Petrovič
Geografia Olympiáda kategória F školské 1 Michal Petrovič
Geografia Olympiáda kategória G okresné 5 Hana Holická
Geografia Olympiáda kategória G školské 1 Marek Horanský
Geografia Olympiáda kategória G školské 2 Hana Holická
Geografia Olympiáda kategória G školské 3 Ondrej Haľama
Geografia Olympiáda kategória H okresné 3 Alan Laifer
Geografia Olympiáda kategória H školské 1 Alan Laifer
Geografia Olympiáda kategória H školské 2 Marek Jankovič
Geografia Olympiáda kategória H školské 3 Nina Viršíková
Geografia Olympiáda kategória I okresné 1 Marek Gdovec
Geografia Olympiáda kategória I školské 1 Marek Gdovec
Geografia Olympiáda kategória I školské 2 Samuel Harvan
Geografia Olympiáda kategória I školské 2 Samuel Harvan
Geografia Olympiáda kategória I školské 3 Jana Bordováčová
Geografia Olympiáda kategória Z okresné úspešní riešitelia Samuel Mladý, Adam Šolc, Juraj Privits
Hudobná výchova klavír - štvorručná hra regionálne zlaté pásmo Katarína Šmigová
Informatika Baltík medzinárodné 1 Peter Ralbovský
Informatika CEOI - Stredoeurópska olympiáda v informatike medzinárodné bronzová medaila Jerguš Greššák
Informatika IT FITNESS TEST celoslovenské 1 Barbora Kováčová
Informatika Junior Internet celoslovenské 3 Martin Holický
Informatika Olympiáda kategória A celoslovenské 9 Kamila Součková
Informatika Olympiáda kategória A celoslovenské 12 Jerguš Greššák
Informatika Olympiáda kategória A krajské 1 Jerguš Greššák
Informatika Olympiáda kategória A krajské 6 Kamila Součková
Informatika Olympiáda kategória B krajské 1*
Najlepšia v celoslovenskom poradí
Barbora Kováčová
Informatika Palma Junior celoslovenské 3 Peter Ralbovský
Informatika ŠPONGIA – súťaž v programovaní hier celoslovenské 1 Martin Stuchlík, Dominik Kopcsay
Informatika ŠPONGIA – súťaž v programovaní hier celoslovenské 2 Barbora Kováčová, Michaela Šandalová, Tomáš Lintner
Informatika ŠPONGIA – súťaž v programovaní hier celoslovenské 3 Dávid Debnár, Viktor Jamrich, Peter Ralbovský
Informatika ŠPONGIA – súťaž v programovaní hier celoslovenské 4 Marián Longa, Jerguš Stručka
Informatika ŠPONGIA – súťaž v programovaní hier celoslovenské 5 Michal Miškerník, Anna-Mária Klimkovič
Informatika ZENIT celoslovenské 5 Peter Ralbovský
Informatika ZENIT krajské 2 Peter Ralbovský
Matematika Klokan Benjamín 6 celoslovenské 15.-22. Michal Mráz
Matematika Klokan Junior G12 celoslovenské 33.-56. Erik Szalay
Matematika Klokan Junior G12 celoslovenské 59.-61. Samuel Mladý
Matematika Klokan Kadet 9 celoslovenské 1.-10. Andrea Tóthová
Matematika Klokan Školák 5 celoslovenské 1.-25. Matej Priesol
Matematika Klokan Školák 5 celoslovenské 1.-25. Erik Řehulka
Matematika Klokan Študent G34 celoslovenské 5.-8. Ivan Mašán
Matematika Korešpondenčný matematický seminár kat. alfa - letná časť krajské 4 Peter Ralbovský
Matematika Korešpondenčný matematický seminár kat. alfa - letná časť krajské 5 Marián Longa
Matematika Korešpondenčný matematický seminár kat. alfa - zimná časť krajské 3 Petra Ďuratná
Matematika Korešpondenčný matematický seminár kat. alfa - zimná časť krajské 3 Marián Longa
Matematika Korešpondenčný matematický seminár kat. beta celoslovenské 15 Jerguš Greššák
Matematika MATBOJ bratislavské 1 Michal Horanský, Miroslav Macko, Erik Řehulka, Jakub Pravda
Matematika Olympiáda okresné 1 Miroslav Macko
Matematika Olympiáda okresné 3 Jakub Granec
Matematika Olympiáda okresné 8 Daniel Adamčík
Matematika Olympiáda kategória 9 okresné 1 Andrea Tóthová
Matematika Olympiáda kategória 9 okresné 2 Peter Ralbovský
Matematika Olympiáda kategória 9 okresné 3 Peter Macko
Matematika Olympiáda kategória 9 okresné 4 Jakub Kojda
Matematika Olympiáda kategória B krajské 3 Barbora Kováčová
Matematika Olympiáda kategória B krajské 8 Erik Szalay
Matematika Olympiáda kategória C krajské 5 Marián Longa
Matematika Olympiáda kategória C krajské 6 Jakub Kojda
Matematika Olympiáda kategória Z6 okresné 2 Filip Varhaník
Matematika Olympiáda kategória Z6 okresné 3 Matej Krásny
Matematika Olympiáda kategória Z6 okresné 3 Michal Mráz
Matematika Olympiáda kategória Z8 okresné 2 Martin Čermák
Matematika Olympiáda kategória Z8 okresné 3 Nick Chapman
Matematika Pikomat kat. 5 celoslovenské 5 Michal Horanský
Matematika Pikomat kat. kvarta celoslovenské 1 Oskar Madro
Matematika Pikomat kat. sekunda celoslovenské 9 Marek Horanský
Matematika Pikopretek kategória 5 krajské 1 skupina Laser
Matematika Pikopretek kategória 7 bratislavské 5 skupina MnožinaJožka Kukuricúdura
Matematika Pikopretek kategória 8 bratislavské 2 skupina Destilátor
Matematika Pytagoriáda kategória P5 obvodné 1 Matej Vojtek
Matematika Pytagoriáda kategória P5 obvodné 3 Marek Gdovec
Matematika reprezentácia školy na Hopkinsovej univerzite CTYOnline Program medzinárodné úspešný riešiteľ Barbora Kováčová
Matematika reprezentácia školy na Hopkinsovej univerzite CTYOnline Program medzinárodné úspešný riešiteľ Alžbeta Kurdelová
Matematika reprezentácia školy na Hopkinsovej univerzite CTYOnline Program medzinárodné úspešný riešiteľ Marcel Rebro
Matematika reprezentácia školy na Hopkinsovej univerzite CTYOnline Program medzinárodné úspešný riešiteľ Erik Szalay
Matematika reprezentácia školy na Hopkinsovej univerzite CTYOnline Program medzinárodné úspešný riešiteľ Alexandra Žilková
Matematika Riešky - letná časť celoslovenské 1 Matej Krásny
Matematika Riešky - letná časť celoslovenské 16 Miroslav Macko
Matematika Riešky - zimná časť celoslovenské 2 Matej Krásny
Náboženstvo Olympiáda okresné 2 Samuel Kohutiar, Adam Šolc, Karolína Ondriašová
Nemecký jazyk kategória Olympiáda 2A školské 1 Ema Mária Gazdíková
Nemecký jazyk kategória Olympiáda 2E školské 1 Šimon Benjamín Špányi
Nemecký jazyk kategória Olympiáda 2E školské 2 Richard Schindler
Nemecký jazyk Olympiáda kategória 1C školské 1 Nick Chapman
Nemecký jazyk Olympiáda kategória 2A krajské 2 Ema Mária Gazdíková
Nemecký jazyk Olympiáda kategória 2A školské 2 David Schun
Nemecký jazyk Olympiáda kategória 2B školské 2 Tomáš Varinský
Nemecký jazyk Olympiáda kategória 2C krajské 5 Jakub Lutter
Nemecký jazyk Olympiáda kategória 2C školské 1 Jakub Lutter
Nemecký jazyk Olympiáda kategória 2C školské 2 Matej Ščepán
Nemecký jazyk Olympiáda kategória 2E krajské 8 Šimon Benjamin Špányi
Nemecký jazyk Olympiáda Kvinta-Sexta obvodné 1 Ema Mária Gazdíková
reprezentácia Bratislavy ocenenie primátorom celoslovenské 1 Jakub Hantabál
reprezentácia Bratislavy ocenenie primátorom celoslovenské 1 Peter Ralbovský
Slovenský jazyk Hviezdoslavov Kubín krajské 2 Matej Benčík
Slovenský jazyk Hviezdoslavov Kubín okresné 1 Matej Benčík
Slovenský jazyk Hviezdoslavov Kubín okresné 1 Lucia Kramárová
Slovenský jazyk Hviezdoslavov Kubín okresné 2 Barbora Barančíková
Slovenský jazyk Hviezdoslavov Kubín okresné 2 Katarína Šmigová
Slovenský jazyk Hviezdoslavov Kubín okresné čestné uznanie Lucia Znášiková
Slovenský jazyk Olympiáda školské cena za najlepší test Jakub Hluško
Slovenský jazyk Olympiáda obvodné 1 Stela Brix
Slovenský jazyk Olympiáda kategória B krajské 4 Karolína Ondriašová
Slovenský jazyk Olympiáda kategória B krajské úspešný riešiteľ Nina Demčáková
Slovenský jazyk Olympiáda kategória B školské 1 Stela Brix
Slovenský jazyk Olympiáda kategória B školské 2 Richard Schindler
Slovenský jazyk Olympiáda kategória B školské 3 Marek Horanský
Slovenský jazyk Olympiáda kategória C krajské 5 Stela Brix
Slovenský jazyk Olympiáda kategória C školské 1 Karolína Ondriašová
Slovenský jazyk Olympiáda kategória C školské 2 Matúš Mikuš
Šport Cezpoľný beh obvodné 1 Pavlína Tomášiková
Šport Cezpoľný beh obvodné 3 Filip Varhaník, Andrej Šulek, Jakub Gašpar
Šport Cezpoľný beh obvodné 3 Lucia Kramárová
Šport Cezpoľný beh obvodné 3 Sofia šuleková, Lívia Mihoková, Pavlína Tomášiková
Šport Cezpoľný beh obvodné 4 Jakub Gašpar
Šport Cezpoľný beh obvodné 7 Magdaléna Spustová
Šport Cezpoľný beh obvodné 7 Andrej Šulek
Šport Cezpoľný beh obvodné 8 Filip Varhaník
Šport Cezpoľný beh obvodné 9 Natália Gajdošová
Šport Cezpoľný beh obvodné 10 Maroš Kovaľ
Šport Cezpoľný beh obvodné 11 Barbora Lukáčová
Šport Cezpoľný beh obvodné 11 Sofia Šuleková
Šport Cezpoľný beh obvodné 12 Adam Šolc
Šport Cezpoľný beh obvodné 16 Samuel Mladý
Šport Cezpoľný beh obvodné 23 Lívia Mihóková
Šport Cezpoľný beh-1.kategória-družstvo žiačok obvodné 3 Magdaléna Spustová, Natália Gajdošová, Barbora Lukáčová
Šport Cezpoľný beh-1.kategória-družstvo žiakov obvodné 10 Maroš Kovaľ, Adam Šolc, Samuel Mladý
Šport Jednota Cup obvodné 3 Maroš Kovaľ, Samuel Mladý, Jakub Ušák, Jakub Nagy, Matúš Lavko, Adam Šolc, Viiliam Húsenica
Šport Šach turnaj dvojíc stredných škôl 2 Miroslav Macko, Peter Kravár
Šport Stolný tenis krajské 3 Tomáš Lintner, Dominik Hollý, Miroslav Macko
Šport Stolný tenis obvodné 1 Tomáš Lintner
Šport Stolný tenis obvodné 2 Dominik Hollý
Šport Stolný tenis obvodné 3 Miroslav Macko
Šport Stolný tenis dievčatá školské 1 Tereza Holá
Šport Stolný tenis dievčatá školské 2 Patrícia Jánošíková
Šport Stolný tenis dievčatá školské 3 Barbora Kováčová
Šport Stolný tenis mladší žiaci školské 1 Miroslav Macko
Šport Stolný tenis mladší žiaci školské 2 Jakub Pravda
Šport Stolný tenis mladší žiaci školské 3 Michal Petrovič
Šport Stolný tenis starší žiaci školské 1 Tomáš Lintner
Šport Stolný tenis starší žiaci školské 2 Dominik Hollý
Šport Stolný tenis starší žiaci školské 3 Samuel Kordoš
všeobecné EXPERT GENIALITY Bity a Bajty celoslovenské 1 Michal Miškerník
všeobecné EXPERT GENIALITY celkovo celoslovenské 2 Marek Horanský

Spolu 224 úspechov.