logo Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium

Úspechy žiakov - 2014/15

2014/15

Oblasťikona zoradeniaSúťažKoloMiestoŠtudent
Anglický jazyk Jazykový kvet - Poézia a próza + okresné 1 Livia Armitage
Anglický jazyk Jazykový kvet - Poézia a próza + okresné 2 Mia Armitage
Anglický jazyk Olympiáda krajské 1 Ema Mária Gazdíková
Anglický jazyk Olympiáda 1A krajské 2 Daniel Belan
Anglický jazyk Olympiáda 1A okresné 1 Daniel Belan
Anglický jazyk Olympiáda 1B okresné 1 Samuel Šulovský
Biológia Olympiáda C okresné 4 Nina Marcineková
Chémia Olympiáda D krajské 8 Matej Krásny
Chémia, Fyzika, Informatika Intel ISEF medzinárodné 3 Martin Holický
Dejepis Olympiáda okresné 1 Lukáš Lofay
Fotografia AMFO 2015 – kategória do 21 rokov – čiernobiela fotografia okresné 2 Marián Valovič
Fotografia AMFO 2015 – kategória do 21 rokov – farebná fotografia okresné 2 Marián Valovič
Fotografia FIAP Medzinárodná federácia amatérskej umeleckej fotografie medzinárodné účasť v celoslovenskej kolekcii – postup na celosvetovú súťaž Marián Valovič
Fotografia Zelený objektív – kategória stredné školy celoslovenské 1 Marián Valovič
Francúzsky jazyk Jazykový kvet II celoslovenské 2 Nina Viršíková
Francúzsky jazyk Jazykový kvet - Poézia a próza okresné 1 Nina Viršíková
Fyzika Expo Sciences Europe 2014 medzinárodné prezentácia vlastného vedeckého projektu - Tenkovrstvový platinový mikrosenzor teploty Martin Holický, Jerguš Stručka
Fyzika FKS A celoslovenské 5 Paulína Smolárová
Fyzika FKS A celoslovenské 8 Arthur Petráš
Fyzika FKS B celoslovenské 11 Marek Horanský
Fyzika Fyziklání medzinárodné 1 Jerguš Stručka
Martin Gažo
Fyzika IJSO celoslovenské 4 Matej Krásny
Fyzika Olympiáda celoslovenské 3 Martin Gažo
Fyzika Olympiáda krajské 2 Martin Gažo
Fyzika Olympiáda D krajské 14 Matej Krásny
Fyzika Olympiáda E krajské 4 Matej Krásny
Fyzika Olympiáda E okresné 1 Jakub Hluško
Fyzika Olympiáda E okresné 2 Matej Krásny
Fyzika Olympiáda E okresné 3 Ondrej Zigo
Fyzika Turnaj mladých fyzikov celoslovenské 4 Martin Gažo, Jerguš Stručka, Timotej Tomandl, Paulína Smolárová, Michaela Leinwaterová
Fyzika UFO - letná časť celoslovenské 1 Matej Krásny
Fyzika UFO - letná časť celoslovenské 4 Jakub Hluško
Fyzika UFO - zimná časť celoslovenské 1 Matej Krásny
Geografia Olympiáda krajské 2 Adam Šolc
Geografia Olympiáda okresné 1 Zuzana Hladká
Geografia Olympiáda okresné 1 Martin Rožka
Geografia Olympiáda obvodné postup do krajského kola Marek Horanský
Adrián Hegeduš
Šimon Benjamín Špányi, Adam Šolc, Samuel Mladý, Adam Harušinec
Informatika KSP-O celoslovenské 4 Peter Ralbovský
Informatika KSP-O celoslovenské 11 Paulína Smolárová
Informatika KSP-T celoslovenské 6 Peter Ralbovský
Informatika KSP-T celoslovenské 11 Paulína Smolárová
Informatika KSP-Z celoslovenské 1 Paulína Smolárová
Informatika Logická olympiáda celoslovenské 3 Slávka Fratričová
Informatika Natoč svoj krátky film medzinárodné (Slovensko, Rakúsko) 3 Richard N.Ch. Schindler
Informatika Olympiáda A celoslovenské 10 Paulína Smolárová
Informatika Olympiáda A celoslovenské 13 Peter Ralbovský
Informatika Olympiáda A krajské 3 Peter Ralbovský
Informatika Olympiáda A krajské 6 Paulína Smolárová
Informatika PRASK celoslovenské 8 Tomáš Šimek
Informatika PRASK celoslovenské 14 Jakub Hluško
Informatika PRASK celoslovenské 21 Daniel Belan
Informatika Scratch Cup celoslovenské 1 Michal Horanský
Informatika Scratch Cup celoslovenské 2 Tomáš Šimek
Informatika ŠPONGIA celoslovenské 2 Samuel Šulovský, Jaroslav Paška, Marián Valovič
Informatika ŠPONGIA celoslovenské 3 Michal Rebro, Dávid Debnár
Informatika ŠPONGIA celoslovenské 14 Viktor Ščerbák
Informatika Technoplaneta.cz medzinárodné 9 Jakub Hluško, Matej Krásny, Matúš Majer
Informatika Zlatá klapka celoslovenské 6 nominácií Richard N.Ch. Schindler
Informatika Zlatá klapka - krátky hraný film celoslovenské 1 Max Mravčák, Eva Kelešiová
Informatika Zlatá klapka - námet a scenár celoslovenské 1 Richard N.Ch. Schindler
Matematika Matematický klokan celoslovenské 1 Alex Fleško
Matematika Matematický klokan celoslovenské 22 Tomáš Zatroch
Matematika Matematický klokan celoslovenské 26 Martin Gažo
Matematika MO-Z5 okresné 1 Alexandra Barančíková
Matematika MO-Z5 okresné 3 Zuzana Hladká
Matematika MO-Z5 okresné 7 Emma Danielová
Matematika MO-Z5 okresné 7 Alžbeta Špirková
Matematika MO-Z5 okresné 15 Juliana Šmídová
Matematika MO-Z5 okresné 17 Emma Kiliánová
Matematika MO-Z5 okresné 17 Petra Kojdová
Matematika MO-Z5 okresné 17 Štefan Šutý
Matematika MO-Z5 okresné 17 Matej Zigo
Matematika MO-Z5 okresné 25 Stanislav Bezák
Matematika MO-Z5 okresné 25 Alex Rosa
Matematika Náboj Junior celoslovenské 1 Matej Krásny, Jakub Hluško, Alan Leifer, Michal Horanský
Matematika Olympiáda A celoslovenské 14 Peter Ralbovský
Matematika Olympiáda A krajské 10 Peter Ralbovský
Matematika Olympiáda B krajské 3 Nick Chapman
Matematika Olympiáda C krajské 12*
žiak kvarty
Jakub Hluško
Matematika Olympiáda C krajské 25*
žiak kvarty
Michal Mráz
Matematika Olympiáda Z6 okresné 1 Martin Kaláb
Matematika Olympiáda Z6 okresné 2 Tomáš Zatroch
Matematika Olympiáda Z6 okresné 3 Matúš Hladký, Michal Škvarka
Matematika Olympiáda Z7 okresné 1 Alexander Chuguryan
Matematika Olympiáda Z8 okresné 1 Michal Horanský, Miroslav Macko
Matematika Olympiáda Z8 okresné 3 Matej Priesol
Matematika Olympiáda Z9 krajské 1 Jakub Hluško
Matematika Olympiáda Z9 krajské 13*
žiak tercie
Miroslav Macko
Matematika Pangea celoslovenské 3 Jakub Hluško
Matematika Pangea celoslovenské 5 Nick Chapman
Matematika Pikomat 5 celoslovenské 1 Lukáš Krásny
Matematika Pikomat 5 celoslovenské 18 Matej Zigo
Matematika Pikomat kvarta celoslovenské 10 Matej Krásny
Matematika Pikomat príma celoslovenské 9 Michal Škvarka
Matematika Pikomat príma celoslovenské 18 Tomáš Zatroch
Matematika Pikomat príma celoslovenské 21 Martin Martiš
Matematika Pikomat tercia celoslovenské 11 Jakub Pravda
Matematika Riešky - leto celoslovenské 9 Matej Krásny
Matematika Všetkovedko celoslovenské 11 Tomáš Laczky
Náuka o spoločnosti Olympiáda ľudských práv celoslovenské 6 Adam Harušinec
Náuka o spoločnosti Olympiáda ľudských práv celoslovenské účasť Richard N.Ch. Schindler
Náuka o spoločnosti Olympiáda ľudských práv krajské 3 Adam Harušinec
Náuka o spoločnosti Olympiáda ľudských práv krajské 5 Richard N.Ch. Schindler
Nemecký jazyk Jazykový kvet II celoslovenské 1 Samuel Šulovský
Nemecký jazyk Jazykový kvet II - dráma celoslovenské 2 Skupina žiakov kvarty
Nemecký jazyk Jazykový kvet III+ celoslovenské 2 Erika Belicová
Nemecký jazyk Jazykový kvet - Poézia a próza II okresné 1 Samuel Šulovský
Nemecký jazyk Jazykový kvet - Poézia a próza II okresné 2 Alex Uraz
Nemecký jazyk Jazykový kvet - Poézia a próza III okresné 1 Michaela Biacovská
Nemecký jazyk Jazykový kvet - Poézia a próza III okresné 2 Richard N.Ch. Schindler
Nemecký jazyk Jazykový kvet - Poézia a próza III+ okresné 1 Erika Belicová
Nemecký jazyk Olympiáda celoslovenské 4 Ema Mária Gazdíková
Nemecký jazyk Olympiáda celoslovenské 6 Michal Moravčík
Nemecký jazyk Olympiáda školské (postup v kategóriách) 1 Chris Koiš, Jakub Hantabál, Benjamín Špányi,Ema Mária Gazdíková, Michal Moravčík
Nemecký jazyk Olympiáda 1A obvodné 3 Chris Koiš
Nemecký jazyk Olympiáda 1B obvodné 3 Jakub Hantabál
Nemecký jazyk Olympiáda 2A krajské 2 Šimon Benjamín Špányi
Nemecký jazyk Olympiáda 2A obvodné 1 Šimon Benjamín Špányi
Nemecký jazyk Olympiáda 2B krajské 1 Ema Mária Gazdíková
Nemecký jazyk Olympiáda 2B obvodné 1 Ema Mária Gazdíková
Nemecký jazyk Olympiáda 2C krajské 1 Michal Moravčík
Slovenský jazyk a literatúra Beniakove Chynorany - Slovenský festival poézie výberové 2 Katarína Šmigová
Slovenský jazyk a literatúra Hviezdoslavov Kubín okresné 1 Lucia Iffková
Slovenský jazyk a literatúra Hviezdoslavov Kubín, III-poézia okresné 2 Tereza Smetanová
Slovenský jazyk a literatúra Hviezdoslavov Kubín, III-poézia školské 1 Tereza Smetanová
Slovenský jazyk a literatúra Hviezdoslavov Kubín, III-poézia školské 2 Katarína Šmigová
Slovenský jazyk a literatúra Hviezdoslavov Kubín, III-poézia školské 3 Paulína Tomášiková
Slovenský jazyk a literatúra Hviezdoslavov Kubín, III-próza okresné 2 Eva Kelešiová
Slovenský jazyk a literatúra Hviezdoslavov Kubín, III-próza školské 1 Eva Kelešiová
Slovenský jazyk a literatúra Hviezdoslavov Kubín, III-próza školské 2 Sebastian Bražina
Slovenský jazyk a literatúra Hviezdoslavov Kubín, III-próza školské 3 Alexandra Barančíková
Slovenský jazyk a literatúra Hviezdoslavov Kubín, II-poézia školské 2 Matej Zigo
Slovenský jazyk a literatúra Hviezdoslavov Kubín, II-poézia školské 3 Lukáš Krásny
Slovenský jazyk a literatúra Hviezdoslavov Kubín, II-próza okresné 2 Ema Somolányiová
Slovenský jazyk a literatúra Hviezdoslavov Kubín, II-próza školské 1 Ema Somolányiová
Slovenský jazyk a literatúra Hviezdoslavov Kubín, II-próza školské 2 Barbora Barančíková
Slovenský jazyk a literatúra Hviezdoslavov Kubín, II-próza školské 3 Barbora Janáková
Slovenský jazyk a literatúra Hviezdoslavov Kubín, IV-poézia okresné 1 Richard N.Ch. Schindler
Slovenský jazyk a literatúra Hviezdoslavov Kubín, IV-poézia školské 1 Richard N.Ch. Schindler
Slovenský jazyk a literatúra Hviezdoslavov Kubín, IV-poézia školské 2 Jakub Vanko
Slovenský jazyk a literatúra Hviezdoslavov Kubín, IV-poézia školské 3 Jana Sadovská
Slovenský jazyk a literatúra Hviezdoslavov Kubín, IV-próza okresné 1 Lucia Iffková
Slovenský jazyk a literatúra Hviezdoslavov Kubín, IV-próza školské 1 Lucia Iffková
Slovenský jazyk a literatúra Hviezdoslavov Kubín, IV-próza školské 2 Erika Belicová
Slovenský jazyk a literatúra Hviezdoslavov Kubín, IV-próza školské 3 Alžbeta Katonová
Slovenský jazyk a literatúra Mladý novinár okresné 1 Sára Lovecká, Nina Marcineková, Tereza Smetanová, Katarína Czaková
Slovenský jazyk a literatúra OK Olympiáda okresné 2 Matej Krásny
Slovenský jazyk a literatúra Olympiáda krajské 4 Richard N.Ch. Schindler
Slovenský jazyk a literatúra Petržalské súzvuky Ferka Urbánka - próza celoslovenské 1 Max Pál
Slovenský jazyk a literatúra Petržalské súzvuky Ferka Urbánka - próza celoslovenské 2 Marek Horanský
Slovenský jazyk a literatúra Šaliansky Maťko - II. školské 1 Alexandra Barančíková
Slovenský jazyk a literatúra Šaliansky Maťko - II. školské 2 Ema Somolányiová
Slovenský jazyk a literatúra Šaliansky Maťko - II. školské 3 Matej Šimon Hantabál
Slovenský jazyk a literatúra Šaliansky Maťko - III. okresné 1 Alex Uraz
Slovenský jazyk a literatúra Šaliansky Maťko - III. školské 2 Barbora Janáková
Slovenský jazyk a literatúra Šaliansky Maťko - III. školské 3 Tilia Brix
SOČ práca: Ako funguje televízne spravodajstvo krajské 1 Richard N.Ch. Schindler
Šport Cezpolný beh žiakov SŠ okresné 2 Erika Belicová, Laura Macháčová, Magdaléna Spustová
Šport Cezpoľný beh žiakov SŠ okresné 2 Samuel Mladý, Maroš Kovaľ, Jakub Ušák
Šport Cezpoľný beh žiakov SŠ okresné 3 Erika Belicová
Šport Šachový turnaj krajské 2 Peter Macko
Šport Stolný tenis obvodné 2 Peter Macko, Miroslav Macko, Dominik Hollý

Spolu 162 úspechov.