logo Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium

Úspechy žiakov - 2015/16

2015/16

Oblasťikona zoradeniaSúťažKoloMiestoŠtudent
Anglický jazyk Jazykový kvet - III. kategória: prevzatá tvorba celoslovenské 1 Valentína Hučková
Anglický jazyk Jazykový kvet - III. kategória: prevzatá tvorba krajské 1 Valentína Hučková
Anglický jazyk Jazykový kvet - III. kategória: vlastná tvorba krajské 3 Johana Brezovská
Anglický jazyk Jazykový kvet - II. kategória: prevzatá tvorba krajské 2 Lukáš Gbelský
Anglický jazyk Jazykový kvet - II. kategória: vlastná tvorba celoslovenské 3 Eva Kelešiová
Anglický jazyk Jazykový kvet - II. kategória: vlastná tvorba krajské 1 Eva Kelešiová
Anglický jazyk Olympiáda - kategória 1A školské 1 Ema Somolányová
Anglický jazyk Olympiáda - kategória 1A školské 2 Ema Mihálová
Anglický jazyk Olympiáda - kategória 1A školské 3 Marek Mojžiš
Anglický jazyk Olympiáda - kategória 1B školské 1 Adam Válek
Anglický jazyk Olympiáda - kategória 1B školské 2 Samuel Macháč
Anglický jazyk Olympiáda - kategória 1B školské 3 Martin Kollarovič
Anglický jazyk Olympiáda - kategória 1C školské 1 Sebastián Bražina
Anglický jazyk Olympiáda - kategória 1C školské 2 Filip Doba
Anglický jazyk Olympiáda - kategória 1C školské 3 Mia Armitage
Anglický jazyk Olympiáda - kategória 2A školské 1 Samo Šuľovský
Anglický jazyk Olympiáda - kategória 2A školské 2 Marek Horanský
Anglický jazyk Olympiáda - kategória 2A školské 3 Jakub Hantabál
Anglický jazyk Olympiáda - kategória 2B školské 1 Johana Brezovská
Anglický jazyk Olympiáda - kategória 2B školské 2 Valentína Hučková
Anglický jazyk Olympiáda - kategória 2B školské 3 Erika Belicová
Anglický jazyk Olympiáda - kategória 2C2 školské 3 Sofia Šulek
Biológia Olympiáda - kategória C okresné 2 Patrik Fabiánek
Biológia Olympiáda - kategória D obvodné 1 Adela Čermáková
Chémia Olympiáda okresné 3 Miroslav Macko
Dejepis Olympiáda - kategória C krajské 3 Samuel Harvan
Fotografia AMFO 2016 krajské 2 Marián Valovič
Fotografia FIAP 2016 (Omán) medzinárodné účasť Marián Valovič
Fotografia Zelený Objektív celoslovenské 1 Marián Valovič
Francúzsky jazyk Jazykový kvet - III. kategória: prevzatá tvorba celoslovenské 1 Nina Viršíková
Francúzsky jazyk Jazykový kvet - III. kategória: prevzatá tvorba krajské 1 Nina Viršíková
Fyzika Fyziklání medzinárodné 5 Paulína Smolárová, Arthur Petráš, Jakub Hluško, Michal Horanský, Matej Krásny
Fyzika KSP - kat.O celoslovenské 1 Paulína Smolárová
Fyzika Olympiáda medzinárodné 2 Martin Gažo
Fyzika Olympiáda - kategória A krajské 1 Martin Gažo
Fyzika Olympiáda - kategória E okresné 1 Horanský Michal
Fyzika Olympiáda - kategória E okresné 2 Macko Miroslav
Fyzika Olympiáda - kategória E okresné 3 Pravda Jakub
Fyzika Olympiáda - kategória F okresné 1 Šimek Tomáš
Geografia Olympiáda - kategória C obvodné 2 Patrik Fabiánek
Geografia Olympiáda - kategória E školské 1 Erik Řehulka
Geografia Olympiáda - kategória E školské 2 Marek Gdovec
Geografia Olympiáda - kategória E školské 3 Jakub Pravda
Geografia Olympiáda - kategória E obvodné 1 Erik Řehulka
Geografia Olympiáda - kategória E obvodné 2 Marek Gdovec
Geografia Olympiáda - kategória F školské 1 Jerguš Čermák
Geografia Olympiáda - kategória F školské 2 Martin Rožka
Geografia Olympiáda - kategória F školské 3 Emil Hodáľ
Geografia Olympiáda - kategória G školské 1 Jakub Skaloš
Geografia Olympiáda - kategória G školské 2 Adela Čermáková, Matej Sova
Geografia Olympiáda - kategória G školské 3 Tomáš Zatroch
Geografia Olympiáda - kategória H školské 1 Maximilián Ágh
Geografia Olympiáda - kategória H školské 2 Lukas Michna, Tomáš Laczky
Geografia Olympiáda - kategória H školské 3 Jakub Janičina
Geografia Olympiáda - kategória I školské 1 Jozef Bachniček
Geografia Olympiáda - kategória I školské 2 Adam Hanzel
Geografia Olympiáda - kategória I školské 3 Samuel Michalík
História Olympiáda - kategória C1 školské 1 Viktor Racsko
História Olympiáda - kategória C1 školské 2 Samuel Harvan
História Olympiáda - kategória C1 školské 3 David Kekeši
História Olympiáda - kategória D1 školské 1 Martin Rožka
História Olympiáda - kategória D1 školské 2 Emil Hodál
História Olympiáda - kategória D1 školské 3 Jozef Maroš Bednárik
História Olympiáda - kategória E1 školské 1 Matej Sova
História Olympiáda - kategória E1 školské 2 Lukáš Lofay
História Olympiáda - kategória E1 školské 3 Kristína Galková
História Olympiáda - kategória F1 školské 1 Roland Meixner
História Olympiáda - kategória F1 školské 2 Stanislav Bezák
História Olympiáda - kategória F1 školské 3 Matej Zigo
Informatika I-Cup medzinárodné 2 Paulína Smolárová
Informatika Kasiopea celoslovenské 4 Paulína Smolárová
Informatika Olympiáda celoslovenské 8 Paulína Smolárová
Informatika Olympiáda krajské 3 Paulína Smolárová
Informatika Olympiáda - výberové sústredenie celoslovenské 4 (postup na medzinárodné kolo) Paulína Smolárová
Informatika Zenit A krajské 9 Martin Gažo
Informatika Zenit B krajské 1*
Najlepší výsledok v celoslovenskom poradí v oboch kategóriách
Paulína Smolárová
Informatika Zenit B krajské 9 Jaroslav Paška
Informatika Zenit B krajské 13 Ondrej Zigo
Informatika Zenit B krajské 15 Matej Krásny
Matematika Matboj Pikomat a Riešky celoslovenské 1 Peter Ďuriš, Viktor Vaškanin, Tamara Lednárová, Adam Hanzel
Matematika Náboj junior 2015 celoslovenské 1 Michal Horanský, Miroslav Macko, Jakub Pravda, Alex Chudic
Matematika Olympiáda - kat.A celoslovenské 18 Paulína Smolárová
Matematika Olympiáda - kat.B krajské 2 Paulína Smolárová
Matematika Olympiáda - kategória Z9 okresné 1 Miroslav Macko
Matematika Olympiáda - kategória Z9 okresné 1 Jakub Pravda
Matematika Pytagoriáda - P3 okresné 1 Matej Bachniček
Matematika Pytagoriáda - P4 okresné 2 Timur Kotulič
Matematika Pytagoriáda P5 okresné 3 Tamara Lednárová
Matematika Pytagoriáda - P5 okresné 3 Tamara Lednárová
Matematika Pytagoriáda - P6 okresné 3 Štefan Šutý
Matematika Pytagoriáda - P7 okresné 1 Tomáš Zatroch
Nemecký jazyk Jazykový kvet - III. kategória: prevzatá tvorba krajské 1 Michaela Biacovská
Nemecký jazyk Jazykový kvet - III+. kategória: prevzatá tvorba celoslovenské 4 Michaela Biacovská
Nemecký jazyk Jazykový kvet - III. kategória: vlastná tvorba celoslovenské 1 Samuel Šulovský
Nemecký jazyk Jazykový kvet - III. kategória: vlastná tvorba krajské 1 Samuel Šulovský
Nemecký jazyk Jazykový kvet - III. kategória+: vlastná tvorba krajské 1 Erika Belicová
Nemecký jazyk Jazykový kvet - III+. kategória: vlastná tvorba celoslovenské 1 Erika Belicová
Nemecký jazyk Jazykový kvet - II. kategória: prevzatá tvorba krajské 2 Samuel Macháč
Nemecký jazyk Jazykový kvet - II. kategória: prevzatá tvorba krajské 2 Alex Uraz
Nemecký jazyk Olympiáda - kategória 1A školské 1 Matúš Hladký
Nemecký jazyk Olympiáda - kategória 1A školské 2 Matej Sova
Nemecký jazyk Olympiáda - kategória 1A školské 3 Adam Msolly
Nemecký jazyk Olympiáda - kategória 1A obvodné 3 Matúš Hladký
Nemecký jazyk Olympiáda - kategória 1B školské 1 Samuel Macháč
Nemecký jazyk Olympiáda - kategória 1B školské 2 Martin Vitáloš
Nemecký jazyk Olympiáda - kategória 1B školské 3 Martin Rožka
Nemecký jazyk Olympiáda - kategória 1B obvodné 3 Samuel Macháč
Nemecký jazyk Olympiáda - kategória 2A krajské 2 Michaela Biacovská
Nemecký jazyk Olympiáda - kategória 2A školské 1 Michaela Biacovská
Nemecký jazyk Olympiáda - kategória 2A školské 2 Sára Lovecká
Nemecký jazyk Olympiáda - kategória 2A školské 3 Jakub Hantabál
Nemecký jazyk Olympiáda - kategória 2A obvodné 1 Michaela Biacovská
Nemecký jazyk Olympiáda - kategória 2B krajské 3 Robert Virsik
Nemecký jazyk Olympiáda - kategória 2B školské 1 Robert Virsik
Nemecký jazyk Olympiáda - kategória 2B školské 2 Richard Schindler
Nemecký jazyk Olympiáda - kategória 2B školské 3 Simona Petrová
Nemecký jazyk Olympiáda - kategória 2B obvodné 1 Róbert Virsik
Nemecký jazyk Olympiáda - kategória 2C celoštátne 1 Erika Belicová
Nemecký jazyk Olympiáda - kategória 2C krajské 1 Erika Belicová
Nemecký jazyk Olympiáda - kategória 2C školské 1 Erika Belicová
Slovenský jazyk a literatúra Hviezdoslavov Kubín - kategória III - poézia školské 1 Barbora Barančíková
Slovenský jazyk a literatúra Hviezdoslavov Kubín - kategória III - poézia školské 2 Miroslav Kozelka
Slovenský jazyk a literatúra Hviezdoslavov Kubín - kategória III - poézia školské 3 Radovan Valentín
Slovenský jazyk a literatúra Hviezdoslavov Kubín - kategória III - próza školské 1 Sebastián Bražina
Slovenský jazyk a literatúra Hviezdoslavov Kubín - kategória III - próza školské 2 Emil Hodál
Slovenský jazyk a literatúra Hviezdoslavov Kubín - kategória III - próza školské 3 Liliana Hnatová
Slovenský jazyk a literatúra Hviezdoslavov Kubín - kategória II - poézia školské 1 Adam Kuruc
Slovenský jazyk a literatúra Hviezdoslavov Kubín - kategória II - poézia školské 2 Matej Zigo
Slovenský jazyk a literatúra Hviezdoslavov Kubín - kategória II - poézia školské 3 Alexandra Barančíková
Slovenský jazyk a literatúra Hviezdoslavov Kubín - kategória II - próza školské 1 Matej Hantabal
Slovenský jazyk a literatúra Hviezdoslavov Kubín - kategória II - próza školské 2 Petra Kojdová
Slovenský jazyk a literatúra Hviezdoslavov Kubín - kategória II - próza školské 3 Oliver Šoltys
Slovenský jazyk a literatúra Hviezdoslavov Kubín - kategória IV - poézia školské 1 Jakub Vanko
Slovenský jazyk a literatúra Hviezdoslavov Kubín - kategória IV - poézia školské 2 Matej Haviernik
Slovenský jazyk a literatúra Hviezdoslavov Kubín - kategória IV - poézia školské 3 Tereza Smetanová
Slovenský jazyk a literatúra Hviezdoslavov Kubín - kategória IV - próza školské 1 Sofia Šulek
Slovenský jazyk a literatúra Hviezdoslavov Kubín - kategória IV - próza školské 2 Jakub Hantabal
Slovenský jazyk a literatúra Hviezdoslavov Kubín - kategória IV - próza školské 3 Lucia Iffková
Slovenský jazyk a literatúra Literárna súťaž: Studňa sa tajne s dažďom zhovára - Próza celoslovenské 1 Michaela Biacovská
Slovenský jazyk a literatúra Olympiáda okresné 2 Matej Krásny
Slovenský jazyk a literatúra Račiansky jahodový kvet, poézia okresné 1 Miroslav Kozolka
Slovenský jazyk a literatúra Šaliansky Maťko, III.kategória okresné 1 Ema Mihálová
Slovenský jazyk a literatúra Šaliansky Maťko, III.kategória školské 1 Ema Mihálová
Slovenský jazyk a literatúra Šaliansky Maťko, III.kategória školské 2 Ema Somolányiová
Slovenský jazyk a literatúra Šaliansky Maťko, III.kategória školské 3 Adam Kuruc
Slovenský jazyk a literatúra Šaliansky Maťko, II.kategória školské 1 Marko Pelegrin
Slovenský jazyk a literatúra Šaliansky Maťko, II.kategória školské 2 Samuel Michalík
Slovenský jazyk a literatúra Šaliansky Maťko, II.kategória školské 3 Mia Armitage
Slovenský jazyk a literatúra Škultétyho rečňovanky celoslovenské 1 Erika Belicová
Slovenský jazyk a literatúra Vráťme knihy do škôl celoslovenské 2 Lenka Stahlová
Španielsky jazyk Olympiáda - kategória B krajské 2 Nina Viršíková
Španielsky jazyk Olympiáda - kategória D školské 1 Michal Petrovič
Španielsky jazyk Olympiáda - kategória D školské 2 Tomáš Lastovka
Španielsky jazyk - kategória B Olympiáda školské 1 Nina Viršíková
Španielsky jazyk - kategória B Olympiáda školské 2 Linda Prochádzková
Španielsky jazyk - kategória B Olympiáda školské 3 Katarína Šmigová
Telesná a športová výchova Badminton krajské 1 Alex Chudic, Jakub Pravda
Telesná a športová výchova Badminton krajské 3 Sebastián Virsík, Peter Šigút
Telesná a športová výchova Majstrovstvá v šachu krajské 1 Miroslav Macko

Spolu 159 úspechov.