logo Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium

Úspechy žiakov - 2017/18

2017/18

Študentikona zoradeniaOblasťSúťažKoloMiesto
Čermáková Adela Biológia Olympiáda E obvodné 1
Taner Akbuluto Nemecký jazyk Olympiáda 1A okresné 1
Taner Akbuluto Nemecký jazyk Olympiáda 1A školské 1
Lívia Armitage Slovenský jazyk a literatúra Šaliansky Maťko, kat. II školské 1
Mia Armitage Slovenský jazyk a literatúra Šaliansky Maťko, kat. III okresné 2
Mia Armitage Slovenský jazyk a literatúra Šaliansky Maťko, kat. III školské 1
kvarta A, kvarta B Slovenský jazyk a literatúra KOMPARO celoslovenské 1
Nina Bacharová Dejepis Olympiáda D školské 2
Matej Bachniček Matematika Olympiáda Z5 okresné 1
Matej Bachniček Matematika Pytagoriáda P5 okresné 1
Matej Bachníček Geografia Olympiáda G školské 3
Jozef Bachnička Dejepis Olympiáda E okresné 3
Jozef Bachnička Dejepis Olympiáda E školské 1
Alexandra Barančíková Slovenský jazyk a literatúra Hviezdoslavov Kubín, kat. III - poézia okresné 1
Alexandra Barančíková Slovenský jazyk a literatúra Vráťme knihy do škôl celoslovenské 3
Michal Barna Nemecký jazyk Olympiáda 2B školské 3
Jakub Benčo Geografia Olympiáda G školské 2
Jakub Benčo Slovenský jazyk a literatúra Hviezdoslavov Kubín, kat. II - próza okresné 1
Michaela Biacovská Nemecký jazyk Olympiáda 2B okresné 1
Michaela Biacovská Nemecký jazyk Olympiáda 2B školské 1
Vladimír Bochnička Telesná a športová výchova Šach Okresné 1
Alfréd Brix Slovenský jazyk a literatúra Šaliansky Maťko, kat. III školské 2
Kristán Čabala Informatika Olympiáda B krajské 2
Kristián Čabala Anglický jazyk Olympiáda 2A okresné 31
Adam Hudec, Jozef Číž, Marek Jankovič, Alan Laifer, Matúš Majer, Adrian Ďurči, Lívia Čerešňová Geografia Olympiáda Z okresné postup do kraja
Martin Rožka, Jerguš Čermák Nemecký jazyk Olympiáda 2A školské 3
Adela Čermáková Biológia Olympiáda okresné 2
Adela Čermáková Biológia Olympiáda školské 1
Adela Čermáková Biológia Olympiáda C krajské 3
Adela Čermáková Biológia Olympiáda C okresné 2
Adela Čermáková Biológia Olympiáda C školské 1
Adela Čermáková Biológia Olympiáda E celoslovenské 2
Jozef Číž Informatika KASIOPEA celoslovenské 2
Jozef Číž Informatika Olympiáda A krajské 2
Jozef Číž Informatika PALMA celoslovenské 2
Jozef Číž Informatika PROFIT celoslovenské 1
Karolína Derdáková Slovenský jazyk a literatúra Šaliansky Maťko, kat. II školské 3
Damián Dlhoš Dejepis Olympiáda F školské 1
Emília Drnáková Biológia Olympiáda školské 3
Emília Drnáková Biológia Olympiáda C školské 3
Tomáš Droba Informatika START FILM FEST Česká republika medzinárodné 1
Tomáš Droba Informatika Zlatá klapka - Krátky hraný film 15-19 r. celoslovenské 1
Adrián Ďurči Informatika Olympiáda A krajské 4
Benkovičová Adriana Elizabeth Anglický jazyk Jazykový kvet II. PT krajské 2
Kiliánová Emma Nemecký jazyk Jazykový kvet II - VT krajské 2
Kelešiová Eva Anglický jazyk Jazykový kvet III. VT krajské 2
Kelešiová Eva Nemecký jazyk Jazykový kvet III - PT celoslovenské 2
Kelešiová Eva Nemecký jazyk Jazykový kvet III - PT krajské 1
Jakub Filčák Slovenský jazyk a literatúra Keď si vymýšľam celoslovenské 3
Martinková Andrea, Ščurka Gabriel Anglický jazyk Jazykový kvet III. PT krajské 3
Jakub Hluško, Miroslav Macko, Jakub Pravda, Richard Hamerlík, Matej Krásny, Rastislav Sihelský,Jaroslav Paška, Kristína Gáliková Prírodné vedy Olympiáda metropol medzinárodné 3
Kristína Galková Ruský jazyk Olympiáda A2 krajské 1
Kristína Galková Ruský jazyk Olympiáda A2 školské 1
Kristína Galková Ruský jazyk Olympiáda A2 - vlastná tvorba celoslovenské 1
Kristína Galková Slovenský jazyk a literatúra Olympiáda okresné 1
Kristína Galková Slovenský jazyk a literatúra Olympiáda, kat. C krajské 3
Jakub Hantabál Ruský jazyk Olympiáda B1 celoslovenské 4
Jakub Hantabál Ruský jazyk Olympiáda B1 krajské 1
Jakub Hantabál Ruský jazyk Olympiáda B1 školské 1
Hana Kalábová, Klaudia Klimeková, Matej Bachniček, Marek Hanula Matematika Matboj krajské 1
Hana Kalábová, Klaudia Klimeková, Matej Bachniček, Marek Hanula Matematika Matboj krajské 1
Paulína Smolárová, Michael Gejdoš, Peter Onduš, Jaroslav Paška, Matúš Hladký Cena primátora Bratislvay krajské 1
Jakub Hluško Matematika Olympiáda metropol medzinárodné 3
Michal Horanský Matematika Olympiáda B krajské 3
Hana Huorková Biológia Olympiáda D školské 3
Masjuk Ivan Ruský jazyk Jazykový kvet III - PT celoslovenské 1
Masjuk Ivan Ruský jazyk Jazykový kvet III - PT krajské 1
Leon Ivanič Slovenský jazyk a literatúra Petržalské súzvuky Ferka Urbánka - poézia celoslovenské 3
Hantabál Jakub Ruský jazyk Jazykový kvet III - VT celoslovenské 1
Hantabál Jakub Ruský jazyk Jazykový kvet III - VT krajské 1
Adriana Janáčková Informatika Olympiáda B krajské 1
Jakub Janičina Geografia Olympiáda E školské 3
Bachniček Jozef Matematika Olympiáda Z7 okresné 2
Petrášová Katarína Anglický jazyk Jazykový kvet III. VT krajské 3
Emma Kiliánová Nemecký jazyk Olympiáda 1B školské 3
Adam Kišac Slovenský jazyk a literatúra Šaliansky Maťko, kat. III školské 3
Chris Koiš Nemecký jazyk Olympiáda 2A okresné 3
Chris Koiš Nemecký jazyk Olympiáda 2A školské 1
Filip Koiš Nemecký jazyk Olympiáda 1A okresné 3
Filip Koiš Nemecký jazyk Olympiáda 1A školské 2
kolektív Občianska náuka Erasmus Create and Control - Vznešený veľkoštát Resaleon celoslovenské 1
kolektív Telesná a športová výchova Stredoškolská liga ultimate celoslovenské 1
Hubert Kowal Dejepis Olympiáda C školské 3
Miroslav Kozolka Slovenský jazyk a literatúra Literárna Senica celoslovenské čestné uznanie
Miroslav Kozolka Slovenský jazyk a literatúra Petržalské súzvuky Ferka Urbánka - poézia celoslovenské 2
Lukáš Krásny Slovenský jazyk a literatúra Petržalské súzvuky Ferka Urbánka - próza celoslovenské 3
Matúš Kriška Geografia Olympiáda F školské 3
Galková Kristína Ruský jazyk Jazykový kvet II - VT celoslovenské 2
Galková Kristína Ruský jazyk Jazykový kvet II - VT krajské 1
Alan Laifer Nemecký jazyk Olympiáda 2B okresné 3
Alan Laifer Nemecký jazyk Olympiáda 2B školské 2
Prochádzková Linda Španielsky jazyk Jazykový kvet III - PT celoslovenské 2
Prochádzková Linda Španielsky jazyk Jazykový kvet III - PT krajské 1
Lukáš Lofay Dejepis Olympiáda C školské 1
Ravingerová Lucia Anglický jazyk Jazykový kvet II. PT krajské 3
Gbelský Lukáš Ruský jazyk Jazykový kvet II - PT krajské 2
Tomáš Bátor, Tomáš Lupták Slovenský jazyk a literatúra Debatiáda krajské 1
Miroslav Macko Matematika Olympiáda metropol medzinárodné 3
Matejová Mária Nemecký jazyk Jazykový kvet II - PT krajské 2
Bachníček Matej Geografia Olympiáda G okresné 2
Hantabál Matej Anglický jazyk Olympiáda 1A okresné 2
Zigo Matej Matematika Olympiáda Z8 okresné 2
Hladký Matúš Fyzika Olympiáda E krajské 3
Hladký Matúš Fyzika Olympiáda E okresné 2
Hladký Matúš Matematika Olympiáda Z9 okresné 2
Kriška Matúš Geografia Olympiáda F okresné 2
Lukas Michna Geografia Olympiáda E okresné 3
Lukas Michna Geografia Olympiáda E školské 2
Polák Milan Geografia Olympiáda F okresné 3
Adam Msolly Nemecký jazyk Olympiáda 1B školské 1
Jakub Nagy Biológia Olympiáda D školské 2
Orešková Olívia Francúzsky jazyk Jazykový kvet III - PT celoslovenské 2
Orešková Olívia Francúzsky jazyk Jazykový kvet III - PT krajské 1
Simon Omaník Matematika Pytagoriáda P6 okresné 3
Peter Onduš Informatika Olympiáda A krajské 3
Ján Oravík Dejepis Olympiáda F školské 3
Pavol Pajtík Geografia Olympiáda G školské 1
Jaroslav Paška Informatika KASIOPEA celoslovenské 3
Jaroslav Paška Informatika Olympiáda METROPOLL medzinárodné 3
Jaroslav Paška Informatika PALMA celoslovenské 3
Jaroslav Paška Informatika PROFIT celoslovenské 3
Pajtík Pavol Geografia Olympiáda G okresné 1
Kiko Polák Dejepis Olympiáda F školské 2
Milan Polák Geografia Olympiáda F školské 1
Alex Chudic, Michal Horanský, Erik Řehulka, Adriana Janáčková, Jakub Pravda Matematika Náboj junior celoslovenské 2
Jakub Pravda Fyzika Olympiáda metropol medzinárodné 3
Erik Řehulka Geografia Olympiáda B krajské 2
Sylvia Rothmaierová Biológia Olympiáda školské 2
Sylvia Rothmeierová Biológia Olympiáda C školské 2
Adam Sajkala Biológia Olympiáda D školské 1
Šulovský Samuel Anglický jazyk Jazykový kvet III. AJ P-P VT celoslovenské 2
Šulovský Samuel Anglický jazyk Jazykový kvet III. VT krajské 1
Šuľovský Samuel Francúzsky jazyk Jazykový kvet III - VT celoslovenské 2
Šuľovský Samuel Francúzsky jazyk Jazykový kvet III - VT krajské 1
Viktor Ščerbak Ruský jazyk Ruské slovo celoslovenské 2
Viktor Ščerbak Ruský jazyk Ruské slovo krajské 1
Fedor Sheparnev Ruský jazyk Olympiáda A3 celoslovenské 4
Fedor Sheparnev Ruský jazyk Olympiáda A3 krajské 2
Fedor Sheparnev Ruský jazyk Olympiáda A3 školské 1
Rastislav Sihelský Astronómia Čo vieš o hviezdach krajské 1
Rastislav Sihelský Fyzika Čo vieš o hviezdach celoslovenské 1
Tomáš Šimek Informatika Olympiáda B krajské 3
Jakub Skaloš Geografia Olympiáda E školské 1
najaktívnejšia škola Slovenský jazyk a literatúra Vráťme knihy do škôl celoslovenské 1
Tereza Smetanová Slovenský jazyk a literatúra Beniakove Chynorany okresné 3
Tereza Smetanová Slovenský jazyk a literatúra Návraty o cenu Andreja Sládkoviča celoslovenské 2
Paulína Smolárová Informatika Olympiáda A krajské 1
Paulína Smolárová Štúdium Ocenenie Župana BSK krajské 1
Oliver Šoltýs Telesná a športová výchova Šach Okresné 2
Ema Somolányiová Dejepis Olympiáda D okresné 1
Ema Somolányiová Dejepis Olympiáda D školské 1
Bažíková Sophia Nemecký jazyk Jazykový kvet III - VT celoslovenské 2
Bažíková Sophia Nemecký jazyk Jazykový kvet III - VT krajské 1
Benčo Jakub, Devera Sophie Anglický jazyk Jazykový kvet II. VT krajské 2
Matej Sova Dejepis Olympiáda C školské 2
Matej Sova Nemecký jazyk Olympiáda 1B okresné 3
Matej Sova Nemecký jazyk Olympiáda 1B školské 2
Terézia Marcineková, Nela Ďanovská, Lucia Ravingerová, Emília Drnáková, Terézia Jurášková, Alžbeta Špirková Telesná a športová výchova Midicool Volley krajské 2
Terézia Marcineková, Nela Ďanovská, Lucia Ravingerová, Emília Drnáková, Terézia Jurášková, Alžbeta Špirková Telesná a športová výchova Midicool Volley okresné 1
Oliver Sporka Biológia Olympiáda medzinárodné 3
Dominika Štofanová Slovenský jazyk a literatúra Šaliansky Maťko, kat. II školské 2
Nina Struhárová Anglický jazyk Olympiáda 1B okresné 1
Sofia Šulek Psychológia Centrum pro talentovanou mládež AP Psychology online Florida Virtual School Global, USA medzinárodné 1
Martin Bolvanský, Matúš Bytčánek, Jerguš Čermák, Filip Petráš, Samuel Šulovský Slovenský jazyk a literatúra Vánoční Debatiáda v Prostějove medzinárodné 1
Samuel Šulovský Anglický jazyk Olympiáda 2B okresné 1
Adam Tábory Dejepis Olympiáda E školské 2
Akbuluto Taner Nemecký jazyk Jazykový kvet II - VT celoslovenské 1
Akbuluto Taner Nemecký jazyk Jazykový kvet II - VT krajské 1
M.Bednár, J.Čermák, A.Uraz, T.Brix Slovenský jazyk a literatúra Mladý novinár krajské 1
Suránová Tereza Anglický jazyk Jazykový kvet II. AJ P-P VT celoslovenské 2
Suránová Tereza Anglický jazyk Jazykový kvet II. VT krajské 1
Jurášová Terezka Biológia Olympiáda E obvodné 2
Brix Tilia Anglický jazyk Jazykový kvet III. PT krajské 2
Kotulič Timur Matematika Olympiáda Z6 okresné 1
Kotulič Timur Matematika Pytagoriáda P6 okresné 1
Zatroch Tomáš Matematika Olympiáda Z9 okresné 3
Michal Bednár, Tilia Brix, Jerguš Čermák, Alex Uraz Slovenský jazyk a literatúra Mladý novinár krajské 1
Oliver Machaj, Viktor Vaškanin Slovenský jazyk a literatúra Debatiáda krajské 1
Martin Vitaloš Nemecký jazyk Olympiáda 2A školské 2
Armitage Livia Vivien Anglický jazyk Jazykový kvet II. AJ P-P PT+ celoslovenské 2
Armitage Livia Vivien Anglický jazyk Jazykový kvet II. PT+ krajské 1
Tobiáš Winczer Ekonómia Centrum pro talentovanou mládež AP Psychology online Florida Virtual School Global, USA medzinárodné 1
Tobiáš Winczer Ekonómia ekonómia celoslovenské 1
Tobiáš Winczer Občianska náuka Ekonomická olympiáda krajské top 10
Martin Kaláb, Nela Ďanovská, Matúš Hladký, Tomáš Zatroch Matematika MatX medzinárodné 2
Adam Zich Nemecký jazyk Olympiáda 1A školské 3
Roman žitňanský Geografia Olympiáda F školské 2

Spolu 187 úspechov.