logo Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium

Úspechy žiakov - 2017/18

2017/18

Miestoikona zoradeniaOblasťSúťažKoloŠtudent
1 Anglický jazyk Jazykový kvet III. VT krajské Šulovský Samuel
1 Anglický jazyk Jazykový kvet II. PT+ krajské Armitage Livia Vivien
1 Anglický jazyk Jazykový kvet II. VT krajské Suránová Tereza
1 Anglický jazyk Olympiáda 1B okresné Nina Struhárová
1 Anglický jazyk Olympiáda 2B okresné Samuel Šulovský
1 Astronómia Čo vieš o hviezdach krajské Rastislav Sihelský
1 Biológia Olympiáda školské Adela Čermáková
1 Biológia Olympiáda C školské Adela Čermáková
1 Biológia Olympiáda D školské Adam Sajkala
1 Biológia Olympiáda E obvodné Čermáková Adela
1 Cena primátora Bratislvay krajské Paulína Smolárová, Michael Gejdoš, Peter Onduš, Jaroslav Paška, Matúš Hladký
1 Dejepis Olympiáda C školské Lukáš Lofay
1 Dejepis Olympiáda D okresné Ema Somolányiová
1 Dejepis Olympiáda D školské Ema Somolányiová
1 Dejepis Olympiáda E školské Jozef Bachnička
1 Dejepis Olympiáda F školské Damián Dlhoš
1 Ekonómia Centrum pro talentovanou mládež AP Psychology online Florida Virtual School Global, USA medzinárodné Tobiáš Winczer
1 Ekonómia ekonómia celoslovenské Tobiáš Winczer
1 Francúzsky jazyk Jazykový kvet III - PT krajské Orešková Olívia
1 Francúzsky jazyk Jazykový kvet III - VT krajské Šuľovský Samuel
1 Fyzika Čo vieš o hviezdach celoslovenské Rastislav Sihelský
1 Geografia Olympiáda E školské Jakub Skaloš
1 Geografia Olympiáda F školské Milan Polák
1 Geografia Olympiáda G okresné Pajtík Pavol
1 Geografia Olympiáda G školské Pavol Pajtík
1 Informatika Olympiáda A krajské Paulína Smolárová
1 Informatika Olympiáda B krajské Adriana Janáčková
1 Informatika PROFIT celoslovenské Jozef Číž
1 Informatika START FILM FEST Česká republika medzinárodné Tomáš Droba
1 Informatika Zlatá klapka - Krátky hraný film 15-19 r. celoslovenské Tomáš Droba
1 Matematika Matboj krajské Hana Kalábová, Klaudia Klimeková, Matej Bachniček, Marek Hanula
1 Matematika Matboj krajské Hana Kalábová, Klaudia Klimeková, Matej Bachniček, Marek Hanula
1 Matematika Olympiáda Z5 okresné Matej Bachniček
1 Matematika Olympiáda Z6 okresné Kotulič Timur
1 Matematika Pytagoriáda P5 okresné Matej Bachniček
1 Matematika Pytagoriáda P6 okresné Kotulič Timur
1 Nemecký jazyk Jazykový kvet III - PT krajské Kelešiová Eva
1 Nemecký jazyk Jazykový kvet III - VT krajské Bažíková Sophia
1 Nemecký jazyk Jazykový kvet II - VT celoslovenské Akbuluto Taner
1 Nemecký jazyk Jazykový kvet II - VT krajské Akbuluto Taner
1 Nemecký jazyk Olympiáda 1A okresné Taner Akbuluto
1 Nemecký jazyk Olympiáda 1A školské Taner Akbuluto
1 Nemecký jazyk Olympiáda 1B školské Adam Msolly
1 Nemecký jazyk Olympiáda 2A školské Chris Koiš
1 Nemecký jazyk Olympiáda 2B okresné Michaela Biacovská
1 Nemecký jazyk Olympiáda 2B školské Michaela Biacovská
1 Občianska náuka Erasmus Create and Control - Vznešený veľkoštát Resaleon celoslovenské kolektív
1 Psychológia Centrum pro talentovanou mládež AP Psychology online Florida Virtual School Global, USA medzinárodné Sofia Šulek
1 Ruský jazyk Jazykový kvet III - PT celoslovenské Masjuk Ivan
1 Ruský jazyk Jazykový kvet III - PT krajské Masjuk Ivan
1 Ruský jazyk Jazykový kvet III - VT celoslovenské Hantabál Jakub
1 Ruský jazyk Jazykový kvet III - VT krajské Hantabál Jakub
1 Ruský jazyk Jazykový kvet II - VT krajské Galková Kristína
1 Ruský jazyk Olympiáda A2 krajské Kristína Galková
1 Ruský jazyk Olympiáda A2 školské Kristína Galková
1 Ruský jazyk Olympiáda A2 - vlastná tvorba celoslovenské Kristína Galková
1 Ruský jazyk Olympiáda A3 školské Fedor Sheparnev
1 Ruský jazyk Olympiáda B1 krajské Jakub Hantabál
1 Ruský jazyk Olympiáda B1 školské Jakub Hantabál
1 Ruský jazyk Ruské slovo krajské Viktor Ščerbak
1 Slovenský jazyk a literatúra Debatiáda krajské Tomáš Bátor, Tomáš Lupták
1 Slovenský jazyk a literatúra Debatiáda krajské Oliver Machaj, Viktor Vaškanin
1 Slovenský jazyk a literatúra Hviezdoslavov Kubín, kat. III - poézia okresné Alexandra Barančíková
1 Slovenský jazyk a literatúra Hviezdoslavov Kubín, kat. II - próza okresné Jakub Benčo
1 Slovenský jazyk a literatúra KOMPARO celoslovenské kvarta A, kvarta B
1 Slovenský jazyk a literatúra Mladý novinár krajské M.Bednár, J.Čermák, A.Uraz, T.Brix
1 Slovenský jazyk a literatúra Mladý novinár krajské Michal Bednár, Tilia Brix, Jerguš Čermák, Alex Uraz
1 Slovenský jazyk a literatúra Olympiáda okresné Kristína Galková
1 Slovenský jazyk a literatúra Šaliansky Maťko, kat. II školské Lívia Armitage
1 Slovenský jazyk a literatúra Šaliansky Maťko, kat. III školské Mia Armitage
1 Slovenský jazyk a literatúra Vánoční Debatiáda v Prostějove medzinárodné Martin Bolvanský, Matúš Bytčánek, Jerguš Čermák, Filip Petráš, Samuel Šulovský
1 Slovenský jazyk a literatúra Vráťme knihy do škôl celoslovenské najaktívnejšia škola
1 Španielsky jazyk Jazykový kvet III - PT krajské Prochádzková Linda
1 Štúdium Ocenenie Župana BSK krajské Paulína Smolárová
1 Telesná a športová výchova Midicool Volley okresné Terézia Marcineková, Nela Ďanovská, Lucia Ravingerová, Emília Drnáková, Terézia Jurášková, Alžbeta Špirková
1 Telesná a športová výchova Šach Okresné Vladimír Bochnička
1 Telesná a športová výchova Stredoškolská liga ultimate celoslovenské kolektív
2 Anglický jazyk Jazykový kvet II. AJ P-P PT+ celoslovenské Armitage Livia Vivien
2 Anglický jazyk Jazykový kvet II. AJ P-P VT celoslovenské Suránová Tereza
2 Anglický jazyk Jazykový kvet III. AJ P-P VT celoslovenské Šulovský Samuel
2 Anglický jazyk Jazykový kvet III. PT krajské Brix Tilia
2 Anglický jazyk Jazykový kvet III. VT krajské Kelešiová Eva
2 Anglický jazyk Jazykový kvet II. PT krajské Benkovičová Adriana Elizabeth
2 Anglický jazyk Jazykový kvet II. VT krajské Benčo Jakub, Devera Sophie
2 Anglický jazyk Olympiáda 1A okresné Hantabál Matej
2 Biológia Olympiáda okresné Adela Čermáková
2 Biológia Olympiáda školské Sylvia Rothmaierová
2 Biológia Olympiáda C okresné Adela Čermáková
2 Biológia Olympiáda C školské Sylvia Rothmeierová
2 Biológia Olympiáda D školské Jakub Nagy
2 Biológia Olympiáda E celoslovenské Adela Čermáková
2 Biológia Olympiáda E obvodné Jurášová Terezka
2 Dejepis Olympiáda C školské Matej Sova
2 Dejepis Olympiáda D školské Nina Bacharová
2 Dejepis Olympiáda E školské Adam Tábory
2 Dejepis Olympiáda F školské Kiko Polák
2 Francúzsky jazyk Jazykový kvet III - PT celoslovenské Orešková Olívia
2 Francúzsky jazyk Jazykový kvet III - VT celoslovenské Šuľovský Samuel
2 Fyzika Olympiáda E okresné Hladký Matúš
2 Geografia Olympiáda B krajské Erik Řehulka
2 Geografia Olympiáda E školské Lukas Michna
2 Geografia Olympiáda F okresné Kriška Matúš
2 Geografia Olympiáda F školské Roman žitňanský
2 Geografia Olympiáda G okresné Bachníček Matej
2 Geografia Olympiáda G školské Jakub Benčo
2 Informatika KASIOPEA celoslovenské Jozef Číž
2 Informatika Olympiáda A krajské Jozef Číž
2 Informatika Olympiáda B krajské Kristán Čabala
2 Informatika PALMA celoslovenské Jozef Číž
2 Matematika MatX medzinárodné Martin Kaláb, Nela Ďanovská, Matúš Hladký, Tomáš Zatroch
2 Matematika Náboj junior celoslovenské Alex Chudic, Michal Horanský, Erik Řehulka, Adriana Janáčková, Jakub Pravda
2 Matematika Olympiáda Z7 okresné Bachniček Jozef
2 Matematika Olympiáda Z8 okresné Zigo Matej
2 Matematika Olympiáda Z9 okresné Hladký Matúš
2 Nemecký jazyk Jazykový kvet III - PT celoslovenské Kelešiová Eva
2 Nemecký jazyk Jazykový kvet III - VT celoslovenské Bažíková Sophia
2 Nemecký jazyk Jazykový kvet II - PT krajské Matejová Mária
2 Nemecký jazyk Jazykový kvet II - VT krajské Kiliánová Emma
2 Nemecký jazyk Olympiáda 1A školské Filip Koiš
2 Nemecký jazyk Olympiáda 1B školské Matej Sova
2 Nemecký jazyk Olympiáda 2A školské Martin Vitaloš
2 Nemecký jazyk Olympiáda 2B školské Alan Laifer
2 Ruský jazyk Jazykový kvet II - PT krajské Gbelský Lukáš
2 Ruský jazyk Jazykový kvet II - VT celoslovenské Galková Kristína
2 Ruský jazyk Olympiáda A3 krajské Fedor Sheparnev
2 Ruský jazyk Ruské slovo celoslovenské Viktor Ščerbak
2 Slovenský jazyk a literatúra Návraty o cenu Andreja Sládkoviča celoslovenské Tereza Smetanová
2 Slovenský jazyk a literatúra Petržalské súzvuky Ferka Urbánka - poézia celoslovenské Miroslav Kozolka
2 Slovenský jazyk a literatúra Šaliansky Maťko, kat. II školské Dominika Štofanová
2 Slovenský jazyk a literatúra Šaliansky Maťko, kat. III okresné Mia Armitage
2 Slovenský jazyk a literatúra Šaliansky Maťko, kat. III školské Alfréd Brix
2 Španielsky jazyk Jazykový kvet III - PT celoslovenské Prochádzková Linda
2 Telesná a športová výchova Midicool Volley krajské Terézia Marcineková, Nela Ďanovská, Lucia Ravingerová, Emília Drnáková, Terézia Jurášková, Alžbeta Špirková
2 Telesná a športová výchova Šach Okresné Oliver Šoltýs
3 Anglický jazyk Jazykový kvet III. PT krajské Martinková Andrea, Ščurka Gabriel
3 Anglický jazyk Jazykový kvet III. VT krajské Petrášová Katarína
3 Anglický jazyk Jazykový kvet II. PT krajské Ravingerová Lucia
3 Biológia Olympiáda medzinárodné Oliver Sporka
3 Biológia Olympiáda školské Emília Drnáková
3 Biológia Olympiáda C krajské Adela Čermáková
3 Biológia Olympiáda C školské Emília Drnáková
3 Biológia Olympiáda D školské Hana Huorková
3 Dejepis Olympiáda C školské Hubert Kowal
3 Dejepis Olympiáda E okresné Jozef Bachnička
3 Dejepis Olympiáda F školské Ján Oravík
3 Fyzika Olympiáda E krajské Hladký Matúš
3 Fyzika Olympiáda metropol medzinárodné Jakub Pravda
3 Geografia Olympiáda E okresné Lukas Michna
3 Geografia Olympiáda E školské Jakub Janičina
3 Geografia Olympiáda F okresné Polák Milan
3 Geografia Olympiáda F školské Matúš Kriška
3 Geografia Olympiáda G školské Matej Bachníček
3 Informatika KASIOPEA celoslovenské Jaroslav Paška
3 Informatika Olympiáda A krajské Peter Onduš
3 Informatika Olympiáda B krajské Tomáš Šimek
3 Informatika Olympiáda METROPOLL medzinárodné Jaroslav Paška
3 Informatika PALMA celoslovenské Jaroslav Paška
3 Informatika PROFIT celoslovenské Jaroslav Paška
3 Matematika Olympiáda B krajské Michal Horanský
3 Matematika Olympiáda metropol medzinárodné Jakub Hluško
3 Matematika Olympiáda metropol medzinárodné Miroslav Macko
3 Matematika Olympiáda Z9 okresné Zatroch Tomáš
3 Matematika Pytagoriáda P6 okresné Simon Omaník
3 Nemecký jazyk Olympiáda 1A okresné Filip Koiš
3 Nemecký jazyk Olympiáda 1A školské Adam Zich
3 Nemecký jazyk Olympiáda 1B okresné Matej Sova
3 Nemecký jazyk Olympiáda 1B školské Emma Kiliánová
3 Nemecký jazyk Olympiáda 2A okresné Chris Koiš
3 Nemecký jazyk Olympiáda 2A školské Martin Rožka, Jerguš Čermák
3 Nemecký jazyk Olympiáda 2B okresné Alan Laifer
3 Nemecký jazyk Olympiáda 2B školské Michal Barna
3 Prírodné vedy Olympiáda metropol medzinárodné Jakub Hluško, Miroslav Macko, Jakub Pravda, Richard Hamerlík, Matej Krásny, Rastislav Sihelský,Jaroslav Paška, Kristína Gáliková
3 Slovenský jazyk a literatúra Beniakove Chynorany okresné Tereza Smetanová
3 Slovenský jazyk a literatúra Keď si vymýšľam celoslovenské Jakub Filčák
3 Slovenský jazyk a literatúra Olympiáda, kat. C krajské Kristína Galková
3 Slovenský jazyk a literatúra Petržalské súzvuky Ferka Urbánka - poézia celoslovenské Leon Ivanič
3 Slovenský jazyk a literatúra Petržalské súzvuky Ferka Urbánka - próza celoslovenské Lukáš Krásny
3 Slovenský jazyk a literatúra Šaliansky Maťko, kat. II školské Karolína Derdáková
3 Slovenský jazyk a literatúra Šaliansky Maťko, kat. III školské Adam Kišac
3 Slovenský jazyk a literatúra Vráťme knihy do škôl celoslovenské Alexandra Barančíková
4 Informatika Olympiáda A krajské Adrián Ďurči
4 Ruský jazyk Olympiáda A3 celoslovenské Fedor Sheparnev
4 Ruský jazyk Olympiáda B1 celoslovenské Jakub Hantabál
31 Anglický jazyk Olympiáda 2A okresné Kristián Čabala
postup do kraja Geografia Olympiáda Z okresné Adam Hudec, Jozef Číž, Marek Jankovič, Alan Laifer, Matúš Majer, Adrian Ďurči, Lívia Čerešňová
top 10 Občianska náuka Ekonomická olympiáda krajské Tobiáš Winczer
čestné uznanie Slovenský jazyk a literatúra Literárna Senica celoslovenské Miroslav Kozolka

Spolu 187 úspechov.