logo Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium

Úspechy žiakov - 2017/18

2017/18

Oblasťikona zoradeniaSúťažKoloMiestoŠtudent
Anglický jazyk Jazykový kvet II. AJ P-P PT+ celoslovenské 2 Armitage Livia Vivien
Anglický jazyk Jazykový kvet II. AJ P-P VT celoslovenské 2 Suránová Tereza
Anglický jazyk Jazykový kvet III. AJ P-P VT celoslovenské 2 Šulovský Samuel
Anglický jazyk Jazykový kvet III. PT krajské 2 Brix Tilia
Anglický jazyk Jazykový kvet III. PT krajské 3 Martinková Andrea, Ščurka Gabriel
Anglický jazyk Jazykový kvet III. VT krajské 1 Šulovský Samuel
Anglický jazyk Jazykový kvet III. VT krajské 2 Kelešiová Eva
Anglický jazyk Jazykový kvet III. VT krajské 3 Petrášová Katarína
Anglický jazyk Jazykový kvet II. PT krajské 2 Benkovičová Adriana Elizabeth
Anglický jazyk Jazykový kvet II. PT krajské 3 Ravingerová Lucia
Anglický jazyk Jazykový kvet II. PT+ krajské 1 Armitage Livia Vivien
Anglický jazyk Jazykový kvet II. VT krajské 1 Suránová Tereza
Anglický jazyk Jazykový kvet II. VT krajské 2 Benčo Jakub, Devera Sophie
Anglický jazyk Olympiáda 1A okresné 2 Hantabál Matej
Anglický jazyk Olympiáda 1B okresné 1 Nina Struhárová
Anglický jazyk Olympiáda 2A okresné 31 Kristián Čabala
Anglický jazyk Olympiáda 2B okresné 1 Samuel Šulovský
Astronómia Čo vieš o hviezdach krajské 1 Rastislav Sihelský
Biológia Olympiáda medzinárodné 3 Oliver Sporka
Biológia Olympiáda okresné 2 Adela Čermáková
Biológia Olympiáda školské 1 Adela Čermáková
Biológia Olympiáda školské 2 Sylvia Rothmaierová
Biológia Olympiáda školské 3 Emília Drnáková
Biológia Olympiáda C krajské 3 Adela Čermáková
Biológia Olympiáda C okresné 2 Adela Čermáková
Biológia Olympiáda C školské 1 Adela Čermáková
Biológia Olympiáda C školské 2 Sylvia Rothmeierová
Biológia Olympiáda C školské 3 Emília Drnáková
Biológia Olympiáda D školské 1 Adam Sajkala
Biológia Olympiáda D školské 2 Jakub Nagy
Biológia Olympiáda D školské 3 Hana Huorková
Biológia Olympiáda E celoslovenské 2 Adela Čermáková
Biológia Olympiáda E obvodné 1 Čermáková Adela
Biológia Olympiáda E obvodné 2 Jurášová Terezka
Cena primátora Bratislvay krajské 1 Paulína Smolárová, Michael Gejdoš, Peter Onduš, Jaroslav Paška, Matúš Hladký
Dejepis Olympiáda C školské 1 Lukáš Lofay
Dejepis Olympiáda C školské 2 Matej Sova
Dejepis Olympiáda C školské 3 Hubert Kowal
Dejepis Olympiáda D okresné 1 Ema Somolányiová
Dejepis Olympiáda D školské 1 Ema Somolányiová
Dejepis Olympiáda D školské 2 Nina Bacharová
Dejepis Olympiáda E okresné 3 Jozef Bachnička
Dejepis Olympiáda E školské 1 Jozef Bachnička
Dejepis Olympiáda E školské 2 Adam Tábory
Dejepis Olympiáda F školské 1 Damián Dlhoš
Dejepis Olympiáda F školské 2 Kiko Polák
Dejepis Olympiáda F školské 3 Ján Oravík
Ekonómia Centrum pro talentovanou mládež AP Psychology online Florida Virtual School Global, USA medzinárodné 1 Tobiáš Winczer
Ekonómia ekonómia celoslovenské 1 Tobiáš Winczer
Francúzsky jazyk Jazykový kvet III - PT celoslovenské 2 Orešková Olívia
Francúzsky jazyk Jazykový kvet III - PT krajské 1 Orešková Olívia
Francúzsky jazyk Jazykový kvet III - VT celoslovenské 2 Šuľovský Samuel
Francúzsky jazyk Jazykový kvet III - VT krajské 1 Šuľovský Samuel
Fyzika Čo vieš o hviezdach celoslovenské 1 Rastislav Sihelský
Fyzika Olympiáda E krajské 3 Hladký Matúš
Fyzika Olympiáda E okresné 2 Hladký Matúš
Fyzika Olympiáda metropol medzinárodné 3 Jakub Pravda
Geografia Olympiáda B krajské 2 Erik Řehulka
Geografia Olympiáda E okresné 3 Lukas Michna
Geografia Olympiáda E školské 1 Jakub Skaloš
Geografia Olympiáda E školské 2 Lukas Michna
Geografia Olympiáda E školské 3 Jakub Janičina
Geografia Olympiáda F okresné 2 Kriška Matúš
Geografia Olympiáda F okresné 3 Polák Milan
Geografia Olympiáda F školské 1 Milan Polák
Geografia Olympiáda F školské 2 Roman žitňanský
Geografia Olympiáda F školské 3 Matúš Kriška
Geografia Olympiáda G okresné 1 Pajtík Pavol
Geografia Olympiáda G okresné 2 Bachníček Matej
Geografia Olympiáda G školské 1 Pavol Pajtík
Geografia Olympiáda G školské 2 Jakub Benčo
Geografia Olympiáda G školské 3 Matej Bachníček
Geografia Olympiáda Z okresné postup do kraja Adam Hudec, Jozef Číž, Marek Jankovič, Alan Laifer, Matúš Majer, Adrian Ďurči, Lívia Čerešňová
Informatika KASIOPEA celoslovenské 2 Jozef Číž
Informatika KASIOPEA celoslovenské 3 Jaroslav Paška
Informatika Olympiáda A krajské 1 Paulína Smolárová
Informatika Olympiáda A krajské 2 Jozef Číž
Informatika Olympiáda A krajské 3 Peter Onduš
Informatika Olympiáda A krajské 4 Adrián Ďurči
Informatika Olympiáda B krajské 1 Adriana Janáčková
Informatika Olympiáda B krajské 2 Kristán Čabala
Informatika Olympiáda B krajské 3 Tomáš Šimek
Informatika Olympiáda METROPOLL medzinárodné 3 Jaroslav Paška
Informatika PALMA celoslovenské 2 Jozef Číž
Informatika PALMA celoslovenské 3 Jaroslav Paška
Informatika PROFIT celoslovenské 1 Jozef Číž
Informatika PROFIT celoslovenské 3 Jaroslav Paška
Informatika START FILM FEST Česká republika medzinárodné 1 Tomáš Droba
Informatika Zlatá klapka - Krátky hraný film 15-19 r. celoslovenské 1 Tomáš Droba
Matematika Matboj krajské 1 Hana Kalábová, Klaudia Klimeková, Matej Bachniček, Marek Hanula
Matematika Matboj krajské 1 Hana Kalábová, Klaudia Klimeková, Matej Bachniček, Marek Hanula
Matematika MatX medzinárodné 2 Martin Kaláb, Nela Ďanovská, Matúš Hladký, Tomáš Zatroch
Matematika Náboj junior celoslovenské 2 Alex Chudic, Michal Horanský, Erik Řehulka, Adriana Janáčková, Jakub Pravda
Matematika Olympiáda B krajské 3 Michal Horanský
Matematika Olympiáda metropol medzinárodné 3 Jakub Hluško
Matematika Olympiáda metropol medzinárodné 3 Miroslav Macko
Matematika Olympiáda Z5 okresné 1 Matej Bachniček
Matematika Olympiáda Z6 okresné 1 Kotulič Timur
Matematika Olympiáda Z7 okresné 2 Bachniček Jozef
Matematika Olympiáda Z8 okresné 2 Zigo Matej
Matematika Olympiáda Z9 okresné 2 Hladký Matúš
Matematika Olympiáda Z9 okresné 3 Zatroch Tomáš
Matematika Pytagoriáda P5 okresné 1 Matej Bachniček
Matematika Pytagoriáda P6 okresné 1 Kotulič Timur
Matematika Pytagoriáda P6 okresné 3 Simon Omaník
Nemecký jazyk Jazykový kvet III - PT celoslovenské 2 Kelešiová Eva
Nemecký jazyk Jazykový kvet III - PT krajské 1 Kelešiová Eva
Nemecký jazyk Jazykový kvet III - VT celoslovenské 2 Bažíková Sophia
Nemecký jazyk Jazykový kvet III - VT krajské 1 Bažíková Sophia
Nemecký jazyk Jazykový kvet II - PT krajské 2 Matejová Mária
Nemecký jazyk Jazykový kvet II - VT celoslovenské 1 Akbuluto Taner
Nemecký jazyk Jazykový kvet II - VT krajské 1 Akbuluto Taner
Nemecký jazyk Jazykový kvet II - VT krajské 2 Kiliánová Emma
Nemecký jazyk Olympiáda 1A okresné 1 Taner Akbuluto
Nemecký jazyk Olympiáda 1A okresné 3 Filip Koiš
Nemecký jazyk Olympiáda 1A školské 1 Taner Akbuluto
Nemecký jazyk Olympiáda 1A školské 2 Filip Koiš
Nemecký jazyk Olympiáda 1A školské 3 Adam Zich
Nemecký jazyk Olympiáda 1B okresné 3 Matej Sova
Nemecký jazyk Olympiáda 1B školské 1 Adam Msolly
Nemecký jazyk Olympiáda 1B školské 2 Matej Sova
Nemecký jazyk Olympiáda 1B školské 3 Emma Kiliánová
Nemecký jazyk Olympiáda 2A okresné 3 Chris Koiš
Nemecký jazyk Olympiáda 2A školské 1 Chris Koiš
Nemecký jazyk Olympiáda 2A školské 2 Martin Vitaloš
Nemecký jazyk Olympiáda 2A školské 3 Martin Rožka, Jerguš Čermák
Nemecký jazyk Olympiáda 2B okresné 1 Michaela Biacovská
Nemecký jazyk Olympiáda 2B okresné 3 Alan Laifer
Nemecký jazyk Olympiáda 2B školské 1 Michaela Biacovská
Nemecký jazyk Olympiáda 2B školské 2 Alan Laifer
Nemecký jazyk Olympiáda 2B školské 3 Michal Barna
Občianska náuka Ekonomická olympiáda krajské top 10 Tobiáš Winczer
Občianska náuka Erasmus Create and Control - Vznešený veľkoštát Resaleon celoslovenské 1 kolektív
Prírodné vedy Olympiáda metropol medzinárodné 3 Jakub Hluško, Miroslav Macko, Jakub Pravda, Richard Hamerlík, Matej Krásny, Rastislav Sihelský,Jaroslav Paška, Kristína Gáliková
Psychológia Centrum pro talentovanou mládež AP Psychology online Florida Virtual School Global, USA medzinárodné 1 Sofia Šulek
Ruský jazyk Jazykový kvet III - PT celoslovenské 1 Masjuk Ivan
Ruský jazyk Jazykový kvet III - PT krajské 1 Masjuk Ivan
Ruský jazyk Jazykový kvet III - VT celoslovenské 1 Hantabál Jakub
Ruský jazyk Jazykový kvet III - VT krajské 1 Hantabál Jakub
Ruský jazyk Jazykový kvet II - PT krajské 2 Gbelský Lukáš
Ruský jazyk Jazykový kvet II - VT celoslovenské 2 Galková Kristína
Ruský jazyk Jazykový kvet II - VT krajské 1 Galková Kristína
Ruský jazyk Olympiáda A2 krajské 1 Kristína Galková
Ruský jazyk Olympiáda A2 školské 1 Kristína Galková
Ruský jazyk Olympiáda A2 - vlastná tvorba celoslovenské 1 Kristína Galková
Ruský jazyk Olympiáda A3 celoslovenské 4 Fedor Sheparnev
Ruský jazyk Olympiáda A3 krajské 2 Fedor Sheparnev
Ruský jazyk Olympiáda A3 školské 1 Fedor Sheparnev
Ruský jazyk Olympiáda B1 celoslovenské 4 Jakub Hantabál
Ruský jazyk Olympiáda B1 krajské 1 Jakub Hantabál
Ruský jazyk Olympiáda B1 školské 1 Jakub Hantabál
Ruský jazyk Ruské slovo celoslovenské 2 Viktor Ščerbak
Ruský jazyk Ruské slovo krajské 1 Viktor Ščerbak
Slovenský jazyk a literatúra Beniakove Chynorany okresné 3 Tereza Smetanová
Slovenský jazyk a literatúra Debatiáda krajské 1 Tomáš Bátor, Tomáš Lupták
Slovenský jazyk a literatúra Debatiáda krajské 1 Oliver Machaj, Viktor Vaškanin
Slovenský jazyk a literatúra Hviezdoslavov Kubín, kat. III - poézia okresné 1 Alexandra Barančíková
Slovenský jazyk a literatúra Hviezdoslavov Kubín, kat. II - próza okresné 1 Jakub Benčo
Slovenský jazyk a literatúra Keď si vymýšľam celoslovenské 3 Jakub Filčák
Slovenský jazyk a literatúra KOMPARO celoslovenské 1 kvarta A, kvarta B
Slovenský jazyk a literatúra Literárna Senica celoslovenské čestné uznanie Miroslav Kozolka
Slovenský jazyk a literatúra Mladý novinár krajské 1 M.Bednár, J.Čermák, A.Uraz, T.Brix
Slovenský jazyk a literatúra Mladý novinár krajské 1 Michal Bednár, Tilia Brix, Jerguš Čermák, Alex Uraz
Slovenský jazyk a literatúra Návraty o cenu Andreja Sládkoviča celoslovenské 2 Tereza Smetanová
Slovenský jazyk a literatúra Olympiáda okresné 1 Kristína Galková
Slovenský jazyk a literatúra Olympiáda, kat. C krajské 3 Kristína Galková
Slovenský jazyk a literatúra Petržalské súzvuky Ferka Urbánka - poézia celoslovenské 2 Miroslav Kozolka
Slovenský jazyk a literatúra Petržalské súzvuky Ferka Urbánka - poézia celoslovenské 3 Leon Ivanič
Slovenský jazyk a literatúra Petržalské súzvuky Ferka Urbánka - próza celoslovenské 3 Lukáš Krásny
Slovenský jazyk a literatúra Šaliansky Maťko, kat. II školské 1 Lívia Armitage
Slovenský jazyk a literatúra Šaliansky Maťko, kat. II školské 2 Dominika Štofanová
Slovenský jazyk a literatúra Šaliansky Maťko, kat. II školské 3 Karolína Derdáková
Slovenský jazyk a literatúra Šaliansky Maťko, kat. III okresné 2 Mia Armitage
Slovenský jazyk a literatúra Šaliansky Maťko, kat. III školské 1 Mia Armitage
Slovenský jazyk a literatúra Šaliansky Maťko, kat. III školské 2 Alfréd Brix
Slovenský jazyk a literatúra Šaliansky Maťko, kat. III školské 3 Adam Kišac
Slovenský jazyk a literatúra Vánoční Debatiáda v Prostějove medzinárodné 1 Martin Bolvanský, Matúš Bytčánek, Jerguš Čermák, Filip Petráš, Samuel Šulovský
Slovenský jazyk a literatúra Vráťme knihy do škôl celoslovenské 1 najaktívnejšia škola
Slovenský jazyk a literatúra Vráťme knihy do škôl celoslovenské 3 Alexandra Barančíková
Španielsky jazyk Jazykový kvet III - PT celoslovenské 2 Prochádzková Linda
Španielsky jazyk Jazykový kvet III - PT krajské 1 Prochádzková Linda
Štúdium Ocenenie Župana BSK krajské 1 Paulína Smolárová
Telesná a športová výchova Midicool Volley krajské 2 Terézia Marcineková, Nela Ďanovská, Lucia Ravingerová, Emília Drnáková, Terézia Jurášková, Alžbeta Špirková
Telesná a športová výchova Midicool Volley okresné 1 Terézia Marcineková, Nela Ďanovská, Lucia Ravingerová, Emília Drnáková, Terézia Jurášková, Alžbeta Špirková
Telesná a športová výchova Šach Okresné 1 Vladimír Bochnička
Telesná a športová výchova Šach Okresné 2 Oliver Šoltýs
Telesná a športová výchova Stredoškolská liga ultimate celoslovenské 1 kolektív

Spolu 187 úspechov.