logo Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium

Úspechy žiakov - 2018/19

2018/19

Oblasťikona zoradeniaSúťažKoloMiestoŠtudent
Telesná a športová výchova Cezpoľný beh okresné 1 Cápayová Mária
Telesná a športová výchova Cezpoľný beh okresné 2 Lívia Mihoková
Telesná a športová výchova Cezpoľný beh - družstvá krajské 3 Cápayová Mária, Lívia Mihoková, Adela Čermáková
Telesná a športová výchova Cezpoľný beh - družstvá okresné 1 Cápayová Mária, Lívia Mihoková, Adela Čermáková
Telesná a športová výchova Majstrovstvá SR v krátkom bazéne - 100m polohové preteky celoslovenské 3 Ondřej Špaňár
Telesná a športová výchova Majstrovstvá SR v krátkom bazéne - 100m voľný spôsob celoslovenské 1 Ondřej Špaňár
Telesná a športová výchova Majstrovstvá SR v krátkom bazéne - 200m polohové preteky celoslovenské 2 Ondřej Špaňár
Telesná a športová výchova Majstrovstvá SR v krátkom bazéne - 200m voľný spôsob celoslovenské 1 Ondřej Špaňár
Telesná a športová výchova Majstrovstvá SR v krátkom bazéne - 400m voľný spôsob celoslovenské 1 Ondřej Špaňár
Telesná a športová výchova Majstrovstvá SR v krátkom bazéne - 50m voľný spôsob celoslovenské 3 Ondřej Špaňár
Telesná a športová výchova Šach okresné 1 Gréta Kapolková
Telesná a športová výchova Šach okresné 1 Bochnička Vladimír
Telesná a športová výchova Šach okresné 2 Samuel Havalda
Telesná a športová výchova Šach okresné 3 Oliver Šoltýs
Telesná a športová výchova Šach SŠ krajské 2 Starovič Martin, Ganz Tomáš, Virsíková Vanessa, Šigut Petr
Telesná a športová výchova Šach ZŠ krajské 2 Bochnička Vladimír, Havalda Samuel, Čižmár Tomáš, Kapolková Gréta
Telesná a športová výchova The 8th International Kongfu Festival Qingdao China - Dlhá päsť medzinárodné 1 Martin Poláček
Telesná a športová výchova The 8th International Kongfu Festival Qingdao China - Šabľa medzinárodné 1 Martin Poláček
Telesná a športová výchova The 8th International Kongfu Festival Qingdao China - Skupinová šabľa medzinárodné 1 Martin Poláček
Španielsky jazyk Jazykový kvet - II. ŠJ POÉZIA - PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA krajské 1 Barančíková Alexandra
SOČ História, filozofia, právne vedy krajské mimoriadna cena Martin Bolvanský
SOČ Informatika krajské 3 Silvia Martišová
SOČ kategória ?? celoslovenské 2 Samuel Šulovský
SOČ Pedagogika, psychológia, sociológia krajské mimoriadna cena Jakub Hluško
SOČ Stavebníctvo, geodézia, kartografia krajské 3 Slávka Fratričová
Slovenský jazyk a literatúra Bratislava, moje mesto celoslovenské 3 mladší žiaci
Slovenský jazyk a literatúra Debatná súťaž krajské 1 Alex Uraz, Martin Rožka, Jakub Filčák
Slovenský jazyk a literatúra Debatná súťaž SŠ krajské 3 Alex Uraz, Martin Rožka, Jakub Filčák
Slovenský jazyk a literatúra Debatná súťaž ZŠ krajské 1 Oliver Machaj, Viktor Vaškanin
Slovenský jazyk a literatúra Debatná súťaž ZŠ krajské 2 Pavol Beblavý, Alžbeta Špirková
Slovenský jazyk a literatúra Esejistická súťaž - Ako má vyzerať idelálna škola krajské 1 Adam Msolly
Slovenský jazyk a literatúra Esejistická súťaž - Sofia krajské 1 Tomáš Šimek, Lucia Tóthová, Benjamin Kopcsay, Oskar Lelko
Slovenský jazyk a literatúra Hviezdoslavov Kubín - kat III., poézia okresné postup Michal Bednár
Slovenský jazyk a literatúra Hviezdoslavov Kubín - kat III., poézia okresné čestné uznanie Ema Somolányvá
Slovenský jazyk a literatúra Hviezdoslavov Kubín - kat III., próza okresné 3 Alexandra Barančíková
Slovenský jazyk a literatúra Hviezdoslavov Kubín - kat IV., poézia okresné 2 Eva Kelešiová
Slovenský jazyk a literatúra Hviezdoslavov Kubín - kat IV., próza okresné 2 Michal Bednár
Slovenský jazyk a literatúra Knižný anjel celoslovenské 2 Zuzana Bartošová
Slovenský jazyk a literatúra Návraty poézie o cenu Andreja Sládkoviča krajské 2 Eva Kelešiová
Slovenský jazyk a literatúra Olympiáda B krajské 3 Kristína Galková
Slovenský jazyk a literatúra Petržalské súzvuky Ferka Urbánka - kat.II celoslovenské 3 Adam Msolly
Slovenský jazyk a literatúra Petržalské súzvuky Ferka Urbánka - kat.III celoslovenské 1 Tomáš Šimek
Slovenský jazyk a literatúra Petržalské súzvuky Ferka Urbánka - kat.III celoslovenské 3 Jakub Andrej Filčák
Slovenský jazyk a literatúra Publicistická súťaž - Mladý novinár krajské 1 M. Bednár, T. K. Brix, J. M. Čermák, A. Uraz
Slovenský jazyk a literatúra Račiansky jahodový kvet - 3.kat. celoslovenské 2 Izabela Bujtárová
Slovenský jazyk a literatúra Račiansky jahodový kvet - 3.kat. celoslovenské 3 Sandra Štrofová
Slovenský jazyk a literatúra Račiansky jahodový kvet - 4.kat. celoslovenské 3 Adela Čermáková
Slovenský jazyk a literatúra Šaliansky Maťko - kat II. okresné 1 Alexandra Lukáčová
Slovenský jazyk a literatúra Vianočný Lučenec celoslovenské čestné uznanie Zuzana Dercová, Filip Pavlac, Suránová Dorota
Slovenský jazyk a literatúra Vplyv "osmičiek" vojenských dejín na našu súčasnosť celoslovenské 2 Mária Cápayová
Slovenský jazyk a literatúra Vráťme knihy do škôl celoslovenské 1 celá škola
Slovenský jazyk a literatúra Vráťme knihy do škôl - žiaci celoslovenské 1 Daren Olaf Ludvig
Ruský jazyk Jazykový kvet - III. RJ POÉZIA - PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA krajské 1 Sedlár Matej
Ruský jazyk Jazykový kvet - III. RJ POÉZIA - PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA krajské 2 Kmeť Jakub
Ruský jazyk Jazykový kvet - III. RJ POÉZIA - PRÓZA - VLASTNÁ TVORBA krajské 1 Galková Kristína
Ruský jazyk Jazykový kvet - III. RJ POÉZIA - PRÓZA - VLASTNÁ TVORBA + krajské 1 Masjuk Ivan
Ruský jazyk Olympiáda A3 krajské 1 Fedor Sheparnev
Ruský jazyk Olympiáda B1 krajské 3 Jakub Kmeť
Ruský jazyk Olympiáda B2 krajské 1 Kristína Galková
Ruský jazyk Olympiáda B3 krajské 2 FViktor Ščerbak
Občianska náuka Bratislava Model United Nations (BRATMUN) medzinárodné 1 Viktor Racskó, Alex Uraz
Občianska náuka Bratislava Model United Nations (BRATMUN) medzinárodné 2 Hubert Kowal
Občianska náuka Bratislava Model United Nations (BRATMUN) medzinárodné 3 Viktória Nguyenová
Občianska náuka BRATMUN medzinárodné 1 Hubert Kowal
Občianska náuka BRATMUN medzinárodné 1 Viktória Nguyenová
Občianska náuka BRATMUN medzinárodné 1 Viktor Racsko
Občianska náuka BRATMUN medzinárodné 1 Alex Uraz
Občianska náuka Katowicwmun medzinárodné 1 Hubert Kowal, Viktor Racsko, Jakub Filčák
Občianska náuka Katowicwmun medzinárodné 1 Viktória Nguyenová
Občianska náuka Olympiáda ľudských práv krajské 1 Viktor Racsko
Občianska náuka Olympiáda ľudských práv krajské 1 Viktor Racsko
Občianska náuka POZMUN medzinárodné 1 Viktória Nguyenová
Občianska náuka POZMUN medzinárodné 3 Viktor Racsko
Občianska náuka POZMUN medzinárodné 3 Matej Sedlár
Nemecký jazyk Jazykový kvet - III. NJ POÉZIA - PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA krajské 1 Reviľák Krištof
Nemecký jazyk Jazykový kvet - III. NJ POÉZIA - PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA krajské 2 Kelešiová Eva
Nemecký jazyk Jazykový kvet - III. NJ POÉZIA - PRÓZA - VLASTNÁ TVORBA krajské 1 Bažíková Sophia
Nemecký jazyk Jazykový kvet - II. NJ POÉZIA - PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA krajské 1 Kiliánová Emma
Nemecký jazyk Jazykový kvet - II. NJ POÉZIA - PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA krajské 2 Hladká Zuzana
Nemecký jazyk Jazykový kvet - II. NJ POÉZIA - PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA krajské 3 Huorková Hana
Nemecký jazyk Jazykový kvet - II. NJ POÉZIA-PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA + krajské 1 Dražen Derek Hoppe
Nemecký jazyk Jazykový kvet - II. NJ POÉZIA - PRÓZA - VLASTNÁ TVORBA krajské 1 Akbuluto Taner
Nemecký jazyk Olympiáda 1A okresné 3 Taner Akbuluto
Nemecký jazyk Olympiáda 1A školské 1 Taner Akbuluto
Nemecký jazyk Olympiáda 1A školské 2 Barbora Brliťová
Nemecký jazyk Olympiáda 1A školské 3 Adam Kišac
Nemecký jazyk Olympiáda 1B okresné 2 Milan Polák
Nemecký jazyk Olympiáda 1B školské 1 Filip Koiš
Nemecký jazyk Olympiáda 1B školské 2 Milan Polák
Nemecký jazyk Olympiáda 1B školské 3 Emma Kiliánová
Nemecký jazyk Olympiáda 1C školské 1 Dražen Derek Hoppe
Nemecký jazyk Olympiáda 2A okresné 3 Christopher Koiš
Nemecký jazyk Olympiáda 2A školské 1 Christopher Koiš
Nemecký jazyk Olympiáda 2A školské 2 Martin Rožka
Nemecký jazyk Olympiáda 2A školské 3 Matej Sova
Nemecký jazyk Olympiáda 2B okresné 1 Samuel Macháč
Nemecký jazyk Olympiáda 2B školské 1 Eva Kelešiová
Nemecký jazyk Olympiáda 2B školské 2 Samuel Macháč
Nemecký jazyk Olympiáda 2B školské 3 Samuel Šuľovský
Náboženská výchova Biblická olympiáda krajské 1 tím ŠpMNDaG
Matematika Matboj krajské 2 Laura Skalošová, Viktor Vaškanin, Šimon Kováčik, Vladimír Bochnička
Matematika Olympiáda Z9 okresné 1 Zigo Matej
Matematika Olympiáda Z9 okresné 3 Bezák Stanislav
Matematika Pytagoriáda - kat.P5 okresné 2 Samuel Havalda
Matematika Pytagoriáda - kat.P6 okresné 1 Matej Bachníček
Matematika Pytagoriáda - kat.P6 okresné 2 Martin Zich
Matematika Pytagoriáda - kat.P6 okresné 3 Jakub Rybár, Hana Kalábová
Matematika Pytagoriáda - kat.P7 okresné 1 Timur Kotulič
Matematika Pytagoriáda - kat.P8 okresné 1 Šimon Kováčik
Matematika Pytagoriáda - kat.P8 okresné 3 Martin Bekeč
Informatika First Lego League medzinárodné 22 Stanislav Bezák
Informatika Junior Internet - Cena dekanky FIIT celoslovenské Miroslav Cibuľa
Informatika Junior Internet - JuniorBLOG celoslovenské 1 Oskar Lelko, Jakub Filčák
Informatika ScratchCup 2019 celoslovenské 3 Jozef Bachníček
Geografia Čo vieš o hviezdach krajské 2 Rastislav Sihelský
Geografia Olympiáda - 5r. školské 1 Samuel Bulík
Geografia Olympiáda - 5r. školské 2 Filip Krpelan, Tomáš Šavo
Geografia Olympiáda B krajské 3 Erik Řehulka
Geografia Olympiáda E krajské cena dekana Michna Lukas
Geografia Olympiáda E okresné 1 Michna Lukas
Geografia Olympiáda E okresné 2 Hofner Šimon
Geografia Olympiáda F okresné 2 Kriška Matúš
Geografia Olympiáda F okresné 3 Pajtík Pavol
Geografia Olympiáda G okresné 1 Krpelan Filip
Geografia Olympiáda G okresné 2 Dulík Samuel
Geografia Olympiáda - Kvarta školské 1 Lukas Michna
Geografia Olympiáda - Kvarta školské 2 Simon Hoffner
Geografia Olympiáda - Kvarta školské 3 Max Ágh
Geografia Olympiáda - Príma školské 1 Pavol Pajtík
Geografia Olympiáda - Príma školské 2 Pavol Hrdlička
Geografia Olympiáda - Príma školské 3 Matej Bachníček
Geografia Olympiáda - Sekunda školské 1 Matej Oravec
Geografia Olympiáda - Sekunda školské 2 Matúš Kriška
Geografia Olympiáda - Sekunda školské 3 Filip Valachovič
Geografia Olympiáda - Tercia školské 1 Jozef Bachniček
Geografia Olympiáda - Tercia školské 2 Milan Polák
Geografia Olympiáda - Tercia školské 3 Roman Žitňanský
Fyzika FKS - Fyziklání 2019 Medzinárodné 3 Jakub Hluško, Michal Horanský, Jakub Pravda, Jozef Číž, Patrik Drozdík
Dejepis Olympiáda C krajské 3 Lukas Michna
Dejepis Olympiáda C krajské 3 Lukas Michna
Dejepis Olympiáda C okresné 1 Lukas Michna
Dejepis Olympiáda C okresné 1 Ema Somolányiová
Dejepis Olympiáda D krajské 3 Milan Polák
Dejepis Olympiáda D okresné 1 Milan Polák
Dejepis Olympiáda F okresné 1 Pavol Pajtík
Dejepis Olympiáda - kat.C okresné 1 Ema Somolányiová
Dejepis Olympiáda - kat.D okresné 1 Milan Polák
Dejepis Olympiáda - kat.F okresné 1 Pavol Pajtík
Chémia Olympiáda A školské 1 Matej Krásny
Chémia Olympiáda A školské 2 Jakub Hantabál
Chémia Olympiáda A školské 3 Adam Tóth
Chémia Olympiáda B školské 1 Alex Uraz
Chémia Olympiáda B školské 2 Filip Molnár
Chémia Olympiáda B školské 3 Marek Holík
Chémia Olympiáda C krajské 1 Adela Čermáková
Chémia Olympiáda C školské 1 Adela Čermáková
Chémia Olympiáda C školské 2 Sylvia Rothmeierová
Chémia Olympiáda C školské 3 Barbora Janáková
Chémia Olympiáda D krajské 3 Emma Kiliánová
Chémia Olympiáda D okresné 1 Emma Kiliánová
Chémia Olympiáda D okresné 1 Emma Kiliánová
Chémia Olympiáda D školské 1 Emma Kiliánová
Chémia Olympiáda D školské 2 Alexandra Barančíková
Chémia Olympiáda D školské 3 Simon Hoffner
Biológia Olympiáda okresné 1 Simon Hoffner
Biológia Olympiáda B - projektová krajské 1 Adela Čermáková
Biológia Olympiáda B - teoretická krajské 1 Lívia Čerešňová
Biológia Olympiáda C celoslovenské cena dekana Peter Deván
Biológia Olympiáda C - projektová krajské 1 Peter Deván
Biológia Olympiáda C - teoretická krajské 3 Simon Hofner
Biológia Olympiáda D školské 1 Karolína Derdáková
Biológia Olympiáda D školské 2 Tina Kapičáková
Biológia Olympiáda D školské 3 Terézia Pravdová
Biológia Olympiáda E okresné 1 Terézia Jurašková
Biológia Olympiáda - poster okresné 1 Peter Deván
Anglický jazyk Jazykový kvet - II. AJ POÉZIA - PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA krajské 2 Martinková Andrea
Anglický jazyk Jazykový kvet - II. AJ POÉZIA - PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA krajské 3 Uraz Alex
Anglický jazyk Jazykový kvet - II. AJ POÉZIA - PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA + krajské 1 Armitage Lívia
Anglický jazyk Jazykový kvet - II. AJ POÉZIA - PRÓZA - VLASTNÁ TVORBA krajské 1 Malíková Anežka Sofia
Anglický jazyk Jazykový kvet - III. AJ POÉZIA - PRÓZA - VLASTNÁ TVORBA krajské 1 Suranová Tereza
Anglický jazyk Jazykový kvet - III. AJ POÉZIA - PRÓZA - VLASTNÁ TVORBA krajské 2 Kelešiová Eva
Anglický jazyk Olympiáda 1A školské 1 Adam Kišac
Anglický jazyk Olympiáda 1A školské 2 Andrea Bečaverová
Anglický jazyk Olympiáda 1A školské 3 Timur Kotulič
Anglický jazyk Olympiáda 1B celoslovenské 2 Juraj Krajčík
Anglický jazyk Olympiáda 1B krajské 1 Juraj Krajčík
Anglický jazyk Olympiáda 1B okresné 1 Juraj Krajčík
Anglický jazyk Olympiáda 1B školské 1 Juraj Krajčík
Anglický jazyk Olympiáda 1B školské 2 Róbert Červenka
Anglický jazyk Olympiáda 1B školské 3 Michael Krištof
Anglický jazyk Olympiáda 1C krajské 2 Mia Armitage
Anglický jazyk Olympiáda 1C školské 1 Mia Armitage
Anglický jazyk Olympiáda 1C školské 2 Barbora Benkovičová
Anglický jazyk Olympiáda 1C školské 3 Livia Armitage
Anglický jazyk Olympiáda 2A školské 1 Daniel Belan
Anglický jazyk Olympiáda 2A školské 2 Matúš Papaj
Anglický jazyk Olympiáda 2A školské 3 Lívia Čerešňová
Anglický jazyk Olympiáda 2B okresné 2 Jaroslav Paška
Anglický jazyk Olympiáda 2B školské 1 Jaroslav Paška
Anglický jazyk Olympiáda 2B školské 2 Jakub Stolárik
Anglický jazyk Olympiáda 2B školské 3 Daniel Paška
Anglický jazyk Olympiáda 2C2 krajské 2 Sofia Šulek
Anglický jazyk Olympiáda 2C2 okresné 1 Sofia Šulek
Anglický jazyk Olympiáda 2C2 školské 1 Sofia Šulek
Anglický jazyk Olympiáda 2C2 školské 2 Adam Tóth
Anglický jazyk Olympiáda 2C2 školské 3 Samuel Macháč

Spolu 206 úspechov.