logo Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium

Úspechy žiakov - 2018/19

2018/19

Študentikona zoradeniaOblasťSúťažKoloMiesto
Max Ágh Geografia Olympiáda - Kvarta školské 3
Taner Akbuluto Nemecký jazyk Olympiáda 1A okresné 3
Taner Akbuluto Nemecký jazyk Olympiáda 1A školské 1
Uraz Alex Anglický jazyk Jazykový kvet - II. AJ POÉZIA - PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA krajské 3
Barančíková Alexandra Španielsky jazyk Jazykový kvet - II. ŠJ POÉZIA - PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA krajské 1
Martinková Andrea Anglický jazyk Jazykový kvet - II. AJ POÉZIA - PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA krajské 2
Livia Armitage Anglický jazyk Olympiáda 1C školské 3
Mia Armitage Anglický jazyk Olympiáda 1C krajské 2
Mia Armitage Anglický jazyk Olympiáda 1C školské 1
Jozef Bachniček Geografia Olympiáda - Tercia školské 1
Jozef Bachníček Informatika ScratchCup 2019 celoslovenské 3
Matej Bachníček Geografia Olympiáda - Príma školské 3
Matej Bachníček Matematika Pytagoriáda - kat.P6 okresné 1
Alexandra Barančíková Chémia Olympiáda D školské 2
Alexandra Barančíková Slovenský jazyk a literatúra Hviezdoslavov Kubín - kat III., próza okresné 3
Zuzana Bartošová Slovenský jazyk a literatúra Knižný anjel celoslovenské 2
Andrea Bečaverová Anglický jazyk Olympiáda 1A školské 2
Michal Bednár Slovenský jazyk a literatúra Hviezdoslavov Kubín - kat III., poézia okresné postup
Michal Bednár Slovenský jazyk a literatúra Hviezdoslavov Kubín - kat IV., próza okresné 2
Martin Bekeč Matematika Pytagoriáda - kat.P8 okresné 3
Daniel Belan Anglický jazyk Olympiáda 2A školské 1
Barbora Benkovičová Anglický jazyk Olympiáda 1C školské 2
Stanislav Bezák Informatika First Lego League medzinárodné 22
Laura Skalošová, Viktor Vaškanin, Šimon Kováčik, Vladimír Bochnička Matematika Matboj krajské 2
Martin Bolvanský SOČ História, filozofia, právne vedy krajské mimoriadna cena
Barbora Brliťová Nemecký jazyk Olympiáda 1A školské 2
Izabela Bujtárová Slovenský jazyk a literatúra Račiansky jahodový kvet - 3.kat. celoslovenské 2
Samuel Bulík Geografia Olympiáda - 5r. školské 1
Mária Cápayová Slovenský jazyk a literatúra Vplyv "osmičiek" vojenských dejín na našu súčasnosť celoslovenské 2
Lívia Čerešňová Anglický jazyk Olympiáda 2A školské 3
Lívia Čerešňová Biológia Olympiáda B - teoretická krajské 1
Adela Čermáková Biológia Olympiáda B - projektová krajské 1
Adela Čermáková Chémia Olympiáda C krajské 1
Adela Čermáková Chémia Olympiáda C školské 1
Adela Čermáková Slovenský jazyk a literatúra Račiansky jahodový kvet - 4.kat. celoslovenské 3
Cápayová Mária, Lívia Mihoková, Adela Čermáková Telesná a športová výchova Cezpoľný beh - družstvá krajské 3
Cápayová Mária, Lívia Mihoková, Adela Čermáková Telesná a športová výchova Cezpoľný beh - družstvá okresné 1
Róbert Červenka Anglický jazyk Olympiáda 1B školské 2
Miroslav Cibuľa Informatika Junior Internet - Cena dekanky FIIT celoslovenské
Karolína Derdáková Biológia Olympiáda D školské 1
Peter Deván Biológia Olympiáda C celoslovenské cena dekana
Peter Deván Biológia Olympiáda C - projektová krajské 1
Peter Deván Biológia Olympiáda - poster okresné 1
Zuzana Dercová, Filip Pavlac, Suránová Dorota Slovenský jazyk a literatúra Vianočný Lučenec celoslovenské čestné uznanie
Jakub Hluško, Michal Horanský, Jakub Pravda, Jozef Číž, Patrik Drozdík Fyzika FKS - Fyziklání 2019 Medzinárodné 3
Kiliánová Emma Nemecký jazyk Jazykový kvet - II. NJ POÉZIA - PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA krajské 1
Kelešiová Eva Anglický jazyk Jazykový kvet - III. AJ POÉZIA - PRÓZA - VLASTNÁ TVORBA krajské 2
Kelešiová Eva Nemecký jazyk Jazykový kvet - III. NJ POÉZIA - PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA krajské 2
Alex Uraz, Martin Rožka, Jakub Filčák Slovenský jazyk a literatúra Debatná súťaž krajské 1
Alex Uraz, Martin Rožka, Jakub Filčák Slovenský jazyk a literatúra Debatná súťaž SŠ krajské 3
Hubert Kowal, Viktor Racsko, Jakub Filčák Občianska náuka Katowicwmun medzinárodné 1
Jakub Andrej Filčák Slovenský jazyk a literatúra Petržalské súzvuky Ferka Urbánka - kat.III celoslovenské 3
Oskar Lelko, Jakub Filčák Informatika Junior Internet - JuniorBLOG celoslovenské 1
Krpelan Filip Geografia Olympiáda G okresné 1
Slávka Fratričová SOČ Stavebníctvo, geodézia, kartografia krajské 3
Kristína Galková Ruský jazyk Olympiáda B2 krajské 1
Kristína Galková Slovenský jazyk a literatúra Olympiáda B krajské 3
Bochnička Vladimír, Havalda Samuel, Čižmár Tomáš, Kapolková Gréta Telesná a športová výchova Šach ZŠ krajské 2
Huorková Hana Nemecký jazyk Jazykový kvet - II. NJ POÉZIA - PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA krajské 3
Jakub Hantabál Chémia Olympiáda A školské 2
Samuel Havalda Matematika Pytagoriáda - kat.P5 okresné 2
Samuel Havalda Telesná a športová výchova Šach okresné 2
Jakub Hluško SOČ Pedagogika, psychológia, sociológia krajské mimoriadna cena
Simon Hoffner Biológia Olympiáda okresné 1
Simon Hoffner Chémia Olympiáda D školské 3
Simon Hoffner Geografia Olympiáda - Kvarta školské 2
Simon Hofner Biológia Olympiáda C - teoretická krajské 3
Marek Holík Chémia Olympiáda B školské 3
Dražen Derek Hoppe Nemecký jazyk Jazykový kvet - II. NJ POÉZIA-PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA + krajské 1
Dražen Derek Hoppe Nemecký jazyk Olympiáda 1C školské 1
Pavol Hrdlička Geografia Olympiáda - Príma školské 2
Masjuk Ivan Ruský jazyk Jazykový kvet - III. RJ POÉZIA - PRÓZA - VLASTNÁ TVORBA + krajské 1
Kmeť Jakub Ruský jazyk Jazykový kvet - III. RJ POÉZIA - PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA krajské 2
Barbora Janáková Chémia Olympiáda C školské 3
Terézia Jurašková Biológia Olympiáda E okresné 1
Jakub Rybár, Hana Kalábová Matematika Pytagoriáda - kat.P6 okresné 3
Tina Kapičáková Biológia Olympiáda D školské 2
Gréta Kapolková Telesná a športová výchova Šach okresné 1
Eva Kelešiová Nemecký jazyk Olympiáda 2B školské 1
Eva Kelešiová Slovenský jazyk a literatúra Hviezdoslavov Kubín - kat IV., poézia okresné 2
Eva Kelešiová Slovenský jazyk a literatúra Návraty poézie o cenu Andreja Sládkoviča krajské 2
Emma Kiliánová Chémia Olympiáda D krajské 3
Emma Kiliánová Chémia Olympiáda D okresné 1
Emma Kiliánová Chémia Olympiáda D okresné 1
Emma Kiliánová Chémia Olympiáda D školské 1
Emma Kiliánová Nemecký jazyk Olympiáda 1B školské 3
Adam Kišac Anglický jazyk Olympiáda 1A školské 1
Adam Kišac Nemecký jazyk Olympiáda 1A školské 3
Jakub Kmeť Ruský jazyk Olympiáda B1 krajské 3
Christopher Koiš Nemecký jazyk Olympiáda 2A okresné 3
Christopher Koiš Nemecký jazyk Olympiáda 2A školské 1
Filip Koiš Nemecký jazyk Olympiáda 1B školské 1
Timur Kotulič Anglický jazyk Olympiáda 1A školské 3
Timur Kotulič Matematika Pytagoriáda - kat.P7 okresné 1
Šimon Kováčik Matematika Pytagoriáda - kat.P8 okresné 1
Hubert Kowal Občianska náuka Bratislava Model United Nations (BRATMUN) medzinárodné 2
Hubert Kowal Občianska náuka BRATMUN medzinárodné 1
Juraj Krajčík Anglický jazyk Olympiáda 1B celoslovenské 2
Juraj Krajčík Anglický jazyk Olympiáda 1B krajské 1
Juraj Krajčík Anglický jazyk Olympiáda 1B okresné 1
Juraj Krajčík Anglický jazyk Olympiáda 1B školské 1
Matej Krásny Chémia Olympiáda A školské 1
Matúš Kriška Geografia Olympiáda - Sekunda školské 2
Galková Kristína Ruský jazyk Jazykový kvet - III. RJ POÉZIA - PRÓZA - VLASTNÁ TVORBA krajské 1
Michael Krištof Anglický jazyk Olympiáda 1B školské 3
Reviľák Krištof Nemecký jazyk Jazykový kvet - III. NJ POÉZIA - PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA krajské 1
Tomáš Šimek, Lucia Tóthová, Benjamin Kopcsay, Oskar Lelko Slovenský jazyk a literatúra Esejistická súťaž - Sofia krajské 1
Armitage Lívia Anglický jazyk Jazykový kvet - II. AJ POÉZIA - PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA + krajské 1
Daren Olaf Ludvig Slovenský jazyk a literatúra Vráťme knihy do škôl - žiaci celoslovenské 1
Alexandra Lukáčová Slovenský jazyk a literatúra Šaliansky Maťko - kat II. okresné 1
Michna Lukas Geografia Olympiáda E krajské cena dekana
Michna Lukas Geografia Olympiáda E okresné 1
Samuel Macháč Anglický jazyk Olympiáda 2C2 školské 3
Samuel Macháč Nemecký jazyk Olympiáda 2B okresné 1
Samuel Macháč Nemecký jazyk Olympiáda 2B školské 2
Cápayová Mária Telesná a športová výchova Cezpoľný beh okresné 1
Silvia Martišová SOČ Informatika krajské 3
Sedlár Matej Ruský jazyk Jazykový kvet - III. RJ POÉZIA - PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA krajské 1
Zigo Matej Matematika Olympiáda Z9 okresné 1
Kriška Matúš Geografia Olympiáda F okresné 2
Lukas Michna Dejepis Olympiáda C krajské 3
Lukas Michna Dejepis Olympiáda C krajské 3
Lukas Michna Dejepis Olympiáda C okresné 1
Lukas Michna Geografia Olympiáda - Kvarta školské 1
Lívia Mihoková Telesná a športová výchova Cezpoľný beh okresné 2
Filip Molnár Chémia Olympiáda B školské 2
Adam Msolly Slovenský jazyk a literatúra Esejistická súťaž - Ako má vyzerať idelálna škola krajské 1
Adam Msolly Slovenský jazyk a literatúra Petržalské súzvuky Ferka Urbánka - kat.II celoslovenské 3
Viktória Nguyenová Občianska náuka Bratislava Model United Nations (BRATMUN) medzinárodné 3
Viktória Nguyenová Občianska náuka BRATMUN medzinárodné 1
Viktória Nguyenová Občianska náuka Katowicwmun medzinárodné 1
Viktória Nguyenová Občianska náuka POZMUN medzinárodné 1
Matej Oravec Geografia Olympiáda - Sekunda školské 1
Pavol Pajtík Dejepis Olympiáda F okresné 1
Pavol Pajtík Dejepis Olympiáda - kat.F okresné 1
Pavol Pajtík Geografia Olympiáda - Príma školské 1
Matúš Papaj Anglický jazyk Olympiáda 2A školské 2
Daniel Paška Anglický jazyk Olympiáda 2B školské 3
Jaroslav Paška Anglický jazyk Olympiáda 2B okresné 2
Jaroslav Paška Anglický jazyk Olympiáda 2B školské 1
Pajtík Pavol Geografia Olympiáda F okresné 3
Starovič Martin, Ganz Tomáš, Virsíková Vanessa, Šigut Petr Telesná a športová výchova Šach SŠ krajské 2
Martin Poláček Telesná a športová výchova The 8th International Kongfu Festival Qingdao China - Dlhá päsť medzinárodné 1
Martin Poláček Telesná a športová výchova The 8th International Kongfu Festival Qingdao China - Šabľa medzinárodné 1
Martin Poláček Telesná a športová výchova The 8th International Kongfu Festival Qingdao China - Skupinová šabľa medzinárodné 1
Milan Polák Dejepis Olympiáda D krajské 3
Milan Polák Dejepis Olympiáda D okresné 1
Milan Polák Dejepis Olympiáda - kat.D okresné 1
Milan Polák Geografia Olympiáda - Tercia školské 2
Milan Polák Nemecký jazyk Olympiáda 1B okresné 2
Milan Polák Nemecký jazyk Olympiáda 1B školské 2
Terézia Pravdová Biológia Olympiáda D školské 3
Viktor Racsko Občianska náuka BRATMUN medzinárodné 1
Viktor Racsko Občianska náuka Olympiáda ľudských práv krajské 1
Viktor Racsko Občianska náuka Olympiáda ľudských práv krajské 1
Viktor Racsko Občianska náuka POZMUN medzinárodné 3
Erik Řehulka Geografia Olympiáda B krajské 3
Sylvia Rothmeierová Chémia Olympiáda C školské 2
Martin Rožka Nemecký jazyk Olympiáda 2A školské 2
Dulík Samuel Geografia Olympiáda G okresné 2
Filip Krpelan, Tomáš Šavo Geografia Olympiáda - 5r. školské 2
FViktor Ščerbak Ruský jazyk Olympiáda B3 krajské 2
Matej Sedlár Občianska náuka POZMUN medzinárodné 3
Fedor Sheparnev Ruský jazyk Olympiáda A3 krajské 1
Rastislav Sihelský Geografia Čo vieš o hviezdach krajské 2
Tomáš Šimek Slovenský jazyk a literatúra Petržalské súzvuky Ferka Urbánka - kat.III celoslovenské 1
Hofner Šimon Geografia Olympiáda E okresné 2
celá škola Slovenský jazyk a literatúra Vráťme knihy do škôl celoslovenské 1
Malíková Anežka Sofia Anglický jazyk Jazykový kvet - II. AJ POÉZIA - PRÓZA - VLASTNÁ TVORBA krajské 1
Oliver Šoltýs Telesná a športová výchova Šach okresné 3
Ema Somolányiová Dejepis Olympiáda C okresné 1
Ema Somolányiová Dejepis Olympiáda - kat.C okresné 1
Ema Somolányvá Slovenský jazyk a literatúra Hviezdoslavov Kubín - kat III., poézia okresné čestné uznanie
Bažíková Sophia Nemecký jazyk Jazykový kvet - III. NJ POÉZIA - PRÓZA - VLASTNÁ TVORBA krajské 1
Matej Sova Nemecký jazyk Olympiáda 2A školské 3
Ondřej Špaňár Telesná a športová výchova Majstrovstvá SR v krátkom bazéne - 100m polohové preteky celoslovenské 3
Ondřej Špaňár Telesná a športová výchova Majstrovstvá SR v krátkom bazéne - 100m voľný spôsob celoslovenské 1
Ondřej Špaňár Telesná a športová výchova Majstrovstvá SR v krátkom bazéne - 200m polohové preteky celoslovenské 2
Ondřej Špaňár Telesná a športová výchova Majstrovstvá SR v krátkom bazéne - 200m voľný spôsob celoslovenské 1
Ondřej Špaňár Telesná a športová výchova Majstrovstvá SR v krátkom bazéne - 400m voľný spôsob celoslovenské 1
Ondřej Špaňár Telesná a športová výchova Majstrovstvá SR v krátkom bazéne - 50m voľný spôsob celoslovenské 3
Pavol Beblavý, Alžbeta Špirková Slovenský jazyk a literatúra Debatná súťaž ZŠ krajské 2
tím ŠpMNDaG Náboženská výchova Biblická olympiáda krajské 1
Bezák Stanislav Matematika Olympiáda Z9 okresné 3
Jakub Stolárik Anglický jazyk Olympiáda 2B školské 2
Sandra Štrofová Slovenský jazyk a literatúra Račiansky jahodový kvet - 3.kat. celoslovenské 3
Sofia Šulek Anglický jazyk Olympiáda 2C2 krajské 2
Sofia Šulek Anglický jazyk Olympiáda 2C2 okresné 1
Sofia Šulek Anglický jazyk Olympiáda 2C2 školské 1
Samuel Šulovský SOČ kategória ?? celoslovenské 2
Samuel Šuľovský Nemecký jazyk Olympiáda 2B školské 3
Akbuluto Taner Nemecký jazyk Jazykový kvet - II. NJ POÉZIA - PRÓZA - VLASTNÁ TVORBA krajské 1
Suranová Tereza Anglický jazyk Jazykový kvet - III. AJ POÉZIA - PRÓZA - VLASTNÁ TVORBA krajské 1
Adam Tóth Anglický jazyk Olympiáda 2C2 školské 2
Adam Tóth Chémia Olympiáda A školské 3
Alex Uraz Chémia Olympiáda B školské 1
Alex Uraz Občianska náuka BRATMUN medzinárodné 1
M. Bednár, T. K. Brix, J. M. Čermák, A. Uraz Slovenský jazyk a literatúra Publicistická súťaž - Mladý novinár krajské 1
Viktor Racskó, Alex Uraz Občianska náuka Bratislava Model United Nations (BRATMUN) medzinárodné 1
Filip Valachovič Geografia Olympiáda - Sekunda školské 3
Oliver Machaj, Viktor Vaškanin Slovenský jazyk a literatúra Debatná súťaž ZŠ krajské 1
Bochnička Vladimír Telesná a športová výchova Šach okresné 1
mladší žiaci Slovenský jazyk a literatúra Bratislava, moje mesto celoslovenské 3
Martin Zich Matematika Pytagoriáda - kat.P6 okresné 2
Roman Žitňanský Geografia Olympiáda - Tercia školské 3
Hladká Zuzana Nemecký jazyk Jazykový kvet - II. NJ POÉZIA - PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA krajské 2

Spolu 206 úspechov.