logo Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium

Úspechy žiakov - 2018/19

2018/19

Súťažikona zoradeniaOblasťKoloMiestoŠtudent
Biblická olympiáda Náboženská výchova krajské 1 tím ŠpMNDaG
Bratislava Model United Nations (BRATMUN) Občianska náuka medzinárodné 1 Viktor Racskó, Alex Uraz
Bratislava Model United Nations (BRATMUN) Občianska náuka medzinárodné 2 Hubert Kowal
Bratislava Model United Nations (BRATMUN) Občianska náuka medzinárodné 3 Viktória Nguyenová
Bratislava, moje mesto Slovenský jazyk a literatúra celoslovenské 3 mladší žiaci
BRATMUN Občianska náuka medzinárodné 1 Hubert Kowal
BRATMUN Občianska náuka medzinárodné 1 Viktória Nguyenová
BRATMUN Občianska náuka medzinárodné 1 Viktor Racsko
BRATMUN Občianska náuka medzinárodné 1 Alex Uraz
Cezpoľný beh Telesná a športová výchova okresné 1 Cápayová Mária
Cezpoľný beh Telesná a športová výchova okresné 2 Lívia Mihoková
Cezpoľný beh - družstvá Telesná a športová výchova krajské 3 Cápayová Mária, Lívia Mihoková, Adela Čermáková
Cezpoľný beh - družstvá Telesná a športová výchova okresné 1 Cápayová Mária, Lívia Mihoková, Adela Čermáková
Čo vieš o hviezdach Geografia krajské 2 Rastislav Sihelský
Debatná súťaž Slovenský jazyk a literatúra krajské 1 Alex Uraz, Martin Rožka, Jakub Filčák
Debatná súťaž SŠ Slovenský jazyk a literatúra krajské 3 Alex Uraz, Martin Rožka, Jakub Filčák
Debatná súťaž ZŠ Slovenský jazyk a literatúra krajské 1 Oliver Machaj, Viktor Vaškanin
Debatná súťaž ZŠ Slovenský jazyk a literatúra krajské 2 Pavol Beblavý, Alžbeta Špirková
Esejistická súťaž - Ako má vyzerať idelálna škola Slovenský jazyk a literatúra krajské 1 Adam Msolly
Esejistická súťaž - Sofia Slovenský jazyk a literatúra krajské 1 Tomáš Šimek, Lucia Tóthová, Benjamin Kopcsay, Oskar Lelko
First Lego League Informatika medzinárodné 22 Stanislav Bezák
FKS - Fyziklání 2019 Fyzika Medzinárodné 3 Jakub Hluško, Michal Horanský, Jakub Pravda, Jozef Číž, Patrik Drozdík
História, filozofia, právne vedy SOČ krajské mimoriadna cena Martin Bolvanský
Hviezdoslavov Kubín - kat III., poézia Slovenský jazyk a literatúra okresné postup Michal Bednár
Hviezdoslavov Kubín - kat III., poézia Slovenský jazyk a literatúra okresné čestné uznanie Ema Somolányvá
Hviezdoslavov Kubín - kat III., próza Slovenský jazyk a literatúra okresné 3 Alexandra Barančíková
Hviezdoslavov Kubín - kat IV., poézia Slovenský jazyk a literatúra okresné 2 Eva Kelešiová
Hviezdoslavov Kubín - kat IV., próza Slovenský jazyk a literatúra okresné 2 Michal Bednár
Informatika SOČ krajské 3 Silvia Martišová
Jazykový kvet - II. AJ POÉZIA - PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA Anglický jazyk krajské 2 Martinková Andrea
Jazykový kvet - II. AJ POÉZIA - PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA Anglický jazyk krajské 3 Uraz Alex
Jazykový kvet - II. AJ POÉZIA - PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA + Anglický jazyk krajské 1 Armitage Lívia
Jazykový kvet - II. AJ POÉZIA - PRÓZA - VLASTNÁ TVORBA Anglický jazyk krajské 1 Malíková Anežka Sofia
Jazykový kvet - III. AJ POÉZIA - PRÓZA - VLASTNÁ TVORBA Anglický jazyk krajské 1 Suranová Tereza
Jazykový kvet - III. AJ POÉZIA - PRÓZA - VLASTNÁ TVORBA Anglický jazyk krajské 2 Kelešiová Eva
Jazykový kvet - III. NJ POÉZIA - PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA Nemecký jazyk krajské 1 Reviľák Krištof
Jazykový kvet - III. NJ POÉZIA - PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA Nemecký jazyk krajské 2 Kelešiová Eva
Jazykový kvet - III. NJ POÉZIA - PRÓZA - VLASTNÁ TVORBA Nemecký jazyk krajské 1 Bažíková Sophia
Jazykový kvet - III. RJ POÉZIA - PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA Ruský jazyk krajské 1 Sedlár Matej
Jazykový kvet - III. RJ POÉZIA - PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA Ruský jazyk krajské 2 Kmeť Jakub
Jazykový kvet - III. RJ POÉZIA - PRÓZA - VLASTNÁ TVORBA Ruský jazyk krajské 1 Galková Kristína
Jazykový kvet - III. RJ POÉZIA - PRÓZA - VLASTNÁ TVORBA + Ruský jazyk krajské 1 Masjuk Ivan
Jazykový kvet - II. NJ POÉZIA - PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA Nemecký jazyk krajské 1 Kiliánová Emma
Jazykový kvet - II. NJ POÉZIA - PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA Nemecký jazyk krajské 2 Hladká Zuzana
Jazykový kvet - II. NJ POÉZIA - PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA Nemecký jazyk krajské 3 Huorková Hana
Jazykový kvet - II. NJ POÉZIA-PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA + Nemecký jazyk krajské 1 Dražen Derek Hoppe
Jazykový kvet - II. NJ POÉZIA - PRÓZA - VLASTNÁ TVORBA Nemecký jazyk krajské 1 Akbuluto Taner
Jazykový kvet - II. ŠJ POÉZIA - PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA Španielsky jazyk krajské 1 Barančíková Alexandra
Junior Internet - Cena dekanky FIIT Informatika celoslovenské Miroslav Cibuľa
Junior Internet - JuniorBLOG Informatika celoslovenské 1 Oskar Lelko, Jakub Filčák
kategória ?? SOČ celoslovenské 2 Samuel Šulovský
Katowicwmun Občianska náuka medzinárodné 1 Hubert Kowal, Viktor Racsko, Jakub Filčák
Katowicwmun Občianska náuka medzinárodné 1 Viktória Nguyenová
Knižný anjel Slovenský jazyk a literatúra celoslovenské 2 Zuzana Bartošová
Majstrovstvá SR v krátkom bazéne - 100m polohové preteky Telesná a športová výchova celoslovenské 3 Ondřej Špaňár
Majstrovstvá SR v krátkom bazéne - 100m voľný spôsob Telesná a športová výchova celoslovenské 1 Ondřej Špaňár
Majstrovstvá SR v krátkom bazéne - 200m polohové preteky Telesná a športová výchova celoslovenské 2 Ondřej Špaňár
Majstrovstvá SR v krátkom bazéne - 200m voľný spôsob Telesná a športová výchova celoslovenské 1 Ondřej Špaňár
Majstrovstvá SR v krátkom bazéne - 400m voľný spôsob Telesná a športová výchova celoslovenské 1 Ondřej Špaňár
Majstrovstvá SR v krátkom bazéne - 50m voľný spôsob Telesná a športová výchova celoslovenské 3 Ondřej Špaňár
Matboj Matematika krajské 2 Laura Skalošová, Viktor Vaškanin, Šimon Kováčik, Vladimír Bochnička
Návraty poézie o cenu Andreja Sládkoviča Slovenský jazyk a literatúra krajské 2 Eva Kelešiová
Olympiáda Biológia okresné 1 Simon Hoffner
Olympiáda 1A Anglický jazyk školské 1 Adam Kišac
Olympiáda 1A Anglický jazyk školské 2 Andrea Bečaverová
Olympiáda 1A Anglický jazyk školské 3 Timur Kotulič
Olympiáda 1A Nemecký jazyk okresné 3 Taner Akbuluto
Olympiáda 1A Nemecký jazyk školské 1 Taner Akbuluto
Olympiáda 1A Nemecký jazyk školské 2 Barbora Brliťová
Olympiáda 1A Nemecký jazyk školské 3 Adam Kišac
Olympiáda 1B Anglický jazyk celoslovenské 2 Juraj Krajčík
Olympiáda 1B Anglický jazyk krajské 1 Juraj Krajčík
Olympiáda 1B Anglický jazyk okresné 1 Juraj Krajčík
Olympiáda 1B Anglický jazyk školské 1 Juraj Krajčík
Olympiáda 1B Anglický jazyk školské 2 Róbert Červenka
Olympiáda 1B Anglický jazyk školské 3 Michael Krištof
Olympiáda 1B Nemecký jazyk okresné 2 Milan Polák
Olympiáda 1B Nemecký jazyk školské 1 Filip Koiš
Olympiáda 1B Nemecký jazyk školské 2 Milan Polák
Olympiáda 1B Nemecký jazyk školské 3 Emma Kiliánová
Olympiáda 1C Anglický jazyk krajské 2 Mia Armitage
Olympiáda 1C Anglický jazyk školské 1 Mia Armitage
Olympiáda 1C Anglický jazyk školské 2 Barbora Benkovičová
Olympiáda 1C Anglický jazyk školské 3 Livia Armitage
Olympiáda 1C Nemecký jazyk školské 1 Dražen Derek Hoppe
Olympiáda 2A Anglický jazyk školské 1 Daniel Belan
Olympiáda 2A Anglický jazyk školské 2 Matúš Papaj
Olympiáda 2A Anglický jazyk školské 3 Lívia Čerešňová
Olympiáda 2A Nemecký jazyk okresné 3 Christopher Koiš
Olympiáda 2A Nemecký jazyk školské 1 Christopher Koiš
Olympiáda 2A Nemecký jazyk školské 2 Martin Rožka
Olympiáda 2A Nemecký jazyk školské 3 Matej Sova
Olympiáda 2B Anglický jazyk okresné 2 Jaroslav Paška
Olympiáda 2B Anglický jazyk školské 1 Jaroslav Paška
Olympiáda 2B Anglický jazyk školské 2 Jakub Stolárik
Olympiáda 2B Anglický jazyk školské 3 Daniel Paška
Olympiáda 2B Nemecký jazyk okresné 1 Samuel Macháč
Olympiáda 2B Nemecký jazyk školské 1 Eva Kelešiová
Olympiáda 2B Nemecký jazyk školské 2 Samuel Macháč
Olympiáda 2B Nemecký jazyk školské 3 Samuel Šuľovský
Olympiáda 2C2 Anglický jazyk krajské 2 Sofia Šulek
Olympiáda 2C2 Anglický jazyk okresné 1 Sofia Šulek
Olympiáda 2C2 Anglický jazyk školské 1 Sofia Šulek
Olympiáda 2C2 Anglický jazyk školské 2 Adam Tóth
Olympiáda 2C2 Anglický jazyk školské 3 Samuel Macháč
Olympiáda - 5r. Geografia školské 1 Samuel Bulík
Olympiáda - 5r. Geografia školské 2 Filip Krpelan, Tomáš Šavo
Olympiáda A Chémia školské 1 Matej Krásny
Olympiáda A Chémia školské 2 Jakub Hantabál
Olympiáda A Chémia školské 3 Adam Tóth
Olympiáda A3 Ruský jazyk krajské 1 Fedor Sheparnev
Olympiáda B Chémia školské 1 Alex Uraz
Olympiáda B Chémia školské 2 Filip Molnár
Olympiáda B Chémia školské 3 Marek Holík
Olympiáda B Geografia krajské 3 Erik Řehulka
Olympiáda B Slovenský jazyk a literatúra krajské 3 Kristína Galková
Olympiáda B1 Ruský jazyk krajské 3 Jakub Kmeť
Olympiáda B2 Ruský jazyk krajské 1 Kristína Galková
Olympiáda B3 Ruský jazyk krajské 2 FViktor Ščerbak
Olympiáda B - projektová Biológia krajské 1 Adela Čermáková
Olympiáda B - teoretická Biológia krajské 1 Lívia Čerešňová
Olympiáda C Biológia celoslovenské cena dekana Peter Deván
Olympiáda C Chémia krajské 1 Adela Čermáková
Olympiáda C Chémia školské 1 Adela Čermáková
Olympiáda C Chémia školské 2 Sylvia Rothmeierová
Olympiáda C Chémia školské 3 Barbora Janáková
Olympiáda C Dejepis krajské 3 Lukas Michna
Olympiáda C Dejepis krajské 3 Lukas Michna
Olympiáda C Dejepis okresné 1 Lukas Michna
Olympiáda C Dejepis okresné 1 Ema Somolányiová
Olympiáda C - projektová Biológia krajské 1 Peter Deván
Olympiáda C - teoretická Biológia krajské 3 Simon Hofner
Olympiáda D Biológia školské 1 Karolína Derdáková
Olympiáda D Biológia školské 2 Tina Kapičáková
Olympiáda D Biológia školské 3 Terézia Pravdová
Olympiáda D Chémia krajské 3 Emma Kiliánová
Olympiáda D Chémia okresné 1 Emma Kiliánová
Olympiáda D Chémia okresné 1 Emma Kiliánová
Olympiáda D Chémia školské 1 Emma Kiliánová
Olympiáda D Chémia školské 2 Alexandra Barančíková
Olympiáda D Chémia školské 3 Simon Hoffner
Olympiáda D Dejepis krajské 3 Milan Polák
Olympiáda D Dejepis okresné 1 Milan Polák
Olympiáda E Biológia okresné 1 Terézia Jurašková
Olympiáda E Geografia krajské cena dekana Michna Lukas
Olympiáda E Geografia okresné 1 Michna Lukas
Olympiáda E Geografia okresné 2 Hofner Šimon
Olympiáda F Dejepis okresné 1 Pavol Pajtík
Olympiáda F Geografia okresné 2 Kriška Matúš
Olympiáda F Geografia okresné 3 Pajtík Pavol
Olympiáda G Geografia okresné 1 Krpelan Filip
Olympiáda G Geografia okresné 2 Dulík Samuel
Olympiáda - kat.C Dejepis okresné 1 Ema Somolányiová
Olympiáda - kat.D Dejepis okresné 1 Milan Polák
Olympiáda - kat.F Dejepis okresné 1 Pavol Pajtík
Olympiáda - Kvarta Geografia školské 1 Lukas Michna
Olympiáda - Kvarta Geografia školské 2 Simon Hoffner
Olympiáda - Kvarta Geografia školské 3 Max Ágh
Olympiáda ľudských práv Občianska náuka krajské 1 Viktor Racsko
Olympiáda ľudských práv Občianska náuka krajské 1 Viktor Racsko
Olympiáda - poster Biológia okresné 1 Peter Deván
Olympiáda - Príma Geografia školské 1 Pavol Pajtík
Olympiáda - Príma Geografia školské 2 Pavol Hrdlička
Olympiáda - Príma Geografia školské 3 Matej Bachníček
Olympiáda - Sekunda Geografia školské 1 Matej Oravec
Olympiáda - Sekunda Geografia školské 2 Matúš Kriška
Olympiáda - Sekunda Geografia školské 3 Filip Valachovič
Olympiáda - Tercia Geografia školské 1 Jozef Bachniček
Olympiáda - Tercia Geografia školské 2 Milan Polák
Olympiáda - Tercia Geografia školské 3 Roman Žitňanský
Olympiáda Z9 Matematika okresné 1 Zigo Matej
Olympiáda Z9 Matematika okresné 3 Bezák Stanislav
Pedagogika, psychológia, sociológia SOČ krajské mimoriadna cena Jakub Hluško
Petržalské súzvuky Ferka Urbánka - kat.II Slovenský jazyk a literatúra celoslovenské 3 Adam Msolly
Petržalské súzvuky Ferka Urbánka - kat.III Slovenský jazyk a literatúra celoslovenské 1 Tomáš Šimek
Petržalské súzvuky Ferka Urbánka - kat.III Slovenský jazyk a literatúra celoslovenské 3 Jakub Andrej Filčák
POZMUN Občianska náuka medzinárodné 1 Viktória Nguyenová
POZMUN Občianska náuka medzinárodné 3 Viktor Racsko
POZMUN Občianska náuka medzinárodné 3 Matej Sedlár
Publicistická súťaž - Mladý novinár Slovenský jazyk a literatúra krajské 1 M. Bednár, T. K. Brix, J. M. Čermák, A. Uraz
Pytagoriáda - kat.P5 Matematika okresné 2 Samuel Havalda
Pytagoriáda - kat.P6 Matematika okresné 1 Matej Bachníček
Pytagoriáda - kat.P6 Matematika okresné 2 Martin Zich
Pytagoriáda - kat.P6 Matematika okresné 3 Jakub Rybár, Hana Kalábová
Pytagoriáda - kat.P7 Matematika okresné 1 Timur Kotulič
Pytagoriáda - kat.P8 Matematika okresné 1 Šimon Kováčik
Pytagoriáda - kat.P8 Matematika okresné 3 Martin Bekeč
Račiansky jahodový kvet - 3.kat. Slovenský jazyk a literatúra celoslovenské 2 Izabela Bujtárová
Račiansky jahodový kvet - 3.kat. Slovenský jazyk a literatúra celoslovenské 3 Sandra Štrofová
Račiansky jahodový kvet - 4.kat. Slovenský jazyk a literatúra celoslovenské 3 Adela Čermáková
Šach Telesná a športová výchova okresné 1 Gréta Kapolková
Šach Telesná a športová výchova okresné 1 Bochnička Vladimír
Šach Telesná a športová výchova okresné 2 Samuel Havalda
Šach Telesná a športová výchova okresné 3 Oliver Šoltýs
Šach SŠ Telesná a športová výchova krajské 2 Starovič Martin, Ganz Tomáš, Virsíková Vanessa, Šigut Petr
Šach ZŠ Telesná a športová výchova krajské 2 Bochnička Vladimír, Havalda Samuel, Čižmár Tomáš, Kapolková Gréta
Šaliansky Maťko - kat II. Slovenský jazyk a literatúra okresné 1 Alexandra Lukáčová
ScratchCup 2019 Informatika celoslovenské 3 Jozef Bachníček
Stavebníctvo, geodézia, kartografia SOČ krajské 3 Slávka Fratričová
The 8th International Kongfu Festival Qingdao China - Dlhá päsť Telesná a športová výchova medzinárodné 1 Martin Poláček
The 8th International Kongfu Festival Qingdao China - Šabľa Telesná a športová výchova medzinárodné 1 Martin Poláček
The 8th International Kongfu Festival Qingdao China - Skupinová šabľa Telesná a športová výchova medzinárodné 1 Martin Poláček
Vianočný Lučenec Slovenský jazyk a literatúra celoslovenské čestné uznanie Zuzana Dercová, Filip Pavlac, Suránová Dorota
Vplyv "osmičiek" vojenských dejín na našu súčasnosť Slovenský jazyk a literatúra celoslovenské 2 Mária Cápayová
Vráťme knihy do škôl Slovenský jazyk a literatúra celoslovenské 1 celá škola
Vráťme knihy do škôl - žiaci Slovenský jazyk a literatúra celoslovenské 1 Daren Olaf Ludvig

Spolu 206 úspechov.