logo Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium

Úspechy žiakov - 2018/19

2018/19

Koloikona zoradeniaOblasťSúťažMiestoŠtudent
medzinárodné Informatika First Lego League 22 Stanislav Bezák
medzinárodné Občianska náuka Bratislava Model United Nations (BRATMUN) 1 Viktor Racskó, Alex Uraz
medzinárodné Občianska náuka Bratislava Model United Nations (BRATMUN) 2 Hubert Kowal
medzinárodné Občianska náuka Bratislava Model United Nations (BRATMUN) 3 Viktória Nguyenová
medzinárodné Občianska náuka BRATMUN 1 Hubert Kowal
medzinárodné Občianska náuka BRATMUN 1 Viktória Nguyenová
medzinárodné Občianska náuka BRATMUN 1 Viktor Racsko
medzinárodné Občianska náuka BRATMUN 1 Alex Uraz
medzinárodné Občianska náuka Katowicwmun 1 Hubert Kowal, Viktor Racsko, Jakub Filčák
medzinárodné Občianska náuka Katowicwmun 1 Viktória Nguyenová
medzinárodné Občianska náuka POZMUN 1 Viktória Nguyenová
medzinárodné Občianska náuka POZMUN 3 Viktor Racsko
medzinárodné Občianska náuka POZMUN 3 Matej Sedlár
medzinárodné Telesná a športová výchova The 8th International Kongfu Festival Qingdao China - Dlhá päsť 1 Martin Poláček
medzinárodné Telesná a športová výchova The 8th International Kongfu Festival Qingdao China - Šabľa 1 Martin Poláček
medzinárodné Telesná a športová výchova The 8th International Kongfu Festival Qingdao China - Skupinová šabľa 1 Martin Poláček
Medzinárodné Fyzika FKS - Fyziklání 2019 3 Jakub Hluško, Michal Horanský, Jakub Pravda, Jozef Číž, Patrik Drozdík
celoslovenské Anglický jazyk Olympiáda 1B 2 Juraj Krajčík
celoslovenské Biológia Olympiáda C cena dekana Peter Deván
celoslovenské Informatika Junior Internet - Cena dekanky FIIT Miroslav Cibuľa
celoslovenské Informatika Junior Internet - JuniorBLOG 1 Oskar Lelko, Jakub Filčák
celoslovenské Informatika ScratchCup 2019 3 Jozef Bachníček
celoslovenské Slovenský jazyk a literatúra Bratislava, moje mesto 3 mladší žiaci
celoslovenské Slovenský jazyk a literatúra Knižný anjel 2 Zuzana Bartošová
celoslovenské Slovenský jazyk a literatúra Petržalské súzvuky Ferka Urbánka - kat.II 3 Adam Msolly
celoslovenské Slovenský jazyk a literatúra Petržalské súzvuky Ferka Urbánka - kat.III 1 Tomáš Šimek
celoslovenské Slovenský jazyk a literatúra Petržalské súzvuky Ferka Urbánka - kat.III 3 Jakub Andrej Filčák
celoslovenské Slovenský jazyk a literatúra Račiansky jahodový kvet - 3.kat. 2 Izabela Bujtárová
celoslovenské Slovenský jazyk a literatúra Račiansky jahodový kvet - 3.kat. 3 Sandra Štrofová
celoslovenské Slovenský jazyk a literatúra Račiansky jahodový kvet - 4.kat. 3 Adela Čermáková
celoslovenské Slovenský jazyk a literatúra Vianočný Lučenec čestné uznanie Zuzana Dercová, Filip Pavlac, Suránová Dorota
celoslovenské Slovenský jazyk a literatúra Vplyv "osmičiek" vojenských dejín na našu súčasnosť 2 Mária Cápayová
celoslovenské Slovenský jazyk a literatúra Vráťme knihy do škôl 1 celá škola
celoslovenské Slovenský jazyk a literatúra Vráťme knihy do škôl - žiaci 1 Daren Olaf Ludvig
celoslovenské SOČ kategória ?? 2 Samuel Šulovský
celoslovenské Telesná a športová výchova Majstrovstvá SR v krátkom bazéne - 100m polohové preteky 3 Ondřej Špaňár
celoslovenské Telesná a športová výchova Majstrovstvá SR v krátkom bazéne - 100m voľný spôsob 1 Ondřej Špaňár
celoslovenské Telesná a športová výchova Majstrovstvá SR v krátkom bazéne - 200m polohové preteky 2 Ondřej Špaňár
celoslovenské Telesná a športová výchova Majstrovstvá SR v krátkom bazéne - 200m voľný spôsob 1 Ondřej Špaňár
celoslovenské Telesná a športová výchova Majstrovstvá SR v krátkom bazéne - 400m voľný spôsob 1 Ondřej Špaňár
celoslovenské Telesná a športová výchova Majstrovstvá SR v krátkom bazéne - 50m voľný spôsob 3 Ondřej Špaňár
krajské Anglický jazyk Jazykový kvet - II. AJ POÉZIA - PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA 2 Martinková Andrea
krajské Anglický jazyk Jazykový kvet - II. AJ POÉZIA - PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA 3 Uraz Alex
krajské Anglický jazyk Jazykový kvet - II. AJ POÉZIA - PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA + 1 Armitage Lívia
krajské Anglický jazyk Jazykový kvet - II. AJ POÉZIA - PRÓZA - VLASTNÁ TVORBA 1 Malíková Anežka Sofia
krajské Anglický jazyk Jazykový kvet - III. AJ POÉZIA - PRÓZA - VLASTNÁ TVORBA 1 Suranová Tereza
krajské Anglický jazyk Jazykový kvet - III. AJ POÉZIA - PRÓZA - VLASTNÁ TVORBA 2 Kelešiová Eva
krajské Anglický jazyk Olympiáda 1B 1 Juraj Krajčík
krajské Anglický jazyk Olympiáda 1C 2 Mia Armitage
krajské Anglický jazyk Olympiáda 2C2 2 Sofia Šulek
krajské Biológia Olympiáda B - projektová 1 Adela Čermáková
krajské Biológia Olympiáda B - teoretická 1 Lívia Čerešňová
krajské Biológia Olympiáda C - projektová 1 Peter Deván
krajské Biológia Olympiáda C - teoretická 3 Simon Hofner
krajské Chémia Olympiáda C 1 Adela Čermáková
krajské Chémia Olympiáda D 3 Emma Kiliánová
krajské Dejepis Olympiáda C 3 Lukas Michna
krajské Dejepis Olympiáda C 3 Lukas Michna
krajské Dejepis Olympiáda D 3 Milan Polák
krajské Geografia Čo vieš o hviezdach 2 Rastislav Sihelský
krajské Geografia Olympiáda B 3 Erik Řehulka
krajské Geografia Olympiáda E cena dekana Michna Lukas
krajské Matematika Matboj 2 Laura Skalošová, Viktor Vaškanin, Šimon Kováčik, Vladimír Bochnička
krajské Náboženská výchova Biblická olympiáda 1 tím ŠpMNDaG
krajské Nemecký jazyk Jazykový kvet - III. NJ POÉZIA - PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA 1 Reviľák Krištof
krajské Nemecký jazyk Jazykový kvet - III. NJ POÉZIA - PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA 2 Kelešiová Eva
krajské Nemecký jazyk Jazykový kvet - III. NJ POÉZIA - PRÓZA - VLASTNÁ TVORBA 1 Bažíková Sophia
krajské Nemecký jazyk Jazykový kvet - II. NJ POÉZIA - PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA 1 Kiliánová Emma
krajské Nemecký jazyk Jazykový kvet - II. NJ POÉZIA - PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA 2 Hladká Zuzana
krajské Nemecký jazyk Jazykový kvet - II. NJ POÉZIA - PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA 3 Huorková Hana
krajské Nemecký jazyk Jazykový kvet - II. NJ POÉZIA-PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA + 1 Dražen Derek Hoppe
krajské Nemecký jazyk Jazykový kvet - II. NJ POÉZIA - PRÓZA - VLASTNÁ TVORBA 1 Akbuluto Taner
krajské Občianska náuka Olympiáda ľudských práv 1 Viktor Racsko
krajské Občianska náuka Olympiáda ľudských práv 1 Viktor Racsko
krajské Ruský jazyk Jazykový kvet - III. RJ POÉZIA - PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA 1 Sedlár Matej
krajské Ruský jazyk Jazykový kvet - III. RJ POÉZIA - PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA 2 Kmeť Jakub
krajské Ruský jazyk Jazykový kvet - III. RJ POÉZIA - PRÓZA - VLASTNÁ TVORBA 1 Galková Kristína
krajské Ruský jazyk Jazykový kvet - III. RJ POÉZIA - PRÓZA - VLASTNÁ TVORBA + 1 Masjuk Ivan
krajské Ruský jazyk Olympiáda A3 1 Fedor Sheparnev
krajské Ruský jazyk Olympiáda B1 3 Jakub Kmeť
krajské Ruský jazyk Olympiáda B2 1 Kristína Galková
krajské Ruský jazyk Olympiáda B3 2 FViktor Ščerbak
krajské Slovenský jazyk a literatúra Debatná súťaž 1 Alex Uraz, Martin Rožka, Jakub Filčák
krajské Slovenský jazyk a literatúra Debatná súťaž SŠ 3 Alex Uraz, Martin Rožka, Jakub Filčák
krajské Slovenský jazyk a literatúra Debatná súťaž ZŠ 1 Oliver Machaj, Viktor Vaškanin
krajské Slovenský jazyk a literatúra Debatná súťaž ZŠ 2 Pavol Beblavý, Alžbeta Špirková
krajské Slovenský jazyk a literatúra Esejistická súťaž - Ako má vyzerať idelálna škola 1 Adam Msolly
krajské Slovenský jazyk a literatúra Esejistická súťaž - Sofia 1 Tomáš Šimek, Lucia Tóthová, Benjamin Kopcsay, Oskar Lelko
krajské Slovenský jazyk a literatúra Návraty poézie o cenu Andreja Sládkoviča 2 Eva Kelešiová
krajské Slovenský jazyk a literatúra Olympiáda B 3 Kristína Galková
krajské Slovenský jazyk a literatúra Publicistická súťaž - Mladý novinár 1 M. Bednár, T. K. Brix, J. M. Čermák, A. Uraz
krajské SOČ História, filozofia, právne vedy mimoriadna cena Martin Bolvanský
krajské SOČ Informatika 3 Silvia Martišová
krajské SOČ Pedagogika, psychológia, sociológia mimoriadna cena Jakub Hluško
krajské SOČ Stavebníctvo, geodézia, kartografia 3 Slávka Fratričová
krajské Španielsky jazyk Jazykový kvet - II. ŠJ POÉZIA - PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA 1 Barančíková Alexandra
krajské Telesná a športová výchova Cezpoľný beh - družstvá 3 Cápayová Mária, Lívia Mihoková, Adela Čermáková
krajské Telesná a športová výchova Šach SŠ 2 Starovič Martin, Ganz Tomáš, Virsíková Vanessa, Šigut Petr
krajské Telesná a športová výchova Šach ZŠ 2 Bochnička Vladimír, Havalda Samuel, Čižmár Tomáš, Kapolková Gréta
okresné Anglický jazyk Olympiáda 1B 1 Juraj Krajčík
okresné Anglický jazyk Olympiáda 2B 2 Jaroslav Paška
okresné Anglický jazyk Olympiáda 2C2 1 Sofia Šulek
okresné Biológia Olympiáda 1 Simon Hoffner
okresné Biológia Olympiáda E 1 Terézia Jurašková
okresné Biológia Olympiáda - poster 1 Peter Deván
okresné Chémia Olympiáda D 1 Emma Kiliánová
okresné Chémia Olympiáda D 1 Emma Kiliánová
okresné Dejepis Olympiáda C 1 Lukas Michna
okresné Dejepis Olympiáda C 1 Ema Somolányiová
okresné Dejepis Olympiáda D 1 Milan Polák
okresné Dejepis Olympiáda F 1 Pavol Pajtík
okresné Dejepis Olympiáda - kat.C 1 Ema Somolányiová
okresné Dejepis Olympiáda - kat.D 1 Milan Polák
okresné Dejepis Olympiáda - kat.F 1 Pavol Pajtík
okresné Geografia Olympiáda E 1 Michna Lukas
okresné Geografia Olympiáda E 2 Hofner Šimon
okresné Geografia Olympiáda F 2 Kriška Matúš
okresné Geografia Olympiáda F 3 Pajtík Pavol
okresné Geografia Olympiáda G 1 Krpelan Filip
okresné Geografia Olympiáda G 2 Dulík Samuel
okresné Matematika Olympiáda Z9 1 Zigo Matej
okresné Matematika Olympiáda Z9 3 Bezák Stanislav
okresné Matematika Pytagoriáda - kat.P5 2 Samuel Havalda
okresné Matematika Pytagoriáda - kat.P6 1 Matej Bachníček
okresné Matematika Pytagoriáda - kat.P6 2 Martin Zich
okresné Matematika Pytagoriáda - kat.P6 3 Jakub Rybár, Hana Kalábová
okresné Matematika Pytagoriáda - kat.P7 1 Timur Kotulič
okresné Matematika Pytagoriáda - kat.P8 1 Šimon Kováčik
okresné Matematika Pytagoriáda - kat.P8 3 Martin Bekeč
okresné Nemecký jazyk Olympiáda 1A 3 Taner Akbuluto
okresné Nemecký jazyk Olympiáda 1B 2 Milan Polák
okresné Nemecký jazyk Olympiáda 2A 3 Christopher Koiš
okresné Nemecký jazyk Olympiáda 2B 1 Samuel Macháč
okresné Slovenský jazyk a literatúra Hviezdoslavov Kubín - kat III., poézia postup Michal Bednár
okresné Slovenský jazyk a literatúra Hviezdoslavov Kubín - kat III., poézia čestné uznanie Ema Somolányvá
okresné Slovenský jazyk a literatúra Hviezdoslavov Kubín - kat III., próza 3 Alexandra Barančíková
okresné Slovenský jazyk a literatúra Hviezdoslavov Kubín - kat IV., poézia 2 Eva Kelešiová
okresné Slovenský jazyk a literatúra Hviezdoslavov Kubín - kat IV., próza 2 Michal Bednár
okresné Slovenský jazyk a literatúra Šaliansky Maťko - kat II. 1 Alexandra Lukáčová
okresné Telesná a športová výchova Cezpoľný beh 1 Cápayová Mária
okresné Telesná a športová výchova Cezpoľný beh 2 Lívia Mihoková
okresné Telesná a športová výchova Cezpoľný beh - družstvá 1 Cápayová Mária, Lívia Mihoková, Adela Čermáková
okresné Telesná a športová výchova Šach 1 Gréta Kapolková
okresné Telesná a športová výchova Šach 1 Bochnička Vladimír
okresné Telesná a športová výchova Šach 2 Samuel Havalda
okresné Telesná a športová výchova Šach 3 Oliver Šoltýs
školské Anglický jazyk Olympiáda 1A 1 Adam Kišac
školské Anglický jazyk Olympiáda 1A 2 Andrea Bečaverová
školské Anglický jazyk Olympiáda 1A 3 Timur Kotulič
školské Anglický jazyk Olympiáda 1B 1 Juraj Krajčík
školské Anglický jazyk Olympiáda 1B 2 Róbert Červenka
školské Anglický jazyk Olympiáda 1B 3 Michael Krištof
školské Anglický jazyk Olympiáda 1C 1 Mia Armitage
školské Anglický jazyk Olympiáda 1C 2 Barbora Benkovičová
školské Anglický jazyk Olympiáda 1C 3 Livia Armitage
školské Anglický jazyk Olympiáda 2A 1 Daniel Belan
školské Anglický jazyk Olympiáda 2A 2 Matúš Papaj
školské Anglický jazyk Olympiáda 2A 3 Lívia Čerešňová
školské Anglický jazyk Olympiáda 2B 1 Jaroslav Paška
školské Anglický jazyk Olympiáda 2B 2 Jakub Stolárik
školské Anglický jazyk Olympiáda 2B 3 Daniel Paška
školské Anglický jazyk Olympiáda 2C2 1 Sofia Šulek
školské Anglický jazyk Olympiáda 2C2 2 Adam Tóth
školské Anglický jazyk Olympiáda 2C2 3 Samuel Macháč
školské Biológia Olympiáda D 1 Karolína Derdáková
školské Biológia Olympiáda D 2 Tina Kapičáková
školské Biológia Olympiáda D 3 Terézia Pravdová
školské Chémia Olympiáda A 1 Matej Krásny
školské Chémia Olympiáda A 2 Jakub Hantabál
školské Chémia Olympiáda A 3 Adam Tóth
školské Chémia Olympiáda B 1 Alex Uraz
školské Chémia Olympiáda B 2 Filip Molnár
školské Chémia Olympiáda B 3 Marek Holík
školské Chémia Olympiáda C 1 Adela Čermáková
školské Chémia Olympiáda C 2 Sylvia Rothmeierová
školské Chémia Olympiáda C 3 Barbora Janáková
školské Chémia Olympiáda D 1 Emma Kiliánová
školské Chémia Olympiáda D 2 Alexandra Barančíková
školské Chémia Olympiáda D 3 Simon Hoffner
školské Geografia Olympiáda - 5r. 1 Samuel Bulík
školské Geografia Olympiáda - 5r. 2 Filip Krpelan, Tomáš Šavo
školské Geografia Olympiáda - Kvarta 1 Lukas Michna
školské Geografia Olympiáda - Kvarta 2 Simon Hoffner
školské Geografia Olympiáda - Kvarta 3 Max Ágh
školské Geografia Olympiáda - Príma 1 Pavol Pajtík
školské Geografia Olympiáda - Príma 2 Pavol Hrdlička
školské Geografia Olympiáda - Príma 3 Matej Bachníček
školské Geografia Olympiáda - Sekunda 1 Matej Oravec
školské Geografia Olympiáda - Sekunda 2 Matúš Kriška
školské Geografia Olympiáda - Sekunda 3 Filip Valachovič
školské Geografia Olympiáda - Tercia 1 Jozef Bachniček
školské Geografia Olympiáda - Tercia 2 Milan Polák
školské Geografia Olympiáda - Tercia 3 Roman Žitňanský
školské Nemecký jazyk Olympiáda 1A 1 Taner Akbuluto
školské Nemecký jazyk Olympiáda 1A 2 Barbora Brliťová
školské Nemecký jazyk Olympiáda 1A 3 Adam Kišac
školské Nemecký jazyk Olympiáda 1B 1 Filip Koiš
školské Nemecký jazyk Olympiáda 1B 2 Milan Polák
školské Nemecký jazyk Olympiáda 1B 3 Emma Kiliánová
školské Nemecký jazyk Olympiáda 1C 1 Dražen Derek Hoppe
školské Nemecký jazyk Olympiáda 2A 1 Christopher Koiš
školské Nemecký jazyk Olympiáda 2A 2 Martin Rožka
školské Nemecký jazyk Olympiáda 2A 3 Matej Sova
školské Nemecký jazyk Olympiáda 2B 1 Eva Kelešiová
školské Nemecký jazyk Olympiáda 2B 2 Samuel Macháč
školské Nemecký jazyk Olympiáda 2B 3 Samuel Šuľovský

Spolu 206 úspechov.