logo Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium

Úspechy žiakov - 2018/19

2018/19

Miestoikona zoradeniaOblasťSúťažKoloŠtudent
1 Anglický jazyk Jazykový kvet - II. AJ POÉZIA - PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA + krajské Armitage Lívia
1 Anglický jazyk Jazykový kvet - II. AJ POÉZIA - PRÓZA - VLASTNÁ TVORBA krajské Malíková Anežka Sofia
1 Anglický jazyk Jazykový kvet - III. AJ POÉZIA - PRÓZA - VLASTNÁ TVORBA krajské Suranová Tereza
1 Anglický jazyk Olympiáda 1A školské Adam Kišac
1 Anglický jazyk Olympiáda 1B krajské Juraj Krajčík
1 Anglický jazyk Olympiáda 1B okresné Juraj Krajčík
1 Anglický jazyk Olympiáda 1B školské Juraj Krajčík
1 Anglický jazyk Olympiáda 1C školské Mia Armitage
1 Anglický jazyk Olympiáda 2A školské Daniel Belan
1 Anglický jazyk Olympiáda 2B školské Jaroslav Paška
1 Anglický jazyk Olympiáda 2C2 okresné Sofia Šulek
1 Anglický jazyk Olympiáda 2C2 školské Sofia Šulek
1 Biológia Olympiáda okresné Simon Hoffner
1 Biológia Olympiáda B - projektová krajské Adela Čermáková
1 Biológia Olympiáda B - teoretická krajské Lívia Čerešňová
1 Biológia Olympiáda C - projektová krajské Peter Deván
1 Biológia Olympiáda D školské Karolína Derdáková
1 Biológia Olympiáda E okresné Terézia Jurašková
1 Biológia Olympiáda - poster okresné Peter Deván
1 Chémia Olympiáda A školské Matej Krásny
1 Chémia Olympiáda B školské Alex Uraz
1 Chémia Olympiáda C krajské Adela Čermáková
1 Chémia Olympiáda C školské Adela Čermáková
1 Chémia Olympiáda D okresné Emma Kiliánová
1 Chémia Olympiáda D okresné Emma Kiliánová
1 Chémia Olympiáda D školské Emma Kiliánová
1 Dejepis Olympiáda C okresné Lukas Michna
1 Dejepis Olympiáda C okresné Ema Somolányiová
1 Dejepis Olympiáda D okresné Milan Polák
1 Dejepis Olympiáda F okresné Pavol Pajtík
1 Dejepis Olympiáda - kat.C okresné Ema Somolányiová
1 Dejepis Olympiáda - kat.D okresné Milan Polák
1 Dejepis Olympiáda - kat.F okresné Pavol Pajtík
1 Geografia Olympiáda - 5r. školské Samuel Bulík
1 Geografia Olympiáda E okresné Michna Lukas
1 Geografia Olympiáda G okresné Krpelan Filip
1 Geografia Olympiáda - Kvarta školské Lukas Michna
1 Geografia Olympiáda - Príma školské Pavol Pajtík
1 Geografia Olympiáda - Sekunda školské Matej Oravec
1 Geografia Olympiáda - Tercia školské Jozef Bachniček
1 Informatika Junior Internet - JuniorBLOG celoslovenské Oskar Lelko, Jakub Filčák
1 Matematika Olympiáda Z9 okresné Zigo Matej
1 Matematika Pytagoriáda - kat.P6 okresné Matej Bachníček
1 Matematika Pytagoriáda - kat.P7 okresné Timur Kotulič
1 Matematika Pytagoriáda - kat.P8 okresné Šimon Kováčik
1 Náboženská výchova Biblická olympiáda krajské tím ŠpMNDaG
1 Nemecký jazyk Jazykový kvet - III. NJ POÉZIA - PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA krajské Reviľák Krištof
1 Nemecký jazyk Jazykový kvet - III. NJ POÉZIA - PRÓZA - VLASTNÁ TVORBA krajské Bažíková Sophia
1 Nemecký jazyk Jazykový kvet - II. NJ POÉZIA - PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA krajské Kiliánová Emma
1 Nemecký jazyk Jazykový kvet - II. NJ POÉZIA-PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA + krajské Dražen Derek Hoppe
1 Nemecký jazyk Jazykový kvet - II. NJ POÉZIA - PRÓZA - VLASTNÁ TVORBA krajské Akbuluto Taner
1 Nemecký jazyk Olympiáda 1A školské Taner Akbuluto
1 Nemecký jazyk Olympiáda 1B školské Filip Koiš
1 Nemecký jazyk Olympiáda 1C školské Dražen Derek Hoppe
1 Nemecký jazyk Olympiáda 2A školské Christopher Koiš
1 Nemecký jazyk Olympiáda 2B okresné Samuel Macháč
1 Nemecký jazyk Olympiáda 2B školské Eva Kelešiová
1 Občianska náuka Bratislava Model United Nations (BRATMUN) medzinárodné Viktor Racskó, Alex Uraz
1 Občianska náuka BRATMUN medzinárodné Hubert Kowal
1 Občianska náuka BRATMUN medzinárodné Viktória Nguyenová
1 Občianska náuka BRATMUN medzinárodné Viktor Racsko
1 Občianska náuka BRATMUN medzinárodné Alex Uraz
1 Občianska náuka Katowicwmun medzinárodné Hubert Kowal, Viktor Racsko, Jakub Filčák
1 Občianska náuka Katowicwmun medzinárodné Viktória Nguyenová
1 Občianska náuka Olympiáda ľudských práv krajské Viktor Racsko
1 Občianska náuka Olympiáda ľudských práv krajské Viktor Racsko
1 Občianska náuka POZMUN medzinárodné Viktória Nguyenová
1 Ruský jazyk Jazykový kvet - III. RJ POÉZIA - PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA krajské Sedlár Matej
1 Ruský jazyk Jazykový kvet - III. RJ POÉZIA - PRÓZA - VLASTNÁ TVORBA krajské Galková Kristína
1 Ruský jazyk Jazykový kvet - III. RJ POÉZIA - PRÓZA - VLASTNÁ TVORBA + krajské Masjuk Ivan
1 Ruský jazyk Olympiáda A3 krajské Fedor Sheparnev
1 Ruský jazyk Olympiáda B2 krajské Kristína Galková
1 Slovenský jazyk a literatúra Debatná súťaž krajské Alex Uraz, Martin Rožka, Jakub Filčák
1 Slovenský jazyk a literatúra Debatná súťaž ZŠ krajské Oliver Machaj, Viktor Vaškanin
1 Slovenský jazyk a literatúra Esejistická súťaž - Ako má vyzerať idelálna škola krajské Adam Msolly
1 Slovenský jazyk a literatúra Esejistická súťaž - Sofia krajské Tomáš Šimek, Lucia Tóthová, Benjamin Kopcsay, Oskar Lelko
1 Slovenský jazyk a literatúra Petržalské súzvuky Ferka Urbánka - kat.III celoslovenské Tomáš Šimek
1 Slovenský jazyk a literatúra Publicistická súťaž - Mladý novinár krajské M. Bednár, T. K. Brix, J. M. Čermák, A. Uraz
1 Slovenský jazyk a literatúra Šaliansky Maťko - kat II. okresné Alexandra Lukáčová
1 Slovenský jazyk a literatúra Vráťme knihy do škôl celoslovenské celá škola
1 Slovenský jazyk a literatúra Vráťme knihy do škôl - žiaci celoslovenské Daren Olaf Ludvig
1 Španielsky jazyk Jazykový kvet - II. ŠJ POÉZIA - PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA krajské Barančíková Alexandra
1 Telesná a športová výchova Cezpoľný beh okresné Cápayová Mária
1 Telesná a športová výchova Cezpoľný beh - družstvá okresné Cápayová Mária, Lívia Mihoková, Adela Čermáková
1 Telesná a športová výchova Majstrovstvá SR v krátkom bazéne - 100m voľný spôsob celoslovenské Ondřej Špaňár
1 Telesná a športová výchova Majstrovstvá SR v krátkom bazéne - 200m voľný spôsob celoslovenské Ondřej Špaňár
1 Telesná a športová výchova Majstrovstvá SR v krátkom bazéne - 400m voľný spôsob celoslovenské Ondřej Špaňár
1 Telesná a športová výchova Šach okresné Gréta Kapolková
1 Telesná a športová výchova Šach okresné Bochnička Vladimír
1 Telesná a športová výchova The 8th International Kongfu Festival Qingdao China - Dlhá päsť medzinárodné Martin Poláček
1 Telesná a športová výchova The 8th International Kongfu Festival Qingdao China - Šabľa medzinárodné Martin Poláček
1 Telesná a športová výchova The 8th International Kongfu Festival Qingdao China - Skupinová šabľa medzinárodné Martin Poláček
2 Anglický jazyk Jazykový kvet - II. AJ POÉZIA - PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA krajské Martinková Andrea
2 Anglický jazyk Jazykový kvet - III. AJ POÉZIA - PRÓZA - VLASTNÁ TVORBA krajské Kelešiová Eva
2 Anglický jazyk Olympiáda 1A školské Andrea Bečaverová
2 Anglický jazyk Olympiáda 1B celoslovenské Juraj Krajčík
2 Anglický jazyk Olympiáda 1B školské Róbert Červenka
2 Anglický jazyk Olympiáda 1C krajské Mia Armitage
2 Anglický jazyk Olympiáda 1C školské Barbora Benkovičová
2 Anglický jazyk Olympiáda 2A školské Matúš Papaj
2 Anglický jazyk Olympiáda 2B okresné Jaroslav Paška
2 Anglický jazyk Olympiáda 2B školské Jakub Stolárik
2 Anglický jazyk Olympiáda 2C2 krajské Sofia Šulek
2 Anglický jazyk Olympiáda 2C2 školské Adam Tóth
2 Biológia Olympiáda D školské Tina Kapičáková
2 Chémia Olympiáda A školské Jakub Hantabál
2 Chémia Olympiáda B školské Filip Molnár
2 Chémia Olympiáda C školské Sylvia Rothmeierová
2 Chémia Olympiáda D školské Alexandra Barančíková
2 Geografia Čo vieš o hviezdach krajské Rastislav Sihelský
2 Geografia Olympiáda - 5r. školské Filip Krpelan, Tomáš Šavo
2 Geografia Olympiáda E okresné Hofner Šimon
2 Geografia Olympiáda F okresné Kriška Matúš
2 Geografia Olympiáda G okresné Dulík Samuel
2 Geografia Olympiáda - Kvarta školské Simon Hoffner
2 Geografia Olympiáda - Príma školské Pavol Hrdlička
2 Geografia Olympiáda - Sekunda školské Matúš Kriška
2 Geografia Olympiáda - Tercia školské Milan Polák
2 Matematika Matboj krajské Laura Skalošová, Viktor Vaškanin, Šimon Kováčik, Vladimír Bochnička
2 Matematika Pytagoriáda - kat.P5 okresné Samuel Havalda
2 Matematika Pytagoriáda - kat.P6 okresné Martin Zich
2 Nemecký jazyk Jazykový kvet - III. NJ POÉZIA - PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA krajské Kelešiová Eva
2 Nemecký jazyk Jazykový kvet - II. NJ POÉZIA - PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA krajské Hladká Zuzana
2 Nemecký jazyk Olympiáda 1A školské Barbora Brliťová
2 Nemecký jazyk Olympiáda 1B okresné Milan Polák
2 Nemecký jazyk Olympiáda 1B školské Milan Polák
2 Nemecký jazyk Olympiáda 2A školské Martin Rožka
2 Nemecký jazyk Olympiáda 2B školské Samuel Macháč
2 Občianska náuka Bratislava Model United Nations (BRATMUN) medzinárodné Hubert Kowal
2 Ruský jazyk Jazykový kvet - III. RJ POÉZIA - PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA krajské Kmeť Jakub
2 Ruský jazyk Olympiáda B3 krajské FViktor Ščerbak
2 Slovenský jazyk a literatúra Debatná súťaž ZŠ krajské Pavol Beblavý, Alžbeta Špirková
2 Slovenský jazyk a literatúra Hviezdoslavov Kubín - kat IV., poézia okresné Eva Kelešiová
2 Slovenský jazyk a literatúra Hviezdoslavov Kubín - kat IV., próza okresné Michal Bednár
2 Slovenský jazyk a literatúra Knižný anjel celoslovenské Zuzana Bartošová
2 Slovenský jazyk a literatúra Návraty poézie o cenu Andreja Sládkoviča krajské Eva Kelešiová
2 Slovenský jazyk a literatúra Račiansky jahodový kvet - 3.kat. celoslovenské Izabela Bujtárová
2 Slovenský jazyk a literatúra Vplyv "osmičiek" vojenských dejín na našu súčasnosť celoslovenské Mária Cápayová
2 SOČ kategória ?? celoslovenské Samuel Šulovský
2 Telesná a športová výchova Cezpoľný beh okresné Lívia Mihoková
2 Telesná a športová výchova Majstrovstvá SR v krátkom bazéne - 200m polohové preteky celoslovenské Ondřej Špaňár
2 Telesná a športová výchova Šach okresné Samuel Havalda
2 Telesná a športová výchova Šach SŠ krajské Starovič Martin, Ganz Tomáš, Virsíková Vanessa, Šigut Petr
2 Telesná a športová výchova Šach ZŠ krajské Bochnička Vladimír, Havalda Samuel, Čižmár Tomáš, Kapolková Gréta
3 Anglický jazyk Jazykový kvet - II. AJ POÉZIA - PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA krajské Uraz Alex
3 Anglický jazyk Olympiáda 1A školské Timur Kotulič
3 Anglický jazyk Olympiáda 1B školské Michael Krištof
3 Anglický jazyk Olympiáda 1C školské Livia Armitage
3 Anglický jazyk Olympiáda 2A školské Lívia Čerešňová
3 Anglický jazyk Olympiáda 2B školské Daniel Paška
3 Anglický jazyk Olympiáda 2C2 školské Samuel Macháč
3 Biológia Olympiáda C - teoretická krajské Simon Hofner
3 Biológia Olympiáda D školské Terézia Pravdová
3 Chémia Olympiáda A školské Adam Tóth
3 Chémia Olympiáda B školské Marek Holík
3 Chémia Olympiáda C školské Barbora Janáková
3 Chémia Olympiáda D krajské Emma Kiliánová
3 Chémia Olympiáda D školské Simon Hoffner
3 Dejepis Olympiáda C krajské Lukas Michna
3 Dejepis Olympiáda C krajské Lukas Michna
3 Dejepis Olympiáda D krajské Milan Polák
3 Fyzika FKS - Fyziklání 2019 Medzinárodné Jakub Hluško, Michal Horanský, Jakub Pravda, Jozef Číž, Patrik Drozdík
3 Geografia Olympiáda B krajské Erik Řehulka
3 Geografia Olympiáda F okresné Pajtík Pavol
3 Geografia Olympiáda - Kvarta školské Max Ágh
3 Geografia Olympiáda - Príma školské Matej Bachníček
3 Geografia Olympiáda - Sekunda školské Filip Valachovič
3 Geografia Olympiáda - Tercia školské Roman Žitňanský
3 Informatika ScratchCup 2019 celoslovenské Jozef Bachníček
3 Matematika Olympiáda Z9 okresné Bezák Stanislav
3 Matematika Pytagoriáda - kat.P6 okresné Jakub Rybár, Hana Kalábová
3 Matematika Pytagoriáda - kat.P8 okresné Martin Bekeč
3 Nemecký jazyk Jazykový kvet - II. NJ POÉZIA - PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA krajské Huorková Hana
3 Nemecký jazyk Olympiáda 1A okresné Taner Akbuluto
3 Nemecký jazyk Olympiáda 1A školské Adam Kišac
3 Nemecký jazyk Olympiáda 1B školské Emma Kiliánová
3 Nemecký jazyk Olympiáda 2A okresné Christopher Koiš
3 Nemecký jazyk Olympiáda 2A školské Matej Sova
3 Nemecký jazyk Olympiáda 2B školské Samuel Šuľovský
3 Občianska náuka Bratislava Model United Nations (BRATMUN) medzinárodné Viktória Nguyenová
3 Občianska náuka POZMUN medzinárodné Viktor Racsko
3 Občianska náuka POZMUN medzinárodné Matej Sedlár
3 Ruský jazyk Olympiáda B1 krajské Jakub Kmeť
3 Slovenský jazyk a literatúra Bratislava, moje mesto celoslovenské mladší žiaci
3 Slovenský jazyk a literatúra Debatná súťaž SŠ krajské Alex Uraz, Martin Rožka, Jakub Filčák
3 Slovenský jazyk a literatúra Hviezdoslavov Kubín - kat III., próza okresné Alexandra Barančíková
3 Slovenský jazyk a literatúra Olympiáda B krajské Kristína Galková
3 Slovenský jazyk a literatúra Petržalské súzvuky Ferka Urbánka - kat.II celoslovenské Adam Msolly
3 Slovenský jazyk a literatúra Petržalské súzvuky Ferka Urbánka - kat.III celoslovenské Jakub Andrej Filčák
3 Slovenský jazyk a literatúra Račiansky jahodový kvet - 3.kat. celoslovenské Sandra Štrofová
3 Slovenský jazyk a literatúra Račiansky jahodový kvet - 4.kat. celoslovenské Adela Čermáková
3 SOČ Informatika krajské Silvia Martišová
3 SOČ Stavebníctvo, geodézia, kartografia krajské Slávka Fratričová
3 Telesná a športová výchova Cezpoľný beh - družstvá krajské Cápayová Mária, Lívia Mihoková, Adela Čermáková
3 Telesná a športová výchova Majstrovstvá SR v krátkom bazéne - 100m polohové preteky celoslovenské Ondřej Špaňár
3 Telesná a športová výchova Majstrovstvá SR v krátkom bazéne - 50m voľný spôsob celoslovenské Ondřej Špaňár
3 Telesná a športová výchova Šach okresné Oliver Šoltýs
22 Informatika First Lego League medzinárodné Stanislav Bezák
Informatika Junior Internet - Cena dekanky FIIT celoslovenské Miroslav Cibuľa
cena dekana Biológia Olympiáda C celoslovenské Peter Deván
cena dekana Geografia Olympiáda E krajské Michna Lukas
mimoriadna cena SOČ História, filozofia, právne vedy krajské Martin Bolvanský
mimoriadna cena SOČ Pedagogika, psychológia, sociológia krajské Jakub Hluško
postup Slovenský jazyk a literatúra Hviezdoslavov Kubín - kat III., poézia okresné Michal Bednár
čestné uznanie Slovenský jazyk a literatúra Hviezdoslavov Kubín - kat III., poézia okresné Ema Somolányvá
čestné uznanie Slovenský jazyk a literatúra Vianočný Lučenec celoslovenské Zuzana Dercová, Filip Pavlac, Suránová Dorota

Spolu 206 úspechov.