logo Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium

Úspechy žiakov - celoštátne 1-3

2018/19

Oblasťikona zoradeniaSúťažKoloMiestoŠtudent
Anglický jazyk Olympiáda 1B celoslovenské 2 Juraj Krajčík
Informatika Junior Internet - JuniorBLOG celoslovenské 1 Oskar Lelko, Jakub Filčák
Informatika ScratchCup 2019 celoslovenské 3 Jozef Bachníček
Slovenský jazyk a literatúra Bratislava, moje mesto celoslovenské 3 mladší žiaci
Slovenský jazyk a literatúra Knižný anjel celoslovenské 2 Zuzana Bartošová
Slovenský jazyk a literatúra Petržalské súzvuky Ferka Urbánka - kat.II celoslovenské 3 Adam Msolly
Slovenský jazyk a literatúra Petržalské súzvuky Ferka Urbánka - kat.III celoslovenské 1 Tomáš Šimek
Slovenský jazyk a literatúra Petržalské súzvuky Ferka Urbánka - kat.III celoslovenské 3 Jakub Andrej Filčák
Slovenský jazyk a literatúra Račiansky jahodový kvet - 3.kat. celoslovenské 2 Izabela Bujtárová
Slovenský jazyk a literatúra Račiansky jahodový kvet - 3.kat. celoslovenské 3 Sandra Štrofová
Slovenský jazyk a literatúra Račiansky jahodový kvet - 4.kat. celoslovenské 3 Adela Čermáková
Slovenský jazyk a literatúra Vplyv "osmičiek" vojenských dejín na našu súčasnosť celoslovenské 2 Mária Cápayová
Slovenský jazyk a literatúra Vráťme knihy do škôl celoslovenské 1 celá škola
Slovenský jazyk a literatúra Vráťme knihy do škôl - žiaci celoslovenské 1 Daren Olaf Ludvig
SOČ kategória ?? celoslovenské 2 Samuel Šulovský
Telesná a športová výchova Majstrovstvá SR v krátkom bazéne - 100m polohové preteky celoslovenské 3 Ondřej Špaňár
Telesná a športová výchova Majstrovstvá SR v krátkom bazéne - 100m voľný spôsob celoslovenské 1 Ondřej Špaňár
Telesná a športová výchova Majstrovstvá SR v krátkom bazéne - 200m polohové preteky celoslovenské 2 Ondřej Špaňár
Telesná a športová výchova Majstrovstvá SR v krátkom bazéne - 200m voľný spôsob celoslovenské 1 Ondřej Špaňár
Telesná a športová výchova Majstrovstvá SR v krátkom bazéne - 400m voľný spôsob celoslovenské 1 Ondřej Špaňár
Telesná a športová výchova Majstrovstvá SR v krátkom bazéne - 50m voľný spôsob celoslovenské 3 Ondřej Špaňár

2017/18

Oblasťikona zoradeniaSúťažKoloMiestoŠtudent
Anglický jazyk Jazykový kvet II. AJ P-P PT+ celoslovenské 2 Armitage Livia Vivien
Anglický jazyk Jazykový kvet II. AJ P-P VT celoslovenské 2 Suránová Tereza
Anglický jazyk Jazykový kvet III. AJ P-P VT celoslovenské 2 Šulovský Samuel
Biológia Olympiáda E celoslovenské 2 Adela Čermáková
Ekonómia ekonómia celoslovenské 1 Tobiáš Winczer
Francúzsky jazyk Jazykový kvet III - PT celoslovenské 2 Orešková Olívia
Francúzsky jazyk Jazykový kvet III - VT celoslovenské 2 Šuľovský Samuel
Fyzika Čo vieš o hviezdach celoslovenské 1 Rastislav Sihelský
Informatika KASIOPEA celoslovenské 2 Jozef Číž
Informatika KASIOPEA celoslovenské 3 Jaroslav Paška
Informatika PALMA celoslovenské 2 Jozef Číž
Informatika PALMA celoslovenské 3 Jaroslav Paška
Informatika PROFIT celoslovenské 1 Jozef Číž
Informatika PROFIT celoslovenské 3 Jaroslav Paška
Informatika Zlatá klapka - Krátky hraný film 15-19 r. celoslovenské 1 Tomáš Droba
Matematika Náboj junior celoslovenské 2 Alex Chudic, Michal Horanský, Erik Řehulka, Adriana Janáčková, Jakub Pravda
Nemecký jazyk Jazykový kvet III - PT celoslovenské 2 Kelešiová Eva
Nemecký jazyk Jazykový kvet III - VT celoslovenské 2 Bažíková Sophia
Nemecký jazyk Jazykový kvet II - VT celoslovenské 1 Akbuluto Taner
Občianska náuka Erasmus Create and Control - Vznešený veľkoštát Resaleon celoslovenské 1 kolektív
Ruský jazyk Jazykový kvet III - PT celoslovenské 1 Masjuk Ivan
Ruský jazyk Jazykový kvet III - VT celoslovenské 1 Hantabál Jakub
Ruský jazyk Jazykový kvet II - VT celoslovenské 2 Galková Kristína
Ruský jazyk Olympiáda A2 - vlastná tvorba celoslovenské 1 Kristína Galková
Ruský jazyk Ruské slovo celoslovenské 2 Viktor Ščerbak
Slovenský jazyk a literatúra Keď si vymýšľam celoslovenské 3 Jakub Filčák
Slovenský jazyk a literatúra KOMPARO celoslovenské 1 kvarta A, kvarta B
Slovenský jazyk a literatúra Návraty o cenu Andreja Sládkoviča celoslovenské 2 Tereza Smetanová
Slovenský jazyk a literatúra Petržalské súzvuky Ferka Urbánka - poézia celoslovenské 2 Miroslav Kozolka
Slovenský jazyk a literatúra Petržalské súzvuky Ferka Urbánka - poézia celoslovenské 3 Leon Ivanič
Slovenský jazyk a literatúra Petržalské súzvuky Ferka Urbánka - próza celoslovenské 3 Lukáš Krásny
Slovenský jazyk a literatúra Vráťme knihy do škôl celoslovenské 1 najaktívnejšia škola
Slovenský jazyk a literatúra Vráťme knihy do škôl celoslovenské 3 Alexandra Barančíková
Španielsky jazyk Jazykový kvet III - PT celoslovenské 2 Prochádzková Linda
Telesná a športová výchova Stredoškolská liga ultimate celoslovenské 1 kolektív

2016/17

Oblasťikona zoradeniaSúťažKoloMiestoŠtudent
Anglický jazyk Jazykový kvet III celoslovenské 2 Samuel Šulovský
Anglický jazyk Jazykový kvet III+ celoslovenské 2 Sofia Šulek
Biológia Olympiáda celoslovenské 3 Oliver Sporka
Biológia ZOOolympiáda celoslovenské 2 Christán Hollósy
Fyzika Pikofyz celoslovenské 1 Hladký Matúš
Fyzika Pikofyz celoslovenské 3 Škvarka Michal
Iné Všetkovedko celoslovenské 3 Matúš Kriška
Informatika KSP - kat.O a T celoslovenské 1 Paulína Smolárová
Informatika ScratchCup celoslovenské 2 Martin Kaláb
Informatika Zlatá klapka - Najlepší moderátor spravodajstva a publicistiky celoslovenské 1 Michael Gejdoš
Matematika Klokan Benjamín celoslovenské 1 Martin Kaláb
Matematika MAKS 5 celoslovenské 1 Matúš Kriška
Matematika MAKS 7 celoslovenské 1 Martin Tomeš
Matematika MAKS 9 celoslovenské 1 Jerguš Čermák
Matematika MAKS 9 celoslovenské 1 Emil Hodál
Nemecký jazyk Jazykový kvet II celoslovenské 2 Miroslav Kozolka
Nemecký jazyk Jazykový kvet III celoslovenské 1 Sophia Bažíková
Nemecký Jazyk Olympiáda 2C celoslovenské 1 Nick Chapman
Prírodné vedy Všetkovedko celoslovenské 3 Kriška Matúš
Ruský jazyk Jazykový kvet III celoslovenské 1 Jakub Hantabál
Slovenský jazyk a literatúra Debatiáda celoslovenské 1 Emil Hodál, Viktor Mihok
Slovenský jazyk a literatúra Návraty poézie o cenu Andreja Sládkoviča celoslovenské 2 Tereza Smetanová
Slovenský jazyk a literatúra Petržalské súzvuky Ferka Urbánka – 2. kategória – poézia celoslovenské 3 Miroslav Kozolka
Slovenský jazyk a literatúra Škultétyho rečňovanky celoslovenské 2 Miroslav Kozolka

2015/16

Oblasťikona zoradeniaSúťažKoloMiestoŠtudent
Anglický jazyk Jazykový kvet - III. kategória: prevzatá tvorba celoslovenské 1 Valentína Hučková
Anglický jazyk Jazykový kvet - II. kategória: vlastná tvorba celoslovenské 3 Eva Kelešiová
Fotografia Zelený Objektív celoslovenské 1 Marián Valovič
Francúzsky jazyk Jazykový kvet - III. kategória: prevzatá tvorba celoslovenské 1 Nina Viršíková
Fyzika KSP - kat.O celoslovenské 1 Paulína Smolárová
Matematika Matboj Pikomat a Riešky celoslovenské 1 Peter Ďuriš, Viktor Vaškanin, Tamara Lednárová, Adam Hanzel
Matematika Náboj junior 2015 celoslovenské 1 Michal Horanský, Miroslav Macko, Jakub Pravda, Alex Chudic
Nemecký jazyk Jazykový kvet - III. kategória: vlastná tvorba celoslovenské 1 Samuel Šulovský
Nemecký jazyk Jazykový kvet - III+. kategória: vlastná tvorba celoslovenské 1 Erika Belicová
Nemecký jazyk Olympiáda - kategória 2C celoštátne 1 Erika Belicová
Slovenský jazyk a literatúra Literárna súťaž: Studňa sa tajne s dažďom zhovára - Próza celoslovenské 1 Michaela Biacovská
Slovenský jazyk a literatúra Škultétyho rečňovanky celoslovenské 1 Erika Belicová
Slovenský jazyk a literatúra Vráťme knihy do škôl celoslovenské 2 Lenka Stahlová

2014/15

Oblasťikona zoradeniaSúťažKoloMiestoŠtudent
Fotografia Zelený objektív – kategória stredné školy celoslovenské 1 Marián Valovič
Francúzsky jazyk Jazykový kvet II celoslovenské 2 Nina Viršíková
Fyzika Olympiáda celoslovenské 3 Martin Gažo
Fyzika UFO - letná časť celoslovenské 1 Matej Krásny
Fyzika UFO - zimná časť celoslovenské 1 Matej Krásny
Informatika KSP-Z celoslovenské 1 Paulína Smolárová
Informatika Logická olympiáda celoslovenské 3 Slávka Fratričová
Informatika Scratch Cup celoslovenské 1 Michal Horanský
Informatika Scratch Cup celoslovenské 2 Tomáš Šimek
Informatika ŠPONGIA celoslovenské 2 Samuel Šulovský, Jaroslav Paška, Marián Valovič
Informatika ŠPONGIA celoslovenské 3 Michal Rebro, Dávid Debnár
Informatika Zlatá klapka - krátky hraný film celoslovenské 1 Max Mravčák, Eva Kelešiová
Informatika Zlatá klapka - námet a scenár celoslovenské 1 Richard N.Ch. Schindler
Matematika Matematický klokan celoslovenské 1 Alex Fleško
Matematika Náboj Junior celoslovenské 1 Matej Krásny, Jakub Hluško, Alan Leifer, Michal Horanský
Matematika Pangea celoslovenské 3 Jakub Hluško
Matematika Pikomat 5 celoslovenské 1 Lukáš Krásny
Nemecký jazyk Jazykový kvet II celoslovenské 1 Samuel Šulovský
Nemecký jazyk Jazykový kvet II - dráma celoslovenské 2 Skupina žiakov kvarty
Nemecký jazyk Jazykový kvet III+ celoslovenské 2 Erika Belicová
Slovenský jazyk a literatúra Petržalské súzvuky Ferka Urbánka - próza celoslovenské 1 Max Pál
Slovenský jazyk a literatúra Petržalské súzvuky Ferka Urbánka - próza celoslovenské 2 Marek Horanský

2013/14

Oblasťikona zoradeniaSúťažKoloMiestoŠtudent
Anglický jazyk English Essay Competition celoslovenské 2 Valentína Hušková
Anglický jazyk Olympiáda celoslovenské 2 Theodore Quam
Fotografia Zelený objektív celoslovenské 1 Marián Valovič
Fyzika Náboj celoslovenské 1 Karolína Šromeková, Irena Bačinská, Barbora Kováčová, Alžbeta Kurdelová, Martin Gažo
Informatika Palma celoslovenské 2 Barbora Kováčová a Michaela Šandalová
Informatika Palma celoslovenské 3 Peter Ralbovský a Martin Gažo
Informatika Scratch Cup celoslovenské 1 Michal Horanský
Informatika Scratch Cup celoslovenské 1 Michal Horanský
Informatika ŠPONGIA - súťaž v programovaní hier celoslovenské 1 Michal Miškerník, Anna-Mária Klimkovič, Lucia Nemcová, Johana Eva Brezovská
Informatika ŠPONGIA - súťaž v programovaní hier celoslovenské 3 Dávid Debnár, Viktor Jamrich
Matematika Pikomat celoslovenské 1 Samuel Dostál
Matematika Pikomat celoslovenské 2 Matej Haverlík
Matematika Pikomat celoslovenské 3 Peter Kravár
Matematika Pikomat celoslovenské 3 Tomáš Zatroch
Náboženstvo Biblia očami detí celoslovenské 3 Adela Čermáková
Nemecký jazyk Olympiáda celoslovenské 3 Nick Chapman
Slovenský jazyk Literárne súzvuky Ferka Urbánka celoslovenské 3 Matej Haviernik
Slovenský jazyk Mladý novinár celoslovenské 2 Sára Lovecká, Nina Marcineková, Katarína Czaková, Tereza Smetanová
Slovenský jazyk Vráťme knihy do škôl celoslovenské 3 ŠpMNDaG

2012/13

Oblasťikona zoradeniaSúťažKoloMiestoŠtudent
Anglický jazyk OEPPC Kategória F - Próza celoslovenské 2 Jakub Lupták
Anglický jazyk Olympiáda celoslovenské 1 Kamila Součková
Anglický jazyk Olympiáda celoslovenské 2 Samuel Šuľovský
Anglický jazyk Sci fi poviedka celoslovenské 1 Robert Virsík
Fyzika PIKOFYZ - tercia celoslovenské 2 Marek Horanský
Geografia olympiáda celoslovenské 2 Samo Rusnák
Iné Detský Oskar-Publicistika celoslovenské 1 Richard N. Ch. Schindler
Iné Detský Oskar-Réžia celoslovenské 1 a zvláštna cena poroty Richard N. Ch. Schindler
Iné Detský Oskar-Videoklip/Dokument celoslovenské 1 Richard N. Ch. Schindler
Iné Digitálna fotoškola-mladší autori celoslovenské 3 Marián Valovič
Iné EXPERT GENIALITY SHOW celoslovenské 3 Juraj Privits
Iné Fotografia očami detí 6.kolo celoslovenské 1 a postup do finále Marián Valovič
Informatika Informatická olympiáda v Rakúsku celoštátné 1*
postup na IOI do Austrálie
Peter Ralbovský
Informatika Korešpondenčný seminár z programovania - zima T celoslovenské 1 Kamila Součková
Informatika Palma celoslovenské 2 Michaela Šandalová
Matematika MATBOJ celoslovenské 1 Martin Čulen, Alex Fleško, Matej Benčík, Martin Čermák
Matematika MATBOJ celoslovenské 2 Jakub Hluško, Michal Mráz, Barbora Marcineková, Matej Krásny
Matematika MATBOJ Prima celoslovenské 1 Jakub Granec, Erik Řehulka, Miroslav Macko, Michal Horanský
Matematika PIKOMAT - prima celoslovenské 2 Michal Horanský
Matematika PIKOMAT - tercia celoslovenské 3 Marek Horanský
Matematika Pikopretek celoslovenské 2 M. Petrík, R. Popelka, K. Čabala, D. Belan
Matematika Pikopretek celoslovenské 2 M. Macko, M. Horanský, J. Granec, J. Pravda
Nemecký jazyk Olympiáda celoslovenské 2 Michal Moravčík

2011/12

Oblasťikona zoradeniaSúťažKoloMiestoŠtudent
Anglický jazyk Olympiáda celoslovenské 1 Michaela Belanová
Anglický jazyk Súťaž poézie a prózy celoslovenské 1 Jakub Lupták
Anglický jazyk Súťaž poézie a prózy celoslovenské 2 Katarína Morávková
Anglický jazyk Súťaž poézie a prózy celoslovenské 2 Michaela Šandalová
Fyzika Náboj celoslovenské 3 Marcel Rebro, Filip Janitor, Adrián Pieš, Michaela Šandalová, Barbora Kováčová
Fyzika PIKOFYZ KFS zimná časť celoslovenské 1 Marek Horanský
Informatika IT FITNESS TEST celoslovenské 1 Barbora Kováčová
Informatika Junior Internet celoslovenské 3 Martin Holický
Informatika Palma Junior celoslovenské 3 Peter Ralbovský
Informatika ŠPONGIA – súťaž v programovaní hier celoslovenské 1 Martin Stuchlík, Dominik Kopcsay
Informatika ŠPONGIA – súťaž v programovaní hier celoslovenské 2 Barbora Kováčová, Michaela Šandalová, Tomáš Lintner
Informatika ŠPONGIA – súťaž v programovaní hier celoslovenské 3 Dávid Debnár, Viktor Jamrich, Peter Ralbovský
Matematika Klokan Kadet 9 celoslovenské 1.-10. Andrea Tóthová
Matematika Klokan Školák 5 celoslovenské 1.-25. Matej Priesol
Matematika Klokan Školák 5 celoslovenské 1.-25. Erik Řehulka
Matematika Pikomat kat. kvarta celoslovenské 1 Oskar Madro
Matematika Riešky - letná časť celoslovenské 1 Matej Krásny
Matematika Riešky - zimná časť celoslovenské 2 Matej Krásny
všeobecné EXPERT GENIALITY Bity a Bajty celoslovenské 1 Michal Miškerník
všeobecné EXPERT GENIALITY celkovo celoslovenské 2 Marek Horanský

2010/11

Oblasťikona zoradeniaSúťažKoloMiestoŠtudent
Chémia Festival vedy a techniky celoslovenské 1 Marek Buchman
Chémia Olympiáda kategória A celoslovenské 3 Marek Buchman
Fyzika Náboj FKS Seniori celoslovenské 2 Mária Šormanová, Matej Večerík, Juraj Pálenik, Dominik Csiba, Michal Talába
Fyzika Turnaj mladých fyzikov celoslovenské 1*
Člen víťazného družstva FKS, Postup na medzinárodné kolo do Iránu
Matej Večerík
Hudobná výchova Klavír 20. a 21.storočia celoslovenské 1 Jakub Hantabál
Iné Hodina deťom celoslovenské 2 Katarína Ščasná, Nina Demčáková, Barbora Krídlová
Iné Hodina deťom celoslovenské 3 Lucia Znášiková, Miriam Šefčíková, Saša Žilková
Informatika Baltie celoslovenské 3 Peter Ralbovský
Informatika Palma Junior celoslovenské 1 Barbora Kováčová, Alexandra Žilková
Informatika ŠPONGIA – súťaž v programovaní hier celoslovenské 2 Máška Hirgelová, Petra Kubincová, Milan Mitka, Utajený člen
Šport Atletika-beh na 400m chlapci celoslovenské 3 Marcel Rebro
Šport Atletika-beh na 400m staršie celoslovenské 3 Mirka Birová
Šport Atletika-beh na 600m mladšie celoslovenské 2 Simona Petrová
Šport Atletika-beh na 800m mladšie celoslovenské 3 Pavlína Tomášiková
Šport Atletika-beh na 800m najmladší celoslovenské 1 Jakub Gašpar

2009/10

Oblasťikona zoradeniaSúťažKoloMiestoŠtudent
Anglický jazyk Drama English festival v Nitre celoslovenské 2*
za najlepšie jazykové zručnosti
Dorota Jagnešáková
Tomáš Masaryk
Michal Rebro
Paula Straková
Barbora Lukáčová
Jasna Hruškovičová
Oskar Madro
Jakub Kojda
Michal Petráš
Cyril Eštok
Robo Virsík
Peter Ralbovský
Dávid Ušák
Chémia Chemická olympiáda – kategória A celoslovenské 2*
postup na výberové sústredenie
Marek Buchman
Fotografovanie Ekológia v objektíve 2009 – kategória do 18 rokov celoslovenské 1 Marián Valovič
Fotografovanie Zelený objektív 2009 – detská kategória celoslovenské 2 Marián Valovič
Iné Olympiáda nadaných žiakov v Leviciach celoslovenské 1 Michal Petrovič
Martin Čermák
Dalimír Wiederman
Jakub Koledzai
Matej Benčík
Andrej Getlik
Martin Marek
Janka Marťáková
Alex Fleško
Jakub Barát
Informatika Baltík celoslovenské 2*
postup do ďalšieho kola
Peter Ralbovský
Informatika Olympiáda v informatike – kategória A celoslovenské 1 Tomáš Belan
Informatika Palma Junior – kategória Expert celoslovenské 1 Barbora Kováčová
Alexandra Žilková
Informatika Palma Junior – kategória Profík celoslovenské 1 Peter Ralbovský
Informatika Zenit – kategória A celoslovenské 1 Tomáš Belan
Matematika Matboj – kategória kvarta celoslovenské 3 Lucia Znášiková
Monika Tomeková
Alexandra Žilková
Barbora Kováčová
Matematika Matboj – kategória príma celoslovenské 2 Jakub Barát
Nick Chapman
Martina Michalková
Martin Čulen
Matematika Matboj – kategória sekunda celoslovenské 1 Jakub Kojda
Cyril Eštok
Andrea Tóthová
Peter Ralbovský
Matematika Matboj – kategória tercia celoslovenské 3 Dominik Holý
Miron Zelina
Samuel Mladý
Adam Šolc
Matematika Pikomat – kategória kvarta celoslovenské 3 Barbora Kováčová
Matematika Pikomat – kategória príma celoslovenské 2 Marek Horanský
Matematika Pikomat – sekunda celoslovenské 3 Oskar Madro
Matematika Pikomat – tercia celoslovenské 2 Samuel Mladý
Slovenský jazyk a literatúra Svätoplukovo kráľovstvo ožíva (literárna súťaž) – poézia celoslovenské 1 Stela Brix

2008/09

Oblasťikona zoradeniaSúťažKoloMiestoŠtudent
Anglický jazyk Olympiáda v anglickom jazyku celoslovenské 2 Lucia Kramárová
Fyzika Fyzikálny náboj – juniori celoslovenské 3 Mária Šormanová
Marek Buchman
Matej Večerík
Michal Talába
Juraj Páleník
Fyzika Turnaj mladých fyzikov celoslovenské 1 Matej Večerík
Informatika First Lego League 2008 Slovensko celoslovenské 1*
víťazi v kategóriách: RobotGame, Najlepšia tímová práca, 3. miesto v kategórii: Najlepšia prezentácia
Ján-Michael Kormaník
Michal Hagovský
Marek Dubašák
Dávid Schun
Barbora Kováčová
("SAP White Bears")
Informatika Imagine Logo Cup celoslovenské 3 Alexandra Žilková
Informatika Korešpondenčný seminár z programovania – kategória O, letná časť celoslovenské 2 Tomáš Belan
Informatika Olympiáda v informatike – kategória A celoslovenské 2 Tomáš Belan
Informatika Palma Junior kategória Expert celoslovenské 3 Barbora Kováčová
Alexandra Žilková
Matematika Korešpondenčný matematický seminár – kategória gama, letná časť celoslovenské 2 Peter Csiba
Matematika Korešpondenčný matematický seminár – kategória gama, zimná časť celoslovenské 1 Peter Csiba
Matematika Matboj – kategória kvarta celoslovenské 2 Ivan Mašán
Miroslav Cina
Gabriel Zorkócy
Zuzana Kvetková
Matematika Matboj – kategória príma celoslovenské 1 Jakub Kojda
Oskar Madro
Peter Ralbovský
Viktor Jamrich
Matematika Matboj – kategória sekunda celoslovenské 2 Roman Fučík
Petra Ďuratná
Dominik Hollý
Samuel Mladý
Matematika Matboj – kategória tercia celoslovenské 2 Alexandra Žilková
Barbora Kováčová
Monika Tomeková
Erik Szalay
Matematika Náboj KMS – juniori celoslovenské 2 Matej Hlavatý
Juraj Páleník
Dominik Csiba
Mária Šormanová
Matej Večerík
Matematika Pikomat celoslovenské 1 Samuel Mladý
Matematika Pytagoriáda – kategória P6 celoslovenské 1 Dominik Hollý
Matematika Riešky – letná časť celoslovenské 3*
výsledky po 3 kolách letnej časti
Peter Ralbovský
Šach Majstrovstvá Slovenska v šachu – chlapci celoslovenské 2 Andrej Solár
Slovenský jazyk a literatúra Literárna Ilava 2009 – próza celoslovenské 3 Lucia Kramárová
Slovenský jazyk a literatúra Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry – kategória A celoslovenské 2 Adam Hrapko

2007/08

Oblasťikona zoradeniaSúťažKoloMiestoŠtudent
Informatika Korešpondenčný seminár z programovania – kategória O, letná časť celoslovenské 2 Tomáš Belan
Informatika Zenit – kategória B celoslovenské 1 Tomáš Belan
Matematika Matboj – kategória príma celoslovenské 1 Dominik Hollý
Miron Zelina
Samuel Mladý
Adam Šolc
Matematika Matboj – kategória sekunda celoslovenské 1 Filip Janitor
Barbora Kováčová
Erik Szalay
Matúš Mikuš
Matematika Matboj – kategória tercia celoslovenské 1 Ivan Mašán
Miroslav Cina
Andrej Tóth
Gabriel Zorkócy
Matematika Náboj KMS – juniori celoslovenské 3 Tomáš Belan
Dominik Csiba
Tomáš Peitl
Mária Šormanová
Matej Večerík
Matematika Pikomat – kategória príma celoslovenské 2 Samuel Mladý
Matematika Pikomat – kategória tercia, letná časť celoslovenské 2 Barbora Winczerová
Matematika Pytagoriáda – kategória P7 celoslovenské 1 Lukáš Šteis
Matematika Pytagoriáda – kategória P7 celoslovenské 2 Miroslav Cina
Matematika Pytagoriáda – kategória P7 celoslovenské 3 Ivan Mašán
Matematika Pytagoriáda – kategória P8 celoslovenské 2 Miroslav Cina
Matematika Pytagoriáda – kategória P8 celoslovenské 2 Ivan Mašán
Šach Majstrovstvá Slovenska v rapid šachu do 10 rokov celoslovenské 2 Peter Macko
Šach Majstrovstvá Slovenska v šachu celoslovenské 1 Dominik Csiba
Telesná výchova Majstrovstvá v karate celoslovenské 3 Lenka Pipišková

2006/07

Oblasťikona zoradeniaSúťažKoloMiestoŠtudent
Informatika Baltík celoslovenské 3 Alexandra Žilková
Matematika Korešpondenčný matematický seminár – kategória beta, letná časť celoslovenské 1 Michal Szabados
Matematika Korešpondenčný matematický seminár – kategória gama celoslovenské 1 Michal Szabados
Matematika Matboj – kategória kvarta celoslovenské 2 Dominik Csiba
Andrej Solár
Marek Buchman
Matej Večerík
Matematika Matboj – kategória sekunda celoslovenské 1 Gabriel Zorkócy
Andrej Tóth
Tibor Szikhart
Miroslav Cina
Matematika Matematická olympiáda – kategória A celoslovenské 3 Michal Szabados
Matematika Náboj KMS – juniori celoslovenské 1 Tomáš Belan
Peter Csiba
Barbora Hollá
Kristína Jablonická
Tomáš Peitl
Matematika Pikomat – kategória kvarta, letná časť celoslovenské 1 Mária Šormanová
Matematika Pikomat – kategória kvarta, letná časť celoslovenské 2 Dominik Csiba
Matematika Pikomat – kategória kvarta, letná časť celoslovenské 3 Matej Večerík
Matematika Pikomat – kategória kvarta, zimná časť celoslovenské 1 Juraj Páleník
Matematika Pikomat – kategória tercia, letná časť celoslovenské 3 Michaela Belanová

2005/06

Oblasťikona zoradeniaSúťažKoloMiestoŠtudent
Informatika Imagine Cup celoslovenské 1 Tomáš Belan
Informatika Istrobot – kategória MiniSumo celoslovenské 3 Vladimír Mihál
Matematika Korešpondenčný matematický seminár – kategória beta, letná časť celoslovenské 2 Michal Szabados
Matematika Matboj – kategória kvarta celoslovenské 1 Filip Šebest
Erik Janes
Šimon Harant
Dominika Hranická
(Martin Jakub Arbet)
Matematika Matboj – kategória príma celoslovenské 1 Filip Petrek
Gabriel Zorkócy
Ivan Mašán
Andrej Tóth
(Šimon Betina)
Matematika Matboj – kategória tercia celoslovenské 1 Matej Večerík
Matej Hlavatý
Dominik Csiba
Andrej Solár
(Monika Grejtáková)
Matematika Pikomat – kategória tercia, letná časť celoslovenské 1 Dominik Csiba
Matematika Pikomat – kategória tercia, letná časť celoslovenské 2 Mária Šormanová
Matematika Pikomat – kategória tercia, zimná časť celoslovenské 1 Mária Šormanová
Šach Majstrovstvá Slovenska v rapid šachu do 14 rokov celoslovenské 1 Dominik Csiba
Slovenský jazyk a literatúra Dni Janka Kráľa v Zlatých Moravciach – próza celoslovenské 2 Tomáš Belan

2004/05

Oblasťikona zoradeniaSúťažKoloMiestoŠtudent
Fyzika Korešpondenčný seminár FyzIQ celoslovenské 1-4 Michal Durdovanský
Informatika Imagine Cup celoslovenské 1 Tomáš Belan
Informatika Istrobot celoslovenské 2 Vladimír Mihál
Matematika Korešpondenčný matematický seminár – kategória beta celoslovenské 2 Michal Szabados
Matematika Pikomat – kategória P celoslovenské 2 Michaela Belanová
Matematika Pikomat – kategória S celoslovenské 1 Dominik Csiba
Nemecký jazyk Olympiáda v nemeckom jazyku – príma až kvarta celoslovenské 1 Pavol Holčík
Šach Majstrovstvá Slovenska v rapid šachu do 10 rokov celoslovenské 1 Peter Michalko
Šach Majstrovstvá Slovenska v šachu do 8 rokov celoslovenské 1 Peter Michalko
Slovenský jazyk a literatúra Dni Janka Kráľa v Zlatých Moravciach – poézia celoslovenské 2 Mineta Jurášková
Slovenský jazyk a literatúra Dni Janka Kráľa v Zlatých Moravciach – próza celoslovenské 1 Halina Labiková
Slovenský jazyk a literatúra Dni Janka Kráľa v Zlatých Moravciach – próza celoslovenské 3 Zoran Hadzhiivanov

Spolu 283 úspechov.