logo Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium

Úspechy žiakov

celosvetové

Ročníkikona zoradeniaOblasťSúťažMiestoŠtudent
2010/11 Chémia IChO – Medzinárodná chemická olympiáda strieborná medaila Marek Buchman
2009/10 Chémia IChO – Medzinárodná chemická olympiáda strieborná medaila Marek Buchman
2009/10 Informatika IOI – Medzinárodná Olympiáda v Informatike strieborná medaila Tomáš Belan
2008/09 Informatika IOI – Medzinárodná Olympiáda v Informatike bronzová medaila*
zo štvorčlenného družstva reprezentujúceho Slovensko na IOI sú až dvaja z našej školy
Peter Csiba
2008/09 Informatika IOI – Medzinárodná Olympiáda v Informatike strieborná medaila*
zo štvorčlenného družstva reprezentujúceho Slovensko na IOI sú až dvaja z našej školy
Tomáš Belan
2006/07 Matematika IMO – Medzinárodná Matematická Olympiáda bronzová medaila Michal Szabados

medzinárodné

Ročníkikona zoradeniaOblasťSúťažMiestoŠtudent
2018/19 Biológia Florida Virtual School 1 Jerguš Krč
2018/19 Informatika First Lego League 22 Stanislav Bezák
2018/19 Občianska náuka Bratislava Model United Nations (BRATMUN) 1 Viktor Racskó, Alex Uraz
2018/19 Občianska náuka Bratislava Model United Nations (BRATMUN) 2 Hubert Kowal
2018/19 Občianska náuka Bratislava Model United Nations (BRATMUN) 3 Viktória Nguyenová
2018/19 Občianska náuka BRATMUN 1 Hubert Kowal
2018/19 Občianska náuka BRATMUN 1 Viktória Nguyenová
2018/19 Občianska náuka BRATMUN 1 Viktor Racsko
2018/19 Občianska náuka BRATMUN 1 Alex Uraz
2018/19 Občianska náuka Katowicwmun 1 Hubert Kowal, Viktor Racsko, Jakub Filčák
2018/19 Občianska náuka Katowicwmun 1 Viktória Nguyenová
2018/19 Občianska náuka POZMUN 1 Viktória Nguyenová
2018/19 Občianska náuka POZMUN 3 Viktor Racsko
2018/19 Občianska náuka POZMUN 3 Matej Sedlár
2018/19 Telesná a športová výchova The 8th International Kongfu Festival Qingdao China - Dlhá päsť 1 Martin Poláček
2018/19 Telesná a športová výchova The 8th International Kongfu Festival Qingdao China - Šabľa 1 Martin Poláček
2018/19 Telesná a športová výchova The 8th International Kongfu Festival Qingdao China - Skupinová šabľa 1 Martin Poláček
2017/18 Biológia Olympiáda 3 Oliver Sporka
2017/18 Ekonómia Centrum pro talentovanou mládež AP Psychology online Florida Virtual School Global, USA 1 Tobiáš Winczer
2017/18 Fyzika Olympiáda metropol 3 Jakub Pravda
2017/18 Informatika Olympiáda METROPOLL 3 Jaroslav Paška
2017/18 Informatika START FILM FEST Česká republika 1 Tomáš Droba
2017/18 Matematika MatX 2 Martin Kaláb, Nela Ďanovská, Matúš Hladký, Tomáš Zatroch
2017/18 Matematika Olympiáda metropol 3 Jakub Hluško
2017/18 Matematika Olympiáda metropol 3 Miroslav Macko
2017/18 Prírodné vedy Olympiáda metropol 3 Jakub Hluško, Miroslav Macko, Jakub Pravda, Richard Hamerlík, Matej Krásny, Rastislav Sihelský,Jaroslav Paška, Kristína Gáliková
2017/18 Psychológia Centrum pro talentovanou mládež AP Psychology online Florida Virtual School Global, USA 1 Sofia Šulek
2017/18 Slovenský jazyk a literatúra Vánoční Debatiáda v Prostějove 1 Martin Bolvanský, Matúš Bytčánek, Jerguš Čermák, Filip Petráš, Samuel Šulovský
2016/17 Informatika 48 Hours Film Project - krátky hraný film 2 Michael Gejdoš
2016/17 Informatika European Cooperation Day Film Festival - krátky hraný film 2 Michael Gejdoš
2016/17 Informatika Olympiáda bude v lete Paulína Smolárová
2016/17 Slovenský jazyk a literatúra Debatná súťaž 1 Martin Bolvanský, Samuel Šulovský, Filip Petráš, Lívia Mihoková, Matúš Bytčánek
2015/16 Fotografia FIAP 2016 (Omán) účasť Marián Valovič
2015/16 Fyzika Fyziklání 5 Paulína Smolárová, Arthur Petráš, Jakub Hluško, Michal Horanský, Matej Krásny
2015/16 Fyzika Olympiáda 2 Martin Gažo
2015/16 Informatika I-Cup 2 Paulína Smolárová
2014/15 Chémia, Fyzika, Informatika Intel ISEF 3 Martin Holický
2014/15 Fotografia FIAP Medzinárodná federácia amatérskej umeleckej fotografie účasť v celoslovenskej kolekcii – postup na celosvetovú súťaž Marián Valovič
2014/15 Fyzika Expo Sciences Europe 2014 prezentácia vlastného vedeckého projektu - Tenkovrstvový platinový mikrosenzor teploty Martin Holický, Jerguš Stručka
2014/15 Fyzika Fyziklání 1 Jerguš Stručka
Martin Gažo
2014/15 Informatika Technoplaneta.cz 9 Jakub Hluško, Matej Krásny, Matúš Majer
2013/14 Chémia EUSO – Európska olympiáda v prírodných vedách zlatá medaila Martin Holický
2013/14 Dejepis československá dejepisná súťaž 25 (zo 75) Samuel Bodík, Adam Máčaj, Juraj Privits
2013/14 Fotografia All You Need to Life medailu VÖAV Marián Valovič
2013/14 Fotografia Medzinárodná federácia umeleckej fotografie striebro Marián Valovič
2013/14 Fotografia Talenty mladej Európy ocenenie Marián Valovič
2013/14 Iné Certifikát Ambasádora MU Brno absolvovaný rok Tomáš Lintner
2013/14 Iné Debatiáda 1 Matej Miškuf, Karolína Ondriašová, Juraj Privits, Adam Máčaj, David Schun
2013/14 Informatika BALTIE 2014 2 Jakub Koník
2013/14 Informatika BALTIE 2014 3 Daniel Teplan
2013/14 Informatika BALTIE 2014 14 Viktor Balan
2013/14 Informatika BALTIE 2014 14 Viktor Balan
2013/14 Informatika CEOI - Stredoeurópska olympiáda v informatike bronzová medaila*
jediné zúčastnené dievča
Barbora Kováčová
2013/14 Informatika Genius Logicus úspešný účastník Viktor Balan
2013/14 Šport plavecké preteky Innsbruck 1 Andrej Getlík
2012/13 Hudobná výchova Medzinárodná súťažná prehliadka štvorručnej hry na klavíri J.von Beliczayho strieborné pásmo Viktor Ščerbak
2011/12 Angličtina reprezentácia školy na Hopkinsovej univerzite CTYOnline Program úspešný riešiteľ Samuel Bodík
2011/12 Angličtina reprezentácia školy na Hopkinsovej univerzite CTYOnline Program úspešný riešiteľ Benjamín Burian
2011/12 Angličtina reprezentácia školy na Hopkinsovej univerzite CTYOnline Program úspešný riešiteľ Anna Mária Klimkovič
2011/12 Angličtina reprezentácia školy na Hopkinsovej univerzite CTYOnline Program úspešný riešiteľ Matúš Mikuš
2011/12 Angličtina reprezentácia školy na Hopkinsovej univerzite CTYOnline Program úspešný riešiteľ Theodore Quam
2011/12 Fyzika reprezentácia školy na Hopkinsovej univerzite CTYOnline Program úspešný riešiteľ Natália Tokárová
2011/12 Informatika Baltík 1 Peter Ralbovský
2011/12 Informatika CEOI - Stredoeurópska olympiáda v informatike bronzová medaila Jerguš Greššák
2011/12 Matematika reprezentácia školy na Hopkinsovej univerzite CTYOnline Program úspešný riešiteľ Barbora Kováčová
2011/12 Matematika reprezentácia školy na Hopkinsovej univerzite CTYOnline Program úspešný riešiteľ Alžbeta Kurdelová
2011/12 Matematika reprezentácia školy na Hopkinsovej univerzite CTYOnline Program úspešný riešiteľ Marcel Rebro
2011/12 Matematika reprezentácia školy na Hopkinsovej univerzite CTYOnline Program úspešný riešiteľ Erik Szalay
2011/12 Matematika reprezentácia školy na Hopkinsovej univerzite CTYOnline Program úspešný riešiteľ Alexandra Žilková
2010/11 Fyzika Turnaj mladých fyzikov (Irán) strieborná medaila*
člen tímu FKS
Matej Večerík
2010/11 Informatika Creative Baltie 2010 kategória C 4 Peter Ralbovský
2010/11 Informatika Stredoeurópska olympiáda zlatá medaila Matej Večerík
2009/10 Biológia EUSO – Európska olympiáda v prírodných vedách strieborná medaila Petra Kubincová
2009/10 Chémia EUSO – Európska olympiáda v prírodných vedách strieborná medaila Marek Buchman
2009/10 Chémia Intel ISEF 2010 – medzinárodná súťaž mladých vedcov 2*
historicky najväčší úspech Slovenska v tejto súťaži
Marek Buchman
2009/10 Fotografovanie FIAP – medzinárodná súťaž mladých fotografov do 16 rokov vo Vietname *
v slovenskej kolekcii 10 fotografií bolo zaradených 8 fotografií našich žiakov
Marián Valovič
Lukáš Obermajer
Adam Mojžiš
Samuel Dostál
Terézia Dostálová
Šimon Hruškovič
Adam Zeman
Adam Kollár
2009/10 Fyzika International Young Physicists Tournament 2.miesto Matej Večerík
2009/10 Informatika Baltík 3 Peter Ralbovský
2009/10 Informatika Baltík 10 Alexandra Žilková
2009/10 Informatika CEOI – – Stredoeurópska Olympiáda v Informatike strieborná medaila Tomáš Belan
2009/10 Matematika MEMO – Stredoeurópska Matematická Olympiáda zlatá medaila Tomáš Belan
2008/09 Chémia Európska súťaž pre mladých vedcov *
Marek Buchman bol vybraný ako reprezentant slovenských mladých vedcov na medzinárodnú súťaž do Číny
Marek Buchman
2008/09 Chémia Medzinárodná súťaž v prírodných vedách bronzová medaila Marek Buchman
2008/09 Informatika Baltík – kategória A 2 Peter Ralbovský
2008/09 Informatika Baltík – kategória B 14*
jediné dievča vo svojej kategórii :-)
Alexandra Žilková
2008/09 Informatika CEOI – Stredoeurópska Olympiáda v Informatike bronzová medaila Tomáš Belan
2008/09 Nemecký jazyk Schiller-Rap – súťaž v rapovaní 7*
naši žiaci (Jakub Nagy a Dominik Oravec) sa zúčastnili finále v Nemecku a skončili na 7. mieste zo 117-tich
bližšie info na http://blog.goethe.de/schiller-rap/
Jakub Nagy
Dominik Oravec
2007/08 Matematika MEMO – Stredoeurópska Matematická Olympiáda bronzová medaila Peter Csiba
2006/07 Informatika Baltík 5 Alexandra Žilková
2006/07 Informatika Imagine Cup 1 Tomáš Belan

Medzinárodné

Ročníkikona zoradeniaOblasťSúťažMiestoŠtudent
2018/19 Fyzika FKS - Fyziklání 2019 3 Jakub Hluško, Michal Horanský, Jakub Pravda, Jozef Číž, Patrik Drozdík

medzinárodné (Slovensko, Rakúsko)

Ročníkikona zoradeniaOblasťSúťažMiestoŠtudent
2014/15 Informatika Natoč svoj krátky film 3 Richard N.Ch. Schindler

Spolu 98 úspechov.