logo Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium

Všetko pre pohyb – všetko po pohybe

Všetko pre pohyb – všetko po pohybe

To je názov projektu, ktorý vypracovalo občianske združenie AVOS, založené na podporu nadaných detí a ktoré úzko spolupracuje so Školou pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium so sídlom na Teplickej ulici v Bratislave. Cieľom projektu bola rekonštrukcia šatní a sociálnych zariadení, ktoré boli v havarijnom stave. Vďaka finančnej podpore Bratislavského samosprávneho kraja a rodičov sa podarilo v novom školskom roku zlepšiť podmienky pre šport ( rekonštrukcia telocvične prebehla minulý rok), ale aj po športe, kedy je možné využiť aj sprchy.
Škola je takto schopná prenajímať telocvičňu rôznym firmám a organizovať školské športové podujatia.