logo Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium

Ročníkové, projektové práce, SOČ

Termíny k ročníkovým, projektovým prácam a SOČ v školskom roku 2022/2023

ročníkové práce:

  • Projektový seminár: 31.01.2023
  • Odovzdanie prác: do 31.03.2023
  • Prezentácia ročníkových prác: 10.05.2023

Projektové práce a SOČ

  • Projektový seminár: 31.01.2023
  • Odovzdanie prác: do 31.03.2023
  • Schválenie práce školiteľom: 28.04.2023
  • Schválenie práce oponentom: do 17.05.2023
  • Prezentovanie prác: 31.05.2023

Pokyny k ročníkovým prácam

Pravidlá pre ročníkové práce

Pokyny k projektovým prácam

Podrobnejšie informácie o štruktúre a úprave projektových prác

Metodické pokyny k prácam SOČ

Podrobnejšie pokyny na vypracovanie SOČ.