logo Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium

Projektové práce a SOČ

Pokyny k projektovým prácam

Podrobnejšie informácie o štruktúre a úprave projektových prác

Metodické pokyny k prácam SOČ

Podrobnejšie pokyny na vypracovanie SOČ.