logo Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium

Ročníkové, projektové práce, SOČ

Termíny k ročníkovým, projektovým prácam a SOČ

V školskom roku 2020/2021 sú termíny odovzdania prác kvôli pandémii Covid posunuté nasledovne:

  • ročníkové práce 17.5.2021
  • projektové práce a SOČ 31.5.2021

Pokyny k ročníkovým prácam

Pravidlá pre ročníkové práce

Pokyny k projektovým prácam

Podrobnejšie informácie o štruktúre a úprave projektových prác

Metodické pokyny k prácam SOČ

Podrobnejšie pokyny na vypracovanie SOČ.