Špongia 2008

Športové programovanie oči neodpudzujúcich grafických interaktívnych aplikácií

Termíny

2. október (št)

Koniec prihlasovania tímov

3. október (pi)

Vyhlásenie zadania

20. október (po)

Koniec súťaže

24. október (pi)

Tzv. generálka

27. október (po)

Prezentácie

Koniec Špongie 2008

Ďakujeme účastníkom, organizátorom, porote, vedeniu školy a všetkým ostatným, ktorí sa na Špongii 2008 zúčastnili. Dúfame, že sa vám páčilo a radi prídete aj o rok.

Vaša Špongia

Výsledky

S nadšením vám oznamujeme, že boli vyhlásené výsledky Špongie 2008. Zvíťazil tím We Love Food zo Školy pre mimoriadne nadane nadané deti v zložení Daniel Lovásko, Alexander Mravčák, Milan Mitka, Peter Sandtner a Dominik "O.G." Lukáč. Víťazom srdečne gratulujeme.

Zmeny oproti minulému roku

Pravidlá po roku znova prebehli sériou úprav a tu sú najmarkantnejšie zmeny.

V prvom rade sme určili presnejšie kategórie a ich hodnotenie. To by malo pomôcť hodnotiť hry objektívnejšie. Ďalšia podstatná zmena je v zavedení tzv. generálky. Nie je to generálka v pravom slova zmysle; piatok pred prezentáciami si tímy odskúšajú svoje hry na počítači, na ktorom sa bude prezentovať. Chceme tým predísť tomu, aby sa naostro zbytočne nestrácal čas technickými problémami.