logo Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium

Aktivity ŠKD v mesiacoch november a december 2018

V mesiacoch november a december sa v ŠKD uskutočnia nasledovné aktivity:

v priebehu novembra - výroba vianočných výrobkov

                                   - príprava programu na Akadémiu

29.11. - Talentmánia

17.12. - Akadémia v Dome kultúry na Vajnorskej

18.12. - 20.12. - Vianočné trhy