logo Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium

Aktivity ŠKD v mesiacoch september - október 2018

V mesiacoch september a október 2018 sa uskutočnia v ŠKD nasledovné aktivity:

19.9.2018 - 1. kolo futbalového turnaja

20.9.2018 - 2. kolo futbalového turnaja

18.10.2018 - Deň jablka

od 24.10.2018 - výstava Jesenné výtvarné techniky

25.10.2018 - Halloween karneval