logo Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium

Polročné prázdniny

Polročné prázdniny sú v piatok 1. 2. 2019, nástup do školy je v pondelok 
4. 2. 2019.