logo Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium

Predškoláci 2018/2019

Harmonogram stretnutí predškolákov v školskom roku 2018/2019 nájdete tu.