logo Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium

Slávnostné otvorenie školského roka 2018/2019 - 3.9.2018

Milí žiaci a rodičia,

dňa 3. 9. 2018 o 8.00 h slávnostne otvárame školský rok 2018/2019 v ŠpMNDaG, Teplická 7.

PROGRAM:

8:00 - príhovor riaditeľky školy PhDr. Jolany Laznibatovej Csc.

8:05 - 8:15 - privítanie prvákov

8:15 - 8:40 - privítanie žiakov 2. - 4. ročníka

8:45 - 9:10 - prvé informatívne stretnutie p. riaditeľky PhDr. Jolany Laznibatovej, Csc. s rodičmi prvákov

9:30 - začiatok školského roka na gymnáziu Skalická cesta s  riaditeľkou školy PhDr. Jolanou Laznibatovou Csc.

11.00 – ukončenie 1.školského dňa – rodičia si vyzdvihnú deti zo školy 

      Žiadame rodičov, aby aj vzhľadom na prebiehajúce stavebné práce neprichádzali s autami až k budove školy.

Ďakujeme!                                                                                     

PhDr. Jolana Laznibatová, CSc., riaditeľka školy